EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/478/01

Spoločný katalóg odrôd poľných plodín — 35. úplné vydanie

OJ C 478, 21.12.2016, p. 1–794 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 478/1


SPOLOČNÝ KATALÓG ODRÔD POĽNÝCH PLODÍN

35. úplné vydanie

(2016/C 478/01)

Obsah

Vysvetlivky

8

Zoznam poľnohospodárskych druhov

11

I.

Repy

1.

Beta vulgaris L. Repa cukrová

11

2.

Beta vulgaris L. Repa kŕmna

52

II.

Kŕmne plodiny

3.

Agrostis canina L. Psinček psí

57

4.

Agrostis gigantea Roth. Psinček obrovský

57

5.

Agrostis stolonifera L. Psinček poplazový

57

6.

Agrostis capillaris L. Psinček obyčajný tenučký

59

7.

Alopecurus pratensis L. Psiarka lúčna

60

8.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl. Ovsík obyčajný

60

9.

Bromus catharticus Vahl Stoklas preháňavý

60

10.

Bromus sitchensis Trin. Stoklas sitkanský

61

11.

Cynodon dactylon (L.) Pers. Prstnatec obyčajný

61

12.

Dactylis glomerata L. Reznačka laločnatá

61

13.

Festuca arundinacea Schreber Kostrava trsteníkovitá

65

14.

Festuca filiformis Pourr. Kostrava vláskovitá

74

15.

Festuca ovina L. Kostrava ovčia

74

16.

Festuca pratensis Huds. Kostrava lúčna

74

17.

Festuca rubra L. Kostrava červená

77

18.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Kostrava ovčia pravá

86

19.

×Festulolium Asch. et Graebn. Hybridy vzniknuté krížením druhu rodu Festuca s druhom rodu Lolium

87

20.

Lolium multiflorum Lam. Mätonoh mnohokvetý

89

20.1

Ssp. alternativum
89

20.2

Ssp. non alternativum
94

21.

Lolium perenne L. Mätonoh trváci

100

22.

Lolium × boucheanum Kunth Mätonoh hybridný

128

23.

Phalaris aquatica L. Lesknica vodná

131

24.

Phleum nodosum L. Timotejka uzlatá

131

25.

Phleum pratense L. Timotejka lúčna

131

26.

Poa annua L. Lipnica ročná

135

27.

Poa nemoralis L. Lipnica hájna

135

28.

Poa palustris L. Lipnica močiarna

135

29.

Poa pratensis L. Lipnica lúčna

135

30.

Poa trivialis L. Lipnica pospolitá

140

31.

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Trojštet žltkastý

141

32.

Galega orientalis Lam. Fodder galega

141

33.

Hedysarum coronarium L. Sekernica

141

34.

Lotus corniculatus L. Ľadenec rožkatý

142

35.

Lupinus albus L. Lupina biela

142

36.

Lupinus angustifolius L. Lupina úzkolistá

143

37.

Lupinus luteus L. Lupina žltá

144

38.

Medicago lupulina L. Lucerna ďatelinová

145

39.

Medicago sativa L. Lucerna siata

145

40.

Medicago × varia T. Martyn Lucerna menlivá

155

41.

Onobrychis viciifolia Scop. Vičenec vikolistý

155

42.

Pisum sativum L. (Partim) Hrach siaty peluška

156

43.

Trifolium alexandrinum L. Ďatelina alexandrijská

166

44.

Trifolium hybridum L. Ďatelina hybridná

167

45.

Trifolium incarnatum L. Ďatelina purpurová

168

46.

Trifolium pratense L. Ďatelina lúčna

169

47.

Trifolium repens L. Ďatelina plazivá

175

48.

Trifolium resupinatum L. Ďatelina obrátená

179

49.

Trigonella foenum-graecum L. Senovka grécka

180

50.

Vicia faba L. (Partim) Bôb obyčajný

180

51.

Vicia pannonica Crantz Vika panónska

183

52.

Vicia sativa L. Vika siata

184

53.

Vicia villosa Roth. Vika huňatá

187

54.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Kvaka

188

55.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Kel kučeravý

189

56.

Phacelia tanacetifolia Benth. Facélia vratičolistá

190

57.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Reďkev siata olejná

191

III.

Olejniny a priadne rastliny

58.

Arachis hypogea L. Podzemnica olejná

195

59.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Repica olejnatá

195

60.

Brassica juncea (L.) Czern. Kapusta sitinová

196

61.

Brassica napus L. (partim) Repka olejka

197

62.

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Kapusta čierna

233

63.

Cannabis sativa L. Konopa siata

233

64.

Carthamus tinctorius L. Požlt farbiarsky

234

65.

Carum carvi L. Rasca lúčna

235

66.

Gossypium spp. Bavlník

235

67.

Helianthus annuus L. Slnečnica ročná

241

68.

Linum usitatissimum L. Ľan siaty

281

69.

Papaver somniferum L. Mak siaty

286

70.

Sinapis alba L. Horčica biela

287

71.

Glycine max (L.) Merrill Sója fazuľová

291

IV.

Obilniny

72.

Avena nuda L. Ovos nahý

304

73.

Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Ovos a červený ovos

305

74.

Avena strigosa Schreb. Ovos piesočný

314

75.

Hordeum vulgare L. Jačmeň siaty

315

75.1

Jačmeň siaty dvojradový

315

75.2

Jačmeň siaty šesťradový

340

76.

Oryza sativa L. Ryža

351

77.

Phalaris canariensis L. Lesknica kanárska

361

78.

Secale cereale L. Raž siata

361

79.

Sorghum bicolor (L.) Moench Cirok dvojfarebný

366

80.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf Cirok sudánsky

373

81.

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Hybridy pochádzajúce z kríženia Sorghum bicolor a Sorghum sudanense

373

82.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Hybridy pochádzajúce z kríženia druhu rodu Triticum a druhu rodu Secale

375

83.

Triticum aestivum L. Pšenica letná

383

84.

Triticum durum Desf. Pšenica tvrdá

445

85.

Triticum spelta L. Pšenica špaldová

459

86.

Zea mays L. Kukurica siata

460

V.

Zemiaky

87.

Solanum tuberosum L. Zemiak

599

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd a názov orgánu, ktorý disponuje zoznamom mien týchto osôb

I.

Belgické kráľovstvo

657

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

657

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

657

II.

Bulharská Republika

659

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

659

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

659

III.

Česká republika

662

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

662

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

662

IV.

Dánske kráľovstvo

668

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

668

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

668

V.

Spolková republika Nemecko

671

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

671

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

671

VI.

Estónska republika

678

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

678

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

678

VII.

Írsko

681

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

681

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

681

VIII.

Helénska republika

684

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

684

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

684

IX.

Španielske kráľovstvo

687

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

687

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

687

X.

Francúzska republika

693

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

693

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

693

XI.

Chorvátska republika

706

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

706

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

706

XII.

Talianska republika

710

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

710

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

710

XIII.

Cyperská republika

723

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

723

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

723

XIV.

Litovská republika

724

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

724

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

724

XV.

Lotyšská republika

726

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

726

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

726

XVI.

Luxemburské veľkovojvodstvo

729

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

729

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

729

XVII.

Maďarská republika

733

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

733

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

733

XVIII.

Maltská republika

740

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

740

XIX.

Holandské kráľovstvo

741

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

741

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

741

XX.

Rakúska spolková republika

749

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

749

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

749

XXI.

Poľská republika

754

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

754

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

754

XXII.

Portugalská republika

758

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

758

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

758

XXIII.

Rumunsko

761

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

761

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

761

XXIV.

Slovinská republika

764

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

764

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

764

XXV.

Slovenská republika

767

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

767

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

767

XXVI.

Fínska republika

773

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

773

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

773

XXVII.

Švédske kráľovstvo

777

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

777

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

777

XXVIII.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

779

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

779

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

779

XXIX.

Švajčiarska konfederácia

787

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

787

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

787

XXX.

Islandská republika

792

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

792

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

792

XXXI.

Nórske kráľovstvo

793

a)

Orgán, ktorý má k dispozícii zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie:

793

b)

Zoznam mien osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie odrôd:

793

S osobnými údajmi týkajúcimi sa kontaktných miest v členských štátoch a v krajinách EZVO/EHP sa zaobchádza v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (1).


(1)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


VYSVETLIVKY

1.

Spoločný katalóg odrôd poľných plodín sa uverejňuje v súlade s ustanovením článku 17 smernice Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (1).

V súlade s nadobudnutím účinnosti Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) spoločný katalóg obsahuje tiež odrody z krajín EZVO, ktoré spĺňajú požiadavky tejto dohody (2).

V súlade s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (3) spoločný katalóg zahŕňa aj švajčiarske odrody, ktoré spĺňajú požiadavky uvedenej dohody.

Tento katalóg obsahuje zoznam všetkých odrôd, ktorých množiteľský materiál nie je podľa článku 16 vyššie uvedenej smernice v Európskom hospodárskom priestore predmetom žiadnych obchodných prekážok súvisiacich s odrodou, okrem prípadov uvedených v článku 16 ods. 2 a v článku 18 vyššie uvedenej smernice.

Odrody oznámené v rámci smernice Komisie 2008/62/ES z 20. júna 2008, ktorou sa stanovujú určité výnimky pre zápis poľnohospodárskych druhov a odrôd, ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvedenie osiva a sadiva zemiakov týchto druhov a odrôd na trh (4), sa uvádzajú ako „odrody na zachovanie genofondu“.

2.

Spoločný katalóg odrôd poľných plodín bol prvýkrát uverejnený 21. júla 1975 (5). Toto 35. úplné vydanie nahrádza 34. úplné vydanie (6). Obsahuje zoznam odrôd, ktoré nie sú na území celého Európskeho hospodárskeho priestoru predmetom obchodných obmedzení súvisiacich s odrodou, okrem prípadov uvedených vo vyššie uvedenej smernici, a to najneskôr od 1. novembra 2016 (7).

3.

Katalóg je rozdelený podľa druhov, ktoré sú predmetom smernice. V rámci každého druhu, prípadne poddruhu katalóg obsahuje zoznam odrôd v abecednom poradí ich akceptovaných názvov. Sú to:

a)

názvy, pod ktorými je odroda oficiálne zaregistrovaná v členskom štáte alebo v krajine EZVO v zmysle článku 9 ods. 2 smernice 2002/53/ES. Nové odrody môžu byť v členskom štáte alebo v krajine EZVO zaregistrované iba pod jedným názvom. Tá istá odroda môže byť v inom členskom štáte alebo krajine EZVO zaregistrovaná pod iným názvom, iba ak je to opodstatnené;

b)

iné názvy, pod ktorými sa množiteľský materiál odrody ešte stále uvádza do obehu (staré odrody).

