EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0529(05)

Súhrn rozhodnutí Európskej únie o povolení na uvedenie liekov na trh od 1. apríla 2020 do 30. apríla 2020 (Rozhodnutia prijaté v súlade s článkom 34 smernice 2001/83/ES alebo s článkom 38 smernice 2001/82/ES)

OJ C 181, 29.5.2020, p. 13–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 181/13


Súhrn rozhodnutí Európskej únie o povolení na uvedenie liekov na trh od 1. apríla 2020 do 30. apríla 2020

(Rozhodnutia prijaté v súlade s článkom 34 smernice 2001/83/ES (1) alebo s článkom 38 smernice 2001/82/ES (2))

(2020/C 181/02)

—   Udelenie, zachovanie alebo zmena vnútroštátneho povolenia na uvedenie na trh

Dátum rozhodnutia

Názov(-vy) lieku

INN (medzinárodný neregistrovaný názov)

Držiteľ(-lia) povolenia na uvedenie na trh

Príslušný členský štát

Dátum oznámenia

17.4.2020

Veterinary medicinal products containing tylosin base (as a single active substance) presented as solutions for injection for intramuscular use in pigs

Tylosin base

Pozri prílohu

Pozri prílohu

20.4.2020


(1)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.


PRÍLOHA

Zoznam názvov, liekových foriem, síl veterinárnych liekov, druhov zvierat, ciest podania, žiadateľov a držiteľov povolenia na uvedenie na trh v členských štátoch

Členský štát EÚ/EHP

Žiadateľ/držiteľ povolenia na uvedenie na trh

Názov

INN

Sila

Lieková forma

Druh zvieraťa

Spôsob podávania

Rakúsko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Rakúsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Rakúsko

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Tylan 200 mg/ml – Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylozín báza

200 mg/ml

Injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Rakúsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Rakúsko

Vetoquinol Österreich GmbH

Gußhausstraße 14/5

1040 Vienna

Austria

Tylucyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Belgicko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Belgicko

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Belgicko

Eli Lilly Benelux NV

Division Elanco Animal Health

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Belgium

Tylan 200

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Belgicko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Belgicko

Vetoquinol NV/SA

Kontichsesteenweg 42

2630 Aartselaar

Belgium

Tylucyl 200

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Bulharsko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Pharmasin 50 solution for injection

Tylozín báza

50 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Bulharsko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B - 50 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine, dogs and cats

Tylozín báza

50 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Bulharsko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B - 200 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine and dogs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Bulharsko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Bulharsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Bulharsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pighs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Chorvátsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet, 200 mg/ml, otopina za injekciju za goveda i svinje

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Chorvátsko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl, 200 mg/mL, otopina za injekciju za goveda i svinje

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Cyprus

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml Solution for Injection for pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Cyprus

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Česká republika

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet, 200 mg/ml, Injekční roztok pro skot a prasata

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Česká republika

Vétoquinol s. r. o.

Zámečnická 411

288 02 Nymburk

Czech Republic

Tylucyl 200 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Dánsko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Dánsko

Ceva Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2

DK-7100 Vejle

Denmark

Tiljet

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Dánsko

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan Vet.

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Dánsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Tylamasin

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Dánsko

Vetoquinol Scandinavia AB

Lyngbyvej 20

2100 København Ø

Denmark

Tylucyl

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Estónsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Estónsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Estónsko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Fínsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Fínsko

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan vet

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Francúzsko

Aniserve GmbH

Geyerspergerstr. 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 solution injectable pour bovins, caprins et porcins

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Francúzsko

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solution injectable

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Francúzsko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml solution injectable pour bovins, ovins, caprins et porcins

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Francúzsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution injectable pour bovins ovins caprins et porcins

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Francúzsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine Ceva 200 mg/ml solution injectable pour bovins ovins caprins et porcins

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Francúzsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution injectable pour bovis ovins caprins et porcins

