EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D1892

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 192/2022 z 10. júna 2022, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2022/1892]

OJ L 267, 13.10.2022, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1892/oj

13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/45


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 192/2022

z 10. júna 2022,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2022/1892]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2147 z 3. decembra 2021 o schvaľovaní zariadení bezpečnostnej ochrany civilného letectva s označením „známka EÚ“ (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XIII k Dohode o EHP sa za bod 66hf [vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2015) 8005] vkladá tento bod:

„66hg.

32021 D 2147: rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2147 z 3. decembra 2021 o schvaľovaní zariadení bezpečnostnej ochrany civilného letectva s označením „známka EÚ“ (Ú. v. EÚ L 433, 6.12.2021, s. 25).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia (EÚ) 2021/2147 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júna 2022 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2022

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Ú. v. EÚ L 433, 6.12.2021, s. 25.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top