EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1713

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1713 zo 16. novembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1382, ktorým sa menia určité nariadenia, ktorými sa ukladajú antidumpingové alebo antisubvenčné opatrenia na určité výrobky z ocele, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia

C/2020/7872

OJ L 384, 17.11.2020, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1713/oj

17.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1713

zo 16. novembra 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1382, ktorým sa menia určité nariadenia, ktorými sa ukladajú antidumpingové alebo antisubvenčné opatrenia na určité výrobky z ocele, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/477 z 11. marca 2015 o opatreniach, ktoré Únia môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a vyrovnávacích opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami (1),

keďže:

(1)

Komisia nariadením (EÚ) 2019/159 (2) uložila ochranné opatrenia týkajúce sa určitých výrobkov z ocele na obdobie troch rokov. Tieto opatrenia majú formu colných kvót uplatňovaných na vymedzené obdobia, pri ktorých je splatné clo pri prekročení kvóty vo výške 25 %, keď dovoz prekračuje stanovenú prahovú hodnotu zodpovedajúcu priemernej úrovni dovozu v rokoch 2015 až 2017.

(2)

Nariadením (EÚ) 2019/1382 (3) Komisia zaviedla mechanizmus, ktorý bráni uplatňovaniu tohto cla pri prekročení kvóty súbežne s antidumpingovými a/alebo vyrovnávacími opatreniami, ktoré sa tiež vzťahujú na niektoré výrobky z ocele.

(3)

Na tento účel sa v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2019/1382 uviedli všetky antidumpingové a antisubvenčné opatrenia týkajúce sa výrobkov, ktoré v danom čase podliehali aj ochranným opatreniam, a špecifikovalo sa antidumpingové a/alebo antisubvenčné clo, ktoré by sa malo uplatniť, keď sa začne uplatňovať clo pri prekročení kvóty.

(4)

Komisia 6. októbra 2020 nariadením (EÚ) 2020/1408 (4) uložila konečné antidumpingové opatrenia na dovoz určitých plechov a zvitkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Indonézii, Čínskej ľudovej republike a na Taiwane.

(5)

Ako sa uvádza v odôvodnení 310 nariadenia (EÚ) 2020/1408, na tieto výrobky sa vzťahuje mechanizmus, ktorý bráni súbežnému uplatňovaniu opatrení, pretože podliehajú ochranným opatreniam (číslo výrobku 8). Príloha k nariadeniu 2019/1382 by sa preto mala zmeniť tak, aby zahŕňala nariadenie 2020/1408.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre nástroje na ochranu obchodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1382 sa mení takto:

1.

V prílohe 1.B „Zoznam nariadení, ktorými sa ukladajú antidumpingové a antisubvenčné opatrenia na výrobky podliehajúce ochrannému opatreniu“ sa dopĺňa tento odsek:

„19.   Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1408 zo 6. októbra 2020, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých plechov a zvitkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Indonézii, Čínskej ľudovej republike a na Taiwane (Ú. v. EÚ L 325, 7.10.2020, s. 26).“

2.

V prílohe 2 „Sadzby antidumpingových a/alebo vyrovnávacích ciel uplatniteľné, pokiaľ je ochranné clo splatné za ten istý výrobok“ sa dopĺňa táto PRÍLOHA 2.18:

„PRÍLOHA 2.18

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1408 zo 6. októbra 2020, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých plechov a zvitkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Indonézii, Čínskej ľudovej republike a na Taiwane (Ú. v. EÚ L 325, 7.10.2020, s. 26).

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Indonézia

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry

C541

17,3

0,0 %

Indonézia

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

C547

17,3

0,0 %

Indonézia

Všetky ostatné spoločnosti

C999

17,3

0,0 %

Čínska ľudová republika

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd

C163

19,0

0,0 %

Čínska ľudová republika

Taiyuan Taigang Daming Metal Products

C542

19,0

0,0 %

Čínska ľudová republika

Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd

C543

19,0

0,0 %

Čínska ľudová republika

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd.

C025

19,0

0,0 %

Čínska ľudová republika

Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd.

C544

14,6

0,0 %

Čínska ľudová republika

Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd.

C558

9,2

0,0 %

Čínska ľudová republika

Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd

C545

17,5

0,0 %

Čínska ľudová republika

Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.

C546

17,5

0,0 %

Čínska ľudová republika

Všetky ostatné spoločnosti

C999

19,0

0,0 %

Taiwan

Yieh United Steel Co.

C032

4,1

0,0 %

Taiwan

Tang Eng Iron Works Co. Ltd.

C031

4,1

0,0 %

Taiwan

Walsin Lihwa Co.

C548

7,5

0,0 %

Taiwan

Všetky ostatné spoločnosti

C999

7,5

0,0 %

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2015, s. 11.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/159 z 31. januára 2019, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele (Ú. v. EÚ L 31, 1.2.2019, s. 27).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1382 z 2. septembra 2019, ktorým sa menia určité nariadenia, ktorými sa ukladajú antidumpingové alebo antisubvenčné opatrenia na určité výrobky z ocele, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia (Ú. v. EÚ L 227, 3.9.2019, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1408 zo 6. októbra 2020, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých plechov a zvitkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Indonézii, Čínskej ľudovej republike a na Taiwane (Ú. v. EÚ L 325, 7.10.2020, s. 26).


Top