Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1288

Nariadenie komisie (EHS) č. 1288/91 zo 14. mája 1991, ktoré sa týka zaradenia určitých tovarov do kombinovanej nomenklatúry

OJ L 122, 17.5.1991, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 239 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 239 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1288/oj

31991R1288Úradný vestník L 122 , 17/05/1991 S. 0011 - 0012
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 8 S. 0019
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 8 S. 0019


Nariadenie komisie (EHS) č. 1288/91

zo 14. mája 1991,

ktoré sa týka zaradenia určitých tovarov do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1056/91 [2], a najmä na jeho článok 9,

keďže na zabezpečenie jednotného uplatňovania kombinovanej nomenklatúry, pripojenej k uvedenému nariadeniu, je potrebné prijať opatrenia, ktoré sa týkajú zaradenia tovarov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu;

keďže nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovilo všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá je úplne alebo čiastočne na nej založená alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená osobitnými ustanoveniami spoločenstva vzhľadom na uplatňovanie colnej tarify alebo iných opatrení týkajúcich sa obchodu s tovarom;

keďže podľa uvedených všeobecných pravidiel tovary popísané v stĺpci 1 tabuľky pripojenej k tomuto nariadeniu sa musia zaradiť pod vhodnými kódmi KN uvedenými v stĺpci 2, vzhľadom na dôvody uvedené v stĺpci 3;

keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre nomenklatúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovary popísané v stĺpci 1 pripojenej tabuľky sa zaraďujú do kombinovanej nomenklatúry pod vhodnými kódmi KN uvedenými v stĺpci 2 uvedenej tabuľky.

Článok 2

Toto nariadenie nadobudne účinnosť 21. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. mája 1991

Za Komisiu

Christiane Scrivener

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 107, 27.4.1991, s. 10.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Popis tovaru | Zaradenie Kód KN | Dôvody |

(1) | (2) | (3) |

1.Doštička pre vymeniteľný nástroj, ktorá sa skladá s celistvej vrstvy syntetického diamantu pevne spojenej s podložkou z karbidu kovu. | 82079010 | Zaradenie sa zakladá na ustanoveniach všeobecných pravidiel 1, 2 písm. a) a 6 kombinovanej nomenklatúry a na znení kódov KN 8207, 820790 a 82079010. Keďže má pracovný povrch zo syntetického diamantu, nie je možné tento tovar zaradiť pod číslo 8209. |

2.Farebný monitor schopný prijímať signál iba z centrálnej riadiacej jednotky zariadenia na automatizované spracovanie dát. Tento monitor nie je schopný reprodukovať farebný obraz zo združeného video signálu. | 84719290 | Zaradenie sa zakladá na ustanoveniach všeobecných pravidiel 1 a 6 pre výklad kombinovanej nomenklatúry, poznámke 5 B ku kapitole 84 a na znení kódu KN 8471, 847192 a 84719290. |

3.Klávesnica pre zariadenie na automatizované spracovanie dát, vo vlastnom puzdre. Toto vstupné zariadenie nemá vlastné napájanie elektrickou energiou a aby fungovalo, musí byť prostredníctvom prepojovacieho kábla pripojené k centrálnej jednotke zariadenia na automatizované spracovanie dát. | 84719290 | Zaradenie sa zakladá na ustanoveniach všeobecných pravidiel 1 a 6 pre výklad kombinovanej nomenklatúry, poznámke 5 B ku kapitole 84 a na znení kódu KN 8471, 847192 a 84719290. (Pozri tiež vysvetlivky k číslu 84.71). |

4.Ohrievacie pásy na automatickú reguláciu teploty kvapalín, ktoré sa skladajú z dvoch medených vodičov s prierezom 1,9 mm2, samoregulačného vodivého vlákna, izolačného plášťa z fluorovaného polymeru, pocínovaného medeného opletenia kábla s prierezom 2,8 mm2 a vonkajšieho plášťa z fluorovaného polymeru chrániaceho opletenie. Ohrievací pás mení ohrievací výkon v každom bode okruhu, s ktorým je spojený, v závislosti na teplote, ktorú dosahuje. Obvykle je určený na omotanie okolo potrubia. | 85168090 | Zaradenie sa zakladá na ustanoveniach všeobecných pravidiel 1 a 6 pre výklad kombinovanej nomenklatúry a na znení kódov KN 8516, 851680 a 85168090. |

5.Optické čítacie hlavy pre prehrávače kompaktných diskov, ktoré sa skladajú z laserovej diódy a fotodiódy v kovovom puzdre s najviac 10 spojovacími špendlíkmi. | 85229091 | Zaradenie sa zakladá na ustanoveniach všeobecných pravidiel 1 a 6 pre výklad kombinovanej nomenklatúry a na znení kódov KN 8522, 852290 a 85229091. Tieto optické čítacie hlavy sú diódovými zostavami, a preto nemôžu byť zaradené pod kód KN 8541. |

6.Fotoaparát na jednorazové použitie, ktorý sa skladá z plastovej kazety s rozmermi 98 × 58 × 35 mm, v ktorej je uložený svetlocitlivý 24-obrázkový 35mm fotografický film, vybavený objektívom, uvoľňovačom uzávierky, hľadáčikom, ukazovateľom počtu snímok a páčkou na prevíjanie filmu. Po otvorení nemôže byť kazeta znovu použitá. | 90065300 | Zaradenie sa zakladá na ustanoveniach všeobecných pravidiel 1 a 6 pre výklad kombinovanej nomenklatúry a na znení kódov KN 9006 a 90065300. |

7.Prístroj známy ako "chromatická ladička" s týmito vlastnosťami: ponúka niekoľko metód ladenia a dve transpozičné funkcie prispôsobené rôznym hudobným nástrojom; obsahuje mikrofón, kremenný oscilátor, ručičkový merač frekvencie a sveteľné diódy, môže tiež obsahovať reproduktor; má sedemoktávový ladiaci rozsah (od 32,7 do 395,1 Hz). | 92091000 | Zaradenie sa zakladá na ustanoveniach všeobecných pravidiel 1, 4 a 6 pre výklad kombinovanej nomenklatúry a na znení kódov KN 9209 a 92091000. |

--------------------------------------------------

Top