Pre zjednodušenie – ak sa množiteľský materiál odrody uvádza do obehu pod viacerými názvami – je vybraný jeden vžitý názov. Všeobecným pravidlom je, že tento názov je oficiálnym názvom odrody v krajine, ktorá ju zaregistrovala ako prvá. Všetky údaje o odrode sú uvedené pri jej názve.

Pri ostatných názvoch odrody je uvedený odkaz na príslušný vžitý názov.

4.

Katalóg sa skladá zo štyroch stĺpcov:

stĺpec 1: Odroda,

stĺpec 2: Krajina EÚ, v ktorej je odroda zaregistrovaná,

stĺpec 3: Krajina EZVO, v ktorej je odroda zaregistrovaná,

stĺpec 4: Poznámky.

Stĺpec 1 obsahuje všetky názvy odrôd v abecednom poradí.

Pri vžitých názvoch sa informácia súvisiaca s odrodami uvádza v príslušných štyroch stĺpcoch. Spôsob uvedenia tejto informácie je vysvetlený v bode 5.

Pre ostatné názvy je v stĺpci 4 uvedený odkaz na vžitý názov, ako je uvedené v nasledujúcom príklade:

BETA VULGARIS L.

1

2

3

4

Matura

 

 

= Matador

5.

V prípade vžitých názvov tieto štyri stĺpce obsahujú nasledujúce informácie týkajúce sa odrody:

5.1.

Stĺpec 1

Pod vžitým názvom odrody sa v abecednom poradí za pomlčkou uvádzajú ostatné názvy odrody, pod ktorými je odroda oficiálne zaregistrovaná v členskom štáte alebo v krajine EZVO. Uvádza sa len jeden názov za krajinu, v ktorej je odroda zaregistrovaná.

Pre názvy odrôd, ktorých sa uvedené netýka, pozri 5.3.

5.2.

Stĺpce 2 a 3

Pred skratkou každého členského štátu alebo krajiny EZVO, kde je odroda zaregistrovaná, je uvedená hviezdička.

Hviezdička je uvedená v zátvorke, ak je registrácia založená výlučne na kritériách odlišnosti, stálosti a vyrovnanosti a pod podmienkou, že daná odroda je v inom členskom štáte alebo krajine EZVO zaregistrovaná na základe skúšok hospodárskej hodnoty.

Vo väčšine prípadov je za skratkou krajiny uvedené číslo. Toto číslo určuje osobu zodpovednú za udržiavanie odrody v krajine jej registrácie. Mená zodpovedajúce týmto číslam sú uvedené v prílohe Zoznam osôb zodpovedných za udržiavanie odrody a úradov, ktoré evidujú zoznam týchto osôb.

Ak je toto číslo nahradené „x“, znamená to, že v krajine registrácie je niekoľko osôb zodpovedných za udržiavanie. Ich mená možno získať od úradu, ktorý je uvedený v zozname pre príslušný členský štát alebo krajinu EZVO.

Ak je číslo alebo „x“ podčiarknuté, znamená to, že príslušné osoby sú zodpovedné za udržiavanie odrody aj v ostatných krajinách registrácie, pri ktorých je uvedená hviezdička bez čísla alebo bez „x“.

Uvedené poznámky sú v riadku zodpovedajúcom názvu, pod ktorým je odroda oficiálne zaregistrovaná v príslušnom členskom štáte alebo krajine EZVO (pozri 5.1).

5.3.

Stĺpec 4

V tomto stĺpci sú uvedené informácie nasledujúceho druhu:

ploidita odrody je označená písmenami „D“ (diploid), „P“ (polyploid alebo triploid) alebo „T“ (tetraploid),

ploidita komponentov, ktoré produkujú semeno a ktoré produkujú peľ v prípade semenačky cukrovej repy a kŕmnej repy, je stanovená takto:

1.

2 n

diploid bez samčej sterility

2.

2 n × 2 n

samčí sterilný diploid so samčím diploidom

3.

4 n × 2 n

samčí sterilný tetraploid so samčím diploidom

4.

2 n × 4 n

samčí sterilný diploid so samčím tetraploidom

5.

2 n × (2 n + 4 n)

samčí sterilný diploid so samčím anisoploidom

6.

4 n

tetraploid bez samčej sterility

7.

2 n + 4 n

diploid a tetraploid bez samčej sterility,

jednoklíčkovosť a viacklíčkovosť je uvedená príslušným písmenom „m“ a „M“,

hybridné odrody sú označené písmenom „H“,

názvy, ktoré nie sú predmetom bodu 5.1, sú uvedené v abecednom poradí. Za nimi nasleduje skratka členského štátu alebo krajiny EZVO, v ktorej sa názov používa,

skratka „ant“ je uvedená pred názvom, ktorý už nie je povolený podľa ustanovenia bodu 3 alebo bol zmenený, ale bol zapísaný v predchádzajúcom vydaní tohto katalógu. Tento údaj je len informatívny,

skrakta „ex“ označuje povolenia zakázať uvádzanie množiteľského materiálu danej odrody do obehu (pozri článok 16 ods. 2 alebo článok 18 smernice). Za uvedeným označením nasleduje skratka členského štátu alebo krajiny EZVO a dátum uvedeného povolenia. Skratka „lim“ sa používa, ak je takého povolenie časovo obmedzené,

ak je odroda vymazaná z katalógu a obdobie pre certifikáciu a uvádzanie množiteľského materiálu do obehu je povolené podľa článku 15 ods. 2 smernice 2002/53/ES, trvanie takéhoto obdobia musí byť označené písmenom „f“ a dátumom ukončenia tohto obdobia.

Iné informácie sú uvedené v poznámkach podľa potreby.


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, 1992.

(3)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132. Zmena a doplnenie, ktorými sa zavádza spoločný katalóg odrôd rastlinných druhov, boli uverejnené v Ú. v. EÚ L 136, 30.5.2009, s. 2.

(4)  Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 13.

(5)  Ú. v. ES C 164, 21.7.1975, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ C 404, 4.12.2015, s. 1.

(7)  7. dodatok k 34. úplnému vydaniu (Ú. v. EÚ C 404, 1.11.2016, s. 14).


 

1.   BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET

1

2

3

4

Abana

* HU 100418

 

D m (2)

Abanico

* ES 6212

 

D m (2)

Abelina

 

 

f: 30.6.2017

Abondamax

* BE 809, * PL 57

 

D m (2)

Abraham

* DK 125

 

 

Abrax

* LT 145, * PL 906

 

D m (2)

Absalon

 

 

f: 30.6.2017

Abyss

* ES 1502

 

D m (2)

Acacia

* FR S13115

 

m (2)

Acero

* IT 478

 

P m (4)

Achat

* DE 9004, * LT 145

 

D m (2)

Adalina KWS

(*) DE 105, * ES 1105

 

D m (2)

Adapt

* ES 6212

 

D m (2)

Adler

* BE 750, * DK 228, * ES 6206, * FR S13489, * NL 606

 

D m (2)

Admiral

* PL 833

 

D m (2)

Adrianna KWS

* DE 105, * ES 1105

 

D m (2)

Adventura KWS

* ES 1105, * NL 301

 

D m (2)

Agassi

* ES 6212

 

D m (2)

Agent

* PL 833

 

D m (2)

Agnessa

* HU 149293, * SK 221

 

D m (2)

Agnieszka KWS

 

 

f: 30.6.2017

Agostina KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Agronom

* PL 833

 

D m (2)

Aigrette

* FR S8444

 

D m (2)

Añil

* ES 2515

 

D m (2)

Aimanta

* UK 543

 

D m (2)

Aiolos

* EL 1

 

 

Alabama

* DE 105

 

D m (2)

Alabaster

* SK 366

 

D m (2)

Alando

* EL 13

 

D m (2)

Alarm

* PL 833

 

D m (2)

Albatros

* IT 571

 

D

Albeniz

* ES 6206

 

D m (2)

Albion

* FR 11049

 

P m (4)

Alcedo

* DE 9137

 

D m (2)

Alcor

* IT 479

 

D m (4)

Aldebaran

* IT 479

 

D m (2)

Aldona

* PL 481

 

P m (4)

Alegra

* HR 143, * PL 478

 

D m (2)

Alesia

* IT 60

 

D m (2)

Alexina KWS

* ES 1105, * NL 301, * UK 611

 

D m (2)

Alezan

 

 

f: 30.6.2017

Algar

* ES 1502

 

D m (2)

Alhama

* ES 2048

 

D m (1)

Alisha KWS

* UK 611

 

D m (2)

Alligator

* NL 704

 

D m (2)

Almacia

* ES 1105

 

D m (2)

Almonte

* ES 1502

 

D m (2)

Aloe

* IT 212

 

P m (4)

Alpaca

* CZ 316

 

D m (2)

Alpina KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Altea

* IT 153

 

D m (2)

Amadea

* EL 10, * HR 38

 

P M (2)

Amaldi

* SK 457

 

D m (1)

Amalia KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Amander

 

 

f: 30.6.2019

Amarok

* BE 221, * FR S13115

 

D m (2)

Amata

 

 

f: 30.6.2018

Amateia

* IT 479

 

P m (4)

Amatos

* ES 1502

 

D m (2)

Amazonia

* PL 833

 

D m (2)

Ambassador

* PL 833

 

D m (2)

Ambita

* IT 496

 

D m (2)

Ambrosia

* SE 86

 

P m (2)

Amos

(*) FR 13115, * IT 479

 

D m (2)

Amulet

* CZ 1209

 

D m (2)

Anaconda

* FR 13115

 

D m

Anapurna

* SK 429

 

D m (2)

Andes

* IT 479

 

P m (4)

Anemona

* UK 611

 

D m (2)

Angeliqua

* BE 713

 

D m (2)

Anita

* IT 359

 

P m (4)

Anna

 

 

f: 30.6.2017

Annabella KWS

* DK 28, * ES 1105, * FR 45199, * SE 89

 

D m (2)

Annalisa

* DE 105, * IT x

 

D m (2)

Anneberta KWS

* BE 713

 

m (2)

Annegreta KWS

* DK 28, * NL 301

 

D m (2)

Annelaura KWS

* BE 713, * DE 105, * NL 301

 

D m (2)

Anneliesa KWS

* NL 301

 

D m (2)

Annemaria KWS

* DE 105

 

D m (2)

Annika KWS

* DE 105, * ES 1105, * FR S14400

 

