EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0329(02)

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

OJ C 119, 29.3.2019, p. 1–422 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 119/1


VYSVETLIVKY KU KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRE EURÓPSKEJ ÚNIE

(2019/C 119/01)

Publikované v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a Spoločnom colnom sadzobníku (1)

OBSAH

Úvod 9

A.

Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry 11

C.

Všeobecné pravidlá aplikovateľné súčasne na nomenklatúru a na clá. 11

Trieda I

Živé zvieratá; živočíšne výrobky

1.

Živé zvieratá 13

2.

Mäso a jedlé mäsové droby 16

3.

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce 30

4.

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté 38

5.

Produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté 42

Trieda II

Rastlinné výrobky

6.

Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvetiny a okrasné lístie 44

7.

Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy 46

8.

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov 54

9.

Káva, čaj, maté a koreniny 60

10.

Obilniny 64

11.

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok 65

12.

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny 68

13.

Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné šťavy a výťažky 72

14.

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté 73

Trieda III

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky

15.

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky 74

Trieda IV

Pripravené potraviny; nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot; tabak a vyrobené náhradky tabaku

16.

Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov 79

17.

Cukor a cukrovinky 83

18.

Kakao a prípravky z kakaa 86

19.

Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky 88

20.

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín 91

21.

Rôzne jedlé prípravky 95

22.

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot 98

23.

Zvyšky a odpad z potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre zvieratá 105

24.

Tabak a vyrobené náhradky tabaku 110

Trieda V

Nerastné výrobky

25.

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement 118

26.

Rudy, trosky a popoly 122

27.

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky 124

Trieda VI

Výrobky chemického priemyslu alebo príbuzného priemyslu

28.

Anorganické chemikálie; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov 152

29.

Organické chemikálie 157

30.

Farmaceutické výrobky 165

31.

Hnojivá 170

32.

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty 172

33.

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky 177

34.

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na základe sadry 179

35.

Bielkovinové látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy 182

36.

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky 184

37.

Fotografický alebo kinematografický tovar 185

38.

Rôzne chemické výrobky 188

Trieda VII

Plasty a výrobky z nich; kaučuk a výrobky z neho

39.

Plasty a výrobky z nich 196

40.

Kaučuk a výrobky z neho 203

Trieda VIII

Surové kože a kožky, usne, kožušiny a výrobky z nich; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

41.

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne 205

42.

Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas) 210

43.

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich 213

Trieda IX

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie; korok a výrobky z korku; výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a práce z prútia

44.

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie 215

45.

Korok a výrobky z korku 222

46.

Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a práce z prútia 224

Trieda X

Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka; papier a lepenka a predmety z nich

47.

Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka 225

48.

Papier a lepenka; predmety z papieroviny, papiera alebo lepenky 227

49.

Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány 232

Trieda XI

Textílie a textilné výrobky

50.

Hodváb 233

51.

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza a tkaniny z vlásia 236

52.

Bavlna 238

53.

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze 239

54.

Chemické vlákna; pásik a podobné tvary z chemických textilných materiálov 240

55.

Chemické strižné vlákna 243

56.

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich 244

57.

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny 245

58.

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; prámikárske výrobky; výšivky 246

59.

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované textílie; textilné výrobky vhodné na priemyselné použitie 248

60.

Pletené alebo háčkované textílie 251

61.

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované 252

62.

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované 262

63.

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry 270

Trieda XII

Obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti; upravené perie a predmety z neho vyrobené; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

64.

Obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov 272

65.

Pokrývky hlavy a ich časti 278

66.

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti 279

67.

Upravené perie a páperie a predmety vyrobené z peria alebo páperia; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov 280

Trieda XIII

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov; keramické výrobky; sklo a sklenený tovar

68.

Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov 281

69.

Keramické výrobky 285

70.

Sklo a sklený tovar 289

Trieda XIV

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety z nich; bižutéria; mince

71.

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi, a predmety z nich; bižutéria; mince 295

Trieda XV

Základné kovy a predmety zo základných kovov

72.

Železo a oceľ 299

73.

Predmety zo železa alebo z ocele 308

74.

Meď a predmety z nej 317

75.

Nikel a predmety z neho 318

76.

Hliník a predmety z neho 319

78.

Olovo a predmety z neho 320

81.

Ostatné základné kovy; cermety; predmety z nich 321

82.

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu 322

83.

Rôzne predmety zo základného kovu 324

Trieda XVI

Stroje, prístroje a mechanické zariadenia; elektrické zariadenia; ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku a časti, súčasti a príslušenstvo takéhoto tovaru

84.

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti 326

85.

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov 346

Trieda XVII

Vozidlá, lietadlá, plavidlá a pridružené dopravné zariadenia

86.

Železničné alebo električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál železničných alebo električkových tratí a jeho časti a súčasti; mechanické (vrátane elektromechanických) dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov 372

87.

Vozidlá, iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá, a ich časti a súčasti a príslušenstvo 374

88.

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti 384

89.

Lode, člny a plávajúce konštrukcie 385

Trieda XVIII

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; hodiny a hodinky; hudobné nástroje; ich časti, súčasti a príslušenstvo

90.

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo 386

91.

Hodiny a hodinky a ich časti a súčasti 394

92.

Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov 395

Trieda XIX

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

93.

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo 396

Trieda XX

Rôzne výrobky

94.

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a osvetľovacie zariadenia inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby 397

95.

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo 411

96.

Rôzne výrobky 418

ÚVOD

Nariadenie rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a Spoločnom colnom sadzobníku (2) ustanovuje nomenklatúru, známu ako „kombinovaná nomenklatúra“ alebo skrátene „KN“, založenú na Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (3) známom ako „harmonizovaný systém“ alebo skrátene „HS“.

HS je doplnený svojimi vysvetlivkami HS. Tieto vysvetlivky aktualizuje a publikuje v anglickom a francúzskom jazyku:

SVETOVÁ COLNÁ ORGANIZÁCIA (SCO)

Rada pre colnú spoluprácu (RCS)

30, rue du Marché

B-1210 Brusel

Podľa článku 9 ods. 1 písm. a) prvej zarážky nariadenia (EHS) č. 2658/87 Komisia schvaľuje vysvetlivky kombinovanej nomenklatúry hneď po odsúhlasení stanoviska sekciou tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre Colný kódex. Vysvetlivky kombinovanej nomenklatúry obsahujú mnohé odkazy na vysvetlivky HS; nenahrádzajú ich, ale sa navzájom dopĺňajú. Obidve publikácie treba preto používať súčasne.

Táto verzia vysvetliviek KN obsahuje všetky vysvetlivky a ich zmeny dovtedy publikované v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C v platnosti do 4. januára 2019 (4). Vysvetlivky KN publikované v sérii C úradného vestníka po tomto dátume zostávajú v platnosti a budú zapracované do následnej revidovanej verzie vysvetliviek KN.

Tieto vysvetlivky KN sa vzťahujú na položky a podpoložky kombinovanej nomenklatúry 2019, ktoré boli ustanovené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1602 (5).

Informácie týkajúce sa „Usmernení k zatrieďovaniu tovaru predkladanému ako súprava na predaj v malom do kombinovanej nomenklatúry“ boli navyše uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C (6).

A.   Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry

Všeobecné pravidlo 5 b)

Obaly, ktoré sa obvykle používajú na predaj nápojov, džemu, horčice, korenín atď., treba zatriediť spolu s tovarom, ktorý obsahujú aj v prípade, že sú tieto obaly zjavne vhodné na opakované použitie.

 

C.   Všeobecné pravidlá aplikovateľné súčasne na nomenklatúru a na clá.

Všeobecné pravidlo 3

V článku 48 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (7) sa za „pracovné dni“ považujú všetky dni okrem sobôt, nedieľ a dní pracovného pokoja uverejnených Európskou centrálnou bankou.

I. TRIEDA

ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY

1. KAPITOLA

ŽIVÉ ZVIERATÁ

0101

Živé kone, somáre, muly a mulice

0101 29 10 a 0101 29 90

Kone

Divé kone, také ako kôň Przewalského alebo tarpan (mongolský kôň), sú zatriedené do týchto podpoložiek. Avšak zebry (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga, atď.) sú zatriedené do podpoložky 0106 19 00 , aj keď patria do čeľade koňovité.

Krížence kobyly a zebry („zebrule“) sú zatriedené do podpoložky 0106 19 00 .

0101 30 00

Somáre

Obidva druhy domáce a divé somáre patria do tejto podpoložky. Medzi posledné menované patria mongolský djiggetai, tibetský kiang, onager a hemion alebo polosomár (Equus hemionus).

Krížence somára a zebry („zebrass“) sú zatriedené do podpoložky 0106 19 00 .

0101 90 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria zvieratá opísané v poslednom odseku vysvetliviek HS k položke 0101 .

0102

Živé hovädzie zvieratá

0102 21 10 0102 29 99

Dobytok

Do týchto podpoložiek patria zvieratá opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0102 , prvý odsek, bod (1).

Jaky majú 14 párov rebier, zatiaľ čo ostatné druhy hovädzich zvierat (s výnimkou zubra európskeho a bizóna amerického) majú len 13 párov rebier.

0102 31 00 0102 39 90

Byvoly

Do týchto podpoložiek patria zvieratá opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0102 , prvý odsek, bod (2).

Zubor európsky (Bison bonasus) a bizón americký (Bison bison) majú 14 párov rebier, zatiaľ čo ostatné druhy hovädzích zvierat (s výnimkou jakov) majú len 13 párov rebier.

0102 39 10

Domáce druhy

Do tejto podpoložky patria všetky druhy domácich hovädzích zvierat rodu Bubalus, bez ohľadu na účel ich použitia (chov, výkrm, šľachtenie, porážka atď.), ale okrem plemenných čistokrvných zvierat (podpoložka 0102 31 00 ).

0102 39 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria hovädzie zvieratá rodov Syncerus a Bison, ale okrem plemenných čistokrvných zvierat (podpoložka 0102 31 00 ).

0102 90 20 0102 90 99

Ostatné

Do týchto podpoložiek patria zvieratá opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0102 , prvý odsek, bod (3).

0102 90 91

Domáce druhy

Do tejto podpoložky patria všetky druhy domácich hovädzích zvierat nezahrnuté v predchádzajúcich podpoložkách, bez ohľadu na účel ich použitia (chov, výkrm, šľachtenie, porážka atď.), ale okrem plemenných čistokrvných zvierat (podpoložka 0102 90 20 ).

0103

Živé svine

0103 91 90

Ostatné

Živé svine divých druhov zahŕňajú:

1.

diviaka lesného (Sus scrofa);

2.

sviňu bradavičnatú (Phacochoerus aethiopicus), sviňu riečnu alebo sviňu štetkatú (Potamochoerus porcus) a čiernu lesnú sviňu;

3.

babirusa celebská (Babyrousa babyrussa);

4.

pekari (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

Ostatné

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 0103 91 90

0104

Živé ovce a kozy

0104 10 10 0104 10 80

Ovce

Do týchto podpoložiek patria zvieratá domácich druhov oviec (Ovis aries), rôzne druhy muflónov, také ako muflón lesný (Ovis musimon), ovca hruborohá alebo „bighorn“ (Ovis canadensis), ovca muflónovitá (Ovis orientalis), ovca stredoázijská (argali) (Ovis ammon)a tiež paovca hrivnatá (Ammotragus lervia), ktorá je známa ako „ovca majúca hrivu“, hoci je viac podobná kozám ako ovciam.

0104 20 10 a 0104 20 90

Kozy

Do týchto podpoložiek patria zvieratá domácich druhov kôz, kozorožec vrchovský (Capra ibex) a koza bezoárová alebo koza karpatská (Capra aegagrus alebo Capra hircus).

Avšak nasledovné druhy sú z týchto podpoložiek vylúčené a patria do podpoložky 0106 19 00: kabar pižmový (Moschus moschiferus), africké vodné kozy (Hyemoschus) a ázijské kozy (Tragulus), ktoré nepatria medzi druhy kôz. Nepatria sem tiež zvieratá známe ako kozie antilopy také ako kamzík (Rupicapra) a tahr himalájsky (Hemitragus).

0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus , kačice, husi, moriaky, morky a perličky

Do tejto položky patria iba živé domáce vtáky druhov špecifikovaných v tejto položke (hydina druhu Gallus domesticus, vrátane kuriatok a kapúnov), tiež chovaných na znášanie, na ich mäso, na ich perie alebo akýkoľvek iný účel (napríklad na chov do voliér, parkov alebo na jazerách).

Divé vtáky (napríklad morky divé Meleagris gallopavo), aj keď môžu byť chované a porážané podobným spôsobom ako domáce vtáky špecifikované v tejto položke, sú zatriedené do podpoložky 0106 39 80 .

Holuby domácich druhov sú zatriedené do podpoložky 0106 39 10 .

0106

Ostatné živé zvieratá

0106 13 00

Ťavy a ostatné ťavovité zvieratá (Camelidae)

Do tejto podpoložky patria ťavy (dvojhrbé), dromedáry (jednohrbé) a ostatné zvieratá z čeľade ťavovitých (lamy, alpaky, guanaky, vikune).

0106 14 10

Domáce králiky

Do tejto podpoložky patria iba králiky domácich druhov, tiež chovaných na ich mäso, kožušinu (napríklad angorské králiky) alebo na akýkoľvek iný účel.

0106 14 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria králiky divé (Oryctolagus cuniculus) a zajace.

0106 19 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria všetky živé cicavce, okrem domácich a divých koní, somárov, mulov a mulíc (položka 0101 ), hovädzích zvierat (položka 0102 ), svíň (položka 0103 ), oviec a kôz (položka 0104 ), primátov (podpoložka 0106 11 00 ), veľrýb, delfínov, sviňúch, lamantínov a dugongov, tuleňov, uškatcov a mrožov (podpoložka 0106 12 00 ) a králikov a zajacov (podpoložky 0106 14 10 a 0106 14 90 ).

Príklady cicavcov zahrnutých v tejto podpoložke sú:

1.

jelene, daniele, srnce, lane, kamzíky alebo kamzíky vrchovské (Rupicapra rupicapra), los obyčajný alebo mokraďový (Alces alces), kozie antilopy (kamzík goral (Naemorhedus), tahr (Hemitragus) alebo vidloroh) a pravé antilopy;

2.

levy, tigre, medvede, nosorožce, hrochy, slony, žirafy, okapie, klokany, zebry atď.;

3.

veverice, líšky, norky, svište, bobry, ondatry, vydry, morčatá;

4.

soby;

5.

psy a mačky.

0106 20 00

Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)

Do tejto podpoložky patria všetky plazy, jašterice, korytnačky suchozemské a korytnačky vodné (morské alebo sladkovodné).

0106 39 10

Holuby

Do tejto podpoložky patria všetky vtáky z čeľade holubovitých, tiež divé alebo domáce, bez ohľadu na ich použitie (farmárske holuby, ozdobné holuby, poštové holuby).

Medzi divé holuby patria holub hrivnák (Columba palumbus), holub plúžik (Columba oenas), holub divý (Columba livia), austrálsky bronzový holub, holubice a hrdličky (Streptopelia turtur, Streptopelia risoria).

Avšak určité blízko príbuzné druhy kurovitých, také ako veľkohrivec bradavičnatý (Caloenas nicobarica), kolumbary, korunáče, stepiar bielobruchý (Pterocles alchata) a labkáň stepný (Syrrhaptes paradoxus) do tejto podpoložky nepatria a sú zatriedené do podpoložky 0106 39 80 .

0106 39 80

Ostatné

Do tejto podpoložky patria všetky živé vtáky, iné ako hydina druhu Gallus domesticus, kačky, husi, morky a perličky (položka 0105 ) a iné ako dravé vtáky (podpoložka 0106 31 00 ), papagájovité (podpoložka 0106 32 00 ), pštrosy a emu (položka 0106 33 00 ) a divé a domáce holuby (podpoložka 0106 39 10 ).

Príklady vtákov patriacich do tejto podpoložky sú:

1.

hus divá (Anser anser), bernikla tmavá (Branta bernicla), kazarka pestrá (Tadorna tadorna), kačica divá (Anas platyrhynchos), kačica chripľavka (Anas strepera), kačica hvizdárka (Anas penelope), kačica ostrochvostá (Anas acuta), kačica lyžičiarka (Anas clypeata), kačica chrapačka (Anas querquedula), kačica chrapačka/chrapka (Anas querquedula, Anas crecca), turpany čierne a kajky;

2.

labute a pávy;

3.

jarabice, bažanty, prepelice, sluky, bekasíny, tetrovy, jariabky, divé kačice, divé husi, strnádky, drozdy a škovránky;

4.

pinky, sýkorky, kanáriky, kolibríky atď.

0106 49 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria priadky morušové, motýle, chrobáky a ostatný hmyz.

0106 90 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria:

1.

všetky ostatné druhy živých zvierat, okrem rýb, kôrovcov, mäkkýšov a ostatných vodných bezstavovcov (3. kapitola) a mikrobiálnych kultúr (položka 3002 );

2.

žaby.

2. KAPITOLA

MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY

Všeobecne

1.

Mäso a droby, vhodné na ľudskú konzumáciu, zostávajú zatriedené v tejto kapitole, aj ak sú určené na spracovanie na potravu pre domáce zvieratá.

2.

Na účely tejto kapitoly je význam slov „mäso“ a „droby“ opísaný vo všeobecnej časti vysvetliviek HS k tejto kapitole.

3.

Vysvetlenie rôznych stavov, v akých sa môžu mäso a droby nachádzať (čerstvé, chladené, mrazené, solené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené) je uvedené vo všeobecnej časti vysvetliviek HS k tejto kapitole. Je potrebné upozorniť, že hlboko mrazené mäso a čiastočne alebo úplne rozmrazené mäso sa majú zatriediť rovnako ako mrazené mäso. Naviac, „mrazené“ zahŕňa nielen čerstvé mäso, ktoré bolo zamrazené, ale aj mäso, ktoré bolo najprv mierne sušené a potom mrazené, pokiaľ aktuálna a trvajúca konzervácia závisí nevyhnutne od takého mrazenia.

4.

Vo všeobecnej časti vysvetliviek HS k tejto kapitole sú tiež odkazy týkajúce sa rozdielu medzi mäsom a drobami tejto kapitoly a 16. kapitoly. Avšak do tejto kapitoly patria mäsové droby, surové, mleté alebo jemne nasekané, ale ďalej neupravené, balené v plastovom obale (dokonca aj vo forme párkov, klobás alebo salám) výhradne na uľahčenie manipulácie alebo transportu.

5.

Na účely rozlíšenia medzi časťami s kosťou a časťami bez kosti, nebudú chrupavka a šľachy považované za kosti.

6.

Mäso a mäsové droby obsahujúce konzervačné látky, stabilizátory alebo antioxidanty pridávané na zastavenie rozkladu týchto výrobkov zostávajú zatriedené v tejto kapitole.

Doplnková poznámka 1 (A) d) a doplnková poznámka 1 (A) e)

Na účely doplnkových poznámok 1 (A) d) a 1 (A) e) k tejto kapitole (v spojení s doplnkovou poznámkou 1 (C) k tejto kapitole) sa pri určovaní toho, či sú splnené podmienky týkajúce sa minimálneho a maximálneho počtu rebier, počítajú len tie rebrá, celé alebo rozdelené, ktoré sú pripojené priamo k chrbtici.

V súlade s týmto vysvetlením nižšie uvedené zobrazenie znázorňuje príklad hovädzej prednej štvrtiny, ktorá spĺňa podmienky doplnkových poznámok 1 (A) d) a 1 (A) e) v spojení s doplnkovou poznámkou 1 (C) k tejto kapitole.

 

PREDNÁ ŠTVRTINA ZADNÁ ŠTVRTINA

Image 1

Doplnková poznámka 2 (C)

Na účely doplnkovej poznámky 2(C) k tejto kapitole týkajúcej sa dvoch rozdielnych techník rezania a častí „lalok“, „podhrdlina“ a „podhrdlina a lalok spolu“, pozri schému nižšie:

 

Image 2

 

Image 3

Doplnková poznámka 6 a)

Soľ sa nepovažuje za korenie v zmysle tejto doplnkovej poznámky.

Pozri tiež doplnkovú poznámku 7 k tejto kapitole

 

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

Do tejto položky patrí len čerstvé alebo chladené mäso zvierat položky 0102 .

Na účely definície predných štvrtín a zadných štvrtín treba brať do úvahy nasledovné:

a)

„krk a karé“ znamenajú svalovú časť krku so siedmymi krčnými polovicami stavcov;

b)

„pliecko“ znamená kĺb prednej nohy, vrátane lopatky, ramennej kosti, vretennej kosti a lakťovej kosti a priliehajúce svaly;

c)

„sviečkovica“ znamená pravú a falošnú sviečkovicu; zadné hoväzie môže ale nemusí zahŕňať „gooseskirt“

0201 10 00

Trupy a polovičky trupov

Termíny „trupy“ a „polovičky trupov“ sú definované v odsekoch a) a b) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole. Prvých osem alebo deväť výrastkov chrbtových stavcov sa môže ponechať buď na pravej alebo ľavej polovičke trupu.

0201 20 20

„Kompenzované“ štvrtiny

Termín „kompenzované štvrtiny“ je definovaný v odseku c) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole.

0201 20 30

Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny

Termíny „neoddelené predné štvrtiny“ alebo „oddelené predné štvrtiny“ sú definované v odsekoch d) a e) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole. Zo znenia tejto doplnkovej poznámky vyplýva, že predné časti polovičiek trupov, napríklad tie, ktoré so všetkými prislúchajúcimi kosťami zahŕňajú menej ako štyri rebrá, s odstráneným krkom alebo plieckom, alebo z ktorých bola odstránená kosť, napr. Atlas, nepatria do tejto podpoložky a sú zatriedené do podpoložky 0201 20 90 .

0201 20 50

Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

Termíny „neoddelené zadné štvrtiny“ alebo „oddelené zadné štvrtiny“ sú definované v odsekoch f) a g) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole. Zo znenia tejto doplnkovej poznámky vyplýva, že zadné časti polovičiek trupov, napríklad, tie ktoré so všetkými zodpovedajúcimi kosťami obsahujú menej ako tri rebrá alebo z ktorých bolo odstránené stehno alebo sviečkovica, vrátane filiet, nepatria do tejto podpoložky a sú zatriedené do podpoložky 0201 20 90 . Avšak, zadné štvrtiny bez obličiek alebo tuku z obličiek, tiež bez slabiny, ostávajú zatriedené ako zadné štvrtiny.

0201 20 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria, napríklad, pliecko, stehno, sviečkovica, nevykostené (s kosťou). Taktiež sú sem zahrnuté predné a zadné časti polovičiek trupov (s kosťou), ktoré nezodpovedajú definícii „kompenzovaných“ štvrtín, predných alebo zadných štvrtín.

0201 30 00

Vykostené

Do tejto podpoložky patria všetky kusy mäsa z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené, z ktorých boli odstránené všetky kosti, napríklad vykostené filety a slabiny.

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

Do tejto položky patrí iba mrazené mäso zo zvierat položky 0102 .

0202 10 00

Trupy a polovičky trupov

Termíny „trupy“ a „polovičky trupov“ sú definované v odsekoch a) a b) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole.

0202 20 10

„Kompenzované“ štvrtiny

Termín „kompenzované štvrtiny“ je definovaný v odseku c) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole.

0202 20 30

Neoddelené alebo oddelené predné štvtiny

Termíny „neoddelené predné štvrtiny“ alebo „oddelené predné štvtiny“ sú definované v odsekoch d) a e) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole.

0202 20 50

Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

Termíny „neoddelené zadné štvrtiny“ alebo „oddelené zadné štvrtiny“ sú definované v odsekoch f) a g) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole

0202 20 90

Ostatné

Vysvetlivky k podpoložke 0201 20 90 sa použijú s príslušnými zmenami.

0202 30 50

Predná časť, lopatka, pliecko a kusy hrude

Termíny „predná časť“ a „lopatka“ a „hruď“ sú definované v odseku h) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole.

0202 30 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria všetky kusy mäsa z hovädzích zvierat, mrazené, ktoré sú kompletne vykostené, okrem mrazených blokov uvedených v podpoložke 0202 30 10 a kusov podpoložky 0202 30 50 .

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

Do tejto položky patrí len mäso zo zvierat položky 0103 .

Mäso zo zvierat druhov svine, uznané kompetentnými orgánmi v Austrálii ako mäso zo svíň žijúcich vo voľnej prírode v Austrálii, sa považuje za mäso zo svíň iných ako zo svíň domácich.

0203 11 10 0203 19 90

Čerstvé alebo chladené

Do týchto podpoložiek patrí len čerstvé alebo chladené mäso zo zvierat položky 0103

0203 11 10

Z domácich svíň

Termín „trupy alebo polovičky trupov“ je definovaný v odseku a) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

0203 12 11

Stehná a kusy z nich

Termín „stehná“ je definovaný v odseku b) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

Do tejto podpoložky patria nevykostené lýtka zo zadných nôh.

0203 12 19

Pliecka a kusy z nich

Termín „pliecka“ je definovaný v odseku d) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

Do tejto podpoložky patria voľné mini rebrá alebo „rebierka“ a nevykostené lýtka z predných nôh.

0203 19 11

Predné časti a kusy z nich

Termín „predné časti“ je definovaný v odseku c) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

Do tejto podpoložky nepatria nevykostené lýtka z predných nôh, ani voľné mini rebrá ani „rebierka“ (podpoložka 0203 12 19 ).

0203 19 13

Chrbty a kusy z nich, nevykostené

Termín „.chrbty“ je definovaný v odseku e) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole

Do tejto podpoložky patria rebrá zadnej časti.

0203 19 15

Bôčiky (prerastené) a kusy z nich

Termíny „.bôčiky“ a „kusy z nich“ sú definované v odseku f) doplnkovej poznámky 2 (A) a v doplnkovej poznámke 2 (B) k tejto kapitole.

Kusy z nich do tejto podpoložky nepatria, pokiaľ neobsahujú kožu a podkožný tuk.

Do tejto podpoložky nepatria voľné rebrá bez kože alebo podkožného tuku (podpoložka 0203 19 59 ).

0203 19 59

Ostatné

Do tejto podpoložky patria tiež voľné rebrá bez kože alebo podkožného tuku.

0203 19 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí len mäso zo zvierat podpoložky 0103 91 90 alebo 0103 92 90 , najmä mäso z diviaka, iné ako trupy, polovice trupov, nohy, pliecka, časti nôh a časti pliec.

0203 21 10 0203 29 90

Mrazené

Vysvetlivky k podpoložkám 0203 11 10 až 0203 19 90 a pri ich dalším delení sa použijú s príslušnými zmenami.

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

Do tejto podpoložky patrí len čerstvé, chladené alebo mrazené mäso zo zvierat položky 0104 , či už domácich alebo divých, najmä mäso druhov oviec (domácich alebo divých oviec) ako aj mäso z kozorožcov.

0204 10 00

Trupy a polovičky trupov z jahniat, čerstvé alebo chladené

Termíny „trupy“ a „polovičky trupov“ sú definované v odsekoch a) a b) doplnkovej poznámky 3 (A) k tejto kapitole.

Definícia jahňacieho mäsa je uvedená vo vysvetlivkách HS k podpoložkám 0204 10 a 0204 30 .

0204 21 00

Trupy a polovičky trupov

Termíny „trupy“ a „polovičky trupov“ sú definované v odsekoch a) a b) doplnkovej poznámky 3 (A) k tejto kapitole.

0204 22 10

Krátke predné štvrtiny

Termín „krátke predné štvrtiny“ je definovaný v odsekoch c) a d) doplnkovej poznámky 3 (A) k tejto kapitole.

0204 22 30

Chrbty a/alebo karé

Termíny „chrbty a/alebo karé“ sú definované v odsekoch e) a f) doplnkovej poznámky 3 (A) k tejto kapitole.

0204 22 50

Nohy

Termín „nohy“ je definovaný v odsekoch g) a h) doplnkovej poznámky 3 (A) k tejto kapitole.

0204 30 00

Trupy a polovičky trupov z jahniat, mrazené

Vysvetlivky k podpoložke 0204 10 00 sa použijú s príslušnými zmenami.

0204 41 00 0204 43 90

Ostatné mäso z oviec, mrazené

Vysvetlivky k podpoložkám 0204 21 00 , 0204 22 10 , 0204 22 30 a 0204 22 50 sa použijú s príslušnými zmenami k podpoložkám 0204 41 00 , 0204 42 10 , 0204 42 30 a 0204 42 50 .

0204 50 11 0204 50 79

Mäso z kôz

Termíny „trupy“ a „polovičky trupov“ (podpoložky 0204 50 11 a 0204 50 51 ), „krátke predné štvrtiny“ (podpoložky 0204 50 13 a 0204 50 53 ), „chrbty a/alebo karé“ (podpoložky 0204 50 15 a 0204 50 55 ) a nohy (podpoložky 0204 50 19 a 0204 50 59 ) sú definované v doplnkovej poznámke 3 (A) k tejto kapitole, v odsekoch a) a b), c) a d), e) a f) a g) a h).

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

Do tejto položky patria droby zo zvierat pa triacich do položiek 0101 až 0104 . Droby určené na výrobu farmaceutických výrobkov nepatria do týchto podpoložiek, pokiaľ nespĺňajú podmienky ustanovené kompetentnými orgánmi

Ďalšie vysvetlenia sú uvedené vo vysvetlivkách HS k položke 0206

0206 10 10 0206 10 98

Z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

Do týchto podpoložiek patria iba čerstvé alebo chladené droby zo zvierat patriacich do položky 0102 .

0206 10 95

Hrubá bránica a tenká bránica

Hrubá bránica a tenká bránica sú svalové časti bránice.

0206 21 00 0206 29 99

Z hovädzích zvierat, mrazené

Do týchto podpoložiek patria iba mrazené droby zo zvierat položky 0102 .

0206 30 00

Zo svíň, čerstvé alebo chladené

Do tejto podpoložky patria iba čerstvé alebo chladené droby zo zvierat položky 0103 .

Vysvetlivky k podpoložke 0206 49 00 , prvý odsek, sa použijú s príslušnými zmenami.

Do tejto podpoložky patria nohy, chvosty, pečene, obličky, srdcia, jazyky, pľúca, jedlé kože, mozgy, predstierky, pobrušnica a pohrudnica.

0206 41 00 a 0206 49 00

Zo svíň, mrazené

Do týchto podpoložiek patria iba mrazené droby zo zvierat položky 0103 .

0206 49 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria hlavy a polovičky hláv, tiež s mozgom, lícami alebo jazykmi a časti hláv (doplnková poznámka 2 (C) k tejto kapitole); termín „časti hláv“ je definovaný v treťom odseku spomínanej doplnkovej poznámky.

Do tejto podpoložky patria nohy, chvosty, obličky, srdcia, jazyky, pľúca, jedlé kože, mozgy, predstierky, pobrušnica a pohrudnica.

Do tejto podpoložky patria droby z diviaka.

0206 80 91

Z koní, somárov, múl a mulíc

Do tejto podpoložky patria iba čerstvé alebo chladené droby zo zvierat položky 0101 .

0206 80 99

Z oviec a kôz

Do tejto podpoložky patria iba čerstvé alebo chladené droby zo zvierat položky 0104 .

0206 90 91

Z koní, somárov, múl a mulíc

Do tejto podpoložky patria iba mrazené droby zo zvierat položky 0101 .

0206 90 99

Z oviec a kôz

Do tejto podpoložky patria iba mrazené droby zo zvierat položky 0104 .

