EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01990L0427-20181101

Consolidated text: Smernica Rady z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických podmienkach platiacich pre obchod s equidae v rámci spoločenstva (90/427/EHS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/427/2018-11-01

01990L0427 — SK — 01.11.2018 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY

z 26. júna 1990

o zootechnických a genealogických podmienkach platiacich pre obchod s equidae v rámci spoločenstva

(90/427/EHS)

(Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, p.55)

Zrušená:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016

L 171

66

29.6.2016

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01990L0427-20080903
Top