EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0541-20210101

Consolidated text: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 541/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/541(1)/2021-01-01

02014D0541 — SK — 01.01.2021 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 541/2014/EÚ

zo 16. apríla 2014,

ktorým sa zriaďuje rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru

(Ú. v. ES L 158, 27.5.2014, p.227)

Zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/696 z 28. apríla 2021,

L 170

69

12.5.2021

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02014D0541-20180802
Top