Help Print this page 

Document 21996A0627(02)

Title and reference
Memorandum o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o dojednaniach v oblasti prístupu textilných výrobkov na trh
  • In force
OJ L 153, 27.6.1996, p. 53–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 013 P. 144 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 013 P. 144 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 107 P. 64 - 79

ELI: http://data.europa.eu/eli/memorandum_underst/1996/386(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

21996A0627(02)

Memorandum o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o dojednaniach v oblasti prístupu textilných výrobkov na trh

Úradný vestník L 153 , 27/06/1996 S. 0053 - 0068
CS.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 167 - 182
ET.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 167 - 182
HU.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 167 - 182
LT.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 167 - 182
LV.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 167 - 182
MT.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 167 - 182
PL.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 167 - 182
SK.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 167 - 182
SL.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 167 - 182


Memorandum o porozumení

medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o dojednaniach v oblasti prístupu textilných výrobkov na trh

1. Delegácie vlády Indie a Európskeho spoločenstva uskutočnili v Bruseli v dňoch 10. až 12. decembra a 30. až 31. decembra 1994 konzultácie s cieľom pokračovania v rozhovoroch o prístupe textilných a odevných výrobkov na trh.

2. Vláda Indie zaviaže svoje clá na textilné a odevné tovary uvedené v prílohe podľa sadzieb a časového rozvrhu uvedeného v prílohe. Tieto sadzby sa oznámia sekretariátu WTO do 60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti dohody WTO. Ako v prípade colných záväzkov, ktoré už India prijala ohľadom určitých textilných výrobkov ako súčasť procesu Uruguajského kola, aj tieto dodatočné ponuky viazania cla uvedené v prílohe podliehajú podmienke, že ak sa integračný proces ustanovený v článku 2 pododsekoch 6 a 8 Dohody WTO o textilných výrobkoch a odevoch plne nedokončí alebo oneskorí, clá sa vrátia na úrovne platné k 1. januáru 1990. Okrem toho môže vláda Indie zaviesť alternatívne osobitné clá na konkrétne výrobky obsiahnuté v prílohe. Clo, ktoré možno uložiť na takéto položky, sa uvádza ako percento ad valorem alebo čiastka v indických rupiách za položku/štvorcový meter/kg, pričom platí hodnota, ktorá je vyššia. Pri určovaní úrovne takýchto osobitných ciel vláda Indie zohľadní príslušné údaje o vývoznej cene poskytnuté ES. Ak ES usúdi, že takéto clá majú negatívny účinok na jeho vývozy predmetných výrobkov, vláda Indie súhlasí, že na požiadanie prebehnú s ES okamžité konzultácie s cieľom riešenia vzniknutých obáv obojstranne akceptovateľným spôsobom.

3. Vláda Indie poskytne otvorenie trhu prostredníctvom odstránenia všetkých množstvových obmedzení, ktoré sa dotýkajú položiek vymenovaných v prílohe, do dátumov, ktoré sú v nej uvedené.

4. Vláda Indie berie na vedomie obavy vyjadrené Európskym spoločenstvom ohľadom politiky dvojitých cien a potvrdzuje, že na vývoz surovej bavlny z Indie neuplatňuje žiadne opatrenia takéhoto druhu.

5. Európske spoločenstvo súhlasilo, že s účinnosťou od 1. januára 1995 odstráni všetky obmedzenia, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na vývozy remeselných výrobkov a ručne tkaných výrobkov uvedených v článku 5 dohody medzi ES a Indiou o obchode s textilnými výrobkami.

6. Odo dňa nadobudnutia platnosti dohody WTO a v prípade jednotlivých nasledovných kvótových rokov Komisia priaznivo zváži žiadosti vlády Indie o výnimočné flexibility, ktoré sú navyše oproti flexibilitám uplatňovaným na základe dvojstrannej dohody o textile pre ktorúkoľvek alebo všetky obmedzované kategórie do výšky nasledovných množstiev pre jednotlivé kvótové roky:

1995: | 7000 ton, |

1996: | 7000 ton, |

1997: | 7000 ton, |

1998: | 8000 ton, |

1999: | 8000 ton, |

2000: | 8000 ton, |

2001: | 8000 ton, |

2002: | 8000 ton, |

2003: | 8000 ton, |

2004: | 8000 ton. |

Vláda Indie požiada takéto výnimočné flexibility (prenos do budúceho kvótového roka, presun medzi kategóriami a predčasné využitie) v rozsahu jestvujúcich možností až do vyčerpania kvót. Okrem toho celková výška výnimočných flexibilít v jednotlivých kvótových rokoch nepresiahne 2500 ton pre ľubovoľnú konkrétnu kategóriu textilu alebo 3000 ton pre ľubovoľnú konkrétnu kategóriu oblečenia.

7. Toto MOP sa nijako nedotýka práva jednej alebo druhej strany postupovať v akejkoľvek záležitosti, na ktorú sa toto MOP vzťahuje, podľa článkov XXII alebo XXIII GATT.

