Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2129

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 262/2014 z 12. decembra 2014, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2015/2129]

OJ L 311, 26.11.2015, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2129/oj

26.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 311/12


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 262/2014

z 12. decembra 2014,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2015/2129]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 418/2014 z 24. apríla 2014, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, a to v súvislosti s látkou ivermektín (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 13 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010] kapitoly XIII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32014 R 0418: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 418/2014 z 24. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 19).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 418/2014 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 13. decembra 2014 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. decembra 2014

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Kurt JÄGER


(1)  Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 19.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top