EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01962R0031-20140501

Consolidated text: Regulation No 31 (EEC), 11 (EAEC), laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2014-05-01

1962R0031 — SK — 01.05.2014 — 012.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

REGULATION No 31 (EEC), 11 (EAEC),

laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community

(Ú. v. ES P 045 14.6.1962, s. 1385)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENTNo 1/63/Euratom DU CONSEIL du 26 février 1963 (*)

  P 35

524

6.3.1963

 M2

RÈGLEMENTNo 2/63/Euratom DU CONSEIL du 26 février 1963 (*)

  P 35

526

6.3.1963

►M3

RÈGLEMENTNo 17/63/CEE DU CONSEIL du 26 février 1963 (*)

  P 35

528

6.3.1963

 M4

REGULATION No 18/63/EEC OF THE COUNCIL of 26 February 1963 (*)

  P 35

529

6.3.1963

►M5

REGULATION No 5/64/Euratom OF THE COUNCIL of 10 November 1964 (*)

  P 190

2971

21.11.1964

 M6

REGULATION No 182/64/EEC OF THE COUNCIL of 10 November 1964 (*)

  P 190

2971

21.11.1964

 M7

RÈGLEMENTNo 2/65/Euratom DU CONSEIL du 11 janvier 1965 (*)

  P 18

242

4.2.1965

 M8

RÈGLEMENTNo 8/65/CEE DU CONSEIL du 11 janvier 1965 (*)

  P 18

242

4.2.1965

►M9

REGULATION No 4/65/Euratom OF THE COUNCIL of 16 March 1965 (*)

  P 47

701

24.3.1965

 M10

REGULATION No 30/65/EEC OF THE COUNCIL of 16 March 1965 (*)

  P 47

701

24.3.1965

 M11

RÈGLEMENTNo 1/66/Euratom DU CONSEIL du 28 décembre 1965 (*)

  P 31

461

19.2.1966

 M12

RÈGLEMENTNo 14/66/CEE DU CONSEIL du 28 décembre 1965 (*)

  P 31

461

19.2.1966

 M13

RÈGLEMENTNo 10/66/Euratom DU CONSEIL du 24 novembre 1966 (*)

  P 225

3814

6.12.1966

 M14

RÈGLEMENTNo 198/66/CEE DU CONSEIL du 24 novembre 1966 (*)

  P 225

3814

6.12.1966

►M15

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968

  L 56

1

4.3.1968

►M16

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 2278/69  (*)

  L 289

1

17.11.1969

 M17

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 95/70  (*)

  L 15

1

21.1.1970

 M18

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 96/70  (*)

  L 15

4

21.1.1970

 M19

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 16/71  (*)

  L 5

1

7.1.1971

 M20

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 2653/71  (*)

  L 276

1

16.12.1971

 M21

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 2654/71  (*)

  L 276

6

16.12.1971

►M22

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 1369/72  (*)

  L 149

1

1.7.1972

►M23

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 1473/72  (*)

  L 160

1

16.7.1972

 M24

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 2647/72  (*)

  L 283

1

20.12.1972

►M25

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 558/73  (*)

  L 55

1

28.2.1973

 M26

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 2188/73  (*)

  L 223

1

11.8.1973

 M27

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 2/74  (*)

  L 2

1

3.1.1974

 M28

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 3191/74  (*)

  L 341

1

20.12.1974

►M29

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 711/75  (*)

  L 71

1

20.3.1975

►M30

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 1009/75  (*)

  L 98

1

19.4.1975

►M31

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 1601/75  (*)

  L 164

1

27.6.1975

 M32

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 2577/75  (*)

  L 263

1

11.10.1975

►M33

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 2615/76  (*)

  L 299

1

29.10.1976

 M34

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 3177/76  (*)

  L 359

1

30.12.1976

 M35

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 3178/76  (*)

  L 359

9

30.12.1976

 M36

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 1376/77  (*)

  L 157

1

28.6.1977

 M37

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 2687/77  (*)

  L 314

1

8.12.1977

 M38

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 2859/77  (*)

  L 330

1

23.12.1977

►M39

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 912/78  (*)

  L 119

1

3.5.1978

 M40

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 914/78  (*)

  L 119

8

3.5.1978

 M41

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 2711/78  (*)

  L 328

1

23.11.1978

 M42

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 3084/78  (*)

  L 369

1

29.12.1978

►M43

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 3085/78  (*)

  L 369

6

29.12.1978

 M44

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 2955/79  (*)

  L 336

1

29.12.1979

 M45

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 160/80  (*)

  L 20

1

26.1.1980

 M46

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 161/80  (*)

  L 20

5

26.1.1980

 M47

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 187/81  (*)

  L 21

18

24.1.1981

 M48

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 397/81  (*)

  L 46

1

19.2.1981

 M49

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 2780/81  (*)

  L 271

1

26.9.1981

 M50

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 3821/81  (*)

  L 386

1

31.12.1981

 M51

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 371/82  (*)

  L 47

8

19.2.1982

 M52

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 372/82  (*)

  L 47

13

19.2.1982

 M53

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 3139/82  (*)

  L 331

1

26.11.1982

 M54

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 440/83  (*)

  L 53

1

26.2.1983

 M55

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 1819/83  (*)

  L 180

1

5.7.1983

►M56

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 2074/83  (*)

  L 203

1

27.7.1983

 M57

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 3647/83  (*)

  L 361

1

24.12.1983

 M58

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 419/85  (*)

  L 51

1

21.2.1985

 M59

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 420/85  (*)

  L 51

6

21.2.1985

►M60

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 1578/85  (*)

  L 154

1

13.6.1985

 M61

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 1915/85  (*)

  L 180

3

12.7.1985

►M62

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85  (*)

  L 265

1

8.10.1985

 M63

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 3580/85  (*)

  L 343

1

20.12.1985

 M64

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 3855/86  (*)

  L 359

1

19.12.1986

 M65

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 3856/86  (*)

  L 359

5

19.12.1986

 M66

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 793/87  (*)

  L 79

1

21.3.1987

►M67

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 3019/87  (*)

  L 286

3

9.10.1987

 M68

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 3212/87  (*)

  L 307

1

29.10.1987

 M69

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 3784/87  (*)

  L 356

1

18.12.1987

 M70

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 2338/88  (*)

  L 204

1

29.7.1988

 M71

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 2339/88  (*)

  L 204

5

29.7.1988

 M72

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 3982/88  (*)

  L 354

1

22.12.1988

 M73

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 2187/89  (*)

  L 209

1

21.7.1989

 M74

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 3728/89  (*)

  L 364

1

14.12.1989

 M75

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 2258/90  (*)

  L 204

1

2.8.1990

 M76

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 3736/90  (*)

  L 360

1

22.12.1990

 M77

NARIADENIE (EHS) č. 2232/91  (*)

  L 204

1

27.7.1991

►M78

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91  (*)

  L 361

1

31.12.1991

 M79

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 3831/91  (*)

  L 361

7

31.12.1991

 M80

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 3832/91  (*)

  L 361

9

31.12.1991

 M81

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 3833/91  (*)

  L 361

10

31.12.1991

 M82

NARIADENIE (ESUO, EHS, Euratom) č. 3834/91  (*)

  L 361

13

31.12.1991

►M83

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 571/92  (*)

  L 62

1

7.3.1992

 M84

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 3761/92  (*)

  L 383

1

29.12.1992

►M85

NARIADENIE (EHS, Euratom, ESUO) č. 3947/92  (*)

  L 404

1

31.12.1992

 M86

NARIADENIE (Euratom, ESUO, EHS) č. 3608/93  (*)

  L 328

1

29.12.1993

 M87

NARIADENIE (ESUO, ES, Euratom) č. 3161/94  (*)

  L 335

1

23.12.1994

 M88

NARIADENIE (ESUO, ES, Euratom) č. 2963/95  (*)

  L 310

1

22.12.1995

 M89

NARIADENIE (Euratom, ESUO, ES) č. 1354/96  (*)

  L 175

1

13.7.1996

 M90

NARIADENIE (Euratom, ESUO, ES) č. 2485/96  (*)

  L 338

1

28.12.1996

►M91

NARIADENIE (ESUO, ES, Euratom) č. 2192/97  (*)

  L 301

5

5.11.1997

 M92

NARIADENIE (ESUO, ES, Euratom) č. 2591/97  (*)

  L 351

1

23.12.1997

►M93

NARIADENIE (ES, ESUO, Euratom) č. 781/98  (*)

  L 113

4

15.4.1998

►M94

NARIADENIE (ES, ESUO, Euratom) č. 2458/98  (*)

  L 307

1

17.11.1998

►M95

NARIADENIE (ES, ESUO, Euratom) č. 2594/98  (*)

  L 325

1

3.12.1998

 M96

NARIADENIE (ES, ESUO, Euratom) č. 2762/98  (*)

  L 346

1

22.12.1998

►M97

Oznámenie Komisie ostatným orgánom, týkajúce sa prepočítavania čiastok stanovených v služobnom poriadku na eurá  (1999/C 60/09) (*)

  C 60

11

2.3.1999

 M98

NARIADENIE (ES, ESUO, Euratom) č. 620/1999  (*)

  L 78

1

24.3.1999

 M99

NARIADENIE (ES, ESUO, Euratom) č. 1238/1999  (*)

  L 150

1

17.6.1999

 M100

NARIADENIE (ES, ESUO, Euratom) č. 2700/1999  (*)

  L 327

1

21.12.1999

 M101

NARIADENIE (ES, ESUO, Euratom) č. 212/2000  (*)

  L 24

1

29.1.2000

 M102

NARIADENIE (ES, ESUO, Euratom) č. 628/2000  (*)

  L 76

1

25.3.2000

 M103

NARIADENIE (ES, ESUO, Euratom) č. 2804/2000  (*)

  L 326

3

22.12.2000

 M104

NARIADENIE (ES, ESUO, Euratom) č. 2805/2000  (*)

  L 326

7

22.12.2000

 M105

NARIADENIE (ES, ESUO, Euratom) č. 1986/2001  (*)

  L 271

1

12.10.2001

 M106

NARIADENIE (ES, ESUO, Euratom) č. 2581/2001  (*)

  L 345

1

29.12.2001

 M107

NARIADENIE (ES, ESUO, Euratom) č. 490/2002  (*)

  L 77

1

20.3.2002

 M108

NARIADENIE (ES, Euratom) č. 2265/2002  (*)

  L 347

1

20.12.2002

 M109

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 2148/2003 z 5. decembra 2003

  L 323

1

10.12.2003

 M110

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 2181/2003 z 8. decembra 2003

  L 327

1

16.12.2003

 M111

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 2182/2003 z 8. decembra 2003,

  L 327

3

16.12.2003

►M112

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004,

  L 124

1

27.4.2004

 M113

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 23/2005 z 20. decembra 2004,

  L 6

1

8.1.2005

 M114

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 31/2005, z 20. decembra 2004,

  L 8

1

12.1.2005

 M115

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 1972/2005 z 29. novembra 2005,

  L 317

1

3.12.2005

 M116

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 2104/2005 z 20. decembra 2005,

  L 337

7

22.12.2005

 M117

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 1066/2006 z 27. júna 2006,

  L 194

1

14.7.2006

 M118

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 1895/2006 z 19. decembra 2006

  L 397

6

30.12.2006

►M119

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 337/2007 z 27. marca 2007,

  L 90

1

30.3.2007

 M120

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 1558/2007 zo 17. decembra 2007,

  L 340

1

22.12.2007

 M121

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 420/2008 zo 14. mája 2008,

  L 127

1

15.5.2008

 M122

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 1323/2008 z 18. decembra 2008,

  L 345

10

23.12.2008

►M123

NARIADENIE RADY (ES, Euratom) č. 1324/2008 z 18. decembra 2008,

  L 345

17

23.12.2008

►M124

NARIADENIE RADY (ES) č 160/2009 z 23. februára 2009,

  L 55

1

27.2.2009

 M125

NARIADENIE RADY (EÚ, EURATOM) č. 1295/2009 z 22. decembra 2009,

  L 348

9

29.12.2009

 M126

NARIADENIE RADY (EÚ, EURATOM) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009,

  L 348

10

29.12.2009

►M128

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, EURATOM) č. 1080/2010 z 24. novembra 2010,

  L 311

1

26.11.2010

 M129

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1239/2010 z 20. decembra 2010,

  L 338

1

22.12.2010

 M130

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1240/2010 z 20. decembra 2010,

  L 338

7

22.12.2010

►M131

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, EURATOM) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013,

  L 287

15

29.10.2013

 M132

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1331/2013 z 10. decembra 2013,

  L 335

1

14.12.2013

►M133

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1415/2013 zo 17. decembra 2013,

  L 353

23

28.12.2013

 M134

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1416/2013 zo 17. decembra 2013,

  L 353

24

28.12.2013

 M135

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 422/2014 zo 16. apríla 2014,

  L 129

5

30.4.2014

►M136

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 423/2014 zo 16. apríla 2014,

  L 129

12

30.4.2014


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 248, 22.9.2007, s.  26  (259/1968)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 248, 22.9.2007, s.  26 (723/2004)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 130, 17.5.2012, s.  24 (723/2004)

 C4

Korigendum, Ú. v. ES L 140, 22.5.2014, s.  178 (422/2014)(*)

Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.
▼B

REGULATION No 31 (EEC), 11 (EAEC),

laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy CommunityTHE COUNCIL OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY,

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Articles 179, 212 and 215 thereof;

Having regard to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in particular Articles 152, 186 and 188 thereof;

Having regard to the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Economic Community, and in particular Articles 6 and 14 thereof;

Having regard to the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Atomic Energy Community, and in particular Articles 6 and 14 thereof;

Having regard to the proposals submitted by the Commissions in accordance with Article 14 of the Protocols on the Privileges and Immunities of the European Economic Community and of the European Atomic Energy Community;

Having regard to the Opinion of the European Parliament;

Having regard to the Opinion of the Court of Justice of the European Communities;

Whereas it is for the Councils, acting unanimously, in co-operation with the Commissions and after consulting the other institutions concerned, to lay down the Staff Regulations of officials and the Conditions of Employment of other servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community;

Whereas those Staff Regulations and Conditions of Employment should be such as to secure for the Communities the services of staff of the highest standard of independence, ability, efficiency and integrity, recruited on the broadest possible geographical basis from among nations of Member States of the Communities, and at the same time to enable such staff to discharge their duties in conditions which will ensure maximum efficiency;

HAS ADOPTED THIS REGULATION:Sole Article

The Staff Regulations of officials and the Conditions of Employment of other servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community are laid down in the Annex, which forms an integral part of this Regulation.

This Regulation shall enter into force on 1 January 1962.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
▼M128

SLUŽOBNÝ PORIADOK ÚRADNÍKOV EURÓPSKEJ ÚNIE

▼B

OBSAH

Hlava I:

Všeobecné ustanovenia

1 – 10c

Hlava II:

Práva a povinnosti úradníkov

11 – 26a

Hlava III:

Profesijná kariéra úradníkov

Kapitola 1:

Prijatie do služobného pomeru

27 – 34

Kapitola 2:

Administratívne postavenie

35

Oddiel 1:

Aktívny služobný pomer

36

Oddiel 2:

Dočasné preloženie

37 – 39

Oddiel 3:

Pracovné voľno z osobných dôvodov

40

Oddiel 4:

Zaradenie mimo činnej služby

41

Oddiel 5:

Pracovné voľno na vojenskú službu

42

Oddiel 6:

Rodičovská dovolenka alebo rodinná dovolenka

42a a 42b

Oddiel 7:

Pracovné voľno zo služobných dôvodov

42c

Kapitola 3:

Správy, postup na vyšší stupeň a povýšenie

43 – 46

Kapitola 4:

Skončenie výkonu práce

47

Oddiel 1:

Odstúpenie z funkcie

48

Oddiel 2:

Povinné odstúpenie z funkcie

49

Oddiel 3:

Prepustenie zo služobných dôvodov

50

Oddiel 4:

Postupy pre riešenie otázok nespôsobilosti

51

Oddiel 5:

Odchod do dôchodku

52 – 53

Oddiel 6:

Čestná funkcia

54

Hlava IV:

Pracovné podmienky úradníkov

Kapitola 1:

Pracovný čas

55 – 56c

Kapitola 2:

Dovolenka a pracovné voľno

57 – 60

Kapitola 3:

Sviatky

61

Hlava V:

Funkčné požitky a dávky sociálneho zabezpečenia úradníkov

Kapitola 1:

Odmena a výdavky

Oddiel 1:

Odmena

62 – 70

Oddiel 2:

Výdavky

71

Kapitola 2:

Dávky sociálneho zabezpečenia

72 – 76a

Kapitola 3:

Dôchodky a podpora v invalidite

77 – 84

Kapitola 4:

Náhrada neoprávnených platieb

85

Kapitola 5:

Prechod práv na Úniu

85a

Hlava VI:

Disciplinárne opatrenia

86

Hlava VII:

Opravné prostriedky

90 – 91a

Hlava VIIIA:

Osobitné ustanovenia týkajúce sa ESVČ

95 – 99

Hlava VIIIB:

Osobitné a mimoriadne ustanovenia o úradníkoch pôsobiacich v tretej krajine

101a

Hlava IX:

Prechodné a záverečné ustanovenia

Kapitola 1:

Prechodné ustanovenia

107a

Kapitola 2:

Záverečné ustanovenia

110 – 113

Príloha I:

A. Typy pracovných miest v každej funkčnej skupine, ako je stanovené v článku 5 ods. 4

B. Multiplikačné sadzby pre riadenie rovnocennosti priemernej kariéry

Príloha II:

Zloženie a postup orgánov ustanovených v článku 9 služobného poriadku

Príloha III:

Výberové konania

Príloha IV:

Príspevok podľa článkov 41 a 50 služobného poriadku

Príloha IVa:

Práca na čiastočný úväzok

Príloha V:

Dovolenka

Príloha VI:

Odmena a náhrada výdavkov

Príloha VII:

Odmena a náhrada výdavkov

Príloha VIII:

Systém dôchodkového zabezpečenia

Príloha IX:

Disciplinárne konanie

Príloha X:

Osobitné a mimoriadne ustanovenia, použiteľné na úradníkov pôsobiacich v tretej krajine

Príloha XI:

Vykonávacie predpisy k článkom 64 a 65 služobného poriadku

Příloha XII:

Vykonávacie pravidlá k článku 83a služobného poriadku

Příloha XIII:

Prechodné opatrenia, uplatniteľné na zamestnancov Únie (článok 107a Služobného poriadku)

Příloha XIII.1:

Typy pracovných miest v prechodnom období

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

▼M112

Článok 1

Tento Služobný poriadok sa vzťahuje na ►C3  úradníkov ◄ ►M128  Únie ◄ .

Článok 1a

1.  Na účely tohto Služobného poriadku „ ►C3  úradník ◄ ►M128  Únie ◄ “ je každá osoba, ktorá bola vymenovaná podľa ustanovení tohto Služobného poriadku na existujúce miesto pre ►C3  úradníkov ◄ jednej z inštitúcií ►M128  Únie ◄ listinou, vydanou ustanovujúcim orgánom tejto inštitúcie.

2.  Definícia podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na osoby vymenované orgánmi ►M128  Únie ◄ , na ktoré sa vzťahuje tento Služobný poriadok podľa aktov ►M128  Únie ◄ , ktorými boli zriadené (ďalej len „agentúry“). Všetky odkazy na „inštitúcie“ v tomto Služobnom poriadku sa vzťahujú na agentúry, ak v tomto Služobnom poriadku nie je ustanovené inak.

▼M112

Článok 1b

Ak tento Služobný poriadok neustanovuje inak:

▼M128

a) Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“),

▼M112

►M128  b) ◄  Európsky hospodársky a sociálny výbor,

►M128  c) ◄  Výbor pre regióny,

►M128  d) ◄  Európsky Ombudsman a

►M128  e) ◄  Európsky inšpektor ochrany údajov

sa na účely tohto Služobného poriadku pokladajú za inštitúcie ►M128  Únie ◄ .

Článok 1c

Ak kontext jasne neuvádza inak, každý odkaz v tomto Služobnom poriadku na osobu mužského pohlavia sa pokladá aj za odkaz na osobu ženského pohlavia a naopak.

▼M93

Článok 1 ►M112  d ◄

▼M112

1.  Pri uplatňovaní tohto Služobného poriadku je zakázaná akákoľvek diskriminácia na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, pracovnej nespôsobilosti, veku, alebo sexuálnej orientácie.

Na účely tohto Služobného poriadku sa mimomanželské partnerstvá pokladajú za manželstvo, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 1 ods. 2 písm. c) prílohy VII.

▼M93

2.  S cieľom zabezpečiť v praxi úplnú rovnosť medzi mužmi a ženami v pracovnom živote ►M112  ktorý musí byť základným prvkom, zohľadňovaným pri uplatňovaní všetkých aspektov tohto Služobného poriadku ◄ , zásada rovnakého zaobchádzania nebráni orgánom ►M128  Európskej únie ◄ , aby ponechali v účinnosti alebo prijali opatrenia ustanovujúce osobitné výhody, aby uľahčili nedostatočne zastúpenému pohlaviu vykonávanie pracovnej činnosti alebo aby zabránili, alebo poskytovali kompenzáciu za znevýhodnenie v povolaní.

3.   ►M131  Menovacie orgány inštitúcií ◄ určia na základe dohody, po porade s Výborom pre služobný poriadok, opatrenia a činnosti na podporu rovnakých príležitostí pre mužov a ženy v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento služobný poriadok, a prijmú potrebné ustanovenia, najmä s cieľom napraviť faktickú nerovnosť, ktorá obmedzuje príležitosti pre ženy v týchto oblastiach.

▼M131

4.  Na účely odseku 1 sa za zdravotne postihnutú osobu považuje osoba s dlhodobým telesným, mentálnym, intelektuálnym alebo zmyslovým postihnutím, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť jej plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti, rovnocennému s ostatnými. Postihnutie sa určí v súlade s postupom stanoveným v článku 33.

Zdravotne postihnutá osoba spĺňa podmienky stanovené v článku 28 písm. e), ak dokáže plniť základné pracovné funkcie po vykonaní vhodných úprav.

Pod pojmom „vhodné úpravy“ sa vo vzťahu k základným pracovným funkciám rozumejú vhodné opatrenia, ak sú potrebné, ktoré umožňujú zdravotne postihnutej osobe získať prístup k zamestnaniu, účasť alebo postup v zamestnaní, prípadne účasť na odbornej príprave, pokiaľ tieto opatrenia nepredstavujú neprimerané zaťaženie pre zamestnávateľa.

Zásada rovnakého zaobchádzania nebráni menovacím orgánom inštitúcií, aby ponechali v účinnosti alebo prijali opatrenia ustanovujúce osobitné výhody, aby uľahčili osobám so zdravotným postihnutím vykonávanie pracovnej činnosti, alebo aby zabránili znevýhodneniu v ich povolaní, alebo poskytli kompenzáciu za takéto znevýhodnenie.

▼M112

5.  Ak osoby, na ktoré sa vzťahuje tento Služobný poriadok, majú pocit krivdy, pretože u nich nebola uplatnená vyššie uvedená zásada rovnakého zaobchádzania, uvedú skutočnosti, z ktorých je možné predpokladať, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, dôkazné bremeno spočíva na inštitúcii, ktorá musí preukázať, že zásada rovnakého zaobchádzania nebola porušená. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v disciplinárnych konaniach.

6.  Pri rešpektovaní zásady nediskriminácie a zásady proporcionality každé obmedzenie ich uplatňovania musí byť zdôvodnené objektívnymi a dostatočnými dôvodmi a musí byť zamerané na legitímne ciele všeobecného záujmu v rámci personálnej politiky. Týmito cieľmi je možné ospravedlniť predovšetkým dojednanie povinnej vekovej pre odchod do dôchodku a minimálnej vekovej hranice pre čerpanie starobného dôchodku.

Článok 1e

▼M131

1.  Úradníci v aktívnom pracovnom pomere majú prístup k opatreniam sociálneho charakteru vrátane osobitných opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života schváleným inštitúciami a k službám poskytovaným orgánmi sociálnej starostlivosti uvedenými v článku 9. Bývalí úradníci môžu mať prístup k obmedzeným osobitným opatreniam sociálnej povahy.

▼M112

2.   ►C3  Úradníkom ◄ v aktívnom pracovnom pomere sú poskytnuté pracovné podmienky spĺňajúce príslušné zdravotné a bezpečnostné normy, ktoré sú aspoň rovnocenné s minimálnymi požiadavkami, uplatniteľnými podľa opatrení, schválených v týchto oblastiach podľa zmlúv.

3.  Opatrenia sociálnej povahy, schválené podľa tohto článku, sa uplatňujú každou inštitúciou v úzkej spolupráci s Výborom zamestnancov na základe viacročných navrhovaných opatrení. Tieto navrhované opatrenia sa každý rok predkladajú rozpočtovému orgánu v rámci rozpočtového postupu.

▼B

Článok 2

►M112  1. ◄   Každý orgán určí, kto v ňom bude vykonávať právomoci zverené týmto služobným poriadkom menovaciemu orgánu.

▼M112 —————

▼M112

2.  Jedna alebo viacero inštitúcií však môže poveriť jednu spomedzi seba alebo medziinštitucionálny orgán vykonávaním niektorých alebo všetkých právomocí udelených ustanovujúcemu orgánu, s výnimkou rozhodnutí, ktoré sa týkajú vymenovania, povýšenia alebo preloženia ►C3  úradníkov. ◄

▼B

Článok 3

Menovacia listina obsahuje dátum, odkedy menovanie nadobúda účinky; tento dátum nesmie predchádzať deň, keď sa úradník ujme plnenia svojich povinností.

Článok 4

Menovanie alebo povýšenie sa môže vykonať jedine s cieľom obsadenia voľného miesta v súlade s ustanoveniami tohto služobného poriadku.

Voľné miesta v orgáne sa oznámia úradníkom tohto orgánu, len čo menovací orgán rozhodne, že sa toto voľné miesto má obsadiť.

▼M112

Ak voľné miesto nemôže byť obsadené preložením, vymenovaním do funkcie podľa článku 45a alebo povýšením, oznámi sa táto skutočnosť zamestnancom ostatných inštitúcií a/alebo usporiada sa interné výberové konanie.

Článok 5

▼M131

1.  Pracovné miesta, na ktoré sa vzťahuje služobný poriadok, sa zatriedia podľa charakteru a významu zodpovedajúcich povinností do funkčnej skupiny administrátorov (ďalej len „AD“), funkčnej skupiny asistentov (ďalej len „AST“) a funkčnej skupiny tajomníkov a administratívnych pracovníkov (ďalej len „AST/SC“).

2.  Funkčná skupina AD obsahuje dvanásť platových tried zodpovedajúcich riadiacim, koncepčným a analytickým úlohám, ako aj jazykovedným a vedeckým úlohám. Funkčná skupina AST obsahuje jedenásť platových tried zodpovedajúcich výkonným a technickým úlohám. Funkčná skupina AST/SC obsahuje šesť platových tried zodpovedajúcich kancelárskym a tajomníckym úlohám.

▼M112

3.  Na vymenovanie sa musia splniť aspoň tieto požiadavky:

a) vo funkčnej skupine AST ►M131  a funkčnej skupine AST/SC ◄ :

i) úroveň postsekundárneho (terciárneho) vzdelania, osvedčená diplomom, alebo

ii) úroveň stredoškolského vzdelania, osvedčená diplomom, ktorý umožňuje prístup k postsekundárnemu vzdelaniu, a zodpovedajúca odborná prax v dĺžke aspoň troch rokov;

iii) ak to je odôvodnené v záujme služby, odborná príprava alebo zodpovedajúca odborná prax rovnakej úrovne;

b) vo funkčnej skupine AD pre platové triedy 5 a 6:

i) úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá aspoň trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčená diplomom, alebo

ii) ak to je odôvodnené v záujme služby, odborná príprava rovnakej úrovne;

c) vo funkčnej skupine AD pre platové triedy 7 až 16:

i) úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá dokončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčená diplomom, ak normálna dĺžka vysokoškolského štúdia je štyri roky alebo viac, alebo

ii) úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá dokončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčená diplomom, a zodpovedajúca odborná prax v dĺžke aspoň jedného roka, ak normálna dĺžka vysokoškolského štúdia je aspoň tri roky, alebo

iii) ak to je odôvodnené v záujme služby, odborná príprava rovnakej úrovne.

▼M131

4.  Tabuľka, v ktorej sú uvedené typy pracovných miest, sa nachádza v prílohe I oddiele A. Podľa tejto tabuľky môže menovací orgán každej inštitúcie po porade s Výborom pre služobný poriadok podrobnejšie vymedziť povinnosti a právomoci spojené s každým typom pracovného miesta.

▼M112

5.  Rovnaké podmienky prijímania do zamestnania a služobného postupu sa vzťahujú na všetkých ►C3  úradníkov ◄ , ktorí patria do rovnakej funkčnej skupiny.

▼M131

Článok 6

1.  Počet pracovných miest v každej platovej triede a v každej funkčnej skupine sa uvádza v pláne pracovných miest pripojenom k rozpočtovému oddielu každej inštitúcie.

2.  Bez toho, aby bola dotknutá zásada povýšenia podľa zásluh stanovená v článku 45, tento plán zabezpečí, aby počet voľných pracovných miest v každej platovej triede plánu pracovných miest k 1. januáru každého roka zodpovedal pre každú inštitúciu počtu úradníkov v nižšej platovej triede, ktorí boli v aktívnom pracovnom pomere k 1. januáru predchádzajúceho roka, vynásobenému sadzbami stanovenými pre túto platovú triedu v prílohe I oddiele B. Tieto sadzby sa uplatňujú na základe päťročného priemeru od 1. januára 2014.

3.  Sadzby stanovené v prílohe I oddiele B sú súčasťou správy uvedenej v článku 113.

4.  Súčasťou správy uvedenej v článku 113 je vykonávanie ustanovení týkajúcich sa funkčnej skupiny AST/SC a prechodných opatrení stanovených v článku 31 prílohy XIII, pričom sa zohľadní vývoj potrieb zamestnancov na vykonávanie tajomníckych a kancelárskych úloh vo všetkých inštitúciách a vývoj trvalých a dočasných pracovných miest vo funkčných skupinách AST a AST/SC.

▼M112

Článok 7

1.  Ustanovujúci orgán, konajúci výlučne v záujme služby a bez ohľadu na štátnu príslušnosť, pridelí každého ►C3  úradníka ◄ vymenovaním alebo preložením na pracovné miesto v jeho funkčnej skupine, ktoré zodpovedá jeho platovej triede.

►C3  Úradník ◄ môže požiadať o preloženie v rámci svojej inštitúcie.

2.   ►C3  Úradník ◄ môže byť požiadaný, aby dočasne nastúpil na pracovné miesto v platovej triede v rámci svojej funkčnej skupiny, ktorá je vyššia ako jeho základná platový trieda. Od začiatku štvrtého mesiaca tohto dočasného pracovného zaradenia dostáva vyrovnávací príspevok, zodpovedajúci rozdielu medzi odmenou, na ktorú má nárok v rámci svojej základnej platovej triedy a svojho platového stupňa, a odmenou, ktorú by dostal v platovom stupni, do ktorého by bol zaradený, keby bol vymenovaný do platovej triedy svojho dočasného pracovného zaradenia.

Trvanie dočasného pracovného zaradenia nesmie presiahnuť jeden rok s výnimkou prípadu, keď toto zaradenie má priamo alebo nepriamo nahradiť ►C3  úradníka ◄ , ktorý bol dočasne preložený na iné pracovné miesto v záujme služby alebo bol povolaný na výkon vojenskej služby, alebo je neprítomný z dôvodu predĺženej zdravotnej dovolenky.

▼B

Článok 8

Úradník dočasne preložený do iného orgánu ►M128  Európskej únie ◄ môže po uplynutí šiestich mesiacov požiadať o preloženie do tohto orgánu.

Ak s preložením súhlasí pôvodný orgán úradníka aj orgán, ku ktorému bol dočasne preložený, bude sa to brať tak, že úradník počas celého obdobia svojho pôsobenia v ►M128  Únii ◄ pracoval v tomto druhom orgáne. Z dôvodu tohto preloženia nedostane žiadnu z finančných dávok, na ktoré má úradník nárok podľa tohto služobného poriadku po ukončení služby v jednom z orgánov ►M128  Únie ◄ .

Ak rozhodnutie schvaľujúce žiadosť zahŕňa zaradenie do vyššej triedy, než v ktorej bol úradník zaradený v pôvodnom orgáne, považuje sa to za povýšenie; takéto rozhodnutie možno prijať len v súlade s článkom 45.

Článok 9

▼M131

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1a, sa v každej inštitúcii zriadi:

 výbor zamestnancov, ktorý môže byť rozdelený do sekcií pre rôzne miesta výkonu práce,

 jeden alebo viac spoločných výborov v závislosti od počtu úradníkov v miestach výkonu práce,

 jedna alebo viac disciplinárnych komisií v závislosti od počtu úradníkov v miestach výkonu práce,

 jeden alebo viac spoločných poradných výborov pre otázky odbornej nespôsobilosti v závislosti od počtu úradníkov v miestach výkonu práce,

 výbor pre správy, ak je potrebný,

 posudková komisia pre otázky invalidity,

ktoré budú vykonávať funkcie stanovené týmto služobným poriadkom.

1a.  Na uplatňovanie niektorých ustanovení tohto služobného poriadku sa môže zriadiť jeden spoločný výbor pre dve alebo viac inštitúcií. Ostatné výbory uvedené v odseku 1 a disciplinárna komisia sa môžu zriadiť ako spoločné orgány pre dve alebo viac agentúr.

▼B

2.  Zloženie a postup útvarov určí každý orgán v súlade s ustanoveniami prílohy II.

▼M131

Agentúry sa môžu odchýliť od ustanovení článku 1 prílohy II, pokiaľ ide o členstvo vo výboroch zamestnancov, na účely zohľadnenia zloženia svojich zamestnancov. Agentúry môžu rozhodnúť, že nevymenujú náhradníkov do spoločného výboru alebo do výborov uvedených v článku 2 prílohy II.

▼M112

►C3  Úradníkom ◄ inštitúcie bude poskytnutý zoznam členov týchto orgánov.

▼B

3.  Výbor zamestnancov zastupuje záujmy zamestnancov voči ich orgánu a zabezpečuje stály kontakt medzi orgánom a zamestnancami. Prispieva k plynulému fungovaniu služby poskytnutím priestoru na vyjadrenie stanoviska zamestnancov.

Informuje príslušné útvary orgánu o všetkých problémoch so všeobecnými dôsledkami, týkajúcich sa výkladu a uplatňovania tohto služobného poriadku. Môže poskytovať konzultácie o všetkých problémoch tohto druhu.

Výbor predkladá príslušným útvarom orgánu návrhy týkajúce sa organizácie a prevádzkovania služby a návrhy na zlepšenie pracovných podmienok alebo celkových životných podmienok zamestnancov.

Výbor sa zúčastňuje na riadení a kontrole útvarov sociálnej starostlivosti, zriadených orgánom v záujme jeho zamestnancov. So súhlasom orgánu môže vytvárať takéto služby sociálnej starostlivosti.

