Help Print this page 

Document 01986L0109-20090108

Title and reference
Smernica Komisie z 27. februára 1986 , ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnatých a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo , alebo certifikované osivo (86/109/EHS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/109/2009-01-08
Multilingual display
Text

1986L0109 — SK — 08.01.2009 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA KOMISIE

z 27. februára 1986,

ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnatých a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako „základné osivo“, alebo „certifikované osivo“

(86/109/EHS)

(Ú. v. ES L 093, 8.4.1986, p.21)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Smernica Komisie 2008/124/ES z 18. decembra 2008,

L 340

73

19.12.2008

Top