0207

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105 , čerstvé, chladené alebo mrazené

0207 11 10

Ošklbané a zbavené čriev, s hlavou a nôžkami, známe ako „kurčatá 83 %“

Do tejto podpoložky patrí ošklbaná hydina, s hlavami a nohami, z ktorej boli odstránené črevá, ale ostatné vnútornosti ponechané (najmä pľúca, pečeň, svalnatý žalúdok, srdce a vaječníky).

0207 11 30

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kurčatá 70 %“

Do tejto podpoložky patria kurčatá na pečenie ošklbané, bez hláv a nôžok, ale s krkom, ktoré sú kompletne vypitvané, ale do vnútra ich trupov boli vrátené srdce, pečeň a svalnatý žalúdok.

0207 11 90

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kurčatá 65 %“, alebo inak predkladané

Do tejto podpoložky patria kurčatá na pečenie, ktoré sú ošklbané bez hláv a nôh, kompletne vypitvané. Patrí sem aj hydina prezentovaná vo forme inej ako uvedenej v podpoložkách 0207 11 10 a 0207 11 30 , napríklad neošklbané kurčatá s črevami, s hlavami a nohami.

0207 12 10 a 0207 12 90

V celku, mrazené

Vysvetlivky k podpoložkám 0207 11 30 a 0207 11 90 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 13 10

Vykostené

Do tejto podpoložky patrí mäso z hydiny, vykostené, bez ohľadu na časť trupu z ktorej pochádza.

0207 13 20

Polovičky alebo štvrtiny

Termín „polovičky“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a b) k tejto kapitole.

Termín „štvrtiny“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a c) k tejto kapitole. Do tejto podpoložky patria zadné štvrtiny pozostávajúce z dolného stehna (tibia a fibula), stehna (femur), zadnej časti chrbta a trtáča ako aj z predných štvrtín, ktoré pozostávajú v podstate z jednej polovice hrudi spolu s krídlom.

0207 13 30

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

Termín „celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a d) k tejto kapitole.

0207 13 40

Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

Pozri doplnkovú poznámku 4 a) k tejto kapitole.

Do tejto podpoložky patria chrbty s krkmi, pozostávajúce z časti krku, chrbta a tiež môže byť ponechaný trtáč, chrbty; krky; trtáče (chvosty); špičky krídiel.

0207 13 50

Prsia a kusy z nich

Termín „prsia“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4a) a e) k tejto kapitole.

0207 13 60

Stehná a kusy z nich

Termín „stehná“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a f) k tejto kapitole.

Rez oddeľujúci stehno od chrbta musí byť prevedený medzi dvomi líniami ohraničujúcimi kĺby ako je zrejmé z nasledovného obrázku:

 

Image 4

0207 13 91

Pečene

Pozri vysvetlivky HS k položke 0207 , posledný odsek.

0207 13 99

Ostatné

Do tejto podpoložky patria jedlé droby, najmä srdcia, hrebene a laloky, ale okrem pečení.

Do tejto podpoložky tiež patria nôžky hydiny.

0207 14 10 0207 14 99

Kusy a droby, mrazené

Vysvetlivky k podpoložkám 0207 13 10 až 0207 13 99 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 24 10

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „morky 80 %“

Do tejto podpoložky patria ošklbané morky bez hláv a nôžok, ale s krkom, kompletne vypitvané, do trupov ktorých boli vrátené srdce, pečeň a svalnatý žalúdok.

0207 24 90

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „morky 73 %“, alebo inak predkladané

Do tejto podpoložky patria ošklbané morky, pripravené na pečenie, bez hlavy, krku a nôžok a kompletne vypitvané. Patria sem aj morky predkladané v inej forme ako uvedenej v podpoložkách 0207 24 10 a 0207 24 90 .

0207 25 10 a 0207 25 90

V celku, mrazené

Vysvetlivky k podpoložkám 0207 24 10 a 0207 24 90 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 26 10

Vykostené

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 10 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 26 20

Polovičky alebo štvrtiny

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 20 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 26 30

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

Termín „celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a d) k tejto kapitole.

0207 26 40

Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 40 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 26 50

Prsia a kusy z nich

Termín „prsia“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a e) k tejto kapitole.

0207 26 60

Dolné stehná a kusy z nich

Termín „dolné stehná“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a g) k tejto kapitole.

Rez oddeľujúci dolné stehno od stehna musí byť prevedený medzi dvomi líniami ohraničujúcimi kĺby, ako je zrejmé z nasledovného obrázku:

 

Image 5

0207 26 70

Ostatné

Do tejto podpoložky patria kusy definované v doplnkovej poznámke 4 a) a h) k tejto kapitole.

Rez oddeľujúci stehno, alebo celú nohu od chrbta musí byť prevedený medzi dvomi líniami ohraničujúcimi kĺby ako je zrejmé z obrázku vo vysvetlivkách k podpoložke 0207 13 60 .

Rez oddeľujúci stehno od dolného stehna musí byť prevedený medzi dvomi líniami ohraničujúcimi kĺby ako je zrejmé z obrázku vo vysvetlivkách k podpoložke 0207 26 60 .

0207 26 91

Pečene

Pozri vysvetlivky HS k položke 0207 , posledný odsek.

0207 26 99

Ostatné

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 99 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 27 10 0207 27 99

Kusy a droby, mrazené

Vysvetlivky k podpoložkám 0207 26 10 až 0207 26 99 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 41 30

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kačice 70 %“

Do tejto podpoložky patria ošklbané kačice, bez hláv a nôžok, ale s krkom, úplne vypitvané, ale so srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom vráteným do vnútra trupu.

0207 41 80

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kačice 63 %“, alebo inak predkladané

Do tejto podpoložky patria ošklbané kačice, pripravené na pečenie, bez hláv, krkov a nôžok, úplne vypitvané. Patria sem tiež kačice predkladané v inej forme ako je uvedené v podpoložkách 0207 41 20 , 0207 41 30 a 0207 41 80 .

0207 42 30

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kačice 70 %“

Vysvetlivky k podpoložke 0207 41 30 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 42 80

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kačice 63 %“, alebo inak predkladané

Vysvetlivky k podpoložke 0207 41 80 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 43 00

Pečene z kŕmnych kačíc, čerstvé alebo chladené

Pozri vysvetlivky HS k položke 0207 , posledný odsek.

0207 44 10

Vykostené

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 10 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 44 21

Polovičky alebo štvrtiny

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 20 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 44 31

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

Termín „celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a d) k tejto kapitole.

0207 44 41

Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 40 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 44 51

Prsia a kusy z nich

Termín „prsia“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a e) k tejto kapitole.

0207 44 61

Stehná a kusy z nich

Termín „stehná“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a f) k tejto kapitole.

0207 44 71

Kačacie paletá

Termín „kačacie paletá“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 ij) k tejto kapitole

0207 44 91

Pečene, iné ako pečene z kŕmnych kačíc

Pozri vysvetlivky HS k položke 0207 , posledný odsek.

0207 44 99

Ostatné

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 99 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 45 10

Vykostené

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 10 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 45 21 0207 45 81

Nevykostené

Vysvetlivky k podpoložkám 0207 13 20 až 0207 13 60 a 0207 44 71 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 45 93 a 0207 45 95

Pečene

Pozri vysvetlivky HS k položke 0207 , posledný odsek.

0207 45 99

Ostatné

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 99 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 51 90

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, známe ako „husi 75 %“, alebo inak predkladané

Do tejto podpoložky patria ošklbané husi, bez hláv a nôžok, úplne vypitvané, ale s vráteným srdcom a svalnatým žalúdkom do vnútra trupu, ako aj ošklbané husi, pripravené na pečenie, bez hláv a nôžok a úplne vypitvané. Patria sem tiež husi predkladané v inej forme ako je uvedené v podpoložkách 0207 51 10 a 0207 51 90 , napríklad zarezané husi, ktoré boli ošklbané a stečené z krvi, ale nepitvané, a bez hláv a nôžok.

0207 52 90

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, známe ako „husi 75 %“, alebo inak predkladané

Vysvetlivky k podpoložke 0207 51 90 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 53 00

Pečene z kŕmnych husí, čerstvé alebo chladené

Pozri vysvetlivky HS k položke 0207 , posledný odsek.

0207 54 10

Vykostené

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 10 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 54 21

Polovičky alebo štvrtiny

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 20 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 54 31

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

Termín „celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a d) k tejto kapitole.

0207 54 41

Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 40 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 54 51

Prsia a kusy z nich

Termín „prsia“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a e) k tejto kapitole.

0207 54 61

Stehná a kusy z nich

Termín „stehná“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a f) k tejto kapitole.

0207 54 71

Husacie paletá

Termín „husacie paletá“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 ij) k tejto kapitole

0207 54 91

Pečene, iné ako pečene z kŕmnych husí

Pozri vysvetlivky HS k položke 0207 , posledný odsek.

0207 54 99

Ostatné

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 99 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 55 10

Vykostené

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 10 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 55 21 0207 55 81

Nevykostené

Vysvetlivky k podpoložkám 0207 13 20 až 0207 13 60 a 0207 44 71 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 55 93 a 0207 55 95

Pečene

Pozri vysvetlivky HS k položke 0207 , posledný odsek.

0207 55 99

Ostatné

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 99 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 60 10

Vykostené

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 10 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 60 21

Polovičky alebo štvrtiny

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 20 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 60 31

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

Termín „celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a d) k tejto kapitole.

0207 60 41

Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 40 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 60 51

Prsia a kusy z nich

Termín „prsia“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a e) k tejto kapitole.

0207 60 61

Stehná a kusy z nich

Termín „stehná“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a f) k tejto kapitole.

0207 60 99

Ostatné

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 99 sa použijú s príslušnými zmenami.

0208

Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

Do tejto položky patrí iba mäso a jedlé mäsové droby zo zvierat zatriedených do položky 0106 , čerstvé, chladené alebo mrazené.

0208 10 10

Z domácich králikov

Do tejto podpoložky patrí mäso a jedlé mäsové droby zo zvierat patriacich do podpoložky 0106 14 10 .

0208 90 10

Z domácich holubov

Do tejto podpoložky patrí mäso a jedlé mäsové droby z domácich holubov (farmárskych, ozdobných, poštových holubov). Mäso a jedlé mäsové droby z holubov opísaných ako „nie domácich“ vo vysvetlivkách k podpoložke 0106 39 10 sú preto vylúčené z tejto podpoložky a sú zatriedené do podpoložky 0208 90 30 .

0208 90 30

Zo zveriny, inej ako z králikov alebo zajacov

Do tejto podpoložky patrí mäso a jedlé mäsové droby z:

1.

lovnej zveri: daniele, srnce, kamzíky (Rupicapra rupicapra), los, kozie antilopy, antilopy, gazely, medvede a klokany;

2.

Operená zver: divé holuby, divé husi, divé kačice, jarabice, bažanty, sluky bekasíny, tetrovy, strnádky a pštrosy.

Mäso a jedlé mäsové droby zo zvierat, ktoré predstavujú všeobecne objekt poľovania (bažanty, daniele, pštrosy atď.) zostávajú zatriedené ako mäso a jedlé mäsové droby zo zveriny, aj ak tieto zvieratá boli chované v zajatí.

Mäso a jedlé mäsové droby zo sobov nepatria do tejto podpoložky (podpoložka 0208 90 60). Avšak mäso a jedlé mäsové droby istých druhov sobov (napríklad karibu) sú zatriedené do tejto podpoložky za predpokladu, že je poskytnutý dôkaz, že takéto mäso a jedlé mäsové droby pochádzajú zo zvierat, ktoré žili vo voľnej prírode a boli ulovené.

Do tejto podpoložky nepatrí mäso a jedlé mäsové droby z divých králikov (Oryctolagus cuniculus) alebo zajacov, ktoré patria do podpoložky 0208 10 90 .

0208 90 60

Zo sobov

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0208 90 30 , tretí odsek.

0209

Prasací tuk, neprerastaný chudým mäsom, a hydinový tuk, nevyškvarený ani inak neextrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

0209 10 11 a 0209 10 19

Podkožný prasací tuk

Termín „podkožný prasací tuk“ je definovaný v doplnkovej poznámke 2 (D) k tejto kapitole.

0209 10 90

Prasací tuk, iný ako tuk podpoložky 0209 10 11 alebo 0209 10 19

Pozri vysvetlivky HS k položke 0209 , druhý odsek.

0209 90 00

Ostatné

Pozri vysvetlivky HS k položke 0209 , tretí odsek.

0210

Mäso a jedlé mäsové droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

Okrem podkožného tuku a ostatného tuku položky 0209 patrí do tejto položky mäso a droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, zo všetkých zvierat patriacich do položiek 0101 až 0106 .

Na definíciu temínu „sušené alebo údené“ a „solené, v slanom náleve“ pozri doplnkovú poznámku 2 (E) a 7 k tejto kapitole.

0210 11 11 0210 11 90

Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené

Na definíciu termínu „nevykostené“ pozri vysvetlivky HS k podpoložkám k 2. kapitole.

0210 11 11 0210 11 39

Z domácich svíň

Termíny „stehná“ a „pliecka“ sú definované v doplnkovej poznámke 2 (A) b) a d) k tejto kapitole.

0210 11 11 a 0210 11 19

Solené alebo v slanom náleve

Do týchto podpoložiek patria iba stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené, z domácich svíň, ktoré boli konzervované hlbokým suchým solením, alebo v slanom náleve. Avšak mohli byť ďalej ľahko sušené alebo údené, ale nie do takej miery, aby boli považované za sušené alebo údené na účely podpoložiek 0210 11 31 a 0210 11 39 (podľa definície v doplnkovej poznámke 2 (E) k tejto kapitole).

0210 11 31 a 0210 11 39

Sušené alebo údené

Do týchto podpoložiek patria stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené, z domácich svíň, konzervované procesom sušenia alebo údenia, aj keď sú tieto metódy konzervácie kombinované s predchádzajúcim solením alebo ošetrením v slanom náleve. Týka sa to najmä stehien, ktoré boli najprv solené, predtým než boli čiastočne dehydratované či už na suchom vzduchu (stehná typu „Parma“ alebo „Bayonne“) alebo údením (stehná typu „Ardennes“).

Stehná, pliecka a kusy z nich, ktoré boli čiastočne dehydratované, ale ktorých skutočná konzervácia je zabezpečená mrazením alebo hĺbkovým mrazením, patria do podpoložky 0203 22 11 alebo 0203 22 19 .

0210 12 11 a 0210 12 19

Z domácich svíň

Termíny „bôčiky“ a „kusy“ sú definované v odseku f) doplnkovej poznámky 2 (A) a v doplnkovej poznámke 2 (B) k tejto kapitole.

0210 12 11

Solené alebo v slanom náleve

Vysvetlivky k podpoložkám 0210 11 11 a 0210 11 19 sa použijú s príslušnými zmenami.

0210 12 19

Sušené alebo údené

Vysvetlivky k podpoložkám 0210 11 31 a 0210 11 39 sa použijú s príslušnými zmenami.

0210 19 10

Slaninové boky alebo predné tri štvrtiny

Termíny „slaninové boky“ a „predné trištvrtiny“ sú definované v odsekoch g) a h) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

0210 19 20

Zadné tri štvrtiny alebo stredy

Termíny „zadné trištvrtiny“ a „stredy“ sú definované v odsekoch ij) a k) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

0210 19 30

Predné časti a kusy z nich

Termín „predné časti“ je definovaný v odseku c) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

0210 19 40

Chrbty a kusy z nich

Termín „chrbty“ je definovaný v odseku e) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

0210 19 60

Predné časti a kusy z nich

Termín „predné časti“ je definovaný v odseku c) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

0210 20 10 a 0210 20 90

Mäso z hovädzích zvierat

Do týchto podpoložiek patrí iba mäso zo zvierat položky 0102 , solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; droby z hovädzích zvierat patria do položky 0210 99 51 alebo 0210 99 59 .

0210 99 10

Z koní, solené, v slanom náleve alebo sušené

Do tejto podpoložky patrí iba mäso zo zvierat podpoložiek 0101 21 00 až 0101 29 90 , solené, v slanom náleve alebo sušené. Údené konské mäso patrí do podpoložky 0210 99 39 . Droby z koní patria do podpoložky 0210 99 85 .

0210 99 21 a 0210 99 29

Z oviec a kôz

Do týchto podpoložiek patrí mäso zo zvierat položky 0104 , solené, v slanom náleve, sušené alebo údené. Droby zo zvierat týchto druhov patria do podpoložky 0210 99 85 .

0210 99 31

Zo sobov

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0208 90 30 , tretí odsek.

0210 99 49

Ostatné

Do tejto podpoložky patria hlavy alebo polovičky hláv domácich svíň, tiež s mozgom, lícami alebo jazykom, vrátane kusov z nich (pozri doplnkovú poznámku 2 (C) k tejto kapitole). Kusy hláv sú definované v treťom odseku vyššie uvedenej doplnkovej poznámky.

Na účely definície drobov pozri vysvetlivky HS k položke 0206 .

0210 99 90

Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

Do tejto podpoložky patria aj pelety z týchto múčok a práškov.

3. KAPITOLA

RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE

Všeobecne

1.

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, ktoré sú hlboko mrazené sú zatriedené rovnako ako ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, ktoré sú mrazené.

2.

Jednoduché obarenie (blanšírovanie) pozostávajúce sa z ľahkého tepelného ošetrenia, ktoré neznamená varenie ako také, nemá vplyv na zatriedenie. Často sa používa pred zamrazením najmä tuniakov a mäsa kôrovcov alebo mäkkýšov.

3.

Z 3. kapitoly sú vylúčené:

a)

rybie mechúry (vzduchové mechúry ), surové, sušené alebo solené, nevhodné na ľudskú konzumáciu (položka 0511);

b)

ľahko solené ryby, sušené alebo údené a marinované v rastlinnom oleji, za účelom dočasnej konzervácie – produkty známe ako „polokonzervované“ – (položka 1604);

c)

ryby, jednoducho naložené v oleji alebo octe, tiež ďalej upravované (položka 1604);

d)

mäkkýše, ktoré boli dostatočne tepelne spracované, aby sa vyzrážali ich bielkoviny (položka 1605).

0301

Živé ryby

0301 11 00 a 0301 19 00

Ozdobné ryby

Pozri vysvetlivky HS k podpoložkám 0301 11 a 0301 19 .

0301 11 00

Sladkovodné ryby

Do tejto podpoložky patria:

1.

tetra svietivá (Hemigrammus ocellifer);

2.

karas zlatý (Carassius auratus) a zlaté kapry;

3.

živorodky, vrátane živorodky čiernej a veľkoplutvovej (Mollienisia latipinna a velifera), mečúň mexický a jeho červená a albinová forma (Xiphophorus helleri), červená, zlatá, čierna a biela plata škvrnitá (Platypoecilus maculatus) a krížence mečúňa a platy (Xiphophorus a Okattoiecukys), menovite mečúň čierny a mečúň berlínsky;

4.

bojovnica pestrá (Betta splendens), rajovec dlhoplutvý (Macropodus opercularis alebo viridi-auratus), gurama sivá (Trichogaster trichopterus) a koliza krpatá a páskovaná (Colisa lalia a fasciata);

5.

skaláre (Pterophyllum scalare a eimckei).

0301 19 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria:

1.

koralové ryby z čeľade Chaetodontidae;

2.

pyskatcovité ryby z čeľade Labridae;

3.

Ryby z čeľade Scaridae (papagájovité ryby, nepravé papagájovité ryby a Scarichthys).

0302

Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0302 11 10 0302 11 80

Pstruhy ( Salmo trutta , Oncorhynchus mykiss , Oncorhynchus clarki , Oncorhynchus aguabonita , Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster )

Do týchto podpoložiek patria:

1.

pstruh morský (Salmo trutta trutta);

2.

pstruh potočný (Salmo trutta fario);

3.

pstruh jazerný (Salmo trutta lacustris);

4.

pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss);

5.

pstruh Clarkov (Oncorhynchus clarki);

6.

pstruh zlatý (Oncorhynchus aguabonita);

7.

pstruhy druhu Oncorhynchus gilae;

8.

pstruhy druhu Oncorhynchus apache;

9.

pstruhy druhu Oncorhynchus chrysogaster.

0302 13 00

Lososy tichomorské ( Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha , Oncorhynchus keta , Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus kisutch , Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus )

Do tejto podpoložky patria:

1.

losos nerka (Oncorhynchus nerka);

2.

losos gorbuša (Oncorhynchus gorbuscha);

3.

losos keta (Oncorhynchus keta);

4.

losos čavyča (Oncorhynchus tschawytscha);

5.

losos kisuč (Oncorhynchus kisutch);

6.

losos masu (Oncorhynchus masou);

7.

losos druhu Oncorhynchus rhodurus.

0302 19 00

Ostatné

Medzi ostatné sladkovodné lososovité patria:

1.

sihy (Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus lavaretus);

2.

sih ostronosý (Coregonus oxyrhynchus);

3.

sivoň alpský (Salvelinus alpinus), sivoň americký (Salvelinus fontinalis), sivoň veľký (Salvelinus namaycush alebo Christivomer namaycush).

0302 21 10 0302 29 80

Platesovité ryby ( Pleuronectidae , Bothidae , Cynoglossidae , Soleidae , Scophthalmidae a Citharidae ), okrem jedlých rybích drobov podpoložiek 0302 91 0302 99

Tieto ryby nie sú ploské vo vertikálnej rovine, ale v horizontálnej, s dvomi očami na vrchnej časti.

0302 29 80

Ostatné

Do tejto podpoložky patria: kambala hladká (Scophthalmus rhombus), platesa limanda (Pleuronectes limanda alebo Limanda limanda), platesa malohlavá (Pleuronectes microcephalus alebo Microstomus kitt), platesa riečna (Platichthys flesus alebo Flesus flesus).

0302 31 10 a 0302 31 90

Tuniak dlhoplutvý ( Thunnus alalunga )

Tuniaky dlhoplutvé sú charakteristické svojimi dlhými prsnými plutvami, ktoré siahajú až za análny otvor a ich tmavomodrými chrbtami a modrosivými bokmi a bruchom.

0302 32 10 a 0302 32 90

Tuniak žltoplutvý ( Thunnus albacares )

Tuniaky žltoplutvé sú ľahko rozpoznateľné podľa kosákovitého tvaru ich análnej a druhej chrbtovej plutvy.

0302 33 10 a 0302 33 90

Tuniak pruhovaný

Tuniak pruhovaný [(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)] sa vyznačuje prítomnosťou štyroch až siedmich tmavých pozdĺžnych pásov na bruchu. Jeho tmavo modré chrbty sú zvýraznené jasne definovanou zelenou oblasťou nad prsnou plutvou, ktorá sa stráca smerom do stredu tela. Má strieborné boky a brucho a krátke plutvy.

Do týchto podpoložiek nepatrí pelamída atlantická (Sarda sarda), ktorá má charakteristické pásy na chrbte; tieto ryby, ak sú čerstvé alebo chladené, sú zatriedené do podpoložky 0302 89 90 .

0302 41 00

Slede ( Clupea harengus , Clupea pallasii )

Na účely tejto podpoložky termín „slede“ znamená len druhy sleď obyčajný (Clupea harengus) (nordický sleď) a sled tichomorský Clupea pallasii (tichomorský sleď) čeľade Clupeidae. Ryby známe ako „indické podpoložky 0302 89 90 , keď sú dovážané čerstvé alebo chladené.

0302 43 10

Sardinky druhu Sardina pilchardus

Do tejto podpoložky patria tiež veľké dospelé sardinky (dlhé až 25 cm) známe ako „pilchardy“.

0302 43 90

Šproty ( Sprattus sprattus )

Na účely tejto podpoložky termín „šproty“ znamená len druh Sprattus sprattus čeľade Clupeidae; tieto ryby, blízko príbuzné sleďom, ale oveľa menšej veľkosti, sa často nesprávne nazývajú „nórske sardely.

0302 51 10 a 0302 51 90

Tresky ( Gadus morhua , Gadus ogac , Gadus macrocephalus )

Tresky môžu dosahovať dĺžku 1,5 m. Majú olivovo sfarbené chrbty s tmavými škvrnami a svetlé brucho s bielou bočnou čiarou. Majú tri chrbtové plutvy, krátku brušnú plutvu a fúz na dolnej čeľusti.

0302 53 00

Treska tmavá ( Pollachius virens )

Treska je všeobecne známa aj ako „saithe“ alebo „coley“.

0302 74 00

Úhory ( Anguilla spp.)

Na účely tejto podpoložky termín „úhory“ sa vzťahuje iba na úhory s názvom (Anguilla spp.), vrátane úhora európskeho (Anguilla anguilla) v jeho dvoch formách (veľkohlavého úhora a úhora so zahroteným nosom), úhora amerického (Anguilla rostrata), úhora japonského (Anguilla japonica) a úhora austrálskeho (Anguilla australis).

Následne ryby, ktoré sú nesprávne nazývané úhormi, také ako úhory tichomorské, známe tiež ako „úhor morský” (Conger conger), muréna, tiež známa ako „ murénový úhor” (Muraena helena) a pieskové úhory (Ammodytes spp.) sú vylúčené z tejto podpoložky a patria do podpoložky0302 89 90 .

0302 81 15

Žralok ostnatý ( Squalus acanthias ) a žraloky rodu Scyliorhinus spp.

Žralok ostnatý je žralok s ostňami a bočnými žiabrovými otvormi umiestnenými nad prsnými plutvami; jeho telo je zaoblené a hladké; chrbát je sivý a brucho biele; môže dosahovať dĺžku až jeden meter.

0302 81 80

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí žralok šedivý druhu (Galeorhinus galeus alebo Galeus canis).

0302 89 10

Sladkovodné ryby

Do tejto podpoložky patria nasledovné sladkovodné ryby:

1.

lieň obyčajný (Tinca tinca);

2.

mreny (Barbus spp.);

3.

ostrieže: ostriež zelenkastý (Perca fluviatilis), ostračky (Micropterus spp.), slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus) a hrebenačka frkaná (Gymnocephalus cernuus alebo Acerina cernua);

4.

pleskáč vysoký (Abramis brama) a pleskáč malý (Blicca bjoerkna);

5.

šťuky (Esox spp.) a šťukovce (Lepisosteus spp.);

6.

belička obyčajná (Alburnus alburnus), hrúz škvrnitý (Gobio gobio) a hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) a mieň jednofúzy (Lota lota);

7.

mihuľa riečna (Lampetra fluviatilis) a mihula potočná (Lampetra planeri);

8.

ryby rodov Leuciscus spp., Rutilus spp., a Idus spp., napríkladplotice a jalce;

9.

lipeň (Thymallus spp.);

10.

zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca).

0302 89 90

Ostatné

Medzi morské ryby tejto podpoložky patria:

1.

treska francúzska (Trisopterus luscus a Trisopterus esmarki);

2.

ryby druhu Serranus spp.a garupy (Epinephelus spp.);

3.

parmica červená (Mullus barbatus) a parmica pruhovaná (Mullus surmuletus);

4.

ryby rodov Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla a Trigloporus spp.;

5.

skorpény (Scorpaena spp.);

6.

mihuľa morská (Petromyzon marinus);

7.

ihlica rohozobá (Belone belone) a bodavce (Trachimus spp.);

8.

korušky (Osmerus spp.);

9.

koruška polárna (Mallotus villosus);

10.

ryby druhu Kathetostoma giganteum.

0302 91 00

Pečene, ikry a mliečie

Pečene, ikry a mliečie z rýb, čerstvé alebo chladené, ktoré sú z hľadiska ich druhu a stavu vhodné na ľudskú konzumáciu zostávajú v tejto podpoložke, aj keď sú určené na priemyselné využitie.

0303

Ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

Ustanovenia vysvetliviek k podpoložkám položky 0302 sa použijú s príslušnými zmenami na podpoložky tejto položky.

0304

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené

0304 31 00 0304 49 90

Čerstvé alebo chladené filé

Pozri vysvetlivky HS k položke 0304 , prvý odsek, bod (1).

Do týchto podpoložiek patrí tiež filé nakrájané na kusy za predpokladu, že tieto kusy sa dajú identifikovať ako kusy z filé. Druhy najviac používané na tento účel sú pstruhy, lososy, tresky, tresky škvrnité, tresky polak, ostriežiky (napríklad nórske tresky škvrnité), belice, merlúzy, pražma kráľovská, platesy, kambaly, miene, tuniaky, makrely, slede a sardely.

0304 49 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí filé zo sleďov.

0304 61 00 0304 89 90

Mrazené filé

Pozri vysvetlivky k podpoložkám 0304 31 00 až 0304 49 90 .

Do týchto podpoložiek patria hlboko zmrazené bloky alebo pláty z filé alebo z kusov filé (obyčajne z tresky), tiež zmiešané s malým množstvom (nepresahujúcim 20 hmotnostných %) jednotlivých vrstiev rovnakého druhu rýb používaných iba na vyplnenie prázdnych miest v blokoch alebo plátoch. Bloky alebo pláty sú určené na narezanie na menšie kusy (porcie, prsty atď.), ktoré sú balené na predaj v malom.

0304 93 10

Surimi

Surimi je medziprodukt dodávaný na trh v zmrazenom stave. Pozostáva z belavej pasty prakticky bez zápachu alebo chuti a vyrobený z jemne pomletého, premývaného a triedeného rybieho mäsa. Postupným premytím bola odstránená väčšina tuku a vo vode rozpustných bielkovín. Za účelom zlepšenia konzistencie a stability produktu v mrazenom stave sú pridávané malé množstvá aditív (napríklad cukor, soľ, sorbitol a di- alebo trifosfát).

Do tejto podpoložky nepatria prípravky na základe surimi (podpoložka 1604 20 05 ).

0304 94 10

Surimi

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0304 93 10 .

0304 95 10

Surimi

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0304 93 10 .

0304 99 10

Surimi

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0304 93 10 .

0305

Ryby sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia; prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

0305 10 00

Prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

Prášky a múčky z rýb sa obvykle po zbavení oleja a vône stávajú jedlými a niekedy sú známe ako „rybie koncentráty“.

Do tejto podpoložky tiež patria produkty známe ako „instantné ryby“ získané z mäsa čerstvých rýb, mrazené, narezané na malé kusy, nakoniec postrúhané a sušené..

0305 31 00 0305 39 90

Rybie filé sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené

Vysvetlivky k podpoložkám 0304 31 00 až 0304 49 90 sa použijú s príslušnými zmenami. Údené rybie filé je zatriedené do podpoložiek 0305 41 00 až 0305 49 80 .

0305 41 00 0305 49 80

Údené ryby, vrátane filé, okrem jedlých rybích drobov

Pozri vysvetlivky HS k položke 0305 , štvrtý odsek.

0305 63 00

Sardely ( Engraulis spp.)

Do tejto podpoložky patria iba sardely v slanom nálevektoré nepodstúpili žiadnu ďalšiu úpravu. Sú naložené v menších sudoch alebo nádobách alebo často v hermeticky uzavretých konzervách, bez akejkoľvek tepelnej úpravy po uzavretí konzervy.

0306

Kôrovce, tiež bez panciera, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené kôrovce, tiež v pancieroch, tiež varené pred údením alebo počas údenia; kôrovce, v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; prášky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Kôrovce, ktoré boli zbavené panciera a varené (napríklad varené a olúpané chvosty kreviet, zvyčajne mrazené), sú zatriedené do položky 1605 .

Časti krabov s čiastočne zbaveným pancierom, (napríklad klepetá), ktoré boli varené vo vode alebo v pare a sú pripravené ku konzumácii bez ďalšieho olúpania sú tiež zatriedené do položky 1605 .

0306 11 10 a 0306 11 90

Langusty a ostatné morské raky ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Na rozdiel od homárov sú tieto langusty a ostatné morské raky červenej farby a majú iba veľmi malé klepetá, ale silne vyvinuté tykadlá. Navyše majú tvrdý hrboľatý pancier s ostňami.

0306 11 10

Langustie chvostíky

Do tejto podpoložky patria langustie chvostíky v pancieri, celé alebo delené na dve časti, tiež chvostíky zbavené panciera.

