EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023X0417(10)

Jednostranné vyhlásenie Spojeného kráľovstva v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu z 24. marca 2023 o mechanizme demokratického súhlasu uvedenom v článku 18 Windsorského rámca (Pozri spoločné vyhlásenie č. 1/2023.)

PUB/2023/429

OJ L 102, 17.4.2023, p. 98–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/98


JEDNOSTRANNÉ VYHLÁSENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA V SPOLOČNOM VÝBORE ZRIADENOM DOHODOU O VYSTÚPENÍ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA Z EURÓPSKEJ ÚNIE A Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU

z 24. marca 2023

o mechanizme demokratického súhlasu uvedenom v článku 18 Windsorského rámca (1)

Spojené kráľovstvo poznamenáva, že spoločné riešenia oznámené vo Windsore majú predstavovať súbor praktických a udržateľných opatrení určených na definitívne vyriešenie nedostatkov a nepredvídaných situácií, ktoré sa objavili od nadobudnutia platnosti protokolu o Írsku/Severnom Írsku (ďalej len „protokol“).

Spojené kráľovstvo uznáva, že je dôležité zabezpečiť, aby tieto opatrenia mohli vždy vyvolávať čo najširšiu podporu v rámci komunity celého Severného Írska v súlade s jeho povinnosťou dodržiavať Veľkopiatkovú dohodu alebo Dohodu z Belfastu z 10. apríla 1998 vrátane jej následných vykonávacích dohôd a opatrení vo všetkých jej častiach – a so zreteľom na jeho osobitnú zodpovednosť rešpektovať identitu, étos a ambície oboch komunít. Mechanizmus demokratického súhlasu uvedený v článku 18 Windsorského rámca v tejto súvislosti poskytuje trvalú a dôležitú záruku; Spojené kráľovstvo sa navyše zaväzuje zadať nezávislé preskúmanie za okolností uvedených v jeho jednostrannom vyhlásení o súhlase (2). Za akýchkoľvek takýchto okolností, či už po prvom uplatnení mechanizmu demokratického súhlasu alebo neskôr, sa Spojené kráľovstvo zaväzuje predložiť Spoločnému výboru odporúčania vyplývajúce z preskúmania, pričom uznáva zodpovednosť Spoločného výboru zriadeného podľa článku 164 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu za posúdenie akejkoľvek záležitosti záujmu týkajúcej sa oblasti, na ktorú sa vzťahuje Windsorský rámec, a hľadať vhodné spôsoby a metódy na predchádzanie problémom, ktoré by mohli vzniknúť v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Windsorský rámec.


(1)  Pozri spoločné vyhlásenie č. 1/2023.

(2)  Vyhlásenie vlády Jej Veličenstva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o uplatňovaní ustanovenia o „demokratickom súhlase v Severnom Írsku“ protokolu o Írsku/Severnom Írsku.


Top