D m (2)

Annouschka KWS

* UK 611

 

D m (2)

Antek

* HR 249, * HU 100418, * SK 501

 

D m (2)

Anthea KWS

* UK 611

 

D m (2)

Antinea KWS

* HR 38, * IT x, * SK 221

 

D m (2)

Apor

* SK 457

 

S m (1)

Appaloosa

* FR S13723

 

D m (2)

Aprilia KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Ara

* IT 479

 

D m

Aranda

* ES 1502

 

D m (2)

Aranka KWS

* HU 149293

 

D m (2)

Arcadia

* EL 13

 

D m (2)

Arcas

* EL 13, * HR 251, * RO 2132

 

D m (2)

Archos

* ES 1502

 

D m (2)

Ardamax

* BE 809

 

D m (2)

Ardan

* FR 8444, * PL 57

 

D m (2)

Arenza

* ES 6212

 

D m (2)

Argali

* LT 119

 

D m (2)

Argument

* PL 833

 

D m (2)

Ariete

* IT 571

 

D m (2)

Aristea KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Arlanza

* ES 2048

 

D m (2)

Arma

* IT 478

 

D m (2)

Armada

* FR 11252

 

P m (4)

Armadillo

* UK 734

 

D

Armesa

* DE 8145

 

D m (2)

Armstrong

* ES 6255

 

D m (2)

Arnold

* DE 9004

 

D m (2)

Arrival

* NL 683

 

D m (2)

Artic

* BE 221, * FR S13115

 

D m (2)

Artus

* DE 9004, * FR S13489

 

D m (2)

Arvid

 

 

f: 30.6.2017

Asketa

* HR 143, * HU 100528

 

D m (2)

Assist

* NL 704

 

P m (4)

Atalante

* FR S13115

 

D m (2)

Athina

* EL 1

 

D M (2)

Atlanta

* IT x

 

D

Atlantis

* IE 131, * NL 633

 

P m (4)

Attraktiva KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Auckland

* FR S13115

 

m (2)

Auge

* IT 153

 

P m (4)

Aumenta

* IT 1266

 

D m (2)

Auris

* NL 633

 

P m (4)

Auroch

* FR S13115

 

m (2)

Aurora

* UK 734

 

D m (2)

Autave

* IT 479

 

P m (4)

Avia

* LT 145, * AT 546

 

D m (2)

Aviso

* CZ 110

 

D m (2)

Avoca

* IE 157

 

D m (2)

Azaba

* ES 1502

 

D m (2)

Azote

* ES 1502

 

D m (2)

Azulata

* HR 143

 

D m (2)

A147

* IT 1266

 

D m (2)(32)

A159

* IT 1266

 

D m (2)(32)

A911

* IT 1266

 

D m (2)(32)

Babetta

 

 

f: 30.6.2017

Baccara

* ES 3030, (*) FR S13115

 

D m (2)

Bach

* BE 750, * DK 125, * FR S13489

 

D m (2)

Badger

* UK 734

 

D m (2)

Badiane

* FR S12607

 

m (2)

Baelo

* ES 1502

 

D m (2)

Baiji

* BE 221

 

D m (2)

Baikal

* EL 13, * HR 251, * HU 107770, * AT 533, * RO 2132

 

D m (2)

Balance

* CZ 316

 

D m (2)

Balaton

* HU 107857

 

D m (2)

Balear

* BE 221

 

D m (2)

Bali

* DK 81, * NL 704, * SE 143

 

D m (2)

Balladyna

* PL 481

 

P m (4)

Baloo

* BE 221

 

D m (2)

Balthazar

* BE 505

 

D m (2)

Baltika

* HU 107770

 

D m (2)

Balzac

* FR S13489

 

m (2)

Balzane

* FR S12607

 

m (2)

Bambou

* BE 221, * FR S13115

 

D m (2)

Bandera KWS

* BE 713

 

D m (2)

Banquet

* BE 713

 

D m (2)

Bantam

* NL 704

 

D m (2)

Baobab

* FR 13115

 

D m (2)

Baraca

* ES 6212, (*) FR 13044

 

P M (4)

Baracouda

 

 

f: 30.6.2018

Barbate

* ES 1502

 

P m (4)

Barents

* DK 228, * ES 6206, * FR S13489, * SE 70

 

D m (2)

Baribal

* BE 221

 

D m (2)

Barna

* HU 100418

 

m (2)

Barrosa

* ES 1502

 

D m (2)

Bartavelle

* FR S8444

 

m (2)

Bartok

* HR 249, * LT 145, * HU 100418, * RO 2119

 

D m (2)

Basilius

* LT 145, * PL 906

 

D m (2)(16)

Bastiana

* ES 1105

 

P m (4)

Batman

* ES 6212

 

D m (2)

Bayonet

* HU 103431

 

m (2)

Becasse

* FR S13723

 

m (2)

Beetle

* ES 1502, * FR S13115

 

D m (2)

Begonia

* EL 10, * ES 1105, * HU 149293

 

D m (2)

Belinda

* DE 105, * HU 149293

 

D m (2)

Belino

* FR 8444, * PL 57

 

D m (2)

Belladonna KWS

* DE 105, * NL 301

 

D m (2)

Bellini

* AT 533, * RO 2132

 

D m (2)

Belluna KWS

* FR 45199

 

m (2)

Belvista

* LT 130

 

D m (2)

Benalup

* ES 1502

 

D m (2)

Bengal

* BE 221, * ES 1502

 

D m (2)

Benno

* BE 750

 

D m (2)

Berber

* ES 1502

 

D m (2)

Bercero

* ES 1502

 

D m (2)

Beretta

* DE 9210

 

D m (2)

Bergamo

* FR S13723

 

m (2)

Bering

* CZ 1244, * ES 6206, * FR 13489, * AT 848

 

D m (2)

Berlingo

 

 

f: 30.6.2017

Berlioz

* FR S13489

 

D m (2)

Bernache

* FR S8444

 

m (2)

Bernadetta KWS

* BE 713

 

D m (2)

Berny

* LT 145

 

D m (2)

Berton

* LT 145

 

D m (2)

Bever

* NL 519

 

D m (2)

Biaggi

* NL 683

 

D m (2)

Bianca

* IT 264

 

D m (2)

Biathlon

* FR 13115, * HR 90

 

D m (2)

Bidos

* AT 827

 

D m (2)

Bifort

* ES 1502

 

D m (2)

Bijoux

* ES 1502

 

D m (2)

Bikini

* HU 108623

 

D m (2)

Bilbao

 

 

f: 30.6.2017

Bimbo

* FR S13723

 

D m (2)

Bingo

* NL 633

 

P m (4)

Birdie

* DK 11

 

 

Birtha KWS

* DE 105

 

D m (2)

Biscay

* BE 221

 

D m (2)

Bison

* FR 13115

 

D m (2)

Bivoj

* CZ 1209

 

D m (2)

Bizet

* FR S13489

 

m (2)

Bjarne

 

 

f: 30.6.2017

Blenheim

* NL 633

 

P m (4)

Bluefox

* DK 25

 

 

Boa

* FR S13115

 

m (2)

Bobcat

* LT 119, * UK 734

 

D m (2)

Boiga

* ES 1502

 

P m (4)

Boileau

* FR S13489

 

m (2)

Bollywood

* DK 11, * FR S13723, * LT 130

 

D m (2)

Bonsai

* BE 221, * FR S13115

 

D m (2)

Boomerang

* EL 302, * FR 13115, * HR 90, * HU 101361, * NL 683

 

D m (2)

Bora

* BE 221

 

D m (2)

Borneo

* FR 13115, * LT 119

 

D m (2)

Bornos

* ES 1502

 

P m (4)

Boruta

* IT 496

 

D m (2)

Boryna

* LT 191, * PL 481

 

D m (2)

Bosch

* DK 228, * ES 6206, * NL 606

 

D m (2)

Brahms

* ES 1214, * FR 13489

 

D m (2)

Bramata

* IT 496

 

D m (2)

Brandon

* DK 25, * LT 58

 

D m (2)

Bravo

* LT 130, * PL 47

 

D m (2)

Breeda KWS

* DE 105, * ES 1105

 

D m (2)

Brian

* CZ 1244, * HU 100418, * SK 457

 

D m (2)

Brigitta

(*) DE 105, * ES 1105

 

D m (2)

Britannia

* CZ 69

 

D m (2)

Britta

* DE 105, * ES 1105, * FR S14400

 

D m (2)

Brix

* DE 9004, * FR S13489

 

D m (2)

Bronkos

* CZ 316

 

D m (2)

Bruna KWS

* IT x, * HU 149293

 

D m (2)

BTS 110

* BE 701, * NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 135

 

 

f: 30.6.2018

BTS 160

 

 

f: 30.6.2017

BTS 180

* BE 701

 

D m (2)(32)

BTS 2160

* CZ 1415, * PL 964

 

D m (2)(32)

BTS 2255

* FR 95693

 

m (2)(32)

BTS 245

* ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 260

* UK 6276

 

D m (2)(32)

BTS 265

* BE 713

 

m (2)(32)

BTS 275

* PL 964

 

D m (2)(32)

BTS 280

* FR 95693

 

D m (2)(32)

BTS 315

* ES 6281, * FR 95693

 

D m (2)(32)

BTS 3180

* CZ 1415

 

D m (2)(32)

BTS 340

* UK 6276

 

D m (2)(32)

BTS 350

* PL 964

 

D m (2)(32)

BTS 370

* BE 713

 

D m (2)(32)

BTS 380

* DE 9210

 

D m (2)(32)

BTS 430

 

 

f: 30.6.2018

BTS 435

* ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 440

* DE 9210

 

D m (2)(32)

BTS 455

* ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 460

* NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 470

* NL 301, * UK 6276

 

D m (2)(32)

BTS 480

* BE 713

 

m (2)(32)

BTS 490

* FR 95693

 

m(32)

BTS 505

* ES 6281, * FR 95693, * NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 515

* UK 6276

 

D m (2)(32)

BTS 520

* BE 701, * NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 5270 N

* NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 540

* CZ 1415

 

D m (2)(32)

BTS 555

* CZ 1415

 

D m (2)(32)

BTS 570

 

 

f: 30.6.2017

BTS 605

* BE 701, * NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 6195

* ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 625

* NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 630

* NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 6365 N

* BE 713

 

m (2)(32)

BTS 640

* ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 655

* DE 9210, * ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 660

* FR 95693

 

D m (2)(32)

BTS 675

 

 

f: 30.6.2018

BTS 680

* CZ 1415

 