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Francúzsko

Lilly France

24 Boulevard Vital Bouhot

92200 Neuilly Sur Seine

France

Tylan 200

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Francúzsko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Nemecko

Bela-Pharm GmbH & Co.KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Tylobel 25 %

Tylozín báza

250 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Nemecko

Bimeda Chemicals

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Nemecko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Nemecko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goates

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Nemecko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

pharmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Nemecko

Lilly Deutschland GmbH

Abteilung Elanco Animal Health

Werner-Reimers-Str. 2-4

D-61352 Bad Homburg

Germany

Tylan 200

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Nemecko

Selectavet Dr. Otto Fischer

Am Kögelberg 5

D-83629 Weyarn/Holzolling

Germany

Tylosel-200

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Nemecko

Vetoquinol GmbH

Reichenbachstr. 1

D-85737 Ismaning

Germany

Tylucyl 200 mg/ml

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Grécko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Grécko

Ceva Hellas LLC

15 Agiou Nikolaou Street

17455 Alimos

Greece

Tiljet

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Grécko

Eli Lilly Regional Operations GmbH,

Elanco Animal Health,

Kölblgasse 8 – 10,

1030 Vienna,

Austria

Tylan 200

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Grécko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Grécko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Maďarsko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések részére

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Maďarsko

Ceva-Phylaxia Zrt.

Szállás u. 5.

1107 Budapest

Hungary

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goats

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Maďarsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések részére

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Maďarsko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Írsko

Bimeda Chemicals

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml, Solution for Injection

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Írsko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylosin Biovet JSC 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Írsko

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ierland

Bilovet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Írsko

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Tylan 200, 200 mg/ml Solution for Injection

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Írsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Írsko

Vetoquinol Ireland Limited

First Floor, Segrave House

19-20 Earlsfort Terrace

Dublin 2

Ireland

Tylucyl 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Taliansko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Taliansko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 20, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini, cani.

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Taliansko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine Ceva

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Taliansko

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ierland

Bilovet 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Taliansko

Eli Lilly Italia SpA

Via Gramsci 731-733,

50019 Sesto Fiorentino – FI

Italy

Tylan® 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini.

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Taliansko

FATRO S.P.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Dell’Emilia (Bologna)

Italy

Supratil 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Taliansko

FATRO S.P.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Dell’Emilia (Bologna)

Italy

Vetil, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini e cani

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Taliansko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Taliansko

Vetoquinol Italia S.r.l.

Via Piana 265

47032 Bertinoro (FC)

Italy

Tylucyl 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Lotyšsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine Ceva 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Lotyšsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Lotyšsko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Litva

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tilject 200 mg/ml injekcinis tirpals galvijams ir kiaulėms.

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Litva

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims ir ožkoms

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Litva

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 50 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims, ožkoms, šunims ir katėms

Tylozín báza

50 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Litva

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Luxembursko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Luxembursko

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Luxembursko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Luxembursko

Vetoquinol NV/SA

Kontichsesteenweg 42

2630 Aartselaar

Belgium

Tylucyl 200

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Holandsko

Aniserve

Geyerspergerstrasse 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 mg oplossing voor injectie voor runderen, geitenen varkens

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Holandsko

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Holandsko

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Tylan 200 injectie oplossing voor injectie voor rund, kalf en varken

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Holandsko

Floris Veterinaire Produkten B.V.

Kempenlandstraat 33-35

5262 GK Vught

The Netherlands

Tylosine 20 % P.I.

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Holandsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Holandsko

Vetoquinol B.V.

Postbus 3191

Hertogenbosch

5232 DD’s Hertogenbosch

The Netherlands

Tylucyl 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens.

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Nórsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Poľsko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylozyna Biovet JSC

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Poľsko

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.