4.  Okrem úloh, ktoré pre neho vyplývajú z tohto služobného poriadku, spoločný výbor alebo výbory môžu poskytovať konzultácie menovaciemu orgánu alebo výboru zamestnancov o otázkach všeobecného charakteru, ktorých predloženie považuje ktorýkoľvek z týchto útvarov za vhodné.

▼M112

5.  Stanovisko Výboru pre správy sa vyžaduje:

a) k činnosti nasledujúcej po uplynutí skúšobnej lehoty;

b) k výberom ►C3  úradníkov ◄ , ktorí budú postihnutí znížením počtu pracovných miest.

Ustanovujúci orgán mu môže dať pokyn, aby jednotným spôsobom zabezpečil vypracovanie pravidelných správ o ►C3  úradníkoch ◄ v rámci inštitúcie.

▼M112

6.  Stanovisko Spoločného poradného výboru pre odbornú nespôsobilosť sa vyžaduje v súvislosti s uplatňovaním článku 51.

▼M112

Článok 10

Zriaďuje sa Výbor pre Služobný poriadok, ktorý sa skladá zo zástupcov inštitúcií ►M128  Únie ◄ a z rovnakého počtu ich zástupcov vo Výboroch zamestnancov. O postupe vymenovania členov Výboru pre Služobný poriadok rozhodnú ►M131  menovacie orgány inštitúcií ◄ na základe spoločnej dohody. Agentúry sú spoločne zastúpené v súlade s pravidlami, ktoré budú určené dohodou medzi agentúrami a Komisiou.

Komisia musí všetky návrhy na revíziu Služobného poriadku prerokovať s výborom; výbor vydá svoje stanovisko v lehote stanovenej Komisiou. Popri funkciách, ktoré mu vyplývajú z tohto Služobného poriadku, výbor môže predkladať návrhy na revíziu Služobného poriadku. Výbor zasadá na žiadosť svojho predsedu, inštitúcie alebo výboru zamestnancov inštitúcie.

Zápisnice zo zasadaní výboru sa poskytnú príslušným orgánom.

▼M23

Článok 10a

Orgán určí lehoty, v ktorých výbor zamestnancov, spoločný výbor alebo Výbor pre služobný poriadok musia predložiť požadované stanoviská; tieto lehoty nesmú byť kratšie ako 15 pracovných dní. Ak stanovisko nebude predložené v predpísanej lehote, orgán prijme vlastné rozhodnutie.

▼M112

Článok 10b

Odborové zväzy a združenia zamestnancov uvedené v článku 24b konajú vo všeobecnom záujme ►C3  úradníkov ◄ bez toho, aby tým boli dotknuté štatutárne právomoci výborov zamestnancov.

Návrhy Komisie uvedené v článku 10 môžu byť predmetom konzultácií medzi zastupiteľskými odborovými zväzmi a združeniami zamestnancov.

Článok 10c

Každá inštitúcia môže uzatvoriť dohody týkajúce sa svojich ►C3  úradníkov ◄ so svojimi zastupiteľskými odborovými zväzmi a združeniami zamestnancov. Tieto dohody nesmú viesť k zmene Služobného poriadku alebo k rozpočtovým záväzkom, ani nesmú ovplyvniť fungovanie príslušnej inštitúcie. Zastupiteľské odborové zväzy a združenia zamestnancov, ktoré sú signatármi, pôsobia v každej inštitúcii v súlade so štatutárnymi právomocami Výboru zamestnancov.

▼BHLAVA II

PRÁVA A POVINNOSTI ÚRADNÍKOV

▼M131

Článok 11

Úradník vykonáva svoje povinnosti a správa sa výlučne v súlade so záujmami Únie. Nevyžaduje ani neprijíma pokyny od vlády, orgánu, organizácie alebo osôb mimo svojej inštitúcie. Pridelené povinnosti si plní vecne, nestranne a so zreteľom na svoju povinnosť lojality voči Únii.

Úradník bez povolenia menovacieho orgánu neprijme od žiadnej vlády ani od žiadneho iného zdroja mimo inštitúcie, ku ktorej patrí, žiadnu poctu, vyznamenanie, láskavosť, dar ani platbu akéhokoľvek druhu, pokiaľ ich nezíska za služby poskytnuté pred jeho vymenovaním alebo počas mimoriadnej dovolenky na vojenskú alebo inú štátnu službu a vo vzťahu k takejto službe.

Pred prijatím úradníka menovací orgán preskúma, či má uchádzač nejaký osobný záujem, ktorý by mohol narušiť jeho nezávislosť, alebo či má nejaký iný konflikt záujmov. Na tento účel uchádzač prostredníctvom osobitného formulára informuje menovací orgán o každom skutočnom alebo potenciálnom konflikte záujmov. V takýchto prípadoch to menovací orgán vezme do úvahy v riadne odôvodnenom stanovisku. V prípade potreby menovací orgán prijme opatrenia uvedené v článku 11a ods. 2.

Tento článok sa analogicky uplatňuje na úradníkov, ktorí sa vracajú z pracovného voľna z osobných dôvodov.

▼M112

Článok 11a

1.  Ak nie je ďalej ustanovené inak, ►C3  úradník ◄ sa pri vykonávaní svojich služobných povinností nesmie zaoberať záležitosťou, na ktorej má priamy alebo nepriamy osobný záujem, najmä rodinný a finančný, ktorý by mohol ohroziť jeho nezávislosť.

2.  Každý ►C3  úradník ◄ , ktorému pri vykonávaní jeho služobných povinností pripadne zaoberať sa vyššie uvedenou záležitosťou, musí o tom ihneď informovať ustanovujúci orgán. Ustanovujúci orgán prijme všetky potrebné opatrenia, najmä môže zbaviť ►C3  úradníka ◄ povinnosti, ktorá súvisí s touto záležitosťou.

3.   ►C3  Úradník ◄ si nesmie ponechať ani prijať, priamo či nepriamo, v podnikoch, ktoré podliehajú právomoci inštitúcie, ktorej je ►C3  úradníkom ◄ , alebo ktoré s touto inštitúciou udržiavajú vzťahy, podiel, ktorý by svojou povahou alebo veľkosťou mohol ohroziť jeho nezávislosť pri plnení jeho služobných povinností.

▼M112

Článok 12

►C3  Úradník ◄ sa zdrží každého konania alebo správania, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť jeho postavenie.

▼M112

Článok 12a

1.   ►C3  Úradníci ◄ sa musia zdržať všetkých foriem psychického alebo sexuálneho obťažovania.

2.   ►C3  Úradník ◄ , ktorý bol obeťou psychického alebo sexuálneho obťažovania, nemôže byť vystavený zaujatému zaobchádzaniu zo strany inštitúcie. Zamestnanec, ktorý predložil dôkaz o psychickom alebo sexuálnom obťažovaní, nemôže byť vystavený zaujatému zaobchádzaniu zo strany inštitúcie, ak tento zamestnanec konal čestne.

3.  „Psychické obťažovanie“ je každé nevhodné správanie, ktoré trvá počas určitého obdobia, opakuje sa alebo je systematické a spojené s fyzickým správaním, hovoreným alebo písaným slovom, gestami alebo inými úmyselnými činmi, a ktoré môžu poškodiť osobnosť, dôstojnosť alebo fyzickú alebo psychickú integritu osoby.

4.  „Sexuálne obťažovanie“ je správanie sexuálnej povahy, ktoré osoba, ktorej je určené, pokladá za neželateľné, a ktorého účelom alebo následkom je obťažovanie tejto osoby alebo vytvorenie zastrašujúceho, nepriateľského, útočného alebo rušivého prostredia. Sexuálne obťažovanie sa pokladá za diskrimináciu na základe pohlavia.

Článok 12b

1.  S výhradou článku 15 ►C3  úradník ◄ , ktorý chce vykonávať externú činnosť, platenú alebo neplatenú, alebo vykonávať akúkoľvek pracovnú činnosť mimo ►M128  Únie ◄ , musí najprv získať povolenie ustanovujúceho orgánu. Povolenie sa môže odmietnuť, len ak táto činnosť alebo úloha svojím charakterom bráni v plnení služobných povinností ►C3  úradníka ◄ alebo je nezlučiteľná so záujmami inštitúcie.

2.   ►C3  Úradník ◄ oznámi ustanovujúcemu orgánu všetky zmeny v povolenej externej činnosti alebo úlohy, ktoré nastanú po tom, ako ►C3  úradník ◄ požiada ustanovujúci orgán o povolenie podľa ods. 1. Povolenie sa môže odobrať, ak činnosť alebo úloha prestanú spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 posledná veta.

▼B

Článok 13

Ak je manželka úradníka zárobkovo činná, úradník o tom informuje menovací orgán svojho orgánu. Ak sa ukáže, že charakter tejto činnosti je nezlučiteľný s pracovnou činnosťou úradníka, a ak sa úradník nemôže zaviazať, že bude ukončená v stanovenej lehote, menovací orgán po porade so spoločným výborom rozhodne, či úradník ►M112  zostane na svojom pracovnom mieste alebo bude preložený na iné pracovné miesto ◄ .

▼M112 —————

▼M112

Článok 15

1.  Svoj úmysel uchádzať o verejnú funkciu ►C3  úradník ◄ musí oznámiť ustanovujúcemu orgánu. Ustanovujúci orgán rozhodne, s prihliadnutím na záujmy služby, či príslušný ►C3  úradník ◄ :

a) má požiadať o dovolenku z osobných dôvodov, alebo

b) má dostať riadnu dovolenku za kalendárny rok, alebo

c) môže získať povolenie na výkon svojich služobných povinnosti na čiastočný úväzok, alebo

d) môže pokračovať v plnení svojich služobných povinností ako doteraz.

2.   ►C3  Úradník ◄ zvolený alebo vymenovaný do verejnej funkcie je povinný o tom ihneď informovať ustanovujúci orgán. Ustanovujúci orgán prijme, s prihliadnutím na záujmy služby, význam funkcie a povinností, ktoré prináša, odmeny a úhrady výdavkov spojených s plnením týchto povinností, jedno z rozhodnutí uvedených v ods. 1 Ak je ►C3  úradník ◄ povinný vziať si dovolenku z osobných dôvodov alebo ak získa povolenie na vykonávanie svojich služobných povinností na čiastočný úväzok, dĺžka tejto dovolenky alebo práce na čiastočný úväzok musí zodpovedať dĺžke funkčného obdobia ►C3  úradníka. ◄

▼M131

Článok 16

Úradník je aj po odchode zo služby viazaný povinnosťou správať sa čestne a rozvážne, pokiaľ ide o prijatie niektorých funkcií alebo výhod.

Úradníci, ktorí majú v úmysle do dvoch rokov od svojho odchodu zo služby vykonávať zárobkovú alebo nezárobkovú pracovnú činnosť, musia o tom informovať svoju inštitúciu s použitím osobitného formulára. Ak táto činnosť súvisí s prácou, ktorú úradník vykonával počas posledných troch rokov služby, a mohla by viesť ku konfliktu s legitímnymi záujmami inštitúcie, menovací orgán mu môže so zreteľom na záujmy služby buď zakázať vykonávanie tejto činnosti, alebo vydať súhlas za podmienok, ktoré pokladá za primerané. Menovací orgán po konzultácii so spoločným výborom oznámi svoje rozhodnutie do 30 pracovných dní od prijatia uvedenej informácie. Ak sa takéto oznámenie nevykoná do skončenia tejto lehoty, pokladá sa to za nepriamy súhlas.

V prípade bývalých vysokých úradníkov, ako sú vymedzení vo vykonávacích opatreniach, menovací orgán im v zásade zakáže vykonávať počas 12 mesiacov po odchode zo služby činnosť v oblasti lobovania alebo zastupovania vo vzťahu k zamestnancom ich predchádzajúcej inštitúcie pre svoj podnik, pre svojich klientov alebo zamestnávateľov vo veciach, za ktoré boli zodpovední počas posledných troch rokov služby.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ( 1 ) každá inštitúcia zverejní každoročne informácie o vykonávaní tretieho odseku vrátane zoznamu posudzovaných prípadov.

▼M112

Článok 17

1.   ►C3  Úradník ◄ je povinný zdržať sa nepovoleného zverejnenia informácií, ktoré získal pri vykonávaní služby, do zverejnenia alebo sprístupnenia takýchto informácií verejnosti.

2.   ►C3  Úradník ◄ zostáva viazaný touto povinnosťou aj po odchode zo služby.

▼M112

Článok 17a

1.   ►C3  Úradník ◄ má právo na slobodu vyjadrovania sa pri riadnom rešpektovaní zásad lojálnosti a nestrannosti.

2.  Bez toho, aby tým boli dotknuté články 12 a 17, ►C3  úradník ◄ , ktorý samostatne alebo s inými má v úmysle zverejniť alebo umožniť zverejnenie akejkoľvek záležitosti, ktorá súvisí s prácou ►M128  Únie ◄ , musí o tom vopred informovať ustanovujúci orgán.

Ak je ustanovujúci orgán schopný preukázať, že záležitosť by mohla vážne poškodiť legitímne záujmy ►M128  Únie ◄ , musí písomne informovať zamestnanca o svojom rozhodnutí do 30 pracovných dní od prijatia uvedenej informácie. Ak takéto rozhodnutie nie je oznámené v uvedenej lehote, predpokladá sa, že ustanovujúci orgán nemal námietky.

▼M112

Článok 18

▼M131

1.  Všetky práva na akékoľvek písomnosti alebo iné práce vytvorené ktorýmkoľvek úradníkom pri plnení jeho povinností sú majetkom Európskej únie, ak takéto písomnosti alebo práce súvisia s jej činnosťou, alebo Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ak takéto písomnosti alebo práce súvisia s činnosťou tohto spoločenstva. Únia alebo prípadne Európske spoločenstvo pre atómovú energiu majú právo na povinné nadobudnutie autorských práv vyplývajúcich z takýchto prác.

▼M112

2.  Každý vynález, ktorý ►C3  úradník ◄ urobí počas plnenia svojich služobných povinností alebo v súvislosti s ich plnením, je nesporným majetkom ►M128  Únie ◄ . Inštitúcia môže na vlastné náklady a v mene ►M128  Únie ◄ požiadať o prihlásenie patentov a získať patenty na tieto vynálezy vo všetkých krajinách. Pokiaľ nie je ustanovené inak, každý vynález súvisiaci s prácou ►M128  Únie ◄ , ktorý urobil ►C3  úradník ◄ počas roka nasledujúceho po skončení jeho služobného pomeru, sa pokladá za vynález urobený počas plnenia jeho služobných povinností alebo v súvislosti s nimi. Ak sú vynálezy predmetom patentov, uvedie sa meno vynálezcu alebo vynálezcov.

3.  V prípade potreby môže inštitúcia ►C3  úradníkovi ◄ , ktorý je autorom vynálezu chráneného patentom, priznať odmenu, ktorej výšku určí inštitúcia.

▼M131

Článok 19

Úradník neposkytne bez povolenia menovacieho orgánu zo žiadneho dôvodu v žiadnom súdnom konaní informácie, o ktorých vie v dôsledku plnenia svojich povinností. Povolenie sa zamietne, len ak to vyžadujú záujmy Únie, a toto zamietnutie nemá za následok trestnoprávne dôsledky pre dotknutého úradníka. Úradník zostane viazaný touto povinnosťou aj po odchode zo služby.

Ustanovenia prvého odseku sa nevzťahujú na úradníka alebo bývalého úradníka vypovedajúceho pred Súdnym dvorom Európskej únie alebo pred disciplinárnou komisiou inštitúcie vo veci, ktorá sa týka zamestnanca alebo bývalého zamestnanca Európskej únie.

▼B

Článok 20

Úradník má bydlisko buď v mieste výkonu práce, alebo v takej vzdialenosti od neho, ktorá je zlučiteľná s riadnym plnením jeho povinností. ►M112   ►C3  Úradník ◄ oznámi ustanovujúcemu orgánu svoju adresu a ihneď ho informuje o každej zmene svojej adresy. ◄

Článok 21

Úradník bez ohľadu na svoje služobné postavenie pomáha a radí svojim nadriadeným; je zodpovedný za plnenie úloh, ktoré mu boli pridelené.

Úradník zodpovedný za akúkoľvek časť služby je zodpovedný svojim nadriadeným vo vzťahu k právomociam, ktoré mu boli udelené, a za vykonanie pokynov, ktoré vydal. Zodpovednosť jeho podriadených ho v žiadnom prípade nezbavuje jeho vlastnej zodpovednosti.

▼M112 —————

▼M112

Článok 21a

1.   ►C3  Úradník ◄ , ktorý dostane pokyny, ktoré pokladá za neštandardné alebo o ktorých sa domnieva, že by mohli viesť k vážnym problémom, informuje o tom svojho priameho nadriadeného, ktorý na informáciu, ak bola predložená písomne, musí odpovedať písomne. S výhradou článku 2, ak priamy nadriadený potvrdí platnosť pokynov a ak sa ►C3  úradník ◄ domnieva, že uvedené potvrdenie nedostatočne reaguje na dôvody jeho obavy, ►C3  úradník ◄ predloží otázku písomne nasledujúcemu vyššiemu nadriadenému orgánu. Ak tento orgán písomne potvrdí uvedené pokyny, ►C3  úradník ◄ ich vykoná, ak nie sú zjavne nezákonné alebo ak neporušujú príslušné bezpečnostné normy.

2.  Ak priamy nadriadený uzná, že uvedené pokyny sa musia urýchlene vykonať, ►C3  úradník ◄ ich vykoná, ak nie sú zjavne nezákonné alebo ak neporušujú platné bezpečnostnémi normy. Priamy nadriadený je povinný na žiadosť ►C3  úradníka ◄ vydať tieto pokyny písomne.

▼M131

3.  Úradník, ktorý informuje svojich nadriadených o pokynoch, ktoré pokladá za neštandardné alebo o ktorých sa domnieva, že by mohli viesť k vážnym problémom, nesmie byť z tohto dôvodu vystavený zaujatému zaobchádzaniu.

▼B

Článok 22

Úradníka možno požiadať, aby vcelku alebo sčasti nahradil škodu, ktorá vznikla ►M128  Únii ◄ v dôsledku závažného previnenia z jeho strany počas plnenia jeho povinností alebo v súvislosti s ním.

Menovací orgán vydá odôvodnené rozhodnutie v súlade s postupom stanoveným na riešenie disciplinárnych záležitostí.

Súdny dvor ►M128  Európskej únie ◄ má neobmedzenú právomoc v sporoch vyplývajúcich z tohto ustanovenia.

▼M112

Článok 22a

1.  Každý ►C3  úradník ◄ , ktorý sa počas plnenia svojich služobných povinností alebo v súvislosti s ich plnením dozvie o skutočnostiach, ktoré vedú k predpokladu existencie možnej nezákonnej činnosti poškodzujúcej záujmy ►M128  Únie ◄ , vrátane podvodu alebo korupcie, alebo sa dozvie o správaní súvisiacom s vykonávaním pracovných povinností, ktoré môže tvoriť vážne porušenie služobných povinností ►C3  úradníkov ◄ ►M128  Únie ◄ , ihneď o tom informuje svojho priameho nadriadeného alebo svojho generálneho riaditeľa alebo, ak to pokladá za užitočné, generálneho tajomníka alebo osoby v rovnakom postavení, alebo priamo Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Informácie uvedené v prvom pododseku sa predkladajú písomne.

Tento odsek sa uplatňuje aj v prípade vážneho porušenia podobnej povinnosti členom inštitúcie alebo inou osobou, ktorá je v službách inštitúcie alebo vykonáva prácu pre uvedenú inštitúciu.

2.  Každý ►C3  úradník ◄ , ktorý dostane informácie uvedené v odseku 1, ihneď predloží OLAF všetky dôkazy, o ktorých vie, že umožňujú predpokladať existenciu nezrovnalostí uvedených v odseku 1.

3.   ►C3  Úradník ◄ nesmie byť vystavený zaujatému zaobchádzaniu zo strany inštitúcie v dôsledku oznámenia informácií uvedených v odsekoch 1 a 2, ak konal odôvodnene a čestne.

4.  Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú na dokumenty, listiny, správy, poznámky alebo informácie v ľubovoľnej forme, ktoré sa počas konania v právnych prípadoch, dosiaľ prebiehajúcich alebo uzatvorených, na účely tohto konania uchovávajú, vytvárajú alebo poskytujú ►C3  úradníkovi ◄ .

Článok 22b

1.   ►C3  Úradník ◄ , ktorý ďalej poskytne informácie definované v článku 22a predsedovi Komisie alebo Dvora audítorov alebo Rady alebo Európskeho parlamentu, alebo Európskemu ombudsmanovi, nesmie byť vystavený zaujatému zaobchádzaniu zo strany inštitúcie, ku ktorej patrí, ak sú splnené obe tieto podmienky:

a)  ►C3  úradník ◄ čestne a odôvodnene pokladá poskytnuté informácie a všetky tvrdenia, ktoré sú v nich obsiahnuté, za zjavne pravdivé a

b)  ►C3  úradník ◄ predtým poskytol tie isté informácie OLAF alebo svojej vlastnej inštitúcii a umožnil OLAF alebo tejto inštitúcii, aby vzhľadom na zložitosť prípadu stanovil lehotu na prijatie primeraných opatrení. ►C3  Úradník ◄ musí byť do 60 dní riadne informovaný o tejto lehote.

2.  Lehota uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak ►C3  úradník ◄ môže preukázať, že vzhľadom na všetky okolnosti prípadu nie je táto lehota primeraná.

3.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na dokumenty, listiny, správy, poznámky alebo informácie v ľubovoľnej forme, ktoré sa počas konania v právnych prípadoch dosiaľ prebiehajúceho alebo uzatvoreného, na účely tohto konania uchovávajú, vytvárajú alebo poskytujú ►C3  úradníkovi. ◄

▼M131

Článok 22c

V súlade s článkami 24 a 90 každá inštitúcia zavedie postup zaobchádzania so sťažnosťami úradníkov, ktoré sa týkajú spôsobu, akým sa s nimi zaobchádza po splnení si povinností podľa článku 22a alebo článku 22b alebo v dôsledku splnenia si týchto povinností. Dotknutá inštitúcia zabezpečí, aby boli tieto sťažnosti vybavované dôverne, a ak si to budú okolnosti vyžadovať, pred uplynutím lehôt stanovených v článku 90.

Menovací orgán každej inštitúcie zavedie interné pravidlá, ktoré sa okrem iného týkajú:

 poskytovania informácií úradníkom, ako je uvedené v článku 22a ods. 1 alebo v článku 22b, o zaobchádzaní so záležitosťami, ktoré oznámili,

 ochrany oprávnených záujmov týchto úradníkov a ich súkromia a

 postupu spracúvania sťažností uvedených v prvom odseku tohto článku.

▼B

Článok 23

Výsady a imunity úradníkov sa udeľujú iba v záujme ►M128  Únie ◄ . Pokiaľ ►M15  Protokol o ◄ výsadách a imunitách neustanovuje inak, úradníci nie sú oslobodení od plnenia svojich súkromných povinností ani od dodržiavania platných zákonov a policajných predpisov.

Ak sú výsady alebo imunity sporné, dotknutý úradník o tom okamžite informuje menovací orgán.

▼M128

Preukaz ustanovený v Protokole o výsadách a imunitách sa vydáva vedúcim oddelení, úradníkom v platových triedach AD 12 až AD 16, úradníkom, ktorých miesto výkonu práce sa nachádza mimo územia Európskej únie a ostatným úradníkom, ktorí preukaz potrebujú v záujme služby.

▼B

Článok 24

►M15   ►M128  Únia ◄ pomôže každému úradníkovi ◄ , najmä v konaní proti osobe, ktorá sa dopúšťa vyhrážania, urážania alebo ohovárania, alebo pri útoku na osobu alebo majetok, ktorému je vystavený on alebo jeho rodinný príslušník z dôvodu svojho postavenia alebo svojich povinností.

►M15  Spoločne a nerozdielne nahradia ◄ úradníkovi škodu, ktorú utrpel v týchto prípadoch, ak úradník túto škodu nespôsobil úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou a ak sa mu nepodarilo získať náhradu škody od osoby, ktorá ju spôsobila.

Článok ►M112  24a ◄

▼M23

►M128  Únia ◄ uľahčí takéto ďalšie vzdelávanie úradníkov, ktoré je zlučiteľné s riadnym fungovaním služby a v súlade s jeho vlastnými záujmami.

Toto vzdelávanie sa vezme do úvahy na účely ich povýšenia.

Článok ►M112  24b ◄

Úradníci sú oprávnení vykonávať právo združovania; môžu byť najmä členmi odborov alebo združení európskych úradníkov.

▼B

Článok 25

▼M112

►C3  Úradníci ◄ môžu predkladať žiadosti týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje tento Služobný poriadok, ustanovujúcemu orgánu svojej inštitúcie.

▼B

Každé rozhodnutie týkajúce sa konkrétneho jednotlivca, prijaté v súlade s týmto služobným poriadkom, sa bezodkladne písomne oznámi dotknutému úradníkovi. Každé rozhodnutie negatívne ovplyvňujúce úradníka musí uvádzať dôvody, na ktorých je založené.

▼M112

Špecifické rozhodnutia týkajúce sa vymenovania, prijatia do trvalého pracovného pomeru, povýšenia, preloženia, určenia administratívneho postavenia a skončenia služobného pomeru ►C3  úradníka, ◄ sa uverejňujú v inštitúcii, ku ktorej ►C3  úradník ◄ patrí. Príslušné uverejnenie musí byť počas primeraného obdobia dostupné všetkým ►C3  úradníkom. ◄

▼B

Článok 26

Osobný spis úradníka obsahuje:

a) všetky dokumenty týkajúce sa jeho administratívneho postavenia a všetky správy týkajúce sa jeho spôsobilosti, výkonnosti a správania;

b) všetky vyjadrenia úradníka k týmto dokumentom.

Dokumenty sú zaevidované, očíslované a archivované v poradí, v akom prišli; dokumenty uvedené v písmene a) nesmie použiť alebo citovať orgán proti úradníkovi, ak s nimi nebol oboznámený pred ich vložením do spisu.

Oboznámenie úradníka s každým dokumentom bude doložené jeho podpisom na tomto dokumente alebo ak ho nepodpísal, vykonané doporučeným listom ►M112  na poslednú adresu, ktorú ►C3  úradník ◄ oznámil ◄ .

▼M112

Osobný spis ►C3  úradníka ◄ nemôže obsahovať zmienku o jeho politických, odborárskych, filozofických alebo náboženských činnostiach a názoroch, alebo o jeho rasovom alebo etnickom pôvode alebo sexuálnej orientácii.

Predchádzajúci odsek však nezakazuje vloženie administratívnych aktov a dokumentov do spisu, ktoré sú ►C3  úradníkovi ◄ známe a ktoré sú potrebné na uplatňovanie tohto Služobného poriadku.

▼B

Každý úradník má len jeden osobný spis.

Úradník má právo oboznámiť sa so všetkými dokumentmi vo svojom spise ►M112  a vyhotoviť z nich kópie ◄ aj po odchode zo služby.

Osobný spis je dôverný a dostupný na nahliadnutie len v priestoroch administratívy ►M112  alebo na bezpečnom elektronickom nosiči údajov ◄ . Avšak v prípade podania žaloby na úradníka ►M112  ————— ◄ ►M128  Európskej Únie ◄ sa postúpi Súdnemu dvoru.

▼M112

Článok 26a

►C3  Úradníci ◄ majú právo oboznámiť sa so svojou zdravotnou dokumentáciou v súlade s postupmi, ktoré ustanovia ►M131  menovacie orgány inštitúcií ◄ .

▼BHLAVA III

PROFESIJNÁ KARIÉRA ÚRADNÍKOVKAPITOLA 1

Prijatie do služobného pomeru

▼M131

Článok 27

Cieľom prijímania do služobného pomeru je zabezpečiť pre inštitúciu služby úradníkov s najvyššou úrovňou spôsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, prijatých na čo najširšom možnom geografickom základe spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov Únie. Žiadne pracovné miesta sa nevyhradia pre štátnych príslušníkov určitého členského štátu.

Zásada rovnosti občanov Únie umožňuje každej inštitúcii prijímať vhodné opatrenia na základe pozorovania výraznej nerovnováhy medzi štátnymi príslušnosťami úradníkov, ktorá nie je odôvodnená objektívnymi kritériami. Tieto vhodné opatrenia musia byť odôvodnené a nesmú nikdy viesť k iným kritériám prijímania do služobného pomeru ako tým, ktoré sú založené na zásluhách. Menovací orgán dotknutej inštitúcie prijme pred prijatím takýchto vhodných opatrení všeobecné ustanovenia na vykonanie tohto odseku v súlade s článkom 110.

Po uplynutí trojročného obdobia, ktoré začína plynúť 1. januára 2014, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní druhého odseku.

S cieľom uľahčiť prijímanie do služobného pomeru na čo najširšom geografickom základe sa inštitúcie snažia podporovať viacjazyčné a multikultúrne vzdelávanie detí svojich zamestnancov.

▼B

Článok 28

Úradník môže byť vymenovaný len pod podmienkou, že:

a) je štátnym príslušníkom jedného z členských štátov ►M128  Únie ◄ , ak menovací orgán nepovolil výnimku, a má všetky práva náležiace občanovi;

b) splnil všetky povinnosti, ktoré mu ukladá právo, týkajúce sa vojenskej služby;

c) poskytne záruky o tom, že spĺňa morálne požiadavky potrebné na výkon funkcie;

d) s výhradou článku 29 ods. 2 prešiel výberovým konaním na základe kvalifikácií alebo skúšok, alebo kvalifikácií aj skúšok ustanovených v prílohe III;

e) je fyzicky schopný plniť svoje povinnosti a

f) predloží doklad o dôkladnej znalosti jedného z jazykov ►M128  Únie ◄ a o uspokojivej znalosti ďalšieho jazyka ►M128  Únie ◄ v rozsahu potrebnom na plnenie jeho povinností.

▼M112

Článok 29

▼M131

1.  Pred obsadením voľného pracovného miesta v inštitúcii menovací orgán najprv posúdi:

a) či dané pracovné miesto môže byť obsadené:

i) preložením alebo

ii) vymenovaním podľa článku 45a, alebo

iii) povýšením

v rámci inštitúcie;

b) či žiadosti o preloženie boli prijaté od úradníkov rovnakej platovej triedy v iných inštitúciách; a/alebo

c) či nebolo možné obsadiť voľné pracovné miesto podľa možností uvedených v písmenách a) a b), či je potrebné zvážiť zoznam vhodných uchádzačov v zmysle článku 30, v prípade potreby pri zohľadnení príslušných ustanovení týkajúcich sa vhodných uchádzačov podľa prílohy III; a/alebo

d) či je potrebné vypísať interné výberové konanie v rámci inštitúcie, na ktorom sa budú môcť zúčastniť len úradníci a dočasní zamestnanci vymedzení v článku 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie;

alebo sa riadiť postupom pre výberové konania na základe odborných predpokladov alebo skúšok, alebo odborných predpokladov a skúšok zároveň. Postup pri výberovom konaní je ustanovený v prílohe III.

Tento postup sa môže použiť aj na účely vytvorenia rezervy pre budúce prijímanie do služobného pomeru.

Zachovávajúc zásadu, že drvivá väčšina úradníkov sa má prijímať na základe verejného výberového konania, menovací orgán môže odchylne od písmena d) a iba vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o uskutočnení interného výberového konania inštitúcie, ktoré bude otvorené aj pre zmluvných zamestnancov uvedených v článkoch 3a a 3b Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. Na týchto zmluvných zamestnancov sa vzťahujú obmedzenia v súvislosti s touto možnosťou, ako je stanovené v článku 82 ods. 7 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, a v súvislosti s osobitnými úlohami, ktoré mohli plniť ako zmluvní zamestnanci.

▼M112

2.  Iný postup, než je výberové konanie, môže ustanovujúci orgán použiť pri prijímaní riadiacich pracovníkov (generálnych riaditeľov alebo zodpovedajúcich funkcií v platovej triede AD 16 alebo AD 15 a riaditeľov alebo zodpovedajúcich funkcií v platovej triede AD15 alebo AD 14), a v mimoriadnych prípadoch aj pri prijímaní nových ►C3  úradníkov ◄ na pracovné miesta, ktoré vyžadujú osobitnú kvalifikáciu.

3.  Inštitúcie môžu organizovať interné výberové konania pre každú funkčnú skupinu na základe odborných predpokladov a skúšok pre príslušnú inštitúciu, ktoré budú na úrovni platovej triedy AST 6 alebo vyššej alebo na úrovni platovej triedy AD9 alebo vyššej.

Na týchto výberových konaniach sa budú môcť zúčastniť len dočasní zamestnanci tejto inštitúcie, ktorí sú zamestnávaní v súlade s článkom 2 písm. c) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov ►M128  Európskej únie ◄ . Inštitúcie sú povinné požadovať ako minimálne odborné predpoklady pre tieto výberové konania aspoň desať rokov služby vo funkcii dočasného zamestnanca a prijatie za dočasného zamestnanca na základe výberového konania, ktoré zabezpečilo uplatnenie rovnakých noriem ako pri výbere ►C3  úradníkov ◄ podľa článku 12 ods. 4 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov. Na rozdiel od úpravy podľa ods. 1 písm. a) tohto článku ustanovujúci orgán inštitúcie, ktorá prijala dočasného zamestnanca, pred obsadením voľného miesta v tejto inštitúcii zváži preloženia ►C3  úradníkov ◄ v rámci inštitúcie súbežne s úspešnými uchádzačmi z týchto interných výberových konaní.

4.  Európsky parlament v súlade s podmienkami, stanovenými v ods. 3 druhý pododsek, usporiada každých päť rokov interné výberové konanie na základe odborných predpokladov a skúšok pre každú funkčnú skupinu, ktoré budú na úrovni platovej triedy AST 6 alebo vyššej a na úrovni platovej triedy AD 9 alebo vyššej.

▼M131

Článok 30

Menovací orgán vymenuje výberovú komisiu pre každé výberové konanie. Táto komisia vypracuje zoznam vhodných uchádzačov.

Menovací orgán rozhodne, ktorí z týchto uchádzačov budú vymenovaní na voľné pracovné miesta.

Títo uchádzači majú prístup k príslušným informáciám o vhodných voľných pracovných miestach uverejnených inštitúciami a agentúrami.

▼M112

Článok 31

1.  Vybraní uchádzači sú menovaní do platovej triedy funkčnej skupiny, uvedenej v oznámení o výberovom konaní, na ktorom sa úspešne zúčastnili.

2.   ►M131  Bez toho, aby bol dotknutý článok 29 ods. 2, úradníci sú prijímaní do služobného pomeru len do platových tried SC 1 až SC 2, AST 1 až AST 4 alebo AD 5 až AD 8. ◄ Platovú triedu v oznámení o výberovom konaní určuje inštitúcia podľa týchto kritérií:

a) cieľ výberu nových ►C3  úradníkov ◄ , ktorí spĺňajú najvyššie nároky, definovaný v článku 27;

b) kvalita požadovanej odbornej praxe.