D m (2)(32)

BTS 6940

* NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 6995

* CZ 1415

 

D m (2)(32)

BTS 710

* CZ 1415, * PL 964

 

D m (2)(32)

BTS 7105 RHC

* NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 720

 

 

f: 30.6.2017

BTS 750

* BE 713, * NL 301

 

D m (2)(32)

BTS 755

* BE 713, * UK 6276

 

m (2)(32)

BTS 7640 N

* FR 95693

 

m (2)(32)

BTS 770

* DE 9210

 

D m (2)(32)

BTS 780

 

 

f: 30.6.2017

BTS 7845

* FR 95693

 

m (2)(32)

BTS 7935

* UK 6276

 

D m (2)(32)

BTS 8130

* UK 224

 

D m (2)(32)

BTS 830

* FR 95693

 

m(32)

BTS 860

* UK 6276

 

D m (2)(32)

BTS 8645 N

* BE 713

 

m (2)(32)

BTS 8750 N

* DE 9210

 

D m (2)(32)

BTS 880

* BE 713

 

D m (2)(32)

BTS 8840

* CZ 1415, * PL 964

 

D m (2)(32)

BTS 890

* FR 95693

 

D m (2)(32)

BTS 920

* BE 701, * ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 940

* DE 9210, * FR 95693

 

D m (2)(32)

BTS 9470 N

* FR 95693

 

m (2)(32)

BTS 955

* PL 964

 

D m (2)(32)

BTS 9655

* ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 990

* BE 701, * NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 995

* FR 95693

 

D m (2)(32)

Buffel

* HU 101361

 

m (2)

Bullfinch

* UK 734

 

m (2)

Bunny

* IT 479

 

D m

Buramo

* IT 571

 

P m (4)

Burdeos

* ES 2515

 

D m (2)

Burnetta KWS

* DK 28, * UK 611

 

D m (2)

Byzance

* LT 119

 

P m (4)

Cactus

* CZ 1209, * FR 13115, * HU 101361, * SE 143

 

D m (2)

Cadenza

* BE 713

 

D m (2)

Cadet

* ES 6212

 

D m (2)

Cadillac

* FR 13723

 

D m (2)

Cadmus

* ES 6255

 

D m (2)

Calantha

* HU 107857

 

m (2)

Caldera

* ES 1502

 

D m (2)

California

* IT x

 

D m (2)

Calixta

* ES 6281

 

D m (2)

Callas

* BE 505

 

m (2)

Calvin

* LT 58

 

D m (2)

Calzada

* ES 1502

 

D m (2)

Cambria

* HR 251, * SK 366

 

D m (2)

Camel

* ES 1502, * HR 90

 

D m (2)

Campiña

* ES 6212

 

P m (4)

Canaria

* IT 847, * HU 149260

 

D m (2)

Canberra

* ES 1105

 

D m (2)

Candimax

* BE 809

 

D m (2)

Canelle

* FR S12607

 

m

Canorix

* BE 505

 

m (2)

Cantabria KWS

* DK 28, * ES 1105

 

D m (2)

Cantata

* ES 6212

 

D m (2)

Cantona KWS

* DK 28, * SE 89, * UK 611

 

D m (2)

Canyon

* BE 221, * CZ 1209, (*) FR 13115, * NL 704

 

D m (2)

Capella

* DE 105, * FR 95693

 

D m (2)

Capitana

* ES 6281

 

P m (4)

Capta

 

 

f: 30.6.2018

Cardamone

* FR S12607, * LT 58

 

D m (2)

Caribata

* ES 6212

 

D m (2)

Carimba

* BE 505

 

m (2)

Carioca

* FR S13723

 

m (2)

Carlos

 

 

f: 30.6.2017

Carlton

* ES 6255

 

D m (2)

Carma

* BE 505

 

m (2)

Carola

* ES 1105

 

P M (4)

Carolus

* HU 100418

 

m (2)

Carsta KWS

* DE 105

 

D m (2)

Cartoon

* SE 130

 

D m (2)

Caruso

* CZ 1244

 

D m (2)

Casanova

* BE 750, * FR S13489

 

D m (2)

Casata

 

 

f: 30.6.2017

Casino

 

 

f: 30.6.2017

Cassini

* BE 750

 

D m (2)

Castellar

* ES 1502

 

P m (4)

Catamaran

* ES 6255

 

D m (2)

Cavallo

* HR 251, * LT 130, * HU 105677, * AT 533

 

D m (2)

Cayman

* UK 734

 

D m (2)

Cazoo

* BE 505, * ES 6255

 

D m (2)

Cedre

* FR S13115

 

D m (2)

Celcius

* FR S13489

 

D m (2)

Cellina KWS

* BE 713, (*) DE 105

 

D m (2)

Centaure

* ES 1502, * LT 119

 

P m (4)

Certo

* IT 153

 

P m (4)

Cesira

* DE 105, * EL 10, * HU 149293

 

D m (2)

Cetra

* EL 302, * IT 478

 

P m (4)

Cetus

 

 

f: 30.6.2018

Chagall

* FR S13489, * AT 848

 

D m (2)

Charcot

* FR S13489

 

m (2)

Charleena KWS

* DE 105

 

D m (2)

Charleston

* FR S13723

 

D m (2)

Charly

* CZ 1244, * LT 145

 

D m (2)

Cheetah

* UK 6134

 

D m (2)

Cherokee

* FR 13115

 

D m (2)

Chevalier

* FR S8444

 

m (2)

Cheyenne

* FR 13115

 

D m (2)

Chiara

* AT 618

 

D m (2)

Chika KWS

* AT 618

 

D m (2)

Chipeau

* FR S8444

 

m (2)

Chipiona

* ES 1502

 

D m (2)

Chloelia KWS

* FR S14400

 

D m (2)

Chopin

* DK 11

 

D m (2)

Cia

* IT 153

 

P m (4)

Cicero

* IT 571

 

P m (4)

Ciclón

* ES 1502

 

D m (2)

Cigogne

* FR S8444

 

m (2)

Ciro

* IT 153

 

P m (4)

Clairamax

* BE 809

 

m (2)

Claritta

* BE 713

 

D m (2)

Classica

* ES 1105

 

P m (4)

Claudetta KWS

* BE 713

 

D m (2)

Cleanmax

* BE 809

 

D m (2)

Clementina

* HR 38, * IT 264, * HU 149293

 

D m (2)

Cocktail

* LT 58

 

D m (2)

Cocotier

* FR S13115

 

m (2)

Colchis

* EL 302, * HU 101361

 

D M (2)

Collins

* IT 1104

 

D m

Colomba KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Colorado

* IT x

 

D

Colosal

* ES 3022

 

P m (4)

Columbus

* ES 6206, * LT 145, * UK 6186

 

D m (2)(16)

Comanche

* DK 226

 

D m (2)

Concha

* ES 1105

 

D m (2)

Condor

* IT 571

 

D m (2)

Conil

* ES 1502

 

P m (4)

Connery

* NL 606

 

D m (2)

Constantina KWS

 

 

f: 30.6.2017

Contenta

* ES 6212, * PL 478

 

D m (2)

Continental

* HR 90, * SK 429

 

D m (2)

Conto

* NL 633

 

P m (4)

Cook

* FR S13489

 

m (2)

Cooper

* BE 221, * LT 119

 

D m (2)

Coralia KWS

 

 

f: 30.6.2018

Corvetta KWS

* DE 105

 

D m (2)

Corvinia

* NL 301

 

D m (2)

Cosmea

* DE 105, * EL 10

 

D m (2)

Costa

* IT 479

 

P m (4)

Courbet

* FR S13489

 

D m (2)

Courlis

* CZ 335, * FR S8444

 

D m (2)

Courtine

* FR 8444

 

D m (2)

Coyote

* BE 221, * ES 1502, * HR 90, * IT 479, * NL 519

 

D m (2)

Crema

* IT 571

 

P m (4)

Cremona

* IT 1266

 

P m (4)

Creta

* IT 847

 

D m (2)

Criollo

* DK 226

 

D m (2)

Criquet

* FR S13115

 

m (2)

Crocus

* FR S13115

 

m (2)

Cromwell

* UK 6186

 

D m (2)

Cronos

* HU 100528

 

D m (2)

Crotale

* FR S13115

 

D m (2)

Csárdás

* HU 107857

 

m (2)

Cucoredes

* HU 101361

 

D m (2)

Curtis

* BE 750, * FR S13489, * NL 606

 

D m (2)

Cyberta

* ES 6212

 

D m (2)

Cygne

* FR S8444

 

m (2)

Cyrena

* ES 1105, * FR S14400

 

D m (2)

Dakar

* ES 3513

 

D m (2)

Daktari

* HR 90

 

D m

Dalibor

* CZ 1234

 

D m (2)

Dalila

* ES 3022

 

P M (4)

Dallas

* IT x

 

D m (2)

Damian

* HU 100418, * SK 501

 

D m (2)

Danicia KWS

* DK 28, * DE 105, * ES 1105

 

D m (2)

Danka KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Dante

* DE 9569

 

D m (2)

Danton

* HR 249, * SK 457

 

D m (2)

Danube

* CZ 335, * FR 8444, * PL 57

 

D m (2)

Danuśka KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Daphna

* DK 28, * DE 105, * FR S14400, * SE 89, * UK 611

 

D m (2)

Dardo

* IT 15

 

P m (4)

Darius

 

 

f: 30.6.2017

Darnella KWS

* DK 28, * SE 89, * UK 611

 

D m (2)

Darwin

* UK 6186

 

D m (2)

Davy

* UK 6186

 

D m (2)

Debora KWS

* BE 713, * DE 105

 

D m (2)

Debut

* CZ 316

 

D m (2)

Degas

* DK 228, * FR S13489, * UK 6186

 

D m (2)

Degeta

* HR 143

 

D m

Delano

* HR 251

 

D m (2)

Deleita

* ES 6212

 

D m (2)

Delo

* IT 153

 

D m (2)

Delphine

* HU 100485

 

D m (2)

Denisa KWS

* HR 38, * HU 149293, * AT 618

 

D m (2)

Denver

* CZ 1209

 

P m (4)

Denzel

* PL 906

 

D m (2)

Desperado

* PL 833

 

D m (2)

Dexter

* SE 130

 

m (2)

Diablo

 

 

f: 30.6.2017

Diadem

* DK 81

 

P m (4)

Diamenta

* FR 13044

 

D m (2)

Diana KWS

(*) DE 105, * UK 611

 

D m (2)

Dickens

* FR S13489, * UK 6186

 

D m (2)

