EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975D0438

Rozhodnutie Rady z 3. marca 1975, týkajúce sa účasti spoločenstva v dočasnej komisii zriadenej na základe rezolúcie č. II Dohovoru o ochrane pred znečisťovaním mora zo zdrojov umiestnených na pevnine

OJ L 194, 25.7.1975, p. 30–30 (DA, DE, IT, NL)
OJ L 194, 25.7.1975, p. 22–22 (EN, FR)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 122 - 122
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 122 - 122
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 228 - 228
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 228 - 228
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 012 P. 61 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1975/438/oj

31975D0438Úradný vestník L 194 , 25/07/1975 S. 0022 - 0022
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 1 S. 0228
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 1 S. 0122
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 1 S. 0228
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 15 Zväzok 1 S. 0122


Rozhodnutie Rady

z 3. marca 1975,

týkajúce sa účasti spoločenstva v dočasnej komisii zriadenej na základe rezolúcie č. II Dohovoru o ochrane pred znečisťovaním mora zo zdrojov umiestnených na pevnine

(75/438/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 235;

so zreteľom na návrh Komisie;

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1];

keďže v rezolúcii č. III priloženej k Záverečnému aktu dohovoru o ochrane pred znečisťovaním mora zo zdrojov umiestnených na pevnine z 21. februára 1974, odporúča sa, aby sa zriadila dočasná Komisia, zložená zo zástupcov signatárov tohto dohovoru;

keďže rozhodnutím č. 75/437/EHS [2], bol tento dohovor uzavretý v mene spoločenstva;

keďže by sa mali ustanoviť zástupcovia spoločenstva v rámci dočasnej komisie,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Až do nadobudnutia platnosti tohto dohovoru o ochrane pred znečisťovaním mora zo zdrojov umiestnených na pevnine, je Komisia poverená zastupovať spoločenstvo v pracovnej skupine označenej ako "dočasná Komisia", zriadenej na základe rezolúcie č. III priloženej k Záverečnému aktu dohovoru.

V Bruseli 3. marca 1975

Za Radu

predseda

J. Keating

[1] Ú. v. ES C 127, 18.10.1974, s. 32

[2] Pozri stranu 5 tohto úradného vestníka.

--------------------------------------------------

Top