EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015D1500-20161117

Consolidated text: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1500 zo 7. septembra 2015 o určitých ochranných opatreniach proti nodulárnej dermatitíde v Grécku, ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/1423 [oznámené pod číslom C(2015) 6221] (Iba grécke znenie je autentické) (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1500/2016-11-17

02015D1500 — SK — 17.11.2016 — 005.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1500

zo 7. septembra 2015

o určitých ochranných opatreniach proti nodulárnej dermatitíde v Grécku, ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/1423

[oznámené pod číslom C(2015) 6221]

(Iba grécke znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 234, 8.9.2015, p.19)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2008 z 15. novembra 2016,

L 310

51

17.11.2016

Top