Dieks

* BG 14

 

S m (1)

Diesel

* NL 606, * SE 70

 

D m (2)

Dinara KWS

* HR 38, * HU 149293, * AT 618

 

D m (2)

Dione

* IT 479

 

P m (4)

Dioneta

* HU 100528

 

D m (2)

Dita

* IT 479

 

P m (4)

Diver

* DK 81

 

 

Djin

* FR S8444

 

m (2)

Doblo

* DK 11, * LT 130

 

D m (2)

Doctor

* CZ 316

 

D m (2)

Domicil

 

 

f: 30.6.2017

Domingo

* IT 847

 

P m (4)

Dominika

* UK 611

 

D m (2)

Donella

* DE 105

 

D m (2)

Donjon

* FR S8444

 

D m (2)

Doppler

* PL 906

 

D m (2)

Dorhill

* IT 1266

 

D m (2)

Doriana

* IT 1266

 

D m (2)

Dorice

* IT 1266

 

D m (2)

Dorotea

* IT 1266

 

D m (2)

Drafter

* FR S12607

 

D m (2)

Drake

* CZ 316

 

D m (2)

Dravus

* SK 366

 

D m (2)

Duetto

* IT 479

 

D m (2)

Duilio

* IT 359

 

P m (4)

Dukesa

* ES 6212

 

D m (2)

Dulce

* ES 3513, * IT 479

 

P m (2)

Dulzata

* ES 6212

 

D m (2)

Dumas

* FR S13489, * SE 70

 

m (2)

Dylan

* PL 906

 

D m (2)

Ebe

* IT 153

 

P m (4)

Eclipse

* FR 95693

 

m (2)

Ecureuil

* FR S13115

 

m (2)

Edelweiss

* FR S13115

 

D m (2)

Edison

* HU 107770

 

D m (2)

Editha KWS

(*) DE 105, * ES 1105

 

D m (2)

Eduarda KWS

* HR 38

 

D m

Efesos

* EL 13

 

D m (2)

Eider

* FR S8444

 

D m (2)

Eifel

* AT 627

 

D m (2)

Eike

* RO 2119

 

D m (2)

Einstein

* BE 750

 

D m (2)

Elaina KWS

* DE 105

 

D m (2)

Elanta

* FR 13044

 

D m (2)

Elaya KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Elbroes

* IT 479

 

D m

Eldorado

* LT 119, * SK 225

 

D m (2)

Eleonora KWS

* BE 713, * DE 105, * ES 1105

 

D m (2)

Elisabeta KWS

* BE 713, * NL 301

 

D m (2)

Elixir

* SK 366

 

D m (2)

Elmo

* HU 100418

 

D m (2)

Elora KWS

* DK 28, * ES 1105, * FR S14400, * SE 89

 

D m (2)

Elsem

* EL 58

 

D m (2)

Elvira KWS

(*) DE 105, * AT 618, * SK 221

 

D m (2)

Elvis

* HR 249

 

D m (2)

Emerald

* SE 143

 

m (2)

Emilia KWS

* DE 105

 

D m (2)

Eminent

* CZ 316

 

D m (2)

Emperor

* FR 13115, * HU 101361

 

D m (2)

Enchanta

 

 

f: 30.6.2018

Enne

* IT 479

 

P m (4)

Enolina KWS

 

 

f: 30.6.2018

Epicea

* FR S13115

 

m (2)

Era

* IT 153

 

D m (2)

Eresma

* ES 2048

 

D m (2)

Ernesta KWS

 

 

f: 30.6.2017

Ernestina

* BE 713, * ES 1105, * LT 73

 

D m (2)

Escarlata

* ES 2515

 

P m (4)

Esgueva

* ES 2048

 

D m (2)

Esperanza

* CZ 69, * DE 105

 

D m (2)

Espressa KWS

* HU 149293, * AT 618

 

D m (2)

Esprit

 

 

f: 30.6.2018

Essentiella KWS

* BE 713

 

D m (2)

Esteban

* HU 100418

 

D m (2)

Etalon

* CZ 1209

 

D m (2)

Etelka KWS

* HU 149293

 

D m (2)

Etienna KWS

* FR S14400

 

D m (2)

Eucalyptus

* BE 221, * FR S13115

 

D m (2)

Eudokia KWS

* LT 73

 

D m (2)

Eudora

* IT 1266

 

D m (2)

Eulalia KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Euromax

* BE 809

 

D m (2)

Europa

* IT 479

 

D m (2)

Eurostar

* RO 2132

 

D m (2)

Evelina

* DE 105

 

D m (2)

Excellenta KWS

* NL 301

 

D m (2)

Exotique

* FR S8444

 

D m (2)

Expedita KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Expert

* CZ 1209, * HU 101361

 

D m (2)

Fabrizia KWS

* IT x, * HU 149293, * AT 618

 

D m (2)

Fairway

* DK 11, * LT 130

 

D m (2)

Fala

* PL 833

 

D m (2)

Falco

* SK 429

 

D m (1)

Fantazja

* PL 36

 

D m (2)

Farmer

* PL 833

 

D m (2)

Fatra

* SK 429

 

D m

Fauvette

* FR S8444, * PL 57

 

D m (2)

Favorita KWS

* PL 52

 

D m (2)

FD Bunker

* FR S8444

 

m (2)

FD Cravache

* FR S8444

 

D m (2)

FD Curling

* FR S8444

 

m (2)

FD Dribble

* FR S8444

 

m (2)

FD Drop

* FR S8444

 

D m (2)

FD Esla

* ES 2048

 

D m (2)

FD Estoc

* FR S8444

 

D m (2)

FD Freeride

* FR S8444

 

D m (2)

FD Ippon

* FR S8444

 

D m (2)

FD Passing

* FR S8444

 

D m (2)

FD Penalty

* FR S8444

 

D m (2)

FD Shoot

* FR S8444

 

m (2)

FD Slice

* FR S8444

 

m (2)

FD Slide

* CZ 335

 

D m (2)

FD Strap

* FR S8444

 

m (2)

FD Taekwondo

* PL 57

 

D m (2)

FD Tatami

* FR S8444

 

m (2)

FD Trapeze

* FR S8444

 

D m (2)

FD Winch

* FR S8444

 

D m (2)

FD0510

* ES 2048

 

D m (2)(32)

Federica

(*) FR S13115, * HU 108623

 

D m (2)

Felicita

* DE 105

 

D m (2)

Felix

* AT 627

 

D m (2)

Fenec

* HU 101361

 

S m (1)

Fenella KWS

 

 

f: 30.6.2018

Feranza KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Ferdinand

* DK 11

 

 

Fernando

* SK 231

 

D m (2)

Ferrara KWS

* AT 618

 

D m (2)

Ferret

* HU 101361, * SK 429

 

S m (2)

Fertila

 

 

f: 30.6.2018

Festina

* CZ 69

 

D m (2)

Festus

* ES 6206

 

D m (2)

Fidelia

* DE 105

 

D m (2)

Fighter

* PL 833

 

D m (2)

Figula

* SK 366

 

D m (2)

Finezja

 

 

f: 30.6.2018

Finola KWS

* DE 105

 

D m (2)

Fiorella KWS

* DE 105

 

D m (2)

Fiorenza KWS

* CZ 69, * HR 38, * IT x, * HU 149293

 

D m (2)

Firefly

* IT 479, * UK 734

 

D m (2)

Firenze

* LT 130, * SK 366

 

D m (2)

Fjord

* FR S13115

 

D m (2)

Flamingo

* ES 6255

 

D m (2)

Flavia

* IT x

 

D m (2)

Fleming

* UK 6186

 

D m (2)

Flexness

* DK 11

 

D m (2)

Flixter

* UK 1986

 

D m (2)

Florata

* HR 143, * HU 100528

 

D m (2)

Florello

* HU 100485

 

D m (2)

Florena KWS

* FR S14400, * NL 301

 

D m (2)

Flores

* IT 847, * SK 230

 

D m (2)

Florida

* IT x

 

D m (2)

Fortissima KWS

* FR S14400

 

D m (2)

Fortuna

* ES 6212

 

D m (2)

Fox

* IT 571

 

P m (4)

Francessa KWS

* HR 38, * HU 149293, * AT 618, * SK 221

 

D m (2)

Fred

* HR 249, * SK 457

 

D m (2)

Freddie

* CZ 1244, * HU 100418

 

D m (2)

Freja

* SE 130

 

D m (2)

Fresia KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Frontera

* DK 11

 

 

Full

* IT 571

 

P m (4)

Funo

* IT 110

 

D m (2)

Futura

* ES 6212

 

D m (2)

Gaëlla KWS

* BE 713

 

m (2)

Gala

* DE 105

 

P m (4)

Galanta

* SK 173

 

D m (2)

Gallant

* CZ 110, * LT 130, * HU 107770, * PL 47, * RO 2132, * SK 366

 

D m (2)

Gallica

* FR S12607

 

m (2)

Gallop

* FR S12607

 

D m (2)

Galloway

* DK 11

 

m (2)

Galvani

* SK 457

 

D m (2)

Gandhi

* BE 750, * FR S13489, * NL 606

 

D m (2)

Gardenia KWS

* CZ 69, * LT 73, * PL 52, * SK 221

 

D m (2)

Garfield

* SK 366

 

D m (2)

Garonne

* FR 10490

 

P m

Garrano

* DK 226

 

D m (2)

Garrot

* FR S8444

 

m (2)

Gauss

* BE 750, * ES 6206, * AT 848

 

D m (2)

Gavotte

* FR S13723

 

m (2)

Gazelle

* ES 6255, (*) FR 13723

 

D M (2)

Gazeta

* HR 143, * HU 100528

 

D m (2)

Gea

* IT 264

 

D m (2)

Gecko

* BE 221

 

D m (2)

Gelinotte

* FR S8444

 

m (2)

Gellert

* CZ 1244, * LT 145, * HU 100418, * PL 906

 

D m (2)

Genepi

* FR S12607

 

D m (2)

Genevieva KWS

* BE 713

 

D m (2)

Genio

* ES 1214

 

D m (2)

Georgetta KWS

* BE 713

 

D m (2)

Georgina

* RO 2032

 

D m (2)

Geraldina

* BE 713, * ES 6281

 

D m (2)

Gesina

* DE 105, * ES 1105

 

D m (2)

Geyser

* FR S13115

 

D m (2)

Giada

* IT 264

 

D m (2)

Gianetta KWS

* FR S14400

 

D m (2)

Gibbon

* CZ 316

 

D m (2)

Gina

* IT 264

 

D m (2)

