EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01972A0722(05)-20150501

Consolidated text: Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1972/2842/2015-05-01

1972A5722 — SK — 01.05.2015 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

DOHODA

medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou

(Ú. v. ES L 301 31.12.1972, s. 2)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

DECISION OF THE JOINT COMMITTEE No 5/73 concerning movement certificates A.IS.l and A.W.1 contained in Annexes V and VI to Protocol No 3 (*)

  L 324

11

24.11.1973

 M2

DECISION OF THE JOINT COMMITTEE No 6/73 supplementing and amending Protocol No 3 on the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation (*)

  L 324

13

24.11.1973

 M3

DECISION No 9/73 OF THE JOINT COMMITTEE supplementing and amending Articles 24 and 25 of Protocol No 3 concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation (*)

  L 347

19

17.12.1973

 M4

DECISION No 10/73 OF THE JOINT COMMITTEE of 12 December 1973 (*)

  L 365

152

31.12.1973

 M5

DECISION No 1/74 OF THE JOINT COMMITTEE supplementing and amending Protocol No 3 concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation (*)

  L 224

22

13.8.1974

 M6

DECISION No 3/74 OF THE JOINT COMMITTEE of 31 October 1974 (*)

  L 352

12

28.12.1974

►M7

DOPLŇUJÚCI PROTOKOL k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou

  L 106

8

26.4.1975

 M8

DECISION 1/75 OF THE JOINT COMMITTEE of 2 December 1975 (*)

  L 338

26

31.12.1975

 M9

DECISION 2/75 OF THE JOINT COMMITTEE of 2 December 1975 (*)

  L 338

28

31.12.1975

 M10

DECISION 1/76 OF THE JOINT COMMITTEE of 12 April 1976 (*)

  L 215

6

7.8.1976

►M11

AGREEMENT in the form of an exchange of letters amending Protocol 6 to the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland - Amendments to be made to Protocol 6 to the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland (*)

  L 217

2

10.8.1976

►M12

AGREEMENT in the form of an exchange of letters amending Table I annexed to Protocol 2 to the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland

  L 298

16

28.10.1976

 M13

DECISION No 2/76 OF THE JOINT COMMITTEE supplementing and amending Lists A and B annexed to Protocol 3 concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation and the list contained in Article 25 of that Protocol (*)

  L 328

18

26.11.1976

 M14

DECISION No 3/76 OF THE JOINT COMMITTEE supplementing Note 11, Article 23 in Annex I to Protocol 3 concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation (*)

  L 328

24

26.11.1976

►M15

AGREEMENT in the form of an exchange of letters amending Annex A to Protocol 1 to the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland (*)

  L 338

8

7.12.1976

 M16

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/77 of 19 December 1977 (*)

  L 346

2

29.12.1977

 M17

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/78 of 6 December 1978 (*)

  L 376

8

30.12.1978

►M18

DOHODA Vo forme výmeny listov, ktorou sa mení a dopľňa dohoda medzi európskym hospodárskym spoločenstvom a islandskou republikou

  L 123

2

19.5.1980

 M19

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/80 of 30 May 1980 (*)

  L 257

5

1.10.1980

 M20

JOINT COMMITTEE DECISION No 2/80 of 30 May 1980 (*)

  L 257

26

1.10.1980

 M21

JOINT COMMITTEE DECISION No 3/80 amending Protocol 3 concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation to take account of the accession of the Hellenic Republic to the Community (*)

  L 385

8

31.12.1980

 M22

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/81 of 27 May 1981 (*)

  L 247

6

31.8.1981

 M23

JOINT COMMITTEE DECISION No 2/81 of 27 May 1981 (*)

  L 247

20

31.8.1981

 M24

JOINT COMMITTEE DECISION No 3/81 of 27 May 1981 (*)

  L 247

36

31.8.1981

 M25

JOINT COMMITTEE DECISION No 4/81 of 27 May 1981 (*)

  L 247

55

31.8.1981

 M26

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/82 of 16 September 1982 (*)

  L 382

30

31.12.1982

 M27

EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE DECISION No 2/82 of 30 November 1982 (*)

  L 385

24

31.12.1982

 M28

EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE DECISION No 2/82 of 30 November 1982 (*)

  L 385

24

31.12.1982

 M29

AGREEMENT in the form of an exchange of letters consolidating and modifying the text of Protocol 3 to the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Austria (*)

  L 323

375

11.12.1984

 M30

DECISION No 1/85 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 10 June 1985 (*)

  L 301

6

15.11.1985

 M31

EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE DECISION No 2/85 of 5 December 1985 (*)

  L 47

20

25.2.1986

 M32

DECISION No 1/86 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 20 March 1986 (*)

  L 134

12

21.5.1986

 M33

DECISION No 2/86 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 20 June 1986 (*)

  L 199

16

22.7.1986

 M34

DECISION No 3/86 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 1 December 1986 (*)

  L 100

32

11.4.1987

 M35

DECISION No 1/87 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 1 July 1987 (*)

  L 236

6

20.8.1987

 M36

DECISION No 2/87 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 30 November 1987 (*)

  L 388

24

31.12.1987

 M37

DECISION No 3/87 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 25 February 1988 (*)

  L 100

8

19.4.1988

 M38

DECISION No 1/88 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 25 February 1988 (*)

  L 180

2

9.7.1988

 M39

DECISION No 2/88 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 16 December 1988 (*)

  L 379

12

31.12.1988

 M40

DECISION No 3/88 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 16 December 1988 (*)

  L 379

14

31.12.1988

 M41

DECISION No 4/88 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 16 December 1988 (*)

  L 379

15

31.12.1988

 M42

DECISION No 5/88 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 16 December 1988 (*)

  L 381

10

31.12.1988

►M43

DODATKOVÝ PROTOKOL k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou o odstraňovaní existujúcich množstvových obmedzení vývozu alebo opatrení s rovnakým účinkom a o zabraňovaní novým množstvovým obmedzeniam vývozu alebo opatreniam s rovnakým účinkom

  L 295

9

13.10.1989

 M44

DECISION No 1/90 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 15 May 1990 (*)

  L 176

6

10.7.1990

 M45

DECISION No 5/90 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 18 June 1980 (*)

  L 187

16

19.7.1990

 M46

DECISION No 3/90 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 18 June 1990 (*)

  L 199

6

30.7.1990

 M47

DECISION No 2/90 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 15 May 1990 (*)

  L 210

10

8.8.1990

 M48

DECISION No 4/90 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE of 18 June 1990 (*)

  L 210

30

8.8.1990

 M49

DECISION No 1/91 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE 91/579/EEC of 18 September 1991 (*)

  L 311

14

12.11.1991

 M50

DECISION No 2/91 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE 91/580/EEC of 18 September 1991 (*)

  L 311

15

12.11.1991

 M51

DECISION No 3/91 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE 92/110/EEC of 20 December 1991 (*)

  L 42

42

18.2.1992

 M52

DECISION No 1/92 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE 92/416/EEC of 10 June 1992 (*)

  L 229

16

12.8.1992

 M53

DECISION No 1/93 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE 93/107/EEC of 20 January 1993 (*)

  L 43

40

20.2.1993

 M54

DECISION No 2/93 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE 93/594/EEC of 27 January 1993 (*)

  L 283

31

18.11.1993

 M55

DECISION No 3/93 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE 94/99/EC of 26 April 1993 (*)

  L 52

5

23.2.1994

 M56

DECISION No 4/93 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE 94/105/EC of 5 July 1993 (*)

  L 52

17

23.2.1994

 M57

DECISION No 1/94 OF THE EC-ICELAND JOINT COMMITTEE 94/496/EC of 8 March 1994 (*)

  L 204

62

6.8.1994

 M58

DECISION No 2/94 OF THE EEC-ICELAND JOINT COMMITTEE 95/395/EC of 21 December 1994 (*)

  L 235

18

4.10.1995

►M59

DODATKOVÝ PROTOKOL k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou v dôsledku pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Európskej únii

  L 34

34

13.2.1996

 M60

DECISION No 1/96 OF THE EC-ICELAND JOINT COMMITTEE 97/436/EC of 19 December 1996 (*)

  L 195

101

23.7.1997

 M61

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU ES – ISLAND č. 2/2005 2006/343/ES z 22. decembra 2005,

  L 131

1

18.5.2006

►M62

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – ISLAND č. 1/2016 zo 17. februára 2016,

  L 72

66

17.3.2016(*)

Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.
▼B

DOHODA

medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikouEURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO,

na jednej strane

a

ISLANDSKÁ REPUBLIKA

na druhej strane,

ŽELAJÚC SI, aby sa po rozšírení Európskeho hospodárskeho spoločenstva konsolidovali a rozšírili hospodárske vzťahy, ktoré existujú medzi spoločenstvom a Islandom a aby sa zabezpečil s patričným ohľadom na spravodlivé podmienky konkurencie harmonický vývoj ich obchodu tak, aby prispieval k budovaniu Európy,

ROZHODNUTÉ s týmto cieľom postupne eliminovať prekážky v podstate pre celý ich obchod, v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorá sa týka stanovenia oblastí voľného obchodu,

VYHLASUJÚC svoju pripravenosť preveriť, na základe akéhokoľvek relevantného faktora, a predovšetkým vývojov v spoločenstve, možnosť vývoja a prehĺbenia svojich vzťahov tam, kde by sa to mohlo zdať byť užitočné v záujme ich hospodárstiev tak, aby ich rozšírili na oblasti, ktorých sa táto dohoda netýka,

SA ROZHODLI, v snahe sledovať tieto ciele a vzhľadom k tomu, že žiadne ustanovenia tejto dohody nemožno interpretovať ako ustanovenia oslobodzujúce zmluvné strany od povinností, ktoré im pripadajú na základe iných medzinárodných dohôd,

UZAVRIEŤ TÚTO DOHODU:Článok 1

Cieľom tejto dohody je:

a) podporovať pomocou expanzie vzájomného obchodu harmonický vývoj hospodárskych vzťahov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou a tým pomáhať rozvíjať v spoločenstve a na Islande pokrok v hospodárskej činnosti, zlepšenie životných podmienok a podmienok zamestnanosti a zvýšenú produktivitu a finančnú stabilitu;

b) poskytovať spravodlivé podmienky pre konkurenciu v obchode medzi zmluvnými stranami;

c) prispievať týmto spôsobom, odstránením prekážok pre obchod, k harmonickému vývoju a expanzii svetového obchodu.

Článok 2

Dohoda sa vzťahuje na výrobky pochádzajúce zo spoločenstva alebo Islandu, ktoré:

i) spadajú pod kapitoly 25 až 99 Bruselskej nomenklatúry, okrem výrobkov uvedených v prílohe I;

ii) sú uvedené v protokoloch č. 2 a 6 s patričným ohľadom na úpravy ustanovené v týchto protokoloch.

Článok 3

1.  V obchode medzi spoločenstvom a Islandom sa nebudú zavádzať žiadne nové clá na dovoz.

2.  Spoločenstvo, ako bolo pôvodne konštituované, a Island budú postupne rušiť clá na dovoz v súlade s nasledovným časovým plánom:

 1. apríla 1973 sa každé clo zníži na 80 % základného cla;

 štyri ďalšie zníženia po 20 % sa vykonajú:

 

1. januára 1974,

1. januára 1975,

1. januára 1976,

1. júla 1977.

3.  Základné clo, na ktoré sa postupné zníženia uvedené v tomto článku a v protokole č. 1 budú vzťahovať, bude pre každý výrobok clo, ktoré sa v skutočnosti používa 1. januára 1972.

Ak sa po 1. januári 1972 stanú uplatniteľnými zníženia ciel vyplývajúce z dohôd o clách uzavretých ako výsledok Obchodnej konferencie konanej v Ženeve v rokoch 1964 až 1967, takéto znížené clá nahradia základné clá uvedené v predchádzajúcom pododseku.

4.  Znížené clá vypočítané v súlade s týmto článkom a ►M7  protokol č. 2 a 3 ◄ sa budú uplatňovať zaokrúhlené na jedno desatinné miesto.

Na základe uplatňovania článku 39 ods. 5 „Zákona týkajúceho sa podmienok pristúpenia a úprav zmlúv“ spoločenstvom ►M7  ————— ◄ , vo vzťahu k špecifickými clám alebo špecifickej časti zmiešaných ciel v Írskom colnom sadzobníku, sa bude uplatňovať tento článok a ►M7  protokol č. 2 a 3 ◄ so zaokrúhlením na štyri desatinné miesta.

Článok 4

1.  V uvedené dni Island zníži clá na dovoz zo spoločenstva, ako boli pôvodne konštituované, a z Írska na sadzby jednotlivých základných ciel uplatniteľných 1. marca 1970 tak, ako je to špecifikované nižšie.Základné clá

2

4

5

10

12

15

20

25

30

35

40

50

60

65

70

75

80

90

100

1. apríl 1973

2

4

4

7

8

11

14

18

21

25

30

35

40

45

50

55

55

65

70

1. január 1974

0

3

3

6

7

9

12

15

18

21

24

30

35

40

40

45

50

55

60

1. január 1975

0

3

3

5

6

7

10

13

15

17

20

25

30

30

35

35

40

45

50

1. január 1976

0

2

2

4

5

6

8

10

12

14

16

20

24

25

30

30

30

35

40

1. január 1977

0

2

2

3

4

4

6

7

9

10

12

15

18

20

21

22

25

25

30

1. január 1978

0

0

0

2

2

3

4

5

6

7

8

10

12

13

14

15

16

18

20

1. január 1979

0

0

0

2

2

2

2

2

3

3

4

5

6

6

7

7

8

9

10

1. január 1980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.  Po 1. januári 1974 bude Island naďalej znižovať clá vo vzťahu k Dánsku ►M7  ————— ◄ a Spojenému kráľovstvu v súlade s časovým plánom uvedeným v odseku 1.

Článok 5

1.  Ustanovenia týkajúce sa postupného zrušenia ciel na dovoz sa budú tiež vzťahovať na clá fiškálnej povahy.

Zmluvné strany môžu nahradiť clo fiškálnej povahy alebo fiškálny prvok cla vnútornou daňou.

2.  Island môže dočasne ponechať, s patričným ohľadom na podmienky článku 19, clá fiškálnej povahy na výrobky uvedené v prílohe II.

Keď sa výroba výrobku podobného druhu ako sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe II, začína na Islande, clo, ktorému posledne uvedený výrobok bude podliehať, musí byť znížené na úroveň, ktorá by sa dosiahla, keby sa takéto clo znížilo v súlade s časovým plánom, ktorý obsahuje článok 4 ods. 1 od vstupu dohody do platnosti. Ak sa vo vzťahu k tretím krajinám zavedie clo, ktoré je nižšie než clo fiškálnej povahy, zníženia ciel sa vykonajú na základe bývalého cla.

Následné zníženia sa vykonajú v súlade s časovým plánom uvedeným v článku 4 ods. 1.

3.  Dánsko, Írsko ►M7  ————— ◄ a Spojené kráľovstvo si môžu ponechať clo fiškálnej povahy alebo fiškálny prvok cla do 1. januára 1976 na základe uplatňovania článku 38 „Zákona týkajúceho sa podmienok pristúpenia a úprav zmlúv“ ►M7  ————— ◄ .

Článok 6

1.  V obchode medzi spoločenstvom a Islandom sa nezavedie žiaden nový poplatok, ktorý bude mať účinok ekvivalentný clu na dovoz.

2.  Poplatky v obchode medzi spoločenstvom a Islandom, ktoré majú účinok ekvivalentný clám na dovoz, zavedené 1. januára 1972 alebo po tomto dátume, budú zrušené po vstúpení dohody do platnosti.

Akýkoľvek poplatok, ktorý má účinok ekvivalentný clu na dovoz, sadzba ktorého je 31. decembra 1972 vyššia než tá, ktorá sa skutočne uplatnila 1. januára 1972, bude znížený na posledne uvedenú sadzbu po vstupe dohody do platnosti.

3.  Poplatky, ktoré majú účinok ekvivalentný clám na dovoz, budú postupne rušené v súlade s nasledovným časovým plánom:

 najneskôr do 1. januára 1974 bude znížený každý poplatok na 60 % sadzby uplatňovanej 1. januára 1972,

 tri ďalšie zníženia po 20 % sa vykonajú

 

1. januára 1975,

1. januára 1976,

1. júla 1977.

Článok 7

1.  V obchode medzi spoločenstvom a Islandom sa nezavedie žiadne clo na vývoz alebo poplatok majúci ekvivalentný účinok.

Clá na vývoz a poplatky, ktoré majú ekvivalentný účinok, sa zrušia najneskôr 1. januára 1974.

2.  Island si môže ponechať systém exportných odvodov, ktorý je vysvetlený v prílohe III, na rybie výrobky, uplatniteľný 1. januára 1972.

Žiadne zmeny nesmú pozmeniť povahu alebo ciele systému. Spoločnému výboru sa akékoľvek zmeny ohlásia vopred.

Článok 8

Protokol č. 1 ustanovuje úpravu ciel a úpravy uplatniteľné na určité výrobky.

Článok 9

Protokol č. 2 ustanovuje úpravu ciel a úpravy uplatniteľné na určitý tovar získaný spracovaním poľnohospodárskych výrobkov.

Článok 10

1.  V prípade, že sa zavedú špecifické pravidlá v dôsledku uplatňovania poľnohospodárskej politiky alebo akéhokoľvek pozmenenia súčasných pravidiel, zmluvná strana, ktorej sa to týka, môže upraviť úpravy vyplývajúce z tejto dohody vo vzťahu k výrobkom, ktoré sú predmetom takýchto pravidiel alebo pozmenení.

2.  V takých prípadoch zmluvná strana, ktorej sa to týka, zoberie patrične na vedomie záujmy druhej zmluvnej strany. S týmto cieľom sa zmluvné strany môžu spolu radiť v rámci Spoločného výboru ustanoveného v článku 30.

Článok 11

Protokol č. 3 stanovuje pravidlá pôvodu.

Článok 12

Zmluvná strana, ktorá uvažuje o znížení účinnej úrovne svojich ciel alebo poplatkov, ktoré majú ekvivalentný účinok uplatniteľný voči tretím krajinám majúcich prospech z najviac zvýhodnenej národnej úpravy alebo, ktorá uvažuje o pozastavení ich uplatnenia, oznámi, pokiaľ to možno uskutočniť, Spoločnému výboru nie neskôr než tridsať dni predtým, než takéto zníženie alebo pozastavenie vstúpi do platnosti. Bude brať do úvahy akékoľvek zastúpenia druhou zmluvnou stranou vo veci akýchkoľvek skreslení, ktoré z toho môžu vyplývať.

