EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996A1115(01)

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Egyptskou arabskou republikou, ktorá upravuje opatrenia pre dovoz ryže pochádzajúcej a dovážanej z Egypta do spoločenstva

OJ L 292, 15.11.1996, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 40 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 13 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 13 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 64 - 65

In force

21996A1115(01)Úradný vestník L 292 , 15/11/1996 S. 0029 - 0030


Dohoda vo forme výmeny listov

medzi Európskym spoločenstvom a Egyptskou arabskou republikou, ktorá upravuje opatrenia pre dovoz ryže pochádzajúcej a dovážanej z Egypta do spoločenstva

List č. 1

V Bruseli 4. novembra 1996

Vážený pane,

Mám česť sa odvolať na dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Egyptskou arabskou republikou vzhľadom na opatrenia pre dovoz ryže pochádzajúcej alebo dovážanej z Egypta do spoločenstva.

V rámci tejto dohody, sú clá, ktoré sa použijú na dovoz ryže (číselný znak KN 1006) pochádzajúcej a dovážanej z Egypta počítané podľa článku 12 nariadenia (EHS) č. 1418/76 znížené o čiastku rovnajúcu sa 25 % hodnoty tohto cla.

Pre použitie priznaného zníženia zavedených colných sadzieb už nebude nutné, aby Egypt vyberal vývozné poplatky za daný výrobok.

Toto zníženie colných sadzieb je uplatniteľné od 1. mája 1996.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste mi mohli potvrdiť, že súhlasíte s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za Európske spoločenstvo

+++++ TIFF +++++

List č. 2

V Bruseli 4. novembra 1996

Vážený pane,

mám česť potvrdiť dnešným dátumom prijatie Vášho listu tohto znenia:

"Mám česť sa odvolať na Dohodu formou výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Arabskou Egyptskou republikou týkajúcu sa úprav pre dovoz ryže do spoločenstva pochádzajúcej a prichádzajúcej z Egypta.

Pod touto dohodou, clá platné na dovozy ryže (číselný znak KN 1006) pochádzajúcej a prichádzajúcej z Egypta budú počítané podľa článku 12 nariadenia (EHS) č. 1418/76 znížené o sumu rovnajúcu sa dvadsiatim piatim percentám zo sumy vykonávaného cla.

Uplatňovanie zníženia zavedených colných sadzieb už nebude podmienené tým, či Egypt bude z výrobkov vyberať vývozné poplatky.

Toto zníženie colných sadzieb je uplatniteľné od 1. mája 1996.

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma stranami.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili že súhlasíte s týmto znením."

Mám česť potvrdiť súhlas vlády Egyptskej Arabskej republiky.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za vládu Egyptskej Arabskej republiky

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top