Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0339

Vec C-339/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgicko) – trestné konanie proti Lucovi Vanderborghtovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 56 ZFEÚ — Slobodné poskytovanie služieb — Poskytovanie starostlivosti o ústnu dutinu a chrup — Vnútroštátna právna úprava úplne zakazujúca reklamu služieb starostlivosti o ústnu dutinu a chrup — Existencia cezhraničného prvku — Ochrana verejného zdravia — Proporcionalita — Smernica 2000/31/ES — Služba informačnej spoločnosti — Reklama prostredníctvom internetovej stránky — Člen regulovaného povolania — Profesijné pravidlá — Smernica 2005/29/ES — Nekalé obchodné praktiky — Vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa zdravia — Vnútroštátne predpisy upravujúce regulované povolania)

OJ C 213, 3.7.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/8


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgicko) – trestné konanie proti Lucovi Vanderborghtovi

(Vec C-339/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 56 ZFEÚ - Slobodné poskytovanie služieb - Poskytovanie starostlivosti o ústnu dutinu a chrup - Vnútroštátna právna úprava úplne zakazujúca reklamu služieb starostlivosti o ústnu dutinu a chrup - Existencia cezhraničného prvku - Ochrana verejného zdravia - Proporcionalita - Smernica 2000/31/ES - Služba informačnej spoločnosti - Reklama prostredníctvom internetovej stránky - Člen regulovaného povolania - Profesijné pravidlá - Smernica 2005/29/ES - Nekalé obchodné praktiky - Vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa zdravia - Vnútroštátne predpisy upravujúce regulované povolania))

(2017/C 213/07)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Luc Vanderborght

Výrok rozsudku

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave ako vo veci samej, ktorá chráni verejné zdravie a dôstojnosť povolania zubného lekára jednak tým, že všeobecne a úplne zakazuje reklamu týkajúcu sa služieb starostlivosti o ústnu dutinu a chrup, a jednak tým, že stanovuje určité požiadavky na nenápadnosť, pokiaľ ide o vývesné tabule zubných ordinácií.

2.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode), sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave ako vo veci samej, ktorá všeobecne a úplne zakazuje akúkoľvek reklamu na poskytovanie starostlivosti o ústnu dutinu a chrup tým, že zakazuje komerčnú komunikáciu v akejkoľvek elektronickej forme vrátane zriadenia internetovej stránky zubným lekárom.

3.

Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave ako vo veci samej, ktorá všeobecne a úplne zakazuje akúkoľvek reklamu na poskytovanie starostlivosti o ústnu dutinu a chrup.


(1)  Ú. v. EÚ C 311, 21.9.2015.


Top