▼M18

Článok 12a

V prípade zmien a doplnení zosúladenej nomenklatúry colného sadzobníka jednej alebo oboch zmluvných strán týkajúcich sa výrobkov uvedených v dohode môže spoločný výbor upraviť zosúladenú nomenklatúru sadzobníka pre tieto výrobky v dohode, aby vyhovovala takým zmenám a doplneniam, s náležitým ohľadom na princíp zachovania výhod vyplývajúcich z dohody.

▼B

Článok 13

1.  V obchode medzi spoločenstvom a Islandom sa nezavedie žiadne nové kvantitatívne obmedzenie dovozu alebo opatrenia majúce ekvivalentný účinok.

2.  Spoločenstvo zruší kvantitatívne obmedzenia dovozu 1. januára 1973 a akékoľvek opatrenia majúce účinok ekvivalentný kvantitatívnym obmedzeniam dovozu najneskôr do 1. januára 1975.

Island zruší kvantitatívne obmedzenia dovozu a akékoľvek opatrenia, ktoré majú účinok ekvivalentný kvantitatívnym obmedzeniam na dovoz najneskôr do 1. januára 1975.

▼M43

Článok 13a

1.  Žiadne nové množstvové obmedzenie vývozu alebo opatrenie s rovnakým účinkom sa v obchode medzi spoločenstvom a Islandom nezavádza.

2.  Množstvové obmedzenia vývozu a akékoľvek opatrenia s rovnakým účinkom sa 1. januára 1990 zrušia, s výnimkou tých, ktoré sa uplatňovali 1. januára 1989 na produkty uvedené v protokole 7, ktoré sa odstránia v súlade s ustanoveniami daného protokolu.

Článok 13b

Zmluvná strana, ktorá uvažuje o zmene opatrení, ktoré uplatňuje na vývoz do tretích krajín, pokiaľ je to praktický možné, to oznámi spoločnému výboru, nie menej ako 30 dní predtým, ako navrhovaná zmena nadobudne účinnosť. Vezme do úvahy všetky námietky inej zmluvnej strany týkajúce sa akéhokoľvek narušenia, ktoré z nej môžu vyplynúť.

▼B

Článok 14

1.  Spoločenstvo si vyhradzuje právo modifikovať úpravy uplatniteľné na ropné výrobky, ktoré spadajú pod položky č. 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (parafínový vosk, mikrokryštalický vosk alebo živičná bridlica a iné minerálne vosky) a 27.14 Bruselskej nomenklatúry po prijatí spoločnej definície pôvodu ropných výrobkov, po prijatí rozhodnutí na základe spoločnej obchodnej politiky na výrobky, ktorých sa to týka alebo po stanovení spoločnej energetickej politiky.

V takom prípade spoločenstvo vezme patrične do úvahy záujmy Islandu; s týmto cieľom bude informovať Spoločný výbor, ktorý sa zíde podľa podmienok stanovených v článku 32.

2.  Island si vyhradzuje právo prijať podobné opatrenie, ak by čelil podobným situáciám.

3.  Podľa odsekov 1 a 2 dohoda sa nebude dotýkať necolných pravidiel uplatňovaných na dovoz ropných výrobkov.

Článok 15

1.  Zmluvné strany deklarujú svoju pripravenosť pomôcť rozvíjať, pokiaľ to ich poľnohospodárska politika dovolí, harmonický vývoj obchodu v poľnohospodárskych výrobkoch, na ktoré sa dohoda nevzťahuje.

2.  Zmluvné strany budú uplatňovať svoje pravidlá vo veterinárnych, zdravotných a rastlinných zdravotných záležitostiach nediskriminačným spôsobom a nebudú zavádzať nové opatrenia, ktoré majú účinok prehnane znemožňujúci obchod.

3.  Zmluvné strany budú preverovať podľa podmienok stanovených v článku 33 akékoľvek ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť v ich obchode s poľnohospodárskymi výrobkami a budú sa snažiť hľadať primerané riešenia.

Článok 16

Od 1. júla 1977 výrobky, ktoré majú pôvod na Islande, nesmú mať priaznivejšiu úpravu pri dovoze do spoločenstva než je tá, ktorú uplatňujú členské štáty spoločenstva medzi sebou navzájom.

Článok 17

Protokol č. 6 ustanovuje špeciálne ustanovenia, ktoré sú uplatniteľné na dovoz určitých rybích výrobkov do spoločenstva.

Článok 18

Dohoda nebude brániť udržiavaniu alebo založeniu colných únií, oblastí voľného obchodu alebo úprav pre malý pohraničný styk, len ak nepozmenia obchodné úpravy stanovené touto dohodou, zvlášť ustanovenia týkajúce sa pravidiel pôvodu.

Článok 19

Zmluvné strany sa zdržia akéhokoľvek opatrenia alebo postupu internej fiškálnej povahy, ktoré zavádza či už priamo, alebo nepriamo, diskrimináciu medzi výrobkami jednej zmluvnej strany a podobnými výrobkami pochádzajúcimi z územia druhej zmluvnej strany.

Výrobky vyvážané na územie jednej zo zmluvných strán nemôžu mať výhodu z opätovnej platby vnútorného zdanenia presahujúcej sumu priameho alebo nepriameho zdanenia na ne uvaleného.

Článok 20

Platby týkajúce sa obchodu s tovarom a prevod takýchto platieb členskému štátu spoločenstva, v ktorom veriteľ sídli, alebo Islandu, budú bež akýchkoľvek obmedzení.

Článok 21

Dohoda nebude brániť oprávneným zákazom alebo obmedzeniam dovozu, vývozu alebo prepravovaného tovaru na základe verejnej morálky, práva a poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany života a zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, ochrany národných pokladov umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty, ochrany priemyselného a komerčného vlastníctva alebo pravidiel týkajúcich sa zlata alebo striebra. Avšak takéto zákazy alebo obmedzenia nesmú byť prostriedkami ľubovoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzenia obchodu medzi zmluvnými stranami.

Článok 22

V dohode nebude nič brániť zmluvnej strane prijať akékoľvek opatrenia, ktoré:

a) považuje za nevyhnutné pre zabránenie odhalenia informácie proti jej podstatným bezpečnostným záujmom;

b) sa týkajú obchodu so zbraňami, muníciou alebo vojnovými materiálmi alebo výskumu, vývoja alebo výroby nevyhnutné na obranné účely pod podmienkou, že takéto opatrenia nepoškodia podmienky konkurencie vo vzťahu k výrobkom, ktoré nie sú určené na špecifické vojenské účely;

c) považuje za nevyhnutné pre svoju vlastnú bezpečnosť v čase vojny alebo vážneho medzinárodného napätia.

Článok 23

1.  Zmluvné strany sa zdržia akéhokoľvek opatrenia, ktoré pravdepodobne ohrozí plnenie cieľov dohody.

2.  Prijmú akékoľvek všeobecné alebo špecifické opatrenia, ktoré sú potrebné pre splnenie ich povinností podľa tejto dohody.

Ak niektorá zmluvná strana usúdi, že druhá zmluvná strana nesplnila povinnosť podľa tejto dohody, môže prijať primerané opatrenia podľa podmienok a v súlade s postupmi uvedenými v článku 28.

Článok 24

1.  Nasledujúce sa nezhoduje so správnym fungovaním dohody, pokiaľ to môže ovplyvniť obchod medzi spoločenstvom a Islandom:

i) všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a spojené postupy medzi podnikmi, ktoré majú za svoj cieľ alebo účinok prevenciu, obmedzenie alebo skreslenie konkurencie vo vzťahu k výrobe alebo obchodu s tovarom;

ii) zneužitie dominantného postavenia na územiach zmluvných strán ako celku alebo jeho podstatnej časti jedným alebo viacerými podnikmi;

iii) akákoľvek verejná pomoc, ktorá skresľuje alebo hrozí skreslením konkurencie uprednostňovaním určitých podnikov alebo výroby určitého tovaru.

2.  Ak by zmluvná strana usúdila, že daný postup je nezlučiteľný s týmto článkom, môže prijať primerané opatrenia podľa podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v článku 28.

Článok 25

V prípade, že nárast dovozu určitého výrobku je alebo je pravdepodobné, že bude vážne škodlivý pre akúkoľvek výrobnú činnosť vykonávanú na území jednej zo zmluvných strán a takýto nárast nastane kvôli:

 čiastočnému alebo celkovému zníženiu ciel a poplatkov dovážajúcej zmluvnej strany tak, ako je to ustanovené v dohode, majúcich ekvivalentný účinok uložených na daný výrobok a

 faktu, že clá alebo poplatky, ktoré majú ekvivalentný účinok, uložené vyvážajúcou zmluvnou stranou na dovoz surovín alebo polotovary používané vo výrobe daného výrobku, sú podstatne nižšie než zodpovedajúce clá alebo poplatky uložené dovážajúcou zmluvnou stranou;

dotknutá zmluvná strana môže prijať primerané opatrenia podľa podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v článku 28.

▼M43

Článok 25a

Ak zhoda s ustanoveniami článkov 7 a 13 vedie k:

1. spätnému vývozu do tretej krajiny, proti ktorej vyvážajúca zmluvná strana udržuje, pre produkty, na ktoré sa vzťahujú množstvové vývozné obmedzenia, vývozné clá alebo opatrenia alebo poplatky s rovnakým účinkom; alebo

2. vážnemu nedostatku výrobku nevyhnutnému pre vyvážajúcu zmluvnú stranu alebo k hrozbe tohto nedostatku;

a ak uvedené situácie spôsobia alebo môžu spôsobiť väčšie ťažkosti pre vyvážajúcu zmluvnú stranu, táto zmluvná strana môže prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v článku 28.

▼B

Článok 26

Ak jedna zo zmluvných strán zistí, že v obchode s druhou zmluvnou stranou prebieha dumping, môže prijať primerané opatrenia proti tomuto postupu v súlade s dohodou o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode, podľa podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v článku 28.

Článok 27

Ak v akejkoľvek časti hospodárstva vzniknú vážne poruchy alebo ak vzniknú ťažkosti, ktoré by mohli vyvolať vážne narušenie hospodárskej situácie oblasti, dotknutá zmluvná strana môže prijať primerané opatrenia podľa podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v článku 28.

▼M43

Článok 28

1.  V prípade, ak zmluvná strana podrobí dovoz alebo vývoz produktov, pri ktorých môžu vzniknúť ťažkosti uvedené v článkoch 25, 25a a 27, správnemu postupu, ktorého účelom je poskytnúť rýchle informácie o vývoji obchodných tokov, informuje o tom inú zmluvnú stranu.

2.  V prípadoch špecifikovaných v článkoch 23 až 27, pred prijatím opatrení v nich stanovených, alebo čo najskôr v prípadoch, na ktoré sa uplatňuje odsek 3 písm. e), poskytne príslušná zmluvná strana spoločnému výboru všetky príslušné informácie požadované na dôkladné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre zmluvné strany. Pri výbere opatrení sa musí dať prednosť tým, ktoré najmenej narúšajú fungovanie dohody.

Bezpečnostné opatrenia sa oznámia spoločnému výboru okamžite a sú predmetom pravidelných porád v rámci výboru, najmä vzhľadom na ich zrušenie, pokiaľ to okolnosti dovolia.

3.  Na vykonávanie odseku 2 sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a) Vzhľadom na článok 24, každá zmluvná strana môže záležitosť postúpiť spoločnému výboru, ak zváži, že daná činnosť je nezlučiteľná s riadnym fungovaním dohody v zmysle článku 24 ods. 1

Zmluvné strany poskytnú spoločnému výboru všetky príslušné informácie a poskytnú mu pomoc, ktorú vyžaduje, s cieľom preskúmať prípad a prípadne zrušiť činnosť, ktorá je predmetom výhrad.

Ak príslušná zmluvná strana neukončí činnosť, ktorá je predmetom výhrad, počas lehoty určenej spoločným výborom, alebo ak sa spoločný výbor nedohodne počas troch mesiacov odo dňa, kedy mu bola záležitosť predložená, príslušná zmluvná strana môže prijať akékoľvek bezpečnostné opatrenia, ktoré považuje za potrebné na vyrovnanie sa s vážnymi ťažkosťami, ktoré vyplývajú z príslušných činností; môže najmä odňať colné koncesie.

b) Vzhľadom na článok 25, ťažkosti vyplývajúce zo situácie uvedenej v tomto článku sa predložia na preskúmanie Spoločnému výboru, ktorý môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na ukončenie takýchto ťažkostí.

Ak spoločný výbor alebo vyvážajúca zmluvná strana neprijme rozhodnutie potrebné na ukončenie týchto ťažkostí do 30 dní od predloženia záležitosti, dovážajúca zmluvná strana je oprávnená uvaliť vyrovnávajúci poplatok na dovážaný produkt.

Vyrovnávajúci poplatok sa vypočítava podľa vplyvu colných rozdielov na hodnotu príslušného tovaru vzhľadom na spracované suroviny alebo medziprodukty.

c) Vzhľadom na článok 25a, ťažkosti vyplývajúce zo situácií uvedených v tomto článku sa predložia na preskúmanie spoločnému výboru. So zreteľom na bod ii) článku 25a sa hrozba nedostatku riadne podloží vhodnými množstvovými a cenovými ukazovateľmi.

Spoločný výbor môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na ukončenie ťažkostí. Ak spoločný výbor neprijme takéto rozhodnutie do 30 dní od predloženia záležitosti, vyvážajúca zmluvná strana je oprávnená dočasne uplatňovať vhodné opatrenia na vývoz príslušných produktov.

d) Vzhľadom na článok 26, porady spoločného výboru sa uskutočnia predtým, ako príslušná zmluvná strana prijme vhodné opatrenia.

e) Pokiaľ výnimočné okolnosti, ktoré si vyžadujú okamžité konanie, znemožnia predchádzajúce preskúmanie, príslušná zmluvná strana môže, v situáciách špecifikovaných v článkoch 25, 25a, 26 a 27 a tiež v prípade vývoznej pomoci, ktorá má priamy a okamžitý vplyv na obchod, ihneď uplatňovať ochranné opatrenia prísne vyžadujúce nápravu situácie.

▼B

Článok 29

Keď má jeden alebo viac členských štátov spoločenstva, alebo Island ťažkosti, alebo je vážne ohrozený ťažkosťami, pokiaľ ide o bilanciu platieb, dotknutá zmluvná strana môže prijať nevyhnutné preventívne opatrenia. Bude o tom okamžite informovať druhú zmluvnú stranu.

Článok 30

1.  Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor, ktorý bude zodpovedný za správu dohody a bude zaisťovať jej správne uplatňovanie. Na tento účel bude poskytovať odporúčania a prijímať rozhodnutia v prípadoch uvedených v dohode. Tieto rozhodnutia budú uvedené do platnosti zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými pravidlami.

2.  Na účel správnej implementácie dohody si budú zmluvné strany vymieňať informácie a na požiadanie ktorejkoľvek zo strán budú poskytovať konzultácie v Spoločnom výbore.

3.  Spoločný výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

Článok 31

1.  Spoločný výbor bude pozostávať zo zástupcov spoločenstva na jednej strane a zo zástupcov Islandu na strane druhej.

2.  Spoločný výbor bude konať na základe vzájomnej dohody.

Článok 32

1.  Každá zmluvná strana bude postupne predsedať Spoločnému výboru, v súlade s úpravami, ktoré sa majú ustanoviť v jeho rokovacom poriadku.

2.  Predsedajúci bude zvolávať schôdze Spoločného výboru aspoň raz ročne, aby sa preskúmalo všeobecné fungovanie dohody.

Spoločný výbor sa bude okrem toho stretať, kedykoľvek si to vyžiadajú zvláštne okolnosti, na požiadanie ktorejkoľvek zmluvnej strany, v súlade s podmienkami, ktoré sa majú ustanoviť v jeho rokovacom poriadku.

3.  Spoločný výbor môže rozhodnúť o zriadení akejkoľvek pracovnej skupiny, ktorá môže pomôcť pri vykonávaní jeho povinností.

Článok 33

1.  Keď zmluvná strana zváži, že by bolo užitočné v spoločnom záujme oboch zmluvných strán vyvinúť vzťahy založené dohodou ich rozšírením na oblasti, na ktoré sa nevzťahuje, predloží odôvodnenú žiadosť druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany môžu prikázať Spoločnému výboru preveriť túto žiadosť a tam, kde je to vhodné, vypracovať pre nich odporúčania, zvlášť s ohľadom na úvodné rokovania.

2.  Dohody, ktoré vyplynú z rokovaní uvedených v odseku 1, budú podliehať ratifikácii alebo súhlasu zmluvných strán v súlade s ich vlastnými postupmi.

Článok 34

Prílohy a protokoly k dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 35

Ktorákoľvek zmluvná strana môže napadnúť dohodu, oznámiac to druhej zmluvnej strane. Dohoda skončí svoju platnosť dvanásť mesiacov po dátume takéhoto oznámenia.

Článok 36

Dohoda sa bude vzťahovať na jednej strane na územia, na ktoré sa vzťahuje dohoda o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva podľa podmienok ustanovených v tejto dohode a na druhej strane na územie Islandskej republiky.

Článok 37

Táto dohoda je vyhotovená dvojmo v dánskom, nemeckom, anglickom, francúzskom, islandskom, talianskom, holandskom a nórskom jazyku a každý z týchto textov je rovnako autentický.

Táto dohoda bude schválená zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi.

Nadobudne platnosť 1. januára 1973 pod podmienkou, že si zmluvné strany navzájom oznámia pred týmto dátumom, že postupy nevyhnutné pre tento cieľ sa splnili.

Po tomto dátume nadobudne dohoda do platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúcom po takomto oznámení. Konečný dátum takéhoto oznámenia bude 30. november 1973.

Ustanovenia, ktoré sú uplatniteľné od 1. apríla 1973, sa budú uplatňovať po nadobudnutí platnosti tejto dohody, ak nadobudne platnosť po tomto dátume.

Briselē, tūkstoš deviņi simti septiņdesmit otrā gada jūlija divdesmit otrajā dienā.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue lulgio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

▼M7 —————

▼B

Gjört i Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaðar nítjánhundruð sjötíu og tvö.

