Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0658

Rozhodnutie Rady z 28. septembra 2000, ktoré sa týka uzavretia Dohody o hospodárskej spolupráci, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na druhej strane

OJ L 276, 28.10.2000, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 214 - 214
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 214 - 214
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 214 - 214
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 214 - 214
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 214 - 214
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 214 - 214
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 214 - 214
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 214 - 214
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 214 - 214
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 021 P. 153 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 021 P. 153 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 55 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/658/oj

32000D0658Úradný vestník L 276 , 28/10/2000 S. 0044 - 0044


Rozhodnutie Rady

z 28. septembra 2000,

ktoré sa týka uzavretia Dohody o hospodárskej spolupráci, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na druhej strane

(2000/658/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 44 ods. 2, 47, 55, 57 ods. 2, 71, 80 ods. 2, 133 a 181 v súvislosti s druhou vetou jej článku 300 ods. 2 a druhým pododsekom jej článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu [2],

keďže Dohoda o hospodárskej spolupráci, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na druhej strane, ktorá bola podpísaná v Bruseli 8. decembra 1997, by mala byť schválená,

SA ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda o hospodárskej spolupráci, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na druhej strane, spolu s vyhláseniami, ktoré vydalo spoločenstvo jednostranne alebo spolu s druhou stranou, sa týmto zo strany spoločenstva schvaľuje.

Texty aktov uvedených v prvom pododseku sú prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady vykoná za spoločenstvo oznámenie uvedené v článku 60 Zmluvy.

Článok 3

1. Stanovisko, ktoré má zaujať spoločenstvo v spoločnej rade a spoločnom výbore, stanovených v Zmluve, prijme Rada na návrh Komisie a v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy.

2. Predseda Rady je v súlade s článkom 46 Zmluvy predsedom spoločnej rady a predkladá stanovisko spoločenstva. V súlade s článkom 48 Zmluvy je zástupca Komisie predsedom spoločného výboru a predkladá stanovisko spoločenstva.

V Bruseli 28. septembra 2000

Za Radu

predseda

D. Vaillant

[1] Ú. v. ES C 350, 19.11.1997, s. 6.

[2] Ú. v. ES C 279, 6.5.1999, s. 404.

--------------------------------------------------

Top