EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:188:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 188, 13. júl 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.188.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 188

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
13. júla 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 188/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5899 – Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation) (1)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 188/02

Výmenný kurz eura

2

 

Dvor audítorov

2010/C 188/03

Osobitná správa č. 2/2010 „Účinnosť schém podpory projektových štúdií a budovania nových infraštruktúr v rámci šiesteho rámcového programu pre výskum“

3


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2010/C 188/04

Oznámenie o verejných výberových konaniach

4

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2010/C 188/05

Oznámenie o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

5

2010/C 188/06

Oznámenie o uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

10

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2010/C 188/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

11

2010/C 188/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

12

 

INÉ AKTY

 

Rada

2010/C 188/09

Oznámenie určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným na zozname ustanovenom v článku 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu [pozri prílohu k nariadeniu Rady (EÚ) č. 610/2010]

13

 

Európska komisia

2010/C 188/10

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

15

2010/C 188/11

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

20


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top