EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1329

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1329/2014 z  9. decembra 2014 , ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve

OJ L 359, 16.12.2014, p. 30–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1329/oj

16.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1329/2014

z 9. decembra 2014,

ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (1), a najmä na jeho článok 46 ods. 3 písm. b), článok 59 ods. 1, článok 60 ods. 2, článok 61 ods. 2, článok 65 ods. 2 a článok 67 ods. 1,

keďže:

(1)

Na riadne uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 650/2012 je potrebné stanoviť určité tlačivá.

(2)

V súlade s Protokolom (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa tieto členské štáty nezúčastnili na prijatí nariadenia (EÚ) č. 650/2012. Spojené kráľovstvo a Írsko sa preto nezúčastňujú na prijatí tohto nariadenia.

(3)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre dedičské veci,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Tlačivo, ktoré sa má použiť na potvrdenie o rozhodnutí v dedičskej veci podľa článku 46 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 650/2012, sa stanovuje v prílohe 1 ako tlačivo I.

2.   Tlačivo, ktoré sa má použiť na potvrdenie o verejnej listine v dedičskej veci podľa článku 59 ods. 1 a článku 60 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 650/2012, sa stanovuje v prílohe 2 ako tlačivo II.

3.   Tlačivo, ktoré sa má použiť na potvrdenie o súdnom zmieri v dedičskej veci podľa článku 61 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 650/2012, sa stanovuje v prílohe 3 ako tlačivo III.

4.   Tlačivo, ktoré sa má použiť na Európske osvedčenie o dedičstve podľa článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 650/2012, sa stanovuje v prílohe 4 ako tlačivo IV.

5.   Tlačivo, ktoré sa má použiť na Európske osvedčenie o dedičstve podľa článku 67 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 650/2012, sa stanovuje v prílohe 5 ako tlačivo V.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. augusta 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 9. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 107.


PRÍLOHA 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA 2

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA 3

Image

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA 4

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA 5

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top