EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0802(01)

Oznámenie o platných antidumpingových a vyrovnávacích opatreniach na dovoz určitých pneumatík, nových alebo protektorovaných, z kaučuku, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike: zmena názvu jednej spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje clo pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky

C/2019/5644

OJ C 259, 2.8.2019, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/28


Oznámenie o platných antidumpingových a vyrovnávacích opatreniach na dovoz určitých pneumatík, nových alebo protektorovaných, z kaučuku, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike: zmena názvu jednej spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje clo pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky

(2019/C 259/06)

Dovoz určitých pneumatík, nových alebo protektorovaných, z kaučuku, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, podlieha konečnému antidumpingovému clu a konečným vyrovnávacím clám uloženým vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1579 (1) [ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/1579“] a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1690 (2) [ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/1690“].

Spoločnosť Jinyu Group Co. Ltd., doplnkový kód TARIC (3)C351, nachádzajúca sa v Čínskej ľudovej republike, ktorá vyváža do Únie určité pneumatiky, nové alebo protektorované, z kaučuku, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, na ktoré sa vzťahuje antidumpingové clo vo výške 21,62 EUR/kus a vyrovnávacie clo vo výške 27,69 EUR/kus, informovala Komisiu, že zmenila svoj názov, ako sa uvádza ďalej.

Daná spoločnosť požiadala Komisiu o potvrdenie, že zmena názvu nemá vplyv na jej právo využívať výhody sadzby antidumpingového a vyrovnávacieho cla, ktorá sa na ňu uplatňovala pod jej predchádzajúcim názvom.

Komisia preskúmala predložené informácie a dospela k záveru, že zmena názvu nemá žiadny vplyv na zistenia v nariadení (EÚ) 2018/1579 a nariadení (EÚ) 2018/1690.

Preto by sa odkaz v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2018/1579 a prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2018/1690 na spoločnosť:

Sailun Jinyu Group Co., Ltd

C351

mal považovať za odkaz na spoločnosť:

Sailun Jinyu Group Co., Ltd

C351

Doplnkový kód TARIC C351, ktorý bol predtým pridelený spoločnosti Sailun Jinyu Group Co., Ltd, sa uplatňuje na spoločnosť Sailun Group Co., Ltd.


(1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1579 z 18. októbra 2018, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých pneumatík, nových alebo protektorovaných, z kaučuku, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/163 (Ú. v. EÚ L 263, 22.10.2018, s. 3).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1690 z 9. novembra 2018, ktorým sa ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitých pneumatík, nových alebo protektorovaných, z kaučuku, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1579, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých pneumatík, nových alebo protektorovaných, z kaučuku, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/163 (Ú. v. EÚ L 283, 12.11.2018, s. 1).

(3)  Integrovaný sadzobník Európskej únie.


Top