Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:118:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 118, 4. apríla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 118

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
4. apríla 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 118/1

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 118/2

Vec C-396/15 P: Odvolanie podané 21. júla 2015: Shoe Branding Europe BVBA proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 21. mája 2015 vo veci T-145/14, adidas AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

2

2016/C 118/3

Vec C-652/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Darmstadt (Nemecko) 7. decembra 2015 – FurkanTekdemir, zastúpený svojimi zákonnými zástupcami Deryou Tekdemirovou a Nedimom Tekdemirom/Kreis Bergstraße

2

2016/C 118/4

Vec C-655/15 P: Odvolanie podané 7. decembra 2015: Panrico, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 7. októbra 2015 vo veci T-534/13, Panrico/ÚHVT

3

2016/C 118/5

Vec C-662/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 14. decembra 2015 – Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Naturprodukte GmbH

4

2016/C 118/6

Vec C-680/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 17. decembra 2015 – Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja

5

2016/C 118/7

Vec C-681/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 17. decembra 2015 – Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH/Vittoria Graf

6

2016/C 118/8

Vec C-685/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakúsko) 18. decembra 2015 – Online Games Handels GmbH a Frank Breuer a i./Landespolizeidirektion Oberösterreich

7

2016/C 118/9

Vec C-689/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 21. decembra 2015 – W.F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse

8

2016/C 118/10

Vec C-2/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgerichts Stuttgart (Nemecko) 4. januára 2016 – trestné konanie proti J. S. R.

8

2016/C 118/11

Vec C-7/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo (Španielsko) 6. januára 2016 – Banco Popular Español S.A. a PL Salvador, S.A.R.L./Maria Rita Giraldez Villar a Modesto Martínez Baz

9

2016/C 118/12

Vec C-20/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 15. januára 2016 – Wolfram Bechtel a Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg

10

2016/C 118/13

Vec C-21/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 15. januára – Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira

11

2016/C 118/14

Vec C-22/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul București (Rumunsko) 15. januára 2016 – Fondul Proprietatea SA/SC Hidroelectrica SA

11

2016/C 118/15

Vec C-42/16: Žaloba podaná 26. januára 2016 – Európska komisia/Fínska republika

12

2016/C 118/16

Vec C-58/16: Žaloba podaná 1. februára 2016 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

13

2016/C 118/17

Vec C-66/16 P: Odvolanie podané 5. februára 2016: Comunidad Autónoma del País Vasco a Itelazpi, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. novembra 2015 vo veci T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco a Itelazpi/Komisia

14

2016/C 118/18

Vec C-67/16 P: Odvolanie podané 5. februára 2016: Comunidad Autónoma de Cataluña a el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. novembra 2015 vo veci T-465/13, Comunidad Autónoma de Cataluña a CTTI/Komisia

15

2016/C 118/19

Vec C-68/16 P: Odvolanie podané 5. februára 2016: Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. novembra 2015 vo veci T-487/13, Navarra de Servicios y Tecnologías/Komisia

16

2016/C 118/20

Vec C-69/16 P: Odvolanie podané 5. februára 2016: Cellnex Telecom S.A. a Retevisión I, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. novembra 2015 vo veci T-541/13, Abertis Telecom S.A. a Retevisión I/Komisia

17

2016/C 118/21

Vec C-70/16 P: Odvolanie podané 5. februára 2016: Comunidad Autónoma de Galicia a Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (Retegal) proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. novembra 2015 v spojených veciach T-463/13 a T-464/13, Comunidad Autónoma de Galicia a Retegal/Komisia

19

2016/C 118/22

Vec C-81/16 P: Odvolanie podané 12. februára 2016: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. novembra 2015 vo veci T-461/13, Španielsko/Komisia

21

 

Všeobecný súd

2016/C 118/23

Spojené veci T-546/13, T-108/14 a T-109/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. februára 2016 – Šumelj a i./Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Pristúpenie Chorvátska k Únii — Zrušenie vnútroštátnej právnej úpravy týkajúcej sa vytvorenia povolania súdneho vykonávateľa pred pristúpením — Škoda, ktorú utrpeli osoby, ktoré boli predtým vymenované za súdnych vykonávateľov — Neprijatie opatrení na splnenie záväzkov súvisiacich s pristúpením Komisiou — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom — Článok 36 aktu o pristúpení“)

23

2016/C 118/24

Vec T-210/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. februára 2016 – Mederer/ÚHVT – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo — Obrazová ochranná známka Gummi Bear-Rings — Skoršia národná obrazová ochranná známka GUMMY — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

23

2016/C 118/25

Vec T-240/14 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. februára 2016 – Bodson a i./EIB („Odvolanie — Verejná služba — Zamestnanci EIB — Zmluvná povaha pracovnoprávneho vzťahu — Reforma systému odmeňovania a platového postupu v EIB — Povinnosť odôvodnenia — Skreslenie — Nesprávne právne posúdenie“)

24

2016/C 118/26

Vec T-241/14 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. februára 2016 – Bodson a i./EIB („Odvolanie — Verejná služba — Zamestnanci EIB — Zmluvná povaha pracovnoprávneho vzťahu — Odmena — Reforma systému prémií EIB — Povinnosť odôvodnenia — Skreslenie — Právne nesprávne posúdenie“)

25

2016/C 118/27

Vec T-402/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. februára 2016 – FCC Aqualia/ÚHVT Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva AQUALOGY — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva AQUALIA a skoršia národná obrazová ochranná známka aqualia — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

25

2016/C 118/28

Vec T-411/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. februára 2016 – Coca-Cola/ÚHVT (Tvar fľaše s krivkami bez rýh) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Tvar fľaše s krivkami bez rýh — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti na základe používania — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009“)