Ul. Okrzei 1a

03-715 Warsaw

Poland

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goats

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Poľsko

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Poľsko

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

6 Grójecka str.

05-651 Drwalew

Poland

Biotyl 200

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Poľsko

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

6 Grójecka str.

05-651 Drwalew

Poland

Biotyl 50

Tylozín báza

50 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Poľsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Poľsko

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14

66-400 Gorzów Wielkopolski

Poland

Tylucyl

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Portugalsko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Portugalsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Portugalsko

Laboratorios Syva S.A.U

Av. del Parroco Pablo Diez, 49

24010 San Andrés del Rabanedo

Léon

Spain

Jectyl 200 mg/ml solução injetável para bovinos, suínos e cães

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Portugalsko

Lilly Portugal, Produtos Farmacêuticos, Lda

Torre Ocidente

Rua Galileu Galilei, N.o 2, Piso 7 Fração A/D

1500-392 Lisboa

Portugal

Tylan 200 mg/ml Solução injetável para bovinos e suínos

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Portugalsko

Vétoquinol, Unipessoal Lda.

Rua Consigliéri Pedroso, 123– Edifício H

2730-056 Barcarena

Portugal

Tylucyl 200 mg/ml, solução injetável para bovinos e suínos

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Rumunsko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Rumunsko

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Rumunsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Rumunsko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Slovenská republika

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B- 200 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Slovenská republika

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Slovenská republika

Vétoquinol s. r. o.

Zámečnická 411

288 02 Nymburg

Česká Republika

Tylucil 200 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Slovinsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Slovinsko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Španielsko

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Španielsko

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tilosina Biovet JSC 200 mg/ml solucion inyectable para bovino ovino caprino y porcino

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Španielsko

Ceva Salud Animal, S.A.

Avinguda Diagonal, 609 – 615

08028 Barcelona

Spain

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Španielsko

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Trelacon 200.000 Ui/ml solucion inyectable

Tylozín báza

200 mg/ml

Injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Španielsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solucion inyectable para bovino ovino caprino y porcino

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Španielsko

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spain

Tilosina 200 mg/ml Ganadexil solucion inyectable

Tylozín báza

200 mg/ml

Injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Španielsko

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Calle de Luis I, 56

28031 Madrid

Spain

Tilosiven 200 mg/ml solucion inyectable

Tylozín báza

200 mg/ml

Injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Španielsko

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Calle de Luis I, 56

28031 Madrid

Spain

Tisergen 200 mg/ml

Tylozín báza

200 mg/ml

Injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Španielsko

Laboratorios Syva S.A.U

Av. del Parroco Pablo Diez, 49

24010 San Andrés del Rabanedo

Léon

Spain

Tilosul

Tylozín báza

200 mg/ml

Injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Španielsko

Mevet

Polígono Ind El Segre

Avenida de la Industria, Parc 410

25191 Lleida, Lérida

Spain

Tilovall 200 mg/ml solución inyectable

Tylozín báza

200 mg/ml

Injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Španielsko

Vetoquinol Especialidades Veterinarias S.A.

Carreta de Fuencarral, 24

Edificio Europa I

28108 Madrid

Spain

Tylucyl 200 mg/ml solucion inyectable para bovino y cerdos

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Švédsko

Ceva Animal Health AB

Annedalsvägen 9

227 64 Lund

Sweden

Tiljet

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Švédsko

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan Vet

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Švédsko

Vetoquinol Scandinavia AB

Torgattan 2

26521 Åstorp

Sweden

Tylucyl

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Spojené kráľovstvo

Aniserve

Geyerspergerstrasse 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 Solution for Injection for Cattle, Goats and Pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Spojené kráľovstvo

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml, Solution for Injection

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Spojené kráľovstvo

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Spojené kráľovstvo

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Spojené kráľovstvo

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

UK

Tylan 200, 200 mg/ml Solution for Injection

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie

Spojené kráľovstvo

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylozín báza

200 mg/ml

injekčný roztok

ošípané

intramuskulárne použitie


Top