Eiropas Kopienu Padomes vārdāPå Rådet for De europæiske Fællesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Com unità EuropeeNamens de Raad van de Europese Gemeenschappen▼M7 —————▼B

signatory

signatory

signatory

Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands

signatory

PRÍLOHA I

Zoznam výrobkov uvedených v článku 2 dohodyČíslo položky v Bruselskej nomenklatúre

Opis

35.02

Albumín, albumináty a iné albumínové deriváty:

A.  Albumíny:

II.  iné:

a)  Vaječný albumín a mliečny albumín:

1.  sušený (napríklad v listoch, šupinách, vločkách, prášku)

2.  iné

45.01

Prírodný korok, neopracovaný, rozdrvený, granulovaný alebo zomletý, odpadový korok

54.01

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nie spradený: ľanová kúdeľ a odpad (vrátane ťahaných alebo mykaných handier)

57.01

Pravé konope (Canabis sativa), surové alebo spracované, ale nie spradené; kúdeľ a odpad pravého konope (vrátane ťahaných alebo mykaných handier alebo lán)

▼M18

PRÍLOHA IIČíslo položky Islandského colného sadzobníka

Opis

Clo

%

25.01

Soľ (vrátane kamennej soli, morskej soli a stolovej soli); čistý chlorid sodný; soľné roztoky; morská voda:

 

01

— Soľ (kamenná soľ, morská soľ a stolová soľ) v baleniach na maloobchodný predaj s hmotnosťou 5 kg alebo menšou

5

09

— Ostatné

1 Ikr/ 1 000 kg

25.02.00

Nepražený pyrit

10

25.03.00

Síra všetkých druhov, iná ako sublimovaná síra, zrážaná síra a koloidná síra

10

25.04.00

Prírodný grafit

20

25.06.00

Kremeň (iný ako prírodný piesok); kremenec, surový alebo nahrubo okresaný, alebo len rozrezaný pílou, alebo inak

20

25.07.00

Kaolín (napríklad kaolín a bentonit), andaluzit, kyanit a sillimanit, tiež kalcinované, okrem expandovaných ílov položky 68.07; mullit; šamotové alebo dinasové hliny

15

25.08.00

Krieda

20

25.10

Prírodné fosfáty vápenaté, prírodné fosfáty hlinitovápenaté, apatit a fosfátová krieda:

 

10

— Nemleté:

 

— Ostatné

20

20

— Mleté:

 

— Ostatné

20

25.11.00

Prírodný síran bárnatý (ťaživec); prírodný uhličitan bárnatý (witherit), tiež kalcinovaný, iný ako oxid bárnatý

20

25.12

Kremičité fosílne múčky a podobné kremičité hlinky (napr. kremelina, tripolit alebo diatomit), tiež kalcinované, so zdanlivou špecifickou hmotnosťou 1 alebo menšou

 

09

— Ostatné

20

25.13

Pemza; šmirgeľ; prírodný korund, prírodný granát a ostatné prírodné brúsivá, tiež tepelne spracované:

 

09

— Ostatné

20

25.14.00

Bridlica, tiež nahrubo opracovaná alebo len rezaná pílou, alebo inak, na bloky, alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

20

25.15.00

Mramor, travertín, ecaussin a iné vápenaté kamene na výtvarné alebo stavebné účely so zdanlivou špecifickou hmotnosťou 2,5 alebo vyššou a alabaster, tiež nahrubo opracované alebo len rozrezané, pílou alebo inak, len na bloky, alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

20

25.18.00

Dolomit, tiež kalcinovaný; dolomit nahrubo opracovaný alebo len rozrezaný, pílou alebo inak, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru; aglomerovaný dolomit (vrátane dechtového dolomitu)

20

25.19.00

Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit); tavená magnézia; spekaná (sintrovaná) magnézia, tiež obsahujúca malé množstvá iných oxidov pridaných pred spekaním; ostatné oxidy horčíka, tiež čisté

20

25.20

Sadrovec; anhydrit; kalcinovaný sadrovec a sadra (obsahujúca kalcinovaný sadrovec alebo síran vápenatý), tiež farbená, okrem sadry špeciálne pripravenej na použitie v zubnom lekárstve:

 

— Sadrovec a anhydrit:

 

11

— Sadrovec, neopracovaný, tiež mletý

10

19

— Ostatné

20

20

— Ostatné

20

25.21

Vápenec (tavivo); vápenec a iné vápenaté kamene druhov používaných na výrobu vápna alebo cementu:

 

09

— Ostatné

20

25.22

Nehasené vápno, hasené vápno a hydraulické vápno, iné ako oxid vápenatý a hydroxid vápenatý

 

09

— Ostatné

20

25.24.00

Azbest

20

25.26.00

Sľuda, vrátane splítingov; sľudový odpad

20

25.27.00

Prírodný steatit, tiež nahrubo opracovaný alebo len rozrezaný, pílou alebo inak, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru; mastenec

20

25.28.00

Prírodný kryolit a prírodný chiolit

20

25.30.00

Prírodné boritany a ich koncentráty (tiež kalcinované), okrem boritanov získaných z prírodných soľaniek; prírodná kyselina boritá s obsahom najviac 85 % H3BO3 v sušine

20

25.31.00

Živec; leucit; nefelín a nefelinický syenit; kazivec

20

25.32.00

Nerastné látky inde neuvedené

20

26.01

Železné rudy a ich koncentráty, vrátane pyritových výpražkov:

 

10

— Pyritové výpražky (výpalky), tiež aglomerované

10

20

— Železné rudy a ich koncentráty, neaglomerované

10

25

— Aglomeráty železných rúd (spečence, pelety, brikety atď.)

10

30

— Medené rudy a ich koncentráty

10

35

— Niklové rudy a ich koncentráty

10

40

— Hliníkové rudy a ich koncentráty

10

45

— Olovnaté rudy a ich koncentráty

10

50

— Zinkové rudy a ich koncentráty

10

55

— Cínové rudy a ich koncentráty

10

60

— Mangánové rudy a ich koncentráty, vrátane železonosných mangánových rúd a koncentrátov s obsahom mangánu 20 % alebo väčším, počítané na suchú hmotnosť

10

65

— Chrómové rudy a ich koncentráty

10

70

— Volfrámové rudy a ich koncentráty

10

75

— Molybdénové, nóbiové, tantalové, titánové, vanádové alebo zirkónové rudy a ich koncentráty

10

80

— Uránové alebo tóriové rudy a ich koncentráty

10

85

— Ostatné rudy základných kovov a ich koncentráty

10

90

— Rudy drahých kovov a ich koncentráty

10

26.02.00

Troska, pena (iná ako granulovaná troska), okuje a iný odpad pri spracovaní železa alebo ocele

10

26.04.00

Ostatné trosky a popoly, vrátane popola z morských chalúh (kelp)

10

27.01

Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia:

 

10

— Antracit, tiež v prášku, ale neaglomerovaný

2 Ikr/ 1 000 kg

20

— Ostatné uhlie, tiež v prášku, ale neaglomerované

2 Ikr/ 1 000 kg

30

— Brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia

2 Ikr/ 1 000 kg

27.02

Hnedé uhlie, tiež aglomerované:

 

10

— Hnedé uhlie, tiež v prášku, ale neaglomerované

2 Ikr/ 1 000 kg

20

— Aglomerované hnedé uhlie

2 Ikr/ 1 000 kg

27.03

Rašelina (vrátane rašelinnej podstielky), tiež aglomerovaná:

 

10

— Rašelina, tiež zlisovaná do balíkov, ale neaglomerovaná

2 Ikr/ 1 000 kg

20

— Aglomerovaná rašelina

2 Ikr/ 1 000 kg

27.04

Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo z rašeliny, tiež aglomerovaný; retortové uhlie:

 

10

— Koks a polokoks z čierneho uhlia; retortové uhlie

2 lkr/ 1 000 kg

20

— Koks a polokoks z hnedého uhlia alebo z rašeliny

2 Ikr/ 1 000 kg

27.06.00

Decht destilovaný z čierneho uhlia, z hnedého uhlia alebo z rašeliny a ostatné minerálne dechty, tiež čiastočne destilované dechty a zmesi smoly s kreozotovými olejmi alebo s ostatnými produktmi destilácie čiernouhoľných dechtov:

 

— Sieťovinový decht a podobné produkty na výrobu sietí, ktoré sú predmetom splnenia definície a rozhodnutia ministerstva financií

2

— Ostatné

20

27.07

Oleje a ostatné produkty destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov; podobné produkty definované v poznámke 2 k tejto kapitole:

 

10

— Benzol

15

20

— Tuluol

15

30

— Xylol

15

40

— Ostatné

15

27.08

Smola a smolný koks z čiernouhoľného dechtu alebo z iných minerálnych dechtov:

 

10

— Smola z čiernouhoľného dechtu alebo z iných minerálnych dechtov

20

20

— Smolný koks

20

27.09.00

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové

35 aurar/ 100 kg

27.10

Minerálne oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % alebo viac hmotnosti minerálnych olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov:

 

— Motorový benzín, vrátane leteckého benzínu:

 

11

— Letecký benzín

15

19

— Ostatné

50

20

— Palivo pre dýzové motory benzínového typu

15

— Ostatné ľahké oleje a prípravky:

 

31

— Lakový benzín

15

39

— Ostatné

15

— Kerozín, vrátane paliva pre tryskové motory kerozínového typu:

 

41

— Kerozín rafinovaný ako palivo do lámp

15

42

— Palivo pre dýzové motory

15

49

— Ostatné

15

50

— Ostatné stredné oleje a prípravky

10

60

— Plynové oleje

35 aurar/ 100 kg

70

— Vykurovacie oleje

35 aurar/ 100 kg

— Mazacie oleje, ostatné ťažké oleje a prípravky:

 

81

— Mazacie oleje a mazivá

2

82

— Prostriedky proti hrdzi

20

89

— Ostatné:

 

— Impregnačné materiály pre rybársky výstroj

2

— Ostatné

10

27.11

Zemný plyn a iné plynné uhľovodíky:

 

— Skvapalnený propán a bután:

 

11

— V baleniach s hmotnosťou 1 kg alebo väčšou

2

19

— Ostatné

20

20

— Skvapalnené plynné uhľovodíky, iné ako propán a bután

20

30

— Zemný plyn a iné plynné uhľovodíky v plynnom stave

20

27.12.00

Vazelína

20

27.13.00

Parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk a ostatné minerálne vosky, tiež farbené

15

27.14

Petrolejový bitúmen, petrolejový koks a iné zvyšky z minerálnych olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov:

 

10

— Petrolejový koks

20

20

— Ostatné

20

27.15.00

Prírodné bitúmeny (živice) a prírodný asfalt; bitúmenové bridlice, asfaltové horniny a piesky nasýtené ropou

35

27.16.00

Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, zemného dechtu alebo zo smoly zo zemného dechtu (napr. bitúmenový tmel, spätné frakcie)

35

27.17.00

Elektrický prúd

2

28.01

Halogény (fluór, chlór, bróm a jód):

 

10

— Chlór

18

20

— Fluór, bróm a jód

18

28.02.00

Síra, sublimovaná alebo zrážaná; koloidná síra

18

28.03.00

Uhlík (vrátane uhlíkových sadzí)

18

28.04

Vodík, vzácne plyny a ostatné nekovy:

 

— Kyslík, dusík, vodík a vzácne plyny:

 

19

— Ostatné

7

20

— Selén, telúr, fosfor, arzén, kremík a bór

18

28.05

Alkalické kovy alebo kovy alkalických zemín; kovy vzácnych zemín, ytrium a skandium, tiež vzájomne zmiešané alebo vzájomne legované; ortuť:

 

10

— Ortuť

18

20

— Alkalické kovy alebo kovy alkalických zemín; kovy vzácnych zemín, ytrium a skandium, tiež vzájomne zmiešané alebo vzájomne legované

18

28.06.00

Kyselina chlórovodíková; kyselina chlórsírová:

18

28.08.00

Kyselina sírová; oleum

10

28.10.00

Oxid fosforečný; kyseliny fosforečné (meta-, orto- a pyro-)

18

28.12.00

Oxidy bóru a kyseliny borité

18

28.13

Ostatné anorganické kyseliny a ostatné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov (okrem vody):

 

02

— Oxid sírový

18

09

— Ostatné

18

28.14.00

Halidy , halid-oxidy a ostatné halogénové zlúčeniny nekovov

18

28.15.00

Sulfidy (sírniky) nekovov; sulfid fosforitý

18

28.17

Hydroxid sodný (žieravý nátron); hydroxid draselný (žieravé draslo); peroxid sodíka alebo peroxid draslíka:

 

10

— Hydroxid sodný (žieravý nátron), tuhý

10

20

— Hydroxid sodný vo vodnom roztoku

10

30

— Hydroxid draselný (žieravé draslo); peroxid sodíka alebo peroxid draslíka:

 

— Hydroxid draselný (žieravé draslo)

10

— Ostatné

18

28.18.00

Hydroxid a peroxid horčíka; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia alebo bária

18

28.19.00

Oxid zinočnatý; peroxid zinku

18

28.20

Oxid hlinitý a hydroxid hlinitý; umelý korund:

 

10

— Oxid hlinitý

18

20

— Hydroxid hlinitý

18

30

— Umelý korund:

18

28.21.00

Oxidy a hydroxidy chrómu

18

28.22.00

Oxidy mangánu

18

28.23.00

Oxidy a hydroxidy železa; farebné hlinky obsahujúce 70 % alebo viac hmotnosti viazaného železa vo forme F2O3

18

28.24.00

Oxidy a hydroxidy kobaltu; obchodné oxidy kobaltu

18

28.25.00

Oxidy titánu

15

28.27.00

Oxidy olova; červené mínium a oranžové mínium

18

28.28.00

Hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli; ostatné anorganické zásady; ostatné oxidy, hydroxidy a peroxidy kovov

18

28.29.00

Fluoridy; fluorokremičitany, fluoroboritany a ostatné komplexné soli fluóru

18

28.30

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy:

 

01

— Chlorid vápenatý

10

09

— Ostatné:

 

— Bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy

18

— Ostatné

14

28.31.00

Chlórnany; obchodný chlórnan vápenatý; chloritany; brómany

18

28.32.00

Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany

18

28.35.00

Sulfidy (sírniky); polysulfidy

18

28.36.00

Ditioničitany, vrátane stabilizovaných organickými látkami, sulfoxyláty

18

28.37.00

Siričitany; tiosírany

18

28.38

Sírany (vrátane kamencov) a peroxosírany:

 

10

— Síran sodný, síran disodný a difosforečnan tetrasodný

18

20

— Ostatné

18

28.39

Dusitany a dusičnany:

 

01

— Dusičnan sodný

10

09

— Ostatné

18

28.40.00

Fosfity, hypofosfity a fosforečnany

18

28.42

Uhličitany a peroxouhličitany; obchodný uhličitan amónny obsahujúci karbaminan amónny (aminouhličitan amónny):

 

10

— Neutrálny uhličitan sodný

10

20

— Uhličitany (iné ako neutrálny uhličitan sodný) a peroxouhličitany; obchodný uhličitan amónny obsahujúci karbaminan amónny (aminouhličitan amónny)

18

28.43.00

Kyanidy a komplexné kyanidy

18

28.44.00

Fulmináty, kyanatány a tiokyanatány

18

28.45.00

Kremičitany; obchodné kremičitany sodíka a draslíka

18

28.46.00

Boritany a peroxoboritany (perboritany)

18

28.47.00

Soľ kovových kyselín (napríklad chrómany, manganistany, ciničitany)

18

28.48.00

Ostatné soli anorganických kyselín alebo peroxokyselín, okrem azidov

18

28.49.00

Drahé kovy v koloidnom stave; amalgámy drahých kovov; anorganické alebo organické soli a iné zlúčeniny drahých kovov, vrátane albuminátov, proteinátov, tanátov a podobných zlúčenín, chemicky definované aj nedefinované

18

28.50.00

Rádioaktívne chemické prvky a rádioaktívne izotopy (vrátane štiepnych alebo reprodukčných chemických prvkov a izotopov); zlúčeniny, anorganické alebo organické takých prvkov alebo izotopov, chemicky definované aj nedefinované; zliatiny, disperzie a cermety obsahujúce niektoré z týchto prvkov, izotopov alebo zlúčenín

18

28.51.00

Izotopy a ich zlúčeniny, anorganické alebo organické, chemicky definované aj nedefinované, iné ako izotopy a zlúčeniny položky 28.50

18

28.52.00

Anorganické alebo organické zlúčeniny tória, uránu ochudobneného o U 235, kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia, tiež vzájomne zmiešané

18

28.54.00

Peroxid vodíka (tiež tuhý)

18

28.55.00

Fosfidy, chemicky definované aj nedefinované

18

28.56

Karbidy, chemicky definované aj nedefinované:

 

10

— Karbid vápnika

18

20

— Ostatné

18

28.57.00

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované aj nedefinované

18

28.58.00

Ostatné anorganické zlúčeniny (vrátane destilovanej alebo vodivostnej vody a vody podobnej čistoty); kvapalný vzduch (tiež po odstránení vzácnych plynov); stlačený vzduch; amalgámy, iné ako amalgámy drahých kovov

18

29.01

Uhľovodíky:

 

10

— Etylén

18

20

— Propylén

18

30

— Butylény, butadiény a metylbutadiény

18

— Ostatné acyklické uhľovodíky:

 

49

— Ostatné

18

50

— Cyklohexán

18

60

— Benzén:

 

— Predmetom splnenia definície a rozhodnutia ministerstva financií

15

— Ostatné

18

70

— Toluén:

 

— Predmetom splnenia definície a rozhodnutia ministerstva financií

15

— Ostatné

18

75

— Xylény:

 

— Predmetom splnenia definície a rozhodnutia ministerstva financií

15

— Ostatné

18

80

— Styrén

18

85

— Etylbenzén:

 

— Predmetom splnenia definície a rozhodnutia ministerstva financií

15

— Ostatné

18

90

— Ostatné cyklické uhľovodíky:

 

— Aromatické uhľovodíky, ktoré sú predmetom splnenia definície a rozhodnutia ministerstva financií

15

— Ostatné

18

29.02

Halogénderiváty uhľovodíkov:

 

10

— Vinylchlorid (chlóretylén)