Na zohľadnenie osobitných potrieb inštitúcií sa pri prijímaní ►C3  úradníkov ◄ môžu brať do úvahy aj podmienky trhu práce, ktoré prevládajú v ►M128  Únii ◄ .

3.  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2, v prípade potreby môže inštitúcia povoliť usporiadanie výberových konaní v platovej triede AD 9, AD 10, AD 11, alebo v mimoriadnom prípade, v platovej triede AD 12. Celkový počet uchádzačov vymenovaných na voľné pracovné miesta v týchto platových triedach nesmie presiahnuť 20 % celkového počtu ►C3  úradníkov ◄ vymenovaných do funkčnej skupiny AD za rok v súlade s článkom 30 ods. 2.

▼B

Článok 32

Úradník sa zaradí do prvého stupňa svojej triedy.

▼M112

Ustanovujúci orgán môže s prihliadnutím na odborné skúsenosti príslušnej osoby uznať ďalšie obdobie služby s maximálnou dĺžkou 24 mesiacov. Na uplatňovanie tohto článku sa musia prijať všeobecné vykonávacie ustanovenia.

▼M85

Dočasní zamestnanci, zaradení do tried v súlade s klasifikačnými kritériami prijatými ►M131  menovacím orgánom každej inštitúcie ◄ , si zachovajú započítanú prax v rámci daného stupňa, dosiahnutú v tejto funkcii, ak budú vymenovaní za úradníkov v rovnakej triede bezprostredne po skončení obdobia ich dočasnej služby.

▼B

Článok 33

Úspešný uchádzač sa pred vymenovaním podrobí vyšetreniu, ktoré vykoná jeden z lekárov orgánu, aby sa tento orgán presvedčil, že spĺňa požiadavky článku 28 písm. e).

▼M39

Ak výsledkom vyšetrenia stanoveného v prvom odseku bude negatívne lekárske stanovisko, uchádzač môže do 20 dní odo dňa oznámenia tohto stanoviska orgánom požiadať, aby jeho prípad bol predložený na vyjadrenie lekárskemu konzíliu, zloženému z troch lekárov, ktorých menovací orgán vyberie spomedzi lekárov orgánu. Lekára zodpovedného za počiatočné negatívne stanovisko vypočuje lekárske konzílium. Uchádzač môže predložiť lekárskemu konzíliu stanovisko lekára podľa svojho výberu. Ak lekárske konzílium potvrdí závery vyšetrenia uvedeného v prvom odseku, uchádzač zaplatí 50 % z poplatkov a vedľajšie výdavky.

▼M131

Článok 34

1.  Pred prijatím do trvalého pracovného pomeru musia úradníci odpracovať deväťmesačnú skúšobnú dobu. Rozhodnutie prijať úradníka do trvalého pracovného pomeru sa prijme na základe správy uvedenej v odseku 3, ako aj na základe faktorov dostupných menovaciemu orgánu a ktoré sa týkajú správania úradníka v skúšobnej dobe, pokiaľ ide o ustanovenia hlavy II.

Ak počas skúšobnej doby nemôže úradník v dôsledku choroby, materskej dovolenky podľa článku 58 alebo úrazu plniť svoje povinnosti nepretržite aspoň počas jedného mesiaca, menovací orgán môže predĺžiť jeho skúšobnú dobu o zodpovedajúce obdobie. Celková dĺžka skúšobnej doby v žiadnom prípade nepresiahne 15 mesiacov.

2.  Správa o úradníkovi v skúšobnej dobe môže byť vypracovaná kedykoľvek pred skončením skúšobnej doby, ak je jeho práca zjavne neuspokojivá.

Táto správa sa poskytne dotknutej osobe, ktorá má právo predložiť svoje písomné pripomienky do ôsmich pracovných dní. Priamy nadriadený úradníka v skúšobnej dobe bezodkladne predloží správu a pripomienky menovaciemu orgánu, ktorý do troch týždňov získa vyjadrenie spoločného výboru pre správy o potrebných opatreniach. Menovací orgán môže rozhodnúť o prepustení úradníka v skúšobnej dobe pred skončením skúšobnej doby s jednomesačnou výpovednou dobou alebo môže úradníka na zostávajúcu časť skúšobnej doby prideliť do iného oddelenia.

3.  Najneskôr mesiac pred skončením skúšobnej doby sa vypracuje správa o spôsobilosti úradníka v skúšobnej dobe plniť si povinnosti spojené s jeho pracovným miestom, ako aj o jeho výkonnosti a správaní v službe. Táto správa sa poskytne úradníkovi v skúšobnej dobe, ktorý má právo predložiť svoje pripomienky písomne do ôsmich pracovných dní.

Ak sa odporučí prepustenie alebo za výnimočných okolností predĺženie skúšobnej doby v súlade s článkom 1, priamy nadriadený úradníka v skúšobnej dobe bezodkladne predloží správu a pripomienky menovaciemu orgánu, ktorý do troch týždňov prekonzultuje potrebné opatrenia so spoločným výborom pre správy.

Úradník v skúšobnej dobe, ktorého práca alebo správanie nesplnili požiadavky na prijatie do trvalého pracovného pomeru na príslušnom pracovnom mieste, bude prepustený.

4.  Ak prepustený úradník v skúšobnej dobe nie je schopný okamžite pokračovať v pracovnej činnosti inde, dostane kompenzáciu vo výške trojmesačného základného platu, ak odpracoval viac ako jeden rok služby, vo výške dvojmesačného základného platu, ak odpracoval aspoň šesť mesiacov služby, a vo výške jednomesačného základného platu, ak odpracoval menej ako šesť mesiacov služby.

5.  Odseky 2, 3 a 4 sa neuplatňujú v prípade úradníkov, ktorí odstúpia z funkcie pred uplynutím ich skúšobnej doby.

▼BKAPITOLA 2

Administratívne postavenie

Článok 35

Úradníkom sa prideľuje jedno z nasledujúcich administratívnych postavení:

a) aktívny služobný pomer;

b) dočasné preloženie;

c) pracovné voľno z osobných dôvodov;

d) postavenie mimo činnej služby;

e) pracovné voľno na vojenskú službu;

▼M112

f) rodičovská dovolenka alebo rodinná dovolenka;

▼M131

g) pracovné voľno zo služobných dôvodov.

▼BOddiel 1

AKTÍVNY SLUŽOBNÝ POMER

Článok 36

Úradník v aktívnom služobnom pomere je úradník, ktorý plní povinnosti spojené s pracovným miestom, na ktoré bol vymenovaný alebo dočasne pridelený za podmienok obsiahnutých v hlave IV.Oddiel 2

DOČASNÉ PRELOŽENIE

Článok 37

▼M23

Dočasne preložený úradník je úradník ►M56  v trvalom služobnom pomere ◄ , ktorý na základe rozhodnutia menovacieho orgánu:

a) dostal v záujme služby príkaz:

 aby dočasne pôsobil na pracovnom mieste mimo svojho orgánu alebo

▼M112

 aby dočasne pomáhal osobe, ktorá zastáva funkciu, ustanovenú v zmluvách, alebo volenému predsedovi jednej z inštitúcií alebo orgánov ►M128  Únie ◄ alebo jedného z politických zoskupení v Európskom parlamente alebo vo Výbore regiónov, alebo skupine v rámci Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

▼M85

 aby dočasne pôsobil na pracovnom mieste, ktoré je uvedené v zozname miest financovaných z rozpočtových dotácií na výskum a investície a ktoré rozpočtové orgány klasifikovali ako dočasné.

▼M56

b) na vlastnú žiadosť:

 bol poskytnutý inému z orgánov ►M128  Európskej únie ◄ alebo

 bol poskytnutý organizácii venujúcej sa podporovaniu záujmov ►M128  Únie ◄ a zaradený do zoznamu vypracovaného na základe dohody medzi ►M131  menovacími orgánmi inštitúcií ◄ ►M128  Únie ◄ po porade s Výborom pre služobný poriadok.

▼B

Dočasne preložený úradník má naďalej všetky svoje práva na základe podmienok uvedených v článkoch 38 a 39 a musí si ďalej plniť všetky svoje povinnosti ako úradník svojho materského orgánu. ►M23  Pokiaľ ustanovenia tretieho odseku článku 77, týkajúce sa dôchodku, neustanovujú inak, ustanovenia vzťahujúce sa na úradníka počas jeho dočasného preloženia, uvedeného v druhej zarážke písm. a) v prvom odseku, sú ustanovenia použiteľné na úradníka rovnakej triedy, do ktorej bol zaradený na pracovnom mieste, na ktoré bol dočasne preložený. ◄

▼M112

Každý ►C3  úradník ◄ v aktívnom pracovnom pomere alebo v čase dovolenky z osobných dôvodov môže požiadať o dočasné preloženie v záujme služby, ale dočasné preloženie v služobnom záujme sa mu môže ponúknuť. Hneď, ako je ►C3  úradník ◄ dočasne preložený, dovolenka z osobných dôvodov sa skončí.

▼B

Článok 38

Dočasné preloženie v záujme služby sa spravuje nasledujúcimi pravidlami:

a) o dočasnom preložení rozhodne menovací orgán po vypočutí dotknutého úradníka;

b) obdobie dočasného preloženia určí menovací orgán;

c) vždy po uplynutí šiestich mesiacov dotknutý úradník môže požiadať o ukončenie tohto dočasného preloženia;

▼M23

d) úradník, ktorý bol dočasne preložený podľa prvej zarážky článku 37 písm. a), má nárok na príplatok, ak celková odmena za prácu na mieste, na ktoré bol dočasne preložený, je menšia ako odmena poskytovaná v rámci jeho triedy a stupňa v materskom orgáne; podobne má nárok na náhradu všetkých dodatočných výdavkov spojených s jeho dočasným preložením;

e) úradník, ktorý bol dočasne preložený podľa prvej zarážky článku 37 písm. a), naďalej platí príspevky na dôchodok na základe platu za aktívny služobný pomer, vyplácaného v rámci jeho triedy a stupňa v materskom orgáne;

▼B

f) dočasne preložený úradník si zachová svoje pracovné miesto, právo na postup na vyšší stupeň a oprávnenosť na povýšenie;

g) po skončení dočasného preloženia bude úradník okamžite znovudosadený na svoje predchádzajúce pracovné miesto.

Článok 39

Dočasné preloženie na vlastnú žiadosť úradníka sa spravuje nasledujúcimi pravidlami:

a) o dočasnom preložení rozhodne menovací orgán, ktorý určí čas jeho trvania;

b) do šiestich mesiacov od prevzatia nových povinností môže úradník požiadať o ukončenie svojho dočasného preloženia; potom bude okamžite dosadený na svoje predchádzajúce pracovné miesto;

c) po uplynutí tohto šesťmesačného obdobia môže byť na jeho miesto vymenovaná iná osoba;

▼M23

d) počas obdobia dočasného preloženia príspevky na dôchodok a všetky práva na dôchodok sa vypočítajú na základe platu za aktívny služobný pomer, vyplácaného úradníkovi v rámci jeho triedy a stupňa v materskom orgáne. ►M56  Na úradníka dočasne preloženého podľa druhej zarážky článku 37 ods. 1 písm. b), ktorý nadobudne nárok na dôchodok v subjekte, ku ktorému bol dočasne preložený, sa počas trvania tohto dočasného preloženia nevzťahuje systém dôchodkového zabezpečenia v jeho pôvodnom orgáne. ◄

Úradník, ktorý sa stane invalidným počas dočasného preloženia v zmysle článku 37 ods. 1 písm. b) druhej zarážky a závislé osoby úradníka, ktorý zomrie počas toho istého obdobia, majú na základe tohto služobného poriadku nárok na ►M112  prídavok v invalidite alebo pozostalostný dôchodok ◄ , znížený o všetky čiastky, ktoré im boli zaplatené z rovnakých dôvodov a za rovnaké obdobie subjektom, ku ktorému bol úradník dočasne preložený.

Toto ustanovenie neznamená, že úradník alebo jeho závislé osoby majú nárok na celkový dôchodok presahujúci maximálnu čiastku, ktorú by dostával na základe tohto služobného poriadku;

▼M112

e) počas trvania dočasného preloženia si ►C3  úradník ◄ zachováva právo na preradenie do vyššieho platového stupňa;

▼M23

►M112  f) ◄  po skončení svojho dočasného preloženia musí byť úradník znovu dosadený na prvé pracovné miesto zodpovedajúce jeho triede, ktoré sa uvoľní v jeho ►M112  funkčnej skupine ◄ , ak spĺňa požiadavky na toto pracovné miesto. Ak odmietne ponúknuté miesto, zachová si právo na opätovné dosadenie po uvoľnení ďalšieho miesta zodpovedajúceho jeho triede, v jeho ►M112  funkčnej skupine ◄ za rovnakých podmienok; ak odmietne druhý raz, po porade so spoločným výborom ho môžu požiadať, aby odstúpil z funkcie. Až do svojho opätovného dosadenia zostane dočasne preložený, no bez nároku na odmenu.

▼BOddiel 3

PRACOVNÉ VOĽNO Z OSOBNÝCH DÔVODOV

Článok 40

1.  Úradníkovi ►M56  v trvalom služobnom pomere ◄ môže byť v mimoriadnych prípadoch a na jeho vlastnú žiadosť poskytnuté neplatené pracovné voľno z osobných dôvodov.

▼M131

1a.  Článok 12b sa uplatňuje aj počas pracovného voľna z osobných dôvodov. Povolenie podľa článku 12b sa úradníkovi neposkytne na účely jeho zapojenia do zárobkovej alebo nezárobkovej pracovnej činnosti, ktorá zahŕňa lobovanie alebo zastupovanie vo vzťahu k jeho inštitúcii a ktorá by mohla viesť k existencii či možnosti vzniku konfliktu s legitímnymi záujmami inštitúcie.

▼M112

2.  Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článku 15, trvanie tejto dovolenky nemôže presiahnuť jeden rok. Dovolenka môže byť predĺžená o ďalšie obdobia.

Predĺženia môžu byť na obdobia nepresahujúce jeden rok. Celková dĺžka dovolenky z osobných dôvodov nemôže presiahnuť ►M131  12 rokov ◄ počas celej kariéry ►C3  úradníka ◄ .

Ak ►C3  úradník ◄ požiada o túto dovolenku, aby mohol:

i) vychovávať dieťa, ktoré je pokladané za jeho závislú osobu v zmysle článku 2 ods. 2 prílohy VII a ktoré trpí vážnym duševným alebo telesným postihnutím uznaným lekárom inštitúcie a vyžaduje stálu opateru alebo stály dohľad, alebo

▼M131

ii) sprevádzať svoju manželku alebo svojho manžela, pričom aj ten či táto je úradníkom alebo iným zamestnancom Únie, ktorý(á) si počas plnenia svojich povinností musí zriadiť svoje trvalé bydlisko v takej vzdialenosti od miesta zamestnania žiadateľa, že zriadenie ich spoločnej domácnosti na tomto mieste by prekážalo žiadateľovi v plnení jeho povinností, alebo

▼M131

iii) pomáhať svojej manželke alebo svojmu manželovi, príbuznému vo vzostupnej línii, príbuznému v zostupnej línii, bratovi alebo sestre v prípade lekársky potvrdeného závažného ochorenia alebo zdravotného postihnutia.

▼M112

dovolenka sa môže predlžovať bez obmedzenia, ak v čase každého predĺženia je zaručené, že sa naďalej plnia podmienky, za ktorých bola dovolenka poskytnutá.

▼B

3.  Počas pracovného voľna nemá úradník nárok na postup na vyšší stupeň alebo povýšenie; jeho účasť na systéme sociálneho zabezpečenia, ustanovenom v článkoch 72 a 73, a poistenie rizík v rámci tohto systému budú pozastavené.

▼M39

►M112   ►C3  Úradník ◄ , ktorý nevykonáva zárobkovú činnosť, môže najneskôr mesiac po uplynutí mesiaca, v ktorom sa začne jeho dovolenka z osobných dôvodov, požiadať o obnovenie svojho poistenia v súlade s týmito článkami, ak uhradí polovicu nákladov na príspevky požadované pre poistenie rizík uvedené v článkoch 72 ods. 1 a 73 ods. 1 za prvý rok dovolenky z osobných dôvodov a všetky náklady počas zvyšku tejto dovolenky. Poistenie podľa článku 73 bude dostupné, len ak bolo získané podľa článku 72. Príspevky sa vypočítavajú z posledného základného platu ►C3  úradníka. ◄  ◄ Okrem toho úradník, ktorý preukáže, že nemôže získať nárok na dôchodok v rámci iného systému dôchodkového zabezpečenia, môže požiadať o povolenie, aby mohol pokračovať v nadobúdaní ďalších nárokov na dôchodok počas obdobia maximálne jedného roka pod podmienkou, že uhradí náklady na príspevky, zodpovedajúce trojnásobku sadzby ustanovenej ►M56  v článku 83 ods. 2; príspevky sa vypočítajú zo základného platu pre triedu a stupeň úradníka ◄ .

▼B

4.  Pracovné voľno z osobných dôvodov sa spravuje nasledujúcimi zásadami:

a) poskytne ho na žiadosť dotknutého úradníka menovací orgán;

b) žiadosť o predĺženie sa predloží dva mesiace pred skončením pracovného voľna;

c) na pracovné miesto, ktoré zastával úradník, môže byť vymenovaná iná osoba;

▼M23

d) úradník musí byť po skončení svojho pracovného voľna opätovne dosadený na prvé miesto zodpovedajúce jeho triede, ktoré sa uvoľní v jeho ►M112  funkčná skupina ◄ , ak spĺňa požiadavky na toto miesto. Ak ponúknuté miesto odmietne, ponechá si právo na opätovné dosadenie, keď sa uvoľní ďalšie miesto zodpovedajúce jeho triede, v jeho ►M112  funkčná skupina ◄ za rovnakých podmienok; ak odmietne druhý raz, po porade so spoločným výborom ho môžu požiadať, aby odstúpil z funkcie. Až do svojho opätovného dosadenia ►M112  alebo dočasného preloženia ◄ má pracovné voľno z osobných dôvodov bez nároku na plat.

▼BOddiel 4

ZARADENIE MIMO ČINNEJ SLUŽBY

Článok 41

1.  Úradník, ktorý je zaradený mimo činnej služby, je úradník, ktorý sa stal nadbytočným z dôvodu znižovania počtu pracovných miest v jeho orgáne.

2.  O zníženiach počtu pracovných miest v určitej triede rozhodne príslušný rozpočtový orgán na základe rozpočtového postupu.

Menovací orgán po porade so spoločným výborom rozhodne, ktoré typy pracovných miest budú postihnuté týmito opatreniami.

Menovací orgán vypracuje zoznam úradníkov, ktorých sa budú týkať tieto opatrenia, po porade so spoločným výborom, berúc do úvahy spôsobilosť, výkonnosť, správanie v službe, rodinnú situáciu a čas odbornej praxe úradníkov. Každý úradník zastávajúci jedno z miest uvedených v predchádzajúcom pododseku, ktorý vyjadrí želanie o zaradenie mimo činnej služby, bude automaticky zapísaný do tohto zoznamu.

Úradníci, ktorých mená sú uvedené v tomto zozname, budú zaradení mimo činnej služby na základe rozhodnutia menovacieho orgánu.

3.  Kým bude mať úradník toto postavenie, prestane plniť svoje povinnosti a požívať práva na odmenu alebo postup na vyšší stupeň, ale počas obdobia nepresahujúceho päť rokov mu budú ďalej vznikať práva na starobný dôchodok na základe platu vyplácaného v rámci jeho triedy alebo stupňa.

Počas obdobia dvoch rokov odo dňa zaradenia mimo činnej služby má úradník prednostné právo na opätovné dosadenie na ktorékoľvek pracovné miesto vo svojej ►M112  funkčnej skupine ◄ , zodpovedajúce jeho triede, ktoré sa uvoľní alebo sa vytvorí, ak má požadovanú kvalifikáciu.

Úradník, ktorý bol zaradený mimo činnej služby, dostane príspevok vypočítaný v súlade s prílohou IV.

▼M23

Príjmy úradníka vyplývajúce z nového zamestnania počas tohto obdobia sa odpočítajú od príspevku uvedeného v predchádzajúcom pododseku, ak tieto príjmy a tento príspevok spolu presahujú celkovú odmenu, ktorá bola naposledy zaplatená úradníkovi, vypočítanú podľa platovej tabuľky použiteľnej v prvý deň mesiaca, za ktorých má byť príspevok zaplatený.

▼M62

Úradník poskytne písomný dôkaz, ktorý sa môže požadovať, a informuje orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť jeho nárok.

▼M112

Na uvedený prídavok sa nemôže uplatniť žiaden korekčný koeficient.

Prídavok a celková naposledy zaplatená odmena, uvedené vo štvrtom pododseku tohto článku ►C2  , sa podľa článku 3 ods. 5 písm. a) prílohy XI ◄ použije sadzba určená pre členský štát, v ktorom príjemca preukáže svoje trvalé bydlisko, ak tento členský štát bol posledným miestom zamestnania príjemcu. V uvedených prípadoch, keď mena členského štátu nie je euro, tento prídavok sa vypočíta pomocou výmenných kurzov stanovených v článku 63 tohto služobného poriadku.

▼B

4.  Po uplynutí obdobia nároku na príspevok úradníka požiadajú, aby odstúpil z funkcie. V prípade potreby dostane starobný dôchodok, ustanovený v systéme dôchodkového zabezpečenia.

5.  Úradník, ktorému pred uplynutím dvojročného obdobia uvedeného v odseku 3 bolo ponúknuté pracovné miesto zodpovedajúce jeho triede a ktorý toto miesto odmietol bez dostatočného dôvodu, môže byť po porade so spoločným výborom zbavený svojich práv v zmysle predchádzajúcich ustanovení a môžu ho požiadať, aby odstúpil z funkcie.Oddiel 5

PRACOVNÉ VOĽNO NA VOJENSKÚ SLUŽBU

Článok 42

Úradníkovi, ktorý je povolaný na výkon vojenskej služby alebo na vojenské cvičenie, alebo bude znovu povolaný do služby v ozbrojených silách, sa pridelí osobitné postavenie „pracovné voľno na vojenskú službu“.

Úradník, ktorý je povolaný do vojenskej služby, prestane dostávať plat, ale zachová si právo na postup na vyšší stupeň a na povýšenie v zmysle tohto služobného poriadku. Súčasne si zachová nárok na starobný dôchodok, ak po ukončení vojenskej služby spätne uhradí svoje príspevky na dôchodok.

Úradník, ktorý je povolaný na vojenské cvičenie alebo znovu povolaný do služby v ozbrojených silách, bude počas obdobia cvičenia alebo opätovného povolania ďalej dostávať plat znížený o čiastku zodpovedajúcu jeho žoldu.

▼M112Oddiel 6

RODIČOVSKÁ DOVOLENKA ALEBO RODINNÁ DOVOLENKA

▼M131

Článok 42a

Úradník má na každé dieťa nárok najviac na šesť mesiacov rodičovskej dovolenky bez základného platu, pričom túto dovolenku si vyberie počas prvých dvanástich rokov po narodení alebo osvojení dieťaťa. Trvanie dovolenky môže byť zdvojnásobené pre osamelých rodičov uznaných podľa všeobecných vykonávacích ustanovení, ktoré schválil menovací orgán každej inštitúcie, a pre rodičov nezaopatrených detí so zdravotným postihnutím alebo závažným ochorením, ktoré potvrdil lekár inštitúcie. Minimálna dovolenka čerpaná kedykoľvek nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.

Počas rodičovskej dovolenky členstvo úradníka v systéme sociálneho zabezpečenia zostáva; nadobudnutie práva na dôchodok, prídavku na nezaopatrené dieťa a príspevku na vzdelanie zostáva zachované. Úradník si zachová svoje pracovné miesto a má naďalej nárok na postup do vyššieho platového stupňa alebo vyššej platovej triedy. Dovolenka sa môže čerpať v celom alebo polovičnom rozsahu. Ak sa rodičovská dovolenka čerpá v polovičnom rozsahu, maximálna dĺžka dovolenky stanovená v prvom odseku sa zdvojnásobí. Počas rodičovskej dovolenky majú úradníci nárok na príspevok vo výške ►M136  919,02 EUR ◄ mesačne alebo 50 % tejto sumy, ak čerpajú dovolenku v polovičnom rozsahu, ale nesmú vykonávať žiadnu inú zárobkovú pracovnú činnosť. Celý príspevok do systému sociálneho zabezpečenia uvedený v článkoch 72 a 73 zaplatí inštitúcia a vypočítava sa zo základného platu úradníka. V prípade čerpania dovolenky v polovičnom rozsahu sa však toto ustanovenie uplatňuje len na rozdiel medzi celým základným platom a pomerne zníženým základným platom. Pre časť skutočne prijatého základného platu sa príspevok úradníka vypočíta pomocou rovnakých percentuálnych sadzieb, ako keby bol zamestnaný na plný úväzok.

Príspevok je ►M136  1 225,36 EUR ◄ mesačne alebo 50 % z tejto sumy, ak úradník čerpá dovolenku v polovičnom rozsahu, pre osamelých rodičov a rodičov nezaopatrených detí so zdravotným postihnutím alebo závažným ochorením, ktoré potvrdil lekár, ako je uvedené v prvom odseku, a počas prvých troch mesiacov rodičovskej dovolenky, ak túto dovolenku čerpá otec počas materskej dovolenky alebo niektorý z rodičov ihneď po materskej dovolenke, alebo v priebehu, alebo bezprostredne po skončení dovolenky v prípade osvojenia dieťaťa.

Rodičovská dovolenka môže byť predĺžená o ďalších šesť mesiacov s príspevkom obmedzeným na 50 % zo sumy uvedenej v druhom odseku. Pre osamelých rodičov, ako je uvedené v prvom odseku, môže byť rodičovská dovolenka predĺžená o ďalších dvanásť mesiacov s príspevkom obmedzeným na 50 % zo sumy uvedenej v treťom odseku.

Sumy uvedené v tomto článku sa upravujú podľa výšky odmeny.

▼M112

Článok 42b

V prípade lekárom potvrdenej vážnej choroby alebo zdravotného postihnutia manželky alebo manžela ►C3  úradníka ◄ , jeho príbuzného v priamom rade, jeho príbuzného v nepriamom rade, brata alebo sestry, ►C3  úradník ◄ má nárok na rodinnú dovolenku bez základného platu. Celková dĺžka tejto dovolenky nemôže presiahnuť deväť mesiacov počas celej kariéry ►C3  úradníka. ◄

Uplatňuje sa článok 42a druhý odsek.

▼M131Oddiel 7

Pracovné voľno zo služobných dôvodov

Článok 42c

Najskôr päť rokov pred dosiahnutím svojho veku odchodu do dôchodku môže úradník, ktorý odpracoval v službe najmenej desať rokov, nastúpiť rozhodnutím menovacieho orgánu na pracovné voľno zo služobných dôvodov pre organizačné potreby spojené so získavaním nových spôsobilostí v rámci inštitúcií.

Celkový počet úradníkov, ktorí majú pracovné voľno zo služobných dôvodov, nepresiahne každý rok 5 % z úradníkov vo všetkých inštitúciách, ktorí odišli do dôchodku v predchádzajúcom roku. Takto vypočítaný celkový počet sa pridelí každej inštitúcii podľa jej príslušného počtu úradníkov k 31. decembru predchádzajúceho roku. Výsledok takéhoto pridelenia sa zaokrúhli nahor na najbližšie celé číslo v každej inštitúcii.

Toto pracovné voľno nepredstavuje disciplinárne opatrenie.

Trvanie pracovného voľna v zásade zodpovedá obdobiu, pokým úradník nedosiahne vek odchodu do dôchodku. Vo výnimočných situáciách však menovací orgán môže rozhodnúť, že toto pracovné voľno ukončí a úradníka opätovne dosadí na jeho pracovné miesto.

Keď úradník, ktorý má pracovné voľno zo služobných dôvodov, dosiahne vek odchodu do dôchodku, automaticky odíde do dôchodku.

Pracovné voľno zo služobných dôvodov sa riadi týmito pravidlami:

a) na pracovné miesto, ktoré zastával úradník, môže byť vymenovaný iný úradník;

b) úradník, ktorý má pracovné voľno zo služobných dôvodov, nemá nárok na postup do vyššieho platového stupňa alebo vyššej platovej triedy.

Úradník, ktorý dostal toto pracovné voľno, dostane príspevok vypočítaný v súlade s prílohou IV.

Na žiadosť úradníka sa z tohto príspevku platia príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia vypočítané na základe uvedeného príspevku. V takomto prípade sa obdobie služby úradníka, ktorý nastúpil na pracovné voľno zo služobných dôvodov, zohľadňuje na účely výpočtu rokov služby potrebných pre odchod do dôchodku v zmysle článku 2 prílohy VIII.

Na príspevok sa neuplatní opravný koeficient.

▼BKAPITOLA 3

Správy, postup na vyšší stupeň a povýšenie

▼M131

Článok 43

Spôsobilosť, výkonnosť a správanie každého úradníka v službe sú predmetom pravidelnej ročnej správy vypracovanej menovacím orgánom každej inštitúcie v súlade s článkom 110. V tejto správe sa uvedie, či úroveň výkonnosti úradníka bola uspokojivá alebo nie. Menovací orgán každej inštitúcie určí ustanovenia o práve podať odvolanie v rámci postupu na predkladanie správ, ktoré musí byť uplatnené pred podaním sťažnosti uvedenej v článku 90 ods. 2.

Od platovej triedy AST 5 môže správa obsahovať aj stanovisko, či má úradník na základe svojej výkonnosti predpoklady pre vykonávanie funkcie administrátora.

Správa sa poskytuje danému úradníkovi. Úradník má právo predložiť k nej akékoľvek pripomienky, ktoré pokladá za dôležité.

Článok 44

Úradník, ktorý je na jednom platovom stupni v rámci svojej platovej triedy dva roky, automaticky postúpi na nasledujúci stupeň v tejto triede, s výnimkou prípadu, že jeho výkonnosť bola podľa poslednej výročnej správy uvedenej v článku 43 vyhodnotená ako neuspokojivá. Úradník postúpi do ďalšieho platového stupňa vo svojej platovej triede po najviac štyroch rokoch, s výnimkou prípadu uplatnenia postupu uvedeného v článku 51 ods. 1.

Ak je úradník vymenovaný za vedúceho útvaru, riaditeľa alebo generálneho riaditeľa v tej istej platovej triede a ak svoje povinnosti plnil uspokojivo v zmysle článku 43 počas prvých deviatich mesiacov po svojom vymenovaní, je so spätnou platnosťou povýšený o jeden platový stupeň v platovej triede, ktorú mal v čase nadobudnutia platnosti vymenovania. Toto povýšenie vedie k zvýšeniu jeho základného mesačného platu, ktoré zodpovedá percentuálnemu rozdielu medzi prvým a druhým platovým stupňom v každej platovej triede. Ak zvýšenie platu je nižšie alebo ak úradník je v tom čase už v poslednom platovom stupni svojej platovej triedy, prizná sa mu zvýšenie základného platu zabezpečujúce zvýšenie medzi prvým a druhým platovým stupňom do dňa, keď nadobudne účinnosť jeho nasledujúce povýšenie.

▼M112

Článok 45

▼M131

1.  O povýšení rozhoduje menovací orgán podľa článku 6 ods. 2. Pokiaľ sa neuplatňuje postup stanovený v článku 4 a článku 29 ods. 1, úradníci môžu byť povýšení, len ak zastávajú funkciu, ktorá zodpovedá jednému z typov pracovných miest uvedených v prílohe I oddiele A pre nasledujúcu vyššiu platovú triedu. Povýšenie sa vykonáva vymenovaním úradníka do nasledujúcej vyššej platovej triedy vo funkčnej skupine, do ktorej patrí. Povýšenie sa vykonáva výhradne výberom spomedzi úradníkov, ktorí odpracovali aspoň dva roky vo svojej platovej triede, po vyhodnotení porovnateľných zásluh úradníkov, ktorí spĺňajú požiadavky na povýšenie. Pri hodnotení porovnateľných zásluh menovací orgán vezme do úvahy najmä správy o úradníkoch, používanie iných jazykov pri plnení ich povinností než jazyka, o dôkladnej znalosti ktorého predložili dôkaz podľa článku 28 písm. f), a úroveň nimi vykonávaných povinností.

▼M112

2.   ►C3  Úradníci ◄ sú po prijatí do zamestnania povinní pred svojím prvým povýšením ►C3  úradníci ◄ preukázať schopnosť pracovať v treťom jazyku spomedzi tých, ktoré sú uvedené v ►M131  článku 55 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii ◄ . ►M131  Menovacie orgány inštitúcií ◄ schvália po vzájomnej dohode spoločné pravidlá uplatňovania tohto odseku. Tieto pravidlá musia vyžadovať, aby ►C3  úradníci ◄ mali prístup k vzdelávaniu v treťom jazyku a určiť podrobné postupy pre hodnotenie schopnosti ►C3  úradníkov ◄ pracovať v treťom jazyku podľa článku 7 ods. 2 písm. d) prílohy III.

Článok 45a

1.  Na základe výnimky z článku 5 ods. 3 písm. b) a c) ►C3  úradník ◄ vo funkčnej skupine AST môže byť z platovej triedy 5 vymenovaný na pracovné miesto vo funkčnej skupine AD, ak spĺňa tieto podmienky:

a) bol vybraný v súlade s postupom stanoveným v odseku 2 tohto článku, aby sa zúčastnil na povinnom programe školení uvedenom v písmene b) tohto odseku;

b) dokončil program školení definovaný ustanovujúcim orgánom, ktorý obsahuje súbor povinných vzdelávacích modulov, a

c) je uvedený na zozname vypracovanom ustanovujúcim orgánom z uchádzačov, ktorí zložili ústnu a písomnú skúšku a ktorý dokazuje, že úspešne absolvoval program školení uvedený v písmene b) tohto odseku. Obsah tejto skúšky sa stanoví v súlade s článkom 7 ods. 2 písm. c) prílohy III.

2.  Ustanovujúci orgán vypracuje návrh zoznamu ►C3  úradníkov ◄ AST, ktorí boli vybratí, aby sa zúčastnili na uvedenom programe školení na základe ►M131  výročných správ ◄ , uvedených v článku 43, a podľa úrovne ich vzdelania a odbornej prípravy, berúc pri tom do úvahy potreby služieb. Tento návrh sa predkladá Spoločnému výboru na vyjadrenie.

Tento výbor môže vypočuť ►C3  úradníkov ◄ , ktorí požiadali o účasť na uvedenom programe školení, a zástupcov ustanovujúceho orgánu. Na základe rozhodnutia, prijatého väčšinou hlasov, vydá odôvodnené stanovisko k návrhu zoznamu vypracovanému ustanovujúcim orgánom. Ustanovujúci orgán schváli zoznam ►C3  úradníkov ◄ , ktorí sú oprávnení zúčastniť sa na uvedenom programe školení.

3.  Vymenovanie na pracovné miesto vo funkčnej skupine AD neovplyvní platovú triedu a platový stupeň, v ktorom je ►C3  úradník ◄ zaradený v okamihu vymenovania.

