EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021X0101(01)

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností a Dohody medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie

OJ L 1, 1.1.2021, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 1/1


Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností a Dohody medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie

Európska únia a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu na jednej strane a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej v súlade s článkom FINPROV.11 ods. 2 dohody o obchode a spolupráci, článkom 19 ods. 2 dohody o bezpečnosti utajovaných skutočností a s výmenou listov súvisiacou s dohodou o bezpečnej jadrovej energii oznámili ukončenie postupov potrebných na predbežné vykonávanie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (ďalej len „dohoda o obchode a spolupráci“), Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností (ďalej len „dohoda o bezpečnosti utajovaných skutočností“) a Dohody medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie (ďalej len „dohoda o bezpečnej jadrovej energii“).

Uvedené dohody sa preto predbežne vykonávajú od 1. januára 2021:

medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o dohodu o obchode a spolupráci,

medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, pokiaľ ide o dohodu o bezpečnosti utajovaných skutočností, a

medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie.

Ako sa ustanovuje v článku FINPROV.9 dohody o obchode a spolupráci, v článku 21 dohody o bezpečnosti utajovaných skutočností a v článku 25 dohody o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie, verzie týchto dohôd v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, írskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku budú podliehať konečnej revízii právnikmi lingvistami, ktorá sa vykoná v najbližších mesiacoch. Autentické a konečné znenia, ktoré vyplynú z tejto revízie právnikmi lingvistami, nahradia ab initio podpísané verzie dohôd.


Top