EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12006E/APP/02

Zmeny a doplnenia primárneho práva v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej Únii
II. Zmluva o založení Európskeho Spoločenstva

OJ C 321E , 29.12.2006, p. 327–329 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12006E/APP/02

Zmeny a doplnenia primárneho práva v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej Únii - II. Zmluva o založení Európskeho Spoločenstva

Úradný vestník C 321 E , 29/12/2006 S. 0327 - 0329


ZMENY A DOPLNENIA PRIMÁRNEHO PRÁVA V DÔSLEDKU PRISTÚPENIA BULHARSKEJ REPUBLIKY A RUMUNSKA K EURÓPSKEJ ÚNII

V dôsledku nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii sa nasledujúce články menia a dopĺňajú tak ako je nižšie uvedené.

II. ZMLUVA O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1. V článku 57 ods. 1 sa posledná veta nahrádza takto:

"V prípade obmedzení podľa vnútroštátnych právnych predpisov v Bulharsku, Estónsku a Maďarsku je príslušným dátumom 31. december 1999."

2. V článku 189 sa druhý pododsek nahrádza takto:

"Počet členov Európskeho parlamentu neprekročí 736."

3. S účinnosťou od začiatku volebného obdobia 2009 – 2014 sa v článku 190 ods. 2 prvý pododsek nahrádza takto:

"2. Počet zástupcov volených v jednotlivých členských štátoch je nasledovný:

Belgicko | 22 |

Bulharsko | 17 |

Česká republika | 22 |

Dánsko | 13 |

Nemecko | 99 |

Estónsko | 6 |

Grécko | 22 |

Španielsko | 50 |

Francúzsko | 72 |

Írsko | 12 |

Taliansko | 72 |

Cyprus | 6 |

Lotyšsko | 8 |

Litva | 12 |

Luxembursko | 6 |

Maďarsko | 22 |

Malta | 5 |

Holandsko | 25 |

Rakúsko | 17 |

Poľsko | 50 |

Portugalsko | 22 |

Rumunsko | 33 |

Slovinsko | 7 |

Slovensko | 13 |

Fínsko | 13 |

Švédsko | 18 |

Spojené kráľovstvo | 72." |

4. V článku 205 ods. 2 sa v prvom pododseku dopĺňajú nasledujúce údaje:

"Bulharsko | 10 |

Rumunsko | 14." |

5. V článku 205 ods. 2 druhý a tretí pododsek sa nahrádzajú takto:

"Na prijatie aktov Rady sa vyžaduje súhlas najmenej 255 hlasov odovzdaných väčšinou členov, ak sa podľa tejto zmluvy majú prijať na návrh Komisie.

V ostatných prípadoch sa na prijatie aktov Rady vyžaduje súhlas najmenej 255 hlasov odovzdaných najmenej dvomi tretinami členov."

6. V článku 258 sa v druhom pododseku dopĺňajú nasledujúce údaje:

"Bulharsko | 12 |

Rumunsko | 15." |

7. V článku 263 sa v treťom pododseku dopĺňajú nasledujúce údaje:

"Bulharsko | 12 |

Rumunsko | 15." |

8. V článku 299 ods. 1 sa do zoznamu členských štátov dopĺňa Bulharská republika a Rumunsko.

9. V článku 314 sa druhý odsek nahrádza takto:

"Podľa zmlúv o pristúpení je autentická taktiež anglická, bulharská, česká, dánska, estónska, fínska, grécka, írska, litovská, lotyšská, maďarská, maltská, poľská, portugalská, rumunská, slovenská, slovinská, španielska a švédska verzia tejto zmluvy."

--------------------------------------------------

Top