4.  Počet osôb vymenovaných na pracovné miesta vo funkčnej skupine AD, stanovených v odsekoch 1 až 3 tohto článku, nemôže presiahnuť 20 % z celkového počtu osôb vymenovaných za rok v súlade s článkom 30 druhý odsek.

5.   ►M131  Menovací orgán každej inštitúcie ◄ príjmu všeobecné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s článkom 110.

Článok 46

►C3  Úradník ◄ vymenovaný do vyššej platovej triedy v súlade s článkom 45 je zaradený do prvého platového stupňa v uvedenej platovej triede. ►C3  Úradníci ◄ v platových triedach AD 9 až AD 13, vykonávajúci povinnosti vedúceho útvaru, ktorí sú vymenovaní do vyššej platovej triedy v súlade s článkom 45, sú zaradení do druhého platového stupňa tejto novej platovej triedy. Rovnaký postup sa uplatňuje na každého ►C3  úradníka ◄ , ktorý:

a) je na základe povýšenia vymenovaný za riaditeľa alebo generálneho riaditeľa, alebo

b) je riaditeľom alebo generálnym riaditeľom a vzťahuje sa naňho posledná veta článku 44 ods. 2.

▼BKAPITOLA 4

Skončenie výkonu práce

Článok 47

Výkon služby sa končí:

a) odstúpením z funkcie;

b) povinným odstúpením z funkcie;

c) prepustením zo služobných dôvodov;

d) prepustením pre nespôsobilosť;

e) odvolaním z funkcie;

f) odchodom do dôchodku alebo

g) smrťou.Oddiel 1

ODSTÚPENIE Z FUNKCIE

Článok 48

Úradník, ktorý chce odstúpiť z funkcie, uvedie jasne písomne svoj zámer definitívne odísť zo služieb orgánu.

Menovací orgán prijme rozhodnutie potvrdzujúce odstúpenie z funkcie do jedného mesiaca od prijatia oznámenia o odstúpení. ►M23  Menovací orgán však môže odmietnuť prijať odstúpenie, ak ku dňu prijatia odstúpenia prebieha disciplinárne konanie proti úradníkovi alebo ak sa toto konanie začne v priebehu nasledujúcich 30 dní. ◄

▼M112

Odstúpenie z funkcie nadobúda účinnosť v deň určený ustanovujúcim orgánom; tento deň nemôže byť viac ako tri mesiace po dni, ktorý ►C3  úradník ◄ navrhol vo svojej výpovedi v prípade ►C3  úradníkov ◄ vo ►M131  funkčných skupinách AST a AST/SC ◄ a viac ako jeden mesiac v prípade ►C3  úradníkov ◄ vo funkčnej skupine AST.

▼BOddiel 2

POVINNÉ ODSTÚPENIE Z FUNKCIE

Článok 49

Úradníka môžu požiadať, aby odstúpil z funkcie, len ak prestane spĺňať podmienky ustanovené v článku 28 písm. a) alebo ►M23  v prípadoch uvedených v článkoch ►M112  ————— ◄ 39, 40 a 41 ods. 4 a 5 a v druhom odseku článku 14 prílohy VIII. ◄

Odôvodnené rozhodnutia, požadujúce od úradníkov, aby odstúpili z funkcie, prijíma menovací orgán po porade so spoločným výborom a po vypočutí dotknutého úradníka.Oddiel 3

PREPUSTENIE ZO SLUŽOBNÝCH DÔVODOV

Článok 50

►M112  Riadiaci pracovník definovaný v článku 29 ods. 2 ◄ , môžu prepustiť zo služobných dôvodov na základe rozhodnutia menovacieho orgánu.

Toto prepustenie nepredstavuje disciplinárne opatrenie.

Takto prepustený úradník, ktorý nie je pridelený na iné pracovné miesto ►M112  ————— ◄ , zodpovedajúce jeho triede, dostane príspevok vypočítaný v súlade s prílohou IV.

▼M23

Príjmy úradníka vyplývajúce z nového zamestnania počas tohto obdobia sa odpočítajú od príspevku uvedeného v predchádzajúcom odseku, ak tieto príjmy a tento príspevok presahujú spolu celkovú odmenu, ktorá bola naposledy zaplatená úradníkovi, vypočítanú podľa platovej tabuľky použiteľnej v prvý deň mesiaca, za ktorý má byť príspevok zaplatený.

▼M112

Príslušná osoba je povinná poskytnúť na požiadanie písomný dôkaz a oznámiť svojej inštitúcii všetky skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť jej nárok na dávku.

Prídavok nepodlieha opravnému koeficientu.

Článok 45, tretí, štvrtý a piaty odsek prílohy VIII sa uplatňujú obdobne.

▼B

Ak nárok úradníka na príspevok zanikne a úradník dosiahol vek ►M131  58 ◄ rokov, vznikne mu nárok na poberanie dôchodku, ktorý nebude znížený podľa článku 9 prílohy VIII.Oddiel 4

▼M112

POSTUPY PRE RIEŠENIE OTÁZOK NESPÔSOBILOSTI

▼M131

Článok 51

1.  Menovací orgán každej inštitúcie určí postupy pre včasné a dostatočné zistenie, riešenie a nápravu prípadov nespôsobilosti.

Menovací orgán každej inštitúcie pri prijímaní vnútorných ustanovení dodržiava tieto požiadavky:

a) úradník, ktorý na základe troch po sebe nasledujúcich neuspokojivých výročných správ uvedených v článku 43 stále nepreukazuje žiaden pokrok v oblasti svojej odbornej spôsobilosti, bude preradený do platovej triedy nižšej o jednu triedu. Ak dve nasledujúce výročne správy budú stále preukazovať neuspokojivú výkonnosť, bude úradník prepustený;

b) každý návrh na preradenie úradníka do nižšej platovej triedy alebo na prepustenie musí obsahovať dôvody, na ktorých je založený, a musí byť oznámený príslušnému úradníkovi. Návrh menovacieho orgánu sa predloží spoločnému poradnému výboru stanovenému v článku 9 ods. 6.

2.  Úradník má právo získať svoj úplný osobný spis a vyhotoviť si kópie všetkých dokumentov týkajúcich sa daného postupu. Na prípravu obhajoby má aspoň 15 dní, najviac však 30 dní odo dňa prijatia návrhu. Môže mu pomáhať osoba, ktorú si sám vyberie. Úradník môže predložiť písomné pripomienky. Spoločný poradný výbor ho vypočuje. Úradník si môže prizvať aj svedkov.

3.  Inštitúcia je pred spoločným poradným výborom zastúpená úradníkom, ktorého na tento účel určí menovací orgán. Tento úradník má rovnaké práva ako dotknutý úradník.

4.  Na základe návrhu podľa odseku 1 písm. b) a všetkých písomných a ústnych vyhlásení dotknutého úradníka alebo svedkov spoločný poradný výbor vydá väčšinovým rozhodnutím odôvodnené stanovisko určujúce opatrenie, ktoré pokladá za primerané z hľadiska skutočností zistených na jeho žiadosť. Toto stanovisko predloží menovaciemu orgánu a dotknutému úradníkovi do dvoch mesiacov odo dňa, keď mu záležitosť bola postúpená. Predseda nehlasuje o rozhodnutiach spoločného poradného výboru, s výnimkou procesných záležitostí a rovnakého počtu hlasov.

5.  Úradník prepustený pre nespôsobilosť má počas obdobia vymedzeného v odseku 6 nárok na mesačný príspevok v prípade prepustenia, ktorý zodpovedá základnému mesačnému platu úradníka v prvom platovom stupni platovej triedy AST 1. Úradník má počas rovnakého obdobia aj nárok na rodinné prídavky ustanovené v článku 67. Príspevok na domácnosť sa vypočíta zo základného mesačného platu úradníka v platovej triede AST 1 v súlade s článkom 1 prílohy VII.

Príspevok sa nezaplatí, ak úradník odstúpi z funkcie po začatí konania uvedeného v odsekoch 1 a 2, alebo ak má nárok na bezprostrednú výplatu plnej výšky dôchodku. Ak má nárok na dávku v nezamestnanosti z národného systému nezamestnanosti, výška tejto dávky sa odpočíta od uvedeného príspevku.

6.  Obdobie, počas ktorého sa budú uskutočňovať platby uvedené v odseku 5, bude:

a) tri mesiace, ak úradník odpracoval menej ako päť rokov v službe ku dňu prijatia rozhodnutia o jeho prepustení;

b) šesť mesiacov, ak úradník odpracoval v službe aspoň päť rokov, ale menej ako 10 rokov;

c) deväť mesiacov, ak úradník odpracoval v službe aspoň 10 rokov, ale menej ako 20 rokov;

d) 12 mesiacov, ak úradník odpracoval v službe aspoň 20 rokov.

7.  Úradníci, ktorí sú preradení do nižšej platovej triedy pre nespôsobilosť, môžu po uplynutí šiestich rokov požiadať, aby boli z ich osobných spisov všetky zmienky o tomto opatrení odstránené.

8.  Úradníci majú nárok na náhradu odôvodnených výdavkov, ktoré vynaložili z vlastného podnetu v priebehu konania, vrátane poplatkov obhajcovi, ktorý nepatrí k inštitúcii, ak konanie uvedené v tomto článku skončí bez prijatia rozhodnutia o prepustení alebo preradení do nižšej platovej triedy.

▼BOddiel 5

ODCHOD DO DÔCHODKU

▼M131

Článok 52

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 50, úradník odchádza do dôchodku:

a) buď automaticky v posledný deň mesiaca, v ktorom dosiahne vek 66 rokov; alebo

b) na vlastnú žiadosť v posledný deň mesiaca, v ktorom podal žiadosť, ak dosiahol vek odchodu do dôchodku alebo je vo veku medzi 58 rokmi a vekom odchodu do dôchodku a spĺňa požiadavky pre bezodkladnú výplatu dôchodku podľa článku 9 prílohy VIII. Článok 48 druhý odsek druhá veta sa uplatňuje podobne.

Úradník však môže na vlastnú žiadosť, a ak to menovací orgán pokladá za odôvodnené v záujme služby, pokračovať v práci až do veku 67 rokov alebo výnimočne do veku 70 rokov a v tom prípade odíde do dôchodku automaticky v posledný deň mesiaca, v ktorom dosiahne tento vek.

Ak sa menovací orgán rozhodne povoliť úradníkovi zotrvanie v služobnom pomere po dosiahnutí veku 66 rokov, toto povolenie sa udelí najviac na obdobie jedného roka. Na žiadosť úradníka možno toto rozhodnutie obnoviť.

▼B

Článok 53

Ak posudková komisia zistí, že na úradníka sa uplatňujú ustanovenia článku 78, ►M62  tento úradník automaticky odíde do dôchodku v posledný deň mesiaca, v ktorom menovací orgán uzná jeho trvalú neschopnosť plniť svoje povinnosti. ◄Oddiel 6

ČESTNÁ FUNKCIA

Článok 54

Po ukončení výkonu práce môže byť úradníkovi udelená čestná funkcia v jeho ►M112  platovej triede alebo nasledujúcej vyššej platovej triede ◄ na základe rozhodnutia menovacieho orgánu.

S touto čestnou funkciou nie je spojený žiadny finančný hmotný prospech.HLAVA IV

PRACOVNÉ PODMIENKY ÚRADNÍKOVKAPITOLA 1

Pracovný čas

Článok 55

►M131  1. ◄   Úradníci v aktívnom služobnom pomere sú nepretržite k dispozícii svojmu orgánu.

►M131  2. ◄    ►M131  Bežný pracovný týždeň trvá 40 až 42 hodín, pričom počet hodín pracovného dňa určí menovací orgán. ◄ V rámci tých istých limitov môže menovací orgán po porade s výborom zamestnancov určiť počet hodín, ktoré majú odpracovať niektoré skupiny úradníkov poverených osobitnými úlohami.

 

Úradníka ►M31  ————— ◄ môžu požiadať, aby z dôvodu požiadaviek služby alebo bezpečnostných predpisov zostal v pracovnej pohotovosti na pracovisku alebo doma mimo bežného pracovného času. ►M131  Menovací orgán každej inštitúcie určí podrobné predpisy na uplatňovanie tohto odseku po porade s výborom zamestnancov. ◄

 ◄

▼M131

4.  Menovací orgán každej inštitúcie môže zaviesť opatrenia týkajúce sa pružného pracovného času. V rámci týchto opatrení sa celé pracovné dni neposkytujú pre úradníkov platovej triedy AD/AST 9 alebo vyššej. Tieto opatrenia sa nevzťahujú na úradníkov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 44 druhého odseku. Títo úradníci riadia svoj pracovný čas po dohode so svojimi nadriadenými.

▼M112

Článok 55a

1.   ►C3  Úradník ◄ môže požiadať o povolenie pracovať na čiastočný úväzok.

Ustanovujúci orgán môže udeliť toto povolenie, ak je zlučiteľné so záujmami služby.

▼M131

2.  Úradník má nárok na povolenie v týchto prípadoch:

a) aby sa mohol starať o nezaopatrené dieťa mladšie ako 9 rokov;

b) aby sa mohol starať o nezaopatrené dieťa vo veku od 9 do 12 rokov, ak skrátenie pracovného času nepresahuje 20 % normálneho pracovného času;

c) aby sa mohol starať o nezaopatrené dieťa do veku 14 rokov, ak je úradník osamelým rodičom;

d) aby sa v prípade vážnych ťažkostí mohol starať o nezaopatrené dieťa, pokým nedosiahne vek 14 rokov, ak skrátenie pracovného času nepresahuje 5 % normálneho pracovného času. V takom prípade sa prvé dva odseky článku 3 prílohy IVa neuplatňujú. V prípade, že sú obaja rodičia zamestnaní v službe Únie, iba jeden z nich má nárok na takéto skrátenie pracovného času;

e) aby sa mohol starať o vážne chorú alebo zdravotne postihnutú manželku alebo manžela, príbuzného vo vzostupnej línii, príbuzného v zostupnej línii, brata alebo sestru;

f) aby sa mohol zúčastniť na ďalšej odbornej príprave, alebo

g) od dosiahnutia veku 58 rokov, počas posledných troch rokov predtým, ako dosiahne vek odchodu do dôchodku.

Ak je čiastočný úväzok požadovaný z dôvodu účasti na ďalšej odbornej príprave, alebo počas posledných troch rokov pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku, ale nie pred dosiahnutím veku 58 rokov, môže menovací orgán odmietnuť vydať povolenie alebo odložiť dátum jeho účinnosti len v mimoriadnych prípadoch a zo závažných služobných dôvodov.

Ak sa tento nárok na povolenie uplatňuje z dôvodu starostlivosti o vážne chorú alebo zdravotne postihnutú manželku alebo manžela, príbuzného vo vzostupnej línii, príbuzného v zostupnej línii, brata alebo sestru, alebo z dôvodu účasti na ďalšej odbornej príprave, všetky tieto obdobia spolu nemôžu presiahnuť päť rokov počas služobnej kariéry príslušného úradníka.

▼M112

3.  Ustanovujúci orgán odpovie na žiadosť ►C3  úradníka ◄ do 60 dní.

4.  Predpisy, ktorými sa riadi práca na čiastočný úväzok a postup pre udeľovanie povolenia, sú upravené v prílohe IVa.

▼M112

Článok 55b

►C3  Úradník ◄ môže požiadať o povolenie pracovať na polovičný úväzok vo forme zdieľaného pracovného miesta určeného za také ustanovujúcim orgánom, ak je to vhodné na tento účel. Povolenie pre prácu na polovičný úväzok prostredníctvom zdieľaného pracovného miesta nie je časovo obmedzené. Ustanovujúci orgán ho môže odňať v záujme služby, pričom dá ►C3  úradníkovi ◄ šesťmesačnú výpoveď. Obdobne môže ustanovujúci orgán odňať povolenie aj na žiadosť príslušného ►C3  úradníka, ◄ pričom mu dá aspoň šesťmesačnú výpovednú lehotu. V tomto prípade ►C3  úradník ◄ môže byť preložený na iné pracovné miesto.

Uplatní sa článok 59a a článok 3 prílohy IVa, s výnimkou tretej vety odseku 2.

Ustanovujúci orgán môže ustanoviť vykonávacie predpisy na uplatňovanie tohto článku.

▼B

Článok 56

Úradníka nesmú požiadať o prácu nadčas, s výnimkou naliehavých prípadov alebo mimoriadneho pracovného tlaku; nočná práca a všetka práca v nedeľu alebo štátny sviatok môže byť povolená len v súlade s postupom, ktorý určí menovací orgán. ►M23  Celková práca nadčas, ktorá sa môže požadovať od úradníka, nesmie presiahnuť 150 hodín za šesť mesiacov. ◄

Nadčasy odpracované úradníkmi ►M112  vo funkčnej skupine AD a vo funkčnej skupine AST 5 až 11 ◄ nezakladajú nárok týchto úradníkov na náhradu alebo odmenu.

▼M131

V súlade s ustanovením prílohy VI úradníci v platových triedach SC 1 až SC 6 a platových triedach AST 1 až AST 4 majú za odpracované nadčasy nárok na náhradné voľno alebo na odmenu, ak požiadavky služby neumožňujú čerpanie náhradného voľna počas dvoch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom boli nadčasy odpracované.

▼M22

Článok 56a

Úradník, ►M30  ————— ◄ ktorý má pravidelne pracovať v noci, sobotu, nedeľu alebo počas štátnych sviatkov, má nárok na osobitné príspevky pri práci na zmeny, ktorú orgán vyžaduje z dôvodu požiadaviek služby alebo bezpečnostných predpisov a ktorú orgán považuje za pravidelnú a trvalú.

▼M131

Komisia po porade s Výborom pre služobný poriadok stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 111 a 112 kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na tieto príspevky, a určí podmienky udeľovania týchto príspevkov a ich sadzby.

▼M22

Bežný pracovný čas úradníka pracujúceho na zmeny nesmie presiahnuť celkový ročný bežný pracovný čas.

Článok 56b

Úradník ►M31  ————— ◄ má nárok na osobitné príspevky, ak musí v súlade s rozhodnutím menovacieho orgánu z dôvodu požiadaviek služby alebo bezpečnostných predpisov zostať v pracovnej pohotovosti na pracovisku alebo doma mimo bežného pracovného času.

▼M131

Komisia po porade s Výborom pre služobný poriadok stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 111 a 112 kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na tieto príspevky, podmienky udeľovania týchto príspevkov a ich sadzby.

▼M112

Článok 56c

Niektorým ►C3  úradníkom ◄ môžu byť poskytnuté osobitné príplatky ako kompenzácia za mimoriadne ťažké pracovné podmienky.

▼M131

Komisia po porade s Výborom pre služobný poriadok stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 111 a 112 kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na tieto osobitné príspevky, podmienky udeľovania týchto príspevkov a ich sadzby.

▼BKAPITOLA 2

Dovolenka a pracovné voľno

Článok 57

Úradníci majú nárok na riadnu dovolenku, trvajúcu najmenej 24 pracovných dní a najviac 30 pracovných dní za kalendárny rok, v súlade s predpismi, ktoré sa ustanovia na základe spoločnej dohody ►M131  menovacích orgánov inštitúcií ◄ ►M128  Únie ◄ , po porade s Výborom pre služobný poriadok.

Okrem tejto riadnej dovolenky môže byť úradníkovi v mimoriadnych prípadoch, na základe jeho žiadosti, poskytnutá mimoriadna dovolenka. Pravidlá týkajúce sa tejto dovolenky sú ustanovené v prílohe V.

▼M131

Článok 58

Tehotné ženy majú po predložení lekárskeho potvrdenia okrem nároku na dovolenku podľa článku 57 navyše nárok na 20 týždňov dovolenky. Táto dovolenka sa začína najskôr šesť týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu uvedeným v lekárskom potvrdení a skončí najskôr 14 týždňov po termíne pôrodu. V prípade viacnásobného alebo predčasného pôrodu alebo pôrodu dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo závažným ochorením je dĺžka dovolenky 24 týždňov. Predčasný pôrod je na účely tohto ustanovenia pôrod, ktorý sa uskutoční pred koncom 34. týždňa tehotenstva.

▼B

Článok 59

▼M112

1.   ►C3  Úradník, ◄ ktorý predloží doklad o svojej neschopnosti plniť svoje povinnosti z dôvodu choroby alebo úrazu, má nárok na zdravotnú dovolenku.

Príslušný ►C3  úradník ◄ čo najskôr informuje svoju inštitúciu o svojej pracovnej neschopnosti a zároveň oznámi svoju súčasnú adresu. Ak jeho neprítomnosť presiahne viac ako tri dni, predloží lekárske potvrdenie. Toto potvrdenie musí poslať najneskôr v piaty deň svojej neprítomnosti, počítané od dátumu na poštovej pečiatke. Ak tak neurobí a ak neposlanie potvrdenia nie je spôsobené dôvodmi, ktoré ►C3  úradník ◄ nemôže ovplyvniť, pokladá sa neprítomnosť ►C3  úradníka ◄ za neospravedlnenú.

►C3  Úradník ◄ môže byť kedykoľvek požiadaný, aby sa podrobil lekárskemu vyšetreniu, ktoré sprostredkuje inštitúcia. Ak sa vyšetrenie nemôže uskutočniť z dôvodov na strane ►C3  úradníka ◄ , jeho neprítomnosť sa pokladá za neospravedlnenú odo dňa, keď sa toto vyšetrenie malo uskutočniť.

Ak sa počas vyšetrenia zistí, že ►C3  úradník ◄ je schopný plniť svoje povinnosti, jeho neprítomnosť sa podľa nasledujúceho pododseku pokladá za neospravedlnenú odo dňa vyšetrenia.

Ak ►C3  úradník ◄ pokladá závery lekárskeho vyšetrenia sprostredkovaného ustanovujúcim orgánom za nepodložené z lekárskeho hľadiska, môže on sám alebo lekár konajúci v jeho mene požiadať do dvoch dní inštitúciu, aby záležitosť bola predložená na posúdenie nezávislému lekárovi.

Inštitúcia ihneď predloží žiadosť ďalšiemu lekárovi, na ktorom sa dohodne ►C3  úradníkov ◄ lekár a lekár inštitúcie. Ak sa na ňom nedohodnú do piatich dní od žiadosti, inštitúcia vyberie osobu zo zoznamu nezávislých lekárov, ktorý sa každý rok stanoví po spoločnej dohode ustanovujúceho orgánu a Výboru zamestnancov. ►C3  Úradník ◄ môže do dvoch pracovných dní vzniesť námietku proti voľbe vykonanej inštitúciou, na základe čoho inštitúcia vyberie ďalšiu osobu zo zoznamu a táto voľba je konečná.

Stanovisko nezávislého lekára, poskytnuté po konzultácii s lekárom ►C3  úradníka ◄ a povereným lekárom inštitúcie, je záväzné. Ak stanovisko nezávislého lekára potvrdí záver vyšetrenia sprostredkovaného inštitúciou, neprítomnosť sa pokladá za neospravedlnenú odo dňa tohto vyšetrenia. Ak sa stanoviskom nezávislého lekára nepotvrdí záver uvedeného vyšetrenia, neprítomnosť sa pokladá za ospravedlnenú na všetky účely.

2.  Ak v priebehu 12 mesiacov súčet maximálne trojdenných neprítomností ►C3  úradníka ◄ z dôvodu choroby presiahne 12 dní, lekárske potvrdenie je povinný predložiť pre každú ďalšiu neprítomnosť z dôvodu choroby. Jeho neprítomnosť sa pokladá za neospravedlnenú od trinásteho dňa neprítomnosti z dôvodu choroby bez lekárskeho potvrdenia.

3.  Bez toho, aby tým bolo dotknuté uplatňovanie predpisov o disciplinárnom konaní a ak je to potrebné, každá neprítomnosť pokladaná za neospravedlnenú podľa odsekov 1 a 2 sa odpočíta z dovolenky za kalendárny rok príslušného ►C3  úradníka. ◄ V prípade, že ►C3  úradník ◄ už nemá nárok na dovolenku, stráca nárok na svoju mzdu za zodpovedajúce obdobie.

4.  Ustanovujúci orgán môže postúpiť posudkovej komisii prípad každého ►C3  úradníka, ◄ ktorého zdravotná dovolenka presiahne celkom 12 mesiacov v ľubovoľnom období troch rokov.

5.   ►C3  Úradník ◄ môže byť požiadaný, aby si vzal dovolenku po vyšetrení lekárom inštitúcie, ak to vyžaduje jeho zdravotný stav, alebo ak člen jeho domácnosti trpí nákazlivou chorobou.

V sporných prípadoch sa uplatňuje postup upravený v odseku 1, piaty až siedmy pododsek.

6.   ►C3  Úradníci ◄ sa každý rok podrobia vyšetreniu, ktoré vykoná lekár inštitúcie alebo praktický lekár, ktorého si vyberú.

V druhom prípade poplatky praktického lekára uhrádza inštitúcia do maximálnej výšky, ktorú každý rok určí pre obdobie najviac troch rokov ustanovujúci orgán po konzultácii s Výborom pre sSlužobný poriadok.

Článok 59a

Riadna dovolenka ►C3  úradníka, ◄ ktorému bola povolená práca na čiastočný úväzok, sa počas trvania tohto povolenia pomerne skráti.

▼B

Článok 60

S výnimkou prípadu choroby alebo úrazu nesmie byť úradník neprítomný bez predchádzajúceho povolenia jeho priameho nadriadeného. Bez toho, aby boli dotknuté platné disciplinárne opatrenia, každá nepovolená neprítomnosť, ktorá bola riadne preukázaná, sa odpočíta od riadnej dovolenky dotknutého úradníka. Ak vyčerpal svoju riadnu dovolenku, príde o odmenu za zodpovedajúce obdobie.

Ak chce úradník stráviť dovolenku mimo miesta svojho zamestnania, musí získať predchádzajúce povolenie od menovacieho orgánu.KAPITOLA 3

Sviatky

▼M131

Článok 61

Zoznamy sviatkov sa vypracujú na základe dohody medzi menovacími orgánmi inštitúcií Únie po porade s Výborom pre služobný poriadok.

▼BHLAVA V

FUNKČNÉ POŽITKY A DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA ÚRADNÍKOVKAPITOLA 1

Odmena a výdavkyOddiel 1

ODMENA

Článok 62

V súlade s prílohou VII, a ak nie je výslovne ustanovené inak, úradník, ktorý bol riadne vymenovaný, má nárok na odmenu vyplácanú v rámci jeho triedy a stupňa.

Úradník sa nesmie vzdať nároku na odmenu.

Odmena zahŕňa základný plat, rodinné prídavky a ostatné príspevky.

▼M131

Článok 63

Odmena úradníka je vyjadrená v eurách. Vypláca sa v mene krajiny, v ktorej úradník plní svoje povinnosti, alebo v eurách.

Odmena vyplatená v inej mene ako v eurách sa vypočíta na základe výmenných kurzov používaných pri plnení všeobecného rozpočtu Európskej únie k 1. júlu príslušného roku.

Výmenné kurzy sa aktualizujú každý rok so spätnou platnosťou v čase ročnej aktualizácie odmien ustanovenej v článku 65.

Článok 64

Odmena úradníka vyjadrená v eurách sa po povinných zrážkach uvedených v tomto služobnom poriadku alebo v akýchkoľvek vykonávacích nariadeniach určí pomocou opravného koeficientu, ktorý je vyšší, nižší alebo rovný 100 %, v závislosti od životných podmienok v jednotlivých miestach výkonu práce.

Opravné koeficienty sa vytvárajú či rušia a každý rok aktualizujú v súlade s prílohou XI. Na účely aktualizácie sa všetky hodnoty považujú za referenčné hodnoty. Komisia na účely informovania uverejní aktualizované hodnoty v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov od aktualizácie.

V Belgicku a Luxembursku sa nepoužije žiaden opravný koeficient, a to s ohľadom na osobitnú referenčnú úlohu týchto miest výkonu práce ako hlavných a pôvodných sídiel väčšiny inštitúcií.

Článok 65

1.  Odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie sa aktualizujú každý rok pri zohľadnení hospodárskej a sociálnej politiky Únie. Do úvahy sa vezmú najmä všetky zvýšenia platov vo verejnej službe členských štátov a potreby prijatia nových úradníkov. Aktualizácia odmien sa vykonáva v súlade s prílohou XI. Táto aktualizácia sa uskutoční pred koncom každého roku na základe správy Komisie vychádzajúcej zo štatistických údajov pripravených Štatistickým úradom Európskej únie po dohode s národnými štatistickými úradmi členských štátov; štatistické údaje odzrkadľujú situáciu v jednotlivých členských štátoch k 1. júlu. Táto správa obsahuje údaje týkajúce sa rozpočtového vplyvu odmien a dôchodkov úradníkov Únie. Postupuje sa Európskemu parlamentu a Rade.

Sumy uvedené v článku 42a druhom a treťom odseku, článkoch 66 a 69, článku 1 ods. 1, článku 2 ods. 1, článku 3 ods. 1 a 2, článku 4 ods. 1, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2, článku 10 ods. 1 prílohy VII a článku 8 ods. 2 prílohy XIII a sumy uvedené v pôvodnom článku 4a prílohy VII sa aktualizujú v súlade s článkom 18 ods. 1 prílohy XIII, sumy uvedené v článku 24 ods. 3, článku 28a ods. 3 druhom pododseku, článku 28a ods. 7, článkoch 93 a 94, článku 96 ods. 3 druhom pododseku a článku 96 ods. 7, článkoch 133, 134 a 136 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, sumy uvedené v článku 1 ods. 1 prvom pododseku nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 ( 2 ) a koeficient pre sumy uvedené v článku 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ( 3 ) sa aktualizujú každý rok v súlade s prílohou XI. Na účely informovania Komisia uverejní aktualizované sumy v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov od aktualizácie.

2.  V prípade podstatnej zmeny životných nákladov sa sumy uvedené v odseku 1 a opravné koeficienty uvedené v článku 64 aktualizujú v súlade s prílohou XI. Na účely informovania Komisia uverejní aktualizované sumy a opravné koeficienty v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov od aktualizácie.

3.  Sumy uvedené v odseku 1 a opravné koeficienty uvedené v článku 64 sa považujú za také sumy a opravné koeficienty, ktorých skutočná hodnota v určitom časovom bode podlieha aktualizácii bez toho, aby bol na to potrebný iný právny akt.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 5 a 6 prílohy XI, aktualizácia uvedená v odsekoch 1 a 2 sa nevykonáva v rokoch 2013 a 2014.

▼M78

Článok 65a

Pravidlá vykonávania článkov 64 a 65 sú uvedené v prílohe XI.

▼M3

Článok 66

▼M131

V nasledujúcej tabuľke sú stanovené základné mesačné platy pre každú platovú triedu a stupeň vo funkčných skupinách AD a AST:

▼M1361.7.2012

STUPEŇ

TRIEDA

1

2

3

4

5

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

▼M131

V nasledujúcej tabuľke sú stanovené základné mesačné platy pre každú platovú triedu a stupeň vo funkčnej skupine AST/SC: 

Stupeň

Platová trieda

1

2

3

4

5

SC 6

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

SC 5

3 844,31

4 005,85

4 174,78

4 290,31

4 349,59

SC 4

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

SC 3

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

SC 2

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

SC 1

2 345,84

2 444,41

2 547,14

2 617,99

2 654,17

▼M131

Článok 66a

1.  Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 a na účely zohľadnenia uplatňovania metódy aktualizácie odmien a dôchodkov úradníkov bez toho, aby bol dotknutý článok 65 ods. 3, dočasné opatrenie týkajúce sa odmien, ktoré Únia platí zamestnancom v aktívnom pracovnom pomere, známe ako „solidárna daň“, sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2023.

2.  Sadzba tejto solidárnej dane, ktorá sa použije pre základ definovaný v odseku 3, je 6 %. Od platovej triedy AD 15, platový stupeň 2 a vyššie sa však uplatňuje sadzba 7 %.

3.  

a) Základom pre solidárnu daň je základný plat používaný na výpočet odmeny, po odpočítaní týchto položiek:

i) príspevkov na sociálne zabezpečenie a dôchodok a dane, pred odpočítaním solidárnej dane, ktoré zaplatí úradník bez nezaopatrených osôb v rovnakej platovej triede a v rovnakom platovom stupni podľa článku 2 prílohy VII, a

ii) sumy zodpovedajúcej základnému platu úradníka v platovej triede AST 1, platový stupeň 1.

b) Zložky použité na určenie základu pre solidárnu daň sa vyjadrujú v eurách a vážia koeficientom 100.

4.  Solidárna daň sa odvádza mesačne zo zdroja príjmu; príjmy z dane sa vykážu ako príjmy všeobecného rozpočtu Európskej únie.

▼B

Článok 67

▼M16

1.  Rodinné prídavky zahŕňajú:

▼M56

a) príspevok na domácnosť;

b) príspevok na nezaopatrené dieťa;

▼M16

c) príspevok na vzdelanie.

▼M23

2.  Úradníci poberajúci rodinné prídavky uvedené v tomto článku musia priznať príspevky podobného charakteru, ktoré im boli vyplatené z iných zdrojov; tieto ďalšie príspevky sa odpočítajú od príspevkov zaplatených podľa článkov 1, 2 a 3 prílohy VII.

▼M131

3.  Príspevok na nezaopatrené dieťa môže byť zdvojnásobený na základe osobitného odôvodneného rozhodnutia menovacieho orgánu vychádzajúceho z lekárskych dokladov, ktoré potvrdzujú, že príslušné dieťa je zdravotne postihnuté alebo má dlhodobé ochorenie, z čoho pre úradníka vyplývajú vysoké finančné výdavky.

▼M56

4.   ►M95  Ak sa v zmysle článkov 1, 2 a 3 prílohy VII vyplácajú tieto rodinné prídavky inej osobe ako úradníkovi, tieto prídavky budú zaplatené v mene krajiny, v ktorej má táto osoba bydlisko, a v prípade potreby sa vypočítajú na základe výmenných kurzov uvedených v druhom pododseku článku 63. Použije sa pri nich určenie pre príslušnú krajinu, ak sa nachádza na území ►M128  Únie ◄ , alebo určenie rovnajúce sa 100, ak sa krajina trvalého bydliska nachádza mimo územia ►M128  Únie ◄ . ◄

Odseky 2 a 3 sa použijú, ak sa rodinné prídavky vyplácajú tejto osobe.

▼B

Článok 68

▼M23

Rodinné prídavky uvedené v článku 67 ods. 1 sa budú ďalej vyplácať, ak má úradník nárok na príspevok podľa článku 41 alebo podľa článku 34 alebo 42 bývalého služobného poriadku Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

Dotknutá osoba prizná príspevky podobného druhu, ktoré prijala z iných zdrojov na to isté dieťa; tieto príspevky sa odpočítajú od príspevkov zaplatených podľa článkov 1, 2 a 3 prílohy VII.

▼M112

Článok 68a

►C3  Úradník, ◄ ktorý je oprávnený pracovať na čiastočný úväzok, má nárok na odmenu vypočítanú spôsobom stanoveným v prílohe IVa.

