EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0088-20131014

Consolidated text: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 88/2011 z 2. februára 2011 , ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku systémov vzdelávania a odbornej prípravy (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/88/2013-10-14

2011R0088 — SK — 14.10.2013 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 88/2011

z 2. februára 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku systémov vzdelávania a odbornej prípravy

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 029, 3.2.2011, p.5)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 912/2013 z 23. septembra 2013,

L 252

5

24.9.2013

Top