18

20

— Trichlóretylén

18

30

— Tetrachlóretylén

18

40

— Ostatné

18

29.03.00

Sulfo-, nitro- a nitrózoderiváty uhľovodíkov

18

29.04

Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrozoderiváty:

 

10

— Metylalkohol (metanol)

18

20

— Propylalkohol alebo izopropylalkohol (propanoly)

18

30

— Butylalkoholy (butanoly)

18

40

— Oktylalkoholy (oktanoly)

18

50

— Etylénglykol (etándiol)

35

60

— Ostatné

18

29.05.00

Cyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

18

29.06

Fenoly a fenolalkoholy:

 

10

— Fenol (hydroxybenzén) a jeho soli

18

20

— Krezoly a ich soli

18

30

— Ostatné

18

29.07.00

Halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty fenolov alebo fenolalkoholov:

18

29.08.00

Étery, éteralkoholy, éterfenoly, éteralkoholfenoly, alkoholperoxidy a éterperoxidya ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

18

29.09

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyétery, s trojčlenným alebo štvorčlenným kruhom, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

 

10

— Etylénoxid (oxirán)

14

20

— Propylénoxid

14

30

— Ostatné

14

29.10.00

Acetály a poloacetály, tiež s jednoduchou alebo zložitou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

18

29.11

Aldehydy, aldehydalkoholy, aldehydétery, aldehydfenoly a iné aldehydy s jednoduchou alebo zložitou kyslíkatou funkciou; cyklické polyméry aldehydov; paraformaldehyd:

 

01

— Formaldehyd a formalín

10

09

— Ostatné

18

29.12.00

Halogén, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty výrobkov položky 29.11

18

29.13

Ketóny, ketónalkoholy, ketónfenoly, ketónaldehydy, chinóny, chinónalkoholy, chinónfenoly, chinónaldehydy a iné ketóny a chinóny s jednoduchou alebo zložitou kyslíkatou funkciou a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

 

10

— Acetón

18

20

— Etyl- metyl-ketón

18

30

— Ostatné

18

29.14

Kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

 

10

— Kyselina octová a jej soli

18

20

— Estery kyseliny octovej

18

30

— Estery kyseliny metakrylovej

18

— Ostatné:

 

49

— Ostatné

18

29.15

Polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

 

10

— Maleínanhydrid

18

20

— Ftalanhydrid

18

30

— Dioktylortoftaláty

18

40

— Estery kyseliny tetraftalovej

18

50

— Ostatné

18

29.16.00

Karboxylové kyseliny s alkoholovou, fenolickou, aldehydickou alebo ketonickou funkciou a iné karboxylové kyseliny s jednoduchou alebo zložitou kyslíkatou funkciou a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

18

29.19.00

Fosforečné estery a ich soli, vrátane laktofosfátov; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

18

29.21.00

Estery ostatných anorganických kyselín (okrem esterov halogénvodíkov) a ich soli; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

18

29.22.00

Zlúčeniny s amínovou funkciou

18

29.23.00

Aminozlúčeniny s jednoduchou alebo zložitou kyslíkatou funkciou

18

29.24.00

Kvartérne amónne soli a hydroxidy; lecitíny a iné fosfoaminolipidy

18

29.25.00

Zlúčeniny s karboxyamidovou funkciou; zlúčeniny kyseliny uhličitej s amidovou funkciou

18

29.26.00

Zlúčeniny s karboxyimidovou funkciou (vrátane sacharínu a jeho solí) a zlúčeniny s imínovou funkciou (vrátane hexametyléntetramínu a trimetyléntrinitramínu)

18

29.27

Zlúčeniny s nitrilovou funkciou:

 

10

— Akrylonitril

18

20

— Ostatné

18

29.28.00

Diazo-, azo- alebo azoxyzlúčeniny

18

29.29.00

Organické deriváty hydrazínu alebo hydroxylamínu

18

29.30.00

Zlúčeniny s inou dusíkatou funkciou

18

29.31.00

Organické zlúčeniny síry

18

29.33.00

Organické zlúčeniny ortuti

18

29.34.00

Ostatné organicko-anorganické zlúčeniny

18

29.35

Heterocyklické zlúčeniny; nukleové kyseliny:

 

10

— Laktámy

18

20

— Ostatné

18

29.36.00

Sulfonamidy

18

29.37.00

Sultóny a sultámy

18

29.38.00

Provitamíny a vitamíny, prírodné alebo reprodukované syntézou (vrátane prírodných koncentrátov), ich deriváty používané hlavne ako vitamíny, a ich zmesi, tiež v akomkoľvek rozpúšťadle

18

29.39

Hormóny, prírodné alebo reprodukované syntézou; ich deriváty používané najmä ako hormóny; ostatné steroidy používané najmä ako hormóny:

 

10

— Inzulín

18

20

— Hormóny hypofýzy (prednej) a podobné hormóny

18

30

— Hormóny kôry nadobličiek

18

40

— Ostatné

18

29.41.00

Glykozidy prírodné alebo reprodukované syntézou a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty

18

29.42.00

Rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou, a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty

18

29.43.00

Cukry chemicky čisté, iné ako sacharóza, glukóza a laktóza; étery a estery cukrov a ich soli, iné ako výrobky položiek 29.39, 29.41 a 29.42

18

29.44

Antibiotiká:

 

10

— Penicilíny a ich deriváty

10

20

— Streptomycíny a ich deriváty

10

30

— Tetracyklíny a ich deriváty

10

40

— Ostatné

10

29.45.00

Ostatné organické zlúčeniny

18

30.01.00

Žľazy a ostatné orgány na organoterapeutické použitie, sušené, tiež v prášku; výťažky zo žliaz alebo iných orgánov alebo ich výlučkov na organoterapeutické účely; ostatné živočíšne látky pripravené na terapeutické alebo na profylaktické účely, inde neuvedené ani nezahrnuté

15

30.02

Antiséra; očkovacie látky, toxíny, kultúry mikroorganizmov (vrátane enzýmov, ale okrem kvasiniek) a podobné produkty:

15

10

— Antiséra a mikrobiálne očkovacie látky

15

20

— Ostatné

15

30.03

Lieky (vrátane veterinárnych liekov):

 

— Obsahujúce antibiotiká alebo ich deriváty:

 

11

— Registrované farmaceutické špeciality

15

12

— Neregistrované farmaceutické špeciality

15

19

— Ostatné

15

— Obsahujúce hormóny alebo produkty s hormónovou funkciou, ale neobsahujúce antibiotiká alebo ich deriváty:

 

21

— Registrované farmaceutické špeciality

15

22

— Neregistrované farmaceutické špeciality

15

29

— Ostatné

15

— Obsahujúce alkaloidy alebo ich deriváty, ale neobsahujúce hormóny alebo produkty s hormónovou funkciou ani antibiotiká alebo ich deriváty:

 

31

— Registrované farmaceutické špeciality

15

32

— Neregistrované farmaceutické špeciality

15

39

— Ostatné

15

— Ostatné:

 

41

— Registrované farmaceutické špeciality

15

42

— Neregistrované farmaceutické špeciality

15

44

— Liečivé cukrovinky

70

49

— Ostatné

15

30.04.00

Vata, gáza, ovínadlá a podobný tovar (napr. obväzy, náplasti, horčičné náplasti), impregnované alebo potiahnuté farmaceutickými látkami alebo upravené na predaj v malom na lekárske alebo chirurgické účely, iný ako tovar uvedený v poznámke 3 k tejto kapitole

35

30.05.00

Ostatný farmaceutický tovar

35

31.05

Ostatné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo v balení s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg:

 

— Hnojivá, inde neuvedené; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo v balení s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg:

 

41

— Hnojivá v baleniach na predaj v malom s hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg a hnojivá v tabletách alebo podobných formách

40

32.04.00

Farbivá rastlinného pôvodu (vrátane farbiacich výťažkov a iných rastlinných farbiacich výťažkov, ale okrem indiga) alebo živočíšneho pôvodu:

 

— Akácia katechová (Accacia catechu) a podobné prípravky na farbenie rybárskeho výstroja

2

— Ostatné

15

32.05

Syntetické organické farbivá (vrátane pigmentov); syntetické organické výrobky používané ako luminofóry, výrobky známe ako optické bielidlá, týkajúce sa vlákien; prírodné indigo:

 

10

— Syntetické organické farbivá (vrátane pigmentov)

15

20

— Ostatné

15

32.06.00

Farebné laky

15

32.07.00

Ostatné farbivá; anorganické výrobky ako luminofóry

15

32.08.00

Pripravené pigmenty, pripravené kalidlá a pripravené farby, sklotvorné smalty a glazúry, engoby, tekuté listry a podobné prípravky používané v keramickom priemysle, smaltovniach alebo sklárňach; sklenené frity a iné sklo v tvare prášku, granúl alebo vločiek

15

32.09

Náterové farby a laky; temperové farby; pripravené vodné pigmenty používané na konečnú úpravu kože; farby a smalty; pigmenty v ľanovom oleji, lakový benzín, terpentínový benzín, náterová farba alebo iná farba alebo smaltovacie činidlá; lisovacie fólie; farbivá alebo ostatné farbivá vo forme balení predávaných v malom; roztoky definované v poznámke 4 k tejto kapitole:

 

— Ostatné, vrátane temperových farieb:

 

42

— Lisovacie fólie

30

32.10.00

Farby na umeleckú maľbu, školské farby, plagátové farby, tónovacie farby, farby na zábavné účely a podobné farby v tabletách, tubách, téglikoch, fľaštičkách, miskách a v podobných formách alebo baleniach, vrátane takých farieb v súpravách alebo ako vybavenie, so štetcami, paletami alebo iným príslušenstvom

35

32.13

Písací atrament, tlačiarenský atrament a iné atramenty:

 

10

— Tlačiarenský atrament

10

20

— Ostatné

50

33.01.00

Silice (tiež s terpénom), vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované prírodné balzamy; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobné získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc

30

33.04

Zmesi dvoch alebo viacerých vonných látok (prírodných alebo umelých) a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok, druhov používaných ako surovina vo voňavkárskom, potravinárskom, nápojovom alebo inom priemysle:

 

01

— Látky zlepšujúce chuť na použitie v priemysle

20

02

— Vonné látky na použitie v priemysle

20

09

— Ostatné

20

33.06

Parfuméria, kozmetické a toaletné prípravky; vodné destiláty a vodné roztoky silíc, vrátane takýchto výrobkov vhodných na lekárske použitie:

 

02

— Púdre na tvár

100

04

— Parfumy

100

06

— Holiace krémy a depilátory

100

08

— Líčidlá na pery

100

12

— Parfuméria, kozmetické a toaletné prípravky v súpravách

100

13

— Vodné destiláty a vodné roztoky silíc, vrátane takýchto výrobkov vhodných na lekárske použitie

40

19

— Ostatné

100

34.03.00

Mastiace prípravky a prípravky používané na olejovanie alebo mazanie textilných materiálov, kože, kožušín alebo iných materiálov, ale okrem prípravkov obsahujúcich ako základné zložky 70 % hmotnosti alebo viac minerálnych olejov alebo olejov získaných zo živičných nerastov

2

34.04.00

Umelé vosky (vrátane voskov rozpustných vo vode); pripravené vosky, neemulzné a neobsahujúce rozpúšťadlá

20

34.05

Leštidlá a krémy na obuv, nábytok alebo dlážky, leštidlá na kov, čistiace pasty a prášky a podobné prípravky, okrem pripravených voskov položky 34.04:

 

03

— Leštidlá na obuv a kožu

80

04

— Leštidlá na kov

20

09

— Ostatné

80

34.07.00

Modelovacie pasty (vrátane pást upravených pre zábavu detí a triedených modelovacích pást); prípravky známe ako zubo lekársky vosk alebo zubné otlačovacie zmesi, v tabuľkách, v tvare podkov, tyčiniek alebo v podobných tvaroch

35

35.02.00

Albumíny, albumináty a iné deriváty albumínu

25

35.03

Želatína (vrátane želatíny v obdĺžnikových a štvorcových fóliách, tiež farbená alebo povrchovo upravená) a deriváty želatíny; gleje získané z kostí, kože, nervov, šliach alebo podobných produktov a rybie gleje; vyzina:

 

09

— Ostatné

70

35.04.00

Peptóny a ostatné proteínové látky (okrem enzýmov položky 35.07) a ich deriváty; kožný prášok, tiež chrómovaný

25

35.05.00

Dextríny a dextrínové gleje; rozpustné alebo pražené škroby; gleje na báze škrobov

25

35.07.00

Enzýmy; pripravené enzýmy inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:

 

— Syridlo

10

— Ostatné

18

36.01.00

Práškové výmetné výbušniny

18

36.02.00

Pripravené výbušniny, iné ako práškové výmetné výbušniny

35

36.04.00

Zápalnice; bleskovice; roznetky alebo rozbušky; zapaľovače; elektrické rozbušky

35

36.06.00

Zápalky (okrem bengálskych zápaliek)

100

36.08.00

Ferocer a iné pyroforické zliatiny vo všetkých formách; predmety z horľavých materiálov:

 

— Ferocer a iné pyroforické zliatiny vo všetkých formách

100

— Ostatné

80

37.01

Fotografické dosky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z iných materiálov ako z papiera, kartónu, lepenky alebo textílií:

 

01

— Filmy a dosky citlivé na lúče X, neexponované

30

02

— Ploché filmy a dosky

35

09

— Ostatné

35

37.02

Fotografické filmy vo zvitkoch, citlivé, neexponované, tiež perforované:

 

01

— Filmy a dosky citlivé na lúče X

30

02

— Kinematografické filmy

35

03

— Filmy, v šírke 15 cm alebo väčšej

35

04

— Film pre fotosadzbu

35

09

— Ostatné

35

37.03

Citlivý papier, kartón a textílie, tiež exponované, ale nevyvolané:

 

01

— Papier vo zvitkoch pre fotosadzbu

35

09

— Ostatné

35

37.04.00

Citlivé dosky a filmy, exponované ale nevyvolané, negatívne alebo pozitívne

35

37.05

Dosky, neperforované a perforované filmy (iné ako kinematografické filmy), exponované a vyvolané, negatívne alebo pozitívne:

 

09

— Ostatné

35

37.07

Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, tiež obsahujúce zvukový záznam alebo len zvukový záznam, negatívne alebo pozitívne:

 

01

— Obsahujúce len zvukový záznam

35

09

— Ostatné

50 Ikr/kg

37.08.00

Chemické prípravky a materiály pre bleskové svetlo, ktorých forma a typ sú vhodné na fotografické účely

35

38.01.00

Umelý grafit; koloidný, iný ako v olejovej suspenzii

25

38.03.00

Aktívne uhlie; aktívne prírodné minerálne produkty; živočíšne uhlie, vrátane použitého živočíšneho uhlia

25

38.05.00

Talový olej

25

38.06.00

Koncentrované sulfitové výluhy

25

38.07.00

Terpentínová silica, borová silica alebo sulfátová terpentínová silica a iné terpenické silice vyrobené destiláciou alebo iným spracovaním ihličnatého dreva; surový dipentén; sulfitová terpentínová silica; borový olej (okrem borových olejov, ktoré nie sú bohaté na terpineol)

25

38.08.00

Kolofónia a živičné kyseliny a ich deriváty iné ako esterové živíc položky 39.05; živičné silice a živičné oleje

25

38.09

Drevný decht; oleje z drevného dechtu (iné ako zložené organické rozpúšťadlá a riedidlá položky 38.18); drevný kreozot; drevný lieh; acetónový olej; rastlinná smola; pivovarská smola a podobné prípravky na báze kolofónie, živičných kyselín alebo rastlinnej smoly; spojivá na odlievacie formy alebo jadrá na základe produktov z prírodných živíc:

 

01

— Metylalkohol, nerafinovaný

25

02

— Acetónový olej

25

09

— Ostatné

25

38.11

Dezinfekčné prostriedky, insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu rastlín a podobné výrobky, v úprave alebo balení na predaj v malom alebo ako prípravky alebo výrobky (napr. sírne pásy, knôty a sviečky a mucholapky):

 

10

— Dezinfekčné prostriedky

20

20

— Insekticídy

20

30

— Fungicídy

20

40

— Herbicídy

20

50

— Ostatné:

 

— Paraziticidné roztoky, ktoré sú predmetom splnenia ďalšej definície a rozhodnutia ministerstva financií

20

— Prípravky proti klíčeniu, ktoré sú predmetom splnenia ďalšej definície a rozhodnutia ministerstva financií

20

— Ostatné

25

38.12.00

Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá), používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle

25

38.13

Prípravky na čistenie kovových povrchov; tavivá a iné pomocné prípravky na spájkovanie na mäkko, spájkovanie na tvrdo alebo na zváranie; prášky a pasty na spájkovanie alebo zváranie vyrobené z kovu a ostatných materiálov; prípravky z druhov používaných na opláštenie alebo výplň zvarovacích tyčí alebo elektród:

 

01

— Materiály na spájkovanie a zváranie

14

09

— Ostatné

25

38.14.00

Antidetonačné prípravky, oxidačné inhibítory, živičné inhibítory, zlepšovače viskozity, antikorózne prostriedky a ostatné pripravené aditíva do minerálnych olejov

25

38.15.00

Pripravené urýchľovače vulkanizácie

25

38.16.00

Pripravené živné pôdy na rast mikroorganizmov

25

38.17.00

Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplnené hasiace granáty

25

38.19

Chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane vyrobených zo zmesí prírodných produktov), inde neuvedené ani nezahrnuté; zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:

 

10

— Zložené katalyzátory

25

20

— Ohňovzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi

25

— Ostatné:

 

31

– Kvapaliny do hydraulických bŕzd a prípravky proti zamŕzaniu

35

32

— Minerálne prípravky pre značky na vozovke

20

34

— „Karbóny“ na výrobu „karbónových“ kief

21

35

— Reagencie

25

36

— Zložené vytvrdzovacie činidlá

50

37

— Nafténany

25

38

— Prípravky na činenie

50

39

— Nitridovaná soľ

50

41

— Iónomeniče

50

42

— Kvapalné polychlórodifenyly, kvapalné chlóroparafíny, zmiešané polyetylénové glykoly

50

43

— Emulgátory

50

44

— Miešané extendery a povrchovo upravené extendery pre nátery

25

45

— Chemické prípravky pre elektrolytické pokovovanie

50

46

— Taviteľné keramické skúšačky zapaľovania

25

47

— Čpavkové plynárenské vody a vyčerpané oxidy vzniknuté pri čistení plynu zo splyňovania uhlia