▼B

Článok 69

▼M16

Príspevok na expatriáciu zodpovedá 16 % zo súčtu základného platu, ►M25  príspevku na domácnosť ◄ a príspevku na nezaopatrené dieťa, na ktoré má úradník nárok. Príspevok na expatriáciu nemôže byť nižší ako ►M136  509,43 EUR ◄ /mesiac.

▼M112

Článok 70

V prípade smrti ►C3  úradníka ◄ pozostalý manžel/pozostalá manželka alebo závislé deti dostávajú odmenu zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala smrť.

V prípade smrti osoby, ktorá má nárok na dôchodok alebo podporu v invalidite, uvedené ustanovenia sa vzťahujú na dôchodok alebo podporu po zosnulom.

▼M112 —————

▼BOddiel 2

VÝDAVKY

Článok 71

Úradník má v súlade s ustanovením prílohy VII nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli pri prijatí vymenovania, preradení alebo odchode zo služby, ako aj na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v priebehu alebo v súvislosti s plnením jeho povinností.KAPITOLA 2

Dávky sociálneho zabezpečenia

Článok 72

▼M56

1.  Úradník, jeho manžel/manželka, ak tento manžel/manželka nemá nárok na dávky rovnakého druhu a v rovnakej výške podľa iného právneho ustanovenia alebo právnych predpisov, jeho deti a ostatné závislé osoby v zmysle článku 2 prílohy VII sú zdravotne poistení do výšky 80 % výdavkov, ktoré im vzniknú v súlade s predpismi vypracovanými na základe dohody medzi ►M131  menovacími orgánmi každej inštitúcie ◄ ►M128  Únie ◄ , po porade s Výborom pre služobný poriadok. Táto sadzba sa zvýši na 85 % pre nasledujúce služby: konzultácie a návštevy, chirurgické zákroky, hospitalizáciu, farmaceutické výrobky, rádiológiu, analýzy, laboratórne testy a protézy na lekársky predpis, s výnimkou zubných protéz. Na 100 % sa zvýši v prípadoch tuberkulózy, detskej obrny, rakoviny, duševnej choroby a iných chorôb, ktoré menovací orgán uzná za rovnako vážne, preventívnych vyšetrení a v prípade pôrodu. Náhrada vo výške 100 % sa neuplatní v prípade choroby z povolania alebo úrazu, ktorý viedol k uplatneniu článku 73.

▼M112

Slobodný partner ►C3  úradníka ◄ sa pokladá za manžela alebo manželku v rámci systému nemocenského poistenia, ak sú splnené prvé tri podmienky uvedené v článku 1 ods. 2 písm. c) prílohy VII.

►M131  Menovacie orgány inštitúcií ◄ môžu, podľa pravidiel uvedených v prvom pododseku, delegovať na jednu inštitúciu spomedzi seba právomoc stanoviť pravidlá, ktorými sa bude riadiť úhrada výdavkov podľa postupu stanoveného v článku 110.

▼M56

Jedna tretina príspevku, požadovaná na úhradu tohto poistenia, sa bude účtovať úradníkovi, pričom táto čiastka nepresiahne 2 % z jeho základného platu.

▼M23

1a.  Úradník, ktorého služba sa skončí a ktorý predloží dôkaz, že ►M112  nevykonáva zárobkovú pracovnú činnosť ◄ , môže najneskôr mesiac po mesiaci, v ktorom sa jeho služba skončí, požiadať o zachovanie jeho zdravotného poistenia uvedeného v odseku 1 najviac počas šiestich mesiacov po ukončení služby. Príspevok uvedený v predchádzajúcom odseku sa vypočíta na základe posledného základného platu úradníka, pričom úradník uhradí polovicu príspevku.

Na základe rozhodnutia menovacieho orgánu, prijatého po porade s lekárom orgánu, obdobie jedného mesiaca na predloženie žiadosti a šesťmesačný limit uvedený v predchádzajúcom pododseku sa neuplatnia, ak dotknutá osoba trpí vážnou alebo dlhotrvajúcou chorobou, na ktorú ochorela pred odchodom zo služby a ktorú oznámila orgánu pred uplynutím šesťmesačnej lehoty uvedenej v predchádzajúcom pododseku, za predpokladu, že táto osoba sa podrobí lekárskemu vyšetreniu, ktoré zariadi orgán.

▼M56

1b.  Ak bývalý manžel/manželka úradníka, dieťa, ktoré prestane byť závislou osobou úradníka, alebo osoba, ktorá sa prestane považovať za nezaopatrené dieťa v zmysle článku 2 prílohy VII k služobnému poriadku, môže dokázať, že ►M112  nevykonáva zárobkovú pracovnú činnosť ◄ , táto osoba môže zostať zdravotne poistená, ako je stanovené v odseku 1, najviac počas jedného roka ako poistenec zahrnutý do poistenia tohto úradníka; toto poistenie nepovedie k vymáhaniu príspevku. Toto jednoročné obdobie začne plynúť dňom právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode alebo dňom straty štatútu nezaopatreného dieťaťa alebo osoby považovanej za nezaopatrené dieťa.

▼M112

2.   ►C3  Úradník, ◄ ktorý zostal v službách ►M128  Únie ◄ ►M131  do veku odchodu do dôchodku ◄ alebo ktorý poberá podporu v invalidite, má po odchode zo služby nárok na dávky stanovené v ods. 1. Výška príspevku sa vypočíta s prihliadnutím na výšku dôchodku alebo podpory v invalidite.

Tieto dávky sa vzťahujú aj na osobu, ktorá má nárok na pozostalostný dôchodok po smrti ►C3  úradníka ◄ , ktorý bol v aktívnom pracovnom pomere alebo ktorý zostal v službách ►M128  Únie ◄ ►M131  do veku odchodu do dôchodku ◄ , alebo po smrti osoby, ktorá má nárok na podporu v invalidite. Výška príspevku sa vypočíta s prihliadnutím na výšku pozostalostného dôchodku.

2a.  Na dávky, stanovené v ods. 1, majú nárok aj nasledujúce osoby, pod podmienkou, že nevykonávajú zárobkovú pracovnú činnosť:

i) bývalí ►C3  úradníci, ◄ ktorí majú nárok na starobné dôchodky a ktorí odídu zo služieb ►M128  Únie ◄ ►M131  pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku ◄ ;

ii) osoby, ktoré majú nárok na pozostalostný dôchodok v dôsledku smrti bývalého ►C3  úradník, ◄ ktorý odišiel zo služieb ►M128  Únie ◄ ►M131  pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku ◄ .

Príspevok uvedený v odseku 1 sa vypočíta z dôchodku bývalého ►C3  úradníka ◄ pred podaním žiadosti a v prípade potreby s uplatnením redukčného koeficientu stanoveného v článku 9 prílohy VIII k služobnému poriadku.

Osoby, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, nedostávajú dávku, stanovenú v odseku 1, ak o ňu nepožiadajú. Príspevok sa vypočíta na základe sirotského dôchodku.

▼M112

2b.  V prípade osôb, ktoré majú nárok na starobný dôchodok alebo pozostalostný dôchodok, príspevok uvedený v odsekoch 2 a 2a nesmie byť nižší ako príspevok vypočítaný zo základného platu, zodpovedajúcemu prvému platovému stupňu v ►M131  platovej triede AST 1 ◄ .

2c.   ►C3  Úradníci, ◄ ktorí sú prepustení zo zamestnania v súlade s článkom 51 a nemajú nárok na starobný dôchodok, majú podobne nárok na dávky stanovené v odseku 1, ak nevykonávajú zárobkovú pracovnú činnosť a ak uhradia polovicu príspevku, vypočítaného z ich posledného základného platu.

▼B

3.  Ak celkové výdavky, ktoré neboli nahradené za ktorékoľvek obdobie 12 mesiacov, presiahnu polovicu základného mesačného platu alebo dôchodku úradníka, menovací orgán povolí špeciálnu náhradu, berúc do úvahy rodinné okolnosti príslušnej osoby, spôsobom ustanoveným v pravidlách, na ktoré odkazuje odsek 1.

▼M23

4.   ►M56  Osoby, ktoré majú nárok na vyššie uvedené dávky, priznajú výšku všetkých náhrad, ktoré im boli zaplatené alebo ktoré môžu požadovať v rámci iného systému nemocenského poistenia, ustanoveného zákonom alebo predpisom, pre seba alebo pre osoby kryté ich poistením. ◄

Ak celková čiastka, ktorú by získali vo forme náhrad, presiahne sumu náhrad ustanovenú v odseku 1, rozdiel sa odpočíta od čiastky, ktorá má byť uhradená podľa odseku 1, s výnimkou náhrad, ktoré získali zo súkromného systému doplnkového nemocenského poistenia, pokrývajúcich časť výdavkov, ktoré sa nehradia zo systému nemocenského poistenia ►M128  Únie ◄ .

▼B

Článok 73

1.  Úradník je poistený odo dňa nástupu do služby pre prípad choroby z povolania a úrazu, podliehajúc pravidlám vypracovaným na základe spoločnej dohody ►M131  menovacích orgánov inštitúcií ◄ ►M128  Únie ◄ , po porade s Výborom pre služobný poriadok. Na náklady poistenia proti rizikám, ktoré nie sú spojené s jeho povolaním, prispieva čiastkou nepresahujúcou 0,1 % z jeho základného platu.

Tieto pravidlá určia, ktoré riziká nie sú pokryté.

2.  Vyplácajú sa nasledujúce dávky:

a) V prípade smrti:

Platba paušálnej čiastky, rovnajúcej sa päťnásobku ročného základného platu zosnulého, vypočítaného na základe mesačných čiastok platu, prijatých počas 12 mesiacov pred úrazom, osobám uvedeným nižšie:

 manželovi/manželke a deťom zosnulého úradníka v súlade s dedičským právom, ktorým sa spravuje pozostalosť úradníka; čiastka zaplatená manželke však nemôže predstavovať menej ako 25 % z paušálnej čiastky,

 ak neexistujú osoby kategórie uvedenej vyššie, ostatným potomkom v súlade s dedičským právom, ktorým sa spravuje pozostalosť úradníka,

 ak neexistujú osoby ani jednej z dvoch vyššie uvedených kategórií, príbuzným vo vzostupnej línii v súlade s dedičským právom, ktorým sa spravuje pozostalosť úradníka,

 ak neexistujú osoby žiadnej z troch vyššie uvedených kategórií, orgánu.

b) V prípade úplnej trvalej invalidity:

Platba úradníkovi paušálnej čiastky, rovnajúcej sa osemnásobku jeho ročného základného platu, vypočítaného na základe mesačných čiastok, ktoré prijal počas 12 mesiacov pred úrazom.

c) V prípade čiastočnej trvalej invalidity:

Platba úradníkovi časti sumy ustanovenej pod písm. b), vypočítanej na základe stupnice ustanovenej v predpisoch, uvedených v odseku 1.

V súlade s ustanoveniami týchto predpisov platby uvedené vyššie môžu byť nahradené ročnou platbou.

Dávky uvedené vyššie môžu byť zaplatené popri dávkach ustanovených v kapitole 3.

3.  Nasledujúce výdavky sú tiež kryté spôsobom stanoveným v pravidlách uvedených v odseku 1: liečebné, farmaceutické, nemocničné, chirurgické, protetické, rádiologické, masážne, ortopedické, klinické alebo dopravné náklady, alebo iné podobné výdavky, ktoré vznikli v dôsledku úrazu alebo choroby z povolania.

Náhrada sa poskytne len v prípade, že čiastka zaplatená úradníkovi podľa článku 72 úplne nepokrýva vzniknuté výdavky.

▼M62 —————

▼B

Článok 74

▼M39

1.  Pri narodení dieťaťa úradníkovi osoba, ktorá sa skutočne stará o toto dieťa, dostane príspevok vo výške ►M97  198,31 EUR ◄ .

Rovnaký príspevok sa vyplatí úradníkovi, ktorý si osvojí dieťa mladšie ako päť rokov a nezaopatrené v zmysle článku 2 ods. 2 prílohy VII.

▼B

2.  Tento príspevok sa vyplatí aj v prípade ukončenia tehotenstva po menej ako siedmich mesiacoch.

▼M39

3.  Príjemca príspevku pri narodení dieťaťa prizná všetky príspevky rovnakého druhu, ktoré získal z iných zdrojov pre to isté dieťa; tieto príspevky sa odpočítajú od vyššie uvedeného príspevku. Ak sú obaja rodičia úradníci ►M128  Únie ◄ , príspevok sa zaplatí len raz.

▼M56

Článok 75

V prípade smrti úradníka, manžela/manželky alebo dieťaťa úradníka, alebo inej závislej osoby v zmysle článku 2 prílohy VII, ktorá žila v domácnosti úradníka, orgán uhradí náklady spojené s dopravou tela z miesta výkonu práce úradníka na miesto jeho pôvodu.

Ak úradník zomrie počas služobnej cesty, orgán uhradí náklady spojené s dopravou tela z miesta, kde nastala smrť, na miesto pôvodu úradníka.

▼B

Článok 76

Dary, pôžičky alebo zálohy možno poskytnúť úradníkom, bývalým úradníkom alebo ak úradník zomrel, jeho oprávneným osobám, ktoré sú v mimoriadne zložitej situácii, napríklad v dôsledku vážnej alebo dlhotrvajúcej choroby alebo z dôvodu ►M112  invalidity alebo ◄ rodinných pomerov.

▼M112

Článok 76a

Pozostalý manžel/pozostalá manželka, ktorý/ktorá má vážnu alebo dlhotrvajúcu chorobu alebo zdravotné postihnutie môže dostávať počas trvania choroby alebo zdravotného postihnutia finančnú pomoc, zvyšujúcu dôchodok, od inštitúcie na základe preskúmania sociálnej a zdravotnej situácie príslušnej osoby. Predpisy, ktorými sa vykonáva tento článok, budú stanovené po spoločnej dohode medzi ►M131  menovacími orgánmi inštitúcií ◄ po konzultácii s Výborom pre služobný poriadok.

▼BKAPITOLA 3

▼M112

Dôchodky a podpora v invalidite

▼M131

Článok 77

Úradník, ktorý ukončil aspoň 10-ročnú službu, má nárok na starobný dôchodok. Na tento dôchodok má však nárok bez ohľadu na dĺžku služby, ak presiahol vek odchodu do dôchodku, ak nemohol byť opätovne vymenovaný na svoje pracovné miesto počas obdobia zaradenia mimo činnej služby alebo ak odišiel do dôchodku v záujme služby.

Maximálny starobný dôchodok je 70 % z posledného základného platu vyplateného v rámci poslednej platovej triedy, v ktorej bol úradník zaradený aspoň jeden rok. 1,80 % z tohto posledného základného platu sa zaplatí úradníkovi za každý rok služby uznaný podľa článku 3 prílohy VIII.

Avšak v prípade úradníkov, ktorí pracujú ako asistenti osoby vykonávajúcej funkciu ustanovenú v Zmluve o Európskej únii alebo v Zmluve o fungovaní Európskej únie, voleného predsedu jednej z inštitúcií alebo jedného z orgánov Únie alebo voleného predsedu jednej z politických skupín v Európskom parlamente, nárok na dôchodok zodpovedajúci počtu služobných rokov potrebných na odchod do dôchodku a získaný počas práce v tejto funkcii sa vypočíta na základe posledného základného platu, ktorý úradník poberal počas tohto obdobia, ak je tento základný plat vyšší ako plat použitý ako základ na účely druhého odseku tohto článku.

Starobný dôchodok nesmie byť nižší ako 4 % výšky životného minima za rok služby.

Vek odchodu do dôchodku je 66 rokov.

Od 1. januára 2014 sa každých päť rokov vykoná prehodnotenie veku odchodu do dôchodku na základe správy, ktorú Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade. V správe sa posúdi predovšetkým vývoj veku odchodu do dôchodku zamestnancov verejnej služby členských štátov a vývoj priemernej dĺžky života úradníkov inštitúcií.

V prípade potreby navrhne Komisia zmenu veku odchodu do dôchodku v súlade so závermi tejto správy, pričom osobitnú pozornosť venuje vývoju v členských štátoch.

Článok 78

Úradník má nárok za podmienok stanovených v článkoch 13 až 16 prílohy VIII na invalidný dôchodok v prípade celkovej trvalej invalidity, ktorá mu bráni v plnení povinností zodpovedajúcich pracovnému miestu v jeho funkčnej skupine.

Článok 52 sa uplatňuje obdobne na príjemcov podpory v invalidite. Ak príjemca podpory v invalidite odíde do dôchodku pred dosiahnutím veku 66 rokov bez toho, aby dosiahol nárok na maximálny dôchodok, uplatňujú sa všeobecné predpisy o starobných dôchodkoch. Výška starobného dôchodku vychádza z výšky platu pre platovú triedu a platový stupeň, v ktorých bol úradník zaradený, keď sa stal invalidom.

Výška podpory v invalidite zodpovedá 70 % posledného základného platu úradníka. Nesmie byť však nižšia ako životné minimum.

Z podpory v invalidite sa platia príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia, vypočítané na základe uvedenej podpory.

Ak invalidita vznikne v dôsledku úrazu počas plnenia alebo v súvislosti s plnením pracovných povinností úradníka, choroby z povolania, verejnej prospešnej činnosti alebo ohrozenia vlastného života pri záchrane iného ľudského života, podpora v invalidite nesmie byť nižšia ako 120 % výšky životného minima. V takýchto prípadoch sa príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia zaplatia v plnej výške z rozpočtu inštitúcie alebo orgánu uvedeného v článku 1b.

▼B

Článok 79

►M112  Pozostalá manželka ◄ po úradníkovi alebo bývalom úradníkovi má nárok spôsobom ustanoveným v kapitole 4 prílohy VIII na pozostalostný dôchodok vo výške ►M5  60 %  ◄ zo ►M112  starobného dôchodku alebo podpory v invalidite ◄ , ktorý poberal ►M112  zosnulý ◄ alebo ktorý, bez ohľadu na dĺžku služby ►M62  alebo vek ◄ , by mu bol vyplácaný, keby naň mal nárok v čase svojej smrti.

Pozostalostný dôchodok platený ►M112  pozostalá manželka ◄ po úradníkovi, ktorý zomrel v čase, keď bol v jednom z administratívnych postavení uvedených v článku 35 ►M62  ————— ◄ , nemôže byť nižší ako životné minimum, ani ako ►M23  35 % ◄ z posledného základného platu, ktorý tento úradník dostal.

▼M62

Táto čiastka nemôže byť nižšia ako 42 % z posledného základného platu, ktorý dostal úradník, ak bola jeho smrť spôsobená jednou z okolností uvedených v ►M112  piatom odseku článku 78 ◄ .

▼M112 —————

▼B

Článok 80

▼M112

Ak ►C3  úradník ◄ alebo osoba, ktorá má nárok na starobný dôchodok alebo podporu v invalidite, zomrie a nezanechá po sebe manžela/manželku, ktorý/ktorá by mal/mala nárok na pozostalostný dôchodok, deti závislé na zosnulom/zosnulej v čase jeho smrti v zmysle článku 2 prílohy VII majú nárok na sirotský dôchodok podľa článku 21 prílohy VIII.

▼B

Rovnaký nárok na dôchodok sa uplatní na deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky, v prípade smrti alebo nového manželstva uzatvoreného ►M62  manželom/manželkou ◄ poberajúcim/poberajúcou pozostalostný dôchodok.

▼M23

Ak zomrie úradník alebo osoba majúca nárok na ►M112  starobný dôchodok alebo podpora v invalidite ◄ , ale podmienky uvedené v prvom odseku nie sú splnené, budú mať nezaopatrené deti v zmysle článku 2 prílohy VII nárok na sirotský dôchodok v súlade s článkom 21 prílohy VIII; dôchodok bude zodpovedať polovici dôchodku vypočítaného v súlade s uvedeným článkom.

▼M112

V prípade osôb, pokladaných za závislé deti v zmysle článku 2 ods. 4 prílohy VII, sirotský dôchodok nesmie presiahnuť čiastku, ktorá sa rovná dvojnásobku prídavku na nezaopatrené dieťa.

▼M112

Ak dieťa bolo osvojené, nevzniká smrťou biologického rodiča, ktorý bol nahradený adoptívnym rodičom, nárok na výplatu sirotského dôchodku.

▼M131

Nárok ustanovený v prvom, druhom a treťom odseku sa uplatní v prípade úmrtia bývalého úradníka, ktorý má nárok na príspevok podľa článku 50 služobného poriadku, článku 5 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ( 4 ), článku 3 nariadenia Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 2530/72 ( 5 ) alebo článku 3 nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1543/73 ( 6 ), a v prípade úmrtia bývalého úradníka, ktorý odišiel zo služby pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a požiadal o odloženie svojho starobného dôchodku k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dovŕšil vek odchodu do dôchodku.

▼M112

Osoby poberajúce sirotský dôchodok nesmú od ►M128  Únie ◄ dostávať viac než jeden dôchodok tohto typu. Ak má pozostalé dieťa nárok na viac ako jeden dôchodok ►M128  Únie ◄ , bude dostávať dôchodok poskytujúci vyššiu alebo najvyššiu čiastku.

▼B

Článok 81

▼M112

Osoba, ktorá má nárok na starobný dôchodok alebo na podporu v invalidite, alebo na pozostalostný dôchodok, má za podmienok stanovených v prílohe VII nárok na rodinné prídavky uvedené v článku 67; príspevok na domácnosť sa vypočíta na základe dôchodku alebo prídavku príjemcu. Tieto prídavky sa vyplácajú príjemcom pozostalostného dôchodku len za deti, ktoré boli závislé na zosnulom ►C3  úradníkovi ◄ alebo bývalom ►C3  úradníkovi ◄ v čase jeho smrti.

▼M23

Výška príspevku na nezaopatrené dieťa, poskytovaného osobe majúcej nárok na pozostalostný dôchodok, zodpovedá dvojnásobku príspevku uvedeného v článku 67 ods. 1 písm. b).

▼M62

Článok 81a

1.  Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia, najmä ustanovenia týkajúce sa minimálnych čiastok, ktoré sa zaplatia osobám majúcim nárok na pozostalostný dôchodok, celková čiastka, vyplácaná vo forme pozostalostného dôchodku, zvýšeného o rodinné prídavky a zníženého o daň a ostatné povinné odvody, vdove a ostatným oprávneným osobám, nesmie presiahnuť nasledujúce:

a) v prípade smrti úradníka s niektorým z administratívnych postavení uvedených v článku 35 výšku odmeny, ktorú by tento úradník dostával v rámci rovnakej triedy a rovnakého stupňa, keby bol ešte v službe, s pripočítaním všetkých rodinných prídavkov, ktoré by poberal v tom prípade, a s odpočítaním dane a ostatných povinných zrážok;

b) počas obdobia nasledujúceho odo dňa, keď by úradník uvedený v písmene a) dosiahol ►M131  vek 66 rokov ◄ , výšku starobného dôchodku, na ktorý by mal potom nárok, keby bol nažive, vychádzajúceho z rovnakej triedy a rovnakého stupňa v čase smrti, s pripočítaním všetkých rodinných prídavkov, ktoré by poberal, a s odpočítaním dane a ostatných povinných zrážok;

c) v prípade smrti bývalého úradníka, majúceho nárok na starobný dôchodok alebo na ►M112  podporu v invalidite ◄ , výšku dôchodku, na ktorý by mal nárok, keby bol nažive, po započítaní príspevkov a zrážok uvedených v písmene b);

▼M131

d) v prípade úmrtia bývalého úradníka, ktorý odišiel zo služby pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a požiadal, aby bol jeho starobný dôchodok odložený k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahol vek odchodu do dôchodku, výšku starobného dôchodku, na ktorú by mal nárok vo veku odchodu do dôchodku v prípade, ak by bol nažive, po započítaní príspevkov a zrážok uvedených v písmene b);

▼M62

e) v prípade smrti úradníka alebo bývalého úradníka, majúceho v deň svojej smrti nárok na ►M131  príspevok podľa článku 41, 42c alebo 50 ◄ tohto služobného poriadku, článku 5 nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, článku 3 nariadenia (Euratom, ESUO, EHS) č. 2530/72, článku 3 nariadenia (ESUO, EHS, Euratom) č. 1543/73, článku 2 nariadenia (ESUO, EHS, Euratom) č. 2150/82 alebo článku 3 nariadenia (ESUO, EHS, Euratom) č. 1679/85, výšku príspevku, na ktorý by mal nárok, keby bol nažive, po započítaní príspevkov a zrážok uvedených v písmene b);

f) počas obdobia nasledujúceho po dni, keď by bývalý úradník, uvedený v písmene e), stratil nárok na príspevok, výšku starobného dôchodku, na ktorý by mal nárok v tento deň, keby žil a spĺňal príslušné vekové požiadavky na udelenie práv na dôchodok, po započítaní príspevkov a zrážok uvedených v písmene b).

2.  Na účely odseku 1 sa neberú do úvahy opravné koeficienty, ktoré by mohli ovplyvniť jednotlivé predmetné čiastky.

3.  Maximálna čiastka, vymedzená v písmenách a) až f), sa pomerne rozdelí medzi osoby majúce nárok na pozostalostný dôchodok podľa ich príslušných nárokov, pričom odsek 1 sa nezohľadní na tento účel.

Na takto rozdelené čiastky sa použije druhý, ►M112  a tretí ◄ pododsek článku 82 ods. 1.

▼M112

Článok 82

1.  Vyššie uvedené dôchodky sa vypočítajú na základe platových stupníc platných v prvý deň mesiaca, v ktorom vznikne nárok.

Na dôchodky sa nepoužíva žiadny korekčný koeficient.

Dôchodky vyjadrené v eurách sa zaplatia v jednej z mien uvedených v článku 45 prílohy VIII k služobnému poriadku.

▼M131

2.  Ak sa odmeny aktualizujú v súlade s článkom 65 ods. 1, rovnako sa aktualizujú aj dôchodky.

▼M112

3.  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa uplatňujú obdobne na príjemcov podpory v invalidite.

▼B

Článok 83

1.  Dávky vyplácané v rámci tohto dôchodkového systému sú účtované na ťarchu rozpočtu ►M128  Únie ◄ . Členské štáty spoločne ručia za platbu týchto dávok v súlade so stupnicou určenou na financovanie týchto výdavkov.

▼M131 —————

▼B

2.  Úradníci prispievajú na náklady na financovanie tohto systému dôchodkového zabezpečenia jednou tretinou. Príspevok je ►M133  10,3 % ◄ zo základného platu úradníka, pričom opravné koeficienty uvedené v článku 64 sa nezohľadnia. Príspevok sa každý mesiac zrazí z miezd úradníkov. ►M112  Príspevok sa upraví v súlade s predpismi ustanovenými v prílohe XII. ◄

3.  Postup pri výpočte dôchodkov úradníkov, ktorí strávili časť svojej služby v Európskom spoločenstve uhlia a ocele alebo ktorí patria k spoločným orgánom alebo inštitúciám spoločenstiev, a rozdelenie nákladov na vymeranie týchto dôchodkov medzi dôchodkový fond Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a rozpočty Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ustanoví nariadenie prijaté na základe dohody medzi radami a Výborom predsedov Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, po porade s Výborom pre služobný poriadok.

▼M112 —————

▼M112

Článok 83a

1.  Rovnováha systému sa udržiava v súlade podrobnými predpismi stanovenými v prílohe XII.

▼M131

2.  Agentúry, ktoré nedostávajú dotáciu zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, zaplatia do tohto rozpočtu celú sumu príspevkov potrebných na financovanie systému. Agentúry, ktoré sú čiastočne financované z tohto rozpočtu, zaplatia od 1. januára 2016 časť príspevkov zamestnávateľa, ktorá zodpovedá podielu príjmov agentúry bez dotácie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a jej celkových príjmov.

3.  Rovnováha systému dôchodkového zabezpečenia sa zaručí vekom odchodu do dôchodku a sadzbou príspevkov do systému. Pri príležitosti poistno-matematického hodnotenia, ktoré sa uskutoční každých päť rokov podľa prílohy XII, sa sadzba príspevkov do systému dôchodkového zabezpečenia aktualizuje s cieľom zabezpečiť rovnováhu systému.

4.  Komisia každý rok aktualizuje poistno-matematické hodnotenie uvedené v odseku 3 v súlade s článkom 1 ods. 2 prílohy XII. Ak sa preukáže, že medzi sadzbou príspevkov uplatňovanou v danom čase a sadzbou požadovanou na zachovanie poistno-matematickej rovnováhy existuje rozdiel v hodnote minimálne 0,25 bodov, sadzba sa upraví v súlade s opatreniami stanovenými v prílohe XII.

5.  Na účely odsekov 3 a 4 tohto článku sa aktualizuje referenčný údaj stanovený v článku 83 ods. 2. Komisia na účely informovania uverejní výslednú aktualizovanú sadzbu príspevkov v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do dvoch týždňov od aktualizácie.

▼B

Článok 84

Podrobné pravidlá, ktorými sa spravuje systém dôchodkového zabezpečenia, uvedený vyššie, obsahuje príloha VIII.KAPITOLA 4

Náhrada neoprávnených platieb

Článok 85

▼M23

Každá neoprávnená platba musí byť nahradená, ak príjemca vedel, že neexistuje dostatočný dôvod na platbu, alebo ak neoprávnenosť platby bola taká zjavná, že o nej musel vedieť.

▼M112

Žiadosť o vrátenie sa musí predložiť najskôr päť rokov odo dňa, keď príslušná čiastka bola zaplatená. Ak ustanovujúci orgán môže dokázať, že príjemca úmyselne zavádzal administratívu, aby získal príslušnú čiastku, žiadosť o vrátenie nestráca platnosť ani po uplynutí tohto obdobia.

▼M62KAPITOLA 5

Prechod práv na ►M128  Úniu ◄

Článok 85a

1.  Ak smrť, poranenie pri nehode alebo choroba osoby, na ktorú sa vzťahuje tento služobný poriadok, spôsobila tretia strana, na ►M128  Úniu ◄ v súvislosti s povinnosťami, ktoré pre ne vyplývajú zo služobného poriadku v dôsledku udalosti, ktorá bola príčinou tejto smrti, tohto poranenia alebo tejto choroby, prejdú automaticky práva, vrátane súdnej vymáhateľnosti nárokov, obete alebo jej oprávnených nástupcov proti tretej strane.

2.  Prechod práv ustanovený v odseku 1 sa okrem iného vzťahuje na:

 nepretržité vyplácanie odmeny v súlade s článkom 59 úradníkovi počas obdobia jeho dočasnej práceneschopnosti,

 platby vykonané v súlade s článkom 70 po smrti úradníka alebo bývalého úradníka, majúce nárok na dôchodok,

 dávky vyplácané podľa článkov 72 a 73 a ich vykonávacích predpisov v súvislosti so zdravotným a úrazovým poistením,

 úhradu nákladov spojených s dopravou tela, uvedenú v článku 75,

 doplnkové rodinné prídavky, vyplácané v súlade s článkom 67 ods. 3 a s článkom 2 ods. 3 a 5 prílohy VII na nezaopatrené dieťa trpiace vážnou chorobou, telesným alebo duševným postihnutím,

  ►M112  podpory v invalidite ◄ vyplácané v prípade úrazu alebo choroby, ktorej výsledkom je trvalá invalidita, ktorá bráni úradníkovi v plnení jeho povinností,

 pozostalostné dôchodky vyplácané v prípade smrti úradníka alebo bývalého úradníka, alebo smrti manžela/manželky úradníka alebo bývalého úradníka, majúceho nárok na dôchodok, ak tento manžel/manželka nie je zamestnancom ani dočasným zamestnancom,

 sirotský dôchodok vyplácaný bez ohľadu na vek dieťaťu úradníka alebo bývalého úradníka, ak si toto dieťa v dôsledku vážnej choroby, invalidity alebo zdravotného postihnutia nemôže zarábať na živobytie po smrti osoby, od ktorej bolo závislé.

3.  Na ►M128  Úniu ◄ však neprechádzajú práva na odškodnenie za čisto osobnú ujmu, napríklad nemateriálnu ujmu, bolestné alebo náhradu za znetvorenie a stratu pohodlia, presahujúcu výšku príspevku poskytovaného na tieto položky podľa článku 73.

4.  Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 nesmú byť prekážkou priamej žaloby ►M128  Únie ◄ .

▼BHLAVA VI

DISCIPLINÁRNE OPATRENIA

Článok 86

1.  Každé porušenie povinností vyplývajúcich z tohto služobného poriadku úradníkom alebo bývalým úradníkom, úmyselné alebo spôsobené nedbanlivosťou z jeho strany, vystaví tohto úradníka disciplinárnemu konaniu.

▼M112

2.  Ak ustanovujúci orgán alebo OLAF získajú dôkaz o porušení povinností v zmysle ods. 1, môžu začať administratívne vyšetrovanie, aby overili, či k tomuto porušeniu naozaj došlo.

3.  Disciplinárne predpisy, postupy a opatrenia, a predpisy a postupy týkajúce sa administratívneho vyšetrovania, sú upravené v prílohe IX.

▼M112 —————

▼BHLAVA VII

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Článok 90

▼M23

1.  Každá osoba, na ktorú sa vzťahuje tento služobný poriadok, môže predložiť menovaciemu orgánu žiadosť, aby prijal rozhodnutie, ktoré sa jej týka. Orgán oznámi dotknutej osobe svoje odôvodnené rozhodnutie do štyroch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti. Ak po uplynutí tejto lehoty nedostala dotknutá osoba žiadnu odpoveď, žiadosť sa pokladá za zamietnutú; proti takémuto zamietnutiu môže podať sťažnosť v súlade s nasledujúcim odsekom.

2.  Každá osoba, na ktorú sa vzťahuje tento služobný poriadok, môže predložiť menovaciemu orgánu sťažnosť na akt, ktorý má na ňu negatívny účinok, ak uvedený orgán prijal rozhodnutie alebo ak neprijal opatrenie predpísané služobným poriadkom. Sťažnosť sa musí podať do troch mesiacov. Táto lehota začne plynúť:

 dňom uverejnenia aktu, ak ide o opatrenie všeobecného charakteru,

 dňom oznámenia rozhodnutia dotknutej osobe, ale v každom prípade najneskôr odo dňa prijatia tohto oznámenia príslušnou osobou, ak opatrenie postihuje uvedenú osobu; ak akt postihujúci uvedenú osobu obsahuje aj sťažnosť na ďalšiu osobu, táto lehota začne plynúť pre túto druhú osobu dňom, keď prijme príslušné oznámenie, ale v každom prípade najneskôr dňom uverejnenia,

 dňom uplynutia lehoty predpísanej pre odpoveď, ak sa sťažnosť týka nepriameho prijatého rozhodnutia, ktorým sa zamieta žiadosť ustanovená v odseku 1.

Orgán oznámi dotknutej osobe svoje odôvodnené rozhodnutie do štyroch mesiacov odo dňa podania sťažnosti. Ak po uplynutí tejto lehoty nedostala príslušná osoba odpoveď na svoju sťažnosť, považuje sa to za nepriamo prijaté rozhodnutie, ktorým sa jej sťažnosť zamieta, a môže sa proti nemu odvolať podľa článku 91.