0306 11 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria langusty v pancieri, celé alebo pozdĺžne delené, tiež mäso z langúst.

0306 12 10 a 0306 12 90

Homáre ( Homarus spp.)

Homáre sú kôrovce s veľkými klepetami. Neuvarené homáre sú tmavomodrej farby s bielym alebo žltkastým mramorovaním; sčervenajú len varením.

Homáre sa upravujú prakticky rovnakým spôsobom ako langusty a ostatné morské raky.

0306 14 10 0306 14 90

Kraby

Termín „kraby“ zahŕňa veľké množstvo kôrovcov s klepetami, rôznych veľkostí, ktoré sa líšia od langúst, homárov, rakov, kreviet a garnátov tým, že nemajú mäsitý článkovaný chvost.

0306 14 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí okrem európskych morských krabov, takých ako krab plávajúci (Portunus puber) a krab pavúkovitý (Maia squinado), aj veľký počet ostatných druhov (najmä Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp., ako aj sladkovodný krab známy ako„čínsky krab“ (Eriocheir sinensis).

0306 15 00

Homáre nórske ( Nephrops norvegicus )

Homáre nórske, známe tiež ako Dublin Bay krevety, sú charakteristické svojimi dlhými, štíhlymi a hranolovitými klepetami.

0306 16 91 0306 17 99

Studenomilné krevety a garnáty ( Pandalus spp., Crangon crangon ); ostatné krevety a garnáty

Do týchto podpoložiek patria:

1.

krevety, ktorých niektoré druhy sú známe ako „ružové krevety“ (hoci určité druhy nezružovejú pokiaľ sa neuvaria) z čeľade Pandalidae;

2.

hnedé alebo sivé garnáty rodu Crangon;

3.

krevety a garnáty čeľadí Palaemonidae a Penaeidae. Medzi tieto patria tiež krevety obyčajné (Palaemon serratus) a krevety kráľovské alebo „caramota“ (Penaeus caramota alebo Penaeus kerathurus).

0306 19 10

Sladkovodné raky

Raky sú sladkovodné kôrovce, z ktorých najdôležitejšie druhy patria do rodov Astacus, Cambarus, Orconectes a Pacifastacus.

Do tejto podpoložky patria tiež chvosty.

0306 31 00

Langusty a ostatné morské raky ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Pozri vysvetlivky k podpoložkám 0306 11 10 a 0306 11 90 .

0306 32 10 0306 32 99

Homáre ( Homarus spp.)

Pozri vysvetlivky k podpoložkám 0306 12 10 a 0306 12 90 .

0306 33 10 a 0306 33 90

Kraby

Pozri vysvetlivky k podpoložkám 0306 14 10 až 0306 14 90 .

0306 33 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí okrem európskych morských krabov, takých ako krab plávajúci (Portunus puber) a krab pavúkovitý (Maia squinado), aj veľký počet ostatných druhov (najmä Paralithodes chamchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes spp., Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp., ako aj sladkovodný krab známy ako „čínsky krab“ (Eriocheir sinensis).

0306 34 00

Homáre nórske ( Nephrops norvegicus )

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0306 15 00 .

0306 35 10 0306 36 90

Studenomilné krevety a garnáty ( Pandalus spp., Crangon crangon ); ostatné krevety a garnáty

Pozri vysvetlivky k podpoložkám 0306 16 91 až 0306 17 99 .

0306 39 10

Sladkovodné raky

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0306 19 10 .

0306 91 00

Langusty a ostatné morské raky ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Vysvetlivky k podpoložkám 0306 11 10 a 0306 11 90 sa použijú s príslušnými zmenami.

0306 92 10 a 0306 92 90

Homáre ( Homarus spp.)

Vysvetlivky k podpoložkám 0306 12 10 a 0306 12 90 sa použijú s príslušnými zmenami.

0306 93 10 a 0306 93 90

Kraby

Vysvetlivky k podpoložkám 0306 14 10 až 0306 14 90 sa použijú s príslušnými zmenami.

0306 93 90

Ostatné

Vysvetlivky k podpoložke 0306 33 90 sa použijú s príslušnými zmenami.

0306 94 00

Homáre nórske ( Nephrops norvegicus )

Vysvetlivky k podpoložke 0306 15 00 sa použijú s príslušnými zmenami.

0306 95 11 0306 95 90

Krevety a garnáty

Vysvetlivky k podpoložkám 0306 16 91 až 0306 17 99 sa použijú s príslušnými zmenami.

0306 99 10

Sladkovodné raky

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0306 19 10 .

0307

Mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia; prášky, múčky a pelety z mäkkýšov, vhodné na ľudskú konzumáciu

0307 11 10 0307 19 00

Ustrice

Do týchto podpoložiek patria iba lastúrniky rodov Ostrea, Crassostrea (nazývané tiež Gryphaea) a Pycnodonta.

Rozlišujú sa zvyčajne ploché ustrice (rodu Ostrea) a ustrice s nepravidelnými lastúrami také ako portugalské ustrice (Crassostrea angulata) a „Blue Point“ ustrice alebo „virginské“ ustrice (Crassostrea virginica)

0307 11 10

Ustrice ploché (rodu Ostrea ), živé a s hmotnosťou každého kusa (vrátane lastúry) najviac 40 g

Iba ustrice rodu Ostrea, s hmotnosťou každého kusa (vrátane lastúry) najviac 40 g, sú zatriedené do tejto podpoložky. Ploché ustricezbierané v Európe sú všeobecne druhu Ostrea edulis (ustrica jedlá). Sú známe ďalšie druhy také ako Ostrea lurida z tichomorského pobrežia Severnej Ameriky a Ostrea chilensis z Chile.

0307 11 90 0307 19 00

Ostatné

Ustrice rodu Ostrea, s hmotnosťou každého kusa viac ako 40 g, tiež všetky ustrice bez ohľadu na stupeň vývinu, rodu Crassostrea (nazývané tiež Gryphaea) a rodu Pycnodonta sú zatriedené do týchto podpoložiek.

Do rodu Crassostrea patria portugalské ustrice (Crassostrea angulata), japonské ustrice (Crassostrea gigas) a ustrice známe ako „Blue Point“ ustrice alebo „virginské“ ustrice (Crassostrea virginica).

0307 42 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria sépie druhu Sepia pharaonis, kalmár peruánsky (Dosidicus gigas) a gordan japonský (Todarodes pacificus).

0307 43 99

Ostatné

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0307 42 90 .

0307 49 80

Ostatné

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0307 42 90 .

0307 71 00 0307 79 00

Lastúrniky, srdcovky a mušle (čeľade Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae a Veneridae)

Do týchto podpoložiek patria:

1.

pieprovka plochá (Scrobicularia plana), maktry (Mactra spp.) a srdcovky (Cardium spp.);

2.

soleny (Solen spp.) druhov takých ako Solen marginatus, Solen siliqua a Solen ensisa venušky [venuška hladká (Venus mercenaria) a vanuška bradavičnatá (Venus verrucosa)].

0307 91 00 0307 99 00

Ostatné, vrátane práškov, múčok a peliet, vhodné na ľudskú konzumáciu

Do týchto podpoložiek patria:

1.

surmovka vlnitá (Buccinum undatum);

2.

brežniaky a natiky (Littorina a Lunatia spp.);

4. KAPITOLA

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÁČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Všeobecne

Kazeináty získané z mliečneho kazeínu sa používajú napríklad ako emulzifikátory (kazeinát sodný) alebo ako zdroj bielkovín (kazeinát vápenatý). Produkty s obsahom kazeinátov viac ako 3 hmotnostných % v sušine sú vylúčené z položiek 0401 až 0404, keďže uvedené kazeináty sa v takomto množstve v mlieku prirodzene nevyskytujú (pozri najmä položku 1901).

0401

Mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá

Do tejto položky patria nasledovné produkty, pokiaľ neobsahujú iné prídavky ako tie, ktoré sú ustanovené vo všeobecných vysvetlivkách HS k tejto kapitole, druhý odsek:

1.

plnotučné mlieko, nespracované, a takéto mlieko čiastočne alebo úplne odstredené;

2.

pasterizované mlieko, t. j. mlieko, ktorého stálosť pri skladovaní bola zvýšená čiastočnou elimináciou mikrobiálneho rastu pomocou tepelného ošetrenia;

3.

sterilizované mlieko, vrátane mlieka ošetreného veľmi vysokou teplotou (UHT = Ultra High Temperature), ktoré vydrží dlhšie, a kde bol prakticky vylúčený mikrobiálny rast extenzívnejšou tepelnou úpravou;

4.

homogenizované mlieko, v ktorom boli tukové častice prirodzenej emulzie fragmentované – mechanickými prostriedkami za veľmi vysokého tlaku spolu s vysokou teplotou – na častice menšieho rozmeru, ktoré čiastočne zabraňujú vytváraniu smotany;

5.

peptonizované mlieko, t. j. mlieko, ktorého stráviteľnosť bola zvýšená pridaním pepsínov na úpravu bielkovín;

6.

Smotana, t. j. tuková vrstva, ktorá sa prirodzene vytvára na povrchu odstáteho mlieka pomalým zhlukovaním tukových emulzifikačných častíc. Buď odstránená ručne alebo extrahovaná odstredením mlieka v odstredivke na mlieko, má spolu s ostatnými zložkami mlieka veľmi vysoký obsah tuku (zvyčajne presahujúci 10 hmotnostných %). Určité odstredivé procesy produkujú smotanu s obsahom tuku prevyšujúcim 50 hmotnostných %.

V rámci tejto položky sa smotana považuje za „nezahustenú“ bez ohľadu na percento obsahu tuku, pokiaľ bola úplne získaná:

a)

zberaním z povrchu mlieka,

b)

odstredením.

Avšak „zahustená“ smotanazískaná odlišnými spôsobmi, takými ako odparovanie vody počas tepelného spracovania, patrí do položky 0402 .

0402

Mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Do tejto položky patria mliečne prášky, do ktorých boli spätne pridané dezinfekčné centrifugáty za predpokladu, že pomer prirodzených mliečnych zložiek nebol narušený (inak položka 0404).

Produkty obsahujúce sójový lecitín (emulzifikátor) viac ako 3 hmotnostné % v sušine sú z tejto položky vylúčené.

Pozri tiež vysvetlivky HS k položke 0404 , vylúčenie (d).

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

Výrobky vo forme kaše, ktoré sa bežne jedia lyžičkou sa nemajú zatriediť ako výrobky vo forme prášku, granúl alebo v ostatných pevných formách.

Na účely tejto položky termín „cmar“ zahŕňa sladký cmar (t. j. neacidofilný) a acidofilný cmar.

0403 10 11 0403 10 99

Jogurt

Do týchto podpoložiek patria len výrobky získané výlučne mliečnou fermentáciou Streptococcus thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.

Do týchto podpoložiek nepatria výrobky, ktoré po fermentácii boli podrobené tepelnej úprave, ktorá deaktivovala (zneškodnila) jogurtové kultúry (podpoložka 0403 90 ).

0403 90 11 0403 90 99

Ostatné

Pozri vysvetlivky k podpoložkám 0403 10 11 až 0403 10 99 .

Do týchto podpoložiek nepatria výrobky typu „cagliata“ opísané vo vysvetlivkách k podpoložkám 0406 10 30 až 0406 10 80 , tretí odsek.

0404

Srvátka, tiež zahustená alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá; výrobky pozostávajúce z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Pozri vysvetlivky k položke 0402 , prvý odsek.

0404 90 21 0404 90 89

Ostatné

Vysvetlivky k položke 0402 sa použíjú s príslušnými zmenami.

Do týchto podpoložiek patria koncentrované mliečne bielkoviny získané čiastočným odstránením laktózy a minerálnych solí z odstredeného mlieka, a v ktorých obsah bielkovín dosahuje 85 hmotnostných % alebo menej sušiny. Obsah bielkovín sa vypočíta vynásobením obsahu dusíka prevodným faktorom 6,38.

Ak bielkovinový obsah koncentrovaných mliečnych bielkovín prevyšuje 85 hmotnostných % sušiny, výrobok patrí do položky 3504 (pozri doplnkovú poznámku 1 k 35. kapitole).

0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky

0405 10 11 0405 10 90

Maslo

Termín „maslo“ je definovaný v poznámke 2 a) a v poznámke k podpoložkám 2 k tejto kapitole.

Pozri tiež vysvetlivky HS k položke 0405 , časť (A).

Maslo je vodná emulzia v mliečnom tuku, pričom voda sa nachádza v dispergovanej fáze a tuk je disperzným médiom.

Na druhej strane, smotana (položky 0401 a 0402 ) – v ktorej sa percento tuku môže rovnať v niektorých prípadoch percentuálnemu vyjadreniu tuku v masle – je emulzia tukových častíc vo vode, kde voda je disperzným médiom a tuk je dispergovanou fázou.

Na základe rozdielnej štruktúry je jasné, že pridaním potrebného množstva vody do smotany možno približne pripraviť pôvodné mlieko, ale toto nie je možné pri masle.

0405 20 10 0405 20 90

Mliečne nátierky

Termín „mliečne nátierky“ je definovaný v poznámke 2 b) k tejto kapitole.

Pozri tiež vysvetlivky HS k položke 0405 , (B).

0405 90 10 a 0405 90 90

Ostatné

Pozri poznámku k podpoložkám 2 k tejto kapitole a vysvetlivky HS k položke 0405 , časť (C).

0406

Syry a tvaroh

Výrobky, v ktorých bol mliečny tuk čiastočne alebo úplne nahradený iným typom tuku (napríklad rastlinným), sa nepovažujú za syr v rámci tejto položky (všeobecne položka 2106 ).

0406 10 30 0406 10 80

Čerstvé (nevyzreté alebo nekonzervované) syry, vrátane srvátkového syra, a tvaroh

Pozri vysvetlivky HS k položke 0406 , druhý odsek, ktoré sa týkajú srvátkového syra.

Tvaroh alebo „biely syr“ je výrobok získaný zo zrazeného mlieka, z ktorého bola extrahovaná väčšina séra (napríklad odkvapkávaním alebo vylisovaním). Tvaroh (iný ako v prášku) s obsahom až 30 hmotnostných % pridaného cukru a ovocia si ponecháva charakter tvarohu a zostáva zatriedený v týchto podpoložkách.

Do týchto podpoložiek patria výrobky typu „cagliata“, t. j. výrobky získané koaguláciou syridlom, ostatnými enzýmami alebo kyslou úpravou, plnotučného mlieka, čiastočne alebo úplne odstredeného mlieka, z ktorého bola extrahovaná väčšina séra. Tieto výrobky sa predkladajú vo forme pasty, ktorá ešte nie je plastickou syrovinou, hladkej, ľahko deliteľnej do zŕn, s intenzívnou charakteristickou vôňou a s obsahom chloridu sodného nepresahujúcim 0,3 hmotnostného %. Sú to „medziprodukty“, ktoré vyžadujú ďalšie spracovanie, hlavne na získanie syrov.

0406 20 00

Strúhané alebo práškové syry, všetkých druhov

Do tejto podpoložky patria:

1.

strúhané syry, zvyčajne používané ako ochucovadlá alebo na ostatné účely v potravinárskom priemysle. Získavajú sa najčastejšie z tvrdých syrov (napríklad Grana, Parmigiano Reggiano, Emmental, Reggianito, Sbrinz, Asiago, Pecorino atď.). Tieto syry môžu byť čiastočne sušené (dehydrované) s cieľom zabezpečiť najdlhšiu možnú konzerváciu.

Patria sem tiež syry, ktoré po nastrúhaní sú aglomerované;

2.

práškové syry zvyčajne používané v potravinárskom priemysle. Vyrábajú sa zo všetkých druhov syrov, ktoré boli buď skvapalnené a potom vysušené do formy prášku, alebo spracované na pastu a následne sušené a mleté.

0406 30 10 0406 30 90

Tavené syry, nestrúhané ani nepráškové

Pozri vysvetlivky HS ku kapitole 0406 , prvý odsek, (3).

0406 40 10 0406 40 90

Syry s modrou plesňou a ostatné syry obsahujúce pleseň vytvorenú pôsobením Penicilium roqueforti

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 0406 40 .

Hlavnou črtou týchto syrov je nepravidelná pigmentáciav dôsledku rastu plesne v tele syra.

0406 40 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria syry s jasne viditeľnou nepravidelnou bielo-sivou pigmentáciou v tele syra získanou použitím bezfarebných Penicillium roqueforti kmeňov.

0407

Vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené

Do tejto položky tiež patria skazené vajcia v škrupine, a tiež vajcia, v ktorých začal inkubačný proces.

Konzerváciu vajec možno dosiahnuť ošetrením vonkajšej strany vajec tukom, voskom alebo parafínovým voskom, ponorením do roztoku vápna alebo kremičitanu (sodného alebo draselného) alebo ostatnými metódami.

Termín „hydina“ znamená vtáky položky 0105 .

0407 11 00 0407 19 90

Na násadu

Do týchto podpoložiek patria len vajcia z hydiny a ostatných vtákov, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené kompetentnými orgánmi.

0408

Vtáčie vajcia, bez škrupín, a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

0408 11 80

Ostatné

Do tejto podpoložky patria vaječné žĺtky vhodné na ľudskú konzumáciu a vaječné žĺtky nevhodné na ľudskú konzumáciu, iné ako patriace do podpoložky 0408 11 20 .

Do tejto podpoložky patria tiež sušené vaječné žĺtky konzervované pridaním malého množstva chemikálií a sú určené na prípravu múčnikov a pečiva, výrobkov typu makarónov a podobných výrobkov.

0408 19 81 a 0408 19 89

Ostatné

Prvá veta vysvetliviek k podpoložke 0408 11 80 sa použíje s príslušnými zmenami.

0408 91 80

Ostatné

Vysvetlivky k podpoložke 0408 11 80 sa použíjú s príslušnými zmenami.

0408 99 80

Ostatné

Vysvetlivky k podpoložke 0408 11 80 sa použíjú s príslušnými zmenami.

Navyše k celým vajcam bez škrupín, ktoré môžu byť predkladané čerstvé, do tejto podpoložky patria tiež konzervované tekuté celé vajcia, konzervované napríklad pridaním soli alebo chemických konzervačných prísad, a mrazené celé vajcia. Patria sem tiež vajcia varené vo vode alebo v pare, a tvarované vajcia (napr. cylindrické „dlhé“ vajcia získané zo žĺtkov a bielkov niekoľkých vajec).

Do tejto položky patria výrobky pozostávajúce z pasterizovaných tekutých celých vtáčích vajec (najmenej 99 hmotnostných %) obsahujúce malé množstvá pridanej vody a kyseliny citrónovej, ktorá zabráni odfarbeniu. Takéto výrobky majú rovnaké organoleptické vlastnosti ako čerstvé vtáčie vajcia.

5. KAPITOLA

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ

0505

Kože a ostatné časti vtákov, s perím alebo páperím, perie a časti peria (tiež s pristrihnutými okrajmi) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prach a odpad z peria alebo jeho častí

0505 10 10 a 0505 10 90

Perie druhu používaného na vypchávanie; páperie

Výrobky týchto podpoložiek sú definované vo vysvetlivkách HS k podpoložke 0505 10 .

0505 10 10

Surové

Do tejto podpoložky patrí perie druhu používaného na vypchávanie a páperie v stave po ošklbaní z tela vtáka, dokonca aj ak perie vtákov počas tejto činnosti bolo mokré. Patrí sem tiež perie a páperie, ktoré po ošklbaní bolo zbavené prachu, dezinfikované alebo bolo podrobené len konzervačnému spracovaniu.

Do tejto podpoložky patrí tiež poškodené (alebo použité) perie, ktoré nemôže byť opätovne použité v tomto stave ako perie na vypchávanie. Produkty tejto podpoložky sú všeobecne predkladané vo forme stlačených balíkov.

0505 10 90

Ostatné

D Do tejto podpoložky patrí perie druhu používaného na vypchávanie a páperie, ktoré bolo dôkladnejšie vyčistené ako perie, na ktoré sa odvolávajú vysvetlivky k podpoložke 0505 10 10 , napríklad prané vo vode alebo v pare a vysušené horúcim vzduchom.

0505 90 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria:

1.

kože a ostatné časti vtákov (hlavy, krídla, krky atď.) s perím alebo páperím, určené napr. na výrobu doplnkov pokrývok hláv;

2.

kože vtákov bez krycích pier, najmä časti husích kožíznámych ako „labutia koža“, používané hlavne na výrobu brmbolcov;

3.

veľké perá z krídiel alebo chvostov alebo ostatných častí operenia, nepoužiteľné na vypchávanie, najmä z dôvodu ich veľkosti a tuhosti ich zástavíc;

4.

ozdobné časti určené, po opracovaní, na výrobu ozdôb na pokrývky hlavy, na umelé kvetiny atď. Takéto časti sú, napríklad, perá zo pštrosov, volaviek, bažantov, marabu, ibisov, pávov, rajok, plameniakov, sojok, kolibríkov, strák, supov, čajok a bocianov;

5.

perá, všeobecne jednotnej dĺžky, používané na výrobu prachoviek z peria a kefiek a štetcov z peria;

6.

niektoré presne definované časti peria také ako brká a zástavice, tiež rozdelené (napríklad na výrobu zubných špáradiel, rybárskeho náčinia), osteve narezané zo zástavice alebo pripojené k tenkým hoblinám zástavice, tiež so zastrihnutými okrajmi (párané perie). Avšak, ak si napriek akémukoľvek spracovaniu zachovávajú charakter peria na vypchávanie, patria do podpoložky 0505 10 10 alebo 0505 10 90 .

Do tejto podpoložky patria tiež produkty známe ako „gerissene Hahnenhälse“, čo sú perové zástavice, orezané, okrem ich jemných koncových častí, ktoré si zachovali malý chochol alebo osteň, ktorý sa orezaním nedá odstrániť;

7.

prach (alebo múčka) a odpad z peria alebo z častí peria.

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (avšak nenarezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov

0506 10 00

Oseín a kosti upravené kyselinou

Pozri vysvetlivky HS k položke 0506 , druhý odsek, bod (3).

0506 90 00

Ostatné

Pozri vysvetlivky HS k položke 0506 , druhý odsek, body (1), (2), (4) a (5).

0510 00 00

Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žľazy a ostatné produkty živočíšneho pôvodu používané na výrobu farmaceutických výrobkov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované

Okrem produktov uvedených vo vysvetlivkách HS k položke 0510 , do tejto položky patrí chladené alebo mrazené tkanivo placenty, tiež v sterilných obaloch.

0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá 1. alebo 3. kapitoly , nevhodné na ľudskú konzumáciu

0511 91 10

Rybí odpad

Pozri vysvetlivky HS k položke 0511 ,bod (6) odseky (i) až (iv).

0511 91 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí:

1.

nejedlé ikry a mliečie z rýb [(pozri vysvetlivky HS k položke 0511, bod (5), odseky (i) a (ii))];

2.

odpady z kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, napríklad schránky z kreviet a garnátov, tiež v prášku;

3.

mŕtve zvieratá 3. kapitoly, nejedlé alebo klasifikované ako nevhodné na ľudskú konzumáciu, napríklad dafnie (perloočky), známe ako vodné blchy, a ostatné lastúrničky alebo lupeňonôžky, sušené, na kŕmenie akvárijných rýb.

0511 99 31 a 0511 99 39

Prírodné špongie živočíšneho pôvodu

Pozri vysvetlivky HS k položke 0511 ,bod (14).

0511 99 31

Surové

Okrem špongiídovážaných v stave, v akom boli vyťažené z mora, patria do tejto podpoložky prírodné špongie, ktoré majú vonkajší obal, jemné viskózne látky a niektoré vedľajšie zložky (napríklad vápenaté látky, piesok) odstránené mlátením alebo drvením a praním v morskej vode.

Do tejto podpoložky patria tiež prírodné špongie, ktoré majú odstránené ich nepoužiteľné časti (napríklad zhnité časti), napríklad rezaním a všeobecne všetky špongie, ktoré neboli chemicky ošetrené.

0511 99 39

Ostatné

Do tejto podpoložky patria špongie, ktoré boli ďalej pripravené na úplné odstránenie vápenatých látok, na zosvetlenie ich farby(spracovanie s brómom alebo tiosíranom sodným), na ich odmastenie (ponorením do roztoku čpavku), na ich bielenie (ponorením do 2 % roztoku kyseliny šťavelovej) alebo inak chemicky upravené tak, aby boli vhodné na použitie.

0511 99 85

Ostatné

Do tejto podpoložky patria produkty opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0511 , body (2), (3), (4), (7), (8) a (13). Do tejto podpoložky patria tiež mŕtve zvieratá 1. kapitoly, nejedlé alebo klasifikované ako nevhodné na ľudskú konzumáciu.

Do tejto podpoložky nepatrí krvná plazma zvierat (napríklad položka 3002 ).

II. TRIEDA

RASTLINNÉ VÝROBKY

6. KAPITOLA

ŽIVÉ STROMY A OSTATNÉ RASTLINY; CIBULE, KORENE A PODOBNE; REZANÉ KVETINY A OKRASNÉ LÍSTIE

0601

Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji, vo vegetácii alebo v kvete; rastliny a korene čakanky, iné ako korene položky 1212

0601 20 30

Orchidey, hyacinty, narcisy a tulipány

Do tejto podpoložky patria epifytické orchidey (napríklad orchidey rodu Cattleya a Dendrobium)

0602

Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie

0602 10 10 a 0602 10 90

Nekoreňovité odrezky a vrúble

Do týchto podpoložiek patria:

1.

živé časti rastlín bez koreňov, ktoré boli oddelené od rodičovských rastlín, aby sa stali samostatnými rastlinami (odrezky);

2.

živé časti rastlín s púčikmi (očkami), ktoré sú určené na štepenie na iné rastliny (vrúble).

0602 40 00

Ruže, tiež vrúbľované

Do tejto podpoložky patria pestované aj divo rastúce ruže.

0602 90 10

Podhubie

Podhubie je termín označujúci sieť jemných vlákien (Thallus alebo Mycelium), často sa nachádzajúcich pod zemou, ktoré žijú a rastú na povrchu rozkladajúcich sa živočíšnych alebo rastlinných látok a rozvíjajú sa do samotného pletiva a produkujú huby.

Podhubie pestované na obchodné účely sa predáva vo forme štvorcov, obsahujúcich časti polorozloženej slamy, na ktorej rastú vrstvy mycélia.

Do tejto podpoložky patrí tiež produkt pozostávajúci z podhubia, neúplne vyvinutého, umiestneného v mikroskopických množstvách na vrstve obilných zŕn uzavretých v komposte zo sterilizovaného konského hnoja (zmes slamy a konského hnoja).

0602 90 41

Lesné stromy

Do tejto podpoložky patria mladé rastliny zo semien ihličnatých alebo listnatých stromov, všeobecne používané na zalesňovanie. Dodávajú sa obyčajne bez zabalených koreňov.

0602 90 45

Zakorenené odrezky a mladé rastliny

Do tejto podpoložky patria mladé rastliny, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, t. j. rastliny vyžadujúce ďalšiu starostlivosť pred zasadením. Sú to jedno až dvojročné sadenice, tiež zakorenené odrezky, zakorenené sadenice alebo rastliny vrúbľované alebo s nasadenými pukmi, odnože a rastliny, ktoré všeobecne nie sú staršie ako dva až tri roky.

0602 90 48

Ostatné

Do tejto podpoložky patria stromy a kríky európskych alebo exotických druhov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, ktoré sa bežne nevyužívajú na zalesnenie. Dodávajú sa obyčajne so zabalenými koreňmi.

0602 90 50

Ostatné vonkajšie rastliny

Do tejto podpoložky patria zimovzdorné rastliny, ktoré sú určené na trvalé pestovanie, ktorých nedrevnatá stonka nad zemou na jeseň odumiera a na jar vyrastú nové výhonky.

Do tejto podpoložky patria tiež papradie, močiarne a vodné rastliny (iné ako položky 0601 a podpoložky 0602 90 99 ).

Do tejto podpoložky patria tiež trávnaté rolky a dlaždice používané na tvorbu trávnikov.

0603

Rezané kvetiny a kvetinové pupence druhu vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé, sušené, farbené, bielené, impregnované alebo inak upravené

0603 11 00 0603 19 70

Čerstvé

Do týchto podpoložiek patria kvetiny a kvetinové pupence, ktorých prirodzená farebnosť bola modifikovaná alebo zlepšená, najmä napustením farebnými roztokmi pred alebo po odrezaní, alebo len namočením za predpokladu, že sú tieto produkty dovážané čerstvé.

0603 19 70

Ostatné

Do tejto podpoložky patria slnečnice a rezedy. Avšak stonky a listy týchto dvoch rastlín (bez kvetov) patria do podpoložky 1404 90 00 .

Do tejto podpoložky patria tiež vŕbové vetvičky s púčikmi alebo kvetmi. Avšak vŕbové vetvičky bez púčikov alebo kvetov patria do podpoložky 1401 90 00 .

0604

Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo kvetinových pupencov, a trávy, machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé, sušené, farbené, bielené, impregnované alebo inak upravené

0604 20 11

Lišajník sobí

Toto je rastlina čeľade Cladoniaceae (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica a Cladonia alpestris).

0604 20 90

Ostatné

Do tejto podpoložky nepatria čerstvé klasy kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) (7. kapitola) alebo obilnín (10. kapitola).

0604 90 11

Lišajník sobí

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0604 20 11 .

0604 90 91

Neupravené inak ako sušením

Do tejto podpoložky nepatria suché konáre, ktoré sú krútené alebo formované do špirál, bez ohľadu na to, či boli krútené alebo formované do špirál ešte pred vysušením (podpoložka 0604 90 99 ).

Do tejto podpoložky nepatria jednoducho sušené klasy kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) (7. kapitola) alebo obilnín (10. kapitola).

0604 90 99

Ostatné

Do tejto podpoložky patria sušené klasy obilnín (napríklad kukurica), ktoré boli bielené, farbené, impregnované alebo inak upravené na ozdobné účely. Do tejto podpoložky patria tiež suché konáre, ktoré sú krútené alebo formované do špirál.

7. KAPITOLA

ZELENINA, JEDLÉ RASTLINY, KORENE A HĽUZY

Všeobecne

1.

Blanšírovanie nie je v rámci tejto kapitoly povolené, s výnimkou:

mrazenej zeleniny (nevarenej alebo varenej v pare alebo vo vode) položky 0710,

sušených strukovín, lúpaných, tiež ošúpaných alebo polených, položky 0713.

2.

Klíčky (rastlinné klíčky alebo ostatné klíčky) sú naklíčené semená používané na ľudskú konzumáciu, ktoré sa jedia surové alebo varené. Nakličovanie je postup, ktorým sa semená pomocou navlhčovania nechajú naklíčiť (tým sa zvýši obsah vody v semenách a ukončí sa obdobie ich vegetačného pokoja), pokiaľ nezačne rásť nová rastlina a nevytvorí listy.

Klíčky vhodné na ľudskú konzumáciu sa môžu vo všeobecnosti ponúkať v troch formách:

a)

ako klíčiaca rastlina s vyklíčenými listami (kotyledónmi, embryonálnymi prvolistami), zvyškami semien a koreňmi;

b)

ako rastlina pozostávajúca z klíčiacich zŕn obilnín, napríklad naklíčeného jačmeňa, tzv. zeleného sladu (pozri tiež vysvetlivky k podpoložkám 1107 10 11 až 1107 10 99), ktorý sa môže použiť buď surový v šalátoch, alebo po ďalšom spracovaní najmä na výrobu piva alebo whisky;

c)

ako „mladá rastlinka“ pozostávajúca len z vyklíčených listov bez zvyškov semien alebo koreňov, ktorá nemá plne vyvinuté listy (pravé listyvytvorené postembryonálne). Tieto druhy klíčkov sa zvyčajne ponúkajú v malých škatuľkách s rastovým médiom.