25

49

— Ostatné

50

39.01

Kondenzačné, polykondenzačné a polyadičné produkty, tiež modifikované alebo polymerizované a tiež lineárne (napríklad fenoplasty, aminoplasty, alkydy, polyalylestery a ostatné nenasýtené polyestery, silikóny):

 

10

— Iónomeniče

15

— Fenoplasty:

 

— V primárnych formách:

 

21

— Roztoky, emulzie a pasty

15

22

— Ostatné

15

— Vo forme platní, listov, filmov, fólií alebo pruhov:

 

25

— Ostatné

30

— V iných formách, vrátane odpadov, úlomkov a odrezkov:

 

29

— Ostatné:

 

— Odpady, úlomky a odrezky

15

— Ostatné

30

— Aminoplasty:

 

— V primárnych formách:

 

31

— Roztoky, emulzie a pasty

15

32

— Ostatné

15

— Vo forme platní, listov, filmov, fólií alebo pruhov:

 

35

— Ostatné

30

— V iných formách, vrátane odpadov, úlomkov a odrezkov:

 

39

— Ostatné:

 

— Odpady, úlomky a odrezky

15

— Ostatné

30

— Alkydy a iné polyestery:

 

— V primárnych formách:

 

41

— Roztoky, emulzie a pasty

15

42

— Ostatné

15

— Vo forme platní, listov, filmov, fólií alebo pruhov:

 

44

— Vlnité platne

30

45

— Ostatné

30

— V iných formách, vrátane odpadov, úlomkov a odrezkov:

 

47

— Rúrky s pretlakovým bodom 80 kg/cm2 alebo viac

25

49

— Ostatné:

 

— Odpady, úlomky a odrezky

15

— Ostatné

30

— Polyamidy:

 

— V primárnych formách:

 

51

— Roztoky, emulzie a pasty

15

52

— Ostatné

15

— Vo forme platní, listov, filmov, fólií alebo pruhov:

 

54

— Ostatné

30

— V iných formách, vrátane odpadov, úlomkov a odrezkov:

 

56

— Rúrky s pretlakovým bodom 80 kg/cm2 alebo viac

25

59

— Ostatné:

 

— Odpady, úlomky a odrezky

15

— Ostatné

30

— Polyuretány:

 

— V primárnych formách:

 

61

— Roztoky, emulzie a pasty

15

62

— Bloky, expandované a nerozrezané

15

63

— Ostatné

15

— V iných formách, vrátane odpadov, úlomkov a odrezkov:

 

65

— Rúrky s pretlakovým bodom 80 kg/cm2 alebo viac

25

69

— Ostatné:

 

— Odpady, úlomky a odrezky

15

— Ostatné

30

— Epoxidové živice:

 

— V primárnych formách:

 

71

— Roztoky, emulzie a pasty

15

72

— Ostatné

15

79

— V iných formách, vrátane odpadov, úlomkov a odrezkov:

 

— Odpady, úlomky a odrezky

15

— Ostatné

30

— Silikóny:

 

— V primárnych formách:

 

81

— Roztoky, emulzie a pasty

15

82

— Ostatné

15

89

— Ostatné:

 

— Profily, rúrky a monofily

25

— Listy, fólie, platne, papierovina a podobne, nefarbené (priehľadné), nevzorované a nepotlačené ani neoznačené, s hrúbkou 0,4 mm alebo menšou

15

— Listy, fólie, platne, papierovina a podobne, nepotlačené, priehľadné alebo nepriehľadné, s hrúbkou od 0,4 do 1 mm vrátane

20

— Ostatné

30

— Ostatné kondenzačné, polykondenzačné a polyadičné produkty:

 

— V primárnych formách:

 

— Roztoky, emulzie a pasty:

 

91

— Polyétery

15

92

— Ostatné

15

— Ostatné:

 

93

— Polyétery

15

94

— Ostatné

15

— Vo forme platní, listov, filmov, fólií alebo pruhov:

 

96

— Ostatné

30

99

— Ostatné:

 

— Odpady, úlomky a odrezky

15

— Ostatné

30

39.02

Polymerizačné a kopolymerizačné produkty (napríklad polyetylén, polytetrahaloetylény, polyizobutylén, polystyrén, polyvinylchlorid, polyvinylacetát, polyvinylchlóracetát a iné polyvinylové deriváty, polyakrylové a polymetakrylové deriváty, kumarónindénové živice):

 

01

– Iónomeniče

15

— Polyetylén:

 

— V primárnych formách:

 

11

— Roztoky, emulzie a pasty

10

12

— Ostatné

10

— Vo forme platní, listov, filmov, fólií alebo pruhov:

 

16

— Ostatné

40

19

— Vo forme odpadov, úlomkov a odrezkov

10

— Polypropylén:

 

— V primárnych formách:

 

21

— Roztoky, emulzie a pasty

15

22

— Ostatné

15

— Vo forme platní, listov, filmov, fólií alebo pruhov:

 

24

— Ostatné

40

— V iných formách, vrátane odpadov, úlomkov a odrezkov:

 

29

— Ostatné:

 

— Odpady, úlomky a odrezky

15

— Ostatné

40

— Polystyrén a jeho kopolyméry:

 

— V primárnych formách:

 

31

— Roztoky, emulzie a pasty

21

— Ostatné:

 

32

— Rozpínavý

21

33

— Ostatné

21

— Vo forme platní, listov, filmov, fólií alebo pruhov:

 

— Platne:

 

37

— Ostatné

40

39

— Vo forme odpadov, úlomkov a odrezkov

21

— Polyvinylchlorid:

 

— V primárnych formách:

 

41

— Roztoky, emulzie a pasty

15

42

— Ostatné

15

— Vo forme monofilu, bezšvových rúr, prútov, tyčiniek alebo profilov:

 

43

— Rúrky s pretlakovým bodom 80 kg/cm2 alebo viac

25

45

— Vo forme platní, dlaždíc alebo pruhov používaných na dlážkové krytiny

35

— Vo forme platní, listov, filmov, pruhov alebo fólií (iných ako v podpoložke 45):

 

46

— Používané ako nástenné krytiny

40

48

— Vlnité platne

15

51

— Platne pre hĺbkotlač

7

52

— Ostatné

40

54

— Vo forme odpadov, úlomkov a odrezkov

15

— Kopolyméry vinylchloridu a vinylacetátu:

 

— V primárnych formách:

 

56

— Roztoky, emulzie a pasty

15

57

— Ostatné

15

— Vo forme monofilu, bezšvových rúr, prútov, tyčiniek alebo profilov:

 

58

— Rúrky s pretlakovým bodom 80 kg/cm2 alebo viac

25

62

— Vo forme platní, dlaždíc alebo pruhov používaných na dlážkové krytiny

35

— Vo forme platní, listov, filmov, pruhov alebo fólií (iných ako v podpoložke 62):

 

63

— Používané ako nástenné krytiny

40

65

— Vlnité platne

15

66

— Platne pre hĺbkotlač

7

67

— Ostatné

40

69

— Vo forme odpadov, úlomkov a odrezkov

15

— Akrylové polyméry, metakrylové polyméry a akrylo-metakrylové kopolyméry:

 

— V primárnych formách:

 

71

— Roztoky, emulzie a pasty

15

72

— Ostatné

15

— V iných formách, vrátane odpadov, úlomkov a odrezkov:

 

79

— Ostatné:

 

— Odpady, úlomky a odrezky

15

— Ostatné

40

— Polyvinylacetát:

 

81

— Roztoky, emulzie a pasty

15

82

— Bloky, hrudky, granule, vločky alebo prášok

15

89

— Ostatné:

 

— Odpady, úlomky a odrezky

15

— Ostatné

40

— Ostatné polymerizačné a kopolymerizačné produkty:

 

— V primárnych formách:

 

91

— Roztoky, emulzie a pasty

15

92

— Ostatné

15

— Vo forme platní, listov, filmov, fólií alebo pruhov:

 

94

— Ostatné

40

— Vo forme monofilu, bezšvových rúr, prútov, tyčiniek alebo profilov:

 

95

— Rúrky s pretlakovým bodom 80 kg/cm2 alebo viac

25

39.03

Regenerovaná celulóza; nitrát celulózy, acetát celulózy a ostatné estery celulózy, étery celulózy a ostatné chemické deriváty celulózy, tiež plastifikované (napríklad kolódium, celuloidy); vulkanizované vlákno:

 

— Regenerovaná celulóza:

 

11

— V primárnych formách

15

— V iných formách:

 

— Platne, listy, filmy, fólie alebo pruhy:

 

14

— Ostatné:

 

— Samolepiaca páska

25

— Ostatné

30

19

— Ostatné:

 

— Spojivá na výrobu rybárskeho výstroja, ktoré sú predmetom splnenia ďalšej definície a rozhodnutia ministerstva financií

2

— Ostatné

30

— Nitráty celulózy:

 

— Neplastifikované:

 

— V primárnych formách:

 

21

— Kolódium, kolódiová vlna a strelná bavlna

15

29

— Ostatné

15

— Plastifikované:

 

— V primárnych formách:

 

31

— Roztoky, emulzie a pasty

15

32

— Ostatné

15

— V iných formách:

 

— Platne, listy, filmy, fólie alebo pruhy:

 

35

— Ostatné:

 

— Samolepiaca páska

25

— Ostatné

30

39

— Ostatné:

 

— Spojivá na výrobu rybárskeho výstroja, ktoré sú predmetom splnenia ďalšej definície a rozhodnutia ministerstva financií

2

— Ostatné

30

— Acetáty celulózy:

 

— Neplastifikované:

 

41

— Roztoky, emulzie a pasty

15

49

— Ostatné

15

— Plastifikované:

 

— V primárnych formách:

 

51

— Roztoky, emulzie a pasty

15

52

— Ostatné

15

— V iných formách:

 

— Platne, listy, filmy, fólie alebo pruhy:

 

55

— Ostatné:

 

— Samolepiaca páska

25

— Ostatné

30

59

— Ostatné:

 

— Spojivá na výrobu rybárskeho výstroja, ktoré sú predmetom splnenia ďalšej definície a rozhodnutia ministerstva financií

2

— Ostatné

30

— Ostatné chemické deriváty celulózy:

 

— Neplastifikované:

 

61

— Roztoky, emulzie a pasty

15

69

— Ostatné

15

— Plastifikované:

 

— V primárnych formách:

 

71

— Roztoky, emulzie a pasty

15

72

— Ostatné

15

— V iných formách:

 

83

— Ostatné:

 

— Samolepiaca páska

25

— Ostatné

30

89

— Ostatné:

 

— Spojivá na výrobu rybárskeho výstroja, ktoré sú predmetom splnenia ďalšej definície a rozhodnutia ministerstva financií

2

— Ostatné

30

90

— Vulkanizované vlákno

21

39.04

Stužené proteíny (napríklad stužený kazeín a stužený rôsol):

 

01

— Nespracované roztoky, prášok, bloky, hrudky a odpady

15

09

— Ostatné:

 

— Profily, rúrky a monofily

25

— Listy, fólie, platne, papierovina a podobne, nefarbené (priehľadné), nevzorované a nepotlačené ani neoznačené, s hrúbkou 0,4 mm alebo menšou

15

— Ostatné

30

39.05

Prírodné živice modifikované tavením (run gums); umelé živice získané esterifikáciou prírodných živíc alebo živičné kyseliny (esterové živice); chemické deriváty prírodného kaučuku (napríklad chlórovaný kaučuk, chlórhydrát kaučuku, cyklokaučuk):

 

01

— Nespracované roztoky, prášok, bloky, hrudky a odpady

15

09

— Ostatné:

 

— Profily, rúrky a monofily

25

— Listy, fólie, platne, papierovina a podobne, nefarbené (priehľadné), nevzorované a nepotlačené ani neoznačené, s hrúbkou 0,4 mm alebo menšou

15

— Samolepiaca páska

25

— Ostatné

30

39.06

Ostatné superpolyméry, umelé živice a umelé plastové materiály, vrátane kyseliny alginovej, jej solí a esterov; linoxyn:

 

10

— Kyselina alginová, jej soli a estery

15

— Ostatné:

 

21

— V primárnych formách

15

29

— Ostatné:

 

— Profily, rúrky a monofily

25

— Listy, fólie, platne, papierovina a podobne, nefarbené (priehľadné), nevzorované a nepotlačené ani neoznačené, s hrúbkou 0,4 mm alebo menšou

15

— Ostatné

30

39.07

Výrobky z materiálov opísaných v položkách 39.01 až 39.06:

 

— Výrobky na prepravu alebo balenie tovaru, vrátane nádob bez držadiel, použiteľné tiež ako jednorazové poháre; zátky, viečka, uzávery fliaš a ostatné uzávery, z plastov:

 

12

— Nádoby na mlieko:

 

— Maselnice s objemom 10 litrov alebo väčším

10

— Ostatné

20

25

— Hygienické alebo toaletné potreby

80

30

— Ozdobné výrobky a predmety na osobné skrášľovanie

100

— Kancelárske alebo školské potreby:

 

36

— Blany a listy na multikopírovanie

70

39

— Ostatné

70

— Výrobky pre elektrické osvetlenie:

 

48

— Tienidlá a gule pre pouličné svietidlá

35

49

— Ostatné

70

50

— Žalúzie, žalúzie a podobné predmety a ich časti a súčasti

70

— Ostatné:

 

62

— Predmety pre domácnosť

100

64

— Pomúrnice, odliate vo forme

40

65

— Sklíčka hodiniek a náramky hodiniek

50

68

— Rukoväte

30

72

— Predmety určené špeciálne pre lode

25

73

— Náradie, inde neuvedené

25

74

— Predmety pre ošetrovanie a na lekárske účely

35

76

— Príslušenstvo a tesniace materiály pre potrubie a stroje, malé predmety pre stroje a na technické použitie

25

78

— Skrutky, matice, podložky a podobne

25

99

— Ostatné:

 

— Hydraulické váhy

35

— Sklené tabule

50

— Vyrezávaná umelá návnada pre morský rybolov na háčik

4

— Plotové stĺpy

10

— Gule a sklá pre navigačné svetlá a svetlá bójí

25

— Stĺpiky na označovanie cestných prechodov

35

— Ostatné

70

40.01

Latex prírodného kaučuku, tiež s pridaným latexom syntetického kaučuku; predvulkanizovaný latex prírodného kaučuku; prírodný kaučuk, balata, gutaperča a podobné prírodné kaučuky:

 

10

— Latex prírodného kaučuku, tiež s pridaným latexom syntetického kaučuku; predvulkanizovaný latex prírodného kaučuku

21

20

— Prírodný kaučuk iný ako latex

21

30

— Ostatné:

 

— Pláty očividne vyrobené na výrobu podrážok topánok

10

— Ostatné

21

40.02

Latex syntetického kaučuku; predvulkanizovaný latex syntetického kaučuku; syntetický kaučuk; faktis odvodený z olejov:

 

10

— Polybutadién-styrénový latex, tiež predvulkanizovaný

21

20

— Ostatný latex syntetického kaučuku, tiež predvulkanizovaný

21

30

— Polybutadién (BR)

21

40

— Polychlórbutadién (CR)

21

50

— Polybutadién-styrén (SBR)

21

60

— Butylový kaučuk (IIR)

21

70

— Ostatné syntetické kaučuky; faktis odvodený z olejov

21

40.03.00

Regenerovaný kaučuk

25

40.04.00

Odpady a odrezky kaučuku iného ako tvrdá guma; úlomky kaučuku iného ako tvrdá guma vhodné len na regeneráciu kaučuku; prášok získaný z odpadu alebo úlomkov kaučuku iného ako tvrdá guma

21

40.05.00

Platne, list a pásy z nevulkanizovaného prírodného alebo syntetického kaučuku, iné ako údené listy a krepové listy položky 40.01 alebo 40.02; granule z nevulkanizovaného prírodného alebo syntetického kaučuku zmiešané pre vulkanizáciu; nevulkanizovaný prírodný alebo syntetický kaučuk, zmiešaný pred alebo po koagulácii s uhlíkovými sadzami (tiež s pridaním minerálneho oleja) alebo so silicou (tiež s pridaním minerálneho oleja), v akejkoľvek forme, známy ako béč:

 

— Na výrobu topánok, ak je očividne vyrobené osobitne na také použitie

7

— Ostatné

21

40.06.00

Nevulkanizovaný prírodný alebo syntetický kaučuk, vrátane latexu kaučuku, v iných formách alebo stavoch (napríklad tyče, rúrky a profily, roztoky a disperzie); výrobky z nevulkanizovaného prírodného alebo syntetického kaučuku (napríklad, oplášťované alebo impregnované textilné vlákno; krúžky a kotúče)

21

40.08

Platne, listy, pásy, tyče a profily z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdá guma:

 

02

— Podlahové krytiny

35

03

— Tyče, profily a pásy

25

09

— Ostatné

35

40.09

Potrubie a rúry z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdá guma:

 

01

— Rúry a rúrky s pretlakovým bodom 50 kg/cm2 alebo viac

7

09

— Ostatné

25

40.10.00

Dopravníkové pásy alebo hnacie remene, z vulkanizovaného kaučuku

25

40.11

Pneumatiky z gumy, plné obruče, vymeniteľné behúne plášťa pneumatiky, duše pneumatík a klapky pneumatík, pre všetky druhy kolies:

 

10

— Nové pneumatiky používané na motorových vozidlách

40

20

— Nové pneumatiky používané na autobusoch a nákladných automobiloch

40

40

— Nové pneumatiky používané na motocykloch (vrátane motorových skútrov) alebo bicykloch

40

50

— Duše pneumatík

40

— Ostatné, vrátane protektorovaných pneumatík:

 

61

— Pneumatiky každého druhu, použité

35

69

— Ostatné

40

40.12.00

Hygienické alebo farmaceutické výrobky (vrátane cumlíkov), z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdá guma, tiež s príslušenstvom z tvrdej gumy

35

40.13

Odevné výrobky a ich doplnky (vrátane rukavíc), z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdá guma, na akýkoľvek účel:

 

01

— Potápačské obleky

20

03

— Ochranné odevy pre rádiológov, s olovenou podšívkou

35

40.14

Ostatné výrobky z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdá guma:

 

04

— Strojové tesnenia

25

05

— Výrobky na technické použitie

25

06

— Ručné náradie, inde neuvedené

25

07

— Výrobky špeciálne vyrobené pre lode

25

08

— Dvere

30

19

— Ostatné:

