EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC1107(01)

Oznámenie, ktorým sa objasňuje oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých polyvinylalkoholov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike2019/C 378/08

C/2019/7895

OJ C 378, 7.11.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 378/9


Oznámenie, ktorým sa objasňuje oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých polyvinylalkoholov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

(2019/C 378/08)

Komisia 30. júla 2019 uverejnila oznámenie, ktorým sa začína antidumpingové prešetrovanie týkajúce sa dovozu určitých polyvinylalkoholov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (1) (ďalej len „oznámenie z 30. júla 2019“).

V uvedenom oznámení sa prešetrovaný výrobok opisuje takto:

„Výrobkom, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, sú určité polyvinylalkoholy vo forme homopolymérových živíc s viskozitou (meranou v 4 % roztoku) minimálne 3 mPa a maximálne 61 mPa a so stupňom hydrolýzy minimálne 80,0 mol% a maximálne 99,9 mol% (ďalej len ‚prešetrovaný výrobok‘).“

Prešetrovaním sa zistilo, že uvedený opis výrobku, najmä pokiaľ ide o metódu merania viskozity a stupňa hydrolýzy, nebol dostatočne presný a mohol by viesť k nesprávnemu výkladu a/alebo nesprávnemu zatriedeniu zo strany vnútroštátnych colných orgánov. Okrem toho si hospodárske subjekty mohli opis nesprávne vyložiť a na základe toho sa mohli rozhodnúť, že sa neprihlásia ako zainteresované strany. Preto je potrebné bližšie objasniť definíciu výrobku v oznámení o začatí konania, pokiaľ ide o spôsob a podmienky merania viskozity a stupňa hydrolýzy, a predovšetkým to, že viskozita aj stupeň hydrolýzy sa merajú podľa metódy ISO 15023-2.

Z tohto dôvodu Komisia týmto objasňuje definíciu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania.

Ďalšie informácie boli uvedené aj v poznámke do spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie.

1.   Objasnenie týkajúce sa prešetrovaného výrobku

V oddiele 2 oznámenia z 30. júla 2019 sa prešetrovaný výrobok opisuje takto:

„Výrobkom, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, sú určité polyvinylalkoholy vo forme homopolymérových živíc s viskozitou (meranou v 4 % roztoku) minimálne 3 mPa a maximálne 61 mPa a so stupňom hydrolýzy minimálne 80,0 mol% a maximálne 99,9 mol% (ďalej len ‚prešetrovaný výrobok‘).“

Ako už bolo vysvetlené, prešetrovaním sa zistilo, že táto definícia nie je dostatočne podrobná.

Z tohto dôvodu Komisia považuje za vhodné objasniť, že výrobkom, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, je:

polyvinylalkohol, tiež obsahujúci nehydrolyzované acetátové skupiny, vo forme homopolymérových živíc s viskozitou (meranou v 4 % vodnom roztoku pri 20 °C) 3 mPa·alebo viac, ale najviac 61 mPa,·a so stupňom hydrolýzy 80,0 mol% alebo viac, ale najviac 99,9 mol%, oboje merané podľa metódy ISO 15023-2.“

Ďalej v texte sa pre informáciu uvádza detailnejší číselný znak KN a kód TARIC, ktoré sa vzťahujú na prešetrovaný výrobok.

S cieľom predísť akýmkoľvek pochybnostiam Komisia konštatuje, že toto objasnenie nemá nijaký vecný vplyv na analýzu Komisie týkajúcu sa tvrdení o dumpingu a ujme, ktorá v plnej miere zodpovedá rozsahu prešetrovania.

2.   Číselné znaky KN a kódy TARIC

S cieľom vyhnúť sa ďalším nedorozumeniam Komisia takisto objasňuje číselný znak KN a kód TARIC, ktoré boli uvedené len pre informáciu v oddiele 3 prvom odseku oznámenia z 30. júla 2019. Číselné znaky a kódy, ktoré sa vzťahujú na prešetrovaný výrobok, sú: číselný znak KN ex 3905 30 00 (kód TARIC 3905300091).

Rovnako ako predtým, číselný znak KN a kód TARIC sa uvádzajú len pre informáciu.

3.    Postup

Zainteresované strany, ktoré sa považujú za dotknuté týmto objasnením, a ktoré sa možno ešte neprihlásili, lebo si mysleli, že sa ich toto konanie netýka, sa vyzývajú, aby do 7 dní od tohto oznámenia kontaktovali Komisiu s cieľom prihlásiť sa, v náležitých prípadoch predložiť ďalšie podania a v prípade záujmu si vyžiadať dotazník.

Môžu na to využiť jednu z týchto e-mailových adries:

 

TRADE-AD654-PVA-INJURY@ec.europa.eu

 

TRADE-AD654-PVA-DUMPING@ec.europa.eu

Všetky pripomienky a podania, ktoré budú doručené v reakcii na toto oznámenie, a aj ďalšie informácie v tejto súvislosti sa uvedú v poznámke do spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie.


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 30.7.2019, s. 4.


Top