EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0185-20210421

Consolidated text: Rozhodnutie Komisie z 21. februára 2008 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, a o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe [oznámené pod číslom K(2008) 669] (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP) (2008/185/ES)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/185/2021-04-21

02008D0185 — SK — 21.04.2021 — 018.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. februára 2008

o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, a o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe

[oznámené pod číslom K(2008) 669]

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(2008/185/ES)

(Ú. v. ES L 059, 4.3.2008, p.19)

Zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/620 z 15. apríla 2021,

L 131

78

16.4.2021

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02008D0185-20210304
Top