EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0009

Vec C-9/20: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. februára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg – Nemecko) – Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136/Finanzamt Hamburg-Oberalster (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 66 prvý odsek písm. b) – Daňová povinnosť k DPH – Prijatie platby – Článok 167 – Vznik a rozsah práva na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe – Článok 167a – Výnimka – Uplatnenie DPH na základe platieb – Prenájom a podnájom nehnuteľného majetku využívaného na priemyselné alebo obchodné účely)

OJ C 148, 4.4.2022, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 148/2


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. februára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg – Nemecko) – Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136/Finanzamt Hamburg-Oberalster

(Vec C-9/20) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dane - Daň z pridanej hodnoty (DPH) - Smernica 2006/112/ES - Článok 66 prvý odsek písm. b) - Daňová povinnosť k DPH - Prijatie platby - Článok 167 - Vznik a rozsah práva na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe - Článok 167a - Výnimka - Uplatnenie DPH na základe platieb - Prenájom a podnájom nehnuteľného majetku využívaného na priemyselné alebo obchodné účely)

(2022/C 148/02)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

Žalovaný: Finanzamt Hamburg-Oberalster

Výrok rozsudku

Článok 167 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej smernicou Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že právo na odpočítanie dane zaplatenej na vstupe vzniká v okamihu uskutočnenia plnenia v prípade, keď na základe vnútroštátnej výnimky podľa článku 66 prvého odseku písm. b) smernice 2006/112, zmenenej smernicou 2010/45, vznikne dodávateľovi tovaru alebo poskytovateľovi služieb daňová povinnosť až prijatím odmeny a táto odmena nebola ešte zaplatená.


(1)  Ú. v. EÚ C 137, 27.4.2020.


Top