Pri zatrieďovaní klíčkov sa musia uplatňovať tieto zásady:

klíčky zeleniny uvedenej v 7. kapitole sa majú zatriediť ako čerstvá zelenina v 7. kapitole do ich príslušných položiekvzhľadom na to, že čerstvá zelenina patrí do tejto kapitoly, či je určená na použitie ako potravina, na siatie alebo na výsadbu, s výnimkou sadeníc zeleninyv stave na presádzanie položky 0602 (pozri všeobecné vysvetlivky HS k 7. kapitole , desiaty odsek),

fazule používané na výrobu fazuľových klíčkov sa majú zatriediť do položky 0713 ako sušené strukoviny (pozri vysvetlivky HS k podpoložke 0713 31). Avšak fazuľové klíčky, ktoré sa nechali z tejto fazule vyklíčiť a klíčky z ostatných sušených strukovín sa zatrieďujú ako čerstvé strukoviny do položky 0708,

hoci niektoré rastliny vo forme príslušných semien spĺňajú podmienky na zatriedenie do ostatných kapitol kombinovanej nomenklatúry, takých ako 9. alebo 12. kapitola,sa po vyklíčení stávajú vhodné na konzumáciu ako zelenina a majú sa podľa toho zatriediť do 7. kapitoly, keďže stratili objektívne charakteristiky 9. alebo 12. kapitoly. Pokiaľ ide o bambusové výhonky a klíčky sójových bôbov, pozri vysvetlivky HS k položke 0709, prvý odsek, bod (14),

klíčky vyrobené zo zŕn obilnín 10. kapitoly (položka 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 alebo 1008), napríklad naklíčený jačmeň, sa majú zatriediť do podpoložky 1107 10 [naklíčený jačmeň je vylúčený z 10. kapitoly, pozri vysvetlivky HS k položke 1003, vylúčenie (a)], ktorá je najšpecifickejšou položkou pre naklíčené obilniny, pričom sa neobmedzuje na sušené naklíčené obilniny (slad). „Zelený slad“ je zatriedený do podpoložiek 1107 10 11 až 1107 10 99 (pozri vysvetlivky k podpoložkám 1107 10 11 až 1107 10 99, prvý odsek) a je považovaný za zrno, ktoré začalo klíčiť, ale ešte nebolo usušené,

klíčky vyrobené z odrody Zea mays var. saccharata (kukurica cukrová), zatriedené do 7. kapitolyuplatnením poznámky 2 k 7. kapitole a poznámky 2 k 10. kapitole, sa majú zatriediť do položky 0709 (podpoložka 0709 99 60).

Neúplný zoznam klíčkov spolu s ich číselnými znakmi KN:

Číselný znak KN

Opis tovaru (latinský názov)

0703 10 19

klíčky cibule (Allium cepa)

0703 20 00

klíčky cesnaku kuchynského (Allium sativum)

0703 90 00

klíčky póru záhradného (Allium porrum)

0704 90 90

klíčky brokolice (Brassica oleracea var. italica)

0704 90 90

klíčky rukoly [Eruca sativa; syn. Eruca vesicaria ssp. sativa (Miller) Thell., Brassica eruca L.]

0706 90 90

klíčky cvikly (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

0706 90 90

klíčky reďkvi siatej (Raphanus sativus)

0708 10 00

klíčky hrachu siateho (Pisum sativum)

0708 20 00

klíčky fazule adzuki (Phaseolus angularis)

0708 20 00

klíčky fazule mungo (Vigna radiata)

0708 20 00

klíčky ryžovej fazule (Phaseolus pubescens)

0708 90 00

klíčky cíceru baranieho (Cicer arietinum)

0708 90 00

klíčky paľadenca prímorského (Lotus maritimus)

0708 90 00

klíčky šošovice jedlej (Lens culinaris)

0708 90 00

klíčky kajanu indického (Cajanus cajan)

0709 99 50

klíčky feniklu (Foeniculum vulgare var. azoricum)

0709 99 60

klíčky kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata)

0709 99 90

klíčky bazalky (Ocimum spp.)

0709 99 90

klíčky horčice čiernej [Brassica nigra, syn.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.]

0709 99 90

klíčky agastachy anízovej (Agastache foeniculum)

0709 99 90

klíčky boráka lekárskeho (Borago officinalis)

0709 99 90

klíčky cedrely čínskej (Toona sinensis)

0709 99 90

klíčky slanorožca európskeho (Salicornia europaea)

0709 99 90

klíčky koriandra siateho (Coriandrum sativum)

0709 99 90

klíčky žeruchy siatej (Lepidium sativum)

0709 99 90

klíčky senovky gréckej (Trigonella foenum-graecum)

0709 99 90

klíčky perily krovitej (Perilla frutescens)

0709 99 90

klíčky slnečnice ročnej (Helianthus annuus)

0709 99 90

klíčky horčice bielej (Sinapis alba)

1107 10 19

zelený slad z pšenice letnej (Triticum aestivum)

1107 10 99

zelený slad z jačmeňa siateho (Hordeum vulgare)

1107 10 99

zelený slad z prosa siateho (Panicum miliaceum)

1107 10 99

zelený slad z ovsa siateho (Avena sativa)

1107 10 99

zelený slad z ryže siatej (Oryza sativa)

1107 10 99

zelený slad z raže siatej (Secale cereale)

1214 90 90

klíčky lucerny siatej (alfalfa) (Medicago sativa)

 

0701

Zemiaky, čerstvé alebo chladené

0701 90 50

Nové, od 1. januára do 30. júna

Nové zemiaky sa rozlišujú podľa ich svetlého zafarbenia (zvyčajne biele alebo ružové) a ich tenkej šupky, ktorá sa dá ľahko odstrániť oškrabaním. Navyše nevykazujú znaky klíčenia.

0703

Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená

0703 10 11 0703 10 90

Cibuľa a šalotka

Do týchto podpoložiek patria všetky druhy cibule (Allium cepa) a šalotky (Allium ascalonicum).

0703 10 11

Sadzačka

Do tejto podpoložky patria jednoročné cibuľky vypestované zo semena, na sadenie. Ich priemer je všeobecne 1 až 2 cm.

0703 20 00

Cesnak

Do tejto podpoložky patria všetky druhy cesnaku (Allium sativum), ktoré sú vhodné na ľudskú konzumáciu.

Táto podpoložka sa vzťahuje aj na cesnak pozostávajúci z jedinej cibuľky bez oddelených strúčikov, s priemerom približne 25 až 50 mm a obchodným označením ako „sólo cesnak“ („solo garlic“), „perlový cesnak“ („pearl garlic“), „cesnak s jednou cibuľkou“ („single bulb garlish“), „cesnak s jedným strúčikom“ („single glove garlic“) alebo „jednocibuľkový cesnak“ („monobulb garlic“) (alebo akýmkoľvek podobným obchodným označením). Do tejto podpoložky nepatrí tzv. „cesnak pórový“ alebo „sloní cesnak“ („elephant garlic“) (druhu Allium ampeloprasum, patriaci do podpoložky 0703 90 00 ), ktorý pozostáva z jedinej cibuľky s priemerom približne 60 mm a viac (t. j. výrazne väčší a ťažší ako cibuľka viacstrúčikového cesnaku). Druhy Allium sativum a Allium ampeloprasum sa takisto líšia tým, že patria do rôznych genofondov.

0703 90 00

Pór a ostatná cibuľová zelenina

Do tejto podpoložky patrí bežný pór záhradný (Allium porrum), welšská cibuľa alebo pór zimný (Allium fistulosum) a cesnak pažítkový (Allium schoenoprasum).

0704

Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina rodu Brassica , čerstvé alebo chladené

0704 10 00

Karfiol a brokolica

Pozri vysvetlivky HS k položke 0704 , prvý odsek, bod (1).

0704 90 10

Kapusta biela a kapusta červená

Do tejto podpoložky patrí biela kapusta (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.), vrátane kapusty druhu Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D. C. subvar. conica a subvar.piramidalis a červená kapusta (Brassica oleracea L. var.capitata L. f. rubra (L.) Thell).

0704 90 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí savoyská kapusta (Brassica oleracea L. var.bullata D. C. a var.sabauda L.), čínska kapusta (napríklad Brassica sinensis a Brassica pekinensis), kaleráb (Brassica oleracea var.gongylodes) a zelenina druhu Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck..

Avšak do tejto položky nepatria:

a)

jedlé korene rodu Brassica (okrúhlica patrí do položky 0706 a kvaka (Brassica napus var. napobrassica) patrí do položky 1214 );

b)

kŕmna kapusta (Brassica oleracea var. medullosa) a kapusta kučeravá alebo kel kučeravý (Brassica oleracea var. viridis), ktoré patria do položky 1214 .

0706

Mrkva, repa, cvikla, hadomor španielsky, zeler buľvový, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo chladené

0706 10 00

Mrkva a repa

Do tejto podpoložky patria len druhy repy a mrkvy (červené alebo ružové) vhodné na ľudskú konzumáciu. Kŕmna mrkva, všeobecne biela alebo svetložltá, kŕmna repa (Brassica campestris var. rapa) a kvaka (Brassica napus var. napobrassica) patria do podpoložky 1214 90 10 .

0706 90 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria:

1.

repa cviklová (Beta vulgaris var. conditiva);

2.

kozobrada pórolistá (Tragopogom porrifolius) a hadomor španielsky (Scorzonera hispanica);

3.

reďkev všetkých druhov: biela, čierna, ružová atď. (Raphanus sativus var. sativus a hlavne niger);

4.

petržlen záhradný (Petroselinum crispum var. tuberosum) a krkoška hľuznatá (Chaerophyllum bulbosum);

5.

paštrnák siaty (Pastinaca sativa);

6.

japonské artičoky alebo čistec Sieboldov (Stachys affinis alebo Stachys sieboldii), čo sú predĺžené podzemky žltkastobielej farby a všeobecne veľkosti malíčka s množstvom zúžení.

Avšak jedlé korene a hľuzy s veľkým obsahom škrobu alebo inulínu, také ako jeruzalemské artičoky, sladké zemiaky, kolokázia jedlá (taro) a čínske zemiaky (jamy) patria do položky 0714 .

0707 00

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené

0707 00 90

Uhorky nakladačky

Uhorky nakladačky, ktoré patria do tejto podpoložky, sú druhom malých uhoriek (85 kusov alebo viac na kilogram).

0708

Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené

0708 10 00

Hrach siaty ( Pisum sativum )

Do tejto podpoložky patrí všetok hrach druhu Pisum sativum vrátane kŕmneho hrachu (Pisum sativum var. arvense).

Nepatria sem druhy rodu Vigna alebo „cowpeas“ (vrátane „black-eyed“ odrody), ktoré sú fazuľami patriacimi do podpoložky 0708 20 00 alebo cícer rodu Cicer, patriaci do podpoložky 0708 90 00 .

0708 90 00

Ostatné strukoviny

Do tejto podpoložky patria produkty uvedené vo vysvetlivkách HS k položke 0708 , prvý odsek, body (3), (4), (5) a (6).

0709

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená

0709 20 00

Špargľa

Do tejto podpoložky patria iba mladé výhonky asparágu lekárskeho (špargle) (Asparagus officinalis).

0709 40 00

Zeler iný ako zeler buľvový

Do tejto podpoložky patrí zeler odrôd Apium graveolens L. var.dulce (Mill.) Pers. (zeler stopkový alebo zimný zeler) a Apium graveolens var. secalinium Alef. (listový zeler).

0709 59 10

Kuriatka

Do tejto podpoložky patria iba kuriatka alebo „girolles“ (vajcové hríby), všeobecne farby vaječného žĺtku, druhov Cantharellus cibarius Fries a Cantharellus friesii Quélet. Podobné jedlé druhy, také ako falošné kuriatka (Clitocybe aurantiaca) a lievik trúbkovitý (Craterellus cornucopioides), niekedy používané ako náhrady hľuzoviek, patria do podpoložky 0709 59 90 .

0709 59 30

Hríby

Do tejto podpoložky patria len hríby rodu Boletus a obzvlášť hríb smrekový (Boletus edulis).

0709 60 10 0709 60 99

Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta

Pozri vysvetlivky HS k položke 0709 , prvý odsek, bod (5).

0709 92 10 a 0709 92 90

Olivy

Olivy, z ktorých bol extrahovaný olej, ale obsahujú ešte viac ako 8 % tukovej zložky, zostávajú zatriedené do týchto podpoložiek.

0709 99 10

Šalátová zelenina, iná ako hlávkový šalát ( Lactuca sativa ) a čakanka ( Cichorium spp.)

Do tejto podpoložky patria všetky druhy šalátových rastlín, iné ako hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.); patria sem:

1.

valeriánka poľná alebo jahňací šalát;

2.

púpava lekárska (Taraxacum officinale).

0709 99 20

Mangoldy a kardy (bodliakové artičoky)

Do tejto podpoložky patria mangoldy, tiež nazývané biela repa, špenátová repa, strieborná repa alebo listová repa (Beta vulgaris subvar. cicla) a kardy (Cynara cardunculus).

0709 99 40

Kapary

K Kapary sú neotvorené puky kvetov ostnatého viacročného kríka kapary tŕnistej (Capparis spinosa).

0709 99 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí:

1.

okra alebo ibištek jedlý (Hibiscus esculentus);

2.

rebarbora;

3.

štiav kyslý (Rumex acetosa);

4.

kyslička obyčajná (Oxalis crenata);

5.

skirret (Sium sisarum);

6.

rôzne druhy žeruchy: žerucha siata (Lepidium sativum), potočnica lekárska (Nasturtium officinale), barborka jarná (Barbarea verna), kapucínka väčšia (Tropaeolum majus) atď.;

7.

portulaka zeleninová (Portulaca oleracea);

8.

petržlen a trebuľka, iné ako hľuznatý petržlen a krkoška hľuznatá podpoložky 0706 90 90 ;

9.

palina dračia alebo estragón (Artemisia dracunculus) a saturejka [saturejka záhradná (Satureja hortensis) alebo letná saturejka a saturejka horská (Satureja montana) alebo zimná saturejka];

10.

šľachtený majorán záhradný (Origanum majorana);

11.

hľuzy čeľade Liliaceae (ľaliovité) leopoldie chochlatej (Muscari comosum) (bežné názvy „lampasciolo“, „wild onions“, „lilas de terre“, „feather hyacinth“).

Treba poznamenať, že:

a)

korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu patria do položky 0714 ;

b)

niektoré rastliny nepatria do tejto podpoložky, hoci sa používajú na ľudskú konzumáciu; týka sa to najmä nasledovných rastlín:

1.

tymián (podpoložky 0910 99 31 až 0910 99 39 );

2.

bobkový list (podpoložka 0910 99 50 );

3.

divý majorán alebo pamajorán obyčajný (Origanum vulgare), šalvia lekárska (Salvia officinalis), bazalka pravá (Ocimum basilicum), mäta (všetky odrody), verbena (Verbena spp.), ruta voňavá (Ruta graveolens), yzop lekársky (Hyssopus officinalis) a borák lekársky (Borago officinalis), ktoré patria do položky 1211 .

0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená

Termín „mrazený“ ako je definovaný vo vysvetlivkách HS k tejto kapitole, treťom odseku, treba taktiež chápať podľa kritérií ustanovených v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci 120/75. Analogickyv nadväznosti na výklad týchto kritérií v rozsudku vo veci C-423/09, postup mrazenia musí spôsobiť podstatné a nezvratné zmeny, výsledkom čoho sa výrobok viac nenachádza v prirodzenom stave.

Preto výrobky sú „mrazené“ vtedy, keď postup mrazenia na výrobkoch spôsobí určité nezvratné zmeny, konkrétne zmeny bunkovej štruktúry, výsledkom čoho sa tieto výrobky nenachádzajú viac v prirodzenom stave ani potom, ako začne ich rozmrazovanie alebo sa rozmrazili.

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch), avšak v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu

0711 20 10 a 0711 20 90

Olivy

Do týchto podpoložiek patria olivy, obyčajne v konzervačnom náleve, ktoré ešte neboli podrobené procesu odstránenia ich horkej chuti. Jedlé olivy – ktoré boli dlhšie jednoducho namáčané v slanom roztoku – nepatria do týchto podpoložiek a sú zatriedené do podpoložky 2005 70 00 .

0711 40 00

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky

Do tejto podpoložky patria uhorky šalátové a uhorky nakladačky, jednoducho uložené vo veľkých nádobách obsahujúcich nálev, do ktorého sa prípadne pridal ocot alebo kyselina octová, sa zaistí ich dočasná konzervácia počas prepravy a uskladnenia, keďže v uvedenom stave nie sú vhodné na konzumáciu. Obsah soli v týchto výrobkoch zvyčajne predstavuje minimálne 10 hmotnostných %.

Pred konečným použitím sú tieto výrobky obyčajne ošetrené nasledovným spôsobom tak, aby ich bolo možné zatriediť do 20. kapitoly:

čiastočné odstránenie soli a následné ochutenie (ktoré zvyčajne pozostávajú z pridania aromatizovanej kvapaliny na základe octu),

pasterizáciaurčená na podporu stabilizačného účinku soli a octu po tom, ako sú tieto výrobky premiestnené do malých nádob (konzervy, fľaše, sklenené nádoby atď).

Avšak uhorky šalátové a uhorky nakladačky, tiež konzervované v náleve, ktoré prešli úplným mliečnym kvasením, patria do 20. kapitoly. Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, ktoré prešli úplným mliečnym kvasením, možno rozlíšiť na základe toho, že celý povrch dužiny je na priereze sklovitý (t. j. akoby priesvitný).

0711 51 00

Huby rodu Agaricus

Huby tejto podpoložky môžu byť konzervované vo výrazne slanom náleve, do ktorého bol pridaný ocot alebo kyselina octová.

0711 90 70

Kapary

Kapary tejto podpoložky sú zvyčajne konzervované v konzervačnom náleve v sudoch.

0712

Sušená zelenina, celá, rezaná na kúsky, rezaná na plátky, drvená alebo v prášku, ďalej však neupravená

Do tejto položky nepatria látky, ktoré sa v sušenej forme nepoužívajú ako zelenina, ale sa používajú najmä v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely (položka 1211 ).

0712 90 30

Rajčiaky

Pozri vysvetlivky k podpoložkám 2002 90 11 až 2002 90 99 týkajúce sa zatriedenia prášku z rajčiakov.

0712 90 90

Ostatné

Do tejto podpoložky nepatria sušené listy a korene púpavy lekárskej (Taraxacum officinale), sušeného štiava kyslého (Rumex acetosa) a kapucínky väčšej (Tropaeolum majus), ktoré sa používajú na lekárske účely (podpoložka 1211 90 86 ).

0713

Sušené strukoviny, lúpané, tiež ošúpané alebo polené

Tovar patriaci do tejto podpoložky, ktorý je určený na siatie, je produktom šľachtenia rastlín a je všeobecne rozpoznateľný podľa jeho balenia (napríklad vrecká s nálepkou označujúcou jeho použitie) a jeho vyššej ceny.

0713 10 10 a 0713 10 90

Hrach siaty ( Pisum sativum )

Vysvetlivky k podpoložke 0708 10 00 sa používajú s príslušnými zmenami.

0713 20 00

Cícer

Cícer tejto podpoložky je rodu Cicer (hlavne Cicer arietinum), tiež na siatie, ľudskú konzumáciu alebo ako krmivo pre zvieratá.

0713 31 00

Fazuľa druhu Vigna mungo  (L.) Hepper alebo Vigna radiata  (L.) Wilczek

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 0713 31 .

0713 32 00

Malá červená (Adzuki) fazuľa ( Phaseolus alebo Vigna angularis )

Malá červená fazuľa Adzuki sa predáva vždy suchá. Predtým ako rastliny dozrejú, sú fazule zelené a obsahujú vysoké množstvo vody. Po dozretí rastliny fazule sčervenejú a vyschnú.

0713 35 00

Vigna čínska ( Vigna unguiculata )

Do tejto podpoložky patrí vigna čínska (predtým nazývaná Dolichos sinensis ssp. sesquipedalis), ktorá sa považuje za fazuľu rodu Vigna. Názvy „Dolichos unguiculata“ a „Dolichos sinensis“ sú synonymá, ktoré sa už pre fazuľu rodu Vigna nepoužívajú. Vigna čínska sa teda správne nazýva „Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedalis“.

0713 40 00

Šošovica

Do tejto podpoložky patrí len šošovica rodu Ervum alebo Lens, napríklad rôzne odrody šošovice jedlej (Ervum lens alebo Lens esculenta) a vika šošovicová (Ervum ervilia).

0713 90 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí (s výnimkou vigny čínskej podpoložky 0713 35 00 a kajanu obyčajného (Cajanus cajan) podpoložky 0713 60 00 , Dolichos taký ako lablab obyčajný (Dolichos lablab), kanavália (Canavalia ensiformis), mukuna užitočná (Mucuna utilis) a semená guaru (Cyamopsis tetragonoloba).

Nasledovné sú vylúčené z tejto podpoložky: vika druhov iných ako Vicia faba (podpoložka 1209 29 45 ) a semená vlčieho bôbu (Lupinus) (podpoložka 1209 29 50 ).

0714

Maniok, marantové korene, salepové korene, topinambur, sladké zemiaky a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež rezané na plátky alebo vo forme peliet; dreň ságovníka

Termín „vo forme peliet“ je definovaný v poznámke 1 k tejto triede.

0714 10 00

Maniok (kasava)

Do tejto podpoložky patria:

1.

hľuzové korene manioku, z ktorých sú dve hlavné odrody (Manihot utilissima a Manihot aipi); korene sú usporiadané ako špice kolesa; ich hmotnosť v čase zberu môže byť rôzna od 500 g do 3 kg alebo viac;

2.

pelety vyrobené z aglomerovaných kúskov koreňov manioku alebo aglomerovanej múky alebo krupice z týchto koreňov (pozri vysvetlivky HS k položke 0714 , druhý odsek).

0714 20 10 a 0714 20 90

Sladké zemiaky

Sladké zemiaky sú hľuzy s dužinou, ktorá je biela, žltá alebo červená, v závislosti od odrody, a pochádzajú z popínavej rastliny povojníka batatového (Ipomea batatas).

0714 90 20

Marantové korene, salepové korene a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu

Do tejto podpoložky patria:

1.

marantové korene, ktoré sú z rastlín rôznych druhov, v závislosti od ich pôvodu: maranta trstinová (Maranta arundinacea), maranta indická (Maranta indica), taka (Tacca pinnatifida), kana jedlá (Canna edulis);

2.

salepové korene získané z rôznych odrôd rastlín rodu Orchis;

3.

odumreté korene georgín a ostatné odumreté hľuzovité korene kvetov;

4.

hľuzy šachora jedlého (Cyperus esculentus), známe aj ako „tigrí orech“.

0714 90 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria rôzne odrody jeruzalemských artičokov (napríklad Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus a Helianthus decapetalus) a škrobovitá dreň nazývaná „ságo“, ktorá sa získava z kmeňa určitých paliem rozličných druhov (Metroxylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga atď.).

8. KAPITOLA

JEDLÉ OVOCIE A ORECHY; ŠUPY CITRUSOVÝCH PLODOV ALEBO MELÓNOV

Všeobecne

1.

Do tejto kapitoly patrí ovocie určené na destiláciu vo forme hrubej dužiny, aj keď už začal proces prírodnej fermentácie.

2.

V tejto kapitole pasterizácia nie je prípustná s výnimkou:

sušeného ovocia a orechov tejto kapitoly,

dočasne konzervovaného ovocia a orechov položky 0812,

mrazeného ovocia a orechov položky 0811.

Sterilizované ovocie a orechy sú z tejto kapitoly vylúčené (položka 2008 vo všeobecnosti).

0801

Kokosové orechy, para orechy a kešu orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

0801 21 00 a 0801 22 00

Para orechy

Sú to orechy s tvrdou škrupinou, tvarom a veľkosťou pripomínajúce dieliky mandarínky; škrupina obsahuje veľké jadro s trojuholníkovým prierezom v hnedastom vláknitom obale.

0802

Ostatné orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

0802 21 00 a 0802 22 00

Lieskové orechy ( Corylus spp.)

Do týchto podpoložiek patria lieskové orechy – plody liesky obyčajnej (Corylus avellana), plody liesky tureckej (Corylus colurna) a plody liesky najväčšej (Corylus maxima).

0802 41 00 a 0802 42 00

Jedlé gaštany ( Castanea spp.)

Do týchto podpoložiek patria len jedlé sladké gaštany rodu Castanea; podpoložky nezahŕňajú preto vodné gaštany alebo plody kotvice plávajúcej (plody Trapa natans), ktoré patria do podpoložky 0802 90 85 alebo plody pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum), ktoré patria do položky 2308 .

0802 51 00 a 0802 52 00

Pistácie

Pistácie sú plody stromu pistácie pravej (Pistacia vera), ktorá sa pestuje hlavne na Sicílii, v Grécku a v Stredomorí.

Pistáciové orechy sú veľkosti malej olivy a pozostávajú z jemnej, tenkej a obyčajne vlhkej šupky, ktorá je červenohnedej farby, na povrchu veľmi drsná a mierne aromatická, s dvojitou drevnatou škrupinou svetlej farby, s podlhovastým jadrom s červenohnedou šupkou, ktoré je vo vnútri svetlozelené a má príjemnú jemnú chuť.

0802 90 50

Píniové oriešky ( Pinus spp.)

Do tejto podpoložky patria píniové jadrá (plody rodu Pinus, také ako Pinus pinea, Pinus cembra a Pinus koraiensis), tiež nachádzajúce sa v šiške.

0803

Banány, vrátane plantajnov, čerstvé alebo sušené

0803 10 10

Čerstvé

Plantajny môžu dorastať do dĺžky 50 cm a sú väčšie a majú hranatejší prierez ako banány podpoložky 0803 90 10 . Škrobobsiahnutý v plantajnoch sa líši od škrobu obsiahnutého v stolových banánoch tým, že sa nestáva sladkým počas dozrievania. Plantajny nemajú typickú vôňu. Ako surové nie sú vhodné na konzumáciu. Obyčajne sa zberajú ešte zelené a konzumujú sa varené.

0804

Datle, figy, ananásy, avokáda, guavy, mangá a mangostany, čerstvé alebo sušené

0804 40 00

Avokáda

Avokádové hrušky alebo avokáda sú plodmi stromu hruškovca amerického (Persea americana Mill.); sú to kôstkovice, často dosť veľké, guľovité, tvaru hrušky alebo ako fľaše s podlhovastým hrdlom v závislosti od druhu, obsahujúce niekedy veľkú kôstku. Šupka je tmavozelenej, karmínovej, fialovej alebo žltej farby. Pevná dužina pod šupkou je zelenkavo-bielej farby v čase zrelosti a bledšia v blízkosti kôstky.

0804 50 00

Guavy, mangá a mangostany

Guavy sú plody stromu guajavy jablkovej (Psidium guayava L.); guavy sú bobule, ktorých dužina je rôznej farby (belavá, ružová, krémová, červenkastá alebo zelená) a ktoré obsahujú množstvo malých semienok.

Mangá sú plody stromu mangovníka indického (Mangifera indica); mangá sú kôstkovice obsahujúce ploskú kôstku s vlečnými vláknami. Existujú rôzne odrody manga líšiace sa svojou hmotnosťou (od 150 g až po 1 kg), sladkosťou a chuťou (niektoré majú slabú chuť terpentínu).

Mangostany sú plody stromu garcínie mangostanovej (Garcinia mangostana). Plody sú bobule hnedastopurpurovej farby keď sú zrelé, s hrubou dužinou obsahujúcou niekoľko semien obklopených špongiovitým semenným mieškom, ktorý je biely, sladký a má obzvlášť lahodnú chuť..

0805

Citrusové ovocie, čerstvé alebo sušené

0805 10 22 0805 10 28

Sladké pomaranče, čerstvé

Do týchto podpoložiek patria iba pomaranče z citrónovníka pomarančového (druh Citrus sinensis).

0805 10 22

Pomaranče Navel

Pomaranče Navel (pupočné pomaranče) charakterizuje rast druhého plodu na špici, ktorý mierne vyčnieva a pripomína ľudský pupok. Sú to sladké, veľké pomaranče bez jadier, s výraznou chuťou a šťavnatosťou.

Do tejto podpoložky patria odrody, ako sú „Navel“, „Navels sanguinas“, „Lane late“, „Navelate“, „Navelina“, „Thomson“, „Washington“.

0805 10 24

Biele pomaranče

Biele pomaranče (žltomäsé pomaranče), tiež nazývané ako „obyčajné pomaranče“, sa často používajú v odvetví výroby štiav.

Do tejto podpoložky patria odrody, ako sú „Salustiana“, „Valencia“, „Valencia late“, „Delta seedless“, „Midknight“, „Shamouti“.

0805 10 28

Ostatné

Do tejto podpoložky patria krvavé („sanguine“) alebo pigmentované pomaranče.

Dužina a šťava (a niekedy aj šupka) krvavých pomarančov je zafarbená z dôvodu prítomnosti antokyanínov.

Medzi krvavé pomaranče patria „Maltaise“, „Moro“, „Sanguinelli“/„Sanguinello“, „Tarocco“, „Blood ovals“, „Sanguinas redondas“, „Doubles fines“, „Washington sanguines“ alebo „Improved doubles fines“, ako aj „Large sanguines“ a „Portuguese“.

0805 10 80

Ostatné

Do tejto podpoložky patria horké pomaranče (Sevillské pomaranče), plody pomarančovníka horkého (druh Citrus aurantium). Používajú sa najmä na zaváranie.

0805 21 10

Satsumy

Satsumy (Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)) sú skoré odrody mandariniek. Ovocie je veľké, žltooranžovej farby, šťavnaté, nekyslé a bez kôstok.

0805 21 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria:

1.

mandarínky (Citrus nobilis Lour. alebo Citrus reticulata Blanco). Od obyčajných pomarančov ich možno odlíšiť tým, že sú menšie, ploskejšieho tvaru, ľahšie sa lúpu, ľahšie sa oddeľujú jednotlivé dieliky plodu a sú charakteristické sladšou a viac parfumovanou chuťou;

2.

tangerínky (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

0805 22 00

Klementínky

Do tejto podpoložky patria monrealy.

0805 29 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria:

1.

tangely, hybridy tangerínky a grapefruitu, vrátane pomiel;

2.

ortaniky, hybridy pomaranča a tangerínky;

3.

malakviny, hybridy pomaranča a mandarínky;

4.

tangory;

5.

wilkingy, hybridy odrody (kultivar) „Willow leaf“ mandaríniek a „Temple“ mandaríniek (King mandarin) (ktoré sú hybridom mandaríniek a horkých pomarančov). Pripomínajú mandarínky, ale sú väčšie a na jednom konci zašpicatené.

0805 40 00

Grapefruity, vrátane pomiel

Do tejto podpoložky patria plody citrónovníka obrovského a citrónovníka rajského (druhy Citrus grandis a Citrus paradisi). Toto ovocie má svetložltú šupku a je všeobecne väčšie ako pomaranče, je tvaru gule, ktorá môže byť ľahko sploštená, dužina je žltej alebo ružovkastej farby a kyslej chuti.

0805 50 90

Limety ( Citrus aurantifolia , Citrus latifolia )

Do tejto podpoložky patria všetky odrody citrónovníka limetového a perzskej limetky (druhy Citrus aurantifolia a Citrus latifolia).

Limety sú malé ovocie, takmer guľatého alebo vajcovitého tvaru, s tenkou, priliehavou zelenou alebo zelenkastožltou šupkou. Šťavnatá dužina je zelená a veľmi kyslá.