8. Vláda Indie a Európska komisia pravidelne uskutočňujú konzultácie s cieľom zabezpečenia náležitého vykonávania tohoto memoranda o porozumení.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

IIS-6 | Viazanie cla podľa dohody India - EÚ (%) | Otvorenie trhu | Opis |

1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | 1. 12000 | 1. 1. 2002 | 1. 1. 2005 | S.I.L. | Bez ohraničenia |

510610 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Priadza z mykanej vlny neupravená na predaj v malom, obsahujúca 85 % alebo viac hmotnosti vlny |

510620 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Priadza z mykanej vlny neupravená na predaj v malom, obsahujúca viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti vlny |

511111 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti mykanej vlny alebo mykaných jemných chlpov zvierat s hmotnosťou nepresahujúcou 300 g/m2 |

511119 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti mykanej vlny alebo mykaných jemných chlpov zvierat s hmotnosťou presahujúcou 300 g/m2 |

511120 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti mykanej vlny alebo mykaných jemných chlpov zvierat zo zmesi hlavne alebo výlučne so syntetickými alebo umelými vláknami |

511130 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti mykanej vlny alebo mykaných jemných chlpov zvierat zo zmesi hlavne alebo výlučne zo syntetických alebo umelých strižových vlákien |

511190 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti mykanej vlny alebo mykaných jemných chlpov zvierat (okrem zo zmesi hlavne alebo výlučne so syntetickými alebo umelými vláknami alebo strižovými vláknami) |

511211 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti česanej vlny alebo česaných jemných chlpov zvierat s hmotnosťou nepresahujúcou 200 g/m2 |

511219 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti česanej vlny alebo česaných jemných chlpov zvierat s hmotnosťou presahujúcou 200 g/m2 |

511220 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti česanej vlny alebo česaných jemných chlpov zvierat zo zmesi hlavne alebo výlučne so syntetickými alebo umelými vláknami |

511230 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti čeasnej vlny alebo česaných jemných chlpov zvierat (okrem zo zmesi hlavne alebo výlučne so syntetickými alebo umelými vláknami alebo strižovými vláknami) |

511290 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti česanej vlny alebo česaných jemných chlpov zvierat zo zmesi hlavne alebo výlučne s umelými lebo strižovými vláknami |

511300 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo z konského vlásia (okrem tkanín na technické účely položky 5911) |

520411 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Šijacie nite neupravené na predaj v malom obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti bavlny |

520419 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Šijacie nite neupravené na predaj v malom obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti bavlny |

520420 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Bavlnené šijacie nite upravené na predaj v malom |

530911 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Ľanové tkaniny obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti ľanu, nebielené alebo bielené |

530919 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Ľanové tkaniny obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti ľanu, farbené, vyrobené z rôznofarebných priadzí alebo potlačené |

530921 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Ľanové tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti ľanu, nebielené alebo bielené |

530929 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Ľanové tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti ľanu, farbené, vyrobené z rôznofarebných priadzí alebo potlačené |

540110 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Šijacie nite zo syntetických vlákien, tiež upravené na predaj v malom |

540120 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Šijacie nite z umelých vlákien, tiež upravené na predaj v malom |

540210 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Vysokopevnostná priadza z nylonu alebo ostatných polyamidov (iná ako šijacia niť a priadza upravená na predaj v malom) |

540220 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Vysokopevnostná priadza z polyesterov (iná ako upravená na predaj v malom) |

540231 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Tvarovaná priadza z nylonu alebo ostatných polyamidov, ktorých jednotlivé vlákno má dĺžkovú hmotnosť nie väčšiu ako 50 texov (iná ako šijacia niť a priadza upravená na predaj v malom) |

540232 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Tvarovaná priadza z nylonu alebo ostatných polyamidov, ktorých jednotlivé vlákno má dĺžkovú hmotnosť väčšiu ako 50 texov (iná ako šijacia niť a priadza upravená na predaj v malom) |

540233 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Tvarovaná priadza z polyesterov (iná ako upravená na predaj v malom) |

540239 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Tvarovaná syntetická priadza (iná ako šijacia niť, priadza upravená na predaj v malom a tvarovaná priadza z polyesteru, nylonu a ostatných polyamidov) |

540241 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Priadza z nylonu a ostatných polyamidov, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 67 decitexov, jednoduchá, nekrútená alebo krútená s počtom zákrutov nepresahujúcim 50 na meter (iná ako šijacia niť, priadza upravená na predaj v malom, vysokopevnostná priadza a tvarovaná priadza) |

540242 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Priadza z polyesteru, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 67 decitexov, jednoduchá, nekrútená alebo krútená s počtom zákrutov nepresahujúcim 50 na meter, čiastočne orientovaných (iná ako šijacia niť, priadza upravená na predaj v malom a tvarovaná priadza) |

