EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997D0020-20061118

Consolidated text: Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 1996 , ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín, ktoré spĺňajú podmienky rovnocennosti pre výrobu a umiestňovanie na trh lastúrnikov, ostnokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov (Text s významom pre EHP) (97/20/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/20(1)/2006-11-18

1997D0020 — SK — 18.11.2006 — 009.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. decembra 1996,

ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín, ktoré spĺňajú podmienky rovnocennosti pre výrobu a umiestňovanie na trh lastúrnikov, ostnokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov

(Text s významom pre EHP)

(97/20/ES)

(Ú. v. ES L 006, 10.1.1997, p.46)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Rozhodnutie Komisie zo 6. novembra 2006,

L 320

53

18.11.2006

Top