EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0032

Nariadenie Komisie (ES) č. 32/2002 z 9. januára 2002, ktorým sa opravuje nariadenie(ES) č. 13/2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 713/2001 o nákupe hovädzieho mäsa podľa nariadenia (ES) č. 690/2001

OJ L 6, 10.1.2002, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 177 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 177 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 285 - 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/32/oj

32002R0032Úradný vestník L 006 , 10/01/2002 S. 0037 - 0038


Nariadenie Komisie (ES) č. 32/2002

z 9. januára 2002,

ktorým sa opravuje nariadenie(ES) č. 13/2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 713/2001 o nákupe hovädzieho mäsa podľa nariadenia (ES) č. 690/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2345/2001 [2],

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 690/2001 z 3. apríla 2001 o osobitných opatreniach na podporu trhu v sektore hovädzieho mäsa [3], zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2595/2001 [4], najmä na jeho článok 2 (2),

keďže:

(1) Nariadením Komisie (ES) č. 13/2002 [5] sa v niektorých členských štátoch otvoril nákup hovädzieho mäsa podľa nariadenia (ES) č. 690/2001.

(2) V prílohe nariadenia uvedeného vyššie bola zistená chyba. Preto je potrebné opraviť predmetné nariadenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 13/2002 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 5. januára 2002.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. januára 2002

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21.

[2] Ú. v. ES L 315, 1.12.2001, s. 29.

[3] Ú. v. ES L 95, 5.4.2001, s. 8.

[4] Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 33.

[5] Ú. v. ES L 3, 5.1.2002, s. 36.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBILJAGEANEXOLIITEBILAGA

Estado miembroMedlemsstatMitgliedstaatΚράτος μέλοςMember StateÉtat membreStati membriLidstaatEstado-MembroJäsenvaltiotMedlemsstat

Belgique/België

Deutschland

Österreich

Nederland

Ireland

España

France

Portugal

Sverige

Luxembourg

--------------------------------------------------

Top