540243 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Priadza z polyesteru, vrátane monofilu s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 67 decitexov, jednoduchá, nekrútená alebo krútená s počtom zákrutov nepresahujúcim 50 na meter (iná ako šijacia niť, priadza upravená na predaj v malom, tvarovaná priadza a priadza z polyesterov čiastočne orientovaných) |

540249 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Syntetická priadza, vrátane syntetického monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 67 decitexov, jednoduchá, nekrútená alebo krútená s počtom zákrutov nepresahujúcim 50 na meter (iná ako šijacia niť, priadza upravená na predaj v malom, tvarovaná priadza a priadza z polyesterov, nylonu a ostatných polyamidov) |

540251 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Priadza z nylonu alebo ostatných polyamidov, vrátane monofilu s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 67 decitexov, jednoduchá, krútená s počtom zákrutov presahujúcim 50 na meter (iná ako šijacia niť, priadza upravená na predaj v malom, vysokopevnostná priadza a tvarovaná priadza) |

540252 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Priadza z polyesterov, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 67 decitexov, jednoduchá, krútená s počtom zákrutov presahujúcim 50 na meter (iná ako šijacia niť, priadza upravená na predaj v malom a tvarovaná priadza) |

540259 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Syntetická priadza, vrátane syntetického monofilu s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 67 decitexov, jednoduchá, krútená s počtom zákrutov presahujúcim 50 na meter (iná ako šijacia niť, priadza upravená na predaj v malom, tvarovaná priadza a priadza z polyesterov, nylonu a ostatných polyamidov) |

540261 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Násobná (zosúkaná) alebo káblovaná priadza z nylonu alebo ostatných polyamidov, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 67 decitexov (iná ako šijacia niť, priadza upravená na predaj v malom, vysokopevnostná priadza alebo tvarovaná priadza) |

540262 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Násobná (zosúkaná) alebo káblovaná priadza z polyesteru, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 67 decitexov (iná ako šijacia niť, priadza upravená na predaj v malom a tvarovaná priadza) |

540269 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Násobná (zosúkaná) alebo káblovaná syntetická priadza, vrátane syntetického monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 67 decitexov (iná ako šijacia niť, priadza upravená na predaj v malom, tvarovaná priadza alebo priadza z polyesterov, nylonu alebo ostatných polyamidov) |

540742 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti vlákien z nylonu alebo ostatných polyamidov, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, farbené |

540743 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti vlákien z nylonu alebo ostatných polyamidov, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, z rôznofarebných priadzí |

540744 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti vlákien z nylonu alebo ostatných polyamidov, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, potlačené |

540752 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti tvarovaného polyesteru, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, farbené |

540753 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti tvarovaného polyesteru, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, z rôznofarebných priadzí |

540754 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti tvarovaného polyesteru, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, potlačené |

540760 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti netvarovaného polyesteru, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm |

540772 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti syntetického vlákna, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, farbené (iné ako z polyesterov, nylonu alebo iných polyamidových vlákien a z monofilu) |

540773 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti syntetického vlákna, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, z rôznofarebných priadzí (iné ako z polyesterov, nylonu alebo iných polyamidových vlákien a z monofilu) |

540774 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti syntetického vlákna, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, potlačené (iné ako z polyesterov, nylonu alebo iných polyamidových vlákien a z monofilu) |

540782 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického vlákna, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou, farbené |

540783 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického vlákna, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou, z rôznofarebných priadzí |

540784 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického vlákna, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou, potlačené |

540792 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického vlákna, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, iné ako v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou, farbené |

540793 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického vlákna, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, iné ako v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou, z rôznofarebných priadzí |

540794 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického vlákna, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, iné ako v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou, potlačené |

540822 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti umelého vlákna, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, farbené (iné ako vysokopevnostná priadza z viskózového vlákna) |

540823 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti umelého vlákna, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, z rôznofarebných priadzí (iné ako z vysokopevnostnej priadze z viskózového vlákna) |

540824 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti umelého vlákna, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, potlačené (iné ako z vysokopevnostnej priadze z viskózového vlákna) |

540832 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti umelého vlákna, vrátane monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou najmenej 67 decitexov a maximálnym priemerom najviac 1 mm, farbené (iné ako z vysokopevnostnej priadze z viskózového vlákna) |

550310 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Syntetické strižné vlákna z nylonu alebo ostatných polyamidov, nemykané, nečesané ani inak nespracované na spriadanie |

550320 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Syntetické strižné vlákna z polyesterov, nemykané, nečesané ani inak nespracované na spriadanie |

550330 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Akrylové alebo modakrylové strižné vlákna, nemykané, nečesané ani inak nespracované na spriadanie |

550340 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Syntetické strižné vlákna z polypropylénu, nemykané, nečesané ani inak nespracované na spriadanie |

