Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0018

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 18/2004 z 19. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, testovanie a certifikácia) k Dohode o EHP

OJ L 127, 29.4.2004, p. 120–121 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 36 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 305 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/18(2)/oj

22004D0018Úradný vestník L 127 , 29/04/2004 S. 0120 - 0121


Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

č. 18/2004

z 19. marca 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, testovanie a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa táto dohoda upravuje, ďalej len "dohoda", a najmä jej článok 98,

keďže:

(1) príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru pre EHP č. 170/2003 z 5. decembra 2003 [1];

(2) smernica Komisie 2003/76/ES z 11. augusta 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/220/EHS, týkajúca sa opatrení proti znečisťovaniu vzduchu emisiami motorových vozidiel [2], sa musí zapracovať do dohody;

(3) smernica Komisie 2003/77/ES z 11. augusta 2003, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/24/ES a 2002/24/ES Európskeho parlamentu a Rady, týkajúce sa typového schvaľovania dvoj a trojkolesových motorových vozidiel [3], sa musí zapracovať do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Kapitola I prílohy II k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1. V bode 3 (smernica Rady 70/220/EHS) sa pridáva nasledujúca zarážka:

"— 32003 L 0076: smernica Komisie 2003/76/ES z 11. augusta 2003 (Ú. v. EÚ L 206, 15.8.2003, s. 29)."

2. V bode 45x (smernica 97/24/ES Európskeho parlamentu a Rady) sa pridáva nasledujúca zarážka:

"— 32003 L 0077: smernica Komisie 2003/77/ES z 11. augusta 2003 (Ú. v. EÚ L 211, 21.8.2003, s. 24)."

3. V bode 45za (smernica 2002/24/ES Európskeho parlamentu a Rady) kapitoly IV sa pridá pred úpravami nasledujúci text:

", zmenené a doplnené:

— 32003 L 0077: smernica Komisie 2003/77/ES z 11. augusta 2003 (Ú. v. EÚ L 211, 21.8.2003, s. 24)."

Článok 2

Texty smerníc 2003/76/ES a 2003/77/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejnia v Dodatku o EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. marca 2004, ak boli Spoločnému výboru pre EHP vykonané všetky oznámenia podľa Článku 103 ods. 1 dohody [4].

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli o EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku o EHP k uvedenému vestníku.

V Bruseli 19. marca 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

P. Westerlund

[1] Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2004, s. 41.

[2] Ú. v. EÚ L 206, 15.8.2003, s. 29.

[3] Ú. v. EÚ L 211, 21.8.2003, s. 24.

[4] Neboli oznámené žiadne ústavné požiadavky.

--------------------------------------------------

Top