EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1339

Nariadenie Rady (ES) č. 1339/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu

OJ L 181, 4.7.2001, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 157 - 157
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 157 - 157
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 157 - 157
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 157 - 157
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 157 - 157
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 157 - 157
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 157 - 157
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 157 - 157
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 157 - 157
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 174 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 174 - 174
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 57 - 57

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1339/oj

32001R1339Úradný vestník L 181 , 04/07/2001 S. 0011 - 0011


Nariadenie Rady (ES) č. 1339/2001

z 28. júna 2001,

ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže:

(1) pri prijímaní nariadenia (ES) č. 1338/2001 [3] Rada stanovila, že články 1 až 11 tohto nariadenia budú účinné v tých členských štátoch, ktoré prijali euro ako svoju jednotnú menu;

(2) je však dôležité, aby malo euro rovnakú úroveň ochrany v tých členských štátoch, ktoré ho neprijali a aby na tento účel boli prijaté potrebné ustanovenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Uplatňovanie článkov 1 až 11 nariadenia (ES) č. 1338/2001 sa rozšíri na tie členské štáty, ktoré neprijali euro za svoju jednotnú menu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2002. Od dátumu jeho uverejnenia sa však bude uplatňovať na bankovky a mince, ktoré ešte neboli vydané, ale ktoré sa majú vydať.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 28. júna 2001

Za Radu

predseda

B. Rosengren

[1] Ú. v. ES C 337 E, 28. 11. 2000, s. 264.

[2] Stanovisko doručené 3. mája 2001 (dosiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Pozri stranu 6 tohto úradného vestníka.

--------------------------------------------------

Top