550390 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Syntetické strižné vlákna, nemykané, nečesané ani inak nespracované na spriadanie (iné ako z polypropylélnu, akrylu, modakrylu, polyesterov, nylonu a ostatných polyamidov) |

550931 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Jednoduchá priadza obsahujúca 85 % alebo viac hmotnosti akrylových alebo modakrylových strižných vlákien (iná ako šijacia niť a priadza upravená na predaj v malom) |

550932 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Násobná (zosúkaná) alebo káblovaná priadza obsahujúca 85 % alebo viac hmotnosti akrylových alebo modakrylových strižných vlákien (iná ako šijacia niť a priadza upravená na predaj v malom) |

550952 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Priadza obsahujúca viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterových strižných vlákien v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou alebo jemnými chlpmi zvierat (iná ako šijacia niť a priadza upravená na predaj v malom) |

550961 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Priadza obsahujúca viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti akrylových alebo modakrylových strižných vlákien v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou alebo jemnými chlpmi zvierat (iná ako šijacia niť a priadza upravená na predaj v malom) |

550991 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | – | 1. 1. 1995 | Priadza obsahujúca viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetických strižných vlákien v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou alebo jemnými chlpmi zvierat (iná ako šijacia niť, priadza upravená na predaj v malom a priadza z polyesterových, akrylových alebo modakrylových strižných vlákien) |

551219 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti polyesterových strižných vlákien, farbené, z rôznofarebných priadzí alebo potlačené |

551229 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti akrylových a modakrylových strižných vlákien, farbené, z rôznofarebných priadzí alebo potlačené |

551299 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny z priadze obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti syntetických strižných vlákien, farbené, z rôznofarebných priadzí alebo potlačené (iné ako z akrylových, modakrylových alebo polyesterových strižných vlákien) |

551321 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny s plátnovou väzbou obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou a s hmotnosťou najviac 170 g na m2, farbené |

551322 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížový keper, farbené |

551323 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, farbené (iné ako vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížový keper a s plátnovou väzbou) |

551329 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, farbené (iné ako z polyesterových strižných vlákien) |

551331 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, farbené, vyrobené z rôznofarebných priadzí |

551332 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny z priadze obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížový keper, vyrobené z rôznofarebných priadzí |

551333 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, vyrobené z rôznofarebných priadzí (iné ako vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížový keper a s plátnovou väzbou) |

551339 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, vyrobené z rôznofarebných priadzí (iných ako polyesterové strižné vlákna) |

551341 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny s plátnovou väzbou obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, potlačené |

551342 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížový keper, potlačené |

551343 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, potlačené (iné ako vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížový keper a s plátnovou väzbou) |

551349 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, potlačené (iné ako z polyesterových strižných vlákien) |

551421 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny s plátnovou väzbou obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170 g/m2, farbené |

551422 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170 g/m2, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížový keper, farbené |

551423 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170 g/m2, farbené (iné ako vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížový keper a tkaniny s plátnovou väzbou) |

551429 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170 g/m2, farbené (iné ako z polyesterových strižných vlákien) |

551431 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny s plátnovou väzbou obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170 g/m2, vyrobené z rôznofarebných priadzí |

551432 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170 g/m2, vyrobené z rôznofarebných priadzí (vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížový keper) |

551433 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170 g/m2, vyrobené z rôznofarebných priadzí (iné ako vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížový keper, a tkaniny s plátnovou väzbou) |

551439 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170 g/m2, vyrobené z rôznofarebných priadzí (iné ako z polyesterových strižných vlákien) |

551441 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny s plátnovou väzbou obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170 g/m2, potlačené |

551442 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170 g/m2, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížový keper, potlačené |

551443 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170 g/m2, potlačené (iné ako vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížový keper a tkaniny s plátnovou väzbou) |

551449 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického strižného vlákna v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170 g/m2, potlačené (iné ako z polyesterových strižných vlákien) |

551511 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna v zmesi hlavne alebo výlučne s viskózovými strižnými vláknami |

551512 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami |

551513 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou alebo jemnými chlpmi zvierat |

551519 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti polyesterového strižného vlákna, iné ako v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou alebo jemnými chlpmi zvierat, chemickými vláknami, viskózovými strižnými vláknami z bavlny |

551521 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti akrylového alebo modakrylového strižného vlákna, iné ako v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami |

551522 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti akrylového alebo modakrylového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s mykanou vlnou alebo mykanými jemnými chlpmi zvierat |

551529 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 1998 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti akrylového alebo modakrylového strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou, jemnými chlpmi zvierat, chemickými vláknami alebo bavlnou |

551591 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami (inými ako z akrylových, modakrylových alebo polyesterových strižných vlákien) |

551592 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou alebo jemnými chlpmi zvierat (inými ako z akrylových, modakrylových alebo polyesterových strižných vlákien) |

