EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22024D0701

Návrh Rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 350/2021 z 10. decembra 2021, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2024/701]

Ú. v. EÚ L, 2024/701, 14.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/701/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/701/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2024/701

14.3.2024

NÁVRH ROZHODNUTIA SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 350/2021

z 10. decembra 2021,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2024/701]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/930 z 1. marca 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie stanovuje povaha, závažnosť a trvanie hospodárskeho poklesu uvedené v článku 181 ods. 1 písm. b) a článku 182 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe IX k Dohode o EHP sa za bod 14azw [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/598] vkladá tento bod:

„14azx

32021 R 0930: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/930 z 1. marca 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie stanovuje povaha, závažnosť a trvanie hospodárskeho poklesu uvedené v článku 181 ods. 1 písm. b) a článku 182 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia (Ú. v. EÚ L 204, 10.6.2021, s. 1).“

Článok 2

Znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/930 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. decembra 2021 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. decembra 2021

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Rolf Einar FIFE


(1)   Ú. v. EÚ L 204, 10.6.2021, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/701/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top