EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0686

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 686/2012 z  26. júla 2012 , ktorým sa členským štátom na účely postupu obnovenia prideľuje hodnotenie účinných látok, ktorých povolenie skončí najneskôr 31. decembra 2018 Text s významom pre EHP

OJ L 200, 27.7.2012, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 187 - 192

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/686/oj

27.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 686/2012

z 26. júla 2012,

ktorým sa členským štátom na účely postupu obnovenia prideľuje hodnotenie účinných látok, ktorých povolenie skončí najneskôr 31. decembra 2018

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 19,

keďže:

(1)

V prípade účinných látok, ktorých povolenie skončí najneskôr 31. decembra 2018 je vhodné členským štátom prideliť hodnotenie na účely postupu obnovenia, pričom pri každej účinnej látke sa vymenuje spravodajca a spoluspravodajca. Uvedené pridelenie by sa malo uskutočniť takým spôsobom, aby sa dosiahla rovnováha, pokiaľ ide o distribúciu povinností a práce medzi členskými štátmi.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely postupu obnovenia sa hodnotenie každej účinnej látky stanovenej v prvom stĺpci prílohy pridelí spravodajskému členskému štátu stanovenému v druhom stĺpci uvedenej prílohy a spoluspravodajskému členskému štátu stanovenému v treťom stĺpci uvedenej prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Účinná látka

Spravodajský členský štát

Spoluspravodajský členský štát

1-metylcyklopropén

UK

PT

2,4-DB

BE

EL

acetamiprid

NL

ES

alfa-cypermetrín

BE

EL

amidosulfurón

FI

HR

Ampelomyces quisqualis

kmeň: AQ 10

FR

DE

Bacillus subtilis (Cohn 1872)

kmeň QST 713 identický s kmeňom AQ 713

DE

DK

beflubutamid

DE

LT

benalaxyl

RO

PT

bentiavalikarb

PL

FR

kyselina benzoová

HU

NL

beta-cyflutrín

DE

HU

bifenazát

SE

IT

bifenox

PL

BE

bitertanol

SE

CZ

boskalid

SK

FR

bromoxynil

FR

DE

kaptán

AT

IT

karbendazím

DE

SI

karféntrazón-etyl

BE

FR

karvón

NL

SE

chloridazón

DE

PL

chlorotalonil

NL

BE

chlórtolurón

BG

FR

chlórprofám

NL

ES

chlórpyrifos

ES

PL

chlórpyrifos-metyl

ES

PL

klodinafop

EL

DE

klofentezín

ES

NL

klomazón

DK

DE

klopyralid

FI

PL

klotianidín

DE

ES

Coniothyrium minitans

kmeň CON/M/91-08 (DSM 9660)

NL

EE

zlúčeniny medi

FR

DE

kyazofamid

FR

LV

cyflutrín

DE

HU

cypermetrín

BE

DE

cyprodinil

FR

BG

daminozid

CZ

HU

deltametrín

UK

AT

desmedifám

FI

DK

dikamba

DK

RO

dichlórprop-P

IE

PL

difenokonazol

ES

UK

diflubenzurón

EL

SK

diflufenikán

UK

CZ

dimethenamid-P

DE

BG

dimetoát

IT

BG

dimetomorf

PL

DE

dimoxystrobín

HU

IE

diurón

DE

DK

etefón

NL

PL

etofumezát

AT

DK

etoprofos

IT

IE

etoxysulfurón

IT

AT

etoxazol

EL

UK

fenamidón

CZ

FR

fenamifos

EL

CY

fenoxaprop-P

AT

FI

fenpropidín

CZ

DE

fipronil

AT

NL

flazasulfurón

ES

FR

fludioxonyl

FR

ES

flufenacet

PL

FR

fluoxastrobín

UK

CZ

flurtamón

CZ

IE

folpet

AT

IT

foramsulfurón

FI

SK

forchlórfenurón

ES

EL

formetanát

ES

EL

fosetyl

FR

EE

fostiazát

DE

EL

Gliocladium catenulatum

kmeň: J1446

HU

NL

glufozinát

DE

FR

imazamox

FR

IT

imazachín

BE

IE

imazosulfurón

SI

FI

indoxakarb

FR

ES

jodosulfurón

SE

FI

joxynil

FR

AT

iprodión

FR

BE

izoxaflutol

IT

SI

laminarín

NL

FR

lenacil

BE

AT

linurón

IT

DE

hydrazid kyseliny maleínovej

DK

BE

mankozeb

UK

EL

maneb

IT

UK

MCPA

PL

NL

MCPB

PL

NL

mekoprop

PL

IE

mekoprop-P

PL

IE

mepanipyrím

BE

EL

mezosulfurón

FR

PL

mezotrión

UK

BE

metkonazol

BE

UK

metiokarb

UK

DE

metoxyfenozid

UK

SK

metiram

IT

UK

metrafenón

LV

SK

metribuzín

EE

DE

milbemektín

DE

NL

molinát

EL

PT

nikosulfurón

LV

NL

oxadiargyl

PL

IT

oxadiazón

IT

ES

oxamyl

IT

FR

oxasulfurón

IT

AT

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 kmeň 251 (AGAL: č. 89/030550)

HU

NL

pendimetalín

NL

ES

petoxamid

AT

CZ

fenmedifam

FI

DK

fosmet

ES

EL

pikloram

PL

CZ

pikoxystrobín

CZ

RO

pirimikarb

UK

SE

pirimifos-metyl

UK

FR

propamokarb

PT

BE

propikonazol

FI

UK

propineb

IT

RO

propoxykarbazón

SE

EE

propyzamid

SE

UK

prosulfokarb

PT

SE

protiokonazol

UK

FR

Pseudomonas chlororaphis

kmeň: MA 342

NL

DK

pyraklostrobín

DE

HU

pyrimetanil

CZ

AT

pyriproxyfén

NL

ES

chinoklamín

SE

DE

chinoxyfén

UK

AT

rimsulfurón

SI

FI

siltiofam

IE

BE

S-metolachlór

DE

FR

spinosad

NL

FR

jadrový mnohostenný vírus Spodoptera exigua

HU

NL

tepraloxydím

ES

PL

tiakloprid

UK

DE

tiametoxám

FR

ES

tiofanát-metyl

SE

FI

tirám

FR

BE

tolklofos-metyl

SE

DK

tribenurón

SE

LV

triklopyr

PL

HU

trifloxystrobín

UK

EL

trinexapak

LT

LV

tritikonazol

AT

UK

tritosulfurón

SI

AT

warfarín

SE

DE

zirám

IT

MT

zoxamid

LV

FR


Top