EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D0504

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 221/2018 z 26. októbra 2018, ktorým sa mení protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd [2021/504]

OJ L 105, 25.3.2021, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/504/oj

25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/20


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 221/2018

z 26. októbra 2018,

ktorým sa mení protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd [2021/504]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán tak, aby zahŕňala odporúčanie Rady z 15. marca 2018 týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu (1).

(2)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 4 ods. 8 protokolu 31 k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„–

32018 H 0502: odporúčanie Rady z 15. marca 2018 týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu (Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1)“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. októbra 2018

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Oda Helen SLETNES


(1)  Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top