Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2430

Nariadenie Komisie (ES) č. 2430/2001 z 12. decembra 2001, ktoré dopĺňa prílohu k nariadeniu (ES) č. 2301/97 o zápise niektorých označení do „Registra osvedčení špecifického charakteru“ ustanoveného v nariadení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvedčeniach špecifického charakteru pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

OJ L 328, 13.12.2001, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 331 - 332
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 331 - 332
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 331 - 332
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 331 - 332
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 331 - 332
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 331 - 332
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 331 - 332
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 331 - 332
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 331 - 332
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 83 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 83 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 23/12/2008; Nepriamo zrušil 32008R1204

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2430/oj

32001R2430Úradný vestník L 328 , 13/12/2001 S. 0029 - 0030


Nariadenie Komisie (ES) č. 2430/2001

z 12. decembra 2001,

ktoré dopĺňa prílohu k nariadeniu (ES) č. 2301/97 o zápise niektorých označení do "Registra osvedčení špecifického charakteru" ustanoveného v nariadení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvedčeniach špecifického charakteru pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2082/92 zo 14. júla 1992 o osvedčeniach špecifického charakteru pre poľnohospodárske výrobky a potraviny [1] a najmä článok 9 (1),

keďže:

(1) V súlade s článkom 7 nariadenia (EHS) č. 2082/92, Švédsko podalo Komisii žiadosť o zapísanie označenia "Falukorv" do Registra osvedčení špecifického charakteru.

(2) Opis "tradičná špecialita zaručená" sa môže použiť len v súvislosti s označeniami zapísanými v tomto registri.

(3) Žiadna námietka nebola v súlade s článkom 8 uvedeného nariadenia zaslaná Komisii po uverejnení označenia ustanoveného v prílohe k tomuto nariadeniu v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev [2].

(4) Dôsledkom toho, označenie ustanovené v prílohe by malo byť zapísané do Registra osvedčení špecifického charakteru, a tak chránené ako tradičná špecialita zaručená v rámci spoločenstva podľa článku 13 (2) nariadenia (EHS) č. 2082/92.

(5) Príloha k tomuto nariadeniu dopĺňa prílohu k nariadeniu Komisie (ES) č. 2301/97 [3], naposledy zmenenú a doplnenú nariadením (ES) č. 1482/2000 [4],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Označenie ustanovené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňa do nariadenia (ES) č. 2301/97 a zapíše sa do Registra osvedčení špecifického charakteru ustanovenom v článku 9 (1) nariadenia (EHS) č. 2082/92.

Bude chránené v súlade s článkom 13 (2) uvedeného nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2001

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 9.

[2] Ú. v. ES C 78, 10.3.2001, s. 16.

[3] Ú. v. ES L 319, 21.11.1997, s. 8.

[4] Ú. v. ES L 167, 7.7.2000, s. 8.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Mäsové výrobky

- Falukorv

--------------------------------------------------

Top