▼M112 —————

▼M112

Článok 90a

Každá osoba, na ktorú sa vzťahuje tento Služobný poriadok, môže podľa článku 90 ods. 1 predložiť riaditeľovi OLAF žiadosť, aby prijal rozhodnutie, ktoré sa jej týka v súvislosti s vyšetrovaním, ktoré OLAF vykonáva. Táto osoba môže predložiť riaditeľovi OLAF v zmysle článku 90 ods. 2 aj sťažnosť na akt, ktorý má na ňu nepriaznivý účinok v súvislosti s vyšetrovaním, ktoré OLAF vykonáva.

Článok 90b

Každá osoba, na ktorú sa vzťahuje tento Služobný poriadok, môže predložiť Európskemu inšpektorovi ochrany údajov žiadosť alebo sťažnosť v zmysle článku 90 ods. 1 a 2 v rámci oblasti jeho pôsobnosti.

Článok 90c

Žiadosti a sťažnosti, týkajúce sa oblastí, na ktoré bol uplatnený článok 2 ods. 2, sa podávajú ustanovujúcemu orgánu, poverenému výkonom právomocí.

▼B

Článok 91

▼M23

1.  Súdny dvor ►M128  Európskej únie ◄ má právomoc v každom spore medzi ►M128  Úniou ◄ a ktoroukoľvek osobou, na ktorú sa vzťahuje tento služobný poriadok, pokiaľ ide o zákonnosť aktu negatívne ovplyvňujúceho túto osobu v zmysle článku 90 ods. 2. V sporoch finančného charakteru má Súdny dvor neobmedzenú právomoc.

2.  Odvolanie na Súdny dvor ►M128  Európskej únie ◄ je prípustné, len ak:

 bola menovaciemu orgánu predtým predložená sťažnosť v súlade s článkom 90 ods. 2 v lehote stanovenej v uvedenom článku a

 sťažnosť bola zamietnutá výslovnými rozhodnutiami alebo konkludentne prijatým rozhodnutím.

3.  Odvolania podľa odseku 2 sa musia podať do troch mesiacov. Táto lehota začne plynúť:

 dňom oznámenia rozhodnutia prijatého na základe sťažnosti,

 dňom uplynutia lehoty stanovenej pre odpoveď, ak bolo odvolanie podané proti nepriamo prijatému rozhodnutiu, ktorým sa zamieta sťažnosť predložená v súlade s článkom 90 ods. 2; ak sťažnosť bude zamietnutá výslovným rozhodnutím po tom, ako bola zamietnutá konkludentne prijatým rozhodnutím, no pred uplynutím lehoty na podanie odvolania, lehota na podanie odvolania začne bežať znovu.

4.  Odchylne od odseku 2 môže dotknutá osoba po predložení sťažnosti menovaciemu orgánu v súlade s článkom 90 ods. 2 okamžite podať odvolanie na Súdny dvor pod podmienkou, že toto odvolanie bude sprevádzať žiadosť o odklad výkonu sporného aktu alebo o prijatie predbežných opatrení. Konanie vo veci pred Súdnym dvorom sa potom preruší až dovtedy, kým sa neprijme výslovné alebo konkludentné rozhodnutie, ktorým sa sťažnosť zamieta.

5.  Odvolania podľa tohto článku sú preskúmané a prerokované v súlade s rokovacím poriadkom Súdneho dvora ►M128  Európskej únie ◄ .

▼M112

Článok 91a

Všetky odvolania, týkajúce sa oblastí, v ktorých bol uplatnený článok 2 ods. 2, sa podávajú proti inštitúcii, ktorej je ustanovujúci orgán, poverený výkonom právomocí, zodpovedný.

▼M131 —————

▼M128HLAVA VIIIa

OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ESVČ

Článok 95

1.  Právomoci, ktorými je na základe tohto služobného poriadku poverený menovací orgán, bude v súvislosti so zamestnancami ESVČ vykonávať Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Komisie (ďalej len „vysoký predstaviteľ“). Vysoký predstaviteľ môže určiť, kto vykonáva tieto právomoci v rámci ESVČ. Uplatňuje sa článok 2 ods. 2

2.  Pokiaľ ide o vedúcich delegácií, právomoci týkajúce sa menovania sa vykonávajú s využitím riadneho výberového konania vychádzajúceho zo zásluh a zohľadňujúceho rodovú a geografickú vyváženosť, na základe zoznamu uchádzačov, ktorý schválila Komisia v rámci právomocí, ktoré jej udeľujú zmluvy. To platí primerane aj pre presuny v záujme služby uskutočnené vo výnimočných prípadoch a na dobu určitú na miesto vedúceho delegácie.

3.  Pokiaľ ide o vedúcich delegácií, v prípadoch keď sú v rámci svojich pracovných povinností poverení vykonávaním úloh pre Komisiu, menovací orgán začne voči týmto zamestnancom administratívne vyšetrovanie a disciplinárne konanie uvedené v článkoch 22 a 86 a v prílohe IX, ak o to Komisia požiada.

Na účely uplatňovania článku 43 sa uskutoční konzultácia s Komisiou.

Článok 96

Bez ohľadu na článok 11 sa úradník Komisie pracujúci v delegácii Únie riadi pokynmi vedúceho delegáciev súlade s úlohou vedúceho delegácie stanovenou v článku 5 rozhodnutia Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť ( 7 ).

Úradník ESVČ, ktorý musí v rámci svojich pracovných povinností vykonávať úlohy, ktorými ho poverila Komisia, prijíma v súvislosti s týmito úlohami pokyny od Komisie v súlade s článkom 221 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Komisia a ESVČ sa dohodnú na podrobnom spôsobe uplatňovania tohto článku.

Článok 97

Pokiaľ ide o úradníkov, ktorí boli do ESVČ presunutí na základe rozhodnutia 2010/427/EÚ, odchylne od článkov 4 a 29 tohto služobného poriadku a v súlade s podmienkami stanovenými v jeho článku 7 ods. 1, môžu menovacie orgány dotknutých inštitúcií do 30. júna 2014, konajúc na základe spoločnej dohody a výlučne v záujme služby, vo výnimočných prípadoch tohto úradníka po jeho vypočutí presunúť z ESVČ na voľné miesto rovnakej triedy v rámci generálneho sekretariátu Rady alebo v Komisii bez toho, aby zamestnancov vopred informovali o voľnom pracovnom mieste.

Článok 98

1.  Na účely článku 29 ods. 1 písm. a) pri obsadzovaní voľného miesta v ESVČ menovací orgán posudzuje žiadosti úradníkov generálneho sekretariátu Rady, Komisie a ESVČ, dočasných zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje článok 2 písm. e) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, a zamestnancov diplomatických služieb členských štátov, bez toho, aby uprednostňoval niektorú z týchto kategórií. Do 30. júna 2013, odchylne od článku 29 týkajúceho sa náboru mimo inštitúcie, ESVČ prijíma výlučne úradníkov z generálneho sekretariátu Rady a z Komisie ako aj zamestnancov z diplomatických služieb členských štátov.

Vo výnimočných prípadoch a po vyčerpaní možností náboru v súlade s týmito ustanoveniami sa však menovací orgán môže rozhodnúť pre nábor technického pomocného personálu na úrovni AD potrebného na riadne fungovanie ESVČ, napríklad odborníkov v oblasti krízového riadenia, bezpečnosti a informačných technológií, mimo zdrojov uvedených v prvej vete prvého pododseku.

Od 1. júla 2013, menovací orgán posudzuje aj žiadosti úradníkov z iných inštitúcií než sú tie, ktoré sa uvádzajú v prvom pododseku, bez toho, aby uprednostňoval niektorú z týchto kategórií.

2.  Na účely článku 29 ods. 1 a bez toho, aby bol dotknutý článok 97, pri obsadzovaní voľného pracovného miesta v inej inštitúcii než ESVČ menovací orgán posudzuje prihlášky interných uchádzačov a úradníkov ESVČ, ktorí boli úradníkmi danej inštitúcie pred tým, ako sa stali úradníkmi ESVČ, bez toho, aby uprednostňoval niektorú z týchto kategórií.

Článok 99

1.  Pokým vysoký predstaviteľ neprijme rozhodnutie vytvoriť v rámci ESVČ disciplinárnu komisiu, ESVČ využíva disciplinárnu komisiu vytvorenú Komisiou. Rozhodnutie vysokého predstaviteľa sa prijme najneskôr do 31. decembra 2011.

Do zriadenia disciplinárnej komisie pre ESVČ sa vymenujú dvaja dodatoční členovia uvedení v článku 5 ods. 2 prílohy IX spomedzi úradníkov ESVČ. Menovacím orgánom a výborom zamestnancov, na ktoré sa odkazuje v článkoch 5 ods. 5 a 6 ods. 4 prílohy IX, je menovací orgán a výbor zamestnancov ESVČ.

2.  Pokým sa v rámci ESVČ nevytvorí výbor zamestnancov v súlade s prvou zarážkou článku 9 ods. 1 písm. a), čo je najneskôr do 31. decembra 2011, odchylne od ustanovenia uvedenej zarážky zastupuje výbor zamestnancov Komisie aj úradníkov a ostatných zamestnancov ESVČ.▼M128

HLAVA VIII B

▼M67

OSOBITNÉ A MIMORIADNE USTANOVENIA O ÚRADNÍKOCH PÔSOBIACICH V TRETEJ KRAJINE

Článok 101a

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia služobného poriadku, príloha X určuje osobitné a mimoriadne ustanovenia o úradníkoch pôsobiacich v tretej krajine.

▼BHLAVA IX

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAKAPITOLA 1

Prechodné ustanovenia

▼M112 —————

▼M23 —————

▼M62 —————

▼M112 —————

▼M112

Článok 107a

Prechodné ustanovenia sú stanovené v prílohe XIII.

▼M23 —————

▼BKAPITOLA 2

Záverečné ustanovenia

▼M131

Článok 110

1.  Všeobecné vykonávacie ustanovenia k tomuto služobnému poriadku prijíma menovací orgán každej inštitúcie po porade s Výborom zamestnancov a Výborom pre služobný poriadok.

2.  Vykonávacie predpisy prijaté Komisiou na účely vykonávania tohto služobného poriadku vrátane všeobecných vykonávacích ustanovení uvedených v odseku 1 sa analogicky vzťahujú aj na agentúry. Preto Komisia informuje agentúry o každom takomto vykonávacom predpise okamžite po jeho prijatí.

Tieto vykonávacie predpisy nadobúdajú účinnosť v agentúrach deväť mesiacov po nadobudnutí ich účinnosti v Komisii alebo deväť mesiacov po dátume, keď Komisia informovala agentúry o prijatí príslušného vykonávacieho predpisu, podľa toho, ktorý dátum je neskorší. Odchylne od uvedeného môže agentúra rozhodnúť o tom, že takéto vykonávacie predpisy nadobudnú účinnosť skôr.

Odchylne od toho však môže agentúra pred uplynutím deväťmesačného obdobia uvedeného v druhom pododseku tohto odseku a po porade s Výborom zamestnancov predložiť Komisii na schválenie vykonávacie predpisy, ktoré sa líšia od vykonávacích predpisov prijatých Komisiou. Za rovnakých podmienok môže agentúra požiadať Komisiu o súhlas s neuplatňovaním určitých z týchto vykonávacích predpisov. V tomto prípade Komisia môže namiesto schválenia alebo zamietnutia žiadosti požiadať agentúru o to, aby jej predložila na schválenie vykonávacie predpisy, ktoré sa líšia od vykonávacích predpisov prijatých Komisiou.

Plynutie deväťmesačnej lehoty uvedenej v druhom pododseku tohto odseku sa pozastaví od dátumu, keď agentúra požiada Komisiu o schválenie, až do dátumu, keď Komisia vyjadrí svoje stanovisko.

Agentúra takisto môže po porade so svojím Výborom zamestnancov predložiť Komisii na schválenie vykonávacie predpisy, ktoré sa týkajú iných oblastí ako vykonávacie predpisy, ktoré prijala Komisia.

Na účely prijatia vykonávacích predpisov zastupuje agentúry správna rada alebo rovnocenný orgán uvedený v akte Únie, ktorým sa agentúry zriaďujú.

3.  Na účely prijímania predpisov dohodou medzi inštitúciami sa agentúry za inštitúcie nepovažujú. Komisia však tieto predpisy pred ich prijatím prerokuje s agentúrami.

4.  Zamestnanci dostanú na vedomie vykonávacie predpisy tohto služobného poriadku vrátane všeobecných vykonávacích ustanovení uvedených v odseku 1, ako aj predpisy prijaté na základe dohody medzi menovacími orgánmi inštitúcií.

5.  Administratívne oddelenia inštitúcií a agentúr navzájom pravidelne konzultujú uplatňovanie tohto služobného poriadku. Agentúry sú na týchto konzultáciách zastúpené spoločne v súlade s predpismi, ktoré sa pevne stanovia na základe ich vzájomnej dohody.

6.  Súdny dvor Európskej únie vedie register predpisov prijatých menovacím orgánom každej inštitúcie na účely vykonávania tohto služobného poriadku, ako aj predpisov prijatých agentúrami, ktoré sa odchyľujú od predpisov prijatých Komisiou, v súlade s postupom uvedeným v odseku 2, vrátane všetkých zmien týchto predpisov. Inštitúcie a agentúry majú priamy prístup k tomuto registru a plné právo meniť svoje vlastné predpisy. Členské štáty majú k tomuto registru priamy prístup. Navyše, každé tri roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o predpisoch prijatých menovacím orgánom každej inštitúcie na účely vykonávania tohto služobného poriadku.

▼M131

Článok 111

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 112 prijímať delegované akty týkajúce sa určitých aspektov pracovných podmienok, určitých aspektov vykonávania predpisov o odmeňovaní a systému sociálneho zabezpečenia.

Článok 112

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 56a, 56b a 56c služobného poriadku, v článku 13 ods. 3 jeho prílohy VII a v článku 9 jeho prílohy XI a v článku 28a ods. 11 a článku 96 ods. 11 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 1. januára 2014.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 56a, 56b a 56c služobného poriadku, v článku 13 ods. 3 jeho prílohy VII a v článku 9 jeho prílohy XI a v článku 28a ods. 11 a článku 96 ods. 11 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 56a, 56b a 56c služobného poriadku, článku 13 ods. 3 jeho prílohy VII alebo článku 9 jeho prílohy XI alebo článkov 28a ods. 11 alebo článku 96 ods. 11 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 113

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2020 správu, v ktorej zhodnotí fungovanie tohto služobného poriadku.

▼M112
PRÍLOHA I

▼M131

A.    Typy pracovných miest v každej funkčnej skupine, ako je stanovené v článku 5 ods. 41.  Funkčná skupina AD

Generálny riaditeľ

AD 15 - AD 16

Riaditeľ

AD 14 - AD 15

Poradca alebo rovnocenná pozícia

AD 13- AD 14

Vedúci útvaru alebo rovnocenná pozícia

AD 9 - AD 14

Administrátor

AD 5 - AD 122.  Funkčná skupina AST

Samostatný asistentvykonáva administratívne, technické alebo vzdelávacie činnosti, ktoré si vyžadujú vysoký stupeň samostatnosti, a nesie významnú zodpovednosť, pokiaľ ide o riadenie zamestnancov, plnenie rozpočtu alebo politickú koordináciu.

AST 10 – AST 11

Asistentvykonáva administratívne, technické alebo vzdelávacie činnosti, ktoré si vyžadujú určitý stupeň samostatnosti, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel a predpisov alebo všeobecných pokynov, alebo zastáva funkciu osobného asistenta člena inštitúcie, vedúceho kabinetu člena alebo (zástupcu) generálneho riaditeľa alebo vyššieho vedúceho pracovníka rovnocenného postavenia.

AST 1 – AST 93.  Funkčná skupina AST/SC

Tajomník/administratívny pracovníkvykonáva tajomnícke a kancelárske úlohy, riadi kanceláriu a vykonáva ďalšie rovnocenné úlohy, ktoré si vyžadujú určitý stupeň samostatnosti (1)

SC 1 – SC 6

(1)   Počet pracovných miest parlamentných ceremoniárov v Európskom parlamente nesmie byť vyšší ako 85.

B.    Multiplikačné sadzby pre riadenie rovnocennosti priemernej kariéry

1. Multiplikačné sadzby pre riadenie rovnocennosti priemernej kariéry vo funkčných skupinách AST a AD:Platová trieda

Asistenti

Administrátori

13

15 %

12

15 %

11

25 %

10

20 %

25 %

9

8 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

36 %

6

25 %

36 %

5

25 %

36 %

4

33 %

3

33 %

2

33 %

1

33 %

2. Multiplikačné sadzby pre riadenie rovnocennosti primeranej kariéry vo funkčnej skupine AST/SC:Platová trieda

Tajomníci/administratívni pracovníci

SC 6

SC 5

12 %

SC 4

15 %

SC 3

17 %

SC 2

20 %

SC 1

25 %

▼B
PRÍLOHA II

Zloženie a postup orgánov ustanovených v článku 9 služobného poriadku

OBSAH

Oddiel 1:

Výbor zamestnancov

Článok 1

Oddiel 2:

Spoločný výbor

2 – 3a

Oddiel 3:

Posudková komisia

7 – 9

Oddiel 4:

Výbor pre správy

10 – 11

Oddiel 5:

Spoločný poradný výbor pre otázky odbornej nespôsobilosti

12

Oddiel 1

VÝBOR ZAMESTNANCOV

Článok 1

▼M91

Výbor zamestnancov je zložený z členov výboru, spolu s ich náhradníkmi, ak existujú, ktorých funkčné obdobie je tri roky. ►M131  Menovací orgán každej inštitúcie ◄ môže rozhodnúť o určení kratšieho funkčného obdobia, ktoré nesmie trvať menej ako jeden rok. Každý úradník orgánu má právo hlasovať a kandidovať vo voľbách.

▼M23

Podmienky voľby do výboru zamestnancov, ak nie je organizovaný v miestnych sekciách, alebo do miestnej sekcie, ak je výbor zamestnancov organizovaný v miestnych sekciách, určí valné zhromaždenie úradníkov orgánu pôsobiacich na príslušnom mieste výkonu práce. ►M131  Menovací orgán každej inštitúcie však môže rozhodnúť, že podmienky pre zvolenie budú určené podľa preferencií zamestnancov inštitúcie, vyjadrenými v referende. ◄ Voľby budú tajné.

Ak je výbor zamestnancov organizovaný v miestnych sekciách, spôsob, akým členovia ústredného výboru budú vymenovaní na každé miesto výkonu práce, určí valné zhromaždenie úradníkov orgánu, pracujúcich na príslušnom mieste výkonu práce. Iba členovia príslušnej miestnej sekcie môžu byť vymenovaní za členov ústredného výboru.

Členstvo vo výbore zamestnancov, ak nie je organizovaný v miestnych sekciách, alebo v miestnej sekcii, ak je výbor zamestnancov organizovaný v miestnych sekciách, musí zabezpečiť zastúpenie ►M131  troch funkčných skupín ◄ ustanovených v článku 5 služobného poriadku, ako aj zamestnancov uvedených v prvom odseku článku 7 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov ►M128  Únie ◄ . Ústredný výbor výboru zamestnancov, organizovaného v miestnych sekciách, bude platne zriadený po vymenovaní väčšiny jeho členov.

Voľby do výboru zamestnancov, ak nie je organizovaný v miestnych sekciách, alebo do miestnej sekcie, ak je výbor zamestnancov organizovaný v miestnych sekciách, sú platné, ak sa na nich zúčastnia dve tretiny úradníkov s hlasovacím právom. Ak sa tento počet nedosiahne, druhé hlasovanie bude platné, ak sa na ňom zúčastní väčšina úradníkov s hlasovacím právom.

Povinnosti preberané členmi výboru zamestnancov a úradníkmi vymenovanými výborom do orgánov zriadených v zmysle služobného poriadku alebo orgánom sa považujú za súčasť ich normálnej služby v ich orgáne. Plnenie týchto povinností nemá žiadny dosah na dotknutú osobu.

▼BOddiel 2

SPOLOČNÝ VÝBOR

▼M85

Článok 2

Spoločný výbor alebo spoločné výbory orgánu sa skladajú z:

 predsedu, ktorého každý rok vymenuje menovací orgán,

 členov a náhradníkov, vymenovaných súčasne v rovnakých počtoch menovacím orgánom a výborom zamestnancov.

Spoločný výbor pre dva alebo viacero orgánov sa skladá z:

 predsedu, vymenovaného menovacím orgánom, uvedeným v ►M131  ————— ◄ článku 2 služobného poriadku,

 členov a náhradníkov, vymenovaných v rovnakých počtoch menovacími orgánmi orgánov zastúpených v spoločnom výbore viacerých orgánov a výbormi zamestnancov.

Postupy pri ustanovení spoločného výboru viacerých orgánov sa prijmú dohodou medzi orgánmi zastúpenými v tomto spoločnom výbore po porade s ich výborom zamestnancov.

Náhradník hlasuje len v neprítomnosti člena.

▼B

Článok 3

Schôdze spoločného výboru sa konajú, keď ich zvolá menovací orgán, alebo na žiadosť výboru zamestnancov.

Rokovania výboru sú platné, len ak sa na ňom zúčastnia všetci členovia alebo v ich neprítomnosti ich náhradníci.

Predseda výboru nehlasuje, s výnimkou procesných otázok.

▼M23 —————

▼B

►M23  Stanovisko ◄ výboru sa písomne oznámi menovaciemu orgánu a výboru zamestnancov do piatich dní od jeho prijatia.

Každý člen výboru môže požiadať, aby sa jeho názory zaznamenali v stanovisku výboru.

▼M85

Článok 3a

Schôdze spoločného výboru viacerých orgánov sa konajú na žiadosť menovacieho orgánu uvedeného v ►M112  článku 2 ods. 2 ◄ služobného poriadku alebo menovacieho orgánu, alebo výboru zamestnancov jedného z orgánov zastúpených v tomto spoločnom výbore.

Rokovanie spoločného výboru viacerých orgánov je platné, len ak sa na ňom zúčastnia všetci členovia alebo ich náhradníci.

Predseda spoločného výboru viacerých orgánov nehlasuje, s výnimkou procesných otázok.

Stanovisko spoločného výboru viacerých orgánov sa písomne oznámi menovaciemu orgánu v zmysle ►M112  článku 2 ods. 2 ◄ služobného poriadku, ostatným menovacím orgánom a ich výborom zamestnancov do piatich dní od jeho prijatia.

Každý člen spoločného výboru viacerých orgánov môže požiadať, aby sa jeho názory zaznamenali v stanovisku výboru.▼M112

Oddiel 3

▼B

POSUDKOVÁ KOMISIA

Článok 7

▼M23

Posudková komisia sa skladá z troch lekárov:

 jedného vymenovaného orgánom, ku ktorému patrí dotknutý úradník,

 jedného vymenovaného dotknutým úradníkom a

 jedného vymenovaného na základe dohody medzi prvými dvoma lekármi.

Ak dotknutý úradník nevymenuje lekára, urobí to namiesto neho predseda Súdneho dvora ►M128  Európskej únie ◄ .

▼M39

V prípade, že tretí lekár nebude vymenovaný na základe dohody do dvoch mesiacov od vymenovania druhého lekára, tohto tretieho lekára vymenuje predseda Súdneho dvora ►M128  Európskej únie ◄ na žiadosť jednej z dotknutých strán.

▼B

Článok 8

Výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s konaním posudkovej komisie, hradí orgán, ku ktorému dotknutý úradník patrí.

Ak má lekár vymenovaný dotknutým úradníkom bydlisko inde ako v mieste výkonu práce tohto úradníka, úradník hradí náklady na dodatočné poplatky, s výnimkou cestovných výdavkov na cesty prvou triedou, ktoré uhradí orgán.

Článok 9

Úradník môže predložiť posudkovej komisii všetky správy alebo potvrdenia od svojho lekára alebo od všetkých praktických lekárov, s ktorými konzultoval.

Závery posudkovej komisie sa oznámia menovaciemu orgánu a dotknutému úradníkovi.

Rokovanie komisie je tajné.▼M112

Oddiel 4

▼B

VÝBOR PRE SPRÁVY

▼M112

Článok 10

Členovia Výboru pre správy sa každý rok vymenuje ustanovujúcim orgánom a Výborom zamestnancov, pričom každý z nich vymenuje rovnaký počet spomedzi ►C3  úradníkov ◄ inštitúcie vo funkčnej skupine AD. Výbor si zvolí predsedu. Členovia Spoločného výboru nesmú byť členmi Výboru pre správy.

Ak je Výbor pre správy požiadaný o predloženie odporúčania, týkajúceho sa ►C3  úradníka, ◄ ktorého priamy nadriadený je členom výboru, uvedený člen sa nezúčastní na posudzovaní jeho prípadu.

▼B

Článok 11

Rokovanie výboru pre správy je tajné.

▼M112Oddiel 5

SPOLOČNÝ PORADNÝ VÝBOR PRE OTÁZKY ODBORNEJ NESPÔSOBILOSTI

Článok 12

Spoločný poradný výbor pre otázky odbornej nespôsobilosti sa skladá z predsedu a aspoň dvoch členov, ktorí sú ►C3  úradníkmi ◄ zaradenými aspoň do platovej triedy AD 14. Predseda a členovia sú vymenovaní na obdobie troch rokov. Polovicu členov určí Výbor zamestnancov a polovicu ustanovujúci orgán. Predsedu vymenuje ustanovujúci orgán zo zoznamu kandidátov, vypracovaného po dohode s Výborom zamestnancov.

Ak sa prípad týka ►C3  úradníka ◄ v platovej triede AD 14 alebo nižšej, Spoločný poradný výbor sa rozšíri o ďalších dvoch členov z tej istej funkčnej skupiny a platovej triedy ako príslušný ►C3  úradník, ◄ ktorí sú menovaní rovnakým spôsobom ako stáli členovia.

Ak je Spoločný poradný výbor vyzvaný, aby preskúmal prípad vyššieho riadiaceho pracovníka podľa článku 29 ods. 2 Služobného poriadku, na tento účel sa zriadi osobitný Spoločný poradný výbor zložený z dvoch členov vymenovaných Výborom zamestnancov, a dvoch členov, vymenovaných ustanovujúcim orgánom, ktorých platová trieda musí zodpovedať aspoň platovej triede príslušného pracovníka.

Ustanovujúci orgán a Výbor zamestnancov sa dohodnú na postupe ad hoc pre menovanie ďalších členov, uvedených v druhom odseku, ktorí budú zasadať v prípadoch, týkajúcich sa ►C3  úradníka, ◄ preloženého do krajiny mimo územia Únie, alebo zmluvného ►C3  úradníka. ◄

▼B
PRÍLOHA III

Výberové konania

Článok 1

1.   ►M23  Oznámenie o výberovom konaní vypracuje menovací výbor po porade so spoločným výborom. ◄

Musí uvádzať:

▼M23

a) charakter výberového konania (interné výberové konanie orgánu, interné výberové konanie orgánov, verejné výberové konanie ►M85  , prípadne spoločné výberové konanie dvoch alebo viacerých orgánov ◄ );

▼B

b) typ výberového konania (či vychádza z kvalifikácie, alebo skúšok, alebo z kvalifikácie aj skúšok);

c) typ povinností a úloh spojených s obsadzovaným pracovným miestom ►M112  a ponúkanou funkčnou skupinou a platovou triedou ◄ ;

d)  ►M112  podľa článku 5 ods. 3 Služobného poriadku ◄ diplomy a ostatné doklady o formálnej kvalifikácii alebo stupni praxe požadovanej pre obsadzované pracovné miesta;

e) ak vychádza výberové konanie zo skúšok, informáciu o ich type a o spôsobe hodnotenia;

f) v prípade potreby znalosť jazykov, požadovanú s ohľadom na špecifický charakter obsadzovaných pracovných miest;

▼M23

g) v prípade potreby vekový limit a všetky predĺženia vekového limitu v prípade úradníkov ►M128  Únie ◄ , ktorí ukončili najmenej jednoročnú službu;

▼B

h) termín uzávierky pre prihlášky;

i) všetky výnimky podľa článku 28 písm. a) služobného poriadku.

▼M85

Oznámenie o spoločných verejných výberových konaniach jedného alebo viacerých orgánov vypracuje menovací orgán uvedený v ►M112  článku 2 ods. 2 ◄ služobného poriadku po porade so spoločným výborom viacerých orgánov.

▼B

2.  Oznámenie o verejných výberových konaniach sa uverejní v Úradnom vestníku ►M128  Európskych Únie ◄ najmenej mesiac pred termínom uzávierky pre prihlášky, a ak je to možné, najmenej dva mesiace pred dňom konania skúšok.

3.  Všetky výberové konania sa vyhlásia v orgánoch všetkých troch ►M128  Európskej únie ◄ pri dodržaní rovnakých lehôt.

Článok 2

Uchádzači vyplnia formulár ustanovený menovacím orgánom.

Možno ich požiadať o poskytnutie ďalších dokumentov alebo informácií.

Článok 3

▼M112

Výberová Komisia sa skladá z predsedu, ktorého vymenuje ustanovujúci orgán, a z členov, ktorých vymenujú ustanovujúci orgán a Výbor zamestnancov, pričom každý z nich vymenuje rovnaký počet členov.

▼M85

V prípade spoločných verejných výberových konaní dvoch alebo viacerých orgánov sa výberová komisia skladá z predsedu vymenovaného menovacím orgánom uvedeným v ►M112  článku 2 ods. 2 ◄ služobného poriadku a z členov vymenovaných menovacím orgánom uvedeným v ►M112  článku 2 ods. 2 ◄ služobného poriadku na návrh orgánov, ako aj z členov vymenovaných na základe dohody medzi výbormi zamestnancov orgánov tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zastúpenie.

▼B

Výberovej komisii môže pri niektorých skúškach pomáhať jeden alebo viacero skúšajúcich vo funkcii poradcov.

Členovia výberovej komisie sa vyberajú z úradníkov, ktorých ►M112  funkčná skupina a ◄ trieda je aspoň rovnaká ako trieda obsadzovaného pracovného miesta.

▼M112

Ak sa výberová Komisia skladá z viac ako štyroch členov, musia byť obe pohlavia zastúpené aspoň dvoma členmi.

▼B

Článok 4

Menovací orgán vypracuje zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v článku 28 písm. a), b) a c) služobného poriadku, a pošle ho spolu so spismi uchádzačov predsedovi výberovej komisie.

Článok 5

Po preskúmaní týchto spisov vypracuje výberová komisia zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o výberovom konaní.

Ak výberové konanie vychádza zo skúšok, všetci uchádzači na zozname sú pripustení k skúškam.

Ak výberové konanie vychádza z kvalifikácie, výberová komisia po určení spôsobu hodnotenia kvalifikácie uchádzačov preskúma kvalifikáciu uchádzačov uvedených na zozname, uvedenom v prvom odseku.

Ak výberové konanie vychádza zo skúšok aj z kvalifikácie, výberová komisia uvedie, ktorí z uchádzačov na zozname sú pripustení k skúškam.

Po skončení tohto konania vypracuje výberová komisia zoznam vhodných uchádzačov, uvedený v článku 30 služobného poriadku; tento zoznam bude podľa možnosti obsahovať aspoň dvakrát toľko mien, koľko pracovných miest sa má obsadiť.

Výberová komisia predloží zoznam menovaciemu orgánu, spolu s odôvodnenou správou výberovej komisie, vrátane prípadných pripomienok jej členov.

Článok 6

Rokovanie výberovej komisie je tajné.

▼M112

Článok 7

1.  Inštitúcie po konzultácii s Výborom pre Služobný poriadok poveria ►M128  Európsky úrad pre výber pracovníkov ◄ (ďalej „úrad“), aby prijal potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť uplatňovanie jednotných noriem pri výberových konaniach na miesta ►C3  úradníkov ◄ ►M128  Únie ◄ a pri hodnotiacich a skúšobných postupoch uvedených v článkoch 45 a 45a Služobného poriadku.

2.  Úrad plní tieto úlohy:

a) organizovať na žiadosť jednotlivých inštitúcií otvorené výberové konania;

b) poskytovať na žiadosť jednotlivých inštitúcií technickú pomoc pri interných výberových konaniach, ktoré tieto inštitúcie organizujú;

c) určovať obsah všetkých skúšok, organizovaných inštitúciami, s cieľom zabezpečiť harmonizované a jednotné plnenie požiadaviek článku 45a ods. 1 písm. c) Služobného poriadku;

d) prevziať všeobecnú zodpovednosť za definovanie a organizáciu hodnotenia jazykových schopností s cieľom zabezpečiť harmonizované a jednotné plnenie požiadaviek článku 45 ods. 2 Služobného poriadku.

3.  Úrad môže na žiadosť jednotlivých inštitúcií plniť aj ďalšie úlohy, spojené s výberom ►C3  úradníkov. ◄

4.  Úrad poskytuje jednotlivým inštitúciám na ich žiadosť pomoc s cieľom vybrať dočasných a zmluvných zamestnancov, najmä vymedzením obsahu skúšok a usporiadaním výberových konaní v rámci článkov 12 a 82 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

▼B
PRÍLOHA IV

Príspevok podľa článkov 41 a 50 služobného poriadku

Jediný článok

1.  Úradník, na ktorého sa vzťahuje článok 41 alebo článok 50 služobného poriadku, má nárok:

a) za tri mesiace na mesačný príspevok rovnajúci sa jeho základnému platu;

b) za obdobie meniace sa podľa veku a dĺžky služby v súlade s tabuľkou uvedenou v odseku na mesačný príspevok rovnajúci sa:

 85 % jeho základného platu od štvrtého do šiesteho mesiaca,

 70 % jeho základného platu počas nasledujúcich piatich rokov,

 60 % jeho základného platu po uplynutí týchto piatich rokov.

Príspevok zanikne dňom, keď úradník dosiahne vek ►M131  66 ◄ rokov.

▼M131 —————

▼M23

Základný plat na účely tohto článku je uvedený v tabuľke v článku 66 služobného poriadku, platnej od prvého dňa mesiaca, za ktorý má byť príspevok zaplatený.

▼B

2.  Ustanovenia tejto prílohy sa preskúmajú po nadobudnutí účinnosti služobného poriadku.

3.  Obdobie, počas ktorého má úradník dostávať príspevok uvedený v článku 41 alebo v článku 50 služobného poriadku, sa určí tak, že dĺžka jeho služby sa vynásobí percentom zodpovedajúcim jeho veku, uvedeným v nasledujúcej tabuľke; toto obdobie sa v prípade potreby zaokrúhli na najbližší mesiac smerom nadol.Vek

%

20

18

21

19,5

22

21

23

22,5

24

24

25

25,5

26

27

27

28,5

28

30

29

31,5

30

33

31

34,5

32

36

33

37,5

34

39

35

40,5

36

42

37

43,5

38

45

39

46,5

40

48

41

49,5

42

51

43

52,5

44

54

45

55,5

46

57

47

58,5

48

60

49

61,5

50

63

51

64,5

52

66

53

67,5

54

69

55

70,5

56

72

57

73,5

58

75

►M131  59 až 65 ◄

►M23  76,5  ◄

▼M112

4.  Počas trvania nároku na príspevok a počas prvých šiestich mesiacov po jeho zániku má ►C3  úradník, ◄ uvedený v článkoch 41 a 50 Služobného poriadku, nárok, pre seba alebo pre osoby zahrnuté do jeho poistenia, na dávky zo systému nemocenského poistenia, stanoveného v článku 72 Služobného poriadku, ak ►C3  úradník ◄ platí požadovaný príspevok, ktorý sa vypočíta buď z jeho základného platu, alebo na základe jeho percentuálnej časti, určenej v odseku 1 tohto článku, a ak nevykonáva zárobkovú pracovnú činnosť.