Ginkgo

* FR S13115

 

D m (2)

Giove

* IT 479

 

P m (4)

Giraf

(*) FR S13115, * HR 90

 

D m (2)

Gladiator

* CZ 1209, * AT 827

 

D m (2)

Gladio

* IT 15

 

D m (2)

Goeland

* FR S8444

 

D m (2)

Goethe

* HU 100418

 

D m (2)

Goldena KWS

* SK 221

 

D m (2)

Goldfinch

* UK 734

 

D m (2)

Goldia KWS

* FR S14400

 

D m (2)

Goldoni

* RO 2119

 

D m (2)

Goldorak

 

 

f: 30.6.2018

Gondola KWS

* BE 713

 

D m (2)

Goodwood

* BE 713

 

D m (2)

Gorgon

* EL 302

 

D m (2)

Gorilla

* CZ 1209

 

D m (2)

Gorki

* FR S13489

 

D m (2)

Gormaz

* ES 1502

 

D m (2)

Goya

* EL 10, * UK 611

 

D m (2)

Graciana KWS

* CZ 69, * PL 52

 

D m (2)

Granate

* ES 2515

 

D m (2)

Grandiosa KWS

* HR 38, * HU 149293

 

D m (2)

Granit

* ES 3022

 

P m (4)

Greco

* IT 571

 

P m (4)

Greenmax

* BE 809

 

D m (2)

Gregorius

* CZ 1244

 

D m (2)

Greta KWS

* UK 611

 

D m (2)

Gringo

* NL 751

 

D m (2)

Grinta

* IT 496

 

D m (2)

Grizzly

* NL x

 

P m (4)

Guiseppa KWS

* FR S14400

 

D m (2)

Gulo

* ES 1502

 

D m (2)

Gundula

* HU 100528

 

m (2)

Gustav

* SE 98

 

D m (2)

Gwenna KWS

* BE 713

 

m (2)

Hajdú

* HU 107857

 

m (2)

Halina KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Hammond

* PL 906

 

D m (2)

Hannibal

* DE 9004, * FR S13489, * NL 606, * AT 848

 

D m (2)

Hargita

* HR 143

 

D m

Harmony

* HU 101361, * SK 429

 

D m (2)

Havana

* IT 571

 

P

Havik

* NL 704

 

D m (2)

Haydn

* DE 9004, * NL 606

 

D m (2)

Hecta

* FR S14400

 

D m (2)

Helenika KWS

* HR 38, * HU 149293, * AT 618

 

D m (2)

Helios

* FR 8444

 

D m (2)

Helita

* AT 535, * SK 173

 

D m (2)

Hella

* DE 8145

 

D m (2)

Helsinki

* NL 633

 

P m (4)

Helvetia KWS

* BE 713, * ES 1105

 

D m (2)

Hendrika KWS

* ES 1105, * NL 301

 

D m (2)

Hendrix

* LT 145

 

D m (2)

Heracles

* ES 6212

 

D m (2)

Hercules

* CZ 316

 

D m (2)

Herisson

* FR S13115

 

D m (2)

Hermina

* ES 1105, * HU 149293

 

D m (2)

Heron

* NL 751

 

D m (2)

Hestia KWS

 

 

f: 30.6.2017

Heston

* HU 107770

 

D m (2)

Hevea

* FR S13115

 

D m (2)

Hibiscus

* FR S13115

 

m (2)

Hibrid 56

* BG 14

 

 

Hidalgo

* ES 6212

 

D m (2)

Highland

* DK 226

 

D m (2)

Hilleshög monatunno

* IT 1266

 

P m (4)

Hilltopta

* HR 143, * HU 100528

 

D m (2)

Hippo

* CZ 1209

 

D m (2)

Hispania

* ES 6212

 

D m (2)

Hispano

* ES 6212

 

D m (2)

HI1280

* ES 6212

 

D m (2)(32)

HM1820

* IT 496

 

D m (2)(32)

HM5517

* IT 1266

 

P m (4)(32)

Hollandia KWS

* NL 301

 

D m (2)

Hombre

* CZ 316

 

D m (2)

Honey

* HU 107857

 

D m (2)

Horizon

 

 

f: 30.6.2017

Hornbill

* IT 479, * UK 734

 

D m (2)

Hornet

* UK 734

 

D m (2)

Horta

* HR 143, * HU 100528, * AT 535, * SK 173

 

D m (2)

Hosanna KWS

 

 

f: 30.6.2017

Houston

* IT x

 

D m (2)

Huberta

 

 

f: 30.6.2018

Humber

* ES 2515, * NL 649, * UK 560

 

P m (4)

Hunor

* LT 145, * HU 100418, * PL 906

 

D m (2)

Hurricane

* HU 101361, * SK 429

 

D m (2)

Huzar

* LT 191, * PL 481

 

D m (2)

Hynek

* CZ 1244

 

D m (2)

Iceberg

* FR S13115

 

D m (2)

Idaho

* UK x

 

P m (4)

Idea

* IT 479

 

D m (2)

Igloo

* FR S13115, * PL 833

 

D m (2)

Iguane

* BE 221, * FR 13115

 

D m (2)

IK 1263

* BG 14

 

P m (4)(32)

Ikaros

* EL 1

 

 

Ileana KWS

 

 

f: 30.6.2018

Ilias

* EL 13, * AT 533

 

D M (2)

Impact

* CZ 1209, * EL 302, * HR 90

 

D m (2)

Impala

* IT x

 

D m (2)

Impec

* ES 3513

 

D m (2)

Imperial

* CZ 110

 

D m (2)

Impreza KWS

 

 

f: 30.6.2017

Inca

* NL 751

 

D m (2)

Indigo

* HU 107770

 

D m (2)

Indri

* ES 1502

 

D m (2)

Inge

* AT 627

 

D m (2)

Ingrida KWS

* HU 149293

 

m (2)

Integral

* BE 221, * AT 827, * SK 429

 

D m (2)

Intuicion

* ES 6212

 

D m (2)

Ipel

* HU 100485

 

m (2)

Ippolita

* IT 1266

 

D m (2)

Iris

* IT 153

 

D m (2)

Irmina KWS

 

 

f: 30.6.2017

Isabella KWS

* BE 713, * DK 28, * DE 105, * ES 1105, * FR S14400, * NL 301, * UK 611

 

D m (2)

Isella

* ES 1105

 

D m (2)

Isidora

* IT 1266

 

D M (2)

Itaca

* IT 60

 

D m (2)

Ivana KWS

(*) DE 105, * HU 149293

 

D m (2)

Jacinda

 

 

f: 30.6.2018

Jacoba KWS

* BE 713

 

m (2)

Jadeit

* PL 36

 

D m (2)

Jadranka KWS

* HR 38

 

D m

Jagger

* CZ 1244, * PL 906

 

D m (2)

Jagoda

 

 

f: 30.6.2017

Jagusia

* LT 169, * PL 36

 

D m (2)

Jakari

* HU 101361

 

m (2)

Jambus

 

 

f: 30.6.2018

Jampol

* PL 36

 

D m (2)

Janka

* PL 36

 

D m (2)

Janosik

* PL 36

 

D m (2)

Janowa

* PL 36

 

P m (4)

Japola

 

 

f: 30.6.2018

Jaquelina

* DK 28

 

D m (2)

Jaquetta

 

 

f: 30.6.2017

Jarhama

* ES 1502

 

D m (2)(32)

Jarysa

 

 

f: 30.6.2019

Jasiek

* PL 36

 

D m (2)

Jasmina KWS

(*) DE 105, * HR 38, * HU 149293

 

D m (2)

Jelen

* HR 90

 

D m

Jenna KWS

* DE 105

 

D m (2)

Jenner

* UK 6186

 

D m (2)

Jenny

* SE 86

 

D m (2)

Jerez

* ES 3022

 

P M (4)

Jollina KWS

* DK 28

 

D m (2)

Jonas

* LT 145, * PL 906, * SK 231

 

D m (2)

Julienna KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Juliet

* IT 1266

 

P m (4)

Julietta

* BE 713, * CZ 69, * DK 28, * ES 1105

 

D m (2)

Julika

* EL 10

 

D m (2)

Julius

* BE 750, * DE 9004, * FR S13489

 

D m (2)

Juncal

* ES 1502

 

D m (2)

Jupital

* BE 221

 

D m (2)

Juvena

 

 

f: 30.6.2018

Kagu

* CZ 1209, * PL 833

 

D m (2)

Kalimera KWS

* HU 149293

 

D m (2)

Kant

* SK 457

 

T m (2)

Kapos

* HU 101361

 

D m (2)

Karera

* HR 38

 

D m (2)

Karioka

* IT 1104

 

m (1)

Karizma

 

 

f: 30.6.2017

Karla KWS

* HU 149293

 

D m (2)

Karpaty

* HR 90, * HU 101361, * SK 429

 

D m (2)

Karta

* ES 6212

 

D m (2)

Kashmir

* SE 86

 

m (2)

Kassia KWS

* BE 713

 

D m (2)

Kathleena KWS

* NL 301

 

D m (2)

Katka KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Kavala

* IT 847

 

D m (2)

Kawemegapoly

* ES 1105

 

P M (7)

Kepler

* DE 9004, * ES 6206, * FR S13489

 

D m (2)

Kerkira

* EL 13

 

 

Kermit

* SK 366

 

D m (2)

Kevin

* CZ 1244

 

D m (2)

Khafra

* HU 100485, * SK 18

 

D m (2)

Kilimanjaro

* LT 119

 

D m (2)

Kim

* AT 627

 

D m (2)

Kincsem

 

 

f: 30.6.2017

Kipling

* ES 6206

 

D m (2)

Kiringa KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Klarina

* DE 105

 

D m (2)

Klaxon

* UK 543

 

D M (2)

Kleist

* DE 9004

 

D m (2)

Klimt

* SE 70

 

m (2)

Koala

* FR 13115, * HR 90, * NL 704

 

D m (2)

Kodiak

* NL 704

 

D m (2)

Kom

* BG 14

 

P m (4)

Komodo

* HU 101361, * SK 429

 

D m (2)

Konrad

* LT 145, * HU 100418, * PL 906

 

D m (2)

Kopernikus

* DK 228, * DE 9004, * FR S13489

 

D m (2)

Korab

* PL 481

 

P m (4)

Kosmas

* SK 457

 

P m (4)

Koudou

* LT 119

 

D m (2)

Krajan

* PL 36

 

D m (2)

Kristallina KWS

* DE 105

 

D m (2)

Kristel

* SE 143

 

m (2)

