Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0360

Vec T-360/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – VECCO a i./Komisia („REACH — Zahrnutie oxidu chrómového do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii — Použitia alebo kategórie použitia vyňaté z požiadavky na autorizáciu — Pojem ‚existujúce osobitné právne predpisy Spoločenstva ukladajúce minimálne požiadavky týkajúce sa ochrany zdravia ľudí alebo životného prostredia pre používanie látky‘ — Zjavne nesprávne posúdenie — Proporcionalita — Právo na obhajobu — Zásada riadnej správy vecí verejných“)

OJ C 389, 23.11.2015, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/32


Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – VECCO a i./Komisia

(Vec T-360/13) (1)

((„REACH - Zahrnutie oxidu chrómového do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii - Použitia alebo kategórie použitia vyňaté z požiadavky na autorizáciu - Pojem ‚existujúce osobitné právne predpisy Spoločenstva ukladajúce minimálne požiadavky týkajúce sa ochrany zdravia ľudí alebo životného prostredia pre používanie látky‘ - Zjavne nesprávne posúdenie - Proporcionalita - Právo na obhajobu - Zásada riadnej správy vecí verejných“))

(2015/C 389/33)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Nemecko) a ďalších 185 žalobkýň, ktorých názvy sú uvedené v prílohe rozsudku (v zastúpení: C. Mereu, K. Van Maldegem, advokáti, a J. Beck, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: K. Talabér-Ritz a J. Tomkin, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobcov: Assogalvanica (Padova, Taliansko) a ďalších 31 vedľajších účastníkov konania, ktorých mená a názvy sú uvedené v prílohe rozsudku (v zastúpení: C. Mereu a K. Van Maldegem, advokáti, a J. Beck, solicitor)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska chemická agentúra (ECHA) (v zastúpení: W. Broere, M. Heikkilä a T. Zbihlej, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 348/2013 zo 17. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 108, s. 1)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) a žalobkyne, ktorých názvy sú uvedené v prílohe I, znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania Európskej komisie.

3.

Assogalvanica a ostatní vedľajší účastníci konania, ktorých mená a názvy sú uvedené v prílohe II, znášajú svoje vlastné trovy konania.

4.

Európska chemická agentúra (ECHA) znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 7.9.2013.


Top