▼M39

Po uplynutí obdobia uvedeného v prvom pododseku a za podmienok, ktoré sú v ňom ustanovené, môže dotknutý úradník na vlastnú žiadosť pokračovať v poberaní dávok z uvedeného systému nemocenského poistenia pod podmienkou, že uhradí celý príspevok uvedený v článku 72 ods. 1 služobného poriadku.

Keď nárok úradníka na príspevok zanikne, jeho príspevok sa vypočíta na základe mesačného príspevku, ktorý mu bol naposledy vyplatený.

Ak začal úradník čerpať dôchodok z dôchodkového systému uvedeného v služobnom poriadku, na účely článku 72 služobného poriadku sa s ním zaobchádza rovnako ako s úradníkom, ktorý zostal v službe až do ►M131  66. roku svojho života ◄ .

▼M112
PRÍLOHA IVa

Práca na čiastočný úväzok

Článok 1

►C3  Úradník ◄ predloží žiadosť o povolenie pracovať na čiastočný úväzok prostredníctvom svojho priameho nadriadeného aspoň dva mesiace pred požadovaným dátumom, s výnimkou riadne odôvodnených naliehavých prípadov.

Povolenie môže byť vydané najmenej na jeden mesiac a najviac na tri roky bez toho, aby tým boli dotknuté prípady uvedené v článku 15 a ►M131  článku 55a ods. 2 písm. g) ◄ .

Povolenie môže byť obnovené za rovnakých podmienok. Žiadosti o obnovenie predkladá príslušný ►C3  úradník ◄ aspoň dva mesiace pred uplynutím času, na ktorý bolo povolenie vydané. Práca na čiastočný úväzok nesmie tvoriť menej ako polovicu bežného pracovného času.

Obdobie vykonávania práce na čiastočný úväzok začne plynúť od prvého dňa mesiaca, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov.

Článok 2

Ustanovujúci orgán môže na žiadosť príslušného ►C3  úradníka ◄ zrušiť povolenie pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo vydané. Dátum odňatia nesmie byť viac ako dva mesiace po dátume navrhnutom ►C3  úradníkom, ◄ alebo štyri mesiace po tomto dátume, ak práca na čiastočný úväzok bola povolená na viac ako jeden rok.

Ustanovujúci orgán môže vo výnimočných prípadoch a v záujme služby zrušiť toto povolenie pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo vydané, s dvojmesačnou výpoveďou ►C3  úradníkovi ◄ .

Článok 3

►C3  Úradník ◄ má v priebehu obdobia, počas ktorého má povolenie pracovať na čiastočný úväzok, nárok na percentuálnu časť zo svojej odmeny, ktorá zodpovedá percentuálnej časti normálne odpracovaného pracovného času. Táto percentuálna časť sa však nemôže použiť na príspevok na nezaopatrené dieťa, základnú čiastku príspevku na domácnosť alebo príspevok na vzdelanie.

Príspevky do systému nemocenského poistenia sa vypočítajú zo základného platu ►C3  úradníka ◄ pracujúceho na plný úväzok. Príspevky do dôchodkového systému sa vypočítajú zo základného platu ►C3  úradníka ◄ pracujúceho na čiastočný úväzok. ►C3  Úradník ◄ môže súčasne požiadať, aby mu v súlade s článkom 83 Služobného poriadku boli príspevky do dôchodkového systému vypočítané zo základného platu ►C3  úradníka ◄ pracujúceho na plný úväzok. Na účely článkov 2, 3 a 5 prílohy VIII sa získané práva na dôchodok vypočítajú pomerne podľa percenta zaplatených príspevkov.

Počas obdobia práce na čiastočný úväzok ►C3  úradník ◄ nesmie pracovať v nadčasoch alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, než je činnosť v súlade s článkom 15 Služobného poriadku.

Článok 4

Bez ohľadu na ustanovenia článku 3 ods. 1 prvá veta, ►M131  úradníci, ktorým je v súlade s článkom 55a ods. 2 písm. g) služobného poriadku povolené pracovať na polovičný úväzok ◄ , dostávajú znížený základný plat, zodpovedajúci vyššej z dvoch čiastok, vypočítaných pomocou týchto percentuálnych častí zo základného platu pri práci na plný úväzok:

a) 60 %;

b) alebo percentuálna časť, zodpovedajúca počtu odslúžených rokov v zmysle článkov 2, 3, 4, 5, 9 a 9a prílohy VIII na začiatku obdobia práce na polovičný úväzok, s pripočítaním 10 %.

►C3  Úradníci, ◄ ktorí podľa tohto článku predložia žiadosť, sú povinní po skončení práce na polovičný úväzok odísť do dôchodku alebo vrátiť čiastku presahujúcu 50 % zo základného platu, ktorý dostávali v čase práce na polovičný úväzok.

Článok 5

Ustanovujúci orgán môže vydať podrobné pravidlá uplatňovania týchto ustanovení.

▼B
PRÍLOHA V

Dovolenka

OBSAH

Oddiel 1:

Riadna dovolenka

1 – 5

Oddiel 2:

Mimoriadna dovolenka

6

Oddiel 3:

Čas na cestu

7

Oddiel 1

RIADNA DOVOLENKA

Článok 1

V roku, v ktorom úradník nastúpi alebo odíde zo služby, má nárok na dovolenku v trvaní dvoch pracovných dní za každý ukončený mesiac služby, na dva pracovné dni za neúplný mesiac zložený z viac ako 15 dní a na jeden pracovný deň za neúplný mesiac trvajúci 15 dní alebo menej.

Článok 2

Riadna dovolenka sa môže vyčerpať celá naraz alebo v niekoľkých obdobiach, podľa želania úradníka a podľa požiadaviek služby. Musí obsahovať aspoň jedno obdobie dvoch po sebe nasledujúcich týždňov. Úradník nastupujúci do služby dostane riadnu dovolenku až po odpracovaní troch mesiacov; dovolenka môže byť schválená aj skôr v mimoriadnych prípadoch, z riadne preukázaných dôvodov.

Článok 3

Ak počas riadnej dovolenky ochorie úradník na chorobu, ktorá by mu bránila v účasti na pracovných povinnostiach, keby si nevzal dovolenku, jeho riadna dovolenka sa predĺži o trvanie jeho práceneschopnosti po predložení lekárskeho potvrdenia.

Článok 4

Ak úradník z iných dôvodov ako požiadaviek služby nevyčerpal svoju riadnu dovolenku do konca bežného kalendárneho roka, časť dovolenky, ktorá sa môže previesť do nasledujúceho roka, nemôže presiahnuť 12 dní.

Ak úradník v čase odchodu zo služby nevyčerpal svoju riadnu dovolenku, vyplatí sa mu náhrada zodpovedajúca jednej tridsatine jeho mesačnej odmeny v čase odchodu zo služby za každý deň dovolenky, na ktorú má nárok.

Čiastka vypočítaná spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku sa odpočíta od platby, na ktorú má nárok úradník, ktorý v čase odchodu zo služby čerpal riadnu dovolenku presahujúcu jeho nárok k tomuto dňu.

Článok 5

Ak je úradník povolaný do služby zo služobných dôvodov počas čerpania riadnej dovolenky alebo ak sa jeho dovolenka zruší, všetky náklady, ktoré mu vzniknú, sa nahradia po predložení požadovaných dokladov a znovu sa mu poskytne čas na cestu.Oddiel 2

MIMORIADNA DOVOLENKA

▼M131

Článok 6

Okrem riadnej dovolenky môže byť úradníkovi poskytnutá na základe žiadosti mimoriadna dovolenka. Mimoriadna dovolenka sa poskytuje najmä v nasledujúcich prípadoch a v uvedenom rozsahu:

 svadba úradníka: štyri dni,

 zmena bydliska úradníka: najviac dva dni,

 vážne ochorenie manžela/manželky: najviac tri dni,

 úmrtie manžela/manželky: štyri dni,

 závažné ochorenie príbuzného vo vzostupnej línii: najviac dva dni,

 úmrtie príbuzného vo vzostupnej línii: dva dni,

 svadba dieťaťa: dva dni,

 narodenie dieťaťa: 10 dní, ktoré musia byť vyčerpané počas 14 týždňov po narodení,

 narodenie zdravotne postihnutého alebo vážne chorého dieťaťa: 20 dní, ktoré musia byť vyčerpané počas 14 týždňov po narodení;

 úmrtie manželky počas materskej dovolenky: počet dní zodpovedajúci zvyšku materskej dovolenky; ak zosnulá manželka nie je úradníčkou, zostávajúca materská dovolenka sa určuje analogicky na základe ustanovení článku 58 služobného poriadku,

 závažné ochorenie dieťaťa: najviac dva dni,

 veľmi vážne ochorenie dieťaťa potvrdené lekárom alebo hospitalizácia dieťaťa mladšieho ako 12 rokov: najviac päť dní,

 úmrtie dieťaťa: štyri dni,

 osvojenie dieťaťa: 20 týždňov, s predĺžením na 24 týždňov v prípade osvojenia zdravotne postihnutého dieťaťa:

 

Každé osvojené dieťa znamená priznanie nároku iba na jedno obdobie mimoriadnej dovolenky, ktorá sa môže rozdeliť medzi adoptívnych rodičov, ak sú obidvaja úradníkmi. Poskytuje sa len v prípade, ak manžel/manželka úradníka vykonáva zárobkovú činnosť aspoň na polovičný úväzok. Ak manžel/manželka pracuje mimo inštitúcií Únie a má nárok na porovnateľnú dovolenku, zodpovedajúci počet dní sa odpočíta z počtu dní, na ktoré má úradník nárok.

Menovací orgán môže v prípade potreby poskytnúť dodatočnú mimoriadnu dovolenku, keď vnútroštátne právne predpisy krajiny, v ktorej sa uskutočňuje osvojovacie konanie a ktorá nie je krajinou zamestnania úradníka osvojujúceho si dieťa, vyžadujú prítomnosť jedného alebo oboch adoptívnych rodičov.

Mimoriadna dovolenka v rozsahu 10 dní sa udeľuje, ak úradník nevyužíva celú mimoriadnu dovolenku v trvaní 20 až 24 týždňov z dôvodu uvedeného v prvej vete tejto zarážky; táto dodatočná mimoriadna dovolenka sa poskytuje len raz na každé osvojené dieťa.

Inštitúcia môže poskytnúť mimoriadnu dovolenku aj v prípade ďalšieho vzdelávania, a to v rámci obmedzení stanovených v programe ďalšieho vzdelávania, ktorý vypracovala inštitúcia v súlade s článkom 24a služobného poriadku.

Mimoriadnu dovolenku možno úradníkom poskytnúť aj výnimočne v prípade mimoriadnych pracovných úloh, ktoré sú nad rámec bežných povinností úradníka. Takáto mimoriadna dovolenka sa poskytne najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď menovací orgán prijal rozhodnutie o výnimočnom charaktere práce úradníka.

Na účely tohto článku sa slobodný partner úradníka považuje za manžela/manželku, ak sú splnené prvé tri podmienky z článku 1 ods. 2 písm. c) prílohy VII.

Ak sa poskytne mimoriadna dovolenka v súlade s týmto oddielom, každý čas na cestu sa určí na základe osobitného rozhodnutia, v ktorom sa berú do úvahy konkrétne potreby.

▼BOddiel 3

ČAS NA CESTU

▼M131

Článok 7

Úradníci, ktorí majú nárok na príspevok na expatriáciu alebo na zahraničné bydlisko, majú každý rok nárok na dva a pol dňa dodatočnej dovolenky na návštevu svojej domovskej krajiny.

Prvý odsek sa uplatňuje na úradníkov, ktorých miesto výkonu práce sa nachádza na území členských štátov. Ak sa miesto výkonu práce nachádza mimo tohto územia, dĺžka dovolenky na návštevu domova sa určí na základe osobitného rozhodnutia pri zohľadnení konkrétnych potrieb.

▼B
PRÍLOHA VI

Náhradné voľno a odmena za nadčasy

▼M131

Článok 1

Úradník v platových triedach SC 1 až SC 6 alebo platových triedach AST 1 až AST 4 má v rámci obmedzení stanovených v článku 56 služobného poriadku právo vybrať si za odpracované nadčasy náhradné voľno alebo právo dostať odmenu, a to za týchto podmienok:

a) za každú hodinu nadčasov má nárok na jeden a pol hodiny náhradného voľna; ak sa hodina nadčasu odpracuje medzi 22.00 h a 7.00 h alebo v nedeľu alebo v štátny sviatok, vzniká nárok na dve hodiny náhradného voľna; pri poskytovaní náhradného voľna sa berú do úvahy požiadavky služby a preferencie príslušného úradníka;

b) ak požiadavky služby neumožňujú čerpanie náhradného voľna počas dvoch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, počas ktorého boli nadčasy odpracované, menovací orgán povolí za nenahradené nadčasy čerpať odmenu vo výške 0,56 % základného mesačného platu za každú hodinu nadčasov na základe uvedenom v písmene a);

c) pre vznik nároku na náhradné voľno alebo odmenu za jednu hodinu nadčasov je potrebné odpracovať navyše viac než 30 minút.

▼B

Článok 2

Ak úradník cestuje na služobnú cestu, čas, ktorý strávi cestou na miesto plnenia úlohy, sa nepovažuje za nadčasy na účely tejto prílohy. Pokiaľ ide o čas odpracovaný na mieste plnenia úlohy, presahujúci normálny pracovný čas, náhradné voľno alebo odmena sa môžu priznať na základe rozhodnutia menovacieho orgánu.

▼M131

Článok 3

Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tejto prílohy sa odmena za nadčasy odpracované niektorými skupinami úradníkov v platových triedach SC 1 až SC 6 a AST 1 až AST 4 za osobitných podmienok môže zaplatiť vo forme pevného príspevku, ktorého výšku a podmienky určí menovací orgán po porade so spoločným výborom.

▼B
PRÍLOHA VII

Odmena a náhrada výdavkov

OBSAH

Oddiel 1:

Rodinné prídavky

1 – 3

Oddiel 2:

Príspevok na expatriáciu

4

Oddiel 3:

Náhrada výdavkov

A —

Príspevok na usídlenie

5

B —

Príspevok na presídlenie

6

C —

Cestovné výdavky

7 a 8

D —

Výdavky na sťahovanie

9

E —

Diéty

10

F —

Výdavky na služobnú cestu

11 – 13a

G —

Paušálna náhrada výdavkov

14 a 15

Oddiel 4:

Platba funkčných požitkov a dávok

16 a 17

Oddiel 1

RODINNÉ PRÍDAVKY

Článok 1

▼M112

1.  Príspevok na domácnosť stanoví v základnej výške ►M136  171,88 EUR ◄ , plus 2 % zo základného platu ►C3  úradníka. ◄

▼M25

2.  Príspevok na domácnosť sa poskytuje:

a) ženatému úradníkovi/vydatej úradníčke;

b) úradníkovi, ktorý je ovdovený, rozvedený, súdne rozlúčený alebo slobodný a má jedno alebo viac nezaopatrených detí v zmysle článku 2 ods. 2 a 3 nižšie;

▼M112

c)  ►C3  úradníkovi, ◄ ktorý je zaregistrovaný ako stály nemanželský partner, ak:

i) dvojica predloží právny dokument, uznaný ako taký členským štátom alebo iným príslušným orgánom členského štátu, potvrdzujúci ich stav ako partnerov v nemanželskom zväzku;

ii) ani jeden z partnerov nie je v manželskom zväzku alebo inom nemanželskom partnerskom vzťahu;

iii) partneri nie sú v žiadnom z nasledujúcich príbuzenských vzťahov: rodič, dieťa, prarodič, vnuk/vnučka, brat, sestra, teta, strýko, synovec, neter, zať, nevesta;

iv) dvojica nemá možnosť v členskom štáte uzavrieť právoplatné manželstvo; na účely tohto bodu sa dvojica pokladá za dvojicu, ktorá má možnosť uzavrieť právoplatné manželstvo, len ak obaja partneri spĺňajú všetky podmienky ustanovené právnymi predpismi členského štátu, ktoré uzatvorenie manželstva takejto dvojice povoľujú;

▼M25

►M112  d) ◄  na základe osobitného odôvodneného rozhodnutia menovacieho orgánu, vychádzajúceho z podporných dokumentov, úradníkovi, ktorý síce nespĺňa podmienky ►M112  stanovené v písm. a), b) a c) ◄ , no v skutočnosti preberá zodpovednosť za rodinu.

3.  Ak je manžel/manželka úradníka zárobkovo činná a má ročné príjmy pred zdanením prevyšujúce ►M39  základný ročný plat úradníka zaradeného do ►M112  druhého platového stupňa ►M131  platovej triedy AST 3 ◄  ◄ , určené pomocou sadzby pre krajinu, kde manžel/manželka vykonáva svoje zamestnanie ◄ , úradník majúci nárok na príspevok na domácnosť nebude poberať tento príspevok, s výnimkou osobitného rozhodnutia menovacieho orgánu. Úradník má však nárok na tento príspevok, ak manželia majú jedno alebo viac nezaopatrených detí.

4.  V prípadoch, keď podľa predchádzajúcich ustanovení majú manžel aj manželka zamestnaní v službách ►M128  Únie ◄ nárok na príspevok na domácnosť, tento príspevok sa vyplatí len osobe, ktorej základný plat je vyšší.

▼M56

5.  Ak má úradník nárok na príspevok na domácnosť len podľa odseku 2 písm. b) a iná osoba ako úradník dostala zo zákona alebo na základe nariadenia súdu alebo príslušného správneho orgánu do svojej opatery všetky jeho nezaopatrené deti v zmysle článku 2 ods. 2 a 3 nižšie, príspevok na domácnosť sa bude vyplácať tejto druhej osobe v mene a na účet úradníka. Táto podmienka sa považuje za splnenú v prípade nezaopatrených detí, ktoré dosiahli dospelosť, ak tieto deti majú zvyčajné bydlisko u druhého rodiča.

Ak sú deti úradníka v opatere viacerých osôb, príspevok na domácnosť sa rozdelí medzi tieto osoby podľa počtu detí, o ktoré sa starajú.

Ak osoba, ktorá má v zmysle predchádzajúceho ustanovenia nárok na príspevok na domácnosť vyplácaný v mene úradníka, má na tento príspevok nárok z dôvodu jej postavenia ako úradníka, poberá táto osoba len vyšší z týchto dvoch príspevkov.

▼B

Článok 2

▼M16

1.  Úradník, ktorý má jedno alebo viac nezaopatrených detí, v súlade s odsekmi 2 a 3 nižšie poberá príspevok vo výške ►M136  375,59 EUR ◄ za mesiac na každé nezaopatrené dieťa

2.  „Nezaopatrené dieťa“ je manželské, nemanželské alebo osvojené dieťa úradníka alebo jeho manžela/manželky, ktoré je skutočne vyživované úradníkom.

To isté sa uplatní na dieťa, v prípade ktorého bola podaná žiadosť o osvojenie a začalo sa osvojovacie konanie.

▼M112

Každé dieťa, ktoré je ►C3  úradník ◄ povinný vyživovať na základe súdneho rozhodnutia a ktoré vychádza z právnych predpisov členských štátov o ochrane maloletých detí, sa pokladá za nezaopatrené dieťa.

▼M16

3.  Príspevok sa poskytuje:

a) automaticky na deti mladšie ako 18 rokov;

b) na základe žiadosti s podpornými dôkazmi, predloženej úradníkom, na deti vo veku od 18 do 26 rokov, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávaní alebo odbornej príprave.

▼B

4.  Každá osoba, ktorú je úradník zo zákona povinný vyživovať a ktorej vyživovanie je spojené s vysokými nákladmi, môže sa v mimoriadnych prípadoch uznať za nezaopatrené dieťa na základe osobitného zdôvodneného rozhodnutia menovacieho orgánu, vychádzajúceho z podporných dokumentov.

5.  Platby príspevku v prípade dieťaťa, ktorému vážna choroba alebo invalidita bráni zarábať si na živobytie, pokračujú počas celého obdobia trvania tejto choroby alebo invalidity bez ohľadu na vek.

6.  Na každé nezaopatrené dieťa v zmysle tohto článku sa vypláca len jeden príspevok na nezaopatrené dieťa, aj keď sú rodičia zamestnaní v dvoch rôznych orgánoch troch ►M128  Európskej únie ◄ .

▼M56

7.  Ak bolo nezaopatrené dieťa v zmysle odsekov 2 a 3 zákonom alebo nariadením súdu alebo príslušného správneho orgánu zverené do opatery inej osobe, príspevok na nezaopatrené dieťa sa bude vyplácať tejto osobe v mene a na účet úradníka.

▼B

Článok 3

▼M112

1.  V súlade s podmienkami stanovenými vo všeobecných vykonávacích predpisoch ►C3  úradník ◄ dostáva príspevok na vzdelanie zodpovedajúci skutočne vzniknutým nákladom do maximálnej výšky ►M136  254,83 EUR ◄ mesačne na každé nezaopatrené dieťa v zmysle článku 2 ods. 2 tejto prílohy, ktoré má aspoň päť rokov a pravidelne a celodenne navštevuje základnú alebo strednú školu, ktorá účtuje poplatky, alebo zariadenie vyššieho vzdelávania. Požiadavka navštevovania školy, ktorá účtuje poplatky, sa neuplatňuje na úhradu nákladov na školskú dopravu.

▼M131

Nárok na tento príspevok vznikne prvým dňom mesiaca, v ktorom dieťa začne navštevovať vzdelávacie zariadenie prvého stupňa, a zanikne na konci mesiaca, v ktorom dieťa ukončí vzdelávanie, alebo na konci mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne vek 26 rokov, podľa toho, čo nastane skôr.

▼M112

Poskytovaný príspevok podlieha stropu dvojnásobku maxima, predpísaného v prvom pododseku:

▼M39

 úradníka, ktorého miesto výkonu práce je vzdialené aspoň 50 km od:

 

európskej školy alebo

vzdelávacieho zariadenia, vyučujúceho v jeho jazyku, ktoré dieťa navštevuje z dôvodov povinného vzdelávania, riadne podoprené dôkazmi,

▼M29

 úradníka, ktorého miesto výkonu práce je vzdialené aspoň 50 km od zariadenia vyššieho vzdelávania v krajine, ktorej je štátnym príslušníkom, alebo vyučujúceho v jeho jazyku, ak dieťa skutočne navštevuje zariadenie vyššieho vzdelávania vzdialené aspoň 50 km od miesta výkonu práce a ak úradník má nárok na príspevok na expatriáciu; druhá podmienka sa nepoužije, ak takéto zariadenie neexistuje v krajine, ktorej je úradník štátnym príslušníko ►M112  alebo ak dieťa navštevuje zariadenie vyššieho vzdelávania v inej krajine, ako v ktorej má ►C3  úradník ◄ miesto zamestnania, ◄

▼M112

 za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcich dvoch zarážkach osôb, majúcich nárok na príspevok, ktoré nie sú v činnej službe, s prihliadnutím na miesto trvalého bydliska namiesto miesta zamestnania.

Požiadavka navštevovania školy, ktorá účtuje poplatky, sa neuplatňuje na platby podľa tretieho pododseku.

▼M56

Ak dieťa, na ktoré sa poskytuje príspevok na vzdelanie, bolo zákonom alebo rozhodnutím súdu alebo príslušného správneho orgánu zverené do opatery inej osoby, príspevok na vzdelanie sa bude vyplácať tejto osobe v mene a v záujme úradníka. V tomto prípade sa vzdialenosť aspoň 50 km, uvedená v predchádzajúcom odseku, vypočíta od miesta bydliska osoby, ktorá má dieťa vo svojej opatere.

▼M112

2.  pre každé nezaopatrené dieťa podľa článku 2 ods. 2 tejto prílohy, ktoré má menej ako päť rokov alebo ešte nenavštevuje pravidelne a celodenne základnú alebo strednú školu, výška tohto príspevku je stanovená na ►M136  91,75 EUR ◄ mesačne. Uplatňuje sa odsek 1 posledný pododsek prvá veta.

▼BOddiel 2

PRÍSPEVOK NA EXPATRIÁCIU

Článok 4

▼M9

►M39  1. ◄   Príspevok na expatriáciu sa vypláca vo výške 16 % z celkového základného platu, po pripočítaní ►M25  príspevku na domácnosť ◄ a príspevku na nezaopatrené dieťa:

▼B

a) úradníkom:

 ktorí nie sú a nikdy neboli štátnymi príslušníkmi štátu ►M39  ————— ◄ , na ktorého území sa nachádza ich miesto výkonu práce, a

 ktorí počas obdobia piatich rokov, ktoré sa skončilo šesť mesiacov pred ich nástupom do služby, nemali zvyčajné bydlisko ani nevykonávali svoje hlavné zamestnanie na európskom území tohto štátu. Na účely tohto ustanovenia sa nebudú brať do úvahy okolnosti vyplývajúce z práce vykonávanej pre iný štát alebo pre medzinárodnú organizáciu;

b) úradníkom, ktorí sú alebo boli štátnymi príslušníkmi štátu, na ktorého území sa nachádza ich miesto výkonu práce, ale ktorí počas obdobia 10 rokov, ktoré sa skončilo dňom ich nástupu do služby, mali zvyčajné bydlisko mimo európskeho územia tohto štátu z iných dôvodov ako z dôvodu plnenia povinností v službách štátu alebo medzinárodnej organizácie.

▼M16

Príspevok na expatriáciu nemôže byť nižší ako ►M136  509,43 EUR ◄ za mesiac.

▼M25 —————

▼M39

2.  Úradník, ktorý nie je a nikdy nebol štátnym príslušníkom štátu, na ktorého území je zamestnaný, a ktorý nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 1, má nárok na príspevok na zahraničné bydlisko, zodpovedajúci jednej štvrtine príspevku na expatriáciu.

3.  Na účely odsekov 1 a 2 s úradníkom, ktorý svadbou automaticky získal občianstvo štátu, na ktorého území sa nachádza jeho miesto výkonu práce, bez možnosti zrieknutia sa tohto občianstva, sa zaobchádza rovnako ako s úradníkom, na ktorého sa vzťahuje prvá zarážka odseku 1 písm. a).

▼M112 —————

▼BOddiel 3

NÁHRADA VÝDAVKOVA.

Príspevok na usídlenie

Článok 5

▼M112

1.  Príspevok na usídlenie vo výške dvoch mesačných základných platov v prípade ►C3  úradníka, ◄ ktorý má nárok na príspevok na domácnosť, a vo výške jedného mesačného základného platu v ostatných prípadoch, sa vypláca ►C3  úradníkovi ◄ prijatému do trvalého pracovného pomeru, ktorý predloží dôkaz, že bol nútený zmeniť bydlisko, aby splnil požiadavky článku 20 Služobného poriadku.

▼M25

V prípadoch, ak nárok na príspevok na usídlenie má manžel aj manželka, ktorí sú úradníkmi ►M112  alebo ostatnými zamestnancami ◄ ►M128  Európskej únie ◄ , tento príspevok sa vyplatí len osobe, ktorej základný plat je vyšší.

▼M23

Príspevok na usídlenie sa stanoví pomocou sadzby určenej pre miesto, kde je zamestnaný príslušný úradník.

▼B

2.  Príspevok na usídlenie v rovnakej výške sa vyplatí každému úradníkovi, ktorý bol preložený na nové miesto výkonu práce a v dôsledku toho musí zmeniť svoje bydlisko, aby splnil požiadavky článku 20 služobného poriadku.

3.  Príspevok na usídlenie sa vypočíta na základe rodinného stavu úradníka a platu ku dňu jeho expatriácie alebo ku dňu jeho preloženia na nové miesto výkonu práce.

Príspevok na usídlenie sa zaplatí po predložení dokumentov potvrdzujúcich skutočnosť, že sa úradník, spolu so svojou rodinou, ak má nárok ►M25  na príspevok na domácnosť ◄ , usadil v mieste výkonu práce.

4.  Úradník, ktorý má nárok ►M25  na príspevok na domácnosť ◄ a neusadí sa so svojou rodinou vo svojom mieste výkonu práce, dostane len polovicu príspevku, na ktorý by mal inak nárok; druhá polovica sa vyplatí, až sa jeho rodina usadí v jeho mieste výkonu práce, ak tak urobí v lehotách ustanovených v článku 9 ods. 3. Ak úradník bude preložený na miesto, kde býva jeho rodina, pred usadením sa jeho rodiny v jeho mieste výkonu práce, nevznikne mu tým nárok na zálohu na príspevok na usídlenie.

5.  Úradník prijatý do trvalého služobného pomeru, ktorý dostal príspevok na usídlenie a ktorý dobrovoľne odíde zo služieb ►M128  Únie ◄ do dvoch rokov odo dňa, keď vstúpil do ich služieb, vráti pri odchode zo služby časť príspevku zodpovedajúcu zvyšnej časti tohto dvojročného obdobia.

▼M23

6.  Úradník, ktorý dostal príspevok na usídlenie, prizná každý príspevok podobného druhu, ktorý dostane z iných zdrojov; tieto ďalšie príspevky sa odpočítajú od príspevku ustanoveného v tomto článku.

▼BB.

Príspevok na presídlenie

Článok 6

1.  Úradník prijatý do trvalého služobného pomeru, ►M112  ktorý predloží dôkaz o zmene bydliska ◄ , má po skončení služby nárok na príspevok na presídlenie, zodpovedajúci dvojmesačnému základnému platu v prípade úradníka, ►M25  ktorý má nárok na príspevok na domácnosť ◄ , alebo jednomesačnému základnému platu ►M25  v ostatných prípadoch ◄ , ak ukončil štvorročnú službu a nedostane podobný príspevok vo svojom novom zamestnaní. ►M25  V prípadoch, keď nárok na príspevok na presídlenie má manžel aj manželka, ktorí sú úradníkmi ►M112  alebo ostatnými zamestnancami ◄ ►M128  Únie ◄ , zaplatí sa tento príspevok len osobe, ktorej základný plat je vyšší. ◄

Na účely výpočtu jeho služby sa vezmú do úvahy roky, ktoré strávil v každom administratívnom postavení, uvedenom v článku 35 služobného poriadku, okrem dovolenky z osobných dôvodov.

Toto minimálne obdobie sa nebude uplatňovať v prípade odchodu do dôchodku v záujme služby.

▼M23

Príspevok na presídlenie sa určí pomocou sadzby určenej pre posledné miesto výkonu práce dotknutého úradníka.

▼M25

2.  V prípade úmrtia úradníka prijatého do trvalého služobného pomeru sa príspevok na presídlenie vyplatí pozostalému manželovi/manželke, alebo ak táto osoba neexistuje, závislým osobám v zmysle článku 2 vyššie, aj keď nie je splnená požiadavka týkajúca sa dĺžky služby, ustanovená v odseku 1.

▼B

3.  Príspevok na presídlenie sa vypočíta na základe rodinného stavu úradníka a platu ku dňu ukončenia služby.

4.  Príspevok na presídlenie sa zaplatí po predložení dôkazu, že sa úradník a jeho rodina, alebo ak úradník zomrel, len jeho rodina, presídlila na miesto, ktoré je vzdialené najmenej 70 km od miesta výkonu práce dotknutého úradníka.

Presídlenie úradníka alebo rodiny zosnulého úradníka sa uskutoční do troch rokov odo dňa ukončenia jeho služby.

Táto lehota sa neuplatní na jeho oprávnených nástupcov, ktorí môžu dokázať, že nevedeli o predchádzajúcich ustanoveniach.C.

Cestovné výdavky

▼M131

Článok 7

1.  Úradník má nárok na vyplatenie paušálnej sumy zodpovedajúcej cestovným nákladom na seba, svojho manžela/svoju manželku a jeho nezaopatrené osoby skutočne žijúce v jeho domácnosti:

a) pri vymenovaní z miesta, kde bol prijatý do služobného pomeru, na miesto, kde je zamestnaný;

b) po ukončení služobného pomeru v zmysle článku 47 služobného poriadku z miesta, kde je zamestnaný, na miesto pôvodu vymedzené v odseku 4 tohto článku;

c) pri každom preložení vyžadujúcom zmenu jeho miesta výkonu práce.

V prípade úmrtia úradníka má pozostalý manžel/manželka a nezaopatrené osoby nárok na vyplatenie paušálnej sumy za rovnakých podmienok.

Cestovné výdavky na deti mladšie ako dva roky počas celého kalendárneho roku sa nenahrádzajú.

2.  Vyplatenie paušálnej sumy vychádza z príspevku na kilometer geografickej vzdialenosti medzi miestami uvedenými v odseku 1.

Príspevky na kilometrovné sú:0 EUR za každý km od

0 do 200 km

0,1895 EUR za každý km od

201 do 1 000 km

0,3158 EUR za každý km od

1 001 do 2 000 km

0,1895 EUR za každý km od

2 001 do 3 000 km

0,0631 EUR za každý km od

3 001 do 4 000 km

0,0305 EUR za každý km od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za každý km nad

10 000 km

K uvedenému príspevku na kilometrovné sa pripočíta doplnkový paušálny príplatok vo výške:

 94,74 EUR, ak je geografická vzdialenosť medzi miestami uvedenými v odseku 1 od 600 km do 1 200 km,

 189,46 EUR, ak je geografická vzdialenosť medzi miestami uvedenými v odseku 1 väčšia ako 1 200 km.

Výška uvedených príspevkov na kilometrovné a doplnkových paušálnych príplatkov sa každý rok aktualizuje v rovnakom pomere ako odmena.

3.  Odchylne od odseku 2 sa cestovné výdavky, ktoré súvisia so sťahovaním v dôsledku zmeny medzi miestom výkonu práce v rámci územia členských štátov Európskej únie a miestom výkonu práce mimo tohto územia alebo so sťahovaním v dôsledku zmeny medzi miestami výkonu práce mimo tohto územia nahradia vo forme paušálnej platby vychádzajúcej z ceny letenky v triede, ktorá je bezprostredne vyššia ako ekonomická trieda.

4.  Miesto pôvodu úradníka sa určí pri jeho vymenovaní, pričom sa zvyčajne berie do úvahy miesto, kde sa nachádzal pri prijatí do služobného pomeru, alebo, na základe výslovnej a riadne odôvodnenej žiadosti, centrum jeho záujmov. Takto určené miesto pôvodu môže byť počas trvania služobného pomeru úradníka alebo po jeho odchode zo služby zmenené na základe osobitného rozhodnutia menovacieho orgánu. Počas trvania jeho služobného pomeru sa však takéto rozhodnutie prijme len v mimoriadnych prípadoch a na základe príslušných podporných dôkazov, ktoré úradník predloží.