Kristof

* HU 107857

 

m (2)

Kriszta

 

 

f: 30.6.2018

Kudu

* IT 479, * SE 143

 

D m (2)

Kühn

* DE 9004

 

P M (2)

Kundera

* HR 249, * HU 100418

 

D m (2)

Kvinta

* IT 496

 

D m (2)

Labonita KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Laetitia

* ES 1105

 

D m (2)

Lagon

* FR 8444

 

P m (4)

Laguna KWS

(*) DE 105, * HR 38, * AT 618

 

D m (2)

Lamis

* IT 153

 

D m (2)

Lancaster

* PL 906

 

D m (2)

Landon

* FR S13489, * SE 70, * UK 6186

 

D m (2)

Langusta

 

 

f: 30.6.2018

Laperla KWS

* FR 45199

 

m (2)

Lara

* IT 571

 

P m (4)

Laska KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Lassie

* BE 221

 

D m (2)

Laudata

* IT 1266

 

D m (2)

Laudis

 

 

f: 30.6.2018

Laurentina

* DE 105

 

D m (2)

Lavenda KWS

* LT 73, * PL 52

 

D m (2)

Lavina

(*) DE 105, * HR 38

 

D m (2)

Leesha KWS

* UK 611

 

D m (2)

Legenda KWS

* HU 149293

 

D m (2)

Leibniz

* DK 125, * SE 70, * UK 6186

 

D m (2)

Leila

* IT 264

 

D m (2)

Lemoore

* IT 1104

 

D m

Lenard

* HU 106289

 

D m (2)

Lenora

* RO 2032

 

D m (2)

Lentia

* HR 251, * AT 533

 

D m (2)

Leonella KWS

* BE 713, * NL 301, * UK 611

 

D m (2)

Leopard

(*) FR S13115, * PL 833

 

D m (2)

Leopolda KWS

* HU 149293, * SK 221

 

D m (2)

Levante

* IT 571

 

D m (2)

Levi

* UK 6186

 

D (2)

Lewinia KWS

* FR 45199

 

m (2)

Lexia KWS

 

 

f: 30.6.2018

Liana

* IT x

 

D m (2)

Libeccio

* IT 571

 

P m (4)

Libellule

* FR S13115

 

D m (2)

Liberata KWS

* LT 73, * PL 52

 

D m (2)

Libero

* HR 249, * HU 106289, * RO 2119

 

D m (2)

Lieselotta KWS

* NL 301

 

D m (2)

Limonica KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Limousine

* DK 11

 

D m (2)

Limpia

* EL 58

 

D m (2)

Lince

* IT 571

 

D m (2)

Linotte

* FR S13723

 

m (2)

Lion 9703 Aaron

* IT 1104

 

P M (2)

Lion 9704 Annie

* IT 1104

 

P M (2)

Lipizzan

* DK 226

 

D m (2)

Lipta

* HR 143, * HU 100528

 

D m (2)

Lisanna KWS

* BE 713, * DK 28, * DE 105, * ES 1105, * NL 301

 

D m (2)

Liszt

* FR S13489

 

m (2)

Lithos

* EL 13

 

D M

Livijana KWS

* HU 149293

 

D m (2)

Logan

* RO 2119

 

D m (2)

Lombok

* DK 81, * SE 143

 

m (2)

Lorca

* ES 2048

 

D m (2)

Loriquet

* FR S8444

 

m (2)

Lotus

* FR S13115

 

D m (2)

Louella KWS

* BE 713

 

D m (2)

Louisa KWS

* DK 28, * ES 1105, * FR S14400

 

D m (2)

Lucata

* CZ 447, * ES 6212

 

D m (2)

Lucera

* IT 153

 

P m (4)

Luciana

* HU 149293

 

D (2)

Lucilla KWS

* FR S14400

 

m (2)

Lucrezia KWS

* IT x

 

D m (2)

Ludwig

* HU 100418

 

m (2)

Ludwina KWS

* DE 105, * ES 1105

 

D M (2)

Lukas

* DE 9004, * FR 13489, * PL 906

 

D m (2)

Lumiere

* BE 750, * DK 228, * ES 6206, * FR S13489

 

D m (2)

Lumina

 

 

f: 30.6.2018

Luzon

 

 

f: 30.6.2017

Lycienne KWS

* NL 301

 

D m (2)

Lysandra

* FR S14400

 

D m (2)

Macaw

* IT 479

 

D m

Macumba

* FR S13723

 

m (2)

Maddox

* UK 543

 

D m (2)

Madicken

* LT 119

 

D m (2)

Madrigal

* ES 1502

 

D m (2)

Maestrale

* IT 571

 

P m (4)

Magellan

* FR 13115

 

D m (2)

Magister

* HU 101361

 

D m (2)

Magistral

* FR 13115, * AT x

 

D m (2)

Magnefiqua KWS

* BE 713

 

m (2)

Magno

* ES 6255

 

D m (2)

Magnolia

* NL 301

 

D m (2)

Magritte

 

 

f: 30.6.2018

Mahela KWS

 

 

f: 30.6.2017

Mainate

* FR S8444

 

m (2)

Maldive

* SE 143

 

m (2)

Malu

* ES 6255

 

D m (2)

Mandarin

* SK 230

 

D m (2)

Mandoline

* HR 251

 

D m

Manitou

* PL 833

 

D m (2)

Maravilla

* ES 1502

 

D m (2)

Marcellina KWS

* HU 149293, * AT 618

 

D m (2)

Marco

* ES 6212

 

D m (2)

Marenka KWS

* CZ 69, * HR 38, * HU 149293, * PL 52, * SK 221

 

D m (2)

Maressa KWS

* BE 713, * ES 1105

 

D m (2)

Maretia KWS

 

 

f: 30.6.2018

Marfil

* ES 2515

 

D m (2)

Marianka KWS

* HR 38, * HU 149293, * SK 221

 

D m (2)

Marinella KWS

(*) DE 105, * HR 38, * HU 149293, * SK 221

 

D m (2)

Marino

* ES 6255, * AT 533

 

D m (2)

Marinus

* PL 906

 

D m (2)

Marjolaine

* BE 1703

 

D m (2)

Markus

 

 

f: 30.6.2019

Marmotte

* FR S13115

 

m (2)

Mars

* DE 9004, * LT 145

 

D m (2)

Marte

* IT 479

 

P m (4)

Masai

* FR S13115, * LT 119

 

D m (2)(16)

Massima

* IT x

 

D m (2)

Mastiff

* UK 734

 

D m (2)

Matador

* FR 11252

 

P m (4)

Matina

* ES 6255

 

D m (2)

Matros

* ES 6255

 

D m (2)

Mattea KWS

* DE 105

 

D m (2)

Maximiliana KWS

* NL 301

 

D m (2)

Mayos

* ES 6255

 

D m (2)

Megalita

* FR 12607

 

D m (2)

Megauta

* IT 571

 

P m (4)

Mejias

* ES 6212

 

D m (2)

Meleze

* FR S13115

 

D m (2)

Melodia

* PL 36

 

D m (2)

Melrose

* HR 251

 

D m

Mélusine

* FR 8444

 

D m (2)

Mendel

* HU 100418

 

D m (2)

Menuett

* HU 101361, * AT 827

 

D m (2)

Merak

* CZ 1244, * RO 2119

 

D m (2)

Mercator

* BE 221

 

D m (2)

Mercurio

* IT 479

 

P m (4)

Merens

* LT 58

 

D m (2)(16)

Mermaid

* DK 81

 

 

Mesange

* CZ 335, * FR S8444, * PL 57

 

D m (2)

Metis

* EL 302, * HU 101361

 

D m (2)

Mezzano Poly A

* IT 153

 

P M (7)

Michella

* ES 1105

 

D m (2)

Midas

* ES 3022

 

P m (4)

Milan

* LT 145

 

P m (4)

Millenia KWS

* FR S14400

 

m (2)

Milton

* PL 47

 

D m (2)

Mimosa

* IT 212

 

P m (4)

Minella

* ES 6281

 

D m (2)

Mini

* IT 153

 

P m (4)

Minta

* LT 58, * SE 130

 

D m (2)

Mintaramax

* BE 809

 

D m (2)

Mira

* IT 1266

 

P m (4)

Miramax

* BE 809

 

m (2)

Mishel

* IT 1104, * LT 170

 

D m (1)

Mistral

* IT 479

 

P m (3)

Mitika

* IT 1104

 

D m

Modex

* EL 13, * SK 366

 

D m (2)

Modus

* LT 145

 

D m (2)

Mohave

* SK 429

 

m (2)

Mohican

* FR S13115

 

D m (2)

Moldau

* FI 6145

 

T m (4)

Moliere

* FR 13489

 

D m (2)

Molly

* DK 11, * ES 6255

 

D m (2)

Mongoose

* UK 734

 

D m (2)

Monivera

* IT 153

 

P m (4)

Monmedia

* NL 432

 

P m (4)

Monodoro

* IT 1266

 

D m (2)

Monofort

* IT 479

 

P m (4)

Monohil

* IT 1266

 

P m (4)

Monokini

* HU 101361, * SK 429

 

D m (2)

Monpeso

* NL 432

 

P m (4)

Monsun

* CZ 1234, * HR 143, * HU 107857

 

D m (2)

Montana

* IT x

 

D m (2)

Monte Bianco

* IT x

 

P m (4)

Montera

* ES 6212

 

D m (2)

Monza

* DE 6880, * HR 143

 

D m (2)

Moonwalk

* FR S13723

 

D m (2)

Moose

* HU 101361

 

S m (1)

Moroto

* RO 2132, * SK 366

 

D m (2)

Mosaik

* LT 145

 

P m (4)

Motor

* ES 6212

 

D m (2)

Mozart

* FR 13489

 

D m (2)

Muraille

* FR 8444

 

D m (2)

Murray

* ES 2515, * UK 560

 

P m (4)

Music

* LT 58

 

D m (2)(16)

Myria KWS

* ES 1105, * FR S14400

 

D m (2)

Nadina

* ES 6281

 

D m (2)

Nagano

* ES 3030, * NL 633

 

D m (2)

Nancy

* PL 47, * SK 366

 

D m (2)

Narcos

* CZ 335, * FR 8444, * PL 57

 

D m (2)

Narvik

* NL 633

 

P m (4)

Nash

* ES 6281

 

D m (2)

Nathania KWS

* FR S14400

 

D m (2)

Natura KWS

* CZ 69, (*) DE 105, * HR 38, * PL 52, * SK 221

 

D m (2)

Nauta

* DE 6880, * AT 535

 