0805 90 00

Ostatné

Do tejto položky patria:

1.

citronáty (Citrus medica), podobajú sa veľkému citrónu s hrubou kôrou a hrboľatým povrchom. Dužina je veľmi voňavá, kyslá a kandizovaná kôra sa často používa na prípravu koláčov a cukroviniek;

2.

kumkváty (Fortunella japonica, F. hindsii a F. margarita), ovocie s veľkosťou väčšej olivy, gulaté alebo podlhovasté bez sploštenia na koncoch, s hladkou šupkou, s malým množstvom dužiny a jemne kyslej chuti; ich šupka je sladká, konzumuje sa surová alebo ako pretlak; niekedy sa tiež používajú na výrobu cukroviniek;

3.

chinoty (Citrus aurantium var. myrtifolia);

4.

bergamoty (Citrus aurantium var. bergamia), druh pomaranča, svetložltej farby a v tvare hrušky, jemno kyslej chuti, hlavne používaný na výrobu vonných olejov;

5.

oroblanco alebo sweetie (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), kríženec nekyslého pomela a bieleho grapefruitu, s hrubou šupkou jasne zelenej alebo zlatistej farby; sú trochu väčšie ako grapefruit, ale má menej jadierok a sladšiu chuť.

0806

Hrozno, čerstvé alebo sušené

0806 10 10

Stolové hrozno

Stolové hrozno sa všeobecne líši od vínneho hrozna vzhľadom aj typom balenia. Zatiaľ čo stolové hrozno sa najčastejšie predkladá v škatuliach, na táckach alebo v malých zatavených košíkoch, vínové hrozno sa predkladá buď vo veľkých košoch, otvorených debnách alebo v kadiach, v ktorých je hrozno často nahusto balené, stlačené alebo polozlisované.

0806 20 10

Korintky

Korintky sú sušené produkty získavané z hrozna odrôd (kultivarov) Korinthiaki N. (Black Corinth) (Vitis vinifera L.). Sú malé, gulaté, bez stopiek a takmer bez semien, tmavopurpurovej až čiernej farby a veľmi sladké.

0806 20 30

Sultánky

Sultánky sú sušené produkty získavané z hrozna odrôd (kultivarov) Soultanina B. (alebo Thompson seedless) (Vitis vinifera L.). Sú bez semien, stredne veľké, zlatistej až hnedej farby a sladké.

0806 20 90

Ostatné

Táto podpoložka zahŕňa všetky ostatné sušené hrozienka, iné ako korintky a sultánky.

Sušené muškátové hrozienka sú sušené produkty získavané z hrozna odrôd (kultivarov) Moschato Alexandreias B. (alebo Muscatel alebo Malaga) (Vitis vinifera L.). Obsahujú semená.

0807

Melóny (vrátane vodových melónov) a papáje, čerstvé

0807 11 00

Vodové melóny

Vodové melóny sú plody dyne červenej (druh Citrullus vulgaris Schrad). Môžu narásť až do hmotnosti 20 kg. Dužina nie je veľmi cukornatá, je veľmi vodnatá a zvyčajne jasnej červenej farby a obsahuje čierne semená.

0807 19 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí plody melóna cukrového (druh Cucumis melo), z ktorého existuje niekoľko odrôd, najmä žltý melón (var. reticulatus Naud.) so sieťovanou šupkou, cukrový melón (var. saccharus Naud.), ktorý má tiež sieťovanú šupku, ananásový melón (var. cantalupensis Naud.)s vyznačenými ryhami na šupke, zimný melón (var. inordorus Naud.) a melón s hladkou šupkou. Plody sú zväčša objemné, guľaté alebo vajcovité, s hladkou alebo drsnou šupkou; dužina je pevná a šťavnatá, žltkastooranžová alebo biela, s cukrovou chuťou. Stred plodu, ktorý má viac vlákien a je duty, obsahuje veľké množstvo ploských oválnych semien, ktoré sú lesklé a sú žltkastobielej farby.

0807 20 00

Papáje

Papáje (Carica papaya) tiež známe ako papawy, sú podlhovasté alebo guľaté plody, hladké alebo slabo rebrované, žltkastozelené až oranžové, keď dozrejú, ktoré sa líšia v hmotnosti od niekoľkých sto gramov až po niekoľko kilogramov. Dužina, konzistenciou podobná melónom, býva žltej až oranžovej farby, rôzneho stupňa cukornatosti a vône, vo vnútri s dutinou, ktorá obsahuje veľký počet guľatých čiernych semien vsadených do dužiny.

0808

Jablká, hrušky a duly, čerstvé

0808 10 10

Muštové jablká, voľne ložené, od 16. septembra do 15. decembra

Do tejto podpoložky patria jablká, ktoré kvôli svojmu vzhľadu a vlastnostiam (netriedené ovocie, všeobecne menšie ako dezertné ovocie, s kyslou alebo nepríjemnou chuťou, nízkej hodnoty atď.), môžu byť použité len na výrobu nápojov, tiež fermentovaných. Musia byť voľne ložené, bez deliacich vložiek, v prostriedkoch transportu (napríklad v železničných vagónoch, veľkých kontajneroch, kamiónoch alebo nákladných autách).

0808 30 10

Muštové hrušky, voľne ložené, od 1. augusta do 31. decembra

Vysvetlivky k podpoložke 0808 10 10 sa použijú s príslušnými zmenami.

0809

Marhule, čerešne, višne, broskyne (vrátane nektáriniek), slivky a trnky, čerstvé

0809 21 00 a 0809 29 00

Čerešne a višne

Do týchto podpoložiek patria všetky odrody čerešní a višní, vrátane divých čerešní a najmä čerešne višňovej (plody Prunus cerasus), „morello“ čerešne (plody Prunus cerasus var. austera), „srdcovky“ (plody Prunus avium var. juliana) a „srdcovky“ s tuhou dužinou (plody Prunus avium var. duracina), vtáčie čerešne (plody Prunus avium alebo Cerasus avium).

0809 30 10 a 0809 30 90

Broskyne, vrátane nektáriniek

Na rozdiel od broskýň majú nektárinky hladkú šupku.

0809 40 90

Trnky

Trnky sú plody slivky trnkovej alebo trnky obyčajnej (Prunus spinosa).

0810

Ostatné ovocie, čerstvé

0810 20 10

Maliny

Do tejto podpoložky patria plody druhov Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis a Rubus strigosus. Niektoré odrody majú červené plody, iné biele.

0810 30 10

Čierne ríbezle

Do tejto podpoložky patria guľovité plody ríbezle čiernej (Ribes nigrum L.)..

0810 30 30

Červené ríbezle

Do tejto podpoložky patria plody ríbezle červenej (Ribes rubrum L.).

0810 40 10

Brusnice (plody druhu Vaccinium vitis-idaea )

Tieto plody sú červenej alebo ružovej farby.

0810 40 30

Plody druhu Vaccinium myrtillus

Tieto plody sú modrasto-čiernej farby.

0810 50 00

Kivi

Do tejto podpoložky patria plody aktinídie čínskej alebo aktinídie lahodnej (druhy Actinidia chinensis Planch. alebo Actinidia deliciosa).

Tieto plody, ktoré sú veľké ako vajce, sú dužinaté, horkastej chuti, a ich chĺpkovitá šupka je zelenkastohnedej farby.

0810 90 20

Tamarindy, jabĺčka kešu, liči, jackfruit, sapoty, plody mučenky, karamboly a pitahaye

Tamarindy (plody Tamarindus indica a Tamarindus officinalis), ako sú bežne predkladané v medzinárodnom obchode (struky, alebo dužina bez obsahu pridaného cukru alebo ostatných látok, ani inak upravené), sú zatriedené do podpoložky 0813 40 65 .

Jackfruit je plod Artocarpus heterophylla a Artocarpus integrifolia. Liči je plod Litchi chinensis. Sapoty sú plody Achras sapota.

Do tejto podpoložky patria plody mučenky alebo granadilly alebo passiflory (napríklad „maracuja“), také ako nasledovné druhy: mučenka jedľa (Passiflora edulis), mučenka štvorhranná (Passiflora quadrangularis) a mučenka pruhovaná sladká (Passiflora ligularis).

0810 90 75

Ostatné

Okrem produktov uvedených vo vysvetlivkách HS k položke 0810 , druhý odsek, bod (8) (okrem liči a sapoty) táto podpoložka zahŕňa:

1.

plody jahodovca obyčajného (Arbutus unedo);

2.

plody dráča obyčajného (Berberis vulgaris);

3.

plody rakytníka rešetliakového (Hippophäe rhamnoides);

4.

plody jarabiny [napríklad plody jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica) a jarabiny mukyňovej (Sorbus aria)];

5.

plody čeľade anonovité [Annona cherimolia (anona trojlupienková) a Annona reticulata (anona sieťkovaná)];

6.

rôzne druhy machovky (plody machovky čerešňovej (Physalis alkekengi)alebo druhu Physalis pubescens);

7.

plody madagaskarských sliviek alebo slivkovca (Flacourtia cataphracta a Idesia polycarpa);

8.

plody mišpule obyčajnej (Mespilus germanica) a mišpule japonskej (Eriobotrya japonica);

9.

plody rôznych druhov čelade Sapotaceae, napríklad plody lucumy (Lucuma mammosa), ale okrem sapoty, ktorá patri do podpoložky 0810 90 20 ;

10.

jedlé druhy aktinídií (Actinidia), iné ako kivi (Actinidia chinensis Planch. alebo Actinidia deliciosa)patriace do podpoložky 0810 50 00 ;

11.

plody rôznych druhov čelade mydlovníkovité (Sapindaceae), napríklad rambutány (plody Nephelium lappaceum) a pulasany (plody Nephelium mutabile), ale okrem liči (plody Litchi chinensis), ktoré patria do podpoložky 0810 90 20 .

0811

Ovocie a orechy, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Termín „mrazený“ ako je definovaný vo vysvetlivkách HS k tejto kapitole, druhom odseku, treba taktiež chápať podľa kritérií ustanovených v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci 120/75. Analogicky v nadväznosti na výklad týchto kritérií v rozsudku vo veci C-423/09, postup mrazenia musí spôsobiť podstatné a nezvratné zmeny, výsledkom čoho sa výrobok viac nenachádza v prirodzenom stave.

Preto výrobky sú „mrazené“ vtedy, keď postup mrazenia na výrobkoch spôsobí určité nezvratné zmeny, konkrétne zmeny bunkovej štruktúry, výsledkom čoho sa tieto výrobky nenachádzajú viac v prirodzenom stave ani potom, ako začne ich rozmrazovanie alebo sa rozmrazili.

Pozri doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole týkajúcu sa podpoložiek spojených s obsahom cukru.

0811 20 31

Maliny

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0810 20 10 .

0811 20 39

Čierne ríbezle

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0810 30 10 .

0811 20 51

Červené ríbezle

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0810 30 30 .

9. KAPITOLA

KÁVA, ČAJ, MATÉ A KORENINY

Všeobecne

Zatriedenie korenín, ktoré boli vzájomne zmiešané alebo obsahujú ďalšie prídavné látky, je špecifikované poznámkou 1 k tejto kapitole.

V súlade s touto poznámkou, zmesi korenín s ďalšími látkami, ktoré nemajú podstatný charakter korenín, sú vylúčené z tejto kapitoly. Sú zatriedené do položky 2103, ak tvoria nakladacie alebo koreniace zmesi. V prípade zmesí používaných priamo na ochutenie nápojov alebo na prípravu výťažkovurčených na výrobu nápojov, zložených z korenín alebo rastlín, častí rastlín, semien, ovocia alebo orechov (celých, narezaných, drvených alebo práškových) alebo druhov patriacich do ostatných kapitol (7., 11., 12. kapitola atď.), pozri všeobecné vysvetlivky HS k tejto kapitole, šiesty a siedmy odsek.

Úlomky a odpad korenín, ktoré nevyhnutne vznikli počas zberu a následného spracovania (napríklad triedenia alebo sušenia), alebo počas uskladnenia alebo dopravy, sú zatriedené ako „nedrvené ani nemleté“, okrem prípadu, keď je produkt identifikovateľný (napríklad z dôvodu jeho homogénneho zloženia) ako úmyselne spracovaný drvením.

Termín „drvené alebo mleté“ používaný v rôznych položkách tejto kapitoly neznamená produkty narezané na kúsky.

0901

Káva, tiež pražená alebo dekofeínovaná; kávové plevy a šupky; náhradky kávy obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere

0901 11 00 a 0901 12 00

Nepražená káva

Do týchto podpoložiek patria všetky formy nepraženej kávy, tiež dekofeínovanej (vrátane zŕn alebo úlomkov separovaných triedením, preosiatím atď.), dokonca aj ak sú určené na iný účel ako na ľudskú konzumáciu (napríklad extrakcia kofeínu).

0901 11 00

S kofeínom

Do tejto podpoložky patrí nepražená káva za predpokladu, že nebola podrobená žiadnemu procesu extrakcie kofeínu.

0901 12 00

Dekofeínovaná

Do tejto podpoložky patrí nepražená káva, ktorá bola podrobená procesu extrakcie kofeínu. Zvyčajne káva, ktorá bola spracovaná týmto spôsobom má obsah kofeínu najviac 0,2 hmotnostného %, počítaný na sušinu.

0901 21 00 a 0901 22 00

Pražená káva

Do týchto podpoložiek patrí káva uvedená vo vysvetlivkách k podpoložkám 0901 11 00 a 0901 12 00 , ktorá bola pražená, tiež premývaná, mletá alebo koncentrovaná.

0901 21 00

S kofeínom

Vysvetlivky k podpoložke 0901 11 00 sa použijú s príslušnými zmenami.

0901 22 00

Dekofeínovaná

Vysvetlivky k podpoložke 0901 12 00 sa použijú s príslušnými zmenami.

0901 90 10

Kávové plevy a šupky

Plevy sú vonkajšie obaly plodu (bobule) obklopujúce zrná, ktoré sú zvyčajne po dvoch.

Šupky sú vnútorné alebo pergamenové šupky obaľujúce každé zrno, ktoré sú odstránené počas praženia.

0901 90 90

Náhradky kávy obsahujúce kávu

Do tejto podpoložky patria výrobky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0901 , prvý odsek, bod (5). Tieto zmesi môžu byť mleté alebo nemleté alebo dokonca lisované.

0904

Korenie rodu Piper ; sušené alebo drvené alebo mleté plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta

0904 11 00

Nedrvené ani nemleté

Do tejto podpoložky patria produkty opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0904 , bod (1). Je treba poznamenať, že polámané zrná korenia a úlomky korenia zostávajú zatriedené v tejto podpoložke za predpokladu, že zjavne nevznikli následkom úmyselného drvenia alebo mletia. Toto isté sa použije na prach alebo odpad korenia, ktorý tvorí znečistené korenie.

Do tejto podpoložky patrí zelené korenie konzervované v octovom roztoku alebo v slanom náleve, dokonca s prídavkom malého množstva kyseliny citrónovej.

0904 21 10 0904 22 00

Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta

Do týchto podpoložiek patria produkty opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0904 , bod (2), ak sú sušené alebo drvené alebo mleté.

0904 21 10

Sladká paprika ( Capsicum annuum )

Papriky tejto podpoložky (Capsicum annuum) sú pomerne veľké a majú sladkú chuť (nie sú štipľavé). Môžu mať rôzne zafarbenia. Do tejto podpoložky patria iba suché papriky, celé alebo v kusoch, ale nedrvené ani nemleté.

0906

Škorica a kvety škoricovníka

0906 11 00 a 0906 19 00

Nedrvené ani nemleté

Do týchto podpoložiek patria napríklad:

1.

tyčinky pozostávajúce z pásov kôry alebo „cievky“ zvinuté jedna v druhej a dosahujúce dĺžku až 110 cm;

2.

kusy získané narezaním škoricových tyčiniek na určitú dĺžku (napríklad 5 až 10 cm);

3.

kôra v kusoch rozličnej dĺžky a šírky známa ako „škoricové zvitky“ (úlomky a odpadvzniknuté rezaním škoricových tyčiniek na štandardnú dĺžku), „páperie“ a „lupienky“ (malé kúsky škoricovej kôry získané počas odkôrnenia a používané najmä pri výrobe škoricovej esencie).

0906 11 00

Škorica ( Cinnamomum zeylanicum Blume )

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 0906 11 .

0907

Klinčeky (celé plody, klinčeky a stopky)

Do tejto položky patria tiež drvené alebo mleté klinčeky.

0908

Muškátový oriešok, muškátový kvet a kardamómy

0908 11 00

Nedrvený ani nemletý

Pozri vysvetlivky HS k položke 0908 , časť (a).

Do tejto podpoložky patrí muškátový oriešok, ktorý je semenom muškátovníka voňavého (Myristica fragrans).

Do tejto podpoložky patria tiež celé muškátové oriešky na priemyselnú výrobu esenciálnych (vonných) olejov alebo živíc, ktoré sú často upravené vápennou vodou ako ochrana proti hmyzu, a muškátové oriešky horšej kvality, ktoré boli poškodené alebo polámané počas zberu a sú označené ako „odpad“, „BWP“ (zlomené, červavé, deravé) alebo „poškodené“.

0908 21 00 a 0908 22 00

Muškátový kvet

Pozri vysvetlivky HS k položke 0908 , časť (b).

0908 31 00 a 0908 32 00

Kardamómy

Pozri vysvetlivky HS k položke 0908 , časť (c), body (1) až (4).

0909

Semená anízu, badiánu, fenikla, koriandra, rasce alebo korenistej rasce; bobuľky borievky

0909 21 00 a 0909 22 00

Semená koriandra

Pozri vysvetlivky HS k položke 0909 , prvý a tretí odsek.

Semená koriandra sú guľaté, svetlej žlto-hnedej farby. Majú cukrovú chuť a sú jemne štiplavé.

0909 31 00 a 0909 32 00

Semená rasce

Pozri vysvetlivky HS k položke 0909 , prvý a tretí odsek.

Semená rasce sú vajcovité a ryhované.

0909 61 00 a 0909 62 00

Semená anízu, badiánu, korenistej rasce alebo fenikla; bobuľky borievky

Pozri vysvetlivky HS k položke 0909 , prvý a tretí odsek.

Semená korenistej rasce sú vajcovité, predĺžené a zbrázdené.

0910

Zázvor, šafran, kurkuma, tymián, bobkový list, karí a ostatné korenie

0910 11 00 a 0910 12 00

Zázvor

Pozri vysvetlivky HS k položke 0910 , časť (a).

Do týchto podpoložiek patria podzemky zázvoru (Amomum zingiber L.), ktoré môžu byť predkladané čerstvé, sušené alebo drvené. Do týchto podpoložiek patria „sivý“ (známy ako „čierny“ zázvor) zázvor (neoškrabaný) a „biely“ zázvor (oškrabaný).

0910 20 10 a 0910 20 90

Šafrán

Pozri vysvetlivky HS k položke 0910 , časť (b).

0910 30 00

Kurkuma

Pozri vysvetlivky HS k položke 0910 , časť (c).

Komerčná guľatá kurkuma pochádza z hlavnej hľuzy, ktorá je veľká a okrúhla, zatiaľ čo dlhá kurkuma pochádza z bočných výrastkov hľuzy, ktoré sú vajcovité alebo valcovité.

0910 91 05 0910 91 90

Zmesi uvedené v poznámke 1 b) k tejto kapitole

Pozri vysvetlivky HS k položke 0910 , časti (e) a (g).

0910 91 05

Karí

Karí prášok je opísaný vo vysvetlivkách HS k položke 0910 , časť (e); pridaním malého množstva ďalších látok (soľ, horčicové semená, múka zo strukovín) sa nemení zatriedenie týchto zmesí.

0910 99 31 0910 99 39

Tymián

Do týchto podpoložiek patria mnohé druhy tymiánu (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum L. alebo materina dúška), tiež sušené.

0910 99 31

Materina dúška ( Thymus serpyllum  L.)

Do tejto podpoložky patrí iba tymián druhu Thymus serpyllum L.

0910 99 33

Ostatný

Do tejto podpoložky patria nazbierané a sušené listy a kvety Thymus vulgaris a Thymus zygis.

0910 99 50

Bobkový list

Do tejto podpoložky patria listy vavrínu pravého (Laurus nobilis), tiež sušené.

0910 99 91 a 0910 99 99

Ostatné

Tieto podpoložky zahŕňajú semená kôpru (Anethum graveolens), Kani a „negro pepper“ vyrobené z plodov Xylopia aethiopica.

Napriek skutočnosti, že sa bežne používajú ako koreniny, nasledovné druhy sa však nezatrieďujú do týchto podpoložiek:

a)

horčičné semená (položka 1207 );

b)

všetky typy galangových podzemkov (položka 1211 );

c)

produkty nazývané ako „nepravý šafran“ alebo „svetlica (saflor)“, ktorých farba je červenšia ako farba pravého šafránu a ktoré pozostávajú z kvetov svetlice alebo požltu – Carthamus tinctorius alebo Carthamus oxyacantha alebo Carthamus palaestinus (položka 1404 ).

Mnohé ochucujúce rastliny, ktoré nie sú výslovne koreninami, sú vylúčené z tejto kapitoly a sú zatriedené najmä v 7. a 12. kapitole (pozri vysvetlivky k týmto kapitolám).

10. KAPITOLA

OBILNINY

Všeobecne

Vysušené obilné klasy (napríklad kukuričné), ktoré boli bielené, farbené, impregnované alebo inak spracované na ozdobné účely, sú zatriedené do podpoložky 0604 90 99.

Obilniny ostávajú zatriedené v tejto kapitole, aj keď boli za účelom konzervácie tepelne upravené, čo môže spôsobiť čiastočnú želatináciu a niekedy prasknutie zŕn. Čiastočné želatínovanie (predželatínovanie) nastáva v procese sušenia a vyskytne sa iba pri malom množstve zŕn. Táto premena škrobu nie je účelom tepelnej úpravy, ale len vedľajším účinkom. Takáto úprava sa preto nepovažuje za „inak opracované“ v zmysle poznámky 1 B) k 10. kapitole.

1001

Pšenica a súraž

1001 11 00 a 1001 19 00

Tvrdá pšenica

P Pozri poznámku k podpoložke 1 k tejto kapitole a vysvetlivky HS k položke 1001 , prvý odsek, bod (2).

1001 91 20

Obyčajná pšenica a súraž

Zrná sú triedené a môžu byť obyčajne rozlíšené ich balením (napríklad v sáčkoch s označením ich použitia) a ich vyššou cenou.

Tieto zrná môžu byť upravené za účelom ich ochrany proti škodcom alebo vtákom po zasiatí.

1003

Jačmeň

1003 10 00

Na siatie

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1001 91 20 .

1006

Ryža

Pozri doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole.

1008

Pohánka, proso a lesknica kanárska; ostatné obilniny

1008 60 00

Tritikale

Tritikale je hybrid vzniknutý krížením pšenice s ražou. Zrno je obyčajne väčšie a dlhšie ako zrno raže a často väčšie a dlhšie ako zrno pšenice; vonkajšia vrstva je zvrásnená.

11. KAPITOLA

MLYNÁRSKE VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULÍN; PŠENIČNÝ LEPOK

Doplnková poznámka 2

Pokiaľ ide o kokos, doplnková poznámka 2 k tejto kapitole sa vzťahuje len na múku, krupicu a prášok z kokosu. Strúhaný sušený kokos je zatriedený do podpoložky 0801 11 00 a nepatrí do položky 1106 , aj keď spĺňa kritériá stanovené v bode b) doplnkovej poznámky 2 k tejto kapitole.

Strúhaný sušený kokos sa predkladá vo forme plátkov, malých úlomkov alebo tenkých pásov. Kokosová múka, krupica alebo prášok pozostáva z jemných častíc.

 

1101 00

Múka z pšenice alebo zo súraže

Pozri poznámku 2 k tejto kapitole.

Múka tejto položky môže obsahovať malé množstvá soli (všeobecne najviac 0,5 hmotnostného %), tiež malé množstvo amylázy, mletých klíčkov a praženého sladu.

1102

Múky z obilnín iných ako z pšenice alebo zo súraže

Pozri poznámku 2 k tejto kapitole.

Múka tejto položky môže obsahovať malé množstvá soli (všeobecne najviac 0,5 hmotnostného %), tiež malé množstvo amylázy, mletých klíčkov a praženého sladu.

1102 20 10 a 1102 20 90

Múka z kukurice

Na určenie obsahu tuku sa používa analytická metóda opísaná v časť H prílohy III k nariadeniu Komisie (ES) č. 152/2009 (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1) v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 1748/85 (Ú. v. ES L 167, 27.6.1985, s. 26).

Do týchto podpoložiek patrí kukuričná múka označená ako „masa múka“, získaná metódou „nixtamalizácie“, ktorá je charakteristická varením a namáčaním kukuričných zŕn v roztoku hydroxidu vápenatého a následným sušením a mletím.

Akékoľvek ďalšie spracovanie také ako praženie však vedie k vylúčeniu takéhoto výrobku z položky 1102 (všeobecne 19 kapitola ).

1103

Krúpy, krupica a pelety z obilnín

1103 11 10 1103 19 90

Krúpy a krupica

1.

Pozri poznámky 2 a 3 k tejto kapitole.

2.

Pozri vysvetlivky HS k položke 1103 , prvých šesť odsekov.

3.

Výrobky, ktoré nezodpovedajú kritériám preosievania ustanoveným v poznámke 3 k tejto kapitole, sú zatriedené do položky 1104 .

Výrobky, ktoré zodpovedajú kritériám preosievania ustanoveným v poznámke 3 k tejto kapitole, ale ktoré sú perlovité, vo forme gul'ovitých fragmentov zŕn, patria do jednej z podpoložiek položky 1104 zahŕňajúcej perlovité zrná.

1103 13 10 a 1103 13 90

Z kukurice

Na určenie obsahu tuku pozri vysvetlivky k podpoložkám 1102 20 10 a 1102 20 90 .

Do týchto podpoložiek patria krúpy a krupica z kukurice označené ako „masa múka“, získané metódou „nixtamalizácie“, ktorá je charakteristická varením a namáčaním kukuričných zŕn v roztoku hydroxidu vápenatého a následným sušením a mletím.

Akékoľvek ďalšie spracovanie také ako praženie však vedie k vylúčeniu takéhoto produktu z položky 1103 (všeobecne 19 kapitola ).

1103 20 25 1103 20 90

Pelety

Pozri vysvetlivky HS k položke 1103 , posledný odsek.

1104

Obilné zrná inak spracované (napríklad ošúpané, drvené na valcoch, vločkované, perlovité, rezané alebo šrotované), okrem ryže položky 1006 ; obilné klíčky, celé, drvené na valcoch, vločkované alebo mleté

Vločkované zrná, ktoré patria do podpoložiek 1104 12 90 , 1104 19 69 a 1104 19 91 sú zrná, ktoré boli ošúpané a drvené na valcoch.

1104 22 40 1104 29 89

Inak spracované zrná (napr. ošúpané, perlovité, rezané alebo šrotované)

Pozri vysvetlivky HS k položke 1104 , druhý odsek, body (2) až (5).

1104 22 50

Perlovité

Okrem perlovitých zŕn opísaných vo vysvetlivkách HS k položke 1104 , druhý odsek, bod (4), do tejto podpoložky patria úlomky zŕn perlovité, ktoré sú vo forme guľatých granúl.

1104 22 95

Ostatné

Do tejto podpoložky patria výrobky získané fragmentáciou neošúpaných obilných zŕn, ktoré nezodpovedajú kritériám preosievania ustanoveným v poznámke 3 k tejto kapitole.

1104 23 40

Ošúpané (zbavené šupiek alebo vylúpané), tiež rezané alebo šrotované; perlovité

Na definíciu termínu „perlovité“ pozri vysvetlivky k podpoložke 1104 22 50 .

1104 23 98

Ostatné

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1104 22 95 .

Polámané kukuričné zrná získané počas preosievania čistých neošúpaných kukuričných zŕn a zodpovedajúce kritériám ustanoveným v poznámke 2 (A) k tejto kapitole, sú zatriedené do tejto podpoložky ako zrná „inak nespracované ako šrotované“.

1104 29 05

Perlovité

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1104 22 50 .

1104 29 08

Ostatné

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1104 22 95 .

1104 29 30

Perlovité

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1104 22 50 .

1104 29 51 1104 29 59

Inak nespracované ako šrotované

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1104 22 95 .

1104 30 10 a 1104 30 90

Obilné klíčky, celé, drvené na valcoch, vločkované alebo mleté

Pozri vysvetlivky HS k položke 1104 , druhý odsek, bod (6).

1106

Múka, krupica a prášok zo sušených strukovín položky 0713 , zo sága alebo koreňov alebo hľúz položky 0714 alebo produktov 8 kapitoly

Termíny „múka“, „krupica“ a „prášok“ sú definované v doplnkovej poznámke 2 k tejto kapitole.

Do tejto položky nepatria výrobky predkladané vo forme pasty.

1107

Slad, tiež pražený

1107 10 11 1107 10 99

Nepražený

Všetok slad, ktorý vykazuje diastatickú aktivitu potrebnú k cukornateniu škrobových zŕn, patrí do týchto podpoložiek. Takýto slad zahŕňa zelený slad, prevzdušnený slad a sušený slad, z ktorých posledný sa obchodne rozlišuje na svetlý slad (slad plzeňského typu) a tmavý slad (slad mníchovského typu).

Tieto podpoložky zahŕňajú tiež zelený slad používaný na ľudskú konzumáciua konzumovaný rovnakým spôsobom ako zeleninové klíčky, pričom predstavuje obilninové zrno, ktoré začalo klíčiť, ale ešte nebolo usušené.

Celý sladpatriaci do týchto podpoložiek je charakterizovaný múčnatými biellymi drobivými zrnami. Avšak v prípade tmavého sladu (sladu mníchovského typu) sa farba asi 10 % zŕn mení od žltej k hnedej. Zrná sú suchej a drobivej konzistencie. Po ich zomletí vzniká jemná múka.

1107 20 00

Pražený

Do tejto podpoložky patrí akýkoľvek slad, v ktorom po pražení bola znížená alebo úplne zastavená diastatická aktivita, a ktorý následne pôsobí počas varenia piva len ako aditívum k nepraženému sladu, aby dal pivu špeciálnu farbu a chuť

Farba zŕn v takomto slade sa mení od špinavo-bielej k čiernej, podľa typu.

Do tejto podpoložky patrí:

1.

pražený slad, ktorý bol vypražený bez predchádzajúceho cukornatenia alebo po čiastočnom cukornatení, podľa stupňa vlhkosti použitého svetlého sladu. Tento slad má lesklý povrch a jeho endosperm je čierny bez sklovitosti;

2.

karamelizovaný slad, v ktorom cukor vzniknutý počas predchádzajúceho cukornatenia bol skaramelizovaný. Farba tohto sladu je matne žltá až bledohnedá; endosperm aspoň 90 % zŕn je sklovitého vzhľadu a špinavobielej až tmavohnedej farby. Veľmi svetlý skaramelizovaný slad vykazuje stále diastatickú aktivitu určitého stupňa. Môže sa v ňom nachádzať 10 hmotnostných % neskaramelizovaných zŕn.

12. KAPITOLA

OLEJNATÉ SEMENÁ A OLEJNATÉ PLODY; RÔZNE ZRNÁ, SEMENÁ A PLODY; PRIEMYSELNÉ ALEBO LIEČIVÉ RASTLINY; SLAMA A KRMOVINY

1201

Sójové bôby, tiež drvené

Sójové bôby (semená Glycine max) sú rôznej farby medzi hnedou, zelenou a čiernou. Neobsahujú prakticky žiaden škrob, ale sú bohaté na bielkoviny a olej.

Treba byť opatrný pri nomenklatúrnom zatriedení niektorých semien označených ako „zelené sójové bôby“ alebo „zelené bôby“. Tieto často nebývajú sójové bôby, ale bôby zatriedené do položky 0713 .

1202

Arašidové oriešky, nepražené ani inak tepelne neupravené, tiež lúpané alebo drvené

Arašidové oriešky, semená Arachis hypogaea, majú vysoký obsah jedlého oleja.