 

— Nakrájaná umelá návnada pre morský rybolov na háčik

4

— Krúžky na ochranu konzerv

25

— Ostatné

70

40.15.00

Tvrdá guma (ebonit a vulkanit), voľne ložená, platne, listy, pásy, tyče, profily alebo rúrky; úlomky, odpad a prášok z tvrdej gumy:

 

— Na výrobu topánok, ak je očividne vyrobené osobitne na také použitie

15

— Ostatné

25

40.16

Výrobky z tvrdej gumy (ebonit a vulkanit):

 

01

— Sanitárne a hygienické výrobky

35

09

— Ostatné

70

41.02

Surové kože a kožky z hovädzích (vrátane byvolích) a koňovitých zvierat, okrem kože položky 41.06 alebo 41.08:

 

20

— Ostatné:

 

— Na podrážky a vnútorné podrážky, ak je očividne určené na také použitie

10

— Ostatné

14

41.06.00

Semišové usne

14

41.08.00

Lakové alebo lakové laminované usne; metalizované usne

14

41.10.00

Kompozitné usne na základe nerozvláknenej usne alebo kožených vlákien, v tvare dosiek, listov alebo vo zvitkoch

14

42.03

Odevy a odevné doplnky, z prírodnej usne alebo kompozitnej usne:

 

03

— Hodinkové remienky

50

04

— Rukavice pre rádiológov

35

05

— Zváračské rukavice, ochranné zástery a plášte z prírodnej usne

7

42.05

Ostatné výrobky z prírodnej usne alebo kompozitnej usne:

 

01

— Rámy z prírodnej usne na výrobu topánok, ak sú zjavne vyhotovené na také špeciálne použitie

10

02

— Rukoväte

30

03

— Výrobky na lekársku liečbu

35

09

— Ostatné

65

42.06.00

Výrobky z čriev (iné ako mesinský vlas), zo zlatotepeckej blany, z mechúrov alebo zo šliach

65

43.04

Umelé kožušiny a výrobky z umelých kožušín:

 

01

— Umelé kožušiny

30

44.01

Palivové drevo v polenách, klátoch, konároch alebo viazaniciach; drevený odpad, vrátane drevených pilín:

 

10

— Palivové drevo v polenách, klátoch, konároch alebo viazaniciach

30

20

— Drevený odpad, vrátane drevených pilín

30

44.02.00

Drevené uhlie (vrátane uhlia zo škrupín alebo orechov), tiež aglomerované

30

44.03

Surové drevo, tiež odkôrnené, zbavené drevnej beli, miazgy alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov:

 

10

— Drevina

25

20

— Piliarske výrezy a dyhárske výrezy, z ihličnanov

25

30

— Piliarske výrezy a dyhárske výrezy, iné ako z ihličnanov

25

— Ostatné:

 

41

— Tyče a stĺpy lešenia na sušenie rýb

2

42

— Stĺpy oplotenia

10

43

— Telegrafné stĺpy a stĺpy elektrického vedenia

25

49

— Ostatné

25

44.04

Drevo jednoducho hrubo opracované alebo zaguľatené, ale inak neopracované:

 

10

— Ihličnaté

25

20

— Ostatné

25

44.05

Drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, ale inak nepripravené, v hrúbke presahujúcej 5 mm:

 

— Ihličnaté:

 

11

— Palubné dosky z douglasky tisolistej, borovice bahennej alebo douglasky tisolistej, 75 x 125 mm alebo väčšie

15

19

— Ostatné

25

— Ostatné:

 

21

— Dubové

15

22

— Bukové

20

23

— Brezové alebo javorové

20

24

— Mahagónové

20

25

— Teakové

20

29

— Ostatné

20

44.07.00

Železničné alebo električkové podvaly

25

44.09

Drevo na obruče; štiepané tyče; drevené koly a kolíky, zašpicatené, nerozrezané po dĺžke; drevené štiepky alebo triesky; ťahané drevo; vláknité drevo v trieskach alebo štiepkach; drevené stružliny vhodné na použitie pri výrobe octu alebo na čistenie kvapalín usadzovaním; drevené palice jednoducho hrubo opracované alebo zaguľatené, ale nesústruhované, neohýbané, ani inak neopracované, vhodné na výrobu vychádzkových palíc, rukovätí dáždnikov, násad nástrojov a podobných výrobkov:

 

10

— Vláknité drevo v trieskach alebo štiepkach

25

— Ostatné:

 

22

— Drevené palice vhodné na výrobu vychádzkových palíc, rukovätí dáždnikov, násad nástrojov a podobných výrobkov

25

23

— Ťahané drevo

30

29

— Ostatné

25

44.11

Drevovláknité dosky alebo podobné dosky iných drevitých materiálov, tiež spájané prírodnými alebo umelými živicami alebo inými organickými spojivami:

 

10

— Lisované drevovláknité dosky (stavebná lepenka)

20

20

— Ostatné

30

44.12.00

Drevitá vlna a drevitá múčka

25

44.13

Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy), profilované s perami, drážkované, žliabkované, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené a podobné na jednej alebo niekoľkých hranách alebo plochách, alebo podobné, ale ďalej nespracované:

 

— Ihličnaté:

 

11

— Palubné dosky z douglasky tisolistej, borovice bahennej alebo douglasky tisolistej, 75 x 125 mm alebo väčšie

15

19

— Ostatné

25

— Ostatné:

 

29

— Ostatné

30

44.14.00

Drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, na priečne alebo lúpané, ale inak neopracované, v hrúbke presahujúcej 5 mm; dýhy a listy na preglejky, v hrúbke presahujúcej 5 mm

18

44.15

Preglejky, latovky, vrstvené dosky a podobné výrobky z laminovaných dosiek (vrátane dýhovaných dosiek a listov na preglejky); mozaikové drevo a intarzované drevo:

 

10

— Preglejky pozostávajúce výhradne z drevených listov

30

20

— Latovky, vrstvené dosky a podobné výrobky z laminovaných dosiek

30

30

— Ostatné

30

44.16.00

Dosky z buničitého dreva, tiež obkladané základnými kovmi

30

44.17.00

„Zušľachtené“ drevo, v listoch, blokoch a podobne

30

44.18.00

Rekonštituované drevo, v podobe drevených stružlín, štiepok alebo triesok, pilín, prášku alebo iného drevnatého odpadu a zvyškov aglomerovaných s prírodnými alebo umelými živicami alebo inými organickými spojivami, v listoch, blokoch alebo podobných tvaroch:

 

— Dýhové listy s hrúbkou presahujúcou 15 mm

20

— Ostatné

30

44.22

Sudy, kade, škopky, korytá, vedrá a iné debnárske výrobky a ich časti z dreva, vrátane dúh (časti steny suda):

 

09

— Ostatné

25

44.25

Drevené nástroje, násady a rukoväte k nástrojom, násady na zmetáky, kefy a štetce; drevené formy, kopytá a napínače obuvi:

 

02

— Kopytá

7

09

— Ostatné

25

44.26.00

Cievky, potáče, cievky na šijacie nite a podobné výrobky, zo sústruženého dreva

7

44.28

Ostatné výrobky z dreva:

 

85

— Volanty

25

86

— Napináky sediel a chomúty

35

91

— Stolárske hoblice

7

92

— Rukoväte

30

93

— Drevené kolíky

35

95

— Malé výrobky a podobné výrobky na vybavenie, lisovanie alebo razenie rôznych výrobkov

70

99

— Ostatné

70

45.01.00

Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený, rozdrvený, granulovaný alebo zomletý korok; korkový odpad

21

45.02.00

Prírodný korok v pravouhlých (aj štvorcových) kockách, doskách, listoch alebo pásoch (vrátane polotovarov s ostrými hranami určených na zátky)

21

45.03

Výrobky z prírodného korku:

 

01

— Korkové plaváky pre rybárske siete

2

03

— Zátky

35

09

— Ostatné

40

45.04

Aglomerovaný korok (tiež so spojivom) a výrobky z aglomerovaného korku:

 

01

— Výrobky z korku pre výrobu topánok

21

02

— Korok v doskách alebo kotúčoch

35

03

— Strojové tesnenia, rúry a podobne, z korku

25

05

— Korok na zátky

35

09

— Ostatné

60

46.02

Úplety a podobné výrobky z pletacieho materiálu, tiež spojené do stúh; pletací materiál a výrobky z pletacieho materiálu utkané na plocho alebo rovnobežne položených pletív, vrátane rohoží, slamených rohožiek, košín); slamené obaly na fľaše:

 

03

Úplety a podobné výrobky z pletacieho materiálu; stuhy

25

09

— Ostatné:

 

— Rohože na baliace účely, ktoré sú predmetom splnenia ďalšej definície a rozhodnutia ministerstva financií

20

— Ostatné

60

46.03

Košikárske výrobky, výrobky z prútia a iné výrobky z pletacieho materiálu, výrobky vyrobené priamo do konečného tvaru; výrobky vyrobené z výrobkov položky 46.02; výrobky z lufy:

 

02

— Popruhy a rukoväte z pletacích materiálov

30

09

— Ostatné

100

47.01

Buničina získaná mechanicky alebo chemicky z akýchkoľvek vláknitých rastlinných materiálov:

 

10

— Drevovina spracovaná mechanicky

14

20

— Chemická drevná buničina, na chemické spracovanie

14

30

— Chemická drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, nebielená

14

40

— Chemická drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, bielená alebo polobielená (iná ako na chemické spracovanie)

14

50

— Chemická drevná buničina, nátronová alebo sulfátová

14

60

— Chemická drevná buničina sulfátová, bielená alebo polobielená (iná ako na chemické spracovanie)

14

70

— Polochemická drevná buničina

14

80

— Buničina, iná ako drevovina

14

47.02.00

Zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka; nepodarky z papiera alebo lepenky vhodné len na výrobu papiera

14

48.01

Papier a lepenka (vrátane buničitej vaty), v kotúčoch alebo listoch:

 

80

— Ostatný papier a lepenka:

 

— Cigaretový papier

70

— Krytina na steny a na dlážky na podklade z lepenky

21

48.05

Papier a lepenka, zvlnené (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), krepované, plisované, razené alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch:

 

10

— Papier kraft, krepovaný alebo plisovaný, tiež razený alebo perforovaný

20

30

— Ostatný krepovaný alebo plisovaný papier, tiež razený alebo perforovaný

20

— Ostatné:

 

42

— Papier a lepenka, vzorované alebo razené

20

49

— Ostatné

20

48.07

Papier a lepenka, impregnované, pokryté plastmi, na povrchu farbené, zdobené alebo potlačené (nepredstavujúce tlačoviny kapitoly 49 ) v kotúčoch alebo listoch:

 

10

— Papier na písanie alebo tlač

7

20

— Papier a lepenka (iné ako papier na písanie alebo tlač), pokryté alebo impregnované umelými alebo syntetickými živicami (okrem lepidiel)

20

— Dechtovaný, bitúmenový alebo asfaltový papier a lepenka:

 

31

— Zvlnená krytinová lepenka

15

— Ostatné:

 

45

— Tapety

35

46

— Izolačná lepenka

30

48

— Lepenka na tlačiarenské štočky

7

51

— Materiály na strojové tesnenia

25

59

— Ostatné:

 

— Samolepiaci papier

7

— Ostatné

20

48.08.00

Filtračné bloky a dosky z papierenskej buničiny

25

48.10.00

Cigaretový papier, tiež rezaný na určenú veľkosť alebo v tvare zložiek

70

48.11.00

Tapetový papier a podobné krycie materiály na stenu; okenný transparentný papier

35

48.12.00

Dlážkové krytiny na podklade z papiera alebo lepenky, tiež prirezané do tvaru, tiež so zmesou linolea

35

48.13.00

Karbónový a iný kopírovací papier (vrátane rozmnožovacích blán) a obťahový papier, prirezaný do tvaru, tiež v škatuliach

7

48.14

Zápisníky, obálky, aerogramy, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera, kartónu alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce potreby na korešpondenciu, z papiera, kartónu alebo lepenky:

 

01

— Obálky, nepotlačené

30

02

— Obálky, potlačené

50

03

— Potreby na korešpondenciu v škatuliach, peňaženkách a podobne

50

09

— Ostatné

30

48.15

Ostatný papier a lepenka, prirezané do rozmeru alebo tvaru:

 

20

— Pogumovaný alebo priľnavý papier v pruhoch alebo kotúčoch

4

— Ostatné:

 

31

— Kotúče pre počítacie stroje, telegrafy a podobne

35

32

— Papier na písanie, pavučinkový papier na voskové blany a papier na kreslenie, nepotlačené

7

33

— Filtračné listy, prirezané do tvaru

25

39

— Ostatné:

 

— Valce (nádoby vyrobené z papiera)

25

— Ostatné

30

48.20.00

Cievky, potáče a podobné výstuže a podložky, z papieroviny, papiera alebo lepenky (tiež perforované alebo tvrdené)

7

48.21

Ostatné výrobky z papieroviny, papiera, lepenky alebo buničitej vaty:

 

10

— Štítky pre stroje na dierne štítky, tiež v pásoch

15

— Podnosy, riad, taniere, poháre a podobne:

 

29

— Ostatné

70

— Vreckovky, čistiace obrúsky, uteráky, obrusy, obrúsky, prestieradlá a ostatné papierové plátno: papierová spodná bielizeň:

 

39

— Ostatné

70

— Ostatné:

 

51

— Rúry a strojové tesnenia, výrobky na technické použitie a podobné malé výrobky pre stroje

25

52

— Štítky pre grafy a listy a kotúče pre samočinne zapisujúce prístroje

15

54

— Papier pre ozvenový hĺbkomer

4

58

— Strihy odevov

25

59

— Ostatné

70

50.01.00

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

14

50.02.00

Surový hodváb (nesúkaný)

14

50.03.00

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu)

21

53.08.00

Priadza spradená z jemného živočíšneho vlákna (mykaná alebo česaná), neupravená na predaj v malom

20

55.03

Bavlnený odpad, nemykaný ani nečesaný:

 

01

— Bavlnený odpad

25

55.06

Bavlnená priadza, upravená na predaj v malom:

 

01

— Šijací povraz

15

09

— Ostatné

15

57.04

Ostatné rastlinné vlákna, surové alebo spracované, no nespradené; odpad z takých vlákien (vrátane ťahaných alebo mykaných handier a povrazov):

 

20

— Kokosové vlákna a odpad z kokosových vlákien, vrátane ťahaných alebo mykaných handier a povrazov:

 

— Vypchávky pre nábytok, vo vrstvách

25

30

— Ostatné vlákna a odpad z takých vlákien, vrátane ťahaných alebo mykaných handier a povrazov:

 

— Vypchávky pre nábytok, vo vrstvách

25

57.10.00

Tkaniny z juty alebo z iných textilných lykových vlákien položky 57.03:

 

— Baliace tkaniny

2

— Plátno a celtovina

5

— Ostatné

20

57.11.00

Tkaniny z iných rastlinných textilných; tkaniny z papierovej priadze:

 

— Baliace tkaniny z pravého konope

2

— Plátno a celtovina z pravého konope

15

— Ostatné

20

59.01

Vata a výrobky z vaty; z nej; textilné vlákna v dĺžke nepresahujúcej 5 mm (vločka), textilný prach a nopky:

 

01

— Vata

25

03

— Ostatné výrobky z vaty

25

09

— Ostatné

25

59.02

Plsť a výrobky z plsti, tiež impregnované alebo povlečené:

 

— Ostatné:

 

21

— Plsť

25

59.06

Ostatné výrobky vyrobené z priadze, povrazu, povrazoviny, lán alebo káblov, iné ako tkaniny a výrobky vyrobené z takých tkanín:

 

02

— Šnúrky do topánok

30

09

— Ostatné

35

59.07

Textílie vrstvené lepidlom alebo škrobovými látkami, používané na vonkajšie obaly kníh a na podobné účely; kníh a na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie používané ako klobučnícke podložky:

 

01

— Kníhviazačská tkanina, maliarske plátno, plátno a podobné materiály na výrobu topánok, vrstvené lepidlom alebo škrobovými látkami a podobne

15

59.08

Tkaniny impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované prípravkami z derivátov buničiny alebo z iných plastových materiálov:

 

01

— Izolačná a baliaca lepiaca páska

25

59.10.00

Linoleum a materiály pripravené na textilnom základe podobným spôsobom ako linoleum, tiež prirezané do tvaru alebo používané ako dlážkové krytiny; dlážkové krytiny pozostávajúce z vrstvy nanesenej na textilný základ, tiež prirezané do tvaru

35

59.11

Pogumované tkaniny, iné ako pogumovaný pletený alebo háčkovaný tovar:

 

01

— Plachtovina pre nemocničné lôžka

35

02

— Izolačná páska

25

09

— Ostatné

20

59.13.00

Elastické tkaniny a výzdoby (iné ako pletený alebo háčkovaný tovar) pozostávajúce z textilných materiálov kombinovaných s kaučukovými niťami

20

59.14.00

Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové pančušky a duté úplety na výrobu žiarových plynových pančušiek

18

59.15.00

Textilné hadice a podobné textilne rúrky, tiež s vyložením, s armatúrou alebo príslušenstvom z iných materiálov:

 

— Požiarne hadice

30

— Ostatné

35

59.16.00

Hnacie alebo dopravníkové pásy alebo remene, z textilného materiálu, tiež impregnované, pokryté, potiahnuté alebo vrstvené plastmi alebo zosilnené kovom alebo iným materiálom

25

59.17.00

Tkaniny a textilné výrobky, používané na technické účely

25

62.05

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky (vrátane strihov odevov):

 

01

— Šnúrky do topánok

30

04

— Remienky hodiniek

50

05

— Tesniace materiály pre okenné tabule

35

07

— Tanky s objemom väčším ako 50 litrov:

 

— Tanky s objemom väčším ako 300 litrov

35

64.01

Obuv s vonkajšími podrážkami a zvrškami z kaučuku alebo umelých plastových materiálov:

 

01

— Čižmy

25

02

Lyžiarska a korčuliarska obuv

50

03

— Galoše a rybárska obuv

50

64.05

Časti obuvi (vrátane zvrškov, vkladacích stielok, skrutkovacích podpätníkov) z akéhokoľvek materiálu okrem kovu:

 