D m (2)

Naveta

 

 

f: 30.6.2017

Naxos

* EL 13

 

 

Nefertitis

* ES 6212

 

D m (2)

Nektarine

* IT 479

 

D m (2)

Nelexa

* HR 143, * LT 58, * HU 107857

 

D m (2)(16)

Nelya

* IT 571

 

D m (2)

Nemafort

* IT 479

 

D m (2)

Nemata

* DE 8145

 

D m (2)

Nenuphar

* FR S13115

 

D m (2)

Nero

* IT 496

 

D m (2)

Neruda

* CZ 1244

 

D m (2)

Nestorix

* IT 479

 

D m (2)

Nettuno

* IT 479

 

D m (2)

Neuron

* HR 251

 

D m

Neutrino

* HR 251, * HU 107770, * AT 533

 

D m (2)

Nevenka

* SK 221

 

D m (2)

New York

* IT x

 

D m (2)

Newton

* ES 6255

 

D m (2)

Nexus

* SE 98

 

D m (2)

Niagara

* HU 101361

 

m (2)

Niki

 

 

f: 30.6.2019

Nimbus

* HR 251, * HU 107770

 

D m (2)

Ninfea

* IT 212

 

D m (2)

Niobe

* EL 302

 

D M (2)

Nora

* IT 264

 

P m (4)

Noricum

* HU 107770, * SK 366

 

D m (2)

Norina KWS

* CZ 69, * IT x

 

D m (2)

Novella

* HU 107770

 

D m (2)

Novis

* IT 571

 

D m (2)

Ocean

* IE 37

 

P M (2)

Oceanite

* CZ 335, (*) FR 8444

 

D m (2)

Octopus

* FR 13115

 

D m (2)

Odessa KWS

* HR 38, * HU 149293

 

m (2)

Okapi

* FR 13115

 

D m (2)

Okka

* HU 107857

 

D m (2)

Olimpo

* ES 1502

 

D m (2)

Oliver

* SK 366

 

D m (2)

Olivetta KWS

* DK 28, * LT 73

 

D m (2)(16)

Oliviera KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Olmeda

* ES 1502

 

D m (2)

Omerta

 

 

f: 30.6.2018

Ontario

* IT x

 

D m (2)

Opsita

 

 

f: 30.6.2018

Opta

* UK 543

 

D m (2)

Orbite

* ES 6212

 

D m (2)

Orchidee

* FR S13115

 

m (2)

Oregon

* IT x

 

D m (2)

Oribi

* LT 119

 

D m (2)

Origan

* FR S12607

 

D m (2)

Original

* SK 225

 

D m (2)

Orlena KWS

* DK 28, * LT 73, * SE 89

 

D m (2)(16)

Ornella

* EL 10

 

D m (2)

Orque

* FR S13115

 

D m (2)

Osea KWS

* FR 45199

 

m (2)

Oslo

* NL 633

 

P m (4)

Osma

* ES 1502

 

D m (2)

Othello

* FR 13723

 

D m (2)

Ouragan

* FR S13115

 

m (2)

Ourasi

(*) FR S8444, * HU 100485, * SK 18

 

D m (2)

Ovatio

* IT 479

 

P m (4)

Ovid

* LT 145

 

D m (2)

Oxalide

* FR S12607

 

m (2)

Oxer

* FR S12607

 

D m (2)

Palace

* DK 11

 

D M (2)

Palantino

* EL 13, * LT 130, * HU 105677

 

D m (2)

Palma

* IT 847

 

D m (2)

Palmier

* BE 221, (*) FR S13115

 

D m (2)

Palton

* EL 302

 

D M (2)

Pamina

* UK 611

 

D m (2)

Panda

* FR S13115

 

m (2)

Panorama KWS

* CZ 69, * PL 52

 

D m (2)

Papaye

* FR S13115

 

m (2)

Papillon

* FR S13115

 

m (2)

Papyrus

* FR S13115

 

D m (2)

Páramo

* ES 1502

 

D m (2)

Pasadena

* NL 633

 

D m (2)

Pascalina KWS

* SE 89

 

D m (2)

Pasionata

* ES 6212

 

D m (2)

Pastella KWS

 

 

f: 30.6.2017

Pasteur

* BE 750, * DK 228, * ES 6206, * FR 13489, * LT 145, * UK 6186

 

D m (2)(16)

Paterna

* ES 1502

 

D m (2)

Patria

* SK 366

 

D m (2)

Paula

* IT 1104

 

P

Pauletta

* DE 105

 

D m (2)

Paulina

* DE 105

 

D m (2)

Pavarotti

* DK 228, * ES 6206

 

D m (2)

Pavla KWS

* CZ 69, * SK 221

 

D m (2)

Paxy

* BE 1703

 

D m (2)

Pegaz

* FR S12607

 

m (2)

Pelayo

* ES 6206

 

D m (2)

Pelekano

* NL 704

 

D m (2)

Peler

* IT 479

 

D m (2)

Pelican

* NL 704

 

D m (2)

Pépite

* IE 103, * ES 3030

 

P m (4)

Perfekta

* IT 1104

 

D m (1)

Perroquet

* FR S8444

 

D m (2)

Perruche

* FR S8444

 

D m (2)

Perry

* BE 750, * ES 6206

 

D m (2)

Peshtera

* BG 14

 

P m (4)

Pharaon

* HR 90

 

D m

Piano

* ES 6212

 

D m (2)

Piast

* PL 481

 

D m (2)

Picasso

* DE 6880, * HU 100528

 

D m (2)

Picobella KWS

* CZ 69, * PL 52

 

D m (2)

Piculet

* DK 81

 

 

Piera

* IT 264

 

D m (2)

Pikador

* PL 47

 

D m (2)

Pileta

* ES 1502

 

D m (2)

Pinguin

* FR S13115

 

D m (2)

Pingus

 

 

f: 30.6.2018

Pintea

* RO 2119

 

D m (2)

Piranha

* BE 221, * CZ 1209, (*) FR S13115, * NL 704, * SK 429

 

D m (2)

Pirat

* LT 145

 

P M (4)

Pisuerga

* ES 2048

 

D m (2)

Pitbull

* UK 734

 

D m (2)

Pixel

* IT x

 

D

PKB Ivona

* IT 1104

 

T m (4)

Planck

* FR S13489

 

m (2)

Platina KWS

* FR 45199

 

m (2)

Platypus

* IT 479

 

D m

Plinius

* SK 457

 

D m (2)

Plutone

* IT 479

 

D m (2)

Podio

* IT 571

 

P m (4)

Pohoda

* CZ 316

 

D m (2)

Polanin

* PL 481

 

D m (2)

Polmar

* PL 47

 

D m (2)

Polonez

* PL 481

 

D m (2)

Polyrave E

* IT 571

 

P M (7)

Polyrave N

* NL 633

 

P M (7)

Pongo

* HU 101361

 

m (2)

Porpoise

* UK 734

 

D m (2)

Portal

* ES 1502

 

D m (2)

Poseidon

* CZ 110

 

D m (2)

PR 0012

* ES 6212

 

D m (2)(32)

PR 0052

* ES 6212

 

P m (4)(32)

Predator

* HR 90, * HU 101361, * SK 429

 

D m (2)

Premiere

* DE 9004

 

D m (2)

Presley

* CZ 1244

 

D m (2)

Primabella KWS

* PL 52

 

D m (2)

Primadonna KWS

* LT 73, * PL 52

 

D m (2)

Primavera KWS

* CZ 69, * PL 52, * SK 221

 

D m (2)

Primera

* IT 1104

 

D m (2)

Primosa KWS

* BE 713

 

m (2)

Princeton

* SE 86

 

D m (2)

Prodige

 

 

f: 30.6.2018

Profil

* CZ 1244

 

P m (4)

Profita

* HR 143, * HU 100528

 

D m (2)

Protekta

* CZ 447

 

D m (2)

Proteus

* EL 13

 

D m (2)

Puerto

* ES 2048

 

D m (2)

Pulsar

* BE 1702

 

P m (4)

Puma

* IT 547

 

D m (2)

Punch

* FR S14400

 

D m (2)

Punkta

* AT 535

 

D m (2)

Punto

* IT 1104

 

P m (4)

Puramax

* BE 809

 

m (2)

Pursan

* NL 704

 

D m (2)

Puszta

 

 

f: 30.6.2018

Pyrenee

* IT 479

 

D m

Python

* CZ 1209, * FR 13115, * LT 119

 

D m (2)(16)

Quadrille

* FR S13723, * LT 130

 

D m (2)

Racoon

* NL 704

 

D m (2)

Radar

* ES 1214, * FR 13489

 

D m (2)

Radial

* NL 633

 

D m (2)

Radio

* ES 1502

 

P m (4)

Ragna KWS

* DK 28, * SE 89

 

m (2)

Rajah

* ES 1502

 

P m (4)

Rambler

* BE 713

 

D m (2)

Ramona

(*) DE 105, * HR 38, * IT 264

 

D M (2)

Raptor

* CZ 1209

 

D m (2)

Rasanta

* SK 173

 

D m (2)

Rashida KWS

* DE 105

 

D m (2)

Rasta

* FR 13044

 

D m (2)

Regatta

* LT 58

 

D m (2)

Regesta

* AT 535

 

D m (2)

Rempart

* ES 3030

 

D m (2)

Rentamax

* BE 809

 

D m (2)

Resimax

* BE 809, * CZ 335

 

D m (2)

Revoluta KWS

* FR 45199

 

m (2)

Rhem

* IT 571

 

D m (2)

Rhino

* LT 119, * NL 704

 

D m (2)

Rhizocta

 

 

f: 30.6.2018

Rianna

* DE 8145

 

D m (2)

Ribera

* ES 6212

 

D m (2)

Ricer

* IT 479

 

D m (2)

Ricru

* IT 479

 

D m (2)

Rifox

* IT 479

 

D m (2)

Rima

* IT x

 

D m (2)

Rio

* IT 153

 

D m (2)

Ripaille

* FR S13723

 

D m (2)

Riselda

* HR 143

 

D m

Ritmic

* IT 110

 

D m (2)

Ritol

* IT 478

 

D M (1)

Ritop

* IT 479

 

D m

Ritter

* IT 847

 

D m (2)

Rival

* EL 302, (*) FR 13115

 

D m (2)

Rivolta

* FR 12607

 

D m (2)

Rizofort

* IT 479, * NL 633

 

D m (2)

Rizor

(*) FR 13115, * IT x

 

D m (2)

Rizotri

* IT 571

 

P m (4)

Robinson

* FR 13489