Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0714

Vec T-714/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2015 – Gold Crest/ÚHVT (MIGHTY BRIGHT) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva MIGHTY BRIGHT — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

OJ C 346, 19.10.2015, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2015 – Gold Crest/ÚHVT (MIGHTY BRIGHT)

(Vec T-714/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva MIGHTY BRIGHT - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 346/28)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gold Crest LLC (Goleta, Spojené štáty) (v zastúpení: P. Rath a W. Festl-Wietek, avocats)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Bonne, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 8. októbra 2013 (vec 2038/2012-2) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia MIGHTY BRIGHT ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Gold Crest LLC znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).


(1)  Ú. v. EÚ C 61, 1.3.2014.


Top