EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0018-20160418

Consolidated text: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/18/2016-04-18

2004L0018 — SK — 18.04.2016 — 015.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES

z 31. marca 2004

o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby

(Ú. v. ES L 134, 30.4.2004, p.114)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014

L 94

65

28.3.2014

Top