Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:170:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 170, 01. júl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 170

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
1. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 999/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1000/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1001/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1002/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1239/95 v súvislosti s udelením povinných licencií a s pravidlami verejnej kontroly a prístupu k dokumentom vo vlastníctve Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1003/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva znížiť prevalenciu určitých sérotypov salmonely u chovných kŕdľov Gallus gallus a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2160/2003 ( 1 )

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1004/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá otvorenia a spravovania colných kvót na výrobky z cukru s pôvodom v Albánsku, Bosne a Hercegovine a Srbsku, Čiernej Hore a Kosove podľa nariadenia Rady (ES) č. 2007/2000

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1005/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa stanovujú odvodené intervenčné ceny pre biely cukor na hospodársky rok 2005/2006

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1006/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1549/2004, ktoré sa odlišuje od nariadenia Rady (ES) č. 1785/2003 týkajúceho sa dovozného režimu pre ryžu a ktoré stanovuje špecifické prechodné pravidlá uplatniteľné na dovoz ryže Basmati

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1007/2005 z 30. júna 2005 ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné na určité druhy lúpanej ryže od 1. marca 2005

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1008/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2771/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1009/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2799/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa poskytovania finančnej pomoci na odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko určené na výkrm zvierat a na predaj takéhoto sušeného odstredeného mlieka

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1010/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 628/2005 o zavedení predbežného antidumpingového cla na dovozy chovaných lososov s pôvodom v Nórsku

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1011/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru pre hospodársky rok 2005/06

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1012/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 1. júla 2005

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1013/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1014/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

41

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1015/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 31. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1016/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. júla 2005

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1017/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. júla 2005

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1018/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa obmedzuje dĺžka platnosti vývozných licencií na niektoré výrobky spracované na báze obilnín

49

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1019/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

51

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1020/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy

52

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1021/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

56

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1022/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

59

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1023/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

61

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1024/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

63

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1025/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

64

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1026/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 868/2005

66

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. júna 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, ktorá sa týka metódy výpočtu uplatnených ciel na lúpanú ryžu, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2004/617/ES, 2004/618/ES a 2004/619/ES

67

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, ktorá sa týka metódy výpočtu uplatnených ciel na lúpanú ryžu

69

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júna 2005, ktorým sa ustanovuje výnimka z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o rastliny Vitis L., okrem ovocia, s pôvodom v Chorvátsku [oznámené pod číslom K(2005) 1920]

75

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top