Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/313/03

Nová národná strana obežných euromincí

OJ C 313, 18.12.2004, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 313/3


NOVÁ NÁRODNÁ STRANA OBEŽNÝCH EUROMINCÍ

(2004/C 313/03)

Image

Národná strana novej pamätnej obežnej mince v hodnote 2 EUR, vydaná Talianskou republikou

Obežné euromince majú štatút zákonného platidla v celej eurozóne. Komisia zverejňuje všetky nové návrhy euromincí (1), aby informovala všetkých, ktorí potrebujú s mincami profesionálne pracovať, a rovnako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty a krajiny, ktoré uzavreli menovú dohodu so Spoločenstvom, stanovujúcu vydanie obežných euromincí, môžu vydať určité množstvo pamätných obežných euromincí pod podmienkou, že krajina vydá len jeden nový návrh mince ročne v nominálnej hodnote 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako normálne obežné euromince, ale nesú pamätný znak na lícnej národnej strane.

Štát vydania: Talianska republika.

Pamätný znak: päťdesiat rokov Svetového potravinového programu.

Presný opis návrhu: Vpredu je zobrazená doprava naklonená zemeguľa s nápisom „SVETOVÝ POTRAVINOVÝ PROGRAM“, z ktorého vystupuje klas pšenice, klas kukurice a klas ryže, tri plodiny predstavujúce základné zdroje potravy vo svete. Vpravo na zemeguli je písmeno I prekrývajúce písmeno R, čo znamená „Repubblica Italiana“, pod ktorým je menšia kombinácia písmen U a P, iniciály rytca Uliana Pernazza. Vľavo hore na zemeguli je značka mincovne „R“ a pod zemeguľou rok vydania „2004“. Pozdĺž vonkajšieho kruhu je dvanásť hviezd Európskej únie.

Množstvo vydania: maximálne 16 miliónov mincí.

Približná lehota vydania: od 15. decembra 2004.


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 – 30, na odkaz pre všetky národné strany vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách v návrhu národných strán euromincí. Pozri taktiež odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene v návrhu lícnych národných strán obežných euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38 – 39).


Top