01

— Zvršky, okrem podpätkov a špičiek

45

09

— Ostatné

11

64.06.00

Gamaše, legíny, ovinovačky, chrániče na kriket, chrániče holennej kosti a podobné výrobky a ich súčasti

65

65.01.00

Klobúkové šišiaky alebo formy, nesformované do tvaru hlavy, bez vytvorenej strechy, šišiakové ploché kotúče (plateaux) a tzv. manchons (valcovitého tvaru, tiež rozrezané na výšku), z plsti

30

65.02.00

Klobúkové šišiaky alebo formy splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov, nesformované do tvaru hlavy, bez vytvorenej strechy a nepodšívané ani nezdobené

30

65.04.00

Klobúkové šišiaky alebo formy splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané a ozdobené

65

65.06

Ostatné pokrývky hlavy, tiež podšívané alebo ozdobené:

 

01

— Ochranné pokrývky hlavy

7

09

— Ostatné

65

65.07.00

Pásky na vnútorné vybavenie, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (tienidlá) a podbradné pásky, na pokrývky hlavy

30

66.01.00

Dáždniky a slnečníky (vrátane vychádzkových palíc s dáždnikom, záhradných slnečníkov a dáždnikov a podobných výrobkov)

45

66.02.00

Vychádzkové palice (vrátane horolezeckých palíc a palíc so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky

25

66.03.00

Súčasti, výstroj a príslušenstvo výrobkov položky 66.01 alebo 66.02

25

67.01.00

Kože a iné časti vtákov s perím a páperím, perie, časti peria, páperie a výrobky z nich (iné ako výrobky položky 05.07 a opracované brká a kostrnky pier)

100

67.02.00

Umelé kvetiny, lístie a ovocie a ich súčasti; výrobky zhotovené z umelých kvetín, lístia alebo ovocia

100

67.03.00

Ľudské vlasy rovnobežne zrovnané, stenčené, odfarbené alebo inak spracované; vlna alebo iné chlpy zvierat alebo iné textilné materiály upravené na výrobu parochní alebo podobných výrobkov

70

67.04.00

Parochne, nepravé fúzy (brady), obočia a mihalnice, príčesky a podobné výrobky z ľudských vlasov alebo chlpov zvierat alebo textilných materiálov, ostatné výrobky z ľudských vlasov (vrátane sieťok na vlasy)

100

68.03.00

Opracovaná bridlica a výrobky z bridlice, vrátane výrobkov z aglomerovanej bridlice

35

68.04.00

Ručné brúsky alebo leštiace kamene, brúsiky, olejové brúsne kamene, honovacie stroje a podobne, a mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky (vrátane brúsnych, leštiacich, prebrusovacích a rezacích kotúčov, hláv, diskov a ostrí), z prírodných kameňov (tiež aglomerovaných), z aglomerovaných prírodných alebo umelých brúsiv alebo keramiky, tiež s niektorými časťami z iných materiálov, ale bez rámových konštrukcií; segmenty a ostatné dokončené časti takých kameňov a kotúčov, z prírodných kameňov (tiež aglomerovaných), z aglomerovaných prírodných alebo umelých brúsiv alebo keramiky

7

68.06.00

Prírodné alebo umelé brúsivá v tvare prášku alebo zŕn, na podložke z textilného materiálu, papiera, kartónu, lepenky alebo iných materiálov, tiež prirezané do tvaru alebo zošité alebo inak spojené

25

68.08

Výrobky z asfaltu alebo podobných materiálov (napr. z petrolejového bitúmenu alebo zo smoly čiernouhoľného dechtu):

 

09

— Ostatné

35

68.09.00

Dosky, tabule, dlaždice, bloky a podobné výrobky z rastlinných vlákien, slamy, hoblín, drevených triesok, pilín alebo iných drevených odpadov aglomerovaných s cementom, sadrou alebo inými minerálnymi spojivami

35

68.10

Výrobky zo sadry alebo zo zmesí na základe sadry:

 

01

— Pre stavby

35

02

— Pre debnenia na betónovú zmes

80

09

— Ostatné

80

68.12

Tovar azbestocementový, celulózocementový alebo podobný:

 

01

— Pre budovy

35

02

— Vlnité strešné listy

15

09

— Ostatné

80

68.13

Azbest a výrobky z neho (napr. azbestové dosky, vlákno a tkanina; odevné súčasti, tesniace vložky z azbestu), tiež vystužené, iné ako výrobky položky 68.14; zmesi na základe azbestu a zmesi na základe azbestu a uhličitanu horečnatého a výrobky z takých zmesí:

 

01

— Strojové tesnenia z azbestu, zo zmesí na základe azbestu a podobne

25

09

— Ostatné

25

68.14.00

Trecí materiál a výrobky z neho (napr. tabule, zvitky, pásy, segmenty, kotúče, podložky, vložky), bez montáže, na brzdové obloženia, obloženia spojok alebo podobné použitie, vyrobené na základe azbestu, ostatných minerálnych látok alebo celulózy, tiež v kombinácii s textíliami alebo inými materiálmi

25

68.16

Výrobky z kameňa alebo iných minerálnych látok (vrátane výrobkov z rašeliny), inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:

 

01

— Domáce potreby

100

03

— Črepníky na vysádzanie (rozpustné v pôde)

20

09

— Ostatné

80

69.01.00

Tepelnoizolačné tehly, kvádre, dlaždice, obkladačky, iné keramické výrobky z kremičitých fosílnych múčok alebo z podobných kremičitých hliniek (napr. kremeliny, tripolitu alebo diatomitu)

14

69.02.00

Žiaruvzdorné tehly, kamene, dosky, dlaždice, obkladačky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebniny, iné ako výrobky položky 69.01

14

69.03.00

Ostatný žiaruvzdorný keramický tovar (retorty, taviace tégliky, mufle, dýzy, zátky, podpery, skúšobné tégliky, rúrky, puzdrá a tyče), iný ako výrobky položky 69.01

14

69.04.00

Stavebné tehly (vrátane dlážkových kameňov, nosných tvaroviek alebo výplňových vložiek a podobných výrobkov)

35

69.05.00

Krytinová škridla, rúrkové komínové nadstavce, komínové výmurovky a iná stavebná keramika, vrátane architektonických ozdôb

35

69.07.00

Neglazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky

35

69.08.00

Glazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky

35

69.09.00

Keramické výrobky pre laboratóriá, na chemické a iné technické účely; keramické žľaby, kade a podobné nádrže na poľnohospodárske účely; keramické hrnce, džbány a podobné výrobky na dopravu alebo balenie tovaru

35

69.10.00

Keramické výlevky, umývadlá, bidety, podstavce pod umývadlá, kúpacie vane, záchodové misy, splachovacie nádrže, záchodové mušle a podobné inštalačné zariadenia na sanitárne účely

80

69.11.00

Kuchynský a stolový riad, ostatné predmety do domácnosti a toaletné predmety, z porcelánu (vrátane biskvitového porcelánu a pariánu)

100

69.12.00

Kuchynský a stolový riad, ostatné predmety do domácnosti a toaletné potreby, iné ako z porcelánu

100

69.14.00

Ostatné výrobky

70

70.01.00

Sklené črepy a iný odpad, úlomky zo skla; masívne sklo v kusoch (okrem optického skla)

18

70.03.00

Sklo v tvare guľôčok, tyčí alebo rúr, nespracované (iné ako optické sklo)

18

70.04.00

Nespracované liate alebo valcované sklo (vrátane vrstveného skla alebo skla s drôtenou vložkou), tiež ornamentové v obdĺžnikoch

18

70.05.00

Nespracované ťahané alebo fúkané sklo (vrátane vrstveného skla), v obdĺžnikoch

18

70.06.00

Liate, valcované, ťahané alebo fúkané sklo (vrátane vrstveného skla alebo skla s drôtenou vložkou), v obdĺžnikoch, na povrchu brúsené alebo leštené, ale inak nespracované

18

70.07

Liate, valcované, ťahané alebo fúkané sklo (vrátane vrstveného skla alebo skla s drôtenou vložkou), prirezané do iného ako obdĺžnikového tvaru, alebo ohýbané alebo inak spracované (napr. s brúsenými hranami alebo ryté), tiež brúsené alebo leštené; izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ; okná s tabuľkami vsadenými do olova a podobné výrobky:

 

09

— Ostatné

50

70.17

Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar, tiež so stupnicami alebo kalibrovaný; sklené ampulky:

 

01

— Sklené ampulky

35

09

— Ostatné

35

70.18.00

Optické sklo a prvky z optického skla

50

70.19.00

Sklené perly, imitácie perál, drahokamov alebo polodrahokamov, sklené črepy a iný odpad, úlomky zo skla a podobný drobný sklenený tovar a výrobky z neho; sklenené kocky a malé sklenené tabule, tiež na podložke, používané na mozaikové obklady a podobné dekoratívne účely; sklenené oči, iné ako protézy; sklenené figúrky a iné ozdobné predmety tvarované na kahane; sklenené mikroguľôčky, ktorých priemer nepresahuje 1 mm

100

70.20

Sklenené vlákna (vrátane sklenenej vlny), priadza a sklenené tkaniny a výrobky z nich:

 

10

— Priadza, úlomky a predpriadza

20

20

— Tkaniny, vrátane úzkych tkanín

30

— Ostatné:

 

31

— Sklenené vlákna, nespradené, vrátane fólií alebo vločiek

35

32

— Na izoláciu

35

39

— Ostatné

35

70.21

Ostatný sklenený tovar:

 

01

— Plaváky rybárskych sietí

2

09

— Ostatné

70

71.01.00

Perly, opracované alebo neopracované, ale nemontované, nezasadené ani nenavlečené (okrem netriedených perál dočasne navlečených na niť na uľahčenie ich dopravy)

20

71.02

Drahokamy a polodrahokamy, neopracované, nerezané ani inak neopracované, ale ani nemontované, nezasadené ani nenavlečené (okrem netriedených kameňov dočasne navlečených na niť na uľahčenie dopravy):

 

10

— Neopracované diamanty, netriedené

20

20

— Triedené priemyselné diamanty, tiež opracované

20

30

— Triedené diamanty, iné ako priemyselné diamanty, neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo obrusované

20

40

— Ostatné diamanty

20

50

— Ostatné drahokamy alebo polodrahokamy

20

71.03.00

Umelé alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy neopracované, nerezané, ani inak neopracované, ale nemontované, nezasedené ani nenavlečené (okrem netriedených kameňov dočasne navlečených na niť na uľahčenie dopravy)

20

71.04.00

Drvina a prach z pravých alebo umelých drahokamov alebo polodrahokamov

20

71.05

Striebro, vrátane pozláteného a platinového striebra, surové alebo vo forme polotovaru:

 

10

— Surové

20

20

— Ostatné

20

71.06.00

Valcované striebro, surové alebo vo forme polotovaru

20

71.07

Zlato (vrátane platinovaného zlata), surové alebo spracované na polotovar:

 

— Iné ako mincové:

 

11

— Zlaté prúty

20

19

— Ostatné

20

20

— Mincové

20

71.08.00

Valcované zlato na základe kovu alebo striebra, surové alebo spracované na polotovar

20

71.09

Platina a ostatné kovy z platinovej skupiny, surové alebo spracované na polotovar:

 

10

— Platina a platinové zliatiny, surové

20

20

— Ostatné kovy z platinovej skupiny a ich zliatiny, surové

20

30

— Platina a ostatné kovy z platinovej skupiny a ich zliatiny, spracované na polotovar

20

71.10.00

Valcovaná platina alebo ostatné kovy z platinovej skupiny, na základe kovu alebo striebra, surové alebo spracované na polotovar

20

71.11

Zlatnícky, striebornícky alebo klenotnícky odpad, zvyšky a iný odpad a zvyšky z drahých kovov:

 

10

— Zo zlata, okrem odpadu obsahujúcich iné drahé kovy

20

20

— Ostatné

20

71.13

Zlatnícke a striebornícke výrobky a ich časti, z drahých kovov alebo z kovov plátovaných drahými kovmi, iné ako tovar položky 71.12:

 

01

— Nože, lyžičky, vidličky a podobný tovar, zo striebra alebo valcovaného striebra

60

09

— Ostatné

60

71.14

Ostatné výrobky z drahých kovov alebo z kovov plátovaných drahými kovmi:

 

01

— Na technické použitie

35

09

— Ostatné

60

71.15.00

Výrobky z perál prírodných alebo umelo pestovaných, drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných)

60

73.01.00

Surové železo, liatina a vysokopecná zrkadlovina, v bochníkoch, v blokoch, vlkoch a podobných tvaroch

2

73.02

Ferozliatiny:

 

10

— Feromangán

2

20

— Ferosilícium

2

30

— Ostatné

2

73.03

Železné a oceľové odpady a šrot:

 

10

— Zo surového železa alebo liatiny

2

20

— Z legovanej ocele

2

30

— Ostatné

2

73.04.00

Broky a angulárne kovové piliny, zo železa alebo z ocele, tiež triedené, drôtené pelety zo železa alebo z ocele

2

73.05

Železný alebo oceľový prášok; hubovité železo alebo oceľ:

 

10

— Železný alebo oceľový prášok, vrátane prášku z hubovitého železa

2

20

— Hubovité železo alebo oceľ, iné ako v prášku

2

73.06

Pudlované tyče a pilóty; ingoty, bloky, vlky a podobné tvary, zo železa alebo ocele:

 

10

— Pudlované tyče a pilóty; ingoty, bloky, vlky a podobné tvary

2

20

— Ingoty

2

73.07.00

Bloky, bochníky, bramy a ploštiny (vrátane tyčí z pocínovaného oceľového plechu), zo železa alebo z ocele; obrobky nahrubo tvarované kovaním, zo železa alebo z ocele

2

73.08.00

Železné alebo oceľové kotúče na prevalcovanie

2

73.09.00

Univerzálne platne zo železa alebo ocele

2

73.10

Tyče a prúty (vrátane valcovaného drôtu), zo železa alebo ocele, valcované za tepla, kované, pretlačené, tvarované za studena alebo s povrchovou úpravou za studena (vrátane presných); vrtáková oceľ:

 

— Valcovaný drôt:

 

11

— Valcovaný drôt s hrúbkou väčšou ako 6 mm

7

12

— Tyče používané na betónové výstuže, s hrúbkou 13 mm a menšou

35

13

— Valcovaný drôt s hrúbkou 6 mm a menšou:

 

— Používaný na výrobu klincov, predmetom splnenia ďalšej definície a rozhodnutia ministerstva financií

7

— Ostatné

25

19

— Ostatné

2

— Tyče a prúty (okrem valcovaného drôtu) valcované za tepla alebo pretlačené, ale inak neopracované:

 

21

— Tyče používané na betónové výstuže

35

29

— Ostatné

2

— Ostatné:

 

31

— Vrtáková oceľ

25

39

— Ostatné

2

73.11

Uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele, valcované za tepla, kované, pretlačené, tvarované za studena alebo s povrchovou úpravou za studena; štetovnicové steny zo železa alebo z ocele, tiež vŕtané, dierované alebo vyrobené zo zmontovaných prvkov:

 

10

— Profily v tvare U, I alebo H, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla, už ďalej neupravené, s výškou menšou ako 80 mm

2

20

— Profily v tvare U, I alebo H, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla, už ďalej neupravené, s výškou 80 mm alebo väčšou; uholníky, tvarovky a profily, po pretláčaní, ale ďalej už neupravené

2

30

— Ostatné uholníky, tvarovky a profily po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla, už ďalej neupravené

2

40

— Uholníky, tvarovky a profily, tvarované za studena alebo s povrchovou úpravou za studena, ale ďalej už neupravené

2

50

— Ostatné uholníky, tvarovky a profily

2

60

— Štetovnicové steny

2

73.12.00

Obruče a pásy, zo železa alebo ocele, valcované za tepla alebo za studena

2

73.13

Listy a pláty, zo železa alebo ocele, valcované za tepla alebo za studena:

 

10

— Valcované, ale ďalej už neupravené s hrúbkou viac ako 4,75 mm

2

20

— Valcované, ale ďalej už neupravené s hrúbkou 3 mm alebo viac, ale nepresahujúcou 4,75 mm

2

30

— Valcované, ale ďalej už neupravené s hrúbkou menej ako 3 mm

2

— Ostatné:

 

51

— Vlnité plechy (strešné plechy)

15

59

— Ostatné

7

73.14

Železný alebo oceľový drôt, tiež plátovaný, ale neizolovaný:

 

01

— Zvárací drôt

7

02

— Drôt s hrúbkou 6 mm a menšou

18

09

— Ostatné

18

73.15

Legovaná oceľ a vysokouhlíková oceľ v tvaroch uvedených v položkách 73.06 až 73.14:

 

10

— Ingoty z vysokouhlíkovej ocele

2

11

— Ingoty z nehrdzavejúcej alebo teplovzdornej ocele

2

12

— Ingoty z inej legovanej ocele

2

13

— Bloky, bochníky, bramy a ploštiny (vrátane tyčí z pocínovaného oceľového plechu) a nahrubo kované obrobky, z vysokouhlíkovej ocele

2

14

— Bloky, bochníky, bramy a ploštiny (vrátane tyčí z pocínovaného oceľového plechu) a nahrubo kované obrobky z nehrdzavejúcej alebo tepluvzdornej ocele

2

15

— Bloky, bochníky, bramy a ploštiny (vrátane tyčí z pocínovaného oceľového plechu) a nahrubo kované obrobky z inej legovanej ocele

2

20

— Kotúče na prevalcovanie, z vysokouhlíkovej ocele

2

21

— Kotúče na prevalcovanie, z nehrdzavejúcej alebo tepluvzdornej ocele

2

22

— Kotúče na prevalcovanie, z inej legovanej ocele

2

30

— Valcovaný drôt z vysokouhlíkovej ocele

2

31

— Valcovaný drôt z nehrdzavejúcej alebo teplovzdornej ocele

2

32

— Valcovaný drôt z inej legovanej ocele

2

40

— Tyče a prúty (okrem valcovaného drôtu) a vrtáková oceľ, z vysokouhlíkovej ocele

2

41

— Tyče a prúty (okrem valcovaného drôtu) a vrtáková oceľ, z nehrdzavejúcej alebo teplovzdornej ocele

