Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1985

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1985 zo 4. novembra 2015 podľa článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o antivírusovej papierovej vreckovke impregnovanej kyselinou citrónovou (Text s významom pre EHP)

OJ L 289, 5.11.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1985/oj

5.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 289/26


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1985

zo 4. novembra 2015

podľa článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o antivírusovej papierovej vreckovke impregnovanej kyselinou citrónovou

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

Belgicko 28. apríla 2015 požiadalo Komisiu, aby rozhodla, podľa článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, či je antivírusová papierová vreckovka uvedená na trh s tvrdením, že „zničí 99,9 % vírusov nádchy a chrípky vo vreckovke“, biocídnym výrobkom alebo ošetreným výrobkom, a ak ju posúdi ako biocídny výrobok, či patrí medzi výrobky typu 1 (osobná hygiena človeka) alebo 2 (dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá).

(2)

Podľa informácií, ktoré Belgicko poskytlo, ide o 3-vrstvovú papierovú vreckovku, ktorej stredná vrstva je impregnovaná kyselinou citrónovou. Tvrdí sa, že kyselina citrónová je trvalou súčasťou matrice papierovej vreckovky a že vo výrobku zostáva počas celého jeho životného cyklu. Tvrdí sa, že po použití papierovej vreckovky, t. j. keď do strednej vrstvy presiakne vlhkosť po kýchaní, kašľaní alebo vysiakaní sa, kyselina citrónová deaktivuje vírusový obsah v papierovej vreckovke s cieľom zabrániť jeho prenosu späť na ruky, prenosu vírusu pri kontakte rúk a jeho presiaknutiu na povrchy, s ktorými papierová vreckovka príde do styku.

(3)

Papierová vreckovka je v súlade s definíciou podľa článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(4)

Papierová vreckovka je v súlade s definíciou ošetreného výrobku podľa článku 3 ods. 1 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, keďže kyselina citrónová sa do nej zámerne pridáva s cieľom deaktivovať vírusy a obmedziť krížovú kontamináciu týmito vírusmi.

(5)

Vírusy zodpovedajú definícii škodlivého organizmu podľa článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, keďže môžu mať škodlivý účinok na ľudí.

(6)

Ničenie, odpudzovanie a zneškodňovanie škodlivých organizmov, zabránenie ich škodlivému účinku alebo ochrana proti akémukoľvek škodlivému organizmu je biocídna funkcia.

(7)

Preto je nevyhnutné stanoviť, či papierová vreckovka má alebo nemá primárne biocídnu funkciu, s cieľom určiť, či je papierová vreckovka ošetreným výrobkom alebo biocídnym výrobkom.

(8)

Tvrdenie uvedené na balení papierových vreckoviek a v reklame znie: „zničí 99,9 % vírusov nádchy a chrípky vo vreckovke“. V prípade takéhoto tvrdenia má biocídna funkcia papierovej vreckovky väčší a prvotný význam, než jej ostatné funkcie (napríklad vysiakanie nosa do vreckovky). Antivírusová papierová vreckovka má preto primárne biocídnu funkciu.

(9)

Keďže výrobky typu 1 zahŕňajú biocídne výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu pokožky alebo pokožky hlavy, a výrobky typu 2 zahŕňajú biocídne výrobky používané na širšie účely, napr. na dezinfekciu povrchov, materiálov alebo vzduchu, používanie papierovej vreckovky by skôr zodpovedalo druhému typu výrobkov.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Antivírusová papierová vreckovka impregnovaná kyselinou citrónovou a uvedená na trh s tvrdením, že „zničí 99,9 % vírusov nádchy a chrípky vo vreckovke“, sa považuje za biocídny výrobok v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a patrí medzi výrobky typu 2 vymedzené v prílohe V k uvedenému nariadeniu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 4. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.


Top