551599 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1. 1. 1995 | 1. 11998. | Tkaniny obsahujúce viac ako 50 % a menej ako 85 % hmotnosti syntetického strižného vlákna, v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou, jemnými chlpmi zvierat, chemickým vláknom alebo bavlnou (inými ako z akrylových, modakrylových alebo polyesterových strižných vlákien) |

560300 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Netkané textílie, pokryté alebo potiahnuté, inde neuvedené |

570232 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny z chemických textilných materiálov, tkané, nevšívané ani nepovločkované, s vlasovým povrchom (iné ako druhu kelem, schumacks, karamanie a podobné ručne tkané koberce) |

570242 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny z chemických textilných materiálov, tkané, nevšívané ani nepovločkované, s vlasovým povrchom, celkom dohotovené (iné ako druhu kelem, schumacks, karamanie a podobné ručne tkané koberce) |

570252 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny z chemických textilných materiálov, tkané, nevšívané ani nepovločkované, bez vlasového povrchu, celkom nedohotovené (iné ako druhu kelem, schumacks, karamanie a podobné ručne tkané koberce) |

570292 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny z chemických textilných materiálov, tkané, nevšívané ani nepovločkované, bez vlasového povrchu, celkom dohotované (iné ako druhu kelem, schumacks, karamanie a podobné ručne tkané koberce) |

570320 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny z nylonu alebo ostatných polyamidov, všívané, tiež celkom dokončené |

570330 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny z chemických textilných materiálov, všívané, tiež celkom dokončené (iné ako z nylonu alebo ostatných polyamidov) |

570490 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny z plsti, nevšívané ani nepovločkované, tiež celkom dokončené (iné ako dlaždice s maximálnou plochou povrchu 0,3 m2) |

580110 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny z vlny alebo jemných chlpov zvierat (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, všívané textílie a úzke tkaniny položky 5806) |

580121 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002. | Nerezané útkové vlasové tkaniny z bavlny (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, všívané textílie a úzke tkaniny položky 5806) |

580122 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Rezaný menčester z bavlny (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, všívané textílie a ako úzke tkaniny položky 5806) |

580123 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Rezané útkové vlasové tkaniny z bavlny (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, všívané textílie a úzke tkaniny položky 5806) |

580124 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Osnovné vlasové tkaniny, epinglé (nerezané) z bavlny (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, všívané textílie a úzke tkaniny položky 5806) |

580125 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Osnovné vlasové tkaniny, rezané, z balvny (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, všívané textílie a úzke tkaniny položky 5806) |

580126 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002. | Ženilkové tkaniny z bavlny (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, všívané textílie a úzke tkaniny položky 5806) |

580131 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Nerezané útkové vlasové tkaniny z chemických vlákien (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, všívané textílie a úzke tkaniny položky 5806) |

580132 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Rezaný menčester z chemických vlákien (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, všívané textílie a úzke tkaniny položky 5806) |

580133 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Rezané útkové vlasové tkaniny z chemických vlákien (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, všívané textílie a úzke tkaniny položky 5806) |

580134 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Osnovné vlasové tkaniny, epinglé (nerezané) z chemických vlákien (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, všívané textílie a úzke tkaniny položky 5806) |

580135 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Osnovné vlasové tkaniny, rezané, z chemických vlákien (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, všívané textílie a ako úzke tkaniny položky 5806) |

580136 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Ženilkové tkaniny z chemických vlákien (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, všívané textílie a ako úzke tkaniny položky 5806) |

580190 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tkané vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny (iné ako z chemických vlákien, vlny, jemných chlpov zvierat, slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, všívané textílie a ako úzke tkaniny položky 5806) |

580219 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny z bavlny (iné ako nebielené, úzke tkaniny položky 5806, koberce a iné podlahové krytiny) |

580410 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Tyly, vrátane anglického tylu a uzlíkovitých sieťových textílií |

580421 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Strojovo vyrobené čipky z chemických vlákien v metráži, v pásoch alebo v motívoch |

580429 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002. | Strojovo vyrobené čipky v metráži, v pásoch alebo v motívoch (iné ako z chemických vlákien) |

580430 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Ručne vyrobené čipky v metráži,v pásoch alebo v motívoch |

581010 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Výšivky bez viditeľného podkladu v metráži, v pásoch alebo v motívoch |

590310 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované poly(vinylchloridom) (okrem obkladov stien z textilných materiálov impregnovaných alebo pokrytých polyvinychloridom; podlahových krytín pozostávajúcich z textilného podkladu a vrchnej vrstvy alebo povlaku z polyvinylchloridu) |

590320 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované polyuretánom (okrem obkladov stien z textilných materiálov impregnovaných alebo pokrytých polyuretánom; podlahových krytín pozostávajúce z textilného podkladu a vrchnej vrstvy alebo povlaku z polyuretánu) |