2

42

— Tyče a prúty (okrem valcovaného drôtu) a vrtáková oceľ, z inej legovanej ocele

2

50

— Uholníky, tvarovky a profily, z vysokouhlíkovej ocele

2

51

— Uholníky, tvarovky a profily, z nehrdzavejúcej alebo teplovzdornej ocele

2

52

— Uholníky, tvarovky a profily, z inej legovanej ocele

2

60

— Univerzálne dosky

2

61

— Listy a pláty, valcované, ale ďalej už neupravené s hrúbkou viac ako 4,75 mm, z vysokouhlíkovej ocele

2

62

— Listy a pláty, valcované, ale ďalej už neupravené s hrúbkou viac ako 4,75 mm, z nehrdzavejúcej alebo teplovzdornej ocele

2

63

— Listy a pláty, valcované, ale ďalej už neupravené s hrúbkou viac ako 4,75 mm, z inej legovanej ocele

2

64

— Listy a pláty, valcované, ale ďalej už neupravené s hrúbkou 3 mm alebo viac, ale nepresahujúcou 4,75 mm, z vysokouhlíkovej ocele

2

65

— Listy a pláty, valcované, ale ďalej už neupravené s hrúbkou 3 mm alebo viac, ale nepresahujúcou 4,75 mm, z nehrdzavejúcej alebo teplovzdornej ocele

2

66

— Listy a pláty, valcované, ale ďalej už neupravené s hrúbkou 3 mm alebo viac, ale nepresahujúcou 4,75 mm, z inej legovanej ocele

2

67

— Listy a pláty, valcované, ale ďalej už neupravené s hrúbkou menej ako 3 mm, z vysokouhlíkovej ocele

2

68

— Listy a pláty, valcované, ale ďalej už neupravené s hrúbkou menej ako 3 mm, z nehrdzavejúcej alebo teplovzdornej ocele

2

69

— Listy a pláty, valcované, ale ďalej už neupravené s hrúbkou menej ako 3 mm, z inej legovanej ocele

2

70

— Ostatné listy a pláty, z vysokouhlíkovej ocele

2

71

— Ostatné listy a pláty, z nehrdzavejúcej alebo teplovzdornej ocele

2

72

— Ostatné listy a pláty, z inej legovanej ocele

2

80

— Obruče a pásy, z vysokouhlíkovej ocele

2

81

— Obruče a pásy, z nehrdzavejúcej alebo teplovzdornej ocele

2

82

— Obruče a pásy, z inej legovanej ocele

2

90

— Drôt z vysokouhlíkovej ocele

2

91

— Drôt z nehrdzavejúcej alebo tepluvzdornej ocele

2

92

— Drôt z inej legovanej ocele

2

73.16

Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia podvaly, (priečne podvaly) koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice (podkladné dosky), prídržky, podperné dosky, klieštiny (ťahadlá) a iný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc:

 

10

— Koľajnice

10

20

— Ostatné

10

73.17.00

Rúry a rúrky z liatiny

35

73.18

Rúry a rúrky a predliatky na ne, zo železa (iného ako liatiny) alebo z ocele, okrem vysokotlakových hydroelektrických vodičov:

 

— „Bezšvíkové“ rúry a rúrky; predliatky na rúry a rúrky:

 

11

— Rúrky na kovanie, ktoré sú predmetom splnenia ďalšej definície a rozhodnutia ministerstva financií

2

19

— Ostatné:

 

— Predliatky na rúry a rúrky

25

— Ostatné

35

— Ostatné:

 

21

— Rúrky na kovanie, ktoré sú predmetom splnenia ďalšej definície a rozhodnutia ministerstva financií

2

22

— Vodiče na elektrické vedenie

25

29

— Ostatné

35

73.19.00

Vysokotlakové hydroelektrické vodiče z ocele, tiež zosilnené

35

73.20

Príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spojky, kolená a nátrubky) zo železa alebo ocele:

 

01

— Pre vysokotlakové hydroelektrické vodiče, predmetom splnenia ďalšej definície a rozhodnutia ministerstva financií

25

— Ostatné:

 

02

— Z liatiny

25

03

— Z nehrdzavejúcej ocele

25

09

— Ostatné

25

73.23

Cisterny, sudy, bubny, kade, plechovky, škatule a podobné nádoby, z plechov zo železa alebo z ocele, používané na prepravu alebo balenie tovaru:

 

02

— Maselnice s objemom 10 litrov alebo väčším

10

73.24.00

Nádoby, zo železa alebo ocele (na stlačený alebo skvapalnený plyn)

25

73.25

Splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, slučky a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele, elektricky neizolované:

 

01

— Oceľové laná s priemerom 0,5 cm alebo menším

20

02

— Oceľové laná s priemerom väčším ako 0,5 cm

2

09

— Ostatné

35

73.26.00

Ostnatý drôt zo železa alebo z ocele, krútené guľaté drôty alebo jednoduché ploché drôty, tiež s ostňami a voľne krútené dvojité drôty, používané na oplotenie, zo železa alebo z ocele

15

73.27

Tkaniny, rošty, sieťovina, pletivo, výstužná tkanina a podobné materiály, zo železa alebo ocele; plechová mrežovina zo železa alebo ocele:

 

01

— Sieťovina na betónové výstuže

35

02

— Sieťovina (tiež potiahnutá plastmi) z drôtu s hrúbkou 2 mm alebo väčšou (BWG 13)

10

03

— Tkanina

20

04

— Plechová mrežovina

14

09

— Ostatné

20

73.29

Reťaze a ich časti, zo železa alebo ocele:

 

01

— Reťaze, ktorých podstatná časť hmoty má maximálny rozmer priečneho rezu 10 mm alebo väčší

4

02

— Protišmykové reťaze, ochranné reťaze a ich časti a súčasti, pre motorové vozidlá a zariadenia

35

03

— Prevodové reťaze pre stroje

25

09

— Ostatné

25

73.30.00

Kotvy, lodné háky a ich časti a súčasti, zo železa alebo z ocele

4

73.32.00

Skrutky a matice (vrátane závrtiek), tiež so závitmi, skrutky (vrátane skrutiek s hákom a skrutiek s okom), nity, priečne kliny, závlačky a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele; podložky, vrátane pružných podložiek zo železa alebo z ocele

25

73.33.00

Šijacie ihly, pletacie ihlice, šnurovacie ihly, háčiky, bodce na vyšívanie a podobné výrobky, určené na ručné práce, zo železa alebo z ocele

50

73.34

Špendlíky (s výnimkou ihlíc do klobúkov a iných ozdobných ihlíc a pripináčikov), ihlice do vlasov, kovové natáčky a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele:

 

01

— Krajčírske špendlíky

50

09

— Ostatné

50

73.35

Pružiny a listy pružín, zo železa alebo z ocele:

35

01

— Pre nábytok

 

09

— Ostatné

35

73.36

Kachle, kotly s ohniskom, sporáky, kozuby (tiež s pomocnými kotlíkmi na ústredné kúrenie), ražne, koksové koše, plynové variče, ohrievače tanierov a podobné neelektrické výrobky, používané v domácnostiach, ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele:

 

— Zariadenia na prípravu stravy a ohrievače tanierov:

 

11

— Sporáky a kachle, na uhlie a iné pevné palivá

35

12

— Sporáky a kachle, na kvapalné palivá

35

13

— Plynové kachle a sporáky

35

14

— Ohrievače tanierov

35

20

— Ostatné prístroje

35

30

— Časti a súčasti

35

73.38

Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti, železné alebo oceľové; železná alebo oceľová vlna; drôtiky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné výrobky, zo železa alebo ocele:

 

— Výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti; zo železa alebo z ocele; železná alebo oceľová vlna; drôtiky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné výrobky:

 

11

— Z nehrdzavejúcej ocele

100

12

— Železná alebo oceľová vlna

25

19

— Ostatné

100

— Sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti:

 

23

— Výrobky na ošetrovateľské a lekárske účely

35

29

— Ostatné

80

73.40

Ostatné výrobky zo železa alebo ocele:

 

10

— Železné odliatky v surovom stave

7

20

— Oceľové odliatky v surovom stave

7

30

— Železné alebo oceľové kovania a výlisky, v surovom stave

7

— Ostatné:

 

47

— Stĺpy oplotenia

10

50

— Výrobky určené špeciálne pre lode

25

52

— Rukávy zemných káblov

25

53

— Žiarové rúrky kotlov, bombírované dná pre kotly a iné tlakové nádoby

7

54

— Držiaky kief

70

56

— Objímky a spojky pre hadice vyrobené z plastov, kaučuku, textilných materiálov a podobných materiálov; blokovacie zariadenia pre hnacie alebo dopravníkové pásy

70

59

— Ostatné

70

74.01

Medený kamienok; surová meď (tiež rafinovaná); medené odpady a medený šrot:

 

10

— Medený kamienok; cementová meď (zrážaná meď)

4

20

— Medené odpady a medený šrot

4

30

— Nerafinovaná meď

4

40

— Rafinovaná meď, vrátane zliatín medi

4

74.02.00

Predzliatiny

4

74.03

Tvárnené tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily, z medi; medený drôt:

 

01

— Tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily

4

02

— Drôt

15

03

— Zvárací drôt

7

74.04.00

Tvárnené medené dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,15 mm

4

74.05

Medené fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, kartónom, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou 0,15 mm (bez podložky):

 

01

— Fólie pre vykurovacie rúrky a tlačené obvody

7

09

— Ostatné

25

74.06.00

Medený prášok a medené šupiny (vločky)

4

74.07

Medené rúry a rúrky ich predliatky; duté medené tyče:

 

01

— Z fosforového bronzu, nespracované

4

09

— Ostatné

25

74.08.00

Medené príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spojky, kolená, nátrubky)

25

74.10.00

Medené splietané lanká, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované

35

74.11.00

Gáza, tkaniny, rošty, sieťovina, pletivo, výstužná tkanina a podobné materiály (vrátane nekonečných pásov), z medeného drôtu; plechová mriežkovina, z medi:

 

— Plechová mriežkovina

14

— Ostatné

20

74.15.00

Medené klince, cvočky, pripináčiky, skoby, sponky a podobné výrobky z medi alebo železa alebo ocele s medenými hlavičkami; medené skrutky, svorníky, matice, háčky so závitom, nity, závlačky, priečne kliny, podložky (vrátane pružných podložiek) a podobné výrobky

25

74.16.00

Medené pružiny

25

74.17.00

Medené prístroje na varenie alebo kúrenie, používané v domácnostiach, neelektrické, ich časti a súčasti

70

74.18

Ostatné medené výrobky používané v domácnosti, sanitárne výrobky a časti a súčasti takých výrobkov:

 

10

— Výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti

100

20

— Sanitárne výrobky a ich časti a súčasti

80

74.19

Ostatné medené výrobky:

 

02

— Výrobky určené špeciálne pre lode

25

04

— Medené výrobky alebo medené zliatiny, nahrubo opracované, ale ďalej už neopracované

7

06

— Reťaze, ich časti a súčasti

60

09

— Ostatné

70

75.01

Niklový kamienok, spekané výrobky oxidu nikelnatého a iné medziprodukty metalurgie niklu; nespracovaný nikel (okrem galvanizačných anód); niklové odpady a niklový šrot:

 

10

— Niklový kamienok, spekané výrobky oxidu nikelnatého a iné medziprodukty metalurgie niklu

4

20

— Niklové odpady a niklový šrot

4

30

— Nespracovaný nikel

4

75.02

Tvárnené niklové tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily; drôt z niklu:

 

01

— Tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily

4

02

— Drôt

15

75.03.00

Tvárnené niklové dosky, plechy, pásy a fólie; niklový prášok a niklové vločky

4

75.04.00

Niklové rúry a rúrky a predliatky na ne; duté tyče a príslušenstvo na rúry a rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky)

25

75.05.00

Galvanizačné anódy, z niklu; spracované alebo nespracované, vrátane vyrobených elektrolýzou

4

75.06

Ostatné niklové výrobky:

 

02

— Sanitárne výrobky

80

03

— Výrobky pre domácnosť

100

09

— Ostatné

70

76.02

Tvárnené hliníkové tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily; hliníkový drôt:

 

01

— Tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily

4

02

— Zvárací drôt

7

09

— Ostatné

15

76.03

Hliníkové dosky, plechy a pásy:

 

01

— Vlnité a lebo tvarované plechy pre stavby

15

76.04.00

Hliníkové fólie (tiež potlačené, podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou 0,2 mm (bez podložky):

 

— Materiál na uzávery na fľaše na mlieko

14

— Ostatné

25

76.05.00

Hliníkový prášok a hliníkové vločky

4

76.06

Hliníkové rúry a rúrky a ich predliatky; duté tyče z hliníka:

 

01

— Profilové rúry na kovanie, predmetom splnenia ďalšej definície a rozhodnutia ministerstva financií

4

09

— Ostatné

25

76.07.00

Hliníkové príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spojky, kolená a nátrubky)

25

76.10

Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule a podobné obaly vrátane (pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov), používané na prepravu alebo balenie tovarov:

 

01

— Maselnice s objemom 10 litrov alebo väčším

10

03

— Stlačiteľné rúry

25

76.11.00

Hliníkové nádoby na stlačený alebo skvapalnený plyn

25

76.12.00

Hliníkové lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, bez elektrickej izolácie

35

76.15

Hliníkové výrobky používané pre domácnosť a ich časti a súčasti:

 

10

— Výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti

100

20

— Sanitárne výrobky a ich časti a súčasti

80

76.16

Ostatné hliníkové výrobky:

 

01

— Sieťové plaváky

2

04

— Klince, pripináčiky, skrutky a podobné výrobky

25

05

— Výrobky určené špeciálne pre lode

25

06

— Anódy

4

08

— Hliníkové výrobky, nahrubo opracované, ďalej však už neopracované

7

— Gáza, tkaniny, rošty, sieťovina, pletivo, výstužná tkanina a podobné výrobky:

 

13

— Sieťovina (tiež potiahnutá plastmi) z drôtu s hrúbkou 2 mm alebo väčšou (BWG 13)

20

14

— Tkanina

35

15

— Ostatné

35

16

— Plechová mrežovina

14

19

— Ostatné

70

77.01

Surový horčík; horčíkové odpady (okrem odrezkov jednotnej veľkosti) a šrot:

 

10

— Horčíkové odpady a šrot

11

20

— Surový horčík

11

77.02.00

Tvárnené horčíkové tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily; horčíkový drôt; tvárnené horčíkové dosky, plechy a pásy; horčíkové fólie; horčíkové stružliny a odrezky jednotnej veľkosti, prášky a vločky; horčíkové rúry a rúrky a predliatky na ne; duté horčíkové tyče:

 

— Tvárnené horčíkové tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily; horčíkový drôt; tvárnené horčíkové dosky, plechy a pásy; horčíkové fólie; horčíkové stružliny a odrezky jednotnej veľkosti, prášky a vločky; horčíkové rúry a rúrky a predliatky na ne; duté horčíkové tyče

25

— Ostatné

35

77.04

Berýlium, surové alebo spracované, a výrobky z berýlia:

 

10

— Surové berýlium; berýliové odpady a šrot

35

20

— Spracované berýlium a výrobky z berýlia

35

78.01

Surové olovo (vrátane strieborného olova); olovené odpady a olovený šrot:

 

10

Olovené odpady a olovený šrot

4

20

— Nerafinované olovo

4

30

— Rafinované olovo, okrem olovených zliatin

4

40

— Olovené zliatiny

4

78.02

Tvárnené olovené tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily; olovený drôt:

 

01

— Tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily

4

02

— Drôty

15

78.03.00

Olovené dosky, plechy, pásy a fólie

4

78.04

Olovené fólie (tiež potlačené, podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hmotnosťou nepresahujúcou 1 700 g/m2 (bez podložky); olovené prášky a vločky:

 

01

— Prášky

4

09

— Ostatné

25

78.05.00

Olovené rúry a rúrky a predliatky na ne; duté tyče a príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spojky, kolená a nátrubky), olovené

25

78.06

Ostatné olovené výrobky:

 

02

— Výrobky určené špeciálne pre lode

25

09

— Ostatné:

 

— Stlačiteľné rúry

25

— Ostatné

35

79.01

Surový zinok; zinkové odpady a zinkový šrot:

 

10

— Zinkové odpady a zinkový šrot

4

20

— Surový zinok

4

79.02

Tvárnené zinkové tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily; zinkový drôt:

 

01

— Tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily

4

02

— Drôt

7

79.03

Tvárnené zinkové dosky, plechy, pásy; zinkové fólie; zinkové prášky a vločky:

 

10

— Tvárnené zinkové dosky, plechy, pásy; zinkové fólie

4

20

— Zinkové prášky, prach (modrý prášok) a vločky

4

79.04.00

Zinkové rúry a rúrky a predliatky na ne; duté tyče a príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spojky, kolená a nátrubky), zinkové

25

79.06

Ostatné zinkové výrobky:

 

01

— Klince, pripináčiky, skrutky a podobné výrobky

35

02

— Sanitárne výrobky

80

03

— Výrobky pre domácnosť

100

04

— Anódy

4

05

— Prefabrikované súčasti budov

60

09

— Ostatné:

 

— Stlačiteľné rúry

25

— Ostatné

35

80.01

Surový cín; cínové odpady a cínový šrot:

 

10

— Cínové odpady a cínový šrot

4

20

— Surový cín

4

80.02

Tvárnené cínové tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily; cínový drôt:

 

01

— Tyče, prúty (vrátane cínu na spájkovanie), uholníky, tvarovky a profily

4

02

— Drôt

15

80.03.00

Tvárnené zinkové dosky, plechy a pásy

4

80.04.00

Cínové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg/m2 (bez podložky); cínový prášok a vločky

4

80.05.00

Cínové rúry a rúrky a predliatky na ne; duté tyče a príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spojky, kolená a nátrubky), cínové

25

80.06

Ostatné cínové výrobky:

 

01

— Stlačiteľné rúry

25

02

— Výrobky pre domácnosť

100

09

— Ostatné

35

81.01

Volfrám, surový alebo tvárnený a výrobky z neho:

 

10

— Surový volfrám; volfrámové odpady a šrot

11

20

— Tvárnený volfrám a výrobky z volfrámu

11

81.02

Molybdén, surový alebo tvárnený a výrobky z neho:

 

10

— Surový molybdén; molybdénové odpady a šrot

11

20

— Tvárnený molybdén a výrobky z molybdénu

11

81.03

Tantal, surový alebo tvárnený a výrobky