Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TA0493

Vec T-493/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Mayer/EFSA („Vyslaný národný expert — Predpisy EFSA o VNE — Rozhodnutie o nepredĺžení vyslania — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súkromia a integrity jednotlivca — Ochrana osobných údajov — Nariadenie (ES) č. 45/2001 — Návrhy na určenie a na uloženie príkazu — Doplňujúce podanie k žalobe — Zmena návrhov — Prípustnosť“)

OJ C 104, 3.4.2017, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/41


Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Mayer/EFSA

(Vec T-493/14) (1)

((„Vyslaný národný expert - Predpisy EFSA o VNE - Rozhodnutie o nepredĺžení vyslania - Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Zamietnutie prístupu - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súkromia a integrity jednotlivca - Ochrana osobných údajov - Nariadenie (ES) č. 45/2001 - Návrhy na určenie a na uloženie príkazu - Doplňujúce podanie k žalobe - Zmena návrhov - Prípustnosť“))

(2017/C 104/57)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Nemecko) (v zastúpení: T. Mayer, advokát)

Žalovaný: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (v zastúpení: D. Detken, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci R. Van der Hout a A. Köhler, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná na základe článku 263 ZFEÚ a smerujúca k napadnutiu rozhodnutí EFSA, ktorými sa zamietajú jednak žiadosť žalobkyne o predĺženie jej vyslania ako národného experta v EFSA a jednak žiadosť o prístup k dokumentom, ktorými EFSA disponuje

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Pani Ingrid Alice Mayer je povinná nahradiť trovy konania, vrátane trov konania vzniknutých v konaní o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 329, 22.9.2014.


Top