590390 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastami inými ako polyvinylchlorid alebo polyuretán (okrem pneumatikových kordových textílií z vysokopevnostných nití z nylonu alebo iných polyamidov, polyesterov alebo viskózového materiálu: obkladov stien z textilných materiálov impregnovaných alebo pokrytých plastom; podlahových krytín z textilného podkladu a vrchnej vrstvy alebo povlaku z plastu) |

591110 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Textílie, plsti a plsťou podložené tkaniny, potiahnuté, pokryté alebo laminované kaučukom, usňou alebo ostatnými materiálmi, druhov používaných na mykacie povlaky, a podobné textílie druhov používaných na ostatné technické účely |

591120 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Mlynárske plátno, tiež celkom dohotovené |

591131 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Textílie a plsti, nekonečné alebo vystrojené spojovacími časťami, druhov používaných na papierenských alebo podobných strojoch (napr. na buničinu alebo azbestocement) s plošnou hmotnosťou menšou ako 650 g/m2 |

591132 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Textílie a plsti, nekonečné alebo vystrojené spojovacími časťami, druhov používaných na papierenských alebo podobných strojoch (napr. na buničinu alebo azbestocement) s plošnou hmotnosťou 650 g/m2 alebo väčšou |

591140 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Filtračné plachtičky druhov používaných v olejových lisoch a podobných zariadeniach, vrátane plachtičiek z ľudských vlasov |

591190 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Textilné výrobky a tovary na technické účely uvedené v poznámke 7 ku kapitole 59, inde neuvedené |

610110 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky z vlny alebo jemných chlpov zvierat, pletené alebo háčkované (okrem oblekov, kompletov, sák, blejzrov a nohavíc) |

610120 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky z bavlny, pletené alebo háčkované (okrem oblekov, kompletov, sák, blejzrov a nohavíc) |

610130 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky z chemických vlákien, pletené alebo háčkované (okrem oblekov, kompletov, sák, blejzrov a nohavíc) |

610210 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky z vlny alebo jemných chlpov zvierat, pletené alebo háčkované (okrem kostýmov, kompletov, kabátikov, blejzrov, šiat, sukieň, nohavícových sukní a nohavíc) |

610220 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky z bavlny, pletené alebo háčkované (okrem kostýmov, kompletov, kabátikov, blejzrov, šiat, sukieň, nohavícvých sukní a nohavíc) |

610230 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky z chemických vlákien, pletené alebo háčkované (okrem kostýmov, kompletov, kabátikov, blejzrov, šiat, sukieň, nohavicových sukieň, nohavíc) |

610441 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské šaty z vlny alebo jemných chlpov zvierat, pletené alebo háčkované (okrem spodných šiat) |

610443 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské šaty zo syntetických vlákien, pletené alebo háčkované (okrem spodných šiat) |

610444 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské šaty z umelých vlákien, pletené alebo háčkované (okrem spodných šiat) |

610449 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské šaty z textilných materiálov, pletené alebo háčkované (okrem vlny, jemných chlpov zvierat, syntetických alebo umelých vlákien a spodných šiat) |

610451 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské sukne alebo nohavicové sukne z vlny alebo jemných chlpov zvierat, pletené alebo háčkované (okrem spodných šiat) |

610452 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské sukne alebo nohavicové sukne z bavlny, pletené alebo háčkované (okrem spodných šiat) |

610453 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské sukne alebo nohavicové sukne zo syntetických vlákien, pletené alebo háčkované (okrem spodných šiat) |

610459 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské sukne alebo nohavicové sukne z textilných materiálov, pletené alebo háčkované (okrem vlny, jemných chlpov zvierat, bavlny alebo syntetických vlákien a spodných šiat) |

610510 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské košele z bavlny, pletené alebo háčkované (okrem nočných košieľ, vrchných tričiek a tielok) |

610520 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Pánske alebo chlapčenské košele z chemických vlákien, pletené alebo háčkované (okrem nočných košieľ, vrchných tričiek a tielok) |

610590 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Pánske alebo chlapčenské košele z textilných materiálov, pletené alebo háčkované (okrem vyrobených z bavlny alebo chemických vlákien, nočných košieľ, vrchných tričiek a tielok) |

610610 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky z bavlny, pletené alebo háčkované (okrem vrchných tričiek a tielok) |

610620 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky z chemických vlákien, pletené alebo háčkované (okrem vrchných tričiek a tielok) |

610690 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, pletené alebo háčkované (okrem vyrobených z bavlny, chemických vlákien, vrchných tričiek a tielok) |

610910 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Vrchné tričká a tielka z bavlny, pletené alebo háčkované |

610990 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Vrchné tričká a tielka z textilných materiálov, pletené alebo háčkované (okrem bavlny) |

611010 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Pulóvre, svetre a vesty (tiež zapínacie) a podobné výrobky z vlny alebo jemných chlpov zvierat, pletené alebo háčkované (okrem vatou podšívaných viest) |

611020 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pulóvre, svetre a vesty (tiež zapínacie) a podobné výrobky z bavlny, pletené alebo háčkované (okrem vatou podšívaných viest) |

611030 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pulóvre, svetre a vesty (tiež zapínacie) a podobné výrobky z chemických vlákien, pletené alebo háčkované (okrem vatou podšívaných viest) |

611511 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Pančuchové nohavice zo syntetických vlákien, pletené alebo háčkované, s dĺžkovou hmotnosťou jednotlivej nite menšou ako 67 decitexov |

611512 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Pančuchové nohavice zo syntetických vlákien, pletené alebo háčkované, s dĺžkovou hmotnosťou jednotlivej nite 67 decitexov alebo väčšou |

611519 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Pančuchové nohavice z textilných materiálov, pletené alebo háčkované (okrem vyrobených zo syntetických vlákien a pančuchový tovar pre batoľatá) |

611520 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Dámske dlhé pančuchy alebo podkolienky, pletené alebo háčkované, z vlákien s dĺžkovou hmotnosťou jednotlivej nite menšou ako 67 decitexov (okrem pančuchových nohavíc) |

611591 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Dlhé pančuchy, podkolienky alebo ponožky a ostatných pančuchový tovar, vrátane pančúch na kŕčové žily, z vlny alebo jemných chlpov zvierat, pletené alebo háčkované (okrem pančuchových nohavíc a pančúch, dámskych dlhých pančúch alebo podkolienok s dĺžkovou hmotnosťou jednotlivej nite menšou ako 67 decitexov a pančuchového tovaru pre batoľatá) |

611593 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Dlhé pančuchy, podkolienky alebo ponožky, vrátane pančúch na kŕčové žily, zo syntetických vlákien, pletené alebo háčkované (okrem pančuchových nohavíc a pančúch, dámskych dlhých pančúch alebo podkolienok s dĺžkovou hmotnosťou jednotlivej nite menšou ako 67 decitexov a pančuchového tovaru pre batoľaťá) |

611599 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Dlhé pančuchy, podkolienky alebo ponožky, vrátane pančúch na kŕčové žily, z textilných materiálov, pletené alebo háčkované (okrem vyrobených z vlny, jemných chlpov zvierat, bavlny alebo syntetických vlákien, pančuchových nohavíc a pančúch, dámskych dlhých pančúch alebo podkolienok s dĺžkovou hmotnosťou jednotlivej nite menšou ako 67 decitexov a pančuchového tovaru pre bábätká) |

620111 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte do dažďa, plášte, peleríny, kabáty a podobné výrobky z vlny a jemných chlpov zvierat (okrem pletených alebo háčkovaných) |

620112 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte do dažďa, plášte, peleríny, kabáty a podobné výrobky z vlny a jemných chlpov zvierat (okrem pletených alebo háčkovaných) |

620191 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Pánske alebo chlapčenské bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky z vlny a jemných chlpov zvierat (okrem pletených alebo háčkovaných a oblekov, kompletov, sák, blejzrov a nohavíc) |

620192 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské bundy, vetrovky a podobné výrobky z bavlny (okrem pletených alebo háčkovaných a oblekov, kompletov, sák, blejzrov a nohavíc a horných častí lyžiarskych kombinéz) |

620211 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte do dažďa, plášte, peleríny, kabáty a podobné výrobky z vlny a jemných chlpov zvierat (okrem pletených a háčkovaných) |

620213 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte do dažďa, plášte, peleríny, kabáty a podobné výrobky z chemických vlákien (okrem pletených a háčkovaných) |

620291 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Dámske alebo dievčenské bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky z vlny a jemných chlpov zvierat (okrem pletených alebo háčkovaných a kostýmov kompletov, kabátikov, blejzrov a nohavíc) |

620292 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky z bavlny (okrem pletených alebo háčkovaných a kostýmov kompletov, kabátikov, blejzrov, nohavíc a horných častí lyžiarskych kombinéz) |

620311 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Pánske alebo chlapčenské obleky z vlny alebo jemných chlpov zvierat (okrem pletených alebo háčkovaných, teplákových súprav, lyžiarskych kombinéz a kúpacích odevov) |

620312 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské obleky zo syntetických vlákien (okrem pletených alebo háčkovaných teplákových súprav, lyžiarskych kombinéz a kúpacích odevov) |

620319 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské obleky z textilných materiálov (okrem vyrobených z vlny, jemných chlpov zvierat, bavlny, syntetických vlákien, pletených alebo háčkovaných, teplákových súprav, lyžiarskych kombinéz a kúpacích odevov) |

620321 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské kombinézy z vlny alebo jemných chlpov zvierat (okrem pletených alebo háčkovaných, lyžiarskych kombinéz a kúpacích odevov) |

620322 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské kombinézy z bavlny (okrem pletených alebo háčkovaných, lyžiarskych kombinéz a kúpacích odevov) |

620323 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské kombinézy zo syntetických vlákien (okrem pletených alebo háčkovaných, lyžiarskych kombinéz a kúpacích odevov) |

620329 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské kombinézy z textilných materiálov (okrem vyrobených z vlny, jemných chlpov zvierat, bavlny, syntetických vlákien, pletených alebo háčkovaných, lyžiarskych kombinéz a kúpacích odevov) |

620331 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre z vlny alebo jemných chlpov zvierat (okrem pletených alebo háčkovaných a vetroviek a podobných výrobkov) |

620332 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre z bavlny (okrem pletených alebo háčkovaných a vetroviek a podobných výrobkov) |

620339 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre z textilných materiálov (okrem vyrobených z vlny, jemných chlpov zvierat, bavlny, syntetických vlákien, pletených alebo háčkovaných a vetroviek a podobných výrobkov) |

620341 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Pánske alebo chlapčenské nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice z vlny alebo jemných chlpov zvierat (okrem pletených alebo háčkovaných, spodkov a plaviek) |

620342 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice z bavlny (okrem pletených alebo háčkovaných, spodkov a plaviek) |

620432 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Dámske alebo dievčenské kábátiky a blejzre z bavlny (okrem pletených alebo háčkovaných, vetroviek a podobných výrobkov) |

620441 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Dámske alebo dievčenské šaty z vlny alebo jemných chlpov zvierat (okrem pletených alebo háčkovaných a spodných šiat) |

620443 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Dámske alebo dievčenské šaty zo syntetických vlákien (okrem pletených alebo háčkovaných a spodných šiat) |

620444 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 12000. | Dámske alebo dievčenské šaty z umelých vlákien (okrem pletených alebo háčkovaných a spodných šiat) |

620449 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Dámske alebo dievčenské šaty z textilných vlákien (okrem vyrobených z vlny, jemných chlpov zvierat, balvny alebo chemických vlákien, pletených alebo háčkovaných a spodných šiat) |

620451 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Dámske alebo dievčenské sukne alebo nohavicové sukne z vlny alebo jemných chlpov zvierat (okrem pletených alebo háčkovaných a spodných šiat) |

620461 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice z vlny alebo jemných chlpov zvierat (okrem pletených alebo háčkovaných, nohavičiek a plaviek) |

620462 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice z bavlny (okrem pletených alebo háčkovaných, nohavičiek a plaviek) |

620510 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské košele z vlny alebo jemných chlpov zvierat (okrem pletených alebo háčkovaných, nočných košieľ a tielok) |

620620 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky z vlny alebo jemných chlpov zvierat (okrem pletených a háčkovaných a tielok) |

621020 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Odevy, typov uvedených v podpoložkách 620111 až 620119, pogumované alebo impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi alebo inými látkami |

621030 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Odevy, typov uvedených v podpoložkách 620111 až 620119, pogumované alebo impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi alebo inými látkami |

621132 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy a ostatné odevy inde neuvedené, z bavlny (okrem pletených a háčkovaných) |

621133 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy a ostatné odevy inde neuvedené, z chemických vlákien (okrem pletených a háčkovaných) |

621142 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské teplákové súpravy a ostatné odevy inde neuvedené, z bavlny (okrem pletených a háčkovaných) |

621143 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Dámske alebo dievčenské teplákové súpravy a ostatné odevy inde neuvedené, z chemických vlákien (okrem pletených a háčkovaných) |

621210 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Podprsenky všetkých typov z textilných materiálov, tiež elastické, vrátane pletených alebo háčkovaných |

621410 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky z hodvábu alebo hodvábneho odpadu (okrem pletených a háčkovaných) |

621420 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky z vlny alebo jemných chlpov zvierat (okrem pletených a háčkovaných) |

621430 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky zo syntetických vlákien (okrem pletených a háčkovaných) |

621440 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky z umelých vlákien (okrem pletených a háčkovaných) |

621490 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky z textilných materiálov (okrem vyrobených z hodvábu, hodvábneho odpadu, vlny, jemných chlpov zvierat alebo chemických vlákien, pletených a háčkovaných) |

621510 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Viazanky, motýliky a kravaty z hodvábu a hodvábneho odpadu (okrem pletených alebo háčkovaných) |

621520 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Viazanky, motýliky a kravaty z chemických vlákien (okrem pletených alebo háčkovaných) |

621590 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2000 | Viazanky, motýliky a kravaty z textilných materiálov (okrem hodvábu, hodvábneho odpadu alebo chemických vlákien, pletených alebo háčkovaných) |

630120 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1. 1. 1995 | 1. 1. 2002 | Prikrývky a cestovné koberčeky z vlny alebo jemných chlpov zvierat (iné ako elektricky vyhrievané, stolové obrusy, posteľné prikrývky a výrobky posteľnej bielizne a podobnej výbavy položky 9404), |

--------------------------------------------------

Top