1205

Semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené

1205 10 10 a 1205 10 90

Semená repky alebo repky olejnej s nízkym obsahom kyseliny erukovej

Pozri poznámku k podpoložke 1k tejto kapitole a vysvetlivky HS k položke 1205 .

1206 00

Slnečnicové semená, tiež drvené

1206 00 91

Lúpané; nelúpané v sivobieloprúžkovanej šupke

Slnečnicové semená tejto podpoložky sú zvyčajne určené na výrobu sladkostí, ako krmivo pre vtákov alebo na bezprostrednú spotrebu. Všeobecne ich dĺžka dosahuje len polovicu dĺžky ich šupky, ktorá môže presahovať 2 cm. Tieto semená majú bežne obsah oleja približne 30 až 35 hmotnostných %.

1206 00 99

Ostatné

Do tejto podpoložky patria slnečnicové semená na výrobu oleja na ľudskú konzumáciu. Obyčajne sa dodávajú v šupke, ktorá je jednotnej čiernej farby. Zväčša dĺžka semien a šupiek je takmer identická. Tieto semená majú obsah oleja približne 40 až 45 hmotnostných %.

1207

Ostatné olejnaté semená a olejnaté plody, tiež drvené

1207 40 10 a 1207 40 90

Sezamové semená

Do týchto podpoložiek patria semená Sesamum indicum.

1207 50 10 a 1207 50 90

Horčičné semená

Horčičné semená sa získavajú z rôznych rastlinných druhov, napríklad Sinapis alba, Brassica hirta, Brassica nigra a Brassica juncea.

1207 99 96

Ostatné

Za predpokladu, že nie sú zahrnuté v predchádzajúcich podpoložkách tejto položky, plody a semená uvedené v druhom odseku vysvetliviek HS k položke 1207 patria do tejto podpoložky.

Do tejto podpoložky patria tiež zelené tekvicové semená s jemnou šupkou geneticky upravené bez vonkajšej suberínovej vrstvy obalu semena (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca a Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Tieto tekvice sú pestované hlavne pre ich olej a nie na použitie ako zelenina, posledné menované semená patria do podpoložky 1209 91 80 .

Do tejto podpoložky nepatria pražené tekvicové semená (podpoložka 2008 19 alebo 2008 97 ).

1208

Múka a krupica z olejnatých semien alebo olejnatých plodov, z iných ako horčičných semien

Pozri poznámku 2 k tejto kapitole.

1209

Semená, plody a výtrusy, druhu používaného na siatie

1209 10 00

Semená cukrovej repy

Do tejto podpoložky patria len semená cukrovej repy (Beta vulgaris var.altissima).

Patria sem tiež semená nazývané jednoklíčnolistové semená, získané buď genetickým procesom alebo segmentáciou glomerúl (semená nazývané segmentované), tiež potiahnuté najčastejšie povlakom na ílovom základe.

1209 29 60

Semená kŕmnej repy ( Beta vulgaris var. alba )

Do tejto podpoložky patria tiež semená nazývané jednoklíčnolistové získané buď genetickým procesom, alebo segmentáciou glomerúl (semená nazývané segmentované), tiež potiahnuté najčastejšie povlakom na ílovom základe.

1209 30 00

Semená liečivých rastlín pestovaných hlavne pre ich kvety

Do tejto podpoložky patria semená liečivých rastlín pestovaných výlučne alebo hlavne pre ich kvety (rezané kvety, na ozdobu, atď.). Semená týchto druhov môžu byť predkladané na podložke, napríklad celulózovej vate alebo v rašeline. Do tejto podpoložky patria semená hrachora voňavého (Lathyrus odoratus).

1209 91 80

Ostatné

Do tejto podpoložky patria semená tekvice, keď sa používajú na siatie.

Pozri tiež vysvetlivky k podpoložkám 1207 99 96 a 1212 99 95 .

1209 99 10

Semená lesných stromov

Do tejto podpoložky patria zrná a ostatné semená lesných stromov, aj keďsú určené na produkciu ozdobných stromov alebo kríkov v dovážajúcej krajine.

Na účely tejto podpoložky termín „stromy“ znamená všetky stromy, kríky alebo stromy podobné kríkom, ktorých kmeň, stonky a vetvy sú drevnatej konzistencie.

Do tejto podpoložky patria všetky semená a plody druhu používaného na siatie:

1.

stromy európskych a tiež exotických druhov určené na zalesňovanie krajiny za účelom produkcie reziva, ale tiež na účely zadržania pôdy alebo ako ochrana proti erózii;

2.

stromy používané na ozdobné účely alebo na úpravu parkov, verejných alebo súkromných záhrad alebo na úpravu verejných námestí, mestských ulíc, ciest, kanálov atď.

Medzi stromy druhej skupiny z ktorých väčšina patrí k rovnakým druhom, ako stromy prvej skupiny sú zahrnuté také stromy, ktoré sa používajú nielen kvôli ich tvaru alebo farbe ich listov (napríklad určité typy topoľov, javorov, ihličnanov atď.), ale tiež pre ich kvety (napríklad mimóza, tamariška, magnólia, orgován, štedrec, japonská čerešňa, judášovec, ruže) alebo pre jasnú farbu ich plodov (napríkladvavrínovec lekársky, skalník, hlohyňa alebo „ohňový tŕň“).

Avšak nasledovné semená a plody sú vylúčené z tejto podpoložky, aj keď sa používajú na siatie:

a)

plody alebo orechy patriace do 8. kapitoly (najmä orechy, napríklad gaštany, vlašské orechy, lieskové orechy, pekanové orechy, mandle atď.);

b)

semená a plody patriace do 9. kapitoly (napríklad borievkové semená);

c)

olejnaté semená a olejnaté orechy patriace do položiek 1201 až 1207 (napríklad bukvice, palmové jadrá).

Z tejto podpoložky sú tiež vylúčené:

a)

semená tamarinda (podpoložka 1209 99 99 ); a

b)

žalude a pagaštany (podpoložka 2308 00 40 ).

1210

Chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet; lupulín

1210 20 10

Chmeľové šištičky, mleté, v prášku alebo vo forme peliet, s vyšším obsahom lupulínu; lupulín

Okrem lupulínu patria do tejto podpoložky produkty s vyšším obsahom lupulínu, ktorý sa získava pri mletí chmeľových šištičiek po mechanickom odstránení listov, stoniek, listeňov a stopiek.

1211

Rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov), druhu používaného hlavne v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku

1211 20 00

Korene ženšenu

Do tejto podpoložky patria korene ženšenu (Panax quinquefolium a Panax ginseng). Korenje valcovitého až vretenovitého tvaru, s kruhovým zvrásnením okolo vrchnej tretiny; často sú rozdelené do niekoľkých vetiev. Zvonka sú žltobielej až hnedožltej farby a zvnútra sú biele a práškovité (alebo tvrdé ako rohovina, ak boli varené vo vode). Do tejto podpoložky tiež patria drvené alebo mleté ženšenové korene.

1211 90 30

Tonkové fazule

Do tejto podpoložky patria semená Dipteryx odorata (čeľade Leguminosae). Nazývajú sa tiež tonga alebo tonka fazule a kumaru. Obsahujú kumarín a používajú sa v parfumérii a na výrobu esencií do diétnych nápojov.

1211 90 86

Ostatné

Za predpokladu, že nie sú zahrnuté v predchádzajúcich podpoložkách tejto položky, patria do tejto podpoložky rastliny, časti rastlín, semená a plody uvedené vo vysvetlivkách HS k položke 1211 , jedenásty odsek, a nasledovné:

1.

časti rastlín konope, tiež zmiešané s anorganickými alebo organickými látkami (používané jednoducho ako plnivá);

2.

„orange peas“ alebo „orangettes“, ktoré sú nezrelé, nejedlé pomaranče, ktoré opadajú zakrátko po odkvitnutí stromu a zberajú sa suché, najmä za účelom extrakcie ich esenciálneho oleja (petit-grain);

3.

listy sušenej púpavy lekárskej (Taraxacum officinale);

4.

sušený štiav kyslý (Rumex acetosa);

5.

sušená kapucínka väčšia (Tropaeolum majus);

6.

plevy semien skorocelu vajcovitého (Plantago ovata) vo forme rôznorodých úlomkov získaných mlátením;

7.

prášok z huby lesklokôrovka obyčajná (Ganoderma lucidum).

Do tejto podpoložky nepatria riasy (položka 1212 ) alebo tekvicové semienka (položka 1207 alebo 1209 ).

1212

Svätojánsky chlieb, morské riasy a ostatné riasy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a ostatné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum ) druhu používaného hlavne na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1212 21 00 a 1212 29 00

Morské riasy a ostatné riasy

Pozri vysvetlivky HS k položke 1212 , časť (A).

1212 91 20 a 1212 91 80

Cukrová repa

Do týchto podpoložiek patrí len cukrová repa nezbavená cukru, s obsahom cukru presahujúcim 60 hmotnostných % počítaného na sušinu. Cukrová repa čiastočne alebo úplne zbavená cukru patrí do podpoložiek 2303 20 10 alebo 2303 20 90 .

1212 92 00

Svätojánsky chlieb (rohovník)

Pozri vysvetlivky HS k položke 1212 , časť (C), prvý a druhý odsek.

1212 99 41 a 1212 99 49

Semená svätojánskeho chleba

Pozri vysvetlivky HS k položke 1212 , časť (C), tretí odsek.

1212 99 95

Ostatné

Okrem produktov uvedených vo vysvetlivkách HS k položke 1212 , časť (D), tretí, štvrtý a piaty odsek, patria do tejto podpoložky:

1.

hľuzy „konjak“ alebo „konnyaku“, celé, mleté alebo v prášku;

2.

„peľová múka“ – malé kúsky pozostávajúce z peľu zbieraného včelami a aglomerovaného nektárom, medom a včelími slinami;

3.

mleté semená paulínie nápojovej (guarany) (Paullinia cupana), nepražené ani inak neupravené.

Semená tekvice (položka 1207 alebo 1209 ) nepatria do tejto podpoložky, s výnimkou lúpaných semien tekvice, ktoré sa majú zatriediť do položky 1212 v súlade s ustanoveniami rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-229/06.

1214

Kvaka, kŕmna repa, kŕmne korene, seno, lucerna (alfalfa), ďatelina, vičenec (hedysárum), kŕmny kel, vlčí bôb, vika a podobné krmovinové produkty, tiež vo forme peliet

1214 90 10

Kŕmna repa, kvaka a ostatné krmné korene

Do tejto podpoložky patria:

1.

repa obyčajná alebo kŕmna repa (Beta vulgaris var. alba);

2.

kvaka (Brassica napus var. napobrassica);

3.

ostatné kŕmne korene, napríklad kŕmna kapusta a kŕmna mrkva.

Rôzne druhy a odrody Jeruzalemských artičokov (napríklad Helianthus tuberosus - slnečnica hľuznatá) sú zatriedené do položky 0714 , zatiaľ čo paštrnák siaty (Pastinaca sativa) je zatriedený do 7. kapitoly ako zelenina (položka 0706 , ak je čerstvý alebo chladený).

13. KAPITOLA

ŠELAK; GUMY, ŽIVICE A OSTATNÉ RASTLINNÉ ŠŤAVY A VÝŤAŽKY

1301

Šelak; prírodné gumy, živice, gumoživice a olejoživice (napríklad balzamy)

1301 20 00

Arabská guma

Arabská guma (alebo akáciová guma alebo senegalská guma) sa predkladá v žltkastých alebo v červenkastých kusoch, je priesvitná a rozpustná vo vode, ale nie v alkohole.

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov

Rastlinné výťažky položky 1302 sú surové nespracované rastlinné materiály získané napríklad extrakciou rozpúšťadlom, ktoré nie sú ďalej chemicky modifikované ani spracované. Avšak pridanie inertných prísad (napríklad protispekavých látok) a spracovanie týkajúce sa ich štandardizácie alebo fyzikálna úprava, ako napríklad sušenie alebo filtrácia, sú dovolené.

1302 11 00

Ópium

Pozri vysvetlivky HS k položke 1302 , (A), bod (1).

1302 12 00

Zo sladkého drievka

Pozri vysvetlivky HS k položke 1302 , (A), bod (2).

1302 19 70

Ostatné

Pozri vysvetlivky HS k položke 1302 , (A), body (4) až (20).

1302 20 10 a 1302 20 90

Pektínové látky, pektináty a pektáty

Do týchto podpoložiek patria výrobky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 1302 , (B).

1302 31 00 1302 39 00

Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov

Kritériá uvedené vo vysvetlivke HS k položke 1302 , (C), prvý odsek, sú splnené, pokiaľ výrobok buď napučí v studenej vode alebo sa rozpustí v horúcej vode.

1302 31 00

Agar-agar

Pozri vysvetlivky HS k položke 1302 , (C), bod (1).

1302 32 10 a 1302 32 90

Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané zo svätojánskeho chleba, zo semien svätojánskeho chleba alebo z guarových semien

Pozri vysvetlivky HS k položke 1302 , (C), bod (2).

Do týchto podpoložiek nepatrí endosperm guarových semien („guarové úlomky“) vo forme malých, svetložltých, nepravidelne tvarovaných vločiek (položka 1404 ).

1302 39 00

Ostatné

Okrem výrobkov opísaných vo vysvetlivkách HS k položke 1302 , (C), body (3) až (5), do tejto podpoložky patria tiež:

1.

výťažok pripravený z riasy Furcellaria fastigiata, zberanej na pobreží Dánska, ktorá sa získava rovnakým spôsobom a balí sa v rovnakej forme ako agar-agar;

2.

slizy získané z dulových semien;

3.

slizy získané z lišajníka islandského;

4.

karagénan a karagenáty vápenaté, sodné a draselné, aj keď sú štandardizované cukrom (napríklad sacharózou, glukózou), ktorý sa pridáva pre zabezpečenie konštantnej aktivity pri použití. Obsah pridaného cukru všeobecne nepresahuje 25 %;

5.

hydrokoloidy získané z pliev semien skorocelu vajcovitého (Plantago ovata).

14. KAPITOLA

RASTLINNÉ PLETACIE MATERIÁLY; PRODUKTY RASTLINNÉHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ

1401

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na pletenie (napríklad bambus, ratan, trstina, tŕstie, vŕbové prútie, rafia, čistená, bielená alebo farbená obilná slama, a lipová kôra)

1401 10 00

Bambus

Pozri vysvetlivky HS k položke 1401 , druhý odsek, bod (1).

1401 20 00

Ratan

Pozri vysvetlivky HS k položke 1401 , druhý odsek, bod (2).

1401 90 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria výrobky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 1401 , druhý odsek, body (3) až (7). Listy rôznych druhov Typha (napríklad Typha latifolia alebo pálka širokolistá), patria tiež do tejto podpoložky.

1404

Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1404 20 00

Bavlníkové lintre

Pozri vysvetlivky HS k položke 1404 , druhý odsek, (A).

1404 90 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria výrobky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 1404 , druhý odsek, (B) až (F).

Súkennícke štetky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 1404 , druhý odsek, (F), bod (7) sú druhom Dipsacus sativus.

Do tejto podpoložky patrí tiež endosperm guarových semien („guarové úlomky“) vo forme malých, svetložltých, nepravidelne tvarovaných vločiek.

III. TRIEDA

ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY

15. KAPITOLA

ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY

Všeobecne

Na účely podpoložiek tejto kapitoly, ktoré zahŕňajú termín „priemyselné použitie“ sa tento termín vzťahuje len na také využitie, ktoré zahŕňa transformáciu základného produktu.

Na druhej strane, termín „technické použitie“,ktorý sa tiež nachádza v niektorých podpoložkách, nezahŕňa takúto transformáciu.

Úprava, ako napríklad čistenie, rafinovanie alebo hydrogenácia neznamenajú „priemyselné použitie“ alebo „technické použitie“.

Treba upozorniť, že dokonca i produkty vhodné na ľudskú konzumáciu možno použiť na technické alebo priemyselné účely.

Podpoložky tejto kapitoly, ktoré obsahujú produkty na technické alebo priemyselné použitie, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu, zahŕňajú oleje a tuky na výrobu krmív pre zvieratá.

Doplnková poznámka 1 a)

Tekuté frakcie rastlinných olejov získané separáciou tuhej fázy, napríklad chladením, použitím organických rozpúšťadiel, povrchovo aktívnych látok atď., nemožno považovať za surové oleje.

 

1502

Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako tuk položky 1503

Pozri vysvetlivku HS k položke 1502 .

Do tejto položky patria vyškvarené tuky, ako:

1.

„škvarkový“ tuk;

2.

„kyslý“ tuk, získaný varením nevyškvareného tuku najnižšej kvality vo vodnom roztoku kyseliny sírovej, ktorá hydrolyzuje albumínové zložky v tkanivách, čím sa uvoľňuje tuk.

Okrem vyškvarených tukov do tejto položky patria nevyškvarené tuky, t. j. tuky uzatvorené vo svojich bunkových membránach.

1503 00

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované alebo zmiešané alebo inak upravené

1503 00 11 a 1503 00 19

Stearín a oleostearín zo sadla

Do týchto podpoložiek patria výrobky opísané v druhom a predposlednom odseku vysvetliviek HS k položke 1503 .

1503 00 30

Lojový olej na priemyselné účely, iný ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

Do tejto podpoložky patrí výrobok opísaný v piatom odseku vysvetliviek HS k položke 1503 za predpokladu, že bude použitý na priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu (pozri všeobecné vysvetlivky k tejto kapitole).

1503 00 90

Ostatné

Okrem výrobkov opísaných v treťom a štvrtom odseku vysvetliviek HS k položke 1503 , do tejto podpoložky patrí lojový olej, ktorý nespĺňa podmienky opísané v podpoložke 1503 00 30 , napríklad lojový olej na technické účely.

1504

Tuky a oleje a ich frakcie z rýb alebo morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Pozri všeobecné vysvetlivky HS k tejto kapitole, časť (A), šiesty a siedmy odsek.

1504 10 10 1504 10 99

Oleje a ich frakcie z rybacej pečene

Pozri vysvetlivky HS k položke 1504 , druhý odsek.

1504 10 10

S obsahom vitamínu A nepresahujúcim 2 500  IU/g

Obsah vitamínu A v pečeňovom oleji získaného z rýb Gadidae (treska, mieň, merlúza) zvyčajne nepresahuje 2 500  IU/g.

1504 10 91 a 1504 10 99

Ostatné

Obsah vitamínu A v pečeňovom oleji získanom napríklad z tuniaka, halibuta a niekoľkých druhov žralokov, zvyčajne presahuje 2 500  IU/g.

Oleje so zvýšeným obsahom vitamínu zostávajú zatriedené do týchto podpoložiek za predpokladu, že nestratili charakter rybieho oleja z pečene. Napríklad, rybie oleje z pečene s obsahom vitamínu A nepresahujúcim 100 000  IU/g.

1504 20 10 a 1504 20 90

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb, iné ako oleje z pečene

Do týchto podpoložiek patria tuky a oleje získané zo všetkých druhov rýb, a ich frakcie, okrem olejov extrahovaných výlučne z ich pečení, a zahŕňajú:

1.

oleje získané zo sleďov a z rýb menhaden (ryby podobné sleďom, lovené výlučne na extrakciu oleja);

2.

oleje získané zo zvyškov konzervačných procesov, nižšej hodnoty ako vyššie opísané oleje. Na obchodné účely sú dôležité oleje zo zvyškov rýb Clupeidae, oleje zo zvyškov tuniakov a bonito a oleje zo zvyškov Salmonidae;

3.

oleje zo zvyškov z obchodu s rybami, ktoré sú zmiešaného zloženia a ešte nižšej hodnoty;

4.

rybí stearín, ktorý je opísaný v treťom odseku vysvetliviek HS k položke 1504 .

Tuky a oleje tejto podpoložky sa používajú hlavne na technické a priemyselné účely, ako je činenie, príprava farieb, rezných olejov.

1504 30 10 a 1504 30 90

Tuky a oleje a ich frakcie z morských cicavcov

Do týchto podpoložiek patria:

1.

olej z veľrýb a surový spermacetový olej (pozri vysvetlivky HS k položke 1504 , prvý odsek);

2.

tuk z morských cicavcov (veľrybí);

3.

olej z plutvonožcov (z tuleňov, mrožov a uškatcov)

Do týchto podpoložiek patria všetky oleje z morských cicavcov a ich frakcie, vrátane tých, ktoré boli extrahované z ich pečení, ako olej z vorvanej pečene, ktorý je veľmi bohatý na vitamín A a má vlastnosti podobné oleju z pečení rýb podpoložiek 1504 10 10 , 1504 10 91 a 1504 10 99 .

1505 00

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu)

1505 00 10

Tuk z ovčej vlny, surový

Pozri prvý odsek vysvetliviek HS k položke 1505 .

1505 00 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí:

1.

lanolín, ktorý je opísaný v druhom, treťom a štvrtom odseku vysvetliviek HS k položke 1505 ;

2.

tukové látky získané z tuku z ovčej vlny (oleín z tuku z ovčej vlny a stearín z tuku z ovčej vlny), čo sú tekuté aprípadne tuhé časti získané po destilácii a po vy lisovaní tuku z ovčej vlny.

1506 00 00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Do tejto položky nepatria nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych tukov a olejov, napríklad tuky rôznych zvierat z bitúnku alebo zmesi alebo prípravky zo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov, napríklad odpadový olej z vyprážania (položka 1518 ).

1507

Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1507 10 10 a 1507 10 90

Surový olej, tiež odglejovaný

K definovaniu termínu „surový“ pozri doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole, odseky (a), (b) a (c).

1507 90 10 a 1507 90 90

Ostatné

Do týchto podpoložiek patrí rafinovaný sójový olej.

1508

Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1508 10 10 a 1508 10 90

Surový olej

Pozri doplnkovú poznámku 1 a) a b) k tejto kapitole.

1508 90 10 a 1508 90 90

Ostatné

Do týchto podpoložiek patrí rafinovaný arašidový olej.

1509

Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Olivový olej, ktorý patrí do tejto položky musí spĺňať nasledovné tri požiadavky:

1.

musí byť získaný len zo spracovania plodov olivovníka (Olea europaea L.);

2.

musí byť získaný len mechanickými alebo inými fyzikálnymi spôsobmi (napríklad lisovaním), bez použitia rozpúšťadiel (pozri poznámku 2 k tejto kapitole);

3.

nesmie byť reesterifikovaný alebo miešaný s inými olejmi, vrátane oleja z olivových výliskov, ktorý patrí do položky 1510 00 .

1509 10 10

Lampový olivový olej

Pozri doplnkovú poznámku 2 (B) bod (1) k tejto kapitole.

1509 10 20

Extra panenský olivový olej

Pozri doplnkovú poznámku 2 (B) bod (2) k tejto kapitole.

1509 10 80

Ostatný

Pozri doplnkovú poznámku 2 (B) bod (3) k tejto kapitole.

1509 90 00

Ostatné

Pozri doplnkovú poznámku 2 (C) k tejto kapitole.

Do tejto podpoložky patrí nielen rafinovaný olivový olej, ale aj rafinovaný olivový olej zmiešaný s panenským olivovým olejom.

1510 00

Ostatné oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, vrátane zmesí týchto olejov alebo frakcií s olejmi alebo frakciami položky 1509

Do tejto položky patria len tie oleje, ktoré spĺňajú požiadavky v bode (1) vysvetliviek k položke 1509 . Podobne ako oleje položky 1509 , aj oleje položky 1510 00 nesmú byť reesterifikované alebo zmiešané s inými olejmi, t. j. olejmi inými ako olivový olej, ale:

môžu byť extrahované pomocou rozpúšťadiel alebo fyzikálnymi spôsobmi;

môžu byť miešané s olejmi alebo frakciami položky 1509 ; najpoužívanejšia zmes pozostáva zo zmesi rafinovaného oleja z olivových výliskov a panenského olivového oleja.

1510 00 10

Surové oleje

Pozri doplnkovú poznámku 2 (D) k tejto kapitole.

1510 00 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí rafinovaný olej z olivových výliskov a zmesi rafinovaného oleja z olejových výliskov s panenským olivovým olejom.

1511

Palmový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1511 10 10 a 1511 10 90

Surový olej

Pozri doplnkovú poznámku 1 a) a b) k tejto kapitole.

Surový palmový olej sa rozkladá omnoho rýchlejšie ako ostatné oleje a preto má vysoký obsah voľných mastných kyselín.

1511 90 11 a 1511 90 19

Tuhé frakcie

Do týchto podpoložiek patrí palmový stearín.

1511 90 91 a 1511 90 99

Ostatné

Do týchto podpoložiek patrí:

1.

rafinovaný palmový olej;

2.

tekuté frakcie palmového oleja získané separáciou tuhej fázy chladením alebo použitím organických rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok. Táto frakcia (palmový oleín), ktorá môže mať zloženie mastných kyselín v niektorých prípadoch veľmi podobné nefrakcionovanému palmovému oleju, môže byť ľahko rozlíšená porovnaním relatívnych pomerov jej triglyceridových zložiek so zložkami typického nefrakcionovaného palmového oleja. Triglyceridy obsahujúce vyšší počet atómov uhlíka (C52 a C54) sa nachádzajú vo väčšom množstve v tekutých frakciách ako v nefrakcionovanom oleji, zatiaľ čo triglyceridy obsahujúce relatívne nižší počet atómov uhlíka (C50 a C48) prevládajú v tuhej frakcii.

1512

Slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1512 11 91

Slnečnicový olej

Pozri doplnkovú poznámku 1 a) a b) k tejto kapitole spolu s časťou (A) vysvetliviek HS k položke 1512 .

1512 11 99

Požltový olej

Pozri doplnkovú poznámku 1 a) a b) k tejto kapitole spolu s časťou (B) vysvetliviek HS k položke 1512 .

1512 19 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí rafinovaný slnečnicový olej a rafinovaný požltový olej.

1512 21 10 1512 29 90

Bavlníkový olej a jeho frakcie

Pozri vysvetlivky HS k položke 1512 , časť (C).

1514

Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1514 11 10 1514 19 90

Olej z repky alebo repky olejnej s nízkym obsahom kyseliny erukovej a ich frakcie

Pozri poznámku k podpoložke 1 k tejto kapitole a vysvetlivky HS k položke 1514 , časť (A), druhý odsek, druhá veta.

1515

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1515 30 10 a 1515 30 90

Ricínový olej a jeho frakcie

Ricínový olej je tiež známy ako „palma Christi oil“ a „kerva oil“.

Do týchto podpoložiek nepatrí jatrofový olej (alebo laxatívum) získaný zo semien stromu Jatraopha curcas (jatrofa prečisťujúca), z čeľade Euphorbiaceae, často nazývaný „americký ricínový olej“ alebo „divý ricínový olej“ (podpoložky 1515 90 40 až 1515 90 99 ).

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516

K definovaniu termínu „margarín“ pozri vysvetlivky HS k podpoložkám 1517 10 a 1517 90 .

1517 10 10 a 1517 10 90

Margarín, okrem tekutého margarínu

Pozri vysvetlivky HS k položke 1517 , piaty odsek, (A).

Treba upozorniť, že obsah vody nie je rozhodujúci faktor v zatriedení výrobkov do týchto podpoložiek.

1517 90 91

Stále rastlinné oleje, tekuté, miešané

Do tejto podpoložky patria zmesi chemicky modifikovaných rastlinných olejov.

1521

Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk, ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené

1521 10 00

Rastlinné vosky

Okrem výrobkov opísaných vo vysvetlivkách HS k položke 1521 , časť (I), do tejto podpoložky patrí kávový vosk, ktorý sa vyskytuje prirodzene na všetkých častiach kríkov kávovníka (bôby, listy, pergamenová šupka atď.) a je vedľajším produktom z výroby bezkofeínovej kávy. Je čierny, má kávovú vôňu a používa sa vo výrobe určitých čistiacich výrobkov.

1521 90 91

Surové

Do tejto podpoložky patria vosky v prírodných plástoch.

1521 90 99

Ostatné

Do tejto podpoložky patria vosky, lisované alebo rafinované, tiež bielené alebo farbené.

1522 00

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

1522 00 31 a 1522 00 39

Obsahujúce olej s charakteristikami olivového oleja

Pozri doplnkovú poznámku 3 k tejto kapitole, ktorá špecifikuje zvyšky, ktoré nepatria do týchto podpoložiek.

IV. TRIEDA

PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT; TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU

16. KAPITOLA

PRÍPRAVKY Z MÄSA, RÝB ALEBO KÔROVCOV, MÄKKÝŠOV ALEBO OSTATNÝCH VODNÝCH BEZSTAVOVCOV

Všeobecne

Na zatriedenie zložených potravinových prípravkov (vrátane tzv. „pripravených jedál“), pozostávajúcich napríklad zo salámy a párkov, mäsa, mäsových drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov alebo akákoľvek ich kombinácia spolu so zeleninou, špagetami, omáčkou atď., pozri poznámku 2 k tejto kapitole a všeobecné vysvetlivky HS –k tejto kapitole, predposledný odsek.

Na určenie podpoložiek sa tiež použije druhá veta prvého odseku poznámky 2 (zatriedenie do položky podľa zložky, ktorej hmotnosť prevláda). Avšak, vyššie uvedené sa netýka prípravkov obsahujúcich pečeň položiek 1601 00 a 1602 (pozri odsek 2 tejto poznámky).

Doplnková poznámka 2

Všeobecne kus, z ktorého sa získa časť je identifikovateľný, len ak táto časť má rozmery približne 100 × 80 × 2 mm alebo viac.

Termín „ich časti“ sa použije len na časti, ktoré boli získané z kusu (napríklad zo stehna), ktorý môže byť určený skôr pozitívnymi spôsobmi ako vylučovacím postupom.

 

1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky, z mäsa, mäsových drobov alebo krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov

Skutočnosť, že výrobky sa môžu považovať na obchodné účely za „párky, salámy a podobné výrobky“, nie je rozhodujúcim faktorom pre zatriedenie do tejto položky.

Mleté alebo sekané mäsové prípravky, ktoré boli tvarované následkom balenia v konzervách alebo iných pevných nádobách, tiež cylindrických, sa nepovažujú na účely tejto položky za „párky a salámy“.

1601 00 10

Z pečene

Do tejto podpoložky patria párky a salámy a podobné výrobky obsahujúce pečeň, tiež s pridaním mäsa, mäsových drobov, tuku atď., za predpokladu, že pečeň dáva výrobkom ich podstatný charakter. Tieto výrobky, všeobecne tepelne upravené a niekedy údené, možno rozpoznať najmä podľa ich charakteristickej pečeňovej chuti.

1601 00 91

Párky a salámy, suché alebo nátierkové, nevarené

Do tejto podpoložky patria nevarené párky a salámy za predpokladu, že dozreli (napríklad sušením vzduchom) a sú pripravené na bezprostrednú konzumáciu.

Takéto výrobky môžu byť tiež údené, ak údenie nezapríčiní úplnú koaguláciu albumínov spôsobenú tepelným spracovaním ako napríklad údením pri vysokej teplote.

Následne do tejto podpoložky patria párky a salámy, ktoré sa normálne konzumujú pokrájané na pláty (ako sú salámy Arles, Plockwurst) ako aj nátierkové salámy a párky, napríklad Teewurst.

1601 00 99

Ostatné

Do tejto podpoložky patria:

1.

salámy, párky a podobné výrobky, čerstvé, ktoré neprešli procesom zrenia;

2.

tepelne spracované salámy a párky, napríklad Frankfurter, Strasbour, Vienna, mortadelly, salámy a párky vyrobené z mäsových drobov zo svíň známe ako „andouilles“ a „andouillettes“, jaternicový prát, krvavá tlačenka a iné podobné špeciality.