Dôsledkom takejto zmeny však nebude to, aby sa za centrum záujmov úradníka určilo miesto nachádzajúce sa mimo územia členských štátov Únie alebo mimo krajín a území uvedených v prílohe II k Zmluve o fungovaní Európskej únie a území členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu.

Článok 8

1.  Úradníci, ktorí majú nárok na príspevok na expatriáciu alebo na zahraničné bydlisko, majú v každom kalendárnom roku v rámci obmedzení stanovených v odseku 2 nárok na vyplatenie paušálnej sumy zodpovedajúcej cestovným výdavkom z miesta výkonu práce na miesto pôvodu vymedzené v článku 7 pre seba a, ak majú nárok na príspevok na domácnosť, pre manžela/manželku a nezaopatrené osoby v zmysle článku 2.

Ak sú manžel a manželka obidvaja úradníkmi Európskej únie, každý z nich má nárok získať pre seba a pre nezaopatrené osoby paušálnu náhradu cestovných výdavkov v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami; každá nezaopatrená osoba má nárok len na jednu platbu. Platba na nezaopatrené deti sa stanoví na žiadosť manžela alebo manželky na základe miesta pôvodu jedného z nich.

Ak úradník uzavrie v danom roku manželstvo a tým získa nárok na príspevok na domácnosť, cestovné výdavky, ktoré majú byť zaplatené manželovi/manželke, sa vypočítajú pomerne pre obdobie odo dňa uzatvorenia manželstva do konca roka.

Žiadna zmena základu výpočtu, ktorá môže byť výsledkom zmien v rodinnom stave po dátume výplaty príslušných súm, neznamená pre dotknutého úradníka povinnosť vrátiť prijatú platbu.

Cestovné výdavky na deti mladšie ako dva roky počas celého kalendárneho roku sa nenahrádzajú.

2.  Paušálna platba vychádza z príspevku na kilometer geografickej vzdialenosti medzi miestom výkonu práce úradníka a jeho miestom pôvodu.

Ak sa miesto pôvodu vymedzené v článku 7 nachádza mimo územia členských štátov Únie alebo mimo krajín a území uvedených v prílohe II k Zmluve o fungovaní Európskej únie a území členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu, paušálna platba vychádza z príspevku na kilometer geografickej vzdialenosti medzi miestom výkonu práce úradníka a hlavným mestom členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom. Úradníci, ktorých miesto pôvodu sa nachádza mimo územia členských štátov Únie alebo mimo krajín a území uvedených v prílohe II k Zmluve o fungovaní Európskej únie a území členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu, a ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov, nemajú nárok na paušálnu platbu.

Príspevky na kilometrovné sú:

▼M1360 EUR za každý kilometer od

0 do 200 km,

0,3820 EUR za každý kilometer od

201 do 1 000 km,

0,6367 EUR za každý kilometer od

1 001 do 2 000 km,

0,3820 EUR za každý kilometer od

2 001 do 3 000 km,

0,1272 EUR za každý kilometer od

3 001 do 4 000 km,

0,0614 EUR za každý kilometer od

4 001 do 10 000 km,

0 EUR za každý km nad

10 000 km.

K uvedenému príspevku na kilometrovné sa pripočíta doplnkový paušálny príplatok vo výške:

 191,00 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu od 725 km do 1 450 km,

 381,96 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu väčšia ako 1 450 km.

▼M131

Uvedené príspevky na kilometrovné a doplnkové paušálne príplatky sa aktualizujú každý rok v rovnakom pomere ako odmeny.

3.  Úradník, ktorého služobný pomer skončí v priebehu kalendárneho roku z iného dôvodu ako z dôvodu úmrtia, alebo ktorý strávi časť roka na pracovnom voľne z osobných dôvodov, má v prípade, že v príslušnom roku strávil v aktívnom pracovnom pomere v inštitúcii Únie menej ako deväť mesiacov, nárok len na časť paušálnej platby uvedenej v odsekoch 1 a 2, vypočítanú podľa času, ktorý strávil v aktívnom pracovnom pomere.

4.  Odseky 1, 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú na úradníkov, ktorých miesto výkonu práce sa nachádza na území členských štátov. Úradníci, ktorých miesto výkonu práce sa nachádza mimo územia členských štátov, majú pre seba a, ak majú nárok na príspevok na domácnosť, aj pre svojich manželov/manželky a ostatné nezaopatrené osoby v zmysle článku 2, v každom kalendárnom roku nárok na paušálnu náhradu cestovných výdavkov na miesto pôvodu alebo na náhradu cestovných výdavkov na iné miesto, ak tieto výdavky nepresahujú výdavky na cestu na miesto pôvodu. Ak manžel/manželka a osoby uvedené v článku 2 ods. 2 nežijú s úradníkom na mieste výkonu práce, majú každý kalendárny rok nárok na náhradu cestovných výdavkov z miesta pôvodu na miesto výkonu práce alebo na iné miesto, ak tieto výdavky nepresahujú výdavky na cestu z miesta pôvodu na miesto výkonu práce.

Táto paušálna platba vychádza z ceny letenky v ekonomickej triede.

▼BD.

Výdavky na sťahovanie

▼M131

Článok 9

1.  Úradník, ktorý musí zmeniť miesto svojho bydliska, aby splnil požiadavky článku 20 služobného poriadku po prijatí do služobného pomeru, alebo pri následnej zmene miesta výkonu práce počas služobného pomeru, a ktorému tie isté výdavky neboli nahradené z iného zdroja, má v rámci limitov nákladov nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vzniknú v súvislosti so sťahovaním nábytku a osobných vecí, vrátane nákladov na poistenie proti bežným rizikám (predovšetkým proti poškodeniu, krádeži a požiaru).

V limitných hodnotách sa zohľadňuje rodinná situácia úradníka v čase sťahovania a priemerné náklady na sťahovanie a súvisiace poistenie.

Na účely vykonávania tohto odseku prijme menovací orgán všeobecné vykonávacie ustanovenia.

2.  Po ukončení služobného pomeru alebo pri úmrtí úradníka sa nahradia výdavky, ktoré vznikli v súvislosti so sťahovaním z jeho miesta výkonu práce na jeho miesto pôvodu, a to v rámci limitov uvedených v odseku 1. Ak bol zosnulý úradník slobodný, výdavky sa nahradia jeho oprávneným dedičom.

3.  V prípade úradníka v trvalom služobnom pomere sa sťahovanie musí uskutočniť do jedného roku od uplynutia skúšobnej lehoty. V prípade ukončenia služobného pomeru sa musí sťahovanie uskutočniť do troch rokov, ako je ustanovené v článku 6 ods. 4 druhom pododseku. Výdavky na sťahovanie, ktoré vzniknú po uplynutí lehôt uvedených v tomto odseku, sa nahradia len v mimoriadnych prípadoch na základe osobitného rozhodnutia menovacieho orgánu.

▼BE.

Diéty

Článok 10

▼M112

1.  Ak ►C3  úradník ◄ predloží dôkaz, že musí zmeniť svoje bydlisko, aby splnil požiadavky článku 20 Služobného poriadku, má počas obdobia uvedeného v odseku 2 tohto článku nárok na diéty za kalendárny deň takto:

▼M136

 39,48 EUR pre úradníka, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť;

 31,83 EUR pre úradníka, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

▼M112

Uvedená stupnica sa reviduje pri každej úprave odmien podľa článku 65 Služobného poriadku.

▼M23

2.  Obdobie, pre ktoré sa poskytujú diéty, je takéto:

a) v prípade úradníka, ►M25  ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť ◄ : 120 dní;

b) v prípade úradníka, ►M25  ktorý má nárok na príspevok na domácnosť ◄ : 180 dní, alebo ak úradník pracuje v skúšobnej lehote, skúšobná lehota plus jeden mesiac.

▼M25

V prípadoch, keď má na základné diéty nárok manžel aj manželka, ktorí sú úradníkmi ►M112  alebo ostatnými zamestnancami ◄ ►M128  Európskej únie ◄ , obdobie, pre ktoré sa tieto diéty poskytujú, ustanovené v písm. b), sa uplatní na osobu, ktorej základný plat je vyšší. Obdobie ustanovené v písm. a) sa uplatní na druhú osobu.

▼M23

Diéty sa nebudú v žiadnom prípade poskytovať po dni, keď sa úradník presťahuje, aby splnil požiadavky článku 20 služobného poriadku.

▼M112 —————

▼BF.

Výdavky na služobnú cestu

Článok 11

1.  Úradník na služobnej ceste, ktorý má príslušný cestovný príkaz, má nárok na náhradu cestovných výdavkov a na diéty v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

▼M112 —————

▼B

2.   ►M112  V cestovnom príkaze sa uvedie pravdepodobná dĺžka služobnej cesty, na základe ktorej sa vypočíta každá záloha, ktorú ►C3  úradník ◄ môže z denných diét čerpať. ◄ Ak sa neprijme osobitné rozhodnutie, záloha sa nevyplatí, ak sa predpokladá, že služobná cesta si nevyžiada viac ako 24-hodinovú neprítomnosť, a ak sa má vykonať v krajine používajúcej rovnakú menu, aká sa používa v mieste, kde je príslušný úradník zamestnaný.

▼M112

3.  S výnimkou osobitných prípadov, ktoré budú určené na základe osobitného rozhodnutia, a najmä ak je ►C3  úradník ◄ odvolaný z dovolenky, náhrada výdavkov na služobnú cestu sa obmedzí nákladmi na najhospodárnejšiu cestu medzi miestom zamestnania a miestom služobnej cesty, ktorá nevyžaduje, aby ►C3  úradník ◄ na služobnej ceste podstatne predĺžil svoj pobyt.

▼M112

Článok 12

1.   Cestovanie vlakom

Cestovné výdavky na služobné cesty po železnici sa nahrádzajú po predložení podporných dokladov na základe nákladov na cestovanie prvou triedou po najkratšej trase medzi miestom zamestnania a miestom služobnej cesty.

2.   Cestovanie lietadlom

►C3  Úradníci ◄ sú oprávnení cestovať lietadlom, ak je celková vzdialenosť cesty tam a späť po železnici aspoň 800 kilometrov.

3.   Cestovanie po mori

Ustanovujúci orgán povoľuje v jednotlivých prípadoch a v závislosti na dĺžke a nákladoch na cestu použitie cestovných tried a príplatky za kajutu, ktoré môžu byť nahradené.

4.   Cestovanie autom

Cestovné náklady sú nahradené vo forme paušálnej čiastky, vychádzajúcej z nákladov na cestu vlakom v súlade s bodom 1; nevyplácajú sa žiadne ďalšie príplatky.

V prípade, že ►C3  úradník ◄ cestuje na služobnú cestu za mimoriadnych okolností, ustanovujúci orgán môže rozhodnúť, že poskytne tomuto ►C3  úradníkovi ◄ príspevok za kilometer cesty namiesto náhrady vyššie uvedených cestovných nákladov, ak cestovanie verejnou dopravou je zjavne nevýhodné.

Článok 13

1.  Denné diéty pre služobné cesty zahrnujú paušálnu čiastku, slúžiacu na pokrytie všetkých výdavkov, ktoré vznikli osobe na služobnej ceste: raňajky, dve hlavné jedlá a nepredvídané výdavky vrátane miestneho cestovného. Náklady na ubytovanie vrátane miestnych poplatkov sa nahrádzajú najviac do výšky určenej pre každú krajinu a po predložení podporných dokladov.

2.  

a) Stupnica pre členské štáty je takáto:

▼M119(EUR)

Miesto určenia

Strop nákladov na ubytovanie (hotel)

Denné diéty na služobnej ceste

Belgicko

140

92

Bulharsko

169

58

Česká republika

155

75

Dánsko

150

120

Nemecko

115

93

Estónsko

110

71

Grécko

140

82

Španielsko

125

87

Francúzsko

150

95

Írsko

150

104

Taliansko

135

95

Cyprus

145

93

Lotyšsko

145

66

Litva

115

68

Luxembursko

145

92

Maďarsko

150

72

Malta

115

90

Holandsko

170

93

Rakúsko

130

95

Poľsko

145

72

Portugalsko

120

84

Rumunsko

170

52

Slovinsko

110

70

Slovensko

125

80

Fínsko

140

104

Švédsko

160

97

Spojené kráľovstvo

175

101

▼M112

Ak ►C3  úradníkovi ◄ na služobnej ceste bezplatne poskytla alebo nahradila jedlo alebo ubytovanie jedna z inštitúcií ►M128  Únie, ◄ správa alebo cudzia organizácia to musí oznámiť. V tom prípade sa vykoná zodpovedajúci odpočet.

b) Stupnicu pre služobné cesty v krajinách mimo európskeho územia členských štátov určuje a pravidelne upravuje ustanovujúci orgán.

▼M131

3.  Komisia každé dva roky reviduje sadzby stanovené v odseku 2 písm. a). Táto revízia sa vykonáva na základe správy o cenách hotelového ubytovania, reštauračných a stravovacích služieb s prihliadnutím na indexy vývoja týchto cien. Na účely tejto revízie Komisia koná prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 111 a 112 služobného poriadku.

▼M131

4.  Odchylne od odseku 1 sa náklady na ubytovanie, ktoré vznikli úradníkom počas služobnej cesty do hlavných pracovísk ich inštitúcie podľa protokolu č. 6 k Zmluve o fungovaní Európskej únie, môžu nahradiť na základe paušálnej sumy, ktorá neprekročí maximálnu sumu stanovenú pre príslušný členský štát.

▼M112

Článok 13a

Vykonávacie predpisy k článkom 11, 12 a 13 tejto prílohy ustanovia ►M131  menovacie orgány jednotlivých inštitúcií ◄ podľa všeobecných vykonávacích ustanovení.

▼BG.

Paušálna náhrada výdavkov

Článok 14

1.  Úradníkom, ktorým z dôvodu svojich povinností pravidelne vznikajú reprezentačné výdavky, môže menovací orgán poskytnúť príspevok s pevnou sadzbou, ktorého výšku určí tento orgán.

V mimoriadnych prípadoch môže menovací orgán okrem toho rozhodnúť, že orgán uhradí aj časť nákladov na ubytovanie dotknutých úradníkov.

2.  V prípade úradníkov, ktorým v dôsledku osobitných pokynov príležitostne vznikajú reprezentačné výdavky na služobné účely, sa výška reprezentačného príspevku určí v každom prípade na základe podporných dokumentov a za podmienok, ktoré určí menovací orgán.

▼M112 —————

▼B

Článok 15

Na základe rozhodnutia menovacieho orgánu môžu ►M112  riadiaci pracovníci podľa článku 29 ods. 2 Služobného poriadku ◄ , ktorí nemajú k dispozícii služobné vozidlo, dostať pevný príspevok nepresahujúci ►M97  892,42 eur ◄ za rok na pokrytie normálnej cesty v rámci hraníc mesta, kde sú zamestnaní.

Príspevok sa môže na základe odôvodneného rozhodnutia menovacieho orgánu poskytnúť úradníkovi, ktorého povinnosti sústavne vyžadujú, aby absolvoval cesty, na ktoré smie používať vlastné vozidlo.Oddiel 4

PLATBA FUNKČNÝCH POŽITKOV A DÁVOK

Článok 16

1.  Platba odmeny úradníkom sa vykoná 15. deň každého mesiaca za bežný mesiac. Výška odmeny sa zaokrúhli na najbližší ►M94  cent ◄ smerom nahor.

2.  Ak odmena nie je splatná za celý mesiac, čiastka sa rozdelí na tridsatiny, a:

a) ak skutočný počet dní, za ktoré má byť zaplatená odmena, je 15 alebo menej, počet splatných tridsatín zodpovedá skutočnému počtu dní, za ktoré má byť odmena zaplatená;

b) ak skutočný počet dní, za ktoré má byť zaplatená odmena, je viac ako 15, počet splatných tridsatín bude zodpovedať rozdielu medzi skutočným počtom dní, za ktoré nemá byť zaplatená odmena, a 30.

3.  Ak nárok na rodinné prídavky a príspevky na expatriáciu vznikne po dni nástupu do služby, úradník ich začne poberať od prvého dňa mesiaca, v ktorom tento nárok vznikol. Po zániku tohto nároku dostane úradník čiastku, ktorá mu prináleží k poslednému dňu mesiaca, v ktorom nárok zanikol.

▼M43

Článok 17

▼M131

1.  Platba sa vykoná každému úradníkovi na mieste a v mene krajiny, kde vykonáva svoje povinnosti, alebo na žiadosť úradníka v eurách v banke v rámci Európskej únie.

▼M112

 

Za podmienok stanovených v predpisoch vydaných na základe spoločnej dohody menovacími orgánmi každej inštitúcie a po porade s Výborom pre služobný poriadok môžu úradníci požiadať o osobitný pravidelný prevod časti svojej odmeny.

 ◄

Podľa predchádzajúceho ustanovenia môžu prevádzať samostatne alebo v kombinácii:

a) v prípade detí navštevujúcich vzdelávacie zariadenie v inom členskom štáte maximálnu čiastku na nezaopatrené dieťa, zodpovedajúcu výške príspevku na vzdelanie, ktorý skutočne dostali na toto dieťa;

b) po predložení platných podporných dokumentov pravidelné platby všetkým ostatným osobám s bydliskom v príslušnom členskom štáte, voči ktorým má ►C3  úradník ◄ preukázateľný záväzok v zmysle rozhodnutia súdov alebo príslušného správneho orgánu.

Prevody uvedené v písmene b) nesmú presiahnuť 5 % zo základného platu ►C3  úradníka. ◄

3.  Prevody ustanovené v ods. 2 sa vykonávajú ►M131   v mene príslušného členského štátu ◄ na základe výmenného kurzu uvedeného v článku 63 druhý odsek Služobného poriadku. Prevádzané čiastky sa vynásobia koeficientom, vyjadrujúcim rozdiel medzi korekčným koeficientom vymedzeným pre krajinu, v ktorej mene sa prevod uskutočňuje v článku 3 ods. 5 písm. b) prílohy XI k Služobnému poriadku, a korekčným koeficientom použitým pre odmenu ►C3  úradníka ◄ (uvedeným v článku 3 ods. 5 písm. a) prílohy XI k Služobnému poriadku).

▼M112

4.  Okrem prevodov uvedených v odsekoch 1 až 3 ►C3  úradník ◄ môže požiadať o pravidelný prevod do iného členského štátu ►M131   v miestnej mene ◄ na základe mesačného výmenného kurzu a bez použitia koeficientu. Tento prevod nesmie presiahnuť 25 % zo základného platu ►C3  úradníka. ◄

▼B
PRÍLOHA VIII

Systém dôchodkového zabezpečenia

OBSAH

Kapitola 1:

Všeobecné ustanovenia

1

Kapitola 2:

Starobný dôchodok a odchodné

Oddiel 1:

Starobný dôchodok

2 – 11

Oddiel 2:

Odchodné

12

Kapitola 3:

Podpora v invalidite

13 – 15

Kapitola 4:

Pozostalostný dôchodok

17 – 29

Kapitola 5:

Dočasné dôchodky

30 – 33

Kapitola 6:

Zvýšenia dôchodkov s ohľadom na nezaopatrené deti

34 a 35

Kapitola 7:

Oddiel 1:

Financovanie systému dôchodkového zabezpečenia

36 – 38

Oddiel 2:

Výpočet dôchodku

40 – 44

Oddiel 3:

Platba dávok

45 a 46

Kapitola 8:

Prechodné ustanovenia

48 – 51

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1.  Ak lekárske vyšetrenie, predchádzajúce prevzatie povinností úradníkom, ukáže, že je chorý alebo invalidný, menovací orgán môže rozhodnúť, pokiaľ ide o riziká vyplývajúce z tejto choroby alebo invalidity, že sa tomuto úradníkovi priznajú zaručené dávky v súvislosti s invaliditou alebo úmrtím až po uplynutí piatich rokov odo dňa jeho nástupu do služieb ►M128  Únie ◄ .

Úradník sa môže odvolať proti tomuto rozhodnutiu na posudkovú komisiu.

2.  Úradník, ktorý je na dovolenke na vojenskú službu, prestane využívať záruky v súvislosti s invaliditou alebo úmrtím, vyplývajúce priamo z úrazu alebo choroby, ku ktorému došlo priamo, resp. na ktorú ochorel z dôvodu vojenskej služby. Predchádzajúce ustanovenia neovplyvnia nárok pozostalých na dôchodok na základe práv, ktoré úradník získal ku dňu jeho nástupu na dovolenku na vojenskú službu.KAPITOLA 2

Starobný dôchodok a odchodnéOddiel 1

STAROBNÝ DÔCHODOK

Článok 2

Starobný dôchodok sa vypláca na základe celkového počtu rokov zamestnania, potrebných na odchod do dôchodku, odpracovaných úradníkom. Každý rok služby, vypočítaný spôsobom ustanoveným v článku 3, založí nárok úradníka na jeden rok zamestnania potrebného na odchod do dôchodku a každý celý mesiac nárok na jednu dvanástinu roka zamestnania potrebného na odchod do dôchodku.

Maximálny počet rokov zamestnania potrebných na odchod do dôchodku, ktorý sa môže vziať do úvahy pre výpočet práv na starobný dôchodok, je ►M112  počet potrebný pre dosiahnutie maximálneho dôchodku v zmysle článku 77 druhý odsek Služobného poriadku ◄ .

▼M112

Článok 3

Ak príslušní ►C3  úradníci ◄ zaplatili svoj podiel na príspevkoch do dôchodkového systému za príslušné obdobia služby, na účely výpočtu rokov zamestnania, potrebných pre odchod do dôchodku podľa článku 2, sa vezmú do úvahy tieto skutočnosti:

a) obdobie, ktoré ►C3  úradník ◄ odpracoval v službách jednej z inštitúcií a v jednom z administratívnych postavení uvedených v článku 35 písm. a), b), c), e) a f) Služobného poriadku. ►C3  Úradníci, ◄ na ktorých sa vzťahuje článok 40 Služobného poriadku, podliehajú podmienkam stanoveným v odseku 3 druhý pododsek poslednej vete tohto článku;

b) obdobia nároku na príspevok ►M131  podľa článkov 41, 42c a 50 ◄ Služobného poriadku maximálne počas piatich rokov;

c) obdobia nároku na podporu v invalidite;

d) obdobia služby v inej funkcii v súlade s Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov. Ak sa však zmluvní zamestnanci v zmysle týchto Podmienok zamestnávania stanú ►C3  riadnymi úradníkmi, ◄ roky zamestnania potrebné pre odchod do dôchodku, ktoré získali ako zmluvní zamestnanci, im zakladajú nárok na zápočet rokov do počtu rokov skutočného zamestnania, potrebných pre odchod do dôchodku, vypočítaný na základe pomeru medzi posledným základným platom, ktorý dostali ako zmluvní zamestnanci, a prvým základným platom, ktorý dostali ako ►C3  riadni úradníci. ◄ Preplatky, ak existujú, zodpovedajúce rozdielu medzi vypočítaným počtom rokov zamestnania potrebných pre odchod do dôchodku a počtom rokov skutočného zamestnania, sa príslušnej osobe nahradia na základe jej posledného základného platu, ktorý dostala ako zmluvný zamestnanec. Toto ustanovenie sa s nevyhnutnými zmenami uplatňuje aj vtedy, keď sa ►C3  riadni úradníci ◄ stanú zmluvnými zamestnancami.

Článok 4

1.   ►C3  Úradník, ◄ ktorý po skončení služobného pomeru v jednej z inštitúcií pokračuje v aktívnom pracovnom pomere v inštitúcii ►M128  Únie ◄ vo funkcii ►C3  úradníka, ◄ dočasného zamestnanca alebo zmluvného zamestnanca získava ďalšie práva na dôchodok. Môže požadovať, aby sa podľa článku 3 tejto prílohy na účely výpočtu jeho práv na dôchodok vzalo do úvahy celé obdobie služby ►C3  úradníka, ◄ dočasného zamestnanca alebo zmluvného zamestnanca, za ktoré boli zaplatené príspevky, ak:

a) vráti odchodné, zaplatené podľa článku 12, s pripočítaním zloženého úroku so sadzbou ►M123  3,1 % ◄ p. a. Ak sa v prípade príslušného ►C3  úradníka ◄ uplatnil článok 42 alebo 112 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, tento ►C3  úradník ◄ bude musieť vrátiť aj čiastku zaplatenú podľa tohto článku, s pripočítaním zloženého úroku s uvedenou sadzbou;

b) pred výpočtom započítaných rokov príspevkov stanoveným v článku 11 ods. 2 sa na tento účel odloží určitá čiastka, a ak ►C3  úradník ◄ požiadal a dosiahol uplatnenie tohto článku po tom, ako pokračoval v službe, zodpovedajúce časti sumy prevedenej do systému dôchodkového zabezpečenia ►M128  Únie ◄ , ktorá zodpovedá poistno-matematickému ekvivalentu, vypočítanému a prevedenému do pôvodného systému podľa článku 11 ods. 1 alebo článku 12 ods. 1 písm. b) s pripočítaním zloženého úroku so sadzbou ►M123  3,1 % ◄ p.a.

Ak bol v prípade príslušného ►C3  úradníka ◄ uplatnený článok 42 alebo 112 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, pri výpočte čiastky, ktorá má byť odložená, sa berie do úvahy aj čiastka zaplatená podľa týchto článkov s pripočítaním zloženého úroku so sadzbou ►M123  3,1 % ◄ p. a.

Ak čiastka prevedená do systému ►M128  Únie ◄ nestačí na vznik práv na dôchodok, ktoré sa vzťahujú na celé predchádzajúce obdobie zamestnania, ►C3  úradník ◄ má právo požiadať o doplnenie tejto čiastky do výšky uvedenej v prvom odseku písm. b).

2.  Úroková sadzba uvedená v odseku 1 môže byť revidovaná podľa predpisov ustanovených v článku 10 prílohy XII.

▼M131

Článok 5

Bez ohľadu na ustanovenia článku 2 tejto prílohy, úradníci, ktorí zostanú v služobnom pomere po dosiahnutí veku odchodu do dôchodku, majú nárok na zvýšenie dôchodku zodpovedajúce 1,5 % základného platu, ktorý sa vzal do úvahy pri výpočte ich dôchodku za každý rok odpracovaný po dosiahnutí tohto veku pod podmienkou, že ich celkový dôchodok vrátane zvýšenia nepresiahne 70 % ich posledného základného platu uvedeného v druhom alebo treťom odseku článku 77 služobného poriadku.

Toto zvýšenie sa poskytne aj v prípade úmrtia úradníka, ktorý zostal v služobnom pomere po dosiahnutí veku odchodu do dôchodku.

▼B

Článok 6

▼M23

Životné minimum na účely výpočtu dôchodkových dávok zodpovedá základnému platu úradníka ►M131  v prvom platovom stupni platovej triedy AST 1 ◄ .

▼M112 —————

▼M112

Článok 8

Poistno-technický ekvivalent starobného dôchodku je kapitálová hodnota dávok vznikajúcich ►C3  úradníkovi, ◄ vypočítaná na základe tabuľky úmrtnosti uvedenej v článku 9 prílohy XII, podliehajúca úrokovej sadzbe ►M123  3,1 % ◄ p. a., ktorá môže byť revidovaná v súlade s predpismi ustanovenými v článku 10 prílohy XII.

▼M131

Článok 9

Úradník, ktorý odíde zo služobného pomeru pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku, môže požiadať, aby jeho starobný dôchodok:

a) bol odložený do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahne vek odchodu do dôchodku, alebo

b) bol vyplácaný okamžite pod podmienkou, že príslušný úradník nemá menej ako 58 rokov. V tomto prípade sa starobný dôchodok zníži o sumu vypočítanú na základe veku, ktorý úradník dosiahne v čase, keď začne čerpať dôchodok.

Za každý rok, ktorý predchádza roku, v ktorom by úradník získal nárok na starobný dôchodok v zmysle článku 77 služobného poriadku, sa tento dôchodok zníži o 3,5 %. Ak rozdiel medzi vekom nadobudnutia nároku na starobný dôchodok v zmysle článku 77 služobného poriadku a vekom príslušnej osoby v tom čase presahuje určitý počet rokov, k zníženiu sa pripočíta ďalší rok.

▼M112

Článok 9a

Na účely určenia zníženého dôchodku ►C3  úradníkov ◄ ktorí získali práva na dôchodok presahujúce ekvivalent 70 % z ich konečného základného platu a ktorí požadujú bezodkladné vyplácanie svojho starobného dôchodku v súlade s článkom 9, zníženie podľa článku 9 sa použije pre hypotetické číslo, ktoré zodpovedá počtu rokov ►C3  úradníci ◄ potrebných pre odchod do dôchodku, a nie pre čiastku zodpovedajúcu najviac 70 % z posledného základného platu. Takto vypočítaný znížený dôchodok nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 70 % z posledného základného platu v zmysle článku 77 Služobného poriadku.

▼B

Článok 10

Nárok na platbu starobného dôchodku vznikne od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom úradník automaticky alebo na vlastnú žiadosť získa nárok na tento dôchodok; tento úradník ďalej dostáva plat až do dňa splatnosti svojho dôchodku.

Článok 11

▼M83

1.  Úradník, ktorý odíde zo služieb ►M128  Únie ◄ , aby:

 vstúpil do služieb štátnej správy alebo vnútroštátnej alebo medzinárodnej organizácie, ktorá má uzatvorenú dohodu s ►M128  Úniou ◄ ,

 pokračoval v činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na základe čoho získa práva na dôchodok zo systému, ktorého správne orgány majú uzatvorenú dohodu s ►M128   Úniou ◄ ,

má nárok na prevedenie poistno-matematického ekvivalentu svojich práv na starobný dôchodok ►M112  aktualizovaný ku skutočnému dňu prevodu ◄ v ►M128  Únii ◄ do dôchodkového fondu tejto správy alebo organizácie, alebo do dôchodkového fondu, v rámci ktorého získava práva na starobný dôchodok na základe činnosti, ktorú vykonáva ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

2.  Úradník, ktorý vstúpi do služieb ►M128  Únie ◄ po:

 odchode zo služieb štátnej správy alebo vnútroštátnej alebo medzinárodnej organizácie; alebo

 vykonávaní činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba,

▼M112

má po uvedení do funkcie, ale pred získaním nároku na výplatu starobného dôchodku v zmysle článku 77 Služobného poriadku právo voči ►M128  Únii ◄ na kapitálovú hodnotu, aktualizovanú ku dňu skutočného prevodu, práv na dôchodok, ktoré získal na základe tejto služby alebo týchto činností.

V takom prípade ►M131  menovací orgán inštitúcie ◄ , v ktorej je ►C3  úradník ◄ zamestnaný, určí s ohľadom na základnú mzdu zamestnanca, jeho vek a kurz platný v deň žiadosti o prevod, pomocou všeobecných vykonávacích ustanovení, počet rokov zamestnania, potrebných pre odchod do dôchodku, ktoré sú mu započítané v rámci systému dôchodkového zabezpečenia ►M128  Únie ◄ za predchádzajúce obdobie služby, na základe prevedeného kapitálu, po odpočítaní čiastky predstavujúcej zhodnotenie kapitálu medzi dňom žiadosti o prevod a skutočným dňom prevodu.

▼M112

Zamestnanci môžu použiť tento postup len raz pre každý členský štát a príslušný penzijný fond.

▼M56

3.  Odsek 2 sa použije aj na úradníka, ktorý bude znovudosadený na pracovné miesto po skončení obdobia jeho dočasného preloženia podľa druhej zarážky článku 37 ods. 1 písm. b) služobného poriadku, a na úradníka, ktorý bude znovudosadený na pracovné miesto po uplynutí obdobia dovolenky z osobných dôvodov podľa článku 40 služobného poriadku.

▼BOddiel 2

ODCHODNÉ

▼M112

Článok 12

▼M131

1.  Úradník v nižšom veku ako veku odchodu do dôchodku, ktorého služobný pomer sa skončí inak než z dôvodu úmrtia alebo invalidity a ktorý nemá nárok na okamžitý alebo odložený starobný dôchodok, má pri odchode zo služby:

a) nárok na výplatu odchodného vo výške trojnásobku súm zrazených z jeho základného platu na príspevky na dôchodok, po odpočítaní všetkých súm zaplatených podľa článkov 42 a 112 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ak odpracoval menej ako jeden rok služby a neuplatnil postup stanovený v článku 11 ods. 2;

b) v ostatných prípadoch nárok na dávky stanovené v článku 11 ods. 1 alebo na výplatu poistno-matematického ekvivalentu týchto dávok do súkromnej poisťovne alebo do súkromného penzijného fondu podľa jeho výberu pod podmienkou, že táto poisťovňa alebo tento fond zaručí, že:

i) kapitál nebude vyplatený späť;

ii) mesačný príjem sa bude vyplácať najskôr od veku 60 rokov a najneskôr od veku 66 rokov;

iii) bude zabezpečené ich zahrnutie do dedičstva alebo do pozostalostných dôchodkov;

iv) prevod do inej poisťovne alebo iného fondu bude povolený len v prípade, ak tento fond spĺňa podmienky stanovené v bodoch i), ii) a iii).

2.  Odchylne od odseku 1 písm. b), úradníci v nižšom veku ako veku odchodu do dôchodku, ktorí odo dňa, keď sa ujali svojich pracovných povinností, odvádzajú platby na účely vzniku alebo zachovania dôchodkových práv do vnútroštátneho systému dôchodkového zabezpečenia, súkromného systému poistenia alebo penzijného fondu podľa svojho výberu, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, pričom ich služobný pomer sa skončí z iných dôvodov ako z dôvodu úmrtia alebo invalidity bez toho, aby im vznikol nárok na okamžitý alebo odložený starobný dôchodok, majú pri odchode zo služby nárok na odchodné zodpovedajúce poistno-matematickej hodnote ich dôchodkových práv získaných počas služby v inštitúciách. V takýchto prípadoch sa platby vyplatené na účely vzniku alebo zachovania ich práv na dôchodok v rámci vnútroštátneho systému dôchodkového zabezpečenia pri uplatnení článkov 42 alebo 112 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov odpočítajú od odchodného.

▼M112

3.  Ak sa služobný pomer ►C3  úradníka ◄ skončil jeho odvolaním z funkcie, odchodné, ktoré má byť vyplatené, alebo poistno-matematický ekvivalent, ktorý má byť prevedený, sa stanovia na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 9 ods. 1 písm. h) prílohy IX.

▼M112 —————

▼BKAPITOLA 3

▼M112

Podpora v invalidite

▼B

Článok 13

►M112  1. ◄   Pokiaľ článok 1 ods. 1 neustanovuje inak, úradník, ktorý nedovŕšil 65 rokov veku, ktorého kedykoľvek počas obdobia, v ktorom získaval práva na dôchodok, uznala posudková komisia za osobu trpiacu úplnou trvalou invaliditou, ktorá mu bráni v plnení povinností zodpovedajúcich pracovnému miestu v jeho profesijnej kategórii, a ktorý musí z týchto dôvodov ukončiť svoju službu ►M15  v ►M128  Únii ◄  ◄ , má počas trvania tejto práceneschopnosti nárok ►M23  na ►M112