EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2199R(02)

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2199 z 17. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Úradný vestník Európskej únie L 338 z 30. decembra 2019)

Ú. v. EÚ L 72, 9.3.2020, p. 28–29 (BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ú. v. EÚ L 72, 9.3.2020, p. 30–31 (ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2199/corrigendum/2020-03-09/oj

9.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/28


Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2199 z 17. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

( Úradný vestník Európskej únie L 338 z 30. decembra 2019 )

Na strane 163 body 6A002.b) až 6A002.f) sa nahrádzajú takto:

„b)

„monospektrálne zobrazovacie snímače“ a „multispektrálne zobrazovacie snímače“ určené pre aplikácie s diaľkovým snímaním, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

okamžité zorné pole (IFOV) menej ako 200 μrad (mikroradiánov), alebo

2.

určené na prevádzku v rozsahu vlnovej dĺžky viac ako 400 nm, ale najviac 30 000 nm, a vyznačujú sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

poskytujú výstupné zobrazovacie údaje v digitálnom formáte a

b)

vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností:

1.

„vhodné na vesmírne použitie“ alebo

2.

určené pre vzdušné operácie, používajú iné ako kremíkové detektory a ich IFOV je menej ako 2,5 mrad (miliradiánov);

Poznámka:

6A002.b)1 sa nevzťahuje na „monospektrálne zobrazovacie snímače“ s maximálnou odozvou v rozsahu vlnovej dĺžky viac ako 300 nm, ale najviac 900 nm, ktoré obsahujú ktorékoľvek z nasledujúcich detektorov, ktoré nie sú „vhodné na vesmírne použitie“, alebo „sústav s ohniskovou rovinou“, ktoré nie sú „vhodné na vesmírne použitie“:

1.

zariadenia s viazanými nábojmi (CCD) nenavrhnuté ani neupravené na dosiahnutie ‚nábojového násobenia‘, alebo

2.

zariadenia s doplňujúcou sa štruktúrou kov-oxid-polovodič (CMOS) nenavrhnuté ani neupravené na dosiahnutie ‚nábojového násobenia‘.

c)

zobrazovacie zariadenia ‚s priamym náhľadom‘, ktorých súčasťou je niektoré z uvedených:

1.

elektrónky na zosilnenie jasu obrazu uvedené v 6A002.a)2.a) alebo 6A002.a)2.b);

2.

„sústavy s ohniskovou rovinou“ uvedené v 6A002.a)3, alebo

3.

detektory v pevnej fáze uvedené v 6A002.a)1.;

Technická poznámka:

,Priamy náhľad‘ sa vzťahuje na zobrazovacie zariadenia, ktoré poskytujú vizuálny obraz ľudskému pozorovateľovi bez konverzie obrazu na elektronický signál zobrazovaný televíznou obrazovkou a ktoré nemôžu zaznamenávať ani uchovávať obraz fotograficky, elektronicky a ani žiadnym iným spôsobom.

Poznámka:

6A002.c) sa nevzťahuje na nasledujúce zariadenia, ktorých súčasťou sú iné fotokatódy ako GaAs alebo GaInAs:

a)

poplašné zariadenia signalizujúce vniknutie do priemyselných alebo civilných objektov, systémy riadenia v doprave alebo priemysle alebo počítacie systémy;

b)

zdravotnícke prístroje;

c)

priemyselné zariadenia používané na kontrolu, triedenie alebo analýzu vlastností materiálov;

d)

plameňové detektory pre priemyselné pece;

e)

zariadenia osobitne navrhnuté na laboratórne použitie.

d)

osobitné podporné súčasti pre optické snímače:

1.

kryochladiče „vhodné na vesmírne použitie“,

2.

kryochladiče, ktoré nie sú „vhodné na vesmírne použitie“, s teplotou chladiaceho zdroja menej ako 218 K (–55 °C):

a)

typ s uzatvoreným okruhom so špecifikovanou strednou dobou do prvej poruchy (MTTF) alebo strednou dobou bezporuchovej prevádzky (MTBF) viac ako 2 500 hodín;

b)

Joule-Thomsonove (JT) samoregulačné minichladiče s vyvŕtanými otvormi (vonkajšieho) priemeru menej ako 8 mm;

3.

vlákna na optické snímanie osobitne vyrobené buď zložením alebo štruktúrou, alebo upravené potiahnutím tak, aby boli citlivé akusticky, tepelne, inerciálne, elektromagneticky alebo voči jadrovému žiareniu;

Poznámka:

6A002.d)3 sa nevzťahuje na zapuzdrené vlákna na optické snímanie osobitne navrhnuté na snímanie vrtných otvorov.

e)

nepoužíva sa.

f)

‚integrované čítacie obvody‘ (‚ROIC‘) osobitne navrhnuté pre „sústavy s ohniskovou rovinou“ uvedené v 6A002.a)3.

Poznámka:

6A002.f) sa nevzťahuje na ‚integrované čítacie obvody‘ osobitne navrhnuté na použitie v civilných automobiloch.

Technická poznámka:

‚Integrovaný čítací obvod‘ (‚ROIC‘) je integrovaný čítací obvod navrhnutý tak, aby sa vytvoril základ pre „sústavu s ohniskovou rovinou“ („FPA“) alebo aby s ňou bol spojený, a používa sa na čítanie (t. j. extrakciu a registráciu) signálov produkovaných detekčnými prvkami. ‚ROIC‘ číta minimálne výstupy z detektorových prvkov extrahovaním výstupov a využívaním multiplexnej funkcie spôsobom, ktorý zachováva informácie o relatívnej priestorovej polohe a orientácii detektorových prvkov na spracovanie v rámci ‚ROIC‘, alebo mimo neho.


Top