EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D0514

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 26/2015 z 25. februára 2015, ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP [2016/514]

OJ L 93, 7.4.2016, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/514/oj

7.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/40


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 26/2015

z 25. februára 2015,

ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP [2016/514]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie č. E4 z 13. marca 2014 o prechodnom období definovanom v článku 95 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Rozhodnutím č. E4 sa nahrádza rozhodnutie č. E3 (2), ktoré sa začlenilo do Dohody o EHP a ktoré sa má preto podľa Dohody o EHP nahradiť.

(3)

Príloha VI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Text bodu 4.3 (rozhodnutie č. E3) prílohy VI k Dohode o EHP sa nahrádza takto:

32014 D 0520(03): rozhodnutie č. E4 z 13. marca 2014 o prechodnom období definovanom v článku 95 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (Ú. v. EÚ C 152, 20.5.2014, s. 21).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia č. E4 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. februára 2015 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. februára 2015

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ C 152, 20.5.2014, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ C 12, 14.1.2012, s. 6.

(*)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top