EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TJ0566

Rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) z 12. septembra 2012.
Jutta Ertmer proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).
Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Slovná ochranná známka Spoločenstva erkat - Skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva a skoršie slovné a obrazové národné ochranné známky CAT - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Poškodenie dobrého mena - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Povinnosť odôvodnenia.
Vec T-566/10.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:419

  The document is unavailable in your User interface language.

Rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) z 12. septembra 2012 – Ertmer/ÚHVT – Caterpillar (erkat)

(vec T-566/10)

„Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Spoločenstva erkat – Skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva a skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky CAT – Relatívne dôvody zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Poškodenie dobrého mena – Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 – Povinnosť odôvodnenia“

1.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou – Posúdenie pravdepodobnosti zámeny [nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)] (pozri body 15, 19, 20)

2.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami – Kritériá posúdenia [nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)] (pozri body 18, 27)

3.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou – Slovná ochranná známka erkat – Slovné a obrazové ochranné známky CAT [nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)] (pozri body 40, 42 – 45, 51 – 55)

4.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienky – Súvislosť medzi ochrannými známkami (nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5) (pozri bod 58)

5.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné – Dôkazy, ktoré majú byť predložené majiteľom – Nie iba hypotetické budúce nebezpečenstvo neoprávneného prospechu alebo poškodenia (nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5) (pozri body 59, 60)

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. septembra 2010 (vec R 270/2010-1) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Caterpillar Inc. a Juttou Ertmerovou

Výrok

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 7. septembra 2010 (vec R 270/2010-1) sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

ÚHVT a Caterpillar Inc. sú povinné nahradiť trovy konania.

Top