Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1964

Nariadenie Komisie (ES) č. 1964/2001 z 8. októbra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2166/83 ustanovujúce systém udeľovania licencií pre určité oblasti rybolovu ležiace na sever od Škótska (oblasť Shetlandských ostrovov)

OJ L 268, 9.10.2001, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 201 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 201 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 120 - 120

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1964/oj

32001R1964Úradný vestník L 268 , 09/10/2001 S. 0022 - 0022


Nariadenie Komisie (ES) č. 1964/2001

z 8. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2166/83 ustanovujúce systém udeľovania licencií pre určité oblasti rybolovu ležiace na sever od Škótska (oblasť Shetlandských ostrovov)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3760/92 z 20. decembra 1992, ktorým sa ustanovuje systém spoločenstva pre rybolov a akvakultúru [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1181/98 [2], a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1) nariadenie Komisie (EHS) č. 2166/92 z 29. júla 1983, ktorým sa ustanovuje systém udeľovania licencií pre určité oblasti rybolovu, ležiace na sever od Škótska (oblasť Shetlandských ostrovov) [3], zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2502/1999 [4], ustanovuje systém pre oznamovanie pohybu rybárskych lodí spoločenstva, pôsobiacich v predmetnej oblasti, prostredníctvom jednej z rádiových staníc, uvedených v prílohe 1 k tomuto nariadeniu;

(2) rádiové stanice v Nemecku a vo Francúzsku definitívne ukončili svoju činnosť; preto je potrebné zrušiť odkazy na ne v príslušnej prílohe;

(3) preto je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (EHS) č. 2166/83;

(4) opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa vypúšťajú nasledujúce riadky v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2166/83:

"Boulogne | FFB | |

Brest | FFU | |

Saint-Nazaire | FFO | |

Bordeaux | FFC | |

Norddeich | DAF | DAK |

DAH | DAL |

DAI | DAM |

DAJ | DAN" |

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. októbra 2001

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 389, 31.12.1992, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 164, 9.6.1998, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 206, 30.7.1983, s. 71.

[4] Ú. v. ES L 304, 27.11.1999, s. 14.

--------------------------------------------------

Top