EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0158

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 158/2001 z 11. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

OJ L 65, 7.3.2002, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 061 P. 38 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 061 P. 38 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 284 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/158(2)/oj

22001D0158Úradný vestník L 065 , 07/03/2002 S. 0036 - 0037


Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

č. 158/2001

z 11. decembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len "dohoda", a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1) príloha XIII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 119/2001 z 28. septembra 2001 [1];

(2) nariadenie Komisie (ES) č. 997/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 805/2001, ktoré stanovuje určité opatrenia na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy [2], sa má včleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 45b [nariadenie Komisie (ES) č. 805/1999] prílohy XIII k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

"— 32001 R 0997: nariadenie Komisie (ES) č. 997/2001 z 22. mája 2001 (Ú. v. ES L 142, 29.5.2001, s. 18)."

Článok 2

Texty nariadenia (ES) č. 997/2001 v islandčine a nórčine, ktoré majú byť uverejnené v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskych spoločenstiev, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 12. decembra 2001, ak Spoločnému výboru EHP [3] boli podané všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 11. decembra 2001

Za Spoločný výbor EHP

predseda

B. Grydeland

[1] Ú. v. ES L 322, 6.12.2001, s. 35.

[2] Ú. v. ES L 142, 29.5.2001, s. 18.

[3] Ústavné požiadavky nie sú uvedené.

--------------------------------------------------

Top