1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, mäsové droby alebo krv

Pozri doplnkovú poznámku 6 a) k 2. kapitole, podľa ktorej sa nevarené ochutené mäso z hydiny zatrieďuje do 16. kapitoly. Skutočnosť, či je nevarené mäso z hydiny ochutené alebo nie, sa určí podľa metód senzorického testovania nevareného ochuteného mäsa z hydiny stanovených vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1362/2013 (8).

1602 10 00

Homogenizované prípravky

Pozri poznámku k podpoložkám 1 k tejto kapitole.

1602 20 10 a 1602 20 90

Z pečene akýchkoľvek zvierat

Do týchto podpoložiek patria pripravené alebo konzervované výrobky obsahujúce pečeň, tiež zmiešané s mäsom alebo ostatnými mäsovými drobami, za predpokladu, že pečeň dáva výrobkom ich podstatný charakter. Hlavné výrobky týchto podpoložiek sú vyrobené z pečene husí alebo kačíc (podpoložka 1602 20 10 ).

1602 31 11 1602 39 85

Z hydiny položky 0105

Do týchto podpoložiek patrí hydina a časti z hydiny konzervované po tepelnej úprave.

Tieto výrobky zahŕňajú:

1.

kura v želatíne;

2.

polovičky alebo štvrtky kurčaťa v omáčke a celé nôžky morky, husi alebo kurčaťa, tiež mrazené;

3.

hydinová paštéta (vyrobená hlavne z hydinového mäsa, s pridaním teľacieho mäsa, bravčového tuku, hľuzoviek a korenín), tiež mrazené;

4.

pripravené jedlá obsahujúce hydinové mäso ako základnú zložku spolu s ostatnými výrobkami ako sú zelenina, ryža alebo výrobky typu makarónov, podávanými ako príloha k mäsovým jedlám. Príkladom jedál tejto kategórie sú prípravky známe ako „kura s ryžou“ a „kura s hríbmi“, rovnako aj mrazené pripravené hydinové jedlá dodávané na tácke, so samostatne oddeleným mäsom a rôznymi inými zložkami.

Pri určovaní percentuálneho pomeru hydinového mäsa alebo mäsových drobov sa hmotnosť kostí neberie do úvahy.

1602 31 11

Obsahujúce len nevarené morčacie mäso

Pozri doplnkovú poznámku 1 tejto kapitole.

1602 32 11

Nevarené

Pozri doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole.

1602 39 21

Nevarené

Pozri doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole.

1602 41 10 a 1602 41 90

Stehná a kusy z nich

Pozri doplnkovú poznámku 2 k tejto kapitole k rozsahu termínu „kusy z nich“ a príslušné vysvetlivky.

Mleté alebo jemne sekané prípravky nepatria do týchto podpoložiek, aj keď sú vyrobené zo stehien alebo ich častí.

1602 42 10 a 1602 42 90

Pliecka a kusy z nich

Pozri doplnkovú poznámku 2 tejto kapitoly k rozsahu termínu „kusy z nich“ a príslušné vysvetlivky.

Mleté alebo jemne sekané prípravky nepatria do týchto podpoložiek, aj keď sú vyrobené z pliecka alebo jeho častí.

1602 49 11 1602 49 50

Z domácich svíň

Na určenie percentuálneho množstva mäsa alebo mäsových drobov akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek pôvodu, pozri nariadenie Komisie (EHS) č. 226/89 (Ú. v. ES L 29, 31.1.1989, s. 11).

Pri stanovení tohto percentuálneho množstva, želatína a omáčky sa neberú do úvahy.

1602 49 15

Ostatné zmesi obsahujúce stehná, pliecka, chrbty alebo krkovičky, a kusy z nich

Pozri doplnkovú poznámku 2 tejto kapitoly k rozsahu termínu „kusy z nich“ a príslušné vysvetlivky.

Zmesi tejto podpoložky musia obsahovať najmenej jeden kus (a/alebo jeho časti) uvedený v názve podpoložky, aj keď tento kus nemusí dávať zmesi podstatný charakter. Táto zmes môže tiež obsahovať mäso a mäsové droby z iných zvierat.

1602 50 10

Nevarené; zmesi vareného mäsa alebo drobov a nevareného mäsa alebo drobov

Pozri doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole.

1602 50 31

Konzervované hovädzie, v hermeticky uzavretých nádobách

Na účely podpoložky 1602 50 31 termín „v hermeticky uzavretých nádobách“ znamená, že výrobky sú dodávané v nádobách, ktoré sú uzavorené, tiež pod vákuom, tak aby sa zabránilo prístupu alebo úniku vzduchu alebo iných plynov. Po otvorení nádoby sa trvale zničí hermetický uzáver.

Do tejto podpoložky patria výrobky balené, okrem iného, v plastových vreckách tiež vákuované.

1602 90 61

Nevarené; zmesi vareného mäsa alebo drobov a nevareného mäsa alebo drobov

Pozri doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole.

1604

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a náhradky kaviáru z rybacích ikier

Pozri poznámku k podpoložkám 2 k tejto kapitole.

1604 12 91

V hermeticky uzavretých obaloch

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1602 50 31 .

1604 14 26

Filé známe ako „chrbtové“

Do tejto podpoložky patrí iba filé podľa vysvetliviek HS k položke 0304 , bod (1), ktoré má tieto tri charakteristické vlastnosti:

sú varené;

sú balené, bez tekutého krycieho média, vo vreckách (alebo obaloch) druhov používaných na balenie potravín, tiež vákuovo balené alebo zvárané teplom; a

mrazené.

1604 14 36

Filé známe ako „chrbtové“

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1604 14 26 .

1604 14 46

Filé známe ako „chrbtové“

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1604 14 26 .

1604 19 31

Filé známe ako „chrbtové“

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1604 14 26 .

1604 20 05

Prípravky zo surimi

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0304 93 10 .

Prípravky tejto podpoložky sú vyrobené zo surimi zmiešanej s inými výrobkami (napríklad múka, škrob, bielkoviny, mäso kôrovcov, koreniny, ochucujúce látky a farbivá). Prechádzajú tepelnou úpravou a všeobecne sú predkladané v mrazenom stave.

1605

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované

Pozri poznámku k podpoložkám 2 k tejto kapitole.

1605 29 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria krevety a garnáty v hermeticky uzavretých nádobách (pozri vysvetlivky k podpoložke 1602 50 31 ).

1605 53 10

V hermeticky uzavretých nádobách

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1602 50 31 .

17. KAPITOLA

CUKOR A CUKROVINKY

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave

1701 12 10 1701 14 90

Surový cukor neobsahujúci pridané ochucujúce alebo farbiace látky

Pozri poznámku k podpoložke 1k tejto kapitole.

Do týchto podpoložiek patria:

1.

určité biele nerafinované cukry;

2.

hnedé cukry s nízkym stupňom polarizácie, získané z druhého a tretieho varu pri výrobe cukru a s rozsahom farieb od žltej až po tmavohnedú, čo zapríčiňuje hlavne prítomnosť melasy, s obsahom sacharózy všeobecne medzi 85 a 98 hmotnostných %;

3.

menej čisté cukry získané z rafinácie alebo z výroby cukroviniek, napríklad štvrtinky, kúsky a hnedý cukor.

1701 12 10 a 1701 12 90

Repný cukor

Pozri vysvetlivky HS k podpoložkám 1701 12 , 1701 13 a 1701 14 .

1701 13 10 a 1701 13 90

Trstinový cukor uvedený v poznámke k podpoložkám 2 k tejto kapitole

Pozri vysvetlivky HS k podpoložkám 1701 12 , 1701 13 a 1701 14 .

1701 14 10 a 1701 14 90

Ostatný trstinový cukor

Pozri vysvetlivky HS k podpoložkám 1701 12 , 1701 13 a 1701 14 .

1701 91 00

Obsahujúci pridané ochucujúce alebo farbiace látky

Ochutené alebo farbené cukry sú zatriedené do tejto podpoložky, aj keď ich obsah sacharózy je nižší ako 99,5 hmotnostného %.

1701 99 10

Biely cukor

Pozri doplnkovú poznámku 3 k tejto kapitole.

Biele cukry tejto podpoložky sú cukry, tiež rafinované, ktoré sú vo všeobecnosti biele, pretože majú vysoký obsah sacharózy (99,5 hmotnostného % a viac).

Na stanovenie obsahu sacharózy v bielom cukre na účely doplnkovej poznámky 3 k 17. kapitole treba použiť polarimetrickú metódu opísanú v Smernici Komisie 79/796/EHS, príloha II, metóda 10, (Ú. v. ES L 239, 22.9.1979, s. 24).

1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel

1702 11 00 a 1702 19 00

Laktóza a laktózový sirup

Pozri vysvetlivky HS k položke 1702 , (A), bod (1), a (B), prvý odsek.

1702 30 10

Izoglukóza

Pozri doplnkovú poznámku 5 k tejto kapitole.

1702 30 50 a 1702 30 90

Ostatné

Na účely výpočtu percentuálnej hmotnosti glukózy, termín „v sušine“ znamená vylúčenie voľnej vody a vody z kryštalizácie.

1702 40 10

Izoglukóza

Pozri doplnkovú poznámku 5 k tejto kapitole.

1702 60 10

Izoglukóza

Pozri doplnkovú poznámku 5 k tejto kapitole.

1702 60 80

Inulínový sirup

Pozri doplnkovú poznámku 6 a) k tejto kapitole.

1702 90 30

Izoglukóza

Pozri doplnkovú poznámku 5 k tejto kapitole.

1702 90 80

Inulínový sirup

Pozri doplnkovú poznámku 6 b) k tejto kapitole.

1702 90 95

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí:

1.

maltóza, iná ako chemicky čistá maltóza;

2.

invertný cukor;

3.

sacharózové sirupy (iné ako javorový sirup), nefarbené ani neochutené;

4.

výrobky nesprávne nazývané „high-test melasa“ získané hydrolýzou a zahustením surovej trstinovej šťavy a používané hlavne ako výživné médium pri výrobe antibiotík a tiež vo výrobe etylalkoholu;

5.

laktulóza (iná ako chemicky čistá laktulóza).

1703

Melasy získané z extrakcie alebo rafinácie cukru

1703 10 00

Trstinová melasa

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 1703 10 .

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

1704 10 10 a 1704 10 90

Žuvacia guma, tiež obalená cukrom

Do týchto podpoložiek patrí sladená žuvacia guma, charakterizovaná prítomnosťou gumy chicle alebo iných podobných nejedlých produktov, bez ohľadu na formu v akej sú dodávané (plátky, cukrom pokryté pastilky, guličky atď.), vrátane „bubble gum“.

1704 90 10

Výťažok zo sladkého drievka obsahujúci viac ako 10 hmotnostných % sacharózy, ale neobsahujúci ostatné pridané látky

Do tejto podpoložky patrí výťažok zo sladkého drievka obsahujúci viac ako 10 hmotnostných % sacharózy, bez prídavku iných cukrov, ochucujúcich látok alebo iných látok, tiež dodávané vo forme tabuliek, paličiek, pastiliek atď.

Výťažok zo sladkého drievka pripravený ako cukrovinka pridaním iných látok patrí do podpoložky 1704 90 99 , nezávisle od podielu sacharózy.

1704 90 30

Biela čokoláda

Pozri vysvetlivky HS k položke 1704 , druhý odsek, bod (6).

1704 90 51 1704 90 99

Ostatné

Do týchto podpoložiek patrí väčšina prípravkov z cukru všeobecne známych ako „sladkosti“ alebo „cukrovinky“. Tieto prípravky sa zatrieďujú do týchto podpoložiek i vtedy, ak obsahujú pitné liehoviny alebo likéry na alkoholovom základe.

Do týchto podpoložiek tiež patria pasty na výrobu fondánov, marcipánov, nugátov atď., čo sú polotovary používané v cukrárstve a zvyčajne dodávané v blokoch alebo tabuľkách. Tieto polotovary sa zatrieďujú do týchto podpoložiek aj vtedy, ak ich obsah cukru neskôr stúpne v procese výroby konečného výrobku, za predpokladu, že svojím zložením sú špeciálne určené len na výrobu určitých typov cukroviniek.

Do týchto podpoložiek nepatria:

a)

jedlé zmrzliny, aj keď sú predkladané ako tyčinky pripojené k paličke na spôsob lízaniek (položka 2105 00 );

b)

cukrovinky obsahujúce kakao, zmiešané v rôznom pomere s cukrovinkami neobsahujúcimi kakao a balené na predaj ako zmes (položka 1806 ).

1704 90 51

Cestá, vrátane marcipánu, v bezprostrednom balení s čistým obsahom 1 kg alebo viac

Pozri vysvetlivky HS k položke 1704 , druhý odsek, body (4) a (9).

Do tejto podpoložky patria cukrom potiahnuté alebo glazované zmesi.

1704 90 55

Zdravotné pastilky alebo bonbóny proti kašľu

Pozri vysvetlivky HS k položke 1704 , druhý odsek, bod (5).

1704 90 61

Cukrom potiahnutý výrobok

Do tejto podpoložky patria cukrovinky, ako sú mandle máčané v cukre s tvrdou cukrovou polevou alebo škrupinkou. „Máčané“ sladkosti sa vyrábajú vložením sladkosti (napríklad mandle) do panvice s cukrovým sirupom; pri rotácii nádoby sa zachytáva na sladkosti cukor. Počas chladenia cukor vytvára zreteľný vonkajší povlak.

1704 90 65

Gumové a želatínové cukrovinky, vrátane ovocných pást vo forme cukroviniek

Gumové cukríky a želatínové cukrovinky sú výrobky vyrobené zo želírujúcich zložiek (ako sú arabská guma, želatína, pektín a určité škroby) spolu s cukrom a ochucujúcimi látkami. Bývajú rôznych foriem, napríklad v tvare ľudí alebo zvierat.

1704 90 71

Tvrdé bonbóny, tiež plnené

Tvrdé sladkosti sú varené, niekedy krehké a môžu byť číre alebo nepriehľadné. Pozostávajú výlučne z cukrov, ktoré boli varené a do ktorých sa pridali malé množstvá iných látok (okrem tukov), na získanie rôznych chutí, konzistencie a farieb. Tieto výrobky môžu byť aj plnené.

1704 90 75

Karamelky a podobné bonbóny

Karamelky a podobné sladkosti sú výrobky, ktoré podobne ako varené sladkosti (tvrdé bonbóny), sa získavajú varením cukru, ale obsahujú pridaný tuk.

1704 90 81

Lisované tabletky

Lisované tabletky sú cukrovinky predkladané v rôznych formách, ktoré sa vyrábajú lisovaním, tiež so spojivom.

1704 90 99

Ostatné

Do tejto podpoložky patria cukrovinky nezahrnuté v predošlých podpoložkách. Patria sem:

1.

fondány;

2.

marcipán v balení na bezprostrednú konzumáciu, s čistým obsahom menším ako 1 kg (marcipán v inom balení: podpoložka 1704 90 51 );

3.

nugát;

4.

výťažok zo sladkého drievka dodávaný ako cukrovinky

18. KAPITOLA

KAKAO A PRÍPRAVKY Z KAKAA

1801 00 00

Kakaové bôby, celé alebo drvené, surové alebo pražené

Kakaové bôby obsahujú (hmotnostne) 49 až 54 % tuku nazývaného kakaové maslo, 8 až 10 % škrobu, 8 až 10 % bielkovín, 1 až 2 % teobromínu, 5 až 10 % tanínov (katechín alebo „kakaová červeň“), 4 až 6 % celulózy, 2 až 3 % minerálov, steroly (vitamín D) a rôzne produkty fermentácie.

1803

Kakaová pasta, tiež odtučnená

Do tejto položky patrí kakaová pasta, tiež v kusoch, ale upravená zásaditými látkami na zvýšenie jej rozpustnosti. Do tejto položky nepatrí kakaová pasta upravená týmto spôsobom, ale v práškovej forme (položka 1805 00 00 ).

1805 00 00

Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Do tejto položky je zatriedený kakaový prášok, do ktorého bolo pridané malé množstvo lecitínu (asi 5 hmotnostných %) za účelom zvýšenia schopnosti kakaového prášku tvoriť disperzie v kvapaline a tak uľahčiť prípravu nápojov s kakaovým základom (rozpustné kakao).

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

V zmysle položky 1806 sa za výrobky obsahujúce kakao považujú iba výrobky, ktoré obsahujú kakaové bôby, kakaovú pastu alebo kakaový prášok.

1806 20 10

Obsahujúce 31 hmotnostných % alebo viac kakaového masla alebo obsahujúce 31 hmotnostných % alebo viac kombinácie kakaového masla a mliečneho tuku

Do tejto podpoložky patria výrobky všeobecne známe ako „čokoládová poleva“ a „mliečna čokoládová poleva“.

1806 20 30

Obsahujúce 25 hmotnostných % alebo viac, ale menej ako 31 hmotnostných % kombinácie kakaového masla a mliečneho tuku

Do tejto podpoložky patria výrobky všeobecne známe ako „mliečna čokoláda“.

1806 20 50

Obsahujúce 18 hmotnostných % alebo viac kakaového masla

Do tejto podpoložky patria výrobky všeobecne známe ako „horká čokoláda“.

1806 20 70

Prípravky nazývané „čokoládovo mliečne drobky“ (chocolate milk crumb)

Čokoládové mliečne drobky sa získavajú vákuovým sušením dokonalej vodnej zmesi cukru, mlieka a kakaa; všeobecne sa používa na výrobu mliečnej čokolády. Môže byť vo forme nepravidelných, drobivých kúskov alebo vo forme prášku. Čokoládové mliečne drobky obsahujú zvyčajne medzi 35 a 70 hmotnostných % cukru, 15 a 50 hmotnostných % mliečnej sušiny a 5 a 30 hmotnostných % kakaa.

Špeciálny postup výroby drobkov spôsobuje kryštalizáciu týchto zložiek.

1806 20 95

Ostatné

Do tejto podpoložky patria ostatné prípravky z kakaa, obzvlášť pralinkové pasty a čokoládové nátierky.

1806 31 00

Plnené

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 1806 31 .

1806 32 10

S pridanými obilninami, ovocím alebo orechmi

Do tejto podpoložky patria tuhé bloky, tabuľky a tyčinky čokolády obsahujúce obilniny, ovocie alebo orechy, tiež v kusoch, zaliate v celej čokoláde.

1806 90 11 a 1806 90 19

Čokoládové bonbóny (vrátane praliniek), tiež plnené

Na vysvetlenie termínu „plnené“ pozri vysvetlivky HS k podpoložke 1806 31 , ktoré sa použijú s príslušnými zmenami.

Do týchto podpoložiek patria výrobky, ktoré je možné bežne konzumovať v jednotlivých sústach, pozostávajúce z:

plnenej čokolády; alebo

z kombinácie čokolád s rôznymi jedlými látkami, vo vrstvách; alebo

zmesi čokolád s rôznymi jedlými potravinami.

1806 90 11

Obsahujúce alkohol

Kolekcie čokolád, z ktorých niektoré čokoládové bombóny obsahujú alkohol a niektoré neobsahujú alkohol, sa zatrieďujú podľa všeobecného pravidla 3 (b) pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry.

1806 90 19

Ostatné

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1806 90 11 .

1806 90 31

Plnené

Na vysvetlenie termínu „plnené“ pozri vysvetlivky HS k podpoložke 1806 31 , ktoré sa použijú s príslušnými zmenami.

Do tejto podpoložky patria plnené čokoládové veľkonočné vajíčka a iné nové tvary.

1806 90 39

Neplnené

Do tejto podpoložky patria čokoládové niťovky, vločky a pod., a plné alebo duté čokoládové vajíčka a figúrky.

1806 90 50

Cukrovinky a ich náhradky vyrobené z náhradiek cukru, obsahujúce kakao

Do tejto podpoložky patria cukrovinky položky 1704 , napríklad karamelky a cukrom potiahnuté výrobky, s pridaným kakaom.

1806 90 60

Nátierky obsahujúce kakao

Do tejto podpoložky patria čokoládové nátierky dodávané v bezprostrednom obale s čistým obsahom 2 kg alebo menej.

1806 90 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria určité prášky obsahujúce kakao na výrobu krémov, jedlej zmrzliny, dezertov a podobných prípravkov, okrem tovaru vylúčeného všeobecnými vysvetlivkami HS k tejto kapitole.

19. KAPITOLA

PRÍPRAVKY Z OBILNÍN, MÚKY, ŠKROBU ALEBO MLIEKA; CUKRÁRSKE VÝROBKY

Všeobecne

„Obsah kakaového prášku“ vo výrobkoch tejto kapitoly sa zvyčajne počíta vynásobením súčtu obsahu teobromínu a kofeínu faktorom 31.

Obsah teobromínu a kofeínu je stanovený HPLC (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia).

V prípade výrobkov obsahujúcich kofeín alebo teobromín z iných zdrojov ako z kakaa by sa pri výpočte obsahu kakaa tieto dodatočné množstvá kofeínu alebo teobromínu nemali brať do úvahy.

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krúpov, krupice, škrobu alebo zo sladového výťažku, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 hmotnostných % kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 0404 , neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 hmotnostných % kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

V zmysle položky 1901 sa za výrobky obsahujúce kakao považujú iba výrobky, ktoré obsahujú kakaové bôby, kakaovú pastu alebo kakaový prášok.

1901 20 00

Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905

Do tejto podpoložky patria cestové zmesi opísané vo vysvetlivkách HS k položke 1901 , (II), ôsmy odsek, body (7) a (8).

Do tejto podpoložky nepatria vysušené alebo upečené oblátky z múky alebo škrobu, nezávisle od toho, či majú byť použité ako pekárenské výrobky (položka 1905 ).

1901 90 11 a 1901 90 19

Sladový výťažok

Pozri vysvetlivky HS k položke 1901 , (I).

Sladový výťažok obsahuje dextríny, maltózu, bielkoviny, vitamíny, enzýmy a ochucovadlá.

Do týchto podpoložiek nepatria prípravky pre deti, dodávané na predaj v malom, ktoré obsahujú sladový výťažok dokonca i vtedy, ak je sladový výťažok jednou z hlavných zložiek (podpoložka 1901 10 00 ).

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo ostatnými plnkami) alebo inak upravené, také ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioly, canneloni; kuskus, tiež pripravený

1902 20 91

Varené

Do tejto podpoložky tiež patria predvarené cestoviny.

1902 30 10

Sušené

Na účely tejto podpoložky sa termín „sušené“ vzťahuje na výrobky v sušenom a krehkom stave s nízkym obsahom vlhkosti (približne do 12 %), ktoré boli sušené buď priamo na slnku alebo priemyselným sušením (napríklad tunelové sušenie alebo praženie alebo smaženie).

1902 40 90

Ostatný

Do tejto podpoložky patrí pripravený kuskus, napríklad kuskus dodávaný s mäsom, zeleninou a inými zložkami, za predpokladu, že obsah mäsa nepresahuje 20 hmotnostných % prípravku.

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných výrobkov (napríklad kukuričné vločky); obilniny (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrná (okrem múky, krúpov a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Pozri poznámku 3 a 4 k tejto kapitole.

V zmysle položky 1904 sa za výrobky obsahujúce kakao považujú iba výrobky, ktoré obsahujú kakaové bôby, kakaovú pastu alebo kakaový prášok.

1904 10 10 1904 10 90

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných výrobkov

Výrobky získané postupom opísaným vo vysvetlivkách HS k položke 1904 , (A), štvrtý odsek, vrátane výrobkov získaných z ostatných obilnín, sa zatrieďujú do týchto podpoložiek vtedy, ak sú po napučaní premenené na múku, krúpy alebo pelety.

Do týchto podpoložiek patria nepravidelne tvarované baliace materiály, aj keď sú nevhodné na ľudskú konzumáciu, vyrobené extrudovaním výrobkov ako je napríklad kukuričná krupica.

1904 20 10 1904 20 99

Pripravené potraviny získané z nepražených obilných vločiek alebo zo zmesi nepražených obilných vločiek a pražených obilných vločiek alebo napučaných obilnín

Pozri vysvetlivky HS k položke 1904 , (B).

1904 30 00

Pšenica bulgur

Pozri vysvetlivky HS k položke 1904 , (C).

1904 90 10 a 1904 90 80

Ostatné

Pozri vysvetlivky HS k položke 1904 , (D).

1905

Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhov používaných na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky

Táto položka sa vzťahuje na kokteilové chuťovky na priamu spotrebu vo forme napríklad sušeného hrachu alebo arašidov, ktoré sú celé obalené cestom, ak obal z cesta svojou hrúbkou a chuťou určuje základný charakter výrobku.

V zmysle položky 1905 sa za výrobky obsahujúce kakao považujú iba výrobky, ktoré obsahujú kakaové bôby, kakaovú pastu alebo kakaový prášok.

Do tejto položky nepatrí nepečené cesto v akejkoľvek forme na výrobu chleba, koláčov, zákuskov, sušienok a ostatných pekárskych výrobkov, tiež s obsahom kakaa (podpoložka 1901 20 00 ).

1905 10 00

Chrumkavý chlieb (knäckebrot)

Pozri vysvetlivky HS k položke 1905 , odsek (A) bod (4).

Do tejto podpoložky patria tiež výrobky získané extrúziou.

1905 20 10 1905 20 90

Perník a podobné

Pozri vysvetlivky HS k položke 1905 , odsek (A) bod (6).

Do týchto podpoložiek nepatria „speculoos“ alebo ruský chlieb („patience“).

1905 31 11 1905 31 99

Sladké sušienky

Pozri doplnkové poznámky 1 a 2 k tejto kapitole a vysvetlivky HS k položke 1905 , odsek (A) bod (8) b).

Do týchto podpoložiek patria takéto výrobky získané extrúziou.

1905 31 30

Obsahujúce 8 hmotnostných % alebo viac mliečnych tukov

Do tejto podpoložky patria maslové sušienky.

1905 31 91

Zlepované sušienky

Do tejto podpoložky patria výrobky pozostávajúce zo zreteľnej vrstvy akejkoľvek potravinovej hmoty medzi dvomi sušienkami. Plnka môže byť napríklad čokoláda, džem, fondánový krém alebo orechová pasta.

1905 32 05 1905 32 99

Wafle a oblátky

Pozri doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole a vysvetlivky HS k položke 1905 , odsek (A) bod (9).

1905 32 91

Solené, tiež plnené

Do tejto podpoložky patria pikantné wafle obsahujúce syr.

1905 40 10 a 1905 40 90

Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky

Pozri vysvetlivky HS k položke 1905 , odsek (A) bod (5).

1905 90 20

Hostie, prázdne oblátky druhov používaných na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky

Pozri vysvetlivky HS k položke 1905 , odsek (B).

1905 90 30

Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 hmotnostných % cukrov a najviac 5 hmotnostných % tuku

Termín „chlieb“ zahŕňa výrobky rôznej veľkosti.

Do tejto podpoložky patrí bežný chlieb v rôznych formách, špeciálne chleby ako napríklad lepkový chlieb pre diabetikov a „ships' biscuits“.

1905 90 45

Sušienky

Pozri vysvetlivky HS k položke 1905 , odsek (A), bod (8) a) a c).

1905 90 55

Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené

Pozri vysvetlivky HS k položke 1905 , odsek (A), body (7) a (15).

1905 90 70

Obsahujúce 5 hmotnostných % alebo viac sacharózy, invertného cukru alebo izoglukózy

Do tejto podpoložky patria všetky jemné pekárske výrobky nezahrnuté do predchádzajúcich podpoložiek, napr. koláče, zákusky a snehové pusinky.

1905 90 80

Ostatné

Do tejto podpoložky patria „quiches“, pizze a typy chleba nezahrnuté do podpoložiek 1905 90 30 a 1905 90 70 .

Do tejto podpoložky patria nepravidelne tvarované baliace materiály, aj keď sú nevhodné na ľudskú konzumáciu, vyrobené extrúziou škrobu.

20. KAPITOLA

PRÍPRAVKY ZO ZELENINY, OVOCIA, ORECHOV ALEBO OSTATNÝCH ČASTÍ RASTLÍN

Všeobecne

Táto kapitola sa vzťahuje na chuťovky – výrobky na priamu spotrebu vo forme napríklad sušeného hrachu alebo arašidov, ktoré sú len čiastočne obalené cestom a preto základný charakter výrobku dáva zelenina, ovocie, orechy alebo iné časti rastlín.

Táto kapitola sa vzťahuje aj na uhorky šalátové a uhorky nakladačky, ktoré prešli úplným mliečnym kvasením.

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, ktoré neprešli úplným mliečnym kvasením a sú dočasne konzervované v náleve, sa zatriedia do podpoložky 0711 40 00, pokiaľ nie sú vhodné na okamžitú spotrebu. Obsah soli v týchto výrobkoch je zvyčajne aspoň 10 hmotnostných %.

Poznámka 4

Na stanovenie hmotnostného obsahu sušiny v rajčinovej šťave sa používa analytická metóda opísaná v prílohe Nariadenia Komisie (EHS) č. 1979/82 (Ú. v. ES L 214, 22.7.1982, s. 12).

Doplnková poznámka 1

Na stanovenie obsahu kyseliny vo výrobku sa musí homogenizovať rovnaký podiel kvapalných a pevných častí.

 

2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej

Pozri poznámku 3 k tejto kapitole.

2001 90 10

„Chutney“ z manga

Na účely tejto podpoložky a podpoložky 2103 90 10 , „chutney“ z manga znamená prípravok z marinovaného manga s rôznymi pridanými prísadami ako sú zázvor, sušené hrozienka, korenie a cukor.

Zatiaľ čo „chutney“ z manga tejto podpoložky obsahuje kúsky ovocia, „chutney“ z manga podpoložky 2103 90 10 má formu kompletne homogenizovanej omáčky s rôznou konzistenciou, v závislosti od hustoty.

2001 90 50

Huby

Do tejto podpoložky nepatria huby, ktoré boli len dočasne konzervované postupom špecifikovaným v položke 0711 , napríklad silným nálevom obsahujúcim ocot alebo kyselinu octovú.

2002

Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

2002 10 10 a 2002 10 90

Rajčiaky, celé alebo pokrájané

Do týchto podpoložiek patria rajčiaky celé alebo pokrájané, tiež ošúpané, konzervované sterilizáciou.

2002 90 11 2002 90 99

Ostatné

Do týchto podpoložiek patrí rajčiakové pyré, tiež vo forme bochníka, rajčiakový koncentrát a rajčiaková šťava, ktorých obsah sušiny je 7 % alebo viac. Patrí sem aj rajčiakový prášok získaný dehydratáciou rajčiakovej šťavy; avšak nepatrí sem prášok získaný mletím vločiek získaných sušením predtým pokrájaných rajčiat, ktorý patrí do podpoložky 0712 90 30 .

2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006

Pozri poznámku 3 k tejto kapitole.

Do tejto položky nepatria prípravky z výrobkov položky 0714 , ktoré sa nepovažujú za zeleninu (podpoložky 2001 90 40 , 2006 00 38 , 2006 00 99 alebo 2008 99 91 ).

2004 10 10

Varené, inak neupravené

Do tejto podpoložky patria výrobky opísané vo vysvetlivkách HS v položke 2004 , druhý odsek, bod (1).

2004 10 91 a 2004 10 99

Ostatné

Do týchto podpoložiek patria výrobky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2004 , druhý odsek, bod (3).

2004 90 50

Hrach siaty ( Pisum sativum ) a zelená fazuľa druhu Phaseolus spp., v strukoch

Na účely tejto podpoložky „fazuľa v strukoch“ znamená len fazuľu rodu Phaseolus a Vigna zozbieranú pred tým ako dozrela, pričom celé struky sú jedlé. Struky môžu byť rôznych farieb, ako napríklad celé zelené, zelené so sivými alebo s modrými škvrnami, alebo žlté (voskové fazule).

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006

Vysvetlivky k položke 2004 sa použijú na túto položku.