26

2016/C 118/29

Vec T-507/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. februára 2016 – Vidmar a i./Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Pristúpenie Chorvátska k Únii — zrušenie vnútroštátnej právnej úpravy stanovujúcej vytvorenie profesie verejného výkonného agenta pred pristúpením — Ujma spôsobená osobám, ktoré už skôr boli vymenované do funkcie verejných výkonných agentov — Neprijatie opatrení Komisiou na zabezpečenie dodržiavania prístupových záväzkov — Dostatočne zjavné porušenie právnej normy priznávajúcej práva jednotlivcom — Článok 36 aktu o pristúpení“)

27

2016/C 118/30

Vec T-543/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. februára 2016 – provima Warenhandels/ÚHVT – Renfro (HOT SOX) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo — Slovná ochranná známka HOT SOX — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok odlišovacej spôsobilosti — Odlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia č. 207/2009“)

27

2016/C 118/31

Spojené vec T-589/14 a T-772/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. februára 2016 – Musso/Parlament („Platové pomery poslancov Parlamentu — Starobný dôchodok — Povinnosť francúzskych poslancov uplatniť svoje dôchodkové práva podľa vnútroštátnych režimov — Pravidlo o vylúčení súbehu — Vykonávajúce opatrenia statusu poslancov — Rozhodnutie prijaté po skončení konania o sťažnosti — Výzva na úhradu — Rozhodnutie o prerušení vyplácania dôchodku — Zásada kontradiktórnosti — Primeraná lehota — Povinnosť odôvodnenia“)

28

2016/C 118/32

Vec T-692/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. februára 2016 – Puma/ÚHVT – Sinda Poland (Vyobrazenie zvieraťa) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky zobrazujúcej zviera — Skoršie medzinárodné obrazové ochranné známky zobrazujúce pumu — Relatívny dôvod zamietnutia — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

29

2016/C 118/33

Vec T-761/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. februára 2016 – Consolidated Artists/ÚHVT – Body Cosmetics International (MANGO) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva MANGO — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 52 ods. 2 nariadenia č. 207/2009“)

30

2016/C 118/34

Vec T-816/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. februára 2016 – Tayto Group/ÚHVT – MIP Metro (REAL HAND COOKED) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva REAL HAND COOKED — Skoršia národná obrazová ochranná známka real QUALITY — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Zneužitie právomoci — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Články 64, 75, 76 a 83 nariadenia č. 207/2009“)

30

2016/C 118/35

Vec T-279/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. februára 2016 – Ezz a i./Rada („Žaloba o neplatnosť — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté vzhľadom na situáciu v Egypte — Opatrenia prijaté proti osobám zodpovedným za spreneveru štátnych finančných prostriedkov a proti spriazneným osobám a subjektom — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zápis žalobcov na zoznam dotknutých osôb — Právny základ — Nedodržanie kritérií zápisu — Nesprávne právne posúdenie — Skutkový omyl — Právo vlastniť majetok — Poškodenie dobrej povesti — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Povinnosť odôvodnenia — Úprava návrhov a žalobných dôvodov — Prekážka začatého konania — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

31

2016/C 118/36

Vec T-639/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. februára 2016 – DEI/Komisia („Štátna pomoc — Sťažnosti — Rozhodnutia o zamietnutí — Predbežné posúdenie Komisiou — Konečné rozhodnutie — Zrušenie napadnutého aktu — Zastavenie konania“)

32

2016/C 118/37

Vec T-34/16: Žaloba podaná 26. januára 2016 – Litovská republika/Komisia

32

2016/C 118/38

Vec T-38/16: Žaloba podaná 28. januára 2016 – EEB/Komisia

34

2016/C 118/39

Vec T-41/16: Žaloba podaná 28. januára 2016 – Cyprus Turkish Chamber of Industry a iní/Komisia

34

2016/C 118/40

Vec T-57/16: Žaloba podaná 8. februára 2016 – Chanel/EUIPO – Li Jing Zhou y Golden Rose 999 (vyobrazenie ornamentu)

35

2016/C 118/41

Vec T-62/16: Žaloba podaná 15. februára 2016 – Puma/EUIPO – Doosan Infracore (PUMA)

36

2016/C 118/42

Vec T-71/16 P: Odvolanie podané 17. februára 2016: Carlo De Nicola proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 18. decembra 2015 vo veci F-82/12, De Nicola/EIB

37

2016/C 118/43

Vec T-72/16: Žaloba podaná 15. februára 2016 – BBY Solutions/EUIPO – Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY mobile)

37

2016/C 118/44

Vec T-73/16 P: Odvolanie podané 18. februára 2016: Carlo De Nicola proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 18. decembra 2015 vo veci F-37/12, De Nicola/EIB

38

2016/C 118/45

Vec T-75/16 P: Odvolanie podané 18. februára 2016: Carlo De Nicola proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 18. decembra vo veci F-128/11, De Nicola/EIB

39

2016/C 118/46

Vec T-76/16: Žaloba podaná 17. februára 2016 – Ikos/EUIPO (AEGYPTISCHE ERDE)

40

2016/C 118/47

Vec T-78/16: Žaloba podaná 16. februára 2016 – Sartour/Parlament

40

2016/C 118/48

Vec T-79/16: Žaloba podaná 19. februára 2016 – Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters a i./Komisia

41

 

Súd pre verejnú službu

2016/C 118/49

Vec F-33/15: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 24. februára 2016 – Labiri/EHSV

43


SK

 

Top