EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12006E082

Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva (Konsolidované znenie)
Tretia časť - Politiky Spoločenstva
HLAVA VI - Spoločné pravidlá pre hospodársku súťaž, zdaňovanie a aproximáciu práva
Kapitola 1 - Pravidlá hospodárskej súťaže
Oddiel 1 - Pravidlá uplatňované na podniky
Článok 82

OJ C 321E , 29.12.2006, p. 74–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_82/oj

12006E082

Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva (Konsolidované znenie) - Tretia časť - Politiky Spoločenstva - HLAVA VI - Spoločné pravidlá pre hospodársku súťaž, zdaňovanie a aproximáciu práva - Kapitola 1 - Pravidlá hospodárskej súťaže - Oddiel 1 - Pravidlá uplatňované na podniky - Článok 82

Úradný vestník C 321 E , 29/12/2006 S. 0074 - 0075
Úradný vestník C 325 , 24/12/2002 S. 0065 - Konsolidovaná verzia
Úradný vestník C 340 , 10/11/1997 S. 0209 - Konsolidovaná verzia
Úradný vestník C 224 , 31/08/1992 S. 0029 - Konsolidovaná verzia
(Zmluva o EHS - k dispozícii nie je žiadna oficiálna publikácia)


Článok 82

Akékoľvek zneužívanie dominantného postavenia na spoločnom trhu či jeho podstatnej časti jedným alebo viacerými podnikateľmi sa zakazuje ako nezlučiteľné so spoločným trhom, ak sa tým ovplyvní obchod medzi členskými štátmi.

Takéto zneužívanie môže zahŕňať najmä:

a) priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných nákupných alebo predajných cien alebo iných obchodných podmienok;

b) obmedzovanie výroby, odbytu alebo technického rozvoja na úkor spotrebiteľov;

c) uplatňovanie nerovnakých podmienok voči obchodným partnerom pri rovnakých plneniach, čím ich v hospodárskej súťaži znevýhodňujú;

d) podmieňovanie uzatvárania zmlúv prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv.

--------------------------------------------------

Top