Do tejto položky patrí výrobok známy ako „papad“, ktorý sa vyrába z plátov sušeného cesta pripraveného zo strukovinovej múky, soli, korenia, oleja, kypriaceho činidla a v niektorých prípadoch malého množstva obilnej múky alebo ryžovej múky.

2005 10 00

Homogenizovaná zelenina

Pozri poznámku k podpoložke 1k tejto kapitole.

2005 20 80

Ostatné

Do tejto podpoložky patria zemiaky pokrájané alebo strúhané, predvarené v tuku alebo v oleji, chladené a vákuovo balené.

2005 70 00

Olivy

Do tejto podpoložky patria olivy opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2005 , štvrtý odsek, bod (1), tiež plnené zeleninou (napríklad paprikou pimentos alebo sladkou paprikou), ovocím alebo orechmi (napríklad mandľami), alebo zmesou zeleniny a ovocia alebo orechov.

2006 00

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín, konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)

2006 00 31 2006 00 38

S obsahom cukru presahujúcim 13 hmotnostných %

Pozri doplnkovú poznámku 2 a) k tejto kapitole týkajúcu sa obsahu cukru.

2007

Džemy, ovocné rôsoly, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty, získané varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Pozri poznámku 5 k tejto kapitole týkajúcu sa termínu získané varením.

Pozri doplnkovú poznámku 2 a) k tejto kapitole týkajúcu sa obsahu cukru.

2007 10 10 2007 10 99

Homogenizované prípravky

Pozri poznámku k podpoložke 2 k tejto kapitole

2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Pozri doplnkovú poznámku 2 a) k tejto kapitole týkajúcu sa obsahu cukru.

Pozri doplnkovú poznámku 3 k tejto kapitole týkajúcu sa pridaného cukru.

Pozri doplnkovú poznámku 4 k tejto kapitole týkajúcu sa obsahu alkoholu.

2008 11 10 2008 19 99

Orechy, arašidové oriešky a ostatné semená, tiež spolu zmiešané

Do týchto podpoložiek patria výrobky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2008 , druhý odsek, body (1) a (2), vrátane ich zmesí.

Do týchto podpoložiek tiež patria také výrobky:

1.

ktoré boli vločkované alebo drvené, používané hlavne v cukrárskych výrobkoch; alebo

2.

ktoré boli pomleté alebo inak drvené vo forme pasty, tiež obsahujúce iné pridané látky.

Avšak do týchto podpoložiek nepatria pasty na výrobu marcipánu, nugátu atď. (položka 1704 ).

2008 19 12 2008 19 99

Ostatné, vrátane zmesí

Do týchto podpoložiek patria orechy a ostatné semená, okrem arašidových orieškov a zmesí orechov a ostatných semien, dokonca aj keď arašidové oriešky tvoria väčšiu časť.

2008 30 51

Grapefruity v kúskoch vrátane pomiel

Na účely tejto podpoložky „v kusoch“ znamená prirodzené časti plodu, celé.

Prítomnosť malého množstva poškodených kusov, ktoré nie sú výsledkom cieleného postupu, neovplyvňuje ich zatriedenie do tejto podpoložky.

2008 30 71

Grapefruity v kúskoch, vrátane pomiel

Pozri vysvetlivky k podpoložke 2008 30 51 .

2009

Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Pozri poznámku 6 k tejto kapitole, ktorá sa týka nekvasených štiav bez prídavku alkoholu.

Pozri poznámku k podpoložkám 3 k tejto kapitole, ktorá sa týka Brixovej hodnoty.

Pozri doplnkovú poznámku 5 a) k tejto kapitole, ktorá sa týka pridaného cukru.

Na účely doplnkovej poznámky 5 b) k tejto kapitole, výrobky, ku ktorým sa pridal cukor v takom množstve, že obsahujú menej ako 50 hmotnostných % ovocných štiav, sa považujú za šťavy, ktoré stratili svoj pôvodný charakter ovocných štiav položky 2009 .

Na určenie skutočnosti, či výrobky stratili svoj pôvodný charakter v súvislosti s pridaným cukrom, sa uplatňujú iba doplnkové poznámky 2 a 5 k tejto kapitole. Obsah rôznych cukrov vyjadrený ako sacharóza sa stanovuje v súlade s uvedenou doplnkovou poznámkou 2. Ak obsah pridaného cukru vypočítaný podľa doplnkovej poznámky 5 a) k tejto kapitole je väčší ako 50 hmotnostných %, vypočítaný obsah ovocnej šťavy je menší ako 50 hmotnostných %, a preto takýto výrobok sa nemôže zatriediť do položky 2009 .

Doplnková poznámka 5 b) k tejto kapitole sa neuplatňuje v prípade zahustených prírodných ovocných štiav.

Preto zahustené prírodné ovocné šťavy nie sú vylúčené z položky 2009 .

V súvislosti s prídavkom ostatných látok k výrobkom položky 2009 , pozri vysvetlivky HS k položke 2009 .

PRÍKLAD

Z analýzy vzorky pomarančovej sťavy vyplynuli tieto výsledky:

číselný údaj na refraktometri pri teplote 20 °C: 65,3,

vypočítaný obsah rôznych cukrov vyjadrených ako sacharóza (doplnková poznámka 2 k tejto kapitole): 62,0 (65,3 × 0,95),

vypočítaný obsah pridaného cukru (doplnková poznámka 5 k tejto kapitole): 49 hmotnostných % (62,0–13),

vypočítaný obsah ovocnej šťavy: 51 hmotnostných % (100–49).

Záver: vzorka v zmysle doplnkovej poznámky 5 b) k tejto kapitole nestratila svoj pôvodný charakter, pretože vypočítaný obsah ovocnej šťavy nie je menší ako 50hmotnostných %.

2009 11 11 2009 11 99

Mrazená

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 2009 11 .

2009 50 10 a 2009 50 90

Rajčiaková šťava

Pozri poznámku 4 k tejto kapitole a príslušné vysvetlivky.

2009 69 51

Zahustená

Pozri doplnkovú poznámku 6 k tejto kapitole.

2009 69 71

Zahustená

Pozri doplnkovú poznámku 6 k tejto kapitole.

21. KAPITOLA

RÔZNE JEDLÉ PRÍPRAVKY

Všeobecne

Zatriedenie „potravinových doplnkov“ (uvedených v bode (16) vysvetliviek HS k položke 2106), najmä ostatných potravinových prípravkov predkladaných v odmeraných dávkach, ako sú kapsuly, tabletky, pastilky a pilulky, a ktoré sú určené na použite ako potravinové doplnky, je takisto potrebné posudzovať vzhľadom na kritériá uvedené v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach C-410/08 až C-412/08 („Swiss Caps“).

 

Doplnková poznámka 1

Táto doplnková poznámka sa vzťahuje hlavne na maltodextríny.

 

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; čakanka pražená a ostatné pražené náhradky kávy, a výťažky, esencie a koncentráty z nich

2101 11 00

Výťažky, esencie a koncentráty

Do tejto podpoložky patria výťažky, esencie a koncentráty z kávy vo forme prášku, granúl, vločiek, tyčiniek a v akejkoľvek inej pevnej forme.

Do tejto podpoložky patria výrobky v kvapalnej alebo pastovej forme (aj mrazené). Takéto výrobky sa používajú hlavne na výrobu potravinových prípravkov (napríklad na výrobu čokolády, koláčov a zákuskov, zmrzliny).

2101 30 19

Ostatné

Do tejto podpoložky patria nenaklíčené jačmenné zrná, lúpané, pražené a použiteľné pri výrobe piva ako farbivo a ochucujúca zložka, alebo ako náhradka kávy.

2102

Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002 ); pripravené prášky do pečiva

2102 10 10

Kvasinkové kultúry

Pozri vysvetlivky HS k položke 2102 , časť (A), tretí odsek, bod (4).

Tieto kvasinky sú kultivované na špeciálnom médiu pre špecifické využitie, hlavne na destiláciu a výrobu vína. Vďaka nim možno dosiahnuť presnú charakteristiku kvasených výrobkov.

2102 20 11 a 2102 20 19

Neaktívne kvasinky

Tieto kvasinky, opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2102 , časť (A), štvrtý a piaty odsek, sa všeobecne predávajú ako „priemyselné potravinárske kvasinky“. Zvyčajne sú balené ako prášok, vločky alebo granule.

2102 20 90

Ostatné

Pozri vysvetlivky HS k položke 2102 , časť (B).

2102 30 00

Pripravené prášky do pečiva

Pozri vysvetlivky HS k položke 2102 , časť (C).

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; ochucujúce a koreniace zmesi; horčičná múka a krupica a pripravená horčica

Táto položka zahŕňa aj výrobky, ktoré sa predkladajú ako sladké omáčky rôznych chutí (napr. karamelovej), ak nie sú zahrnuté do špecifickejšej položky (napr. omáčky obsahujúce kakao položky 1806 alebo ochutené alebo farbené cukrové sirupy položky 2106 ). Môžu sa používať, okrem iného, ako dezertné omáčky alebo polevy (napr. na zmrzliny alebo pudingy).

2103 90 10

„Chutney“ z manga, tekuté

Na účely tejto podpoložky „chutney“ z manga znamená prípravok z marinovaného manga, ku ktorému boli pridané rôzne prísady ako zázvor, sušené hrozienka, korenie a cukor.

„Chutney“ z manga tejto podpoložky je vo forme omáčky, viac alebo menej v kvapalnom stave, úplne homogenizované.

2103 90 30

Aromatické horké prípravky s objemovým alkoholometrickým titrom od 44,2 do 49,2 % vol obsahujúce od 1,5 do 6 hmotnostných % horca, korenín a rôznych prísad a od 4 do 10 hmotnostných % cukru, v nádobách s objemom 0,5 litra alebo menej

Výrobky opísané v tejto podpoložke sú koncentrované kvapalné alkoholické prípravky, ktorých horká a silne aromatická chuť pochádza z koreňov horca používaných pri ich výrobe, v kombinácii s rôznymi koreninami a aromatickými látkami.

Tieto koncentrované aromatické horké prípravky sú prísadami používanými jednak ako ochucovadlo do nápojov (kokteilov, sirupov, nealkoholických nápojov atď.), ako aj koreniny, ktoré sa používajú rovnakým spôsobom ako omáčky a koreniace zmesi vo varených jedlách a zákuskoch (polievkach, pripravených jedlách, rybých alebo zeleninových jedlách, omáčkach, delikatesách, ovocných kompótoch a ovocných šalátoch, dezertoch atď.).

Tieto aromatické horké prípravky sa všeobecne predávajú ako „Angostura bitters“.

2103 90 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria výrobky, ktoré by inak patrili do 22. kapitoly, pripravené na kuchárske účely a nevhodné na konzumáciu ako nápoje.

Do tejto podpoložky patria najmä „alkoholy na varenie“, čo sú výrobky hovorovo nazývané „vína na varenie“, „portské na varenie“, „koňak na varenie“ a „brandy na varenie“. Vína na varenie pozostávajú z bežného vína alebo z vína bez alkoholu alebo z ich zmesi, do ktorej(-ého) bola pridaná soľ alebo kombinácia viacerých ochucovadiel (napr. soli a korenia), čím sa výrobok stal nevhodným na konzumáciu ako nápoj. Takéto výrobky obsahujú vo všeobecnosti najmenej 5 g/l soli.

2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

2104 20 00

Homogenizované zložené potravinové prípravky

Termín „homogenizované zložené potravinové prípravky“ je definovaný v poznámke 3 k tejto kapitole.

Veta „Tieto prípravky môžu obsahovať malé množstvo viditeľných kúskov zložiek,“ v poznámke 3 k 21. kapitole neznamená, že je stanovené hraničné percento hmotnosti alebo veľkosti týchto viditeľných kúskov na to, aby sa na výrobok vzťahovala podpoložka 2104 20 00 . Pojem „malé množstvo viditeľných kúskov zložiek“ treba vykladať na základe objektívnych charakteristických vlastností výrobku; treba posúdiť, či boli viditeľné kúsky pridané v takom množstve, že predstavujú značný objem výrobku. Ak je tomu tak, výrobok by sa mal zatriediť inde (napríklad do položky 2005 ), pretože by výrobok stratil charakteristickú vlastnosť homogenizovaného zloženého potravinového prípravku.

2105 00

Zmrzlina a podobné jedlé výrobky, tiež obsahujúce kakao

Na účely tejto položky „zmrzlina a podobné jedlé výrobky“ znamená potravinové prípravky, tiež určené na predaj v malom, tiež obsahujúce kakao alebo čokoládu (aj ako povrchovú vrstvu), ktoré sú v pevnej forme alebo vo forme pasty ako výsledok mrazenia a ktoré sú určené na konzumáciu v tomto stave.

Podstatnou vlastnosťou týchto výrobkov je, že pri teplote prostredia okolo 0 °C prechádzajú späť do kvapalného alebo polokvapalného stavu.

Avšak prípravky, ktoré hoci majú vzhľad jedlej zmrzliny ale nemajú vyššie opísané podstatné vlastnosti, patria do položky 1806 , položky 1901 alebo položky 2106 .

Výrobky tejto položky majú rôzne názvy (vodová zmrzlina, zmrzlina, cassata, Neapolitánske rezy atď.) a sú predkladané v rôznych formách. Môžu obsahovať kakao alebo čokoládu, cukor, rastlinný tuk alebo mliečny tuk, mlieko (tiež odstredené), ovocie, stabilizátory, ochucujúce látky, farbivá atď..

Celkový obsah týchto tukov nesmie všeobecne presiahnuť 15 hmotnostných % hotového výrobku. Avšak, určité špeciality, na ktoré je potrebné väčšie množstvo smotany, môžu obsahovať celkovo asi 20 hmotnostných % tukov.

Na výrobu určitých jedlých zmrzlín sa používajú prevzdušnené suroviny za účelom zvýšenia objemu finálneho výrobku (expanzia).

V zmysle položky 2105 00 sa za výrobky obsahujúce kakao považujú iba výrobky, ktoré obsahujú kakaové bôby, kakaovú pastu alebo kakaový prášok.

Pozri tiež vysvetlivky HS k položke 2105 , zvlášť odvolávajúce sa na vylúčenia.

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté

2106 10 20 a 2106 10 80

Bielkovinové koncentráty a textúrované bielkovinové látky

Pozri vysvetlivky HS k položke 2106 , druhý odsek, bod (6), okrem časti opisujúcej bielkovinové hydrolyzáty.

Do týchto podpoložiek nepatria koncentrované mliečne bielkoviny (podpoložka 0404 90 alebo položka 3504 00 ).

Na účely zatriedenia do týchto podpoložiek pri stanovení obsahu sacharózy je treba brať do úvahy obsah invertného cukru vyjadreného ako sacharóza.

2106 90 20

Zložené alkoholické prípravky, iné ako výrobky na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov

Pozri vysvetlivky HS k položke 2106 , druhý odsek, bod (7).

Pozri doplnkovú poznámku 2 k tejto kapitole.

Do tejto podpoložky nepatria podobné zložené prípravky s objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 0,5 % vol. (podpoložka 2106 90 92 alebo 2106 90 98 ).

2106 90 30

Izoglukózové sirupy

Pozri doplnkovú poznámku 3 k tejto kapitole.

2106 90 92 a 2106 90 98

Ostatné

Pozri vysvetlivky HS k položke 2106 , druhý odsek, body (1) až (5), (8) až (11) a (13) až (16) a tretí odsek vysvetliviek k podpoložkám 2106 10 20 a 2106 10 80 .

22. KAPITOLA

NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT

Všeobecne

V tejto kapitole na rozlíšenie výrobkov v nádobách s objemom 2 litre alebo menej a v nádobách s objemom viac ako 2 litre, treba brať do úvahy objem tekutiny v nádobe a nie kapacitu nádoby.

Do tejto kapitoly patria – pokiaľ sa nejedná o lieky – tonizujúce prípravky, ktoré i napriek užívaniu v malých množstvách, napríklad lyžičkou, sú vhodné na bezprostrednú konzumáciu ako nápoje. Nealkoholické tonizujúce prípravky, ktoré vyžadujú zriedenie pred konzumáciou nepatria do 22. kapitoly (všeobecne položka 2106).

Doplnková poznámka 2 b)

Potenciálny objemový alkoholometrický titer sa počíta vynásobením hmotnosti cukrov (počítaných ako invertný cukor v kg) obsiahnutých v 100 litroch daného výrobku faktorom 0,6.

 

2201

Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtených vôd, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh

2201 10 11 2201 10 90

Minerálne vody a sýtené vody

Do týchto podpoložiek patria výrobky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2201 , odseky (B) a (C).

Do týchto podpoložiek nepatria prírodné minerálne vody v aerosólových nádobách, ktoré sa používajú na ošetrenie kože (položka 3304 ).

2201 10 11 a 2201 10 19

Prírodné minerálne vody

„Prírodné minerálne vody“ znamenajú vody, ktoré zodpovedajú platnej verzii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45).

2201 90 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria výrobky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2201 , odseky (A) a (D).

Do tejto podpoložky tiež patria vodné pary a prírodné vody, filtrované, sterilizované, čistené alebo zjemnené.

2202

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky, a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009

Termín „nealkoholické nápoje“ je definovaný v poznámke 3 k tejto kapitole.

Nealkoholické nápoje tejto položky sú tekutiny vhodné a určené na bezprostrednú ľudskú konzumáciu pitím bez ohľadu na množstvo, v akom sa užívajú, alebo osobitné účely, na ktoré sa môžu rôzne druhy tekutín konzumovať, pokiaľ nie sú zahrnuté v žiadnej inej špecifickejšej položke. Čisto subjektívne premenlivé faktory, ako napríklad spôsob, akým sa takéto nápoje konzumujú, alebo účel, na aký sa konzumujú, napr. utíšenie smädu alebo zlepšenie zdravia, nie sú pre ich zatriedenie podstatné (pozri rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci 114/80).

Do tejto položky patrí okrem iného hotová tekutá výživa dojčiat.

2202 10 00

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky

Do tejto podpoložky patria nealkoholické nápoje opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2202 , odsek (A).

Zatriedenie nealkoholických nápojov neovplyvňuje prítomnosť antioxidantov, vitamínov, stabilizátorov alebo chinínu.

Do tejto podpoložky patria kvapalné výrobky, zložené z vody, cukru a ochucujúcich látok, dodávané v plastových vreckách na účely domácej výroby ľadových lízaniek zamrazením v mrazničke.

Pozri tiež doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole.

2202 99 19

Ostatné

Táto podpoložka zahŕňa tonizujúce prípravky opísané v druhom odseku všeobecnej časti vysvetliviek k tejto kapitole. Základom uvedených nealkoholických nápojov, často označovaných ako potravinové doplnky, môžu byť výťažky z rastlín (vrátane byliniek) a môžu obsahovať pridané vitamíny a/alebo minerálne látky. Uvedené prípravky vo všeobecnosti majú udržiavať dobrý zdravotný stav a pohodu, preto sa líšia od ochutených a sladených vôd a iných nealkoholických nápojov podpoložky 2202 10 00 , uvedených vo vysvetlivkách k HS pre položku 2202 , odsek (A).

2202 99 91 2202 99 99

Ostatné, obsahujúce tuk získaný z produktov položiek 0401 0404

Do týchto podpoložiek patrí kvapalný výrobok obchodne známy ako „plnené mlieko“ za predpokladu, že je to nápoj vhodný na konzumáciu. „Plnené mlieko“ je výrobok na báze odstredeného mlieka alebo práškového odstredeného mlieka, ku ktorému boli pridané rafinované rastlinné tuky alebo oleje v množstve skoro identickom s množstvom prírodných tukov extrahovaných z pôvodného plnotučného mlieka. Tento nápoj je zatriedený v rámci týchto podpoložiek podľa obsahu mliečneho tuku.

Pozri vysvetlivky k podpoložke 2202 99 19 .

2204

Víno z čerstvého hrozna, vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt iný ako položky 2009

Pozri doplnkovú poznámku 2 a) k tejto kapitole týkajúcu sa skutočného objemového alkoholometrického titra.

2204 10 11 2204 10 98

Šumivé víno

Pozri poznámku k podpoložke 1 k tejto kapitole.

2204 10 11

Šampanské

Šampanské je šumivé víno vyrábané vo francúzskej provincii Champagne z hrozna dopestovaného výlučne v tejto provincii.

2204 10 15

Prosecco

Prosecco je šumivé víno s chráneným označením pôvodu získavané z hrozna odrody viniča „Glera“, zozbieraného v regiónoch, na ktoré sa vzťahuje označenie pôvodu „Prosecco“, „Conegliano-Valdobbiadene – Prosecco“, „Colli Asolani – Prosecco“ a „Asolo – Prosecco“.

2204 21 06 2204 21 09

Vína, iné ako vína podpoložky 2204 10 , vo fľašiach uzavretých zátkou v tvare hríbika zachyteného pomocou svorky alebo kovovej zvierky; vína, inak balené, s pretlakom oxidu uhličitého v roztoku najmenej 1 bar, ale menej ako 3 bary, meraným pri teplote 20 °C

Do týcho podpoložiek patria:

1.

vína vo fľašiach so zátkou v tvare hríbika, ktoré nezodpovedajú definícii „šumivého vína“ v poznámke k podpoložke 1 k tejto kapitole;

2.

vína, inak balené ako vo fľašiach so zátkou v tvare hríbika majúce pri teplote 20 °C pretlak najmenej 1 bar, ale menej ako 3 bary.

Korkové zátky zhodné s nasledovným obrázkom a podobné zátky z plastových materiálov sa považujú za zátky v tvare hríbika.

 

Image 6

2204 21 11 2204 21 98

Ostatné

Pozri doplnkové poznámky 4 a 5 k tejto kapitole.

Neprchavé látky celkového suchého extraktu v zmysle doplnkovej poznámky 4 (A) zahŕňajú cukry, glycerol, taníny, kyselinu vínnu, farbivá a soli.

2204 21 11 2204 21 78

Vína s chráneným označením pôvodu (ChOP)

Pozri doplnkovú poznámku 6 a) k tejto kapitole.

2204 21 23

Tokaj

Pozri doplnkovú poznámku 4 (B) b) k tejto kapitole.

2204 21 79 a 2204 21 80

Vína s chráneným zemepisným označením (ChZO)

Pozri doplnkovú poznámku 6 a) k tejto kapitole.

2204 22 10

Vína, iné ako vína podpoložky 2204 10 , vo fľašiach uzavretých zátkou v tvare hríbika zachyteného pomocou svorky alebo kovovej zvierky; vína, inak balené, s pretlakom oxidu uhličitého v roztoku najmenej 1 bar, ale menej ako 3 bary, meraným pri 20 °C

Vysvetlivky k podpoložkám 2204 21 06 až 2204 21 09 sa použijú s príslušnými zmenami.

2204 22 22 2204 22 98

Ostatné

Pozri doplnkové poznámky 4 a 5 k tejto kapitole.

Neprchavé látky celkového suchého extraktu v zmysle doplnkovej poznámky 4 (A) zahŕňajú cukry, glycerol, taníny, kyselinu vínnu, farbivá a soli.

2204 22 22 2204 22 78

Vína s chráneným označením pôvodu (CHOP)

Pozri doplnkovú poznámku 6 a) k tejto kapitole.

2204 22 33

Tokaj

Pozri doplnkovú poznámku 4 (B) b) k tejto kapitole.

2204 22 79 a 2204 22 80

Vína s chráneným zemepisným označením (CHZO)

Pozri doplnkovú poznámku 6 a) k tejto kapitole.

2204 29 10

Vína, iné ako vína podpoložky 2204 10 , vo fľašiach uzavretých zátkou v tvare hríbika zachyteného pomocou svorky alebo kovovej zvierky; vína, inak balené, s pretlakom oxidu uhličitého v roztoku najmenej 1 bar, ale menej ako 3 bary, meraným pri 20 °C

Vysvetlivky k podpoložkám 2204 21 06 až 2204 21 09 sa použijú s príslušnými zmenami.

2204 29 22 2204 29 98

Ostatné

Pozri doplnkové poznámky 4 a 5 k tejto kapitole.

Neprchavé látky celkového suchého extraktu v zmysle doplnkovej poznámky 4 (A) zahŕňajú cukry, glycerol, taníny, kyselinu vínnu, farbivá a soli.

2204 29 22 2204 29 78

Vína s chráneným označením pôvodu (CHOP)

Pozri doplnkovú poznámku 6 a) k tejto kapitole.

2204 29 79 a 2204 29 80

Vína s chráneným zemepisným označením (CHZO)

Pozri doplnkovú poznámku 6 a) k tejto kapitole.

2204 30 10

Kvasiaci alebo s kvasením zastaveným inak ako pridaním alkoholu

Pozri doplnkovú poznámku 3 v súvislosti s doplnkovými poznámkami 2 a), 2 b) a 2 c) k tejto kapitole.

2204 30 92

Zahustený

Pozri doplnkovú poznámku 7 k tejto kapitole.

2204 30 96

Zahustený

Pozri doplnkovú poznámku 7 k tejto kapitole.

2205

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami

Vína tejto položky a opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2205 zahŕňajú:

1.

nápoje známe ako „Marsala all'uovo“, „Marsala alla mandorla“ a „Crema di Marsala all'uovo“, ktorých základ tvorí víno „Marsala“, a sú ochutené vajcovým žĺtkom, mandľami a ostatnými aromatickými látkami;

2.

nápoje založené na víne, známe ako „Sangria“, ochutené napríklad citrónom alebo pomarančom.

Pozri doplnkovú poznámku 8 k tejto kapitole. Výrobky so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 7 % vol patria do položky 2206 00 .

2206 00

Ostatné kvasené nápoje (napríklad jablčné víno, hruškové víno, medovina, saké); zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Pokiaľ ide o zatriedenie kvasených alkoholických nápojov s prídavkom destilovaného alkoholu, vody alebo iných látok (napríklad sirup, rôzne arómy a farbivá a v niektorých prípadoch aj smotanový základ), pozri rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-150/08. V súlade s týmto rozsudkom v prípade, že v dôsledku pridania týchto látok dôjde k strate chuti, vône a/alebo zmene vzhľadu nápoja vyrobeného z konkrétneho ovocia alebo prírodného produktu, t. j. kvaseného nápoja položky 2206 , vykoná sa zatriedenie do položky 2208 .

2206 00 10

Piquette

Pozri doplnkovú poznámku 9 k tejto kapitole.

2206 00 31 2206 00 89

Ostatné

Do týchto podpoložiek patria výrobky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2206 , druhý odsek, body (1) až (10).

2206 00 31 a 2206 00 39

Šumivé

Pozri doplnkovú poznámku 10 k tejto kapitole v súvislosti so šumivými nápojmi.

Pozri vysvetlivky k podpoložke 2204 21 06 až 2204 21 09 , posledný odsek, v súvislosti s hríbikovými zátkami vo vyššie spomenutej doplnkovej poznámke.

2206 00 51 2206 00 89

Nešumivé, v nádobách s objemom

Do týchto podpoložiek patria nápoje, ktoré nie sú produktom prirodzeného kvasenia muštu z čerstvého hrozna, ale sú vyrobené z koncentrovaného hroznového muštu. Tento mušt je stabilný a môže byť uskladnený k prípadnému použitiu.

Proces kvasenia začína zvyčajne kvasinkami. Cukor môže byť tiež pridaný pred alebo počas kvasenia. Takto získaný výrobok možno nakoniec osladiť, alkoholizovať alebo zmiešať.

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo viac; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

2207 10 00

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo viac

Pozri vysvetlivky HS k položke 2207 , okrem štvrtého odseku.

Liehové nápoje (napríklad gin, vodka) patria do podpoložiek 2208 20 12 až 2208 90 78 , bez ohľadu na ich objemový alkoholometrický titer.

2207 20 00

Etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek objemovým alkoholometrickým titrom

Pozri vysvetlivky HS k položke 2207 , štvrtý odsek.

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom menej ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje

Destiláty, likéry a ostatné liehovové nápoje položky 2208 sú alkoholické kvapaliny, ktoré sú vo všeobecnosti určené na ľudskú konzumáciu a sú pripravené:

buď priamo destiláciou (tiež s pridaním ochucujúcich látok) prírodných skvasených kvapalín, takých ako hroznové víno alebo jablčné víno, alebo predtým vykvaseného ovocia, výliskov, obilia alebo ostatných rastlinných produktov; alebo

jednoduchým pridaním rôznych aromatických látok a niekedy cukru, k alkoholu vyrobenému destiláciou.

Rôzne liehové nápoje sú opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2208 , tretí odsek, body (1) až (18).

V súvislosti s nedenaturovanými destilátmi treba poznamenať, že ostávajú zatriedené v tejto položke i vtedy, ak majú objemový alkoholometrický titer 80 % vol alebo viac, bez ohľadu na to,či je výrobok pripravený na konzumáciu ako nápoj.

Do tejto položky nepatria alkoholické nápoje získané kvasením (položky 2203 00 až 2206 00 ).

2208 30 11 2208 30 88

Whisky

Whisky je liehový destilát z obilnej zápary, predávaný s objemovým alkoholometrickým titrom 40 % vol alebo viac, buď vo fľašiach alebo v iných nádobách.

Škótska whisky je destilovaná a dozrievaná v Škótsku.

Whisky so sýtenou vodou (whisky-sóda) je vylúčená z týchto podpoložiek a patrí do podpoložky 2208 90 69 alebo 2208 90 78 .

2208 30 30

Nemiešaná sladová whisky

Nemiešaná sladová škótska whisky je liehovina, ktorá sa vyrába v periodických destilačných prístrojoch (pot stills) v jednom liehovare destiláciou vykvasenej zápary výhradne z jačmeňa spracovaného na slad.

2208 30 41 a 2208 30 49

Miešaná sladová whisky, v nádobách s objemom

Miešaná sladová škótska whisky sa vyrába zmiešaním dvoch alebo viacerých nemiešaných sladových škótskych whisky, ktoré boli destilované/získané v rôznych liehovaroch.

2208 30 61 a 2208 30 69

Nemiešaná obilná whisky a miešaná obilná whisky, v nádobách s objemom

Nemiešaná obilná škótska whisky je liehovina, iná ako nemiešaná sladová škótska whisky alebo miešaná sladová škótska whisky, ktorá sa vyrába v jednom liehovare destiláciou vykvasenej zápary z jačmeňa spracovaného na slad s celými zrnami iných obilnín alebo bez nich (hlavne pšenice alebo kukurice).

Miešaná obilná škótska whisky sa vyrába zmiešaním dvoch alebo viacerých nemiešaných obilných škótskych whisky, ktoré boli destilované/získané v rôznych liehovaroch.

2208 30 71 a 2208 30 79

Ostatná miešaná whisky, v nádobách s objemom

Ostatná miešaná škótska whisky („Blended Scotch Whisky“) sa vyrába zmiešaním jednej alebo viacerých nemiešaných sladových škótskych whisky s jednou alebo viacerými nemiešanými obilnými škótskymi whisky.

2208 40 11 2208 40 99

Rum a ostatné destiláty získané destiláciou skvasených produktov cukrovej trstiny

Do týchto podpoložiek patria napr. rum a tafia opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2208 , tretí odsek, bod (3), za predpokladu, že si zachovávajú svoje organoleptické vlastnosti.

2208 50 11 a 2208 50 19

Gin, v nádobách s objemom

Gin je liehový nápoj získavaný všeobecne jednoduchou alebo opakovanou destiláciou rektifikovaných obilných liehovín alebo etylalkoholu s borievkami a inými aromatickými látkami (napríklad koriandrom, koreňmi angeliky, anízom, zázvorom).

Na účely týchto podpoložiek sa považujú za gin len liehové nápoje s organoleptickými vlastnosťami charakteristickými pre gin.

Príklady liehovín, ktoré sú vylúčené z týchto podpoložiek:

a)

Geneva (podpoložka 2208 50 91 alebo 2208 50